Botrány: A Pintér Sándorra is vonatkozó kérdések miatt nem engedélyezték a Portik-interjú folytatását

Miután félbeszakították a ’90-es évek leghírhedtebb gyilkosságai, merényletei (Prisztás József és Fenyő János halála, az Aranykéz utcai robbantás) ügyében Portik Tamással készített börtöninterjúnkat, aztán annak folytatását, illetve az elkészült rész közlését is megtiltották, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) törvényességi felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészséghez fordultunk, hogy vizsgálják ki a példátlannak tekinthető esetet. Megkerestük Portik Tamás ügyvédjét is, aki ugyancsak beadvánnyal fordult a BVOP felé. Vajda Zoltán MSZP-s országgyűlési képviselő szintén megkérdezte az ügyről Polt Pétert. Az ellenzéki honatyának adott legfőbb ügyészi válasz, illetve a Portik védőjével közölt BVOP-álláspont is tartalmaz abszurd, megdöbbentő elemeket. Polt Péter szerint kép- és hanghiba miatt szakították meg az interjút, miközben az interjúról hangfelvétel készült, amelynek a minősége remek. De a képpel sem volt semmi gond. Még ennél is érdekesebb azonban, hogy a legfőbb ügyész szerint az egyebek közt Pintér Sándorra is vonatkozó, Portiknak az interjúra való felkészülés céljából küldött kérdéseink miatt nem engedélyezték az interjú folytatását. Ezeket a kérdéseket most közzétesszük.

Az interjú félbeszakítása, valamint a folytatásának, illetve közlésének megtiltása ügyében nemcsak az interjúkészítő, de az interjúalany, Portik Tamás is fordulhatott jogorvoslattal az illetékes szervekhez. A fogvatartott esetében ez a büntetés-végrehajtási bíró. Viszont arról, hogy ezen a vonalon mi történt, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága semmilyen érdemi, konkrét tájékoztatást nem adott, mondván: „a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, bármely fogvatartottal kapcsolatba hozható valamennyi adat, információ bűnügyi személyes adat, így a hatályos jogi szabályozás nem ad lehetőséget válaszadásra konkrét személyre, eseményre vonatkozó kérdések tekintetében.”

Így Portik Tamás ügyvédjéhez, Dr. Vincze Tamáshoz fordultunk, aki szerint a BVOP Fogvatartási Ügyek Szolgálatától szeptember 5-én érkezett válasz az üggyel kapcsolatban érdeklődő beadványára. Az Átlátszó kérdésére Portik ügyvédje így foglalta össze a cikkírónak adott válaszában a büntetés-végrehajtás levelét:

„Ön először 2023. június 30-án élt megkereséssel interjúkészítési szándékkal a BVOP Kommunikációs Főosztályához, ezt július 12-én engedélyezték, majd július 31-én elkezdték, de azt technikai okok miatt félbeszakították. A BVOP Fogvatartási Ügyek Szolgálata szerint az interjú előtt, július 28-án újabb kiegészítő kérelem érkezett, de tartalma miatt augusztus 3-án azt elutasították. Ezt az elutasítást Portik Tamás augusztus 10-én megkapta, felülvizsgálati kérelemmel élt, melyet megküldtek a Fővárosi Törvényszéknek, ahol Büntetés-végrehajtási Csoport augusztus 28-án jogerősen elutasította” – mondta el dr. Vincze Tamás ügyvéd.

Portik Tamás jogi képviselője a BVOP levelére hivatkozva az interjúközlés megtiltásának körülményeiről is beszámolt: „Az interjú alapján készült cikket Portik kézzel kiegészítette, ennek közlését viszont megtiltották a 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 120.§ (2) bekezdés e pontja, vagyis „a bűnöző életmód népszerűsítésének megakadályozása” alapján. Ezt augusztus 18-án kapta meg a fogvatartott, átvette, de nem élt fellebbezési jogával” – ismertette a választ Dr.Vincze Tamás.

Az interjú szövegének Portik által kézzel kiegészített változatát az interjúkészítő nem láthatta, azt a BVOP számára nem küldte meg. Tehát azt nem tudja, abban mi lehet. De a hangfelvétel alapján legépelt, s a BVOP Kommunikációs Főosztályának megküldött szövegben semmi olyan nem volt, ami a bűnöző életmód népszerűsítésére utalt volna.

Rendkívül érdekes, pontosabban furcsa, hogy a BVOP válasza kiegészítő kérelemként említi azt a július 28-i, az interjúkészítő által a Budapesti Fegyház és Börtön interjú lebonyolításával megbízott sajtóreferensének, dr. Komoróczi Bernadettnek küldött e-mailt, amelyet az ügyvédi nyilatkozat szerint az interjú félbeszakítása után, augusztus 3-án utasítottak el. Ezt azért nem tudjuk hová tenni, mivel a július 28-án (három nappal az interjú előtt) a sajtóreferensnek írt e-mailben a július 31-i interjúhoz tett fel az interjúkészítő Portik Tamásnak előzetes kérdéseket, hogy fel tudjon készülni az interjúra. Komoróczi Bernadett ezt megköszönte, de semmilyen módon nem jelezte se ő, se más, hogy ezt kérelemnek tekintik.

Nehezen érthető, hogy amennyiben ez akadálya lett volna az interjúnak, valamint a befejezésének, vagy akár a közlésének, akkor miért nem jelezték ezt a 31-i interjú megkezdése előtt? Augusztus 3-án az interjúkészítő nem kapott semmilyen értesítést, augusztus 4-én jött egy olyan döntés, hogy a BVOP megtiltja az interjú folytatását, de az nem a július 28-i elektronikus levélre, hanem a július 31-i interjú félbeszakítása utáni, folytatás engedélyezése iránti kérelemre jött válaszként. Ezek szerint a fent említett kérdések voltak az akadályai az interjú folytatásának.

Ezt Polt Péter legfőbb ügyész Vajda Zoltán MSZP-s képviselő kérdésére adott válasza is alátámasztja. A legfőbb ügyészi vizsgálat szerint

„A rendelkezésre álló adatok alapján a fogvatartott nyilatkozattételét 2023. július 31. napján a Budapesti Fegyház és Börtönben technikai ok (a kép és a hang hibája) miatt szakították félbe. Az ilyen okból történő félbeszakítás műszaki kérdés, a büntetés-végrehajtási szervezet erre vonatkozó eljárását jogszabály nem rendezi” – állítja Polt.

Ez tényszerűen nem igaz, hisz – mint már korábban leírtuk – a Skype-videókapcsolat kitűnő volt. Mint az az újságírói hangfelvételből is kiderül, Portik Tamással tökéletesen láttuk és hallottuk egymást. A felvételen semmi olyan nem hallható, hogy bárki annak minőségére panaszkodna. A helyiségbe lépő Főfelügyelő Urat is jól láttuk és hallottuk.

Polt Péter az országgyűlési képviselőnek adott válaszában leírja továbbá:

„A sajtó képviselőjének az elítélti nyilatkozattétel folytatására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka (továbbiakban: országos parancsnok) újabb nyilatkozattételre irányuló kérelemnek tekintette, és azt – az utóbb közölt további újságírói kérdésekre figyelemmel – elutasította. A határozattal szemben benyújtott jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Törvényszék elbírálta és a megtámadott határozatot – mint jogszerűt – helybenhagyta.”

Ez nyilvánvalóan a már említett július 28-i levélben feltett kérdésekre vonatkozik, mert későbbi írásban feltett kérdések nem voltak. A július 28-i kérdések egy része Pintér Sándorra vonatkozott. Tehát a BVOP július 28-án megkapja ezeket a kérdéseket (és továbbítja Portik Tamásnak), illetve ekkor még semmi baja az interjúval, amely három nappal később el is kezdődik, s a megszakítás sem tartalmi, hanem technikai okokra hivatkozva történt (ami szintén gyenge lábakon áll), három nappal később viszont tartalmi okokra hivatkozva került sor.

„A megszakított interjú közzététele iránti újságírói kérelmet az országos parancsnok elutasította, erről indokolt írásbeli határozatot hozott. A határozat jogszerűségének vizsgálatára bírósági felülvizsgálati eljárásban kerülhet sor, ennek lehetőségével az arra jogosul (elítélt) nem élt” – zárul a legfőbb ügyészi válasz.

Az interjú közlését megtiltották, de azt nem tilthatják meg, hogy az írásban a BVOP-n keresztül előre megküldött kérdéseket, amelyekre Portik Tamás – az első kivételével – nem tudott az interjú során válaszolni, leközöljük. Ezek pedig a következők voltak:

Olvasta-e Dezső Andrásnak az Ön életútjáról „Nagyfőnök – Portik Tamás és körének felemelkedése és bukása” címmel írott könyvet? Mi a véleménye az ott leírtakról?
Ha nem Ön követte el azokat a cselekményeket, amelyek a fentebbi mű (illetve az arról írt cikkem) témáját is jelentik, illetve amelyekben vádat emeltek, bírósági ítéletek születtek, tárgyalások folynak, akkor Ön szerint mi lehet az oka, hogy a hatóságok ezeket Önnek tulajdonítják?
Ön szerint kik követhették el ezeket – például Prisztás József, illetve Fenyő János meggyilkolását, az Aranykéz utcai robbantást? Van, illetve lehet-e Ön szerint olyan „alternatív gyanúsított”, aki elkerülte a hatóság figyelmét?
Vannak-e olyan tények, bizonyítékok, amelyek a vádakat cáfolják, illetve az Ön ártatlanságát bizonyítják?
Az Ön 2012-es letartóztatása előtt felmerült-e Önben, hogy ezekkel Önt fogják meggyanúsítani, eljutott-e bármiféle olyan információ Önhöz, hogy a letartóztatására, továbbá vádemelésre készülnek Ön ellen?
Észlelt valamit abból, hogy megfigyelik, illetve titkos nyomozás, adatgyűjtés folyik Önnel szemben?
Az Önt érintő egyik vallomás szerint Önhöz köthetőek olyan cselekmények, amelyeknek politikai hatása volt, így a rendőri csúcsvezetést, Pintér Sándor akkori országos rendőrfőkapitányt megbuktató 1996-os kézigránátos támadássorozat, illetve a Fidesz és Kisgazdapárt székházai, politikusai elleni bombamerényletek. Ön szerint mi lehet e vallomás hátterében?
A már idézett könyv szerint és/vagy az Ön elleni eljárások során olyanok is terhelőnek vélt adatokat szolgáltattak Önről a hatóságoknak, akikkel Ön üzleti kapcsolatban volt, illetve közel álltak egymáshoz, így Drobilich Gábor, Radnai László és a Fürge becenevű Szemán József. Mi lehet az oka, hogy ilyeneket állítanak? Ön mit gondol róla, miért tesznek ilyen állításokat?
Önnel kapcsolatban a politikai mellett titkosszolgálati szálak is felmerültek. Gondolok itt a Laborc Sándorral, a Nemzetbiztonsági Hivatal akkori vezetőjével lezajlott találkozójára, melyről Ön a Rádi Antónia kollégámnak, ugyancsak az Átlátszóban adott 2015. március 2-i interjújában azt mondta: „Közepesen érdekes puhatolózó tárgyalások voltak, de valójában csapda Pintér kérésére. Az ő érdeke volt, hogy odamenjek, exponáljam magam. […] Pintér abszolút orbánista, a miniszterelnök első számú támasza. Kereste a lehetőséget azoknak a lejáratása, akiket a Fideszen belüli ellenzéknek tart…[…] Vajtó Lajos üzletember, a lóversenyvállalat akkori igazgatója közvetítette ki a találkozókat, ő mindkét irányban jó kapcsolatokat ápol. Vajtó Pintér embere.” – mondta akkor Ön. Pintér Sándor miért akarta Önt csapdába csalni? Pintérnek szerepe lehetett az Ön elleni gyanúsításokban is? Vannak esetleg Pintér Sándor szerepére vonatkozó, azt bizonyító további tények, összefüggések az Ön birtokában? Ön szerint a letartóztatása politikai okból történt?
Felmerült Önnel kapcsolatban, hogy együttműködött az FBI-val. Tudná kommentálni ezt az értesülést?
Csipak Péter ingatlanberuházó a korábbi interjúja szerint megkereste Önt, hogy „kéne pénz a Belvárosra. Pasaréten találkoztunk egy étteremben, nem hinném, hogy letagadná, ha megkérdezik, de ha igen, gondban lesz, mert van hangfelvétel, biztos helyen.” Ez a hangfelvétel szerepet játszott bármiféle hivatalos eljárásban? Vannak esetleg további, másokra vonatkozó hangfelvételei is?
2015-ben, a fent említett Átlátszó-interjúban azt mondta: „Arra készülök, hogy kijövök innen. Naponta kocogok az udvaron, diétázom, én kelek elsőként az ébresztőre […] Én arra készülök, hogy ezek az ügyek, amik miatt most itt vagyok, hamarosan széthullanak, és én szabadon távozom.” Most hogy látja, mennyi esélye van arra, hogy felmentsék, illetve kijöjjön a börtönből?

Az üggyel kapcsolatos jogi folyamat nem ért véget, csapatunk dolgozik azon, hogyan lehetne a született döntést orvosolni. Illetve az oknyomozást is folytatjuk, kiderítendő, mi lehet a háttérben, miért akarják ennyire megtiltani, hogy Portik Tamás beszéljen velünk?

atlatszo