Csatlakozz hozzánk facebookon
Ócsai devizahiteles telep: háromszoros lakbéremeléstől rettegnek  


2019. január 1. óta az önkormányzat az új gazda az ócsai devizahiteles lakótelepen, amit az állam építtetett, hogy olcsó, stabil lakhatással segítse a devizahitel-károsultakat.
Az átvételkor a városvezetés vállalta, hogy két évig nem változtat a bérlési feltételeken, de most kiderült: a moratórium lejárta után komoly bérletidíj-emelést terveznek.
A telepen lakók attól félnek, nem lesznek képesek kigazdálkodni az alapesetben több mint háromszoros áremelkedést.
Másfelől értetlenül állnak a tény előtt, hogy az ócsai önkormányzat a válság közepén egy tollvonással piaci alapú bérleményeket csinálna az eredetileg szociális alapon épült telepi ingatlanokból.

Egy fa sincs a lakótelepszéli játszótéren, ami megnőtt már akkorára, hogy árnyékot adhatna. Így jobb híján a tűző nap alatt gyűlt össze az ócsai „devizahiteles lakótelep” néhány lakója péntek késő délután. Noha a tucatnyi megjelent között bőven akadtak közvetlenül a telep megépülése után beköltöző devizahitel-károsultak, olyanok is eljöttek, akiknek már a devizások megürült bérlakásait adta ki a lakótelep fenntartója: 2019 januárjáig a Nemzeti Eszközkezelő, azóta Ócsa város önkormányzata.

Mindegyiküket érinti ugyanis a fenntartó legújabb döntése: 2021-től főszabály szerint minden lakás bérleti díját több mint háromszorosára emelik a lakótelepen. Kivéve azokét, ahol a lakók rászorultsági alapon sikeresen kérvényezik a bérleti díj mérséklését. De erről később még bővebben szót ejtünk.

Mindez azt jelentené, hogy a bérlőknek mostani 16-21 ezer forint helyett a ház méretétől függően a legrosszabb esetben 60-84 ezer forint között kellene fizetniük a lakhatásukért. Ez újra nehéz helyzetbe hozná az ócsai telepen lakó legtöbb családot, sőt, sokan már most biztosan kijelentik: nem lesznek képesek kigazdálkodni a megemelt bérleti díjat.
Kétségbeesés és értetlenség

A kétségbeesés és a dühös értetlenség közötti skálán mozognak a lakótelepiek reakciói az önkormányzat egy hete, augusztus 4-én bejelentett lépésére.

Senki sem érti, hogyan lehetséges, hogy az ócsai városvezetés most egy tollvonással piaci alapú bérleményeket csinálhat az eredetileg szociális alapon épült lakótelepi ingatlanokból.

Az ócsai devizahiteles lakópark megépítéséről még 2011-ben döntött az Orbán-kormány: a Szociális Családiház-építési Program néven futó projekt a kormány devizahiteles-mentő csomagjának egyik fontos eleme volt. Azaz inkább csak lett volna: az eredetileg tervezett 500 házas ócsai lakópark helyett 2013-ig csak 80 ház épült fel az M5-ös autópálya közvetlen szomszédságában elterülő területen.

A lakótelep házai egészen 2019 januárjáig a Nemzeti Eszközkezelő (NET) Zrt. fenntartásában állami tulajdont képeztek. A lakópark épületei mellett ennek a szervezetnek a kezelésébe helyezte még a kormány azokat az ingatlanokat, amiket a fizetésképtelen hitelesektől vásárolt meg az állam, hogy ne a bankok vigyék el őket.

2018-ban azonban a NET Zrt. felszámolásáról döntött a kormány. Az erről szóló törvény szövegéből kiderült, az eszközkezelő bérlői programjában részt vevők (azaz az állam által felvásárolt ingatlanokban élők) az addig bérleti díjként befizetett összegek beszámításával visszavásárolhatják az ingatlanjaikat. Az ócsai lakópark pedig teljes egészében a helyi önkormányzat tulajdonába kerül majd.

A lakótelep 80 háza ingyenesen, de „a fennálló lakásbérleti jogviszonyokkal terhelten”, tehát a bérlőkkel együtt, az ebből eredő „jogosultságok és kötelezettségek átszállásával” vándorolt az önkormányzathoz 2019 januárjában. Vállalniuk kellett azonban, hogy a tulajdonba kerülésüktől számított két éven belül nem módosítanak a lakások bérlésének feltételein (legalábbis a nem a bérlők hátrányára).

A két éves moratórium 2021. január 1-jén telik le, az önkormányzat pedig nem teketóriázik: már másnaptól teljesen átírná a feltételeket.

Az új rendszer szerint az ócsai lakótelep minden házát piaci alapon, a méretüktől függően 60-84 ezer forint közötti összegért lehetne bérelni. Azok a lakók, akik idén szeptember 31-ig jövedelem- és vagyonigazolásokkal együtt kérvényt nyújtanak be a bérleti díj mérséklésére, a rászorultság mértékétől függően

„költségelven” 35-49 ezer forintért,
vagy „szociális alapon” 25-35 ezer forintért

bérelhetik tovább az ingatlanokat.
Már épp sikerült volna lábra állniuk

A helyiek közül azonban többen úgy látják, a díjszabási kategóriák alapján csak nagyon kevesen lesznek jogosultak a bérletidíj-mérséklésre. Ha egy négyfős családnál a keresőképes szülők összjövedelme meghaladja a 230 ezer forintot, a háztartás már kiesnek a „szociális” bérlői kategóriából. Ha pedig a közös jövedelmük több, mint 340 ezer forint, már a „költségelvűnek” nevezett középkategóriából is.

„Az új feltételrendszer nem veszi figyelembe a kiadásaimat: hogy a jövedelmem egyharmada kapásból hiteltörlesztésre megy el” - magyarázta egy neve elhallgatását kérő asszony, aki fiával él az ócsai lakótelepen.

Hét éve költöztek ide, a lakótelep felépülése utáni első betelepülési ütemben, miután a bank elárverezte jelzálog sújtotta dél-dunántúli házukat. „Azt mondom, hogy fél éve tudunk egy kicsit normálisabban élni, nem hónapról hónapra. Ha januártól a mostani összeg 3,5-szeresét kellene fizetnünk a lakhatásra, az ezt az eredményt nullázná le pillanatok alatt” - kesergett interjúalanyunk.

Egy másik sorstársát, a szintén devizahitel-károsult Ilonát az ócsai telepen bérelt háza udvarán látogathattuk meg. A 49 éves asszony is 2013-ban költözött Ócsára. Szüleiktől testvérével közösen örökölt lakását vitte el a bank, miután Ilonáék devizaalapú hitele az árfolyammozgások miatt törleszthetetlenné vált.

A másik lakótelepi asszonnyal ellentétben Ilonáéknak mostanra sikerült megszabadulniuk a hiteltartozástól. Erejüket megfeszítve 2017-re sikerüt összegyűjteniük azt az összeget, amit befizetve a követeléskezelő rendezettnek tekintette az adósságot. 3 millió forint „végrehajtási költséget” azonban még mindig követelnek Ilonáéktól, „ez Damoklész kardjaként lebeg a fejünk fölött” - mondta az asszony.

Az adósságcsapdából való kiszabadulás Ilonáék minden energiáját felemésztette: az elmúlt két és fél, három évben nagyrészt annak köszönhetően tudtak hónapról hónapra túlélni, hogy 50 négyzetméteres lakásuk bérléséért párjával nem kellett többet fizetniük 16 800 forintnál. A bérleti díj megemelése borítékolhatóan újra nehéz helyzetbe hozza majd őket.

De nem ez az egyetlen, ami miatt Ilona és a többi bérlő aggódik.

Ilona szerint a lakópark építtetőjének szándékával szemben az új tulajdonos önkormányzatnak nem szándéka hosszú távú, stabil lakhatás biztosítása az Ócsára költözött devizakárosultaknak.

Az asszony szerint ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 2019. januári tulajdonosváltást követően az önkormányzat már az év márciusában közölte velük: a jövőben bárkivel, aki a lakótelepen bérelne ingatlant, már nem határozatlan idejű (ez volt a NET Ztr. gyakorlata), hanem határozott idejű: 5 évre szóló bérleti szerződést kötnek.

És bár az Eszközkezelővel szerződő régebbi bérlőkre, Ilonáékra, nem vonatkozik, az önkormányzat ugyanebben a levélben közli: a haláluk esetén a bérleti jogot öröklő közeli hozzátartozójukkal az önkormányzat már szintén csak 5 évre szándékozik szerződni.

Ilona szerint a jelenlegi bérlők kitessékelésének szándékát mutatja az is, hogy az Eszközkezelővel ellentétben a bérleti díjtartozást felhalmozó bérlőknek az önkormányzat már nem biztosítja az adósságrendezés lehetőségét. Ha hat hónapnyi tartozásuk halmozódik fel, azonnal felmondja a bérleti szerződésüket. A bérleti díjak emelésével, a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés idején, ez különösen magas kockázatot jelenthet.

„Amikor ide költöztünk, azzal számoltunk, hogy itt letelepedhetünk, nem kell már költöznünk. Megnyugodhatunk, és szép fokozatosan talpra állhatunk. Most úgy érezzük, átvertek minket” - fogalmazott a cikkünk elején bemutatott egyedülálló anya. Ilona is ideges lesz, ha a januári emelés utáni új helyzetre kell gondolnia.
Lehetett tudni, hogy emelés lesz

Hogy az önkormányzat hozzányúlna az ócsai lakótelep ingatlanjainak bérlési feltételeihez, az nem volt ismeretlen a lakók előtt. A telepen jártunkkor többen megerősítették nekünk, hogy az önkormányzat már új tulajdonosként bemutatkozva közölte a lakókkal: sajnos elkerülhetetlen lesz, hogy emelkedjen valamelyest a házak bérleti díja. „Konkrétumot nem mondott, csak azt, hogy ne aggódjunk, nem nagy emelésről lesz szó” - mondta a 444-nek az egyik telepi lakó, egy ötvenes férfi. Ekkora emelésre azonban senki sem számított.

Asztalos Mihály és felesége sem, akik családjukkal 2013 óta élnek az ócsai lakótelepen. Az után költöztek ide, hogy az adósság elől menekülve eladták hitellel terhelt otthonukat. Nem volt hová menniük, az ötgyerekes családnak megváltás volt, hogy határozatlan időre szociális bérlakáshoz jutottak. Ráadásul nem egy zsúfolt városi lakásban, hanem egy kertes házban, ahol az önkormányzat a háztáji állattartást is engedélyezte nekik.

Mihályék nagyon reménykednek benne, hogy sikerül majd a szociális alapú bérlői kategóriában maradniuk az új rendszerben is, különben majdnem biztos, hogy el kell hagyniuk szeretett otthonukat.

„A háztáji gazdálkodás végét is jelentené ez, pedig a családi kasszának nagy segítség, hogy mindig van csirkehús és tojás a hűtőnkben, és a nagyobb, már kirepült gyerekeinket is segíthetjük ezzel”

- magyarázta Mihály, mikor udvarukban beszélgettünk.

„A rendelet biztosítja, hogy az önkormányzati bérlakásokra azonos mértékű – jelentős részben a bérlők vagyoni, jövedelmi viszonyaitól függő – bérleti díj kerüljön alkalmazásra a bérlakások elhelyezkedésétől függetlenül, amelyen keresztül a rendelet biztosítja a bérlőket terhelő fizetési kötelezettségek egységesítését, így az indokolatlan különbségtétel, diszkrimináció megszüntetését.”

Ezekkel a szavakkal indokolja az ócsai lakótelepen bevezetésre kerülő új bérlési feltételrendszer szükségességét a lépésről szóló július 31-én elfogadott önkormányzati rendelet.

Amikor a diszkrimináció megszüntetéséről beszél, a rendelet szövegezője az önkormányzat 2017-ben elfogadott lakásrendeletére gondol, amely a város tulajdonában álló ingatlanokra már korábban bevezette ugyanazt a bérlési feltételrendszert, amit most az ócsai lakótelepre vinnének.

A városvezetés tehát saját érvelése szerint csak elkezdené ugyanazokat a feltételeket alkalmazni az ócsai devizahiteles lakótelep házaira, mint a többi ingatlanára.

Van azonban erre még egy érvük is: elősegíteni, hogy „a korábbiakban kialakult szegregátum felzárkózzon, a szegregátumban élőkkel szembeni (az indokolatlan különbségtételből fakadó) esetleges társadalmi ellenérzések megszűnjenek, és a jövőben ne legyen érdemi különbség az ingatlanokban, illetve a bérlők anyagi terheiben az ingatlanok elhelyezkedése alapján”

Első olvasásra furcsának tűnt, hogy egy 8-9 éve épült, teljesen különböző státuszú, iskolai végzettségű, és nem utolsó sorban etnikailag is heterogén lakosságú lakótelepet milyen alapon nevez szegregátumnak a városvezetés.

A helyiek szerint azok miatt a lakók miatt, akiket maga az önkormányzat segített lakáshoz a telepen az elmúlt másfél évben. A város legszegényebb, legkiszolgáltatottabb, nagyrészt az alsópakonyi cigánytelepen élő lakói közül ugyanis többen szociális alapon is sikeresen igényelhettek megüresedett lakást ezen a helyen az elmúlt másfél évben.

A lakótelepről azonban időközben eltűnt az a szociális segítségnyújtás, amit korábban a Máltai Szeretetszolgálat tevékenysége jelentett. A felsőpakonyi cigánytelepről áttelepített új lakóknak márpedig szükségük lett volna ilyen segítségre, hogy a bérléssel járó komoly feltételrendszert teljesíteni tudják.

Bár a spontán lakógyűlésre épp a legnehezebb helyzetben lévő lakók nem jöttek el, a megjelentek elmondták: az utóbbi hónapokban több kilakoltatás történt az ócsai lakótelepen: a hathavi bérleti díjnál nagyobb elmaradással rendelkező családokat küldte el az önkormányzat a telepről.

„Eszem ágában sincs végignézni, ahogy még több gyerekes családot az utcára tesznek, nem maradhatunk tétlenek” - magyarázta Ilona, aki a többi lakóval együtt keresi a módját, hogy törvényességi alapon támadják meg az önkormányzat döntését a bérleti díj emeléséről (és az adósságkezelés eltörléséről).

Lakossági bejelentést már tettek az új helyzetet létrehozó önkormányzati rendelettel kapcsolatban a területileg illetékes kormányhivatalnál. A Gyáli Járási Hivatal a napokban tájékoztatta őket, hogy áttette az ügyet a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, amely törvényességi felügyeletet gyakorol a megye helyi önkormányzatainak működése felett. De jogsegély reményében jogvédő szervezetek támogatását is aktívan keresik a kétségbeesett helyiek.

Sokuk szerint az is elfogadhatatlan, hogy az önkormányzat úgy szedne be több pénzt a lakótelepi lakások bérléséért, hogy a tulajdonba vétel óta nemhogy nem fejlesztett semmit a telepen, de még többlet-terheket is helyezett a lakókra. A legutóbbi húzás, hogy szénmonoxid-mérő és -riasztó berendezés megvásárlására kötelezték a bérlőket, saját költségükből.

Ami azonban ennél is inkább kiveri a biztosítékot, főleg a régebb óta itt lakóknál, az a tény, hogy a telep fennállása óta eltelt lassan nyolc év alatt szinte alig csökkent a lakópark elszigeteltsége. Autó nélkül továbbra sem megoldható a munkába-iskolába járás, és a lakótelep szélén található egyetlen, drágán árusító kisbolt sem könnyíti meg a helyiek életét.

„A nyolc év alatt még egy kerékpárutat sem kaptak az itt lakók, ami lehetővé tenné, hogy ne a kertek alatt, kóborkutyákkal harcolva kelljen beevickélnünk a kilométerekre lévő városba”

- mondta az egyik lakó, hozzátéve: tudja jól, hogy ez csak részben az önkormányzat felelőssége, „de ha már ők emelik a lakások bérleti díját, legyenek szívesek emelni azok értékét is!”

Ócsa polgármesterét, a várost a Fidesz színeiben 2010 óta vezető Bukodi Károlyt mi is megkerestük, hogy az önkormányzat lépésével kapcsolatban feltegyük kérdéseinket.

Miért döntöttek úgy a koronavírus-járvány második hulláma kapujában, hogy már rögtön a moratórium lejárta után piaci alapú bérleményekké változtatják a devizahiteles lakótelep ingatlanjait?
Mi a városvezetés szándéka a jövőben a másfél éve tulajdonába került ingatlanállománnyal?
Mit terveznek a megemelt bérleti díjakból befolyó többletbevétellel? Terveznek-e esetleg fejleszteni a lakótelep tömegközlekedési, szolgáltatási infrastruktúráját, hogy a megemelt bérleti díjak mellett a lakosság életkörülményei is javulhassanak?

Amint megkeresésünkre válasz érkezik, azt bemutatjuk olvasóinknak.

444
Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Durván odaszóltak Orbánnak: Miniszterelnök úr, kabaré, amit ezzel az országgal művel,
Egy szemtanú szerint ebédelni ment helikopterrel Szijjártó Péter
Egészen új módszerrel próbálják csalók csőbe húzni az időseket
Durva: 52 ezer álláskereső tűnt el a piacról három hónap alatt
A tavaszi rekordhoz képest meredeken csökkent az elmúlt két hónapban a regisztrált álláskeresők száma a legfrissebb adatok szerint. Így a júniusi csúcshoz képest már 52 ezer álláskere...
  
Telekom: Példátlan mértékű hackertámadás érte Magyarországot
Orosz, kínai és vietnami hackerek próbáltak túlterheléses támadást intézni a hazai pénzügyi intézetek ellen, de Magyar Telekom hálózatát is megpróbálták leterhelni. Csütörtökön...
  
Szijjártó még ezer lélegeztetőgép beszerzését jelentette be
A külügyminiszter a gyártó cég váci üzemében arról beszélt, hogy a legyártott gépekből 900 darab szállításra kész, 100 darabot még tesztelnek. Napokon belül a magyar egészségügy...
  
Kaliforniai erdőtüzek: Több mint 1200 ember halhatott meg
A Stanford kutatói arra figyelmeztettek, hogy a pusztító erdőtüzek következtében sokkal több ember életét okozhatta a tűz, mint ahogy a hivatalos adatok nyilvántartják. Rendkívül súl...
  
Ezt kérte Orbán Viktor Novák Katalintól
A Magyar Nemzetnek adott nagyinterjúban az az új tárca nélküli miniszter elmondta: addig lesz iskola, amíg biztonságosan fenntartható a helyzet. Miniszterként azon dolgozik majd, hogy a já...
  
Nagyon durván nekimentek Pataky Attilának a kommentelők
Magyarország — A gyógyulással nem érnek véget a koronavírust túlélők megpróbáltatásai. Ha szervezetük legyőzte a kórt, akkor még szembe kell nézniük ismerősök és ismeretlenek ha...
  
Tragédia: szerelméhez igyekezett a férfi akit halálra gázolt a villamos
Szerelméhez sietett László, amikor az esti órákban életét vesztette az Ajtósi Dürer sornál található villamosmegállóban, elcsapta egy villamos. Sokkoló baleset történt néhány nappa...
  
Orbán: A kórházi kapacitásokat rendszeresen áttekintjük
Orbán Viktor az operatív törzzsel tárgyalt szombat reggel. A magyar miniszterelnök a hivatalos Facebook-oldalán tett közzé egy képet, amelyen azt látni, amint ökölpacsival köszön. Mint ...
  
Orbán: egyelőre biztonságos mennyiségű tartalékkal rendelkezünk
Orbán Viktor az operatív törzzsel tárgyalt szombat reggel. A magyar miniszterelnök a hivatalos Facebook-oldalán tett közzé egy képet, amelyen azt látni, amint ökölpacsival köszön. Mint ...
  
Müller: fokozatosan nő az elvégzett tesztelések száma, Magyarország kezdettől fogva a WHO ajánlásait követi
Pénteken is online sajtótájékoztatót tartott az operatív törzs, amin ismét kevés érdemi információ hangzott el az aktuális járványhelyzettel kapcsolatban. Müller Cecília országos tis...
  
Varga Mihály: Az elmúlt 10 év arra elég volt, hogy fölkészítse a magyar gazdaságot egy újabb válságra
5-6 évet léptünk vissza adósságcsökkentésben, de a költségvetési stimulusra szükség van, hogy a kormány megpróbálja megmenteni ezt az évet és meg lehessen őrizni munkahelyeket, kapac...
  
Kásler lépett: miniszteri biztost adott a sportakadémiáknak
Orbán Viktor tavaly novemberben döntött úgy, hogy állami sportakadémiákat hoz létre. Ideje volt hogy miniszteri biztost is kapjon az „elit” utánpótlásképzés. Megtörtént, Kásler Mik...
  
Németh Sándor: A választók elvárják a magukat konzervatívnak beállító politikusoktól, hogy a magánéletükben is erkölcsi normák érvényesüljenek
Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze szerint a közelmúltban mindkét politikai oldalt érintették súlyos erkölcstelenségek, de „a jobboldal nagyobb árat fizetett emiatt”. A...
  
Orbánt kritizálták nyiltan: lesöpörte az emberiség legégetőbb problémáját
„Abszurditásig emelt klímacélok – Orbán Viktor politikai évadnyitó esszéjében ennyivel söpörte le az emberiség legégetőbb problémáját”, írja a Greenpeace. A hétfőn megjelent ...
  
Újabb elbocsátások kezdődnek - mutatjuk hol
A vállalatnál alkalmazott munkavállalók tíz százalékát, mintegy 100 dolgozóját készül elbocsájtani a fővárosi fürdőket fenntartó Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGYH) - j...
  
Orbán Viktornak nincs terve arra az esetre, ha Trump elvesztené az elnökválasztást
Orbán Viktor a Reutersnek azt mondta, biztos benne, hogy Donald Trump nyeri meg az amerikai elnökválasztást novemberben, legalábbis másfajta végeredményre nem készített tervet. „Az egyetle...
  
Durva: Mészáros saját magának adta el a biztosítóját
A Mészáros Lőrinchez tartozó Opus Global Nyrt. eladja a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (CIG) alaptőkéjének 24,85 százalékát megtestesítő részesedését a Mészáros Lőrinc tulajdon...
  
Óriási feliratot feszítettek ki aktivisták a Szabadság-hídon
Két környezetvédő szervezet, a Fridays For Future Budapest és az Extinction Rebellion Magyarország pénteki közös eseményén az aktivisták az “A klímaválságra nincs vakcina” felirato...
  
Magyar botrány: bekérték a sztrájkban résztvevők név szerinti listáját
Pénteken sem született megegyezés a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) sztrájkoló dolgozói és a kuratórium között. Az SZFE közleménye szerint ezúttal a kuratórium ügyvédje n...
  
Orbán: Néha úgy érzem Brüsszelben, hogy még mindig szabadságharcos vagyok
„Simply blah, blah, blah” - mondta a magyar miniszterelnök a Reutersnek azokról a vádakról, melyek szerint Magyarországon gondok vannak a jogállamisággal. Orbán Viktor szerint ha valaki ...
  
Simply blah, blah, blah - mondta a magyar miniszterelnök a Reutersnek
„Simply blah, blah, blah” - mondta a magyar miniszterelnök a Reutersnek azokról a vádakról, melyek szerint Magyarországon gondok vannak a jogállamisággal. Orbán Viktor szerint ha valaki ...
  
Orbán turné: beugrott a Szent László Kórházba, hogy ellenőrizze minden rendben van-e
A miniszterelnök Pintér Sándor belügyminiszterrel közösen tett villámlátogatást a kórházban. Egy kamera is elkísérte őket. Van benn ügyeletes főorvos, vagy valami főnök? – indíto...
  
Hivatalos: Magyarországon erősödött a korrupció elleni fellépés - állítják az Állami szervek
Állami szervek adtak ki közös nyilatkozatot arról, hogy milyen jól felléptek a korrupció ellen az elmúlt években. A Belügyminisztérium, az Állami Számvevőszék, a Kúria, a Legfőbb Ügy...
  
Hivatalos: Magyarországon erősödött a korrupció elleni fellépés - állítják az Állami szervek
Állami szervek adtak ki közös nyilatkozatot arról, hogy milyen jól felléptek a korrupció ellen az elmúlt években. A Belügyminisztérium, az Állami Számvevőszék, a Kúria, a Legfőbb Ügy...
  
Kerékpárost gázolt egy taxis Budapesten
Baleset történt Budapest V. kerületében, a Nádor utca és Garibaldi utca találkozásánál egy taxi és egy kerékpár ütközött össze – adta hírül a Balesetinfo Facebook-csoport. A ker...
  
Hadházy Ákos: Egy szemtanú szerint Szijjártó Péter ebédelni is helikopterrel ment
A független országgyűlési képviselő Facebook-oldalán osztotta meg, hogy egy szemtanú szerint Szijjártó Péter mégsem Őcsényben landolt a rendőrségi helikopterrel, hanem a szekszárdi Bo...
  
Megérkezett Mészáros Lőrinc, és nyereségessé is vált a klub
Tavaly áprilisban vette meg a klubot az ország leggazdagabb emberének cége Csányi Sándor fiától. Felfutott az alcsútdobozi golfklub, mióta megérkezett a Mészáros család: a Mészáros L...
  
7,3 millió forintot is hazavihet egy másodosztályú focista Magyarországon
A Vasas és a Debrecen kiemelkedően sokat tud fizetni, de nagy pénzeket lehet keresni a középcsapatoknál is. Nem Dzsudzsák lesz az NB II. legjobban fizetett focistája. A Blikknek is feltűnt,...
  
Elszabadult a pokol: rendőrökre lőttek a tüntetők Amerikában
Nem csitulnak a hónapok óta tartó zavargások az Egyesült Államokban, sőt, újabb lökést kaptak az eredetileg a rendszerszintű rasszizmus ellen irányuló zavargások. A gyakorlatilag a rassz...
  
Elszabadult a pokol: rendőrökre lőttek a tüntetők Amerikában
Nem csitulnak a hónapok óta tartó zavargások az Egyesült Államokban, sőt, újabb lökést kaptak az eredetileg a rendszerszintű rasszizmus ellen irányuló zavargások. A gyakorlatilag a rassz...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum
ThePost
Ócsai devizahiteles telep: háromszoros lakbéremeléstől rettegnek

2019. január 1. óta az önkormányzat az új gazda az ócsai devizahiteles lakótelepen, amit az állam építtetett, hogy olcsó, stabil lakhatással segítse a devizahitel-károsultakat.
Az átvételkor a városvezetés vállalta, hogy két évig nem változtat a bérlési feltételeken, de most kiderült: a moratórium lejárta után komoly bérletidíj-emelést terveznek.
A telepen lakók attól félnek, nem lesznek képesek kigazdálkodni az alapesetben több mint háromszoros áremelkedést.
Másfelől értetlenül állnak a tény előtt, hogy az ócsai önkormányzat a válság közepén egy tollvonással piaci alapú bérleményeket csinálna az eredetileg szociális alapon épült telepi ingatlanokból.

Egy fa sincs a lakótelepszéli játszótéren, ami megnőtt már akkorára, hogy árnyékot adhatna. Így jobb híján a tűző nap alatt gyűlt össze az ócsai „devizahiteles lakótelep” néhány lakója péntek késő délután. Noha a tucatnyi megjelent között bőven akadtak közvetlenül a telep megépülése után beköltöző devizahitel-károsultak, olyanok is eljöttek, akiknek már a devizások megürült bérlakásait adta ki a lakótelep fenntartója: 2019 januárjáig a Nemzeti Eszközkezelő, azóta Ócsa város önkormányzata.

Mindegyiküket érinti ugyanis a fenntartó legújabb döntése: 2021-től főszabály szerint minden lakás bérleti díját több mint háromszorosára emelik a lakótelepen. Kivéve azokét, ahol a lakók rászorultsági alapon sikeresen kérvényezik a bérleti díj mérséklését. De erről később még bővebben szót ejtünk.

Mindez azt jelentené, hogy a bérlőknek mostani 16-21 ezer forint helyett a ház méretétől függően a legrosszabb esetben 60-84 ezer forint között kellene fizetniük a lakhatásukért. Ez újra nehéz helyzetbe hozná az ócsai telepen lakó legtöbb családot, sőt, sokan már most biztosan kijelentik: nem lesznek képesek kigazdálkodni a megemelt bérleti díjat.
Kétségbeesés és értetlenség

A kétségbeesés és a dühös értetlenség közötti skálán mozognak a lakótelepiek reakciói az önkormányzat egy hete, augusztus 4-én bejelentett lépésére.

Senki sem érti, hogyan lehetséges, hogy az ócsai városvezetés most egy tollvonással piaci alapú bérleményeket csinálhat az eredetileg szociális alapon épült lakótelepi ingatlanokból.

Az ócsai devizahiteles lakópark megépítéséről még 2011-ben döntött az Orbán-kormány: a Szociális Családiház-építési Program néven futó projekt a kormány devizahiteles-mentő csomagjának egyik fontos eleme volt. Azaz inkább csak lett volna: az eredetileg tervezett 500 házas ócsai lakópark helyett 2013-ig csak 80 ház épült fel az M5-ös autópálya közvetlen szomszédságában elterülő területen.

A lakótelep házai egészen 2019 januárjáig a Nemzeti Eszközkezelő (NET) Zrt. fenntartásában állami tulajdont képeztek. A lakópark épületei mellett ennek a szervezetnek a kezelésébe helyezte még a kormány azokat az ingatlanokat, amiket a fizetésképtelen hitelesektől vásárolt meg az állam, hogy ne a bankok vigyék el őket.

2018-ban azonban a NET Zrt. felszámolásáról döntött a kormány. Az erről szóló törvény szövegéből kiderült, az eszközkezelő bérlői programjában részt vevők (azaz az állam által felvásárolt ingatlanokban élők) az addig bérleti díjként befizetett összegek beszámításával visszavásárolhatják az ingatlanjaikat. Az ócsai lakópark pedig teljes egészében a helyi önkormányzat tulajdonába kerül majd.

A lakótelep 80 háza ingyenesen, de „a fennálló lakásbérleti jogviszonyokkal terhelten”, tehát a bérlőkkel együtt, az ebből eredő „jogosultságok és kötelezettségek átszállásával” vándorolt az önkormányzathoz 2019 januárjában. Vállalniuk kellett azonban, hogy a tulajdonba kerülésüktől számított két éven belül nem módosítanak a lakások bérlésének feltételein (legalábbis a nem a bérlők hátrányára).

A két éves moratórium 2021. január 1-jén telik le, az önkormányzat pedig nem teketóriázik: már másnaptól teljesen átírná a feltételeket.

Az új rendszer szerint az ócsai lakótelep minden házát piaci alapon, a méretüktől függően 60-84 ezer forint közötti összegért lehetne bérelni. Azok a lakók, akik idén szeptember 31-ig jövedelem- és vagyonigazolásokkal együtt kérvényt nyújtanak be a bérleti díj mérséklésére, a rászorultság mértékétől függően

„költségelven” 35-49 ezer forintért,
vagy „szociális alapon” 25-35 ezer forintért

bérelhetik tovább az ingatlanokat.
Már épp sikerült volna lábra állniuk

A helyiek közül azonban többen úgy látják, a díjszabási kategóriák alapján csak nagyon kevesen lesznek jogosultak a bérletidíj-mérséklésre. Ha egy négyfős családnál a keresőképes szülők összjövedelme meghaladja a 230 ezer forintot, a háztartás már kiesnek a „szociális” bérlői kategóriából. Ha pedig a közös jövedelmük több, mint 340 ezer forint, már a „költségelvűnek” nevezett középkategóriából is.

„Az új feltételrendszer nem veszi figyelembe a kiadásaimat: hogy a jövedelmem egyharmada kapásból hiteltörlesztésre megy el” - magyarázta egy neve elhallgatását kérő asszony, aki fiával él az ócsai lakótelepen.

Hét éve költöztek ide, a lakótelep felépülése utáni első betelepülési ütemben, miután a bank elárverezte jelzálog sújtotta dél-dunántúli házukat. „Azt mondom, hogy fél éve tudunk egy kicsit normálisabban élni, nem hónapról hónapra. Ha januártól a mostani összeg 3,5-szeresét kellene fizetnünk a lakhatásra, az ezt az eredményt nullázná le pillanatok alatt” - kesergett interjúalanyunk.

Egy másik sorstársát, a szintén devizahitel-károsult Ilonát az ócsai telepen bérelt háza udvarán látogathattuk meg. A 49 éves asszony is 2013-ban költözött Ócsára. Szüleiktől testvérével közösen örökölt lakását vitte el a bank, miután Ilonáék devizaalapú hitele az árfolyammozgások miatt törleszthetetlenné vált.

A másik lakótelepi asszonnyal ellentétben Ilonáéknak mostanra sikerült megszabadulniuk a hiteltartozástól. Erejüket megfeszítve 2017-re sikerüt összegyűjteniük azt az összeget, amit befizetve a követeléskezelő rendezettnek tekintette az adósságot. 3 millió forint „végrehajtási költséget” azonban még mindig követelnek Ilonáéktól, „ez Damoklész kardjaként lebeg a fejünk fölött” - mondta az asszony.

Az adósságcsapdából való kiszabadulás Ilonáék minden energiáját felemésztette: az elmúlt két és fél, három évben nagyrészt annak köszönhetően tudtak hónapról hónapra túlélni, hogy 50 négyzetméteres lakásuk bérléséért párjával nem kellett többet fizetniük 16 800 forintnál. A bérleti díj megemelése borítékolhatóan újra nehéz helyzetbe hozza majd őket.

De nem ez az egyetlen, ami miatt Ilona és a többi bérlő aggódik.

Ilona szerint a lakópark építtetőjének szándékával szemben az új tulajdonos önkormányzatnak nem szándéka hosszú távú, stabil lakhatás biztosítása az Ócsára költözött devizakárosultaknak.

Az asszony szerint ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 2019. januári tulajdonosváltást követően az önkormányzat már az év márciusában közölte velük: a jövőben bárkivel, aki a lakótelepen bérelne ingatlant, már nem határozatlan idejű (ez volt a NET Ztr. gyakorlata), hanem határozott idejű: 5 évre szóló bérleti szerződést kötnek.

És bár az Eszközkezelővel szerződő régebbi bérlőkre, Ilonáékra, nem vonatkozik, az önkormányzat ugyanebben a levélben közli: a haláluk esetén a bérleti jogot öröklő közeli hozzátartozójukkal az önkormányzat már szintén csak 5 évre szándékozik szerződni.

Ilona szerint a jelenlegi bérlők kitessékelésének szándékát mutatja az is, hogy az Eszközkezelővel ellentétben a bérleti díjtartozást felhalmozó bérlőknek az önkormányzat már nem biztosítja az adósságrendezés lehetőségét. Ha hat hónapnyi tartozásuk halmozódik fel, azonnal felmondja a bérleti szerződésüket. A bérleti díjak emelésével, a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés idején, ez különösen magas kockázatot jelenthet.

„Amikor ide költöztünk, azzal számoltunk, hogy itt letelepedhetünk, nem kell már költöznünk. Megnyugodhatunk, és szép fokozatosan talpra állhatunk. Most úgy érezzük, átvertek minket” - fogalmazott a cikkünk elején bemutatott egyedülálló anya. Ilona is ideges lesz, ha a januári emelés utáni új helyzetre kell gondolnia.
Lehetett tudni, hogy emelés lesz

Hogy az önkormányzat hozzányúlna az ócsai lakótelep ingatlanjainak bérlési feltételeihez, az nem volt ismeretlen a lakók előtt. A telepen jártunkkor többen megerősítették nekünk, hogy az önkormányzat már új tulajdonosként bemutatkozva közölte a lakókkal: sajnos elkerülhetetlen lesz, hogy emelkedjen valamelyest a házak bérleti díja. „Konkrétumot nem mondott, csak azt, hogy ne aggódjunk, nem nagy emelésről lesz szó” - mondta a 444-nek az egyik telepi lakó, egy ötvenes férfi. Ekkora emelésre azonban senki sem számított.

Asztalos Mihály és felesége sem, akik családjukkal 2013 óta élnek az ócsai lakótelepen. Az után költöztek ide, hogy az adósság elől menekülve eladták hitellel terhelt otthonukat. Nem volt hová menniük, az ötgyerekes családnak megváltás volt, hogy határozatlan időre szociális bérlakáshoz jutottak. Ráadásul nem egy zsúfolt városi lakásban, hanem egy kertes házban, ahol az önkormányzat a háztáji állattartást is engedélyezte nekik.

Mihályék nagyon reménykednek benne, hogy sikerül majd a szociális alapú bérlői kategóriában maradniuk az új rendszerben is, különben majdnem biztos, hogy el kell hagyniuk szeretett otthonukat.

„A háztáji gazdálkodás végét is jelentené ez, pedig a családi kasszának nagy segítség, hogy mindig van csirkehús és tojás a hűtőnkben, és a nagyobb, már kirepült gyerekeinket is segíthetjük ezzel”

- magyarázta Mihály, mikor udvarukban beszélgettünk.

„A rendelet biztosítja, hogy az önkormányzati bérlakásokra azonos mértékű – jelentős részben a bérlők vagyoni, jövedelmi viszonyaitól függő – bérleti díj kerüljön alkalmazásra a bérlakások elhelyezkedésétől függetlenül, amelyen keresztül a rendelet biztosítja a bérlőket terhelő fizetési kötelezettségek egységesítését, így az indokolatlan különbségtétel, diszkrimináció megszüntetését.”

Ezekkel a szavakkal indokolja az ócsai lakótelepen bevezetésre kerülő új bérlési feltételrendszer szükségességét a lépésről szóló július 31-én elfogadott önkormányzati rendelet.

Amikor a diszkrimináció megszüntetéséről beszél, a rendelet szövegezője az önkormányzat 2017-ben elfogadott lakásrendeletére gondol, amely a város tulajdonában álló ingatlanokra már korábban bevezette ugyanazt a bérlési feltételrendszert, amit most az ócsai lakótelepre vinnének.

A városvezetés tehát saját érvelése szerint csak elkezdené ugyanazokat a feltételeket alkalmazni az ócsai devizahiteles lakótelep házaira, mint a többi ingatlanára.

Van azonban erre még egy érvük is: elősegíteni, hogy „a korábbiakban kialakult szegregátum felzárkózzon, a szegregátumban élőkkel szembeni (az indokolatlan különbségtételből fakadó) esetleges társadalmi ellenérzések megszűnjenek, és a jövőben ne legyen érdemi különbség az ingatlanokban, illetve a bérlők anyagi terheiben az ingatlanok elhelyezkedése alapján”

Első olvasásra furcsának tűnt, hogy egy 8-9 éve épült, teljesen különböző státuszú, iskolai végzettségű, és nem utolsó sorban etnikailag is heterogén lakosságú lakótelepet milyen alapon nevez szegregátumnak a városvezetés.

A helyiek szerint azok miatt a lakók miatt, akiket maga az önkormányzat segített lakáshoz a telepen az elmúlt másfél évben. A város legszegényebb, legkiszolgáltatottabb, nagyrészt az alsópakonyi cigánytelepen élő lakói közül ugyanis többen szociális alapon is sikeresen igényelhettek megüresedett lakást ezen a helyen az elmúlt másfél évben.

A lakótelepről azonban időközben eltűnt az a szociális segítségnyújtás, amit korábban a Máltai Szeretetszolgálat tevékenysége jelentett. A felsőpakonyi cigánytelepről áttelepített új lakóknak márpedig szükségük lett volna ilyen segítségre, hogy a bérléssel járó komoly feltételrendszert teljesíteni tudják.

Bár a spontán lakógyűlésre épp a legnehezebb helyzetben lévő lakók nem jöttek el, a megjelentek elmondták: az utóbbi hónapokban több kilakoltatás történt az ócsai lakótelepen: a hathavi bérleti díjnál nagyobb elmaradással rendelkező családokat küldte el az önkormányzat a telepről.

„Eszem ágában sincs végignézni, ahogy még több gyerekes családot az utcára tesznek, nem maradhatunk tétlenek” - magyarázta Ilona, aki a többi lakóval együtt keresi a módját, hogy törvényességi alapon támadják meg az önkormányzat döntését a bérleti díj emeléséről (és az adósságkezelés eltörléséről).

Lakossági bejelentést már tettek az új helyzetet létrehozó önkormányzati rendelettel kapcsolatban a területileg illetékes kormányhivatalnál. A Gyáli Járási Hivatal a napokban tájékoztatta őket, hogy áttette az ügyet a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, amely törvényességi felügyeletet gyakorol a megye helyi önkormányzatainak működése felett. De jogsegély reményében jogvédő szervezetek támogatását is aktívan keresik a kétségbeesett helyiek.

Sokuk szerint az is elfogadhatatlan, hogy az önkormányzat úgy szedne be több pénzt a lakótelepi lakások bérléséért, hogy a tulajdonba vétel óta nemhogy nem fejlesztett semmit a telepen, de még többlet-terheket is helyezett a lakókra. A legutóbbi húzás, hogy szénmonoxid-mérő és -riasztó berendezés megvásárlására kötelezték a bérlőket, saját költségükből.

Ami azonban ennél is inkább kiveri a biztosítékot, főleg a régebb óta itt lakóknál, az a tény, hogy a telep fennállása óta eltelt lassan nyolc év alatt szinte alig csökkent a lakópark elszigeteltsége. Autó nélkül továbbra sem megoldható a munkába-iskolába járás, és a lakótelep szélén található egyetlen, drágán árusító kisbolt sem könnyíti meg a helyiek életét.

„A nyolc év alatt még egy kerékpárutat sem kaptak az itt lakók, ami lehetővé tenné, hogy ne a kertek alatt, kóborkutyákkal harcolva kelljen beevickélnünk a kilométerekre lévő városba”

- mondta az egyik lakó, hozzátéve: tudja jól, hogy ez csak részben az önkormányzat felelőssége, „de ha már ők emelik a lakások bérleti díját, legyenek szívesek emelni azok értékét is!”

Ócsa polgármesterét, a várost a Fidesz színeiben 2010 óta vezető Bukodi Károlyt mi is megkerestük, hogy az önkormányzat lépésével kapcsolatban feltegyük kérdéseinket.

Miért döntöttek úgy a koronavírus-járvány második hulláma kapujában, hogy már rögtön a moratórium lejárta után piaci alapú bérleményekké változtatják a devizahiteles lakótelep ingatlanjait?
Mi a városvezetés szándéka a jövőben a másfél éve tulajdonába került ingatlanállománnyal?
Mit terveznek a megemelt bérleti díjakból befolyó többletbevétellel? Terveznek-e esetleg fejleszteni a lakótelep tömegközlekedési, szolgáltatási infrastruktúráját, hogy a megemelt bérleti díjak mellett a lakosság életkörülményei is javulhassanak?

Amint megkeresésünkre válasz érkezik, azt bemutatjuk olvasóinknak.
Itt találod a hét legvitatottabb témáit!
Olvasd nálunk azokat a híreket amiket a leginkább imádtak vagy utáltak az olvasók!
Ami Minszkben történik arra már nincsenek szavak
Orbán levelétől hangos a magyar sajtó
Durván odaszóltak Orbánnak: Miniszterelnök úr, kabaré, amit ezzel az országgal művel,
Egy szemtanú szerint ebédelni ment helikopterrel Szijjártó Péter
Elképesztő katonai eszközöket vásárol Magyarország
Egészen új módszerrel próbálják csalók csőbe húzni az időseket
Újabb botrány: Luxusszálló ellen tüntetnek
Megint Magyarország: 500 millió forint értékben vettek fel jogtalanul EU-s támogatásokat
Levetetik a maszkot egy pécsi bankban az ügyfelekről
Valami történik: Lekapcsolták az internetet Minszkben
Elképesztő: Csúcsgázsikat osztogatnak az NB II-ben - Dzsudzsák Balázs havi 3,65 millió
Nemzetközi botrány: magyar bank mögé bújt egy gyanús ügyleteket bonyolító offshore cég
Nagyító alatt az Orbán által vizionált korlátlan kórházi kapacitások
Óriási fogás: hat szírt találtak Fejér megyében
Szijjártó szerint szégyen lenne, ha nem Trump kapná a Nobel-békedíjat
Ördög Nóri botrány: így védik a birtokukat az akarattyaiak
Rengeteg családnak törlesztenie kell januártól
Valami történt: újabb Fideszes polgármester mondott le
Orbán már úgy emlékszik, hogy 2010-ben is Soros ellen harcolt
Svájc: Michael Schumacher már soha nem fog felépülni
Tesco: Óriási változás jön
Orbán: A kormány ellen harcolni káros és erkölcstelen
Ártatlannak vallja magát a nevelt lányáról készült felvételekkel meggyanúsított volt fideszes politikus
Pataky Attila: Talán majd odaát megértem, kik és miért szabadították ránk...
Matolcsyék döntik el a jövő héten, hogy mi lesz a forint sorsa
Nagyon durván nekimentek Pataky Attilának a kommentelők
3200 milliárddal többet költ a kormány idén a költségvetéshez képest
Hadházy Ákos: Egy szemtanú szerint Szijjártó Péter ebédelni is helikopterrel ment
7,3 millió forintot is hazavihet egy másodosztályú focista Magyarországon
Hadüzenet: 2022-ben megmenthetjük az Európai Uniót Orbántól
Orbán bejelentette a második hullám legrosszabb forgatókönyvét
Hihetetlen: 53 embernek volt négyese az ötös lottón
Fejdísszel a fején temetik el a Szegeden elgázolt kislányt
Újra Fideszes lett Izsák polgármestere - még mindig büntetőeljárás folyik ellene
Három év alatt 380 internáló tábort építettek - durvul a helyzet
Romokban a gazdaság: 363,17 forintba került egy euró
Orbán: Készüljünk föl rá, hogy nagy számban fognak érkezni keresztények Nyugat-Európából!
Orbán Viktor: segítsék a lányokat, hogy derék és tiszteletre méltó asszonyok legyenek
Hivatalos: Magyarországon erősödött a korrupció elleni fellépés - állítják az Állami szervek
Orbán: 2022 tavaszán választás lesz. Addig védekezés lesz
Pataky Attilát hazaengedték a kórházból, mutatjuk a részleteket
Újabb dolog amit szeretne az EU-s bizottság, de mi nem akarjuk megtenni - kitalálod mi az?
Európa lépett: egyre többet tagadják meg Lukasenka elnökségét
Teszt nélkül is fertőzöttnek minősíthet a háziorvos
Közel egy hónapot kell várni két tesztre
Elszabadult a pokol: rendőrökre lőttek a tüntetők Amerikában
Mészárosé a legnagyobb családi vállalkozás és ezen a válás sem változtat
Hétszázezres számlával sokkolta a díjbeszedő a magyar asszonyt
Szivárognak dokumentumok: Menczer szerint a külügyminiszter úr még nem rúgott ki elég embert
Ami a világ minden pénzéért sem szerezhető be azonnal: a megfelelő szakszemélyzet
Büntetőügyekkel tűzdelt kampány Izsákon
Egy férfi felmászott a Szabadság hídra: mutatjuk mi történt
Botrány: katonai szállítógépeket vásárolhat Magyarország
Szijjártó szerint Boris Johnson a barátja, DE.....
Kiderült, hogy mennyiért, és hány darab tesztet vásárolt a magyar kormány
Megérkezett Mészáros Lőrinc, és nyereségessé is vált a klub
Döntenünk kell Kína és az USA között
Rengeteg kérdés merül fel az Orbán által bejelentett hitelmoratórium kapcsán
Nyilatkozott a Blikknek a tiltott felvétellel gyanúsított politikus
Botrány: Magyar újságírók külföldi útjairól gyűjtött adatot a Külügyminisztérium
Mindenki Dzsudzsák Balázs bemutatására számított.. DE...
Magyar virológus szerint 2021 első felében kezdődhet a vakcina tömeggyártása
Hétfőtől újabb helyeken lesz kötelező a maszkviselés
Orbán turné: beugrott a Szent László Kórházba, hogy ellenőrizze minden rendben van-e
Kerékpárost gázolt egy taxis Budapesten
Simply blah, blah, blah - mondta a magyar miniszterelnök a Reutersnek
Magyar egészségügy: Kunetz szerint nem haditerv, hanem kétségbeesett kapkodás
Éjjel-nappali őrséggel akadályoznák meg, hogy kikapcsolják a gázt a MET intézményközpontjában
Orbán Viktor: Lesznek meleg pillanatok
Benzinkútnak hajtott egy nő Eperjesen
Botrány: Trump kormánya megvonná az állami támogatásokat New Yorktól
Nem bírják a mentők a rengeteg tesztelést - lép a kormány
ThePost
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum