Megnégyszerezi a kormány a romániai magyar nyelvű oktatásban tanulók támogatását

Szeptembertől a magyar kormány bruttó 100 ezer forintra emeli azoknak a romániai magyar anyanyelvi diákoknak és egyetemi hallgatóknak az oktatási-nevelési támogatását, akik a magyar nyelvű oktatásban vesznek részt. Ezzel a változással a jelenlegi 22 400 forintos támogatás több mint négyszeresére növekszik - derül ki a Maszol.ro beszámolójából. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára Kolozsváron tette közzé ezt az információt.

Az eddig 22 400 forintnak megfelelő összegű támogatásban részesültek az elemi, gimnáziumi, középfokú és egyetemi tanulmányaikat magyar nyelven folytató diákok. A következő tanévtől ez a támogatás bruttó százezer forint lesz.

A cikk szerint január óta a kárpátaljai tanulók is ezt a magasabb összeget kapják, és szeptembertől ugyanez a támogatás jár majd a többi határon túli magyar közösség magyar iskoláját választó diákoknak is.

Panyi Miklós továbbá közölte, hogy a magyar kormány támogatja a Rákóczi Szövetség iskolabuszprogramjának elindítását Erdély szórványtelepülésein. A demográfiai fogyás és a csökkenő gyereklétszám miatt a magyar kormánynak szükségesnek tartja a határon túli magyarság magyar anyanyelvű oktatáshoz való hozzáférésének támogatását.Az iskolabuszok hálózatának fenntartása segíthet ezen a területen, és ezért támogatásban részesül. Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke hozzátette, hogy a jövő tanévtől az iskolabuszprogramot Erdélyben is bevezetik, 31 szórványtelepülésen, és remélik, hogy itt is hasonló sikert érnek el, mint a Felvidéken, ahol a program hatására jelentősen nőtt az első osztályba beíratott gyerekek száma.