Csatlakozz hozzánk facebookon
Az EP nélkül nem indulhat eljárás Szájer ellen  

Mindenképpen döntenie kell az Európai Parlamentnek (EP) Szájer József EP-képviselői mentességéről, amennyiben a belga ügyészség eljárást akar lefolytatni vele szemben, miután a karanténszabáyokat megszegő orgián vett részt, ahonnan ismeretlen mennyiségű droggal a hátizsákjában az ereszcsatornán át próbált elmenekülni, amikor a rendőrség rajtaütött a brüsszeli helyszínen.

Nem volna elég sem a képviselő önkéntes lemondása a mentességről, sem az, ha lemond mandátumáról – ahogyan ezt egyébként, december 31-i hatállyal Szájer megtette, még mielőtt az ügy nyilvánosságra került volna.

A mentességet ugyanis a képviselő nem saját jogon kapja, az tulajdonképpen az intézményé – az Európai Parlamenté – és a kiküldő államé. De indokolt a mentelmi jog ilyen szabályozása azért is, hogy ne lehessen kényszeríteni, zsarolni egy képviselőt a mentelmi jogról való lemondásra, ezzel biztosítva a képviselők és így az intézmény befolyásolásmentes működését.

“Ha tehát a belga ügyészség tovább akar menni, akkor az EP-hez kell fordulnia” – mondta Lattmann Tamás, megjegyezve, hogy a belga hatóság ezt a szándékát közleményében már jelezte is.

A Fidesz-alapítótag Szájert ugyan tetten érték, ám ennek alapján sem folytatható le ellene az eljárás, amíg a mentelmi jogról nem szavaz az EP - magyarázta a jogász.

A hatóságok a tettenéréskor csupán megakadályozhatják a mentelmi jog védelme alatt álló diplomatát vagy EP-képviselőt a törvénysértő cselekedet folytatásában - de eljárást ennek alapján sem indíthatnak.

Hogy ebben az esetben nem hivatkozhat az érintett a mentelmi jogra, az csupán azt jelenti, hogy nem folytathatja a törvénysértést. Egyszerű példával: a mattrészegen autójával csalinkázó képviselőt megállító rendőrök elől a képviselő nem hajthat el a mentességre hivatkozva, de a saját lábán vagy taxival minden további nélkül elmehet, eljárást a rendőrök nem indíthatnak.

A magyar parlamenti képviselők hazai szabályozása alapján tettenérés esetén indítható eljárás, az EP-képviselők diplomáciai mentességre épülő mentessége azonban ettől eltér.

A diplomata esetében tettenéréskor két lehetőség van: vagy megfosztja ettől a mentességtől diplomatáját a saját országa, ezzel engedélyezve a másik állam eljárását, vagy - és ez a jellemzőbb - hazarendeli. Ha egyiket sem tenné, úgy a fogadó állam persona non gratának nyilváníthatja az adott személyt, ezzel jelezve, hogy innentől nem ismeri el a mentelmi jogot, így 72 órán belül intézkedni fog. (Ilyen helyzetben a diplomata minden bizonnyal hazautazik.)

Más a helyzet azonban az EP-képviselőknél, ahol a persona non grata ilyen módon nem alkalmazható – itt tehát mindenképp csak akkor léphet a hatóság, ha az EP-hez fordul, amelynek előbb jogi bizottsága folytatja le az eljárást, majd ezután szavaz a parlament.

Ennek menete azonban hosszabb időt vesz igénybe – nem ment ez gyorsan a gyanú szerint orosz szolgálatoknak kémkedő Kovács Béla „KGBéla” esetében sem -, a koronavírus alatt, a karácsonyi szabadságolások közeledtével különösen kevésnek tűnik az idő ahhoz, hogy a folyamat december 31-ig lebonyolódjék.

Mire jó a mentelmi jog?

A mentelmi jog garanciát nyújt arra, “hogy az európai parlamenti képviselők szabadon gyakorolhassák képviselői megbízatásukat, és ne legyenek kitéve önkényes politikai zaklatásnak.” Alapból minden tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vétel és bírósági eljárás alól. Ez csak a mentelmi jog megvonása esetén lehetséges.

Ehhez az illetékes hatóság kéri a mentelmi jog felfüggesztését az Európai Parlamenttől, ennek a menetrendje a következő:

- a Parlament elnöke a plenáris ülésen bejelenti, hogy a plénumhoz ilyen kérelem érkezett be és

- a Parlament elnöke a kérelmet az illetékes bizottsághoz, azaz a Jogi Bizottsághoz utalja.

- A szakbizottság bekérhet információkat az illetékes hatóságtól, az érintett képviselő lehetőséget kap meghallgatásra (de lemondhat a meghallgatáshoz való jogáról), és beadhat írásbeli bizonyítékokat az ügyével kapcsolatban.

- Az érintett képviselő nyilván nem vehet részt a bizottság határozatának meghozatalában.

- A vitán sem vehet részt, csak a saját meghallgatásán lehet jelen, ha él ezzel a lehetőséggel.

- A Jogi Bizottság zárt ülésen elfogadott javaslatot fogalmaz meg arról, hogyan döntsön az ügyben a parlament egésze.

- Az ügy a következő plenáris ülésen kerül a parlament egésze elé. Ott egyszerű többséggel születik meg a határozat a mentelmi jog felfüggesztéséről vagy fenntartásáról.

- A szavazás után az elnök haladéktalanul tájékoztatja az érintett képviselőt és az érintett tagállam illetékes hatóságait a Parlament határozatáról.

Pontos határidő nincs meghatározva az ügymenetre: a bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmeket “haladéktalanul, de összetettségükre figyelemmel vizsgálja meg”.

A mentelmi joggal foglalkozó bizottság nyilván nem az ártatlanságról-bűnösségről foglal állást. “A bizottság az érintett hatóság hatáskörére és a kérelem elfogadhatóságára vonatkozóan indokolással alátámasztott véleményt adhat, de semmiképpen nem nyilatkozhat a képviselő bűnösségével, illetve ártatlanságával kapcsolatban, sem arról, hogy a képviselőnek tulajdonított vélemény vagy cselekmények indokolttá tesznek-e büntetőeljárást, még abban az esetben sem, ha a bizottság a kérelem vizsgálata során a tényállásról részletes tudomást szerez.”

Kik vannak a jogi bizottságban amúgy és mikor ül össze?

A jogi bizottság legközelebb december 7-én ül össze. Ennek egyébként épp Szájer József volt az egyetlen magyar tagja.


Mindegy, hogy Szájer már nem sokáig képviselő

A jogi helyzet azonban nem oldódik meg azzal, hogy december 31-gyel Szájer már nem képviselője az EP-nek. A belga hatóság ezután sem léphet, az a döntő ugyanis, hogy az eljárás még képviselői mandátuma alatti ügyet érint.

Így tehát a parlamentnek akkor is kell szavaznia Szájer mentelmi jogáról, ha erre december 31. után kerül sor.

Ha valamilyen oknál fogva az EP nem venné elő az ügyet, akkor a belga ügyészség csak annyit tehetne, hogy felfüggeszti az eljárást és vár a csodára – mondta Lattmann.


Miben indulhatna egyáltalán eljárás?

Egyelőre ami Szájer közleménye és a rendőrség információi alapján bizonyos, hogy a parti résztvevői megsértették az érvényes karanténkorlátozásokat. Ez párszáz eurós büntetéssel bizonyosan letudható lenne, ha a mentelmi jog megvonásáról döntenek.

A kábítószer birtoklása már komolyabb ügy, feltéve, hogy nagyobb mennyiségről van szó - ami Szájer esetében nem áll fenn, egy extasy tablettát említ a sajtó -, és, hogy bizonyíthatóan az övé, amit Szájer nem ismert el.

Elméletben három hónaptől öt évig terjedő szabadságvesztés és 8 ezertől 800 ezer euróig terjedő bírság szabható ki drogbirtoklásért Belgiumban. Fűért vagy egy-egy tablettáért a gyakorlatban azonban nem szokás büntetést kiszabni Belgiumban.
Magyarországon is lehetne eljárás?

De nem csak az kérdés, hogy eljuthat eddig Szájer ügye, hanem az is, hogy azt Belgium folytatná-e le. A magyar büntetőtörvénykönyv azt mondja ki, hogy:

“A magyar büntető törvényt kell alkalmazni…a magyar állampolgár által külföldön elkövetett olyan cselekményre, amely a magyar törvény szerint bűncselekmény.”

Ez akkor történhet meg, ha Magyarország ezt kérvényezi a belga hatóságtól - amennyiben tehát Szájer mentességi jogáról már szavazott a parlament és a belga hatóságok eljárást indítanának - és a belga fél ennek a kérvénynek helyt ad.

Van egy 2009-es uniós kerethatározat “ a joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és rendezéséről”, aminek lényege, hogy ne legyenek párhuzamos büntetőeljárások ugyanazon személlyel szemben ugyanazon cselekményekkel kapcsolatban.

Ugyanakkor egyik tagállam sem kötelezhető arra, hogy akarata ellenére lemondjon a joghatóságáról vagy gyakorolja azt. Amíg tehát nincs megegyezés a két ország között a büntetőeljárások egy tagállamba történő összevonásáról, addig a tagállamok illetékes hatóságainak el kell tudniuk járni a nemzeti joghatóságuk alá tartozó bármilyen bűncselekmény tekintetében. Tehát, megegyezés híján Belgium járna el.
Mi van, ha Szájer már nincs Belgiumban?

Ha egyáltalán lesz szavazás az EP-ben Szájer mentelmi jogáról, mire arra sor kerül, ő nagy valószínűséggel már elhagyja Belgiumot – amit minden további nélkül megtehet. Ha ezután a belga ügyészség egyáltalán vádat emel - és ragaszkodna ahhoz, hogy saját hatósága folytassa le az eljárást -, akkor Szájer erről Magyarországon kap értesítést. Ha egy ilyen megkeresést valaki ignorál, akkor a kéréssel az adott ország a magyar hatóságokhoz fordulhat, hogy állítsák elő az érintettet.

Ha mindez hatástalan maradna, Belgium kiadhatna egy európai elfogató parancsot, amit minden tagországnak úgy kell kezelnie, mintha saját maga adta volna ki.

„Ha a magyar állam ezzel szembeszegülne, abból nagy baj lenne” – mondta Lattmann.

telex
Ez is érdekelhet:
Segíts egy megosztással - eltűnt 8 éves kisfiút keres a rendőrség
2021-01-04 eltünési dátummal tette közzé a rendőrség a kisifú körözését Személyes adatok Név: DRIGÁN SÁNDOR SZEBASZTIÁN Nem:
  
Meghalt a magyar határnál egy katona - vizsgálat indult
Nem incidens történt a Honvédelmi Minisztérium szerint. A déli határszakaszon életét vesztette egy katona csütörtökön – közölte a Honvédelmi Minisztérium kommunikációs osztálya ...
  
Vizsgálat indult - Plafonig állnak a nyitott koporsók a szentendrei halottasházban
Szentendre polgármestere vizsgálatot rendelt el a videón látható kegyeletsértő állapotok miatt, illetve jelenleg is helyszíni szemlét tart a halottasházban. Csaknem a plafonig érnek a k...
  
Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Diákjai szeme láttára halt meg egy tanárnő online oktatás közben Bács-Kiskun megyében
Kiderült miért rohanták le nyomozók Lagzi Lajcsi házát
Elképesztő botrány: Poloskákat talált az új vezetés a megörökölt hivatalban - Magyarország
Lesz vakcinaútlevél: plasztik kártya bizonyítja majd a védettséget
Hamarosan elkészül a védettséget igazoló dokumentum – erről is beszélt Gulyás Gergely a csütörtöki sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csüt...
  
Müller Cecília: semmiképpen nem lazíthatunk a járványügyi szabályokon
A védekezésért felelős operatív törzs csütörtökön is megtartotta online tájékoztatóját, azután , hogy Gulyás Gergely a kormányinfón ismertette a kormány döntéseit. Elsőnek Kiss ...
  
Müller Cecília oktatófilmet küld a háziorvosoknak, nem is akármilyet
A háziorvosok hamarosan megtudhatják, kik azok a 89 év feletti pácienseik, akik regisztráltak a koronavírus elleni oltásra. Ugyanígy az érintettek is értesítést kapnak, és hamarosan megke...
  
Müller Cecília: Segítsük a 89 évnél idősebbek jelentkezését a védőoltásra
A koronavírus az idősekre különösen veszélyes, az elhunytak átlagéletkora 76 év. Ezért nagyon fontos, hogy az idősek beoltassák magukat. A védőoltás számukra valóban életet menthet ...
  
Kiderült hány milliárdba kerül a háziorvosok béremelése
A kormány úgy döntött, hogy a béremelésből a háziorvosok is részesülnek – jelentette be csütörtökön Gulyás Gergely. A mi célunk, hogy a háziorvosok praxisközösséget hozzanak...
  
Óriási bejelentés: béremelést kapnak a háziorvosok
Emelik a háziorvosok bérét – jelentette be Gulyás Gergely csütörtökön a kormányinfón. Hatékony egészségügyi alapellátás nélkül nincs megfelelő egészségügy, a háziorvosok felk...
  
Egymillió vakcina várható Kínából
Eddig 331 ezer adag vakcinát kaptunk, ez 165 ezer embernek elég. Ebből 7200 Moderna-vakcina. A mai nappal 140 ezer beoltott ember lesz Magyarországon. Gulyás szerint ha ilyen ütemben érkeznek ...
  
Felkészültél? - Lesz védettséget igazoló kártya
Lesz védettséget igazoló okirat, mégpedig egy plasztikkártya, mondta Gulyás. A miniszter szerint kétféle védettség van: vagy valaki beteg volt és meggyógyult, vagy már kapott olt...
  
Gulyás szerint 8 után is kimehetnek majd az utcára, akik már védettek a koronavírus ellen
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón beszélt arról, hogy védettséget igazoló okiratot (egy plasztikkártyát) kaphatnak, akik már megkapták az ...
  
Szijjártó már gratulált Biden minisztereinek
A külügyminiszter, a kereskedelmi miniszter és az energiaügyi miniszter kapott levelet. Az új amerikai vezetés hivatalba lépése nyomán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszte...
  
A Terminátor megkapta a vakcinát - Tarts velem, ha élni akarsz
A veterán akcióhős bebiztosította magát a Covid ellen. Arnold Schwarzenegger a közösségi oldalán mutatta meg rajongóinak, ahogy megkapja a koronavírus elleni oltást, amit ráadásul egy o...
  
Kiderült miért rohanták le nyomozók Lagzi Lajcsi házát
Mocsa – Ismét nagy bajban van Galambos Lajos (59), akinek mocsai otthonát tíz nyomozó ma hajnali 6 órakor házkutatási parancsot lobogtatva lerohanta. Úgy tudni, egy sok milliós áfacsalási...
  
Szörnyű fotók érkeztek a Gödöllőnél történt halálos balesetről
Megérkeztek az első fotók a Gödöllő és Kerepes között történt balesetről. Ahogy a Blikk megírta, halálos baleset történt Kerepesnél csütörtök reggel. Buszba csapódott egy sze...
  
Szijjártó szerint különlegesen jó most a magyar-amerikai viszony, ami jó alap az együttműködésre Biden kormányával
Szijjártó Péter külügyminiszter rögtön három új amerikai miniszternek is írt üdvözlőlevelet Joe Biden beiktatásának napján az MTI beszámolója szerint. A magyar diplomácia vezetője ...
  
Halálos tömegszerencsétlenség: busz ütközött személyautóval Gödöllőnél
Menetrend szerinti autóbusz ütközött össze egy személyautóval a 3-as főúton, Gödöllő külterületén csütörtök hajnali háromnegyed 6-kor, miután az autó - egyelőre ismeretlen okból...
  
A járvány alatt is bőven kapott állami pénzt Rogán Cecília fitneszrendezvénye
Nem törte meg a járvány Rogán Cecília vállalkozásainak lendületét, a Hvg.hu összeállítása szerint a Rogán Antal volt feleségének fitneszrendezvényeket szervező cége 2020-ban is komo...
  
Óriási botrány: Hajnalban házkutatást tartottak Lagzi Lajcsinál
Csütörtök reggel hatkor 10 nyomozó csöngetett be Galambos Lajos mocsai házában, házkutatási paranccsal - írja a Blikk. A lap szerint a zenész-vállalkozó ellen több millió forintos áfac...
  
Információk érkeztek a frissen elfogott illegális migránsokról
A biharkeresztesi rendőrök hat illegális migránssal szemben intézkedtek az elmúlt 12 órában. Ártánd Közúti Határátkelőhelyen jelentkezett belépésre egy férfi, az általa vezetett bo...
  
Hivatalos: kiderült engedélyezik-e nálunk az orosz vakcinát
Engedélyezték a magyar hatóságok az AstraZeneca és a Szputnyik V koronavírus-vakcina használatát – közölte az Origo. Az Európai Unióban Magyarországon indulhat meg először az oltás a...
  
Elképesztő kegyetlenség: egy 19 éves férfit szúrtak halálra Budapesten
Halálos késelés történt a IX. kerületi Telepy utcában. Helyszínen lévő munkatársunk beszámolója szerint rengeteg rendőr van kint.Az áldozat édesanyja az utcán zokog, látszólag kép...
  
Nem akármit tett közzé Varga Judit
Magyarország igazságügyi minisztere a Facebook-oldalán jelentette be, hogy örömmel fogadja a kérdéseket, melyekre egy videóban fog válaszolni a közösségi média oldalán. Ha kívá...
  
Kiderült mit írt Orbán Viktor az új amerikai elnöknek
Orbán Viktor miniszterelnök levélben fejezte ki gratulációját és jókívánságait Joe Bidennek az Egyesült Államok elnökévé történt beiktatása alkalmából – tájékoztatta az MTI-t ...
  
Kiderült hány százalékkal emelkedhet a minimálbér
Pénteken írhatják alá a megállapodást a minimálbér és a garantált bérminimum idei emeléséről, ami 4 százalékos lehet. A bérmegállapodás tervezét az Innovációs és Technológiai M...
  
Kásler összerakná Mátyás király csontjait, és újratemetné....
Az egészségügyért is felelős minisztert a horvátországi Lepoglavára szólította a kötelesség, hogy a pálos kolostorban fényt derítsen a Hunyadi család származására. 1504-ben itt tem...
  
Figyelem! - kiderült mennyi lehet a minimálbér február 1-től
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) készíti el a bérmegállapodás tervezét, amelynek értelmében február 1-jétől a minimálbér és a garantált bérminimum 4 százalékkal ...
  
Vajna Tímea: Miközben rakom fel a képeket, folyamatosan sírok -Két éve halt meg Andy Vajna
Napra pontosan két éve, 2019. január 20-án érkezett a döbbenetes gyászhír: életének 75. évében, hosszú betegség után budapesti otthonában elhunyt Andy Vajna, a magyar és a nemzetközi...
  
Még a novemberi bérkiegészítést sem kapta meg a kormánytól a vendéglátósok egy része
Több vendéglátós, köztük ismert budapesti étteremtulajdonosok állították azt a 444-nek, hogy bár a bértámogatási kérelmüket a kormányhivatal rég elfogadta, a valóságban még a tava...
  
Müller Cecília válaszolt, valóban kiöntik-e a fel nem használt vakcinákat
Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján Müller Cecília az újságírói kérdésre, hogy valóban előfordul-e, hogy kiöntik a fel nem használt vakcinát, a következőt válaszolta: ...
  
Müller Cecília a kérdéstől is megdöbbent, hogy tényleg kiöntik-e a fel nem használt vakcinákat
Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján Müller Cecília az újságírói kérdésre, hogy valóban előfordul-e, hogy kiöntik a fel nem használt vakcinát, a következőt válaszolta: ...
  
Azt hitte a kunszentmártoni anya, hogy a kisfiát megszállta az ördög, ezért megölte – Most felmentették
Elsőfokon felmentette a bíróság az ellene minősített emberölés vád alól, és kényszergyógykezelésre ítélték azt a nőt, aki 2019-ben egy kunszentmártoni családi házban halálra szú...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2021. minden jog fenntartva - Impresszum
ThePost
Az EP nélkül nem indulhat eljárás Szájer ellen
Mindenképpen döntenie kell az Európai Parlamentnek (EP) Szájer József EP-képviselői mentességéről, amennyiben a belga ügyészség eljárást akar lefolytatni vele szemben, miután a karanténszabáyokat megszegő orgián vett részt, ahonnan ismeretlen mennyiségű droggal a hátizsákjában az ereszcsatornán át próbált elmenekülni, amikor a rendőrség rajtaütött a brüsszeli helyszínen.

Nem volna elég sem a képviselő önkéntes lemondása a mentességről, sem az, ha lemond mandátumáról – ahogyan ezt egyébként, december 31-i hatállyal Szájer megtette, még mielőtt az ügy nyilvánosságra került volna.

A mentességet ugyanis a képviselő nem saját jogon kapja, az tulajdonképpen az intézményé – az Európai Parlamenté – és a kiküldő államé. De indokolt a mentelmi jog ilyen szabályozása azért is, hogy ne lehessen kényszeríteni, zsarolni egy képviselőt a mentelmi jogról való lemondásra, ezzel biztosítva a képviselők és így az intézmény befolyásolásmentes működését.

“Ha tehát a belga ügyészség tovább akar menni, akkor az EP-hez kell fordulnia” – mondta Lattmann Tamás, megjegyezve, hogy a belga hatóság ezt a szándékát közleményében már jelezte is.

A Fidesz-alapítótag Szájert ugyan tetten érték, ám ennek alapján sem folytatható le ellene az eljárás, amíg a mentelmi jogról nem szavaz az EP - magyarázta a jogász.

A hatóságok a tettenéréskor csupán megakadályozhatják a mentelmi jog védelme alatt álló diplomatát vagy EP-képviselőt a törvénysértő cselekedet folytatásában - de eljárást ennek alapján sem indíthatnak.

Hogy ebben az esetben nem hivatkozhat az érintett a mentelmi jogra, az csupán azt jelenti, hogy nem folytathatja a törvénysértést. Egyszerű példával: a mattrészegen autójával csalinkázó képviselőt megállító rendőrök elől a képviselő nem hajthat el a mentességre hivatkozva, de a saját lábán vagy taxival minden további nélkül elmehet, eljárást a rendőrök nem indíthatnak.

A magyar parlamenti képviselők hazai szabályozása alapján tettenérés esetén indítható eljárás, az EP-képviselők diplomáciai mentességre épülő mentessége azonban ettől eltér.

A diplomata esetében tettenéréskor két lehetőség van: vagy megfosztja ettől a mentességtől diplomatáját a saját országa, ezzel engedélyezve a másik állam eljárását, vagy - és ez a jellemzőbb - hazarendeli. Ha egyiket sem tenné, úgy a fogadó állam persona non gratának nyilváníthatja az adott személyt, ezzel jelezve, hogy innentől nem ismeri el a mentelmi jogot, így 72 órán belül intézkedni fog. (Ilyen helyzetben a diplomata minden bizonnyal hazautazik.)

Más a helyzet azonban az EP-képviselőknél, ahol a persona non grata ilyen módon nem alkalmazható – itt tehát mindenképp csak akkor léphet a hatóság, ha az EP-hez fordul, amelynek előbb jogi bizottsága folytatja le az eljárást, majd ezután szavaz a parlament.

Ennek menete azonban hosszabb időt vesz igénybe – nem ment ez gyorsan a gyanú szerint orosz szolgálatoknak kémkedő Kovács Béla „KGBéla” esetében sem -, a koronavírus alatt, a karácsonyi szabadságolások közeledtével különösen kevésnek tűnik az idő ahhoz, hogy a folyamat december 31-ig lebonyolódjék.

Mire jó a mentelmi jog?

A mentelmi jog garanciát nyújt arra, “hogy az európai parlamenti képviselők szabadon gyakorolhassák képviselői megbízatásukat, és ne legyenek kitéve önkényes politikai zaklatásnak.” Alapból minden tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vétel és bírósági eljárás alól. Ez csak a mentelmi jog megvonása esetén lehetséges.

Ehhez az illetékes hatóság kéri a mentelmi jog felfüggesztését az Európai Parlamenttől, ennek a menetrendje a következő:

- a Parlament elnöke a plenáris ülésen bejelenti, hogy a plénumhoz ilyen kérelem érkezett be és

- a Parlament elnöke a kérelmet az illetékes bizottsághoz, azaz a Jogi Bizottsághoz utalja.

- A szakbizottság bekérhet információkat az illetékes hatóságtól, az érintett képviselő lehetőséget kap meghallgatásra (de lemondhat a meghallgatáshoz való jogáról), és beadhat írásbeli bizonyítékokat az ügyével kapcsolatban.

- Az érintett képviselő nyilván nem vehet részt a bizottság határozatának meghozatalában.

- A vitán sem vehet részt, csak a saját meghallgatásán lehet jelen, ha él ezzel a lehetőséggel.

- A Jogi Bizottság zárt ülésen elfogadott javaslatot fogalmaz meg arról, hogyan döntsön az ügyben a parlament egésze.

- Az ügy a következő plenáris ülésen kerül a parlament egésze elé. Ott egyszerű többséggel születik meg a határozat a mentelmi jog felfüggesztéséről vagy fenntartásáról.

- A szavazás után az elnök haladéktalanul tájékoztatja az érintett képviselőt és az érintett tagállam illetékes hatóságait a Parlament határozatáról.

Pontos határidő nincs meghatározva az ügymenetre: a bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmeket “haladéktalanul, de összetettségükre figyelemmel vizsgálja meg”.

A mentelmi joggal foglalkozó bizottság nyilván nem az ártatlanságról-bűnösségről foglal állást. “A bizottság az érintett hatóság hatáskörére és a kérelem elfogadhatóságára vonatkozóan indokolással alátámasztott véleményt adhat, de semmiképpen nem nyilatkozhat a képviselő bűnösségével, illetve ártatlanságával kapcsolatban, sem arról, hogy a képviselőnek tulajdonított vélemény vagy cselekmények indokolttá tesznek-e büntetőeljárást, még abban az esetben sem, ha a bizottság a kérelem vizsgálata során a tényállásról részletes tudomást szerez.”

Kik vannak a jogi bizottságban amúgy és mikor ül össze?

A jogi bizottság legközelebb december 7-én ül össze. Ennek egyébként épp Szájer József volt az egyetlen magyar tagja.


Mindegy, hogy Szájer már nem sokáig képviselő

A jogi helyzet azonban nem oldódik meg azzal, hogy december 31-gyel Szájer már nem képviselője az EP-nek. A belga hatóság ezután sem léphet, az a döntő ugyanis, hogy az eljárás még képviselői mandátuma alatti ügyet érint.

Így tehát a parlamentnek akkor is kell szavaznia Szájer mentelmi jogáról, ha erre december 31. után kerül sor.

Ha valamilyen oknál fogva az EP nem venné elő az ügyet, akkor a belga ügyészség csak annyit tehetne, hogy felfüggeszti az eljárást és vár a csodára – mondta Lattmann.


Miben indulhatna egyáltalán eljárás?

Egyelőre ami Szájer közleménye és a rendőrség információi alapján bizonyos, hogy a parti résztvevői megsértették az érvényes karanténkorlátozásokat. Ez párszáz eurós büntetéssel bizonyosan letudható lenne, ha a mentelmi jog megvonásáról döntenek.

A kábítószer birtoklása már komolyabb ügy, feltéve, hogy nagyobb mennyiségről van szó - ami Szájer esetében nem áll fenn, egy extasy tablettát említ a sajtó -, és, hogy bizonyíthatóan az övé, amit Szájer nem ismert el.

Elméletben három hónaptől öt évig terjedő szabadságvesztés és 8 ezertől 800 ezer euróig terjedő bírság szabható ki drogbirtoklásért Belgiumban. Fűért vagy egy-egy tablettáért a gyakorlatban azonban nem szokás büntetést kiszabni Belgiumban.
Magyarországon is lehetne eljárás?

De nem csak az kérdés, hogy eljuthat eddig Szájer ügye, hanem az is, hogy azt Belgium folytatná-e le. A magyar büntetőtörvénykönyv azt mondja ki, hogy:

“A magyar büntető törvényt kell alkalmazni…a magyar állampolgár által külföldön elkövetett olyan cselekményre, amely a magyar törvény szerint bűncselekmény.”

Ez akkor történhet meg, ha Magyarország ezt kérvényezi a belga hatóságtól - amennyiben tehát Szájer mentességi jogáról már szavazott a parlament és a belga hatóságok eljárást indítanának - és a belga fél ennek a kérvénynek helyt ad.

Van egy 2009-es uniós kerethatározat “ a joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és rendezéséről”, aminek lényege, hogy ne legyenek párhuzamos büntetőeljárások ugyanazon személlyel szemben ugyanazon cselekményekkel kapcsolatban.

Ugyanakkor egyik tagállam sem kötelezhető arra, hogy akarata ellenére lemondjon a joghatóságáról vagy gyakorolja azt. Amíg tehát nincs megegyezés a két ország között a büntetőeljárások egy tagállamba történő összevonásáról, addig a tagállamok illetékes hatóságainak el kell tudniuk járni a nemzeti joghatóságuk alá tartozó bármilyen bűncselekmény tekintetében. Tehát, megegyezés híján Belgium járna el.
Mi van, ha Szájer már nincs Belgiumban?

Ha egyáltalán lesz szavazás az EP-ben Szájer mentelmi jogáról, mire arra sor kerül, ő nagy valószínűséggel már elhagyja Belgiumot – amit minden további nélkül megtehet. Ha ezután a belga ügyészség egyáltalán vádat emel - és ragaszkodna ahhoz, hogy saját hatósága folytassa le az eljárást -, akkor Szájer erről Magyarországon kap értesítést. Ha egy ilyen megkeresést valaki ignorál, akkor a kéréssel az adott ország a magyar hatóságokhoz fordulhat, hogy állítsák elő az érintettet.

Ha mindez hatástalan maradna, Belgium kiadhatna egy európai elfogató parancsot, amit minden tagországnak úgy kell kezelnie, mintha saját maga adta volna ki.

„Ha a magyar állam ezzel szembeszegülne, abból nagy baj lenne” – mondta Lattmann.
Itt találod a hét legvitatottabb témáit!
Olvasd nálunk azokat a híreket amiket a leginkább imádtak vagy utáltak az olvasók!
Segíts egy megosztással - eltűnt 8 éves kisfiút keres a rendőrség
Meghalt a magyar határnál egy katona - vizsgálat indult
Vizsgálat indult - Plafonig állnak a nyitott koporsók a szentendrei halottasházban
Baj van: Leáll a kecskeméti Mercedes, a győri Audi egy műszakban folytatja
Diákjai szeme láttára halt meg egy tanárnő online oktatás közben Bács-Kiskun megyében
"Jól harcoltál, Barátunk!" - Kollégáját gyászolja Orbán Viktor
Közel 80 millió forintot kapott Pataky Attila cége
Kiderült miért rohanták le nyomozók Lagzi Lajcsi házát
A Kormányzati Tájékoztatási Központ elárulta mi lesz ha Brüsszel nem szállít elég gyorsan vakcinát
Müller Cecília válaszolt: Kiderült, mikortól lehet kötelezővé tenni a védőoltást
Elképesztő botrány: Poloskákat talált az új vezetés a megörökölt hivatalban - Magyarország
Schobert Norbi: egy kommentelő felvetette: savval önti le a felesége, Rubint Réka arcát
Nagyon komoly lépéseket tervez Varga Judit - mutatjuk kiket hívott össze
„Maradj a földön, és a szenvedéseid véget érnek” – megdolgoztatták Orbán fiát az elit akadémián
Elkezdődött: Az EU Bíróság már tárgyalja, mennyire független a magyar igazságszolgáltatás
Szlovákiában hamarosan munkába és postára se lehet menni negatív teszt nélkül
Kiderült mit írt Orbán Viktor az új amerikai elnöknek
Halálos tömegszerencsétlenség: busz ütközött személyautóval Gödöllőnél
Schobert Norbi: Sajnos nem úri hóbortból fogadtam testőrt Réka mellé
Nemzetközi botrány: Magyar kormánytagokat nem hívtak meg Joe Biden beiktatására
Az eddigi legrészletesebb összefoglaló került elő az Orbán családról
Kiderült, mikor érkezik a 13. havi nyugdíj első részlete
Információk érkeztek a frissen elfogott illegális migránsokról
Vajna Tímea: Miközben rakom fel a képeket, folyamatosan sírok -Két éve halt meg Andy Vajna
Elképesztő számok: kiderült hányan regisztráltak eddig oltásra
Az elmúlt két évben 13 alkalommal jelezte a magyar kormánynak az ENSZ, hogy szerintük jogsértés történt
Új biznisz: Szállítmányozási céget alapított Rogán Cecília
Újpesti rendőrkéselés: a megmentett család sérelemdíjat kér a rendőrségtől
Átlátszó: kidobják a fel nem használt vakcinákat
Két és félmilliárd forintot költött az állam reklámra az RTL Klubnál
Egy orvos tíz napja az oltás után
Váratlan: Szijjártó elment Hollandiába aztán érdekes dolog történt
Leleplezték Putyin 400 milliárd forintnyi összegből épített palotáját - több millióan látták 1 óra alatt
Fidesz: egy baloldali elemző elárulta: azt szeretnék, hogy minél hosszabb ideig tartson a járvány
EU Bizottság: Az uniós tagállamok közül eddig csak Magyarország jelentkezett be a kínai vakcinára
Fidesz: Az egészségügyet a baloldal kormányzása után kellett újjáépíteni
Lesújtó hírek érkeztek Vajna Timiről - szerelme tartja a lelket benne
Szijjártó: Kínában a vakcinát a 60 év fölöttieknél is engedélyezték
Schobert Norbi után Dér Heni is jogi lépéseken gondolkodik a kommentelők miatt
Szörnyű fotók érkeztek a Gödöllőnél történt halálos balesetről
A Mercedes után az Audi is kénytelen csökkenteni a magyarországi termelését - kiderült miért
Novák Katalin: a kormány azt szeretné, hogy Magyarországon mindenki saját tulajdonú otthonban élhessen
Pert nyert egy kommentelő a győri alpolgármester ellen - mutatjuk minek nevezte...
Menczer: Európa Kínában áll sorban a vakcináért
Pataky Attila, Mészáros Lőrinc, Rogán Antal exfelesége - íme a Szerencsejáték Zrt. támogatásai
Kásler elárulta milyen robotokat szereztek be, amik segítik a védekezést - milliárdos eszközbeszerzés
Tízfős sajtós stáb dolgozik Szijjártó közösségi médiás imidzsén
A kormány állja Kanadában egy SMA-s gyermek kezelési költségeit, itthon a lakosság dobja össze
Rosszul rögzítették a gyerekülést, kirepült az autóból a markóci kisfiú
Mi történt? - Mészáros - Garancsi duó nyert Tiborczék ajánlatával szemben
Elképesztő hírek érkeztek a magyar államadósságról
Sokkoló! Savval akarták leönteni Rubint Rékát
Azt hitte a kunszentmártoni anya, hogy a kisfiát megszállta az ördög, ezért megölte – Most felmentették
Óriási botrány lett a rendeletből ami durván megemelte az devizahiteles lakótelep bérleti díjait
A kulturális alap könnyűzenei zsűrije magának és a haveroknak is kiosztott pár milliót
Orbán koszorúzásáról beszél mindenki - íme a részletek
Elképesztő kegyetlenség: egy 19 éves férfit szúrtak halálra Budapesten
Debrecen: Oldalára fordították a parkoló autót, hogy kilopják a katalizátorát
Zajlik az élet: pereskedés és Jézussal viccelő karikatúra, de van itt még valami
Müller Cecília: oltakozzunk, és higgyünk a magyar szakembereknek
160 milliós osztalékot fizetett Rogán Cecília cége - Jó helyre mentek az állami cégek támogatásai
Müller Cecília a kérdéstől is megdöbbent, hogy tényleg kiöntik-e a fel nem használt vakcinákat
Kásler orvos-miniszterként elítéli az üzleti vagy éppen politikai érdekből történő félelemkeltést
Még januárban fontos levelet kap a bankjától
Messze jutottak: hat migránst fogtak el Budapesten
Figyelem! - kiderült mennyi lehet a minimálbér február 1-től
Jó tudni: nem akárhogy vadásznak majd a hálapénzes orvosokra
Elképesztő roham - eddig mintegy harminc család nyújtotta be igényét otthonfelújítási támogatásra
Nem akármit tett közzé Varga Judit
Aldi: az áruházvezetők kezdő bére bruttó 600 ezer forint lett
Tóth Gabi miatt kirúgtak egy kommentelőt, most reagált a kritikákra
Sikkasztás: elvitték a rendőrök egy magyar település polgármesterét
Magyarország is részt vesz a vakcinaigazolás tesztelésében - mutatjuk a részleteket
Hivatalos: kiderült engedélyezik-e nálunk az orosz vakcinát
Mészáros és Garancsi cégei újíthatják fel a Citadellát húszmilliárdos keretből
ThePost
COPYRIGHT © 2021. minden jog fenntartva - Impresszum