Ajjaj: Semjén szerint a DK-s megfélemlítések miatt lett kevés a vallásosak száma

Semjén szerint DK-s megfélemlítés miatt lett kevés a vallásosak száma a tavalyi népszámláláson

„Magyarország továbbra is erős bástya a keresztény világban.”

- üzente Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Vadai Ágnesnek.

A tavalyi népszámlálás azt mutatta, hogy húsz év alatt megfeleződött a magukat római katolikusnak vallók száma, a vallásosságról szóló kérdésre pedig az emberek negyven százaléka nem válaszolt. A DK-s képviselő ezért megkérdezte Semjéntől, hogy

Ön szerint miért csökkent drasztikusan a katolikus hívők száma az elmúlt 10 évben Magyarországon?

„Arról tudom örömmel tájékoztatni Képviselő Asszonyt, hogy egyetlen következtetés kétségtelenül levonható a népszámlálási adatokból, nevezetesen az, hogy Magyarországon a kereszténység a legnagyobb társadalmi rendező elv, a legerősebb identitásképző közösség”


- válaszolta Semjén. És meg is magyarázta, hogy miért van így. A kereszténydemokrata politikus szerint az, hogy miért nőtt meg jelentősen a vallásosságról szóló kérdésre nem válaszolók aránya, azzal magyarázható, hogy most először névvel és címmel kellett részt venni a népszámláláson.

Semmiképpen sem kizárható, hogy sokakat megfélemlíthetett az Önök pártjának – főként a történelmi keresztény egyházakkal szemben megnyilvánuló – egyházellenes propagandája is. Ezek a szempontok óhatatlanul is befolyásolhatták az önkéntes válaszadásra vonatkozó hajlandóságot, és növelhették a nem válaszolók számát. (Mint ahogy ez az egész régióban történt.)


- írta Semjén. Ezek szerint a DK hatása a régióban is érezhető.
Majd Semjén szöveges matekpéldával jön:

„Ha a kérdésre válaszolók arányában vizsgáljuk a valamely felekezethez tartozókat, akkor azt látjuk, hogy 73,1 % vallotta magát valláshoz, felekezethez tartozónak.”

„Amennyiben ezt a teljes népességre is kivetítjük, akkor több mint 7 millió valláshoz, felekezethez tartozó polgárt kapunk, akik közül mintegy 5 millió a katolikusok létszáma.”

„Megállapítható, hogy a magyar társadalom vallásossága tekintetében minden ellenkező erőhatás ellenére sem következett be számottevő negatív változás.”

- zárta Semjén. Ami szép levezetés, és reprezentatív közvéleménykutatásoknál még működne is, csakhogy ez egy népszámlálás volt, ahol nincs értelme kivetíteni az adatokat a teljes népességre. Ugyanis a teljes népességet kérdezik.