Egy több mint 500 milliós beruházás: a magyar kormány támogatásával valósulhatott meg a Hargitafürdőn felépített kolostor

# A Pálos Rend Sorsa: Kövér László Ünnepi Beszéde a Hargitafürdői Kolostor Felszentelésén

A hit és az összetartozás ereje mindig is megkérdőjelezhetetlen volt a történelemben. Kövér László, az Országgyűlés elnöke Romániában, a Székelyföldön tartott ünnepségen kiemelte, hogy a pálos rend sorsa példa erre: a hit és az összetartozás erejével szemben minden fegyver, pénz és propaganda hatástalan. A Hargitafürdői pálos kolostor felszentelése pedig örömhír minden jóakaratú európai ember számára.

Az új kolostor építése nemcsak a hívő közösség támogatásából, hanem a magyar kormány anyagi segítségével valósulhatott meg. Az építés költségei több milliárd forintba kerültek, és a hatalmas, vasbeton kolostor 1400 méteres tengerszint feletti magasságban emelkedik.

Kövér László beszédében felidézte a pálos rend hosszú történetét, amely közel 800 évre nyúlik vissza. A Pilis volt a rend bölcsője, majd elterjedt és kiteljesedett a Kárpát-medencében. Emlékeztetett arra, hogy a pálosok jelen voltak Lengyelországban és Csíksomlyón is, ahol a Szűz Mária és a Czestochowai Fekete Madonna védelme alá helyezték őket.

Az ünnepi esemény különlegessége abban rejlik, hogy a keresztény magyar állam megalapításának születésnapján történik a felszentelés. Kövér hangsúlyozta, hogy Szent István nélkül nem jöhetett volna létre a keresztény Magyarország, és az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok. Az ünnepség alkalmával a résztvevők méltó kegyelettel gondoltak az első királyra, és elkötelezték magukat az ő hitének és eszményeinek követésében.

A beszéd továbbá filozófiai szemléleteket is érintett. Kövér László két, az európai gondolkodást meghatározó filozófus gondolatát említette: Friedrich Nietzsche "Isten halott!" kijelentése és Martin Heideggeré, miszerint "Már csak egy Isten menthet meg bennünket". Kövér szerint a modern kor emberének az önmagától, otthonától és gyökereitől való elidegenítése az Isten elvesztésével kezdődik, ezért a legfontosabb kérdés az, hogy az ember megöli vagy élteti magában az Istent.

Az ünnepségen részt vevő pálos szerzeteseket Kövér Európa és Magyarország elöljáróinak nevezte, mert úgy véli, hogy végigjárták a megtisztulás, a megvilágosodás és a tökéletesedés útját.

Az elnök szerint Európának is el kell indulnia a megtisztulás útján, amely csak az igazság felismerésével, megvallásával és kimondásával lehetséges. Ha Európa nem ismeri fel és nem mondja ki az igazságot, akkor újabb tragikus európai háborúkat kockáztat.

Kövér figyelmeztetett az identitás-terrorizmusra, amely célzottan felszámolja az európai életmódot és értékrendet. Szerinte a keresztény Európa csak az igazság felismerésével és kimondásával tudja megőrizni önmagát.

Az ünnepségen részt vevő egyházi vezetők és a kolostor vezetője is kiemelte a pálos rend fontosságát és az új kolostor jelentőségét. Az új kolostor nemcsak a hívő közösség, hanem bárki számára nyitott lesz, aki meg szeretné ismerni és átélni a pálosok életmódját a Hargitán.

Az esemény során Kövér László és más résztvevők méltó kegyelettel és ünnepi hangulatban tekintettek vissza a pálos rend hagyományaira és elődeire, és elkötelezték magukat azok folytatásában és ápolásában.

Így tehát a Hargitafürdői kolostor felszentelése nem csupán egy építészeti tett, hanem egy hosszú múltú tradíció és hit megújításának szimbóluma, amely minden jóakaratú európai számára örömhír lehet.

Frissítés:


„A címben és a cikkben több milliárd forint szerepel. Tájékoztatásul írom, hogy a könyvelőnk legfrissebb adatai szerint a beruházás eddig 6 954 947 lejbe vagyis 517 366 991 forintba került, ha a hivatalos átváltás szerint számolunk. Ezt az összeget már nem sokkal fogja meghaladni a visszamaradt bútorok beszerzése, ami még hátravan. Ebben benne van a helyi vezetés támogatásai is, amely ha úgy tetszik a román állam részéről érkezett, a jószándékú adományozók pénze és támogatása, ami együtt közel 100 millió forintot jelent. Mindezt pusztán tájékoztatásul írtam önöknek. Bizonyosan jobb lett volna, ha megemlítem az ünnepség alatt a bekerülési összeget" – írta a cikk megjelenése után a szeged.hu-nak küldött e-mailjében Bátor Botond testvér hargitai pálos szerzetes.