thepost / Magyarország / Budapest / 2020.03.30
THE POST
           
30
Oxford: Orbán Viktor kormánya másfél éve rombolja a tényeken alapuló bizalmat
Küszöbön az akadémiai tisztújítás: a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöki posztjára a közgyûlési tagok körében a legtöbb szavazatot szerzett jelöltek, Freund Tamás neurobiológus, Pléh Csaba nyelvész-pszichológus, kognitív tudós és Szathmáry Eörs evolúcióbiológus április 20-án mutatják be és vitatják meg elnöki programjukat. Miután a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) az utóbbi másfél évben ádáz – és gyakorlatilag sikertelen – harcot folytatott az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) a kutatóhálózata, sõt egyenesen az autonómiája megõrzéséért, az alig két hónapon belül, idén áprilisban esedékes akadémiai tisztújításnak különösen megnõtt a jelentõsége.

Freund Tamás jelölését a magyar tudósközösség jelentõs része több szempontból is aggályosnak tartja. Egyrészt azért, mert az agykutatót tavaly szeptemberben kinevezték a kormányzati akaratból és erõbõl létrehozott Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat (ELKH) irányító testületébe, amelyet a kormány az MTA-tól elvett kutatóintézet-hálózat fölé telepített. Annak érdekében, hogy az MTA élén ne állhasson pozícióhalmozó elnök, az akadémikusok egy része a tavaly december 2-i rendkívüli közgyûlésen összeférhetetlenségi indítványt nyújtott be 64 tudós, az MTA rendes és levelezõ tagjai, valamint a tisztújító közgyûlésen részt venni jogosult nem akadémikus tagok aláírásával. Az indítványt nem vették napirendre.

Freund elnöksége azonban sokak szerint más szempontból is aggályos: a Qubit tavaly októberben jutott annak a neurobiológus által írt levélnek a birtokába, amelyben Freund egyebek mellett a közéletet és a fiatalságot mételyezõ, gyengén teljesító társadalomtudósokról írt Orbán Viktor miniszterelnöknek, akiktõl – mint írta –közösen szerettek volna megszabadulni. Miután lapunk a levél több részletét is közölte, a felháborodott társadalomtudósok mellett nemcsak természettudós kollégáik, hanem a közvélemény is kiállt.
Nemcsak az összeférhetetlenségtõl, a bizalomvesztéstõl is félnek az akadémikusok

Az MTA december 2-i rendkívüli közgyûlésén, ahol az összeférhetetlenségi indítványt végül nem tárgyalták, Somogyi Péter Agy-díjas neurobiológus, a magyar, a német és az angol tudományos akadémiák rendes tagja, az Oxfordi Egyetem agykutató professzora is felszólalt és a magyar tudományos élet iránti bizalom helyreállításának a fontosságáról beszélt. Egyúttal hangsúlyozta, hogy leendõ vezetõi megválasztásában különösen nagy most a hazai tudományos közösség felelõssége. Nagy hatású, szenvedélyes beszédének írott változatát az MTA lapjában, a Magyar Tudományban is közlésre szánta.

Bár a folyóirat fõszerkesztõje, Falus András nemzetközileg elismert, Széchenyi-díjas immunológus akadémikus formailag nehezen találta a lapba illeszthetõnek a felszólalás leiratát, a lap szerkesztõbizottságával való egyeztetés és a szerkesztõbizottsági tagok többségi szavazata után Somogyi felszólalásának közlése mellett döntött. A megjelenést a márciusi számba tervezték, de az írás, mint az Somogyi professzortól a Qubit tudomására jutott, végül mégsem jelenik meg a folyóiratban.

Falus professzor a Qubit kérdésére elmondta, hogy az akadémia elnöke, Lovász László, aki a megjelentetni kívánt szöveget a szerzõtõl kapta meg, február 10-én azzal kereste meg, hogy aggályosnak tartja a felszólalás változatlan formában való közzétételét. Lovász a Magyar Tudomány általános gyakorlatától eltérõnek tartotta például, hogy Somogyi a szöveg angol nyelvû változatának a közléséhez is ragaszkodott. Azt is kifogásolta, hogy felszólalása leiratát az agykutató már a folyóiratban való megjelenés elõtt sok közgyûlési tagnak elküldte. Emellett kiemelte, hogy a felszólalás egyes részeit, különösen azokat, amelyekben a kormány elleni tüntetésekrõl és Orbán Viktor miniszterelnök tudományhoz való hozzáállásáról esik szó, az akadémia jelenlegi helyzetében túlságosan konfrontatívnak találja.

Falus szerint az MTA elnöke többször is hangsúlyozta, hogy bár nem ért egyet azzal, hogy a szöveg a Magyar Tudományban megjelenjen, a döntést nem kívánja befolyásolni, a szöveg publikálásáról egyedül a fõszerkesztõt, Falust illeti meg a döntés joga. A fõszerkesztõ az elnök érveit figyelembe véve, de a döntésért a felelõsséget egy személyben vállalva megváltoztatta korábbi, a közlés mellett szóló döntését. Lovász érveit nemcsak azért szívlelte meg, mert – mint a Qubitnek elmondta – arra jutott, hogy az MTA lapjának a fõszerkesztõjeként elsõsorban az MTA elnökének tartozik elszámolással, hanem azért is, mert rendkívüli megbecsüléssel és
tisztelettel adózik az elnök elmúlt másfél-két évben folytatott küzdelméért.

Somogyi Péter neurobiológus felszólalásának a Magyar Tudományba szánt, ám ott végül meg nem jelenõ leiratát változatlan formában közöljük magyarul és angolul.
Hozzászólás a Magyar Tudományos Akadémia 192. rendkívüli közgyûlésén, 2019. december 2-án

Tisztelt Elnökség, Kedves Akadémikus Társaim és Doktori Képviselõk!

A bizalom szerepének fontosságáról szólok a tudományban és a tudományos közéletben, végsõ soron országunk jövõjében. Köszönet illeti Elnök urat és azokat, akik részt vettek az elhangzott javaslat kidolgozásában, munkájukért és azon nagyszerû gondolatok felvetéséért, amelyek lehetõséget adnak jövõbeli szerepünk kialakítására.

Szomorúan tapasztaltam szombaton (november 30-án) és vasárnap (dec. 1-én) a Kossuth téren a parlament elõtt, mennyire nem bíznak a tanárok abban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr kormánya kész volna javítani tragikus munkakörülményeiken és az oktatás katasztrofális állapotán. Ugyanakkor sajnálattal tapasztaltam, hogy miközben vagy négyezren gyülekeztünk az Akadémia elõtt, annak kapui zárva voltak; semmiféle üzenetet nem küldtünk az oktatásért és a gyermekeink jövõjéért aggódó tanároknak.

A vasárnap esti záróeseményen az Akadémiai Dolgozók Fórumának felszólalója, Dr. Szilágyi Emese állt ki érdekeink és értékeink védelmében, de Akadémiánk ott sem képviseltette magát.

Márpedig a tudásban, tudós társaságunk hitelességében és a kiszámítható tudós életpályába vetett bizalom erõsítése nélkül nincs hitelünk.

Kérem önöket, hogy munkájukkal és szavazatukkal dolgozzanak a tudáson és tényeken alapuló bizalom helyreállításáért, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök úr kormánya másfél éve folyamatosan rombol. De ugyan mit is várhatnánk? Orbán Viktor miniszterelnök úr 2012-ben így nyilatkozott az Új Emberben: „...a hit, a vallás és a teremtés rendjét a vallástalanság és a tudományos világfelfogás, az istentelen kozmosz felé terelik…” Többé-kevésbé ma is ezt hallom a Kossuth Rádióban.

Mivel kérésemre az Akadémia vezetése nem kért kiigazítást, levelet írtam magának Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, kérve, hogy állítását távolíttassa el a kormány honlapjáról. Erre nem került sor, ezért más utat kellett keresnem, hogy végül a nyilatkozat lekerüljön a honlapról. Késõbb kaptam irodájától egy levelet arról, hogy félreértettem a kijelentését. Ma már tudjuk, hogy nem volt félreértés, ezt õ pontosan így gondolja. 2016-ban itt, ebben az ülésteremben elmondta, hogy szerinte hol a helyünk. Az elmúlt másfél évben a tudósokat és a tudományt megtaposó intézkedései bizonyítják, hogy mit gondol a tudományról.

Képességeim és képzettségem korlátai miatt nem ismerem a magyar nyelv finnugor eredetének alapvetõ bizonyítékait, de a tömeg-energia ekvivalenciáját sem tudom levezetni. Ezeket tényeknek fogadom el, mert bízom a szakértõ tudósok igényes kutatásaiban. Mert tudós társaink bizalmát tudományos munkánkkal nyerjük el, azzal, hogy mindent megteszünk azért, hogy igazat mondjunk. Természetesen mindnyájan tévedhetünk, ám ezt a nyílt tudományos visszacsatolás rendszere korrigálja. A tudományban a tévedésre és csalásra elkerülhetetlenül fény derül, és a helyükre kerülnek a dolgok. Ez a mi foglalkozásunk egyik szépsége.

Nem így van a közéletben, de még a tudományos közéletben sem, hiszen a tudás hatalom. A hatalomért, a befolyásért versengés örökletesen az agyunkba van vésve. Mi is versengünk Akadémiánkon; folyik az Akadémia vezetõségének a jelölése a jövõ évi választásra. Ez az új vezetõség fogja befolyásolni és meghatározni új szerepünket. Amikor arra gondolunk, milyen feladatok várnak ránk az elkövetkezendõ öt-tíz évben, mi lesz Akadémiánk jövõje, és ami még ennél is sokkal fontosabb, mi lesz a jövõje a magyar tudományos haladásnak, akkor kérem Önöket, hogy bölcsen és a bizalom fontosságát szem elõtt tartva válasszanak.

Tisztelt Közgyûlés! Szavazzunk elõrelátóan most és a ránk váró vezetõségválasztáson is, úgy, hogy erõsítsük a bizalmat vezetõink és az Akadémia iránt.

Ne legyünk az Ady Endre jövendölte A hõkölés népe, amely (a verset aktualizálva) „Betyár urai így nevelték (nevelik), / Nem rúg vissza, csak búsan átkoz, / S ki egyszer rúgott magyarba (tudósba), / Szinte kedvet kap a rúgáshoz. / Ma is itt ül lomhán, petyhüdten, / Fejét, jussát, szivét kobozzák / S ha néhányan nem kiáltoznánk, / Azt se tudná, hogy õt pofozzák.”

Köszönöm a figyelmüket!

Oxford: Orbán Viktor kormánya másfél éve rombolja a tényeken alapuló bizalmat
Küszöbön az akadémiai tisztújítás: a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöki posztjára a közgyûlési tagok körében a legtöbb szavazatot szerzett jelöltek, Freund Tamás neurobiológus, Pléh Csaba nyelvész-pszichológus, kognitív tudós és Szathmáry Eörs evolúcióbiológus április 20-án mutatják be és vitatják meg elnöki programjukat. Miután a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) az utóbbi másfél évben ádáz – és gyakorlatilag sikertelen – harcot folytatott az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) a kutatóhálózata, sõt egyenesen az autonómiája megõrzéséért, az alig két hónapon belül, idén áprilisban esedékes akadémiai tisztújításnak különösen megnõtt a jelentõsége.

Freund Tamás jelölését a magyar tudósközösség jelentõs része több szempontból is aggályosnak tartja. Egyrészt azért, mert az agykutatót tavaly szeptemberben kinevezték a kormányzati akaratból és erõbõl létrehozott Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat (ELKH) irányító testületébe, amelyet a kormány az MTA-tól elvett kutatóintézet-hálózat fölé telepített. Annak érdekében, hogy az MTA élén ne állhasson pozícióhalmozó elnök, az akadémikusok egy része a tavaly december 2-i rendkívüli közgyûlésen összeférhetetlenségi indítványt nyújtott be 64 tudós, az MTA rendes és levelezõ tagjai, valamint a tisztújító közgyûlésen részt venni jogosult nem akadémikus tagok aláírásával. Az indítványt nem vették napirendre.

Freund elnöksége azonban sokak szerint más szempontból is aggályos: a Qubit tavaly októberben jutott annak a neurobiológus által írt levélnek a birtokába, amelyben Freund egyebek mellett a közéletet és a fiatalságot mételyezõ, gyengén teljesító társadalomtudósokról írt Orbán Viktor miniszterelnöknek, akiktõl – mint írta –közösen szerettek volna megszabadulni. Miután lapunk a levél több részletét is közölte, a felháborodott társadalomtudósok mellett nemcsak természettudós kollégáik, hanem a közvélemény is kiállt.
Nemcsak az összeférhetetlenségtõl, a bizalomvesztéstõl is félnek az akadémikusok

Az MTA december 2-i rendkívüli közgyûlésén, ahol az összeférhetetlenségi indítványt végül nem tárgyalták, Somogyi Péter Agy-díjas neurobiológus, a magyar, a német és az angol tudományos akadémiák rendes tagja, az Oxfordi Egyetem agykutató professzora is felszólalt és a magyar tudományos élet iránti bizalom helyreállításának a fontosságáról beszélt. Egyúttal hangsúlyozta, hogy leendõ vezetõi megválasztásában különösen nagy most a hazai tudományos közösség felelõssége. Nagy hatású, szenvedélyes beszédének írott változatát az MTA lapjában, a Magyar Tudományban is közlésre szánta.

Bár a folyóirat fõszerkesztõje, Falus András nemzetközileg elismert, Széchenyi-díjas immunológus akadémikus formailag nehezen találta a lapba illeszthetõnek a felszólalás leiratát, a lap szerkesztõbizottságával való egyeztetés és a szerkesztõbizottsági tagok többségi szavazata után Somogyi felszólalásának közlése mellett döntött. A megjelenést a márciusi számba tervezték, de az írás, mint az Somogyi professzortól a Qubit tudomására jutott, végül mégsem jelenik meg a folyóiratban.

Falus professzor a Qubit kérdésére elmondta, hogy az akadémia elnöke, Lovász László, aki a megjelentetni kívánt szöveget a szerzõtõl kapta meg, február 10-én azzal kereste meg, hogy aggályosnak tartja a felszólalás változatlan formában való közzétételét. Lovász a Magyar Tudomány általános gyakorlatától eltérõnek tartotta például, hogy Somogyi a szöveg angol nyelvû változatának a közléséhez is ragaszkodott. Azt is kifogásolta, hogy felszólalása leiratát az agykutató már a folyóiratban való megjelenés elõtt sok közgyûlési tagnak elküldte. Emellett kiemelte, hogy a felszólalás egyes részeit, különösen azokat, amelyekben a kormány elleni tüntetésekrõl és Orbán Viktor miniszterelnök tudományhoz való hozzáállásáról esik szó, az akadémia jelenlegi helyzetében túlságosan konfrontatívnak találja.

Falus szerint az MTA elnöke többször is hangsúlyozta, hogy bár nem ért egyet azzal, hogy a szöveg a Magyar Tudományban megjelenjen, a döntést nem kívánja befolyásolni, a szöveg publikálásáról egyedül a fõszerkesztõt, Falust illeti meg a döntés joga. A fõszerkesztõ az elnök érveit figyelembe véve, de a döntésért a felelõsséget egy személyben vállalva megváltoztatta korábbi, a közlés mellett szóló döntését. Lovász érveit nemcsak azért szívlelte meg, mert – mint a Qubitnek elmondta – arra jutott, hogy az MTA lapjának a fõszerkesztõjeként elsõsorban az MTA elnökének tartozik elszámolással, hanem azért is, mert rendkívüli megbecsüléssel és
tisztelettel adózik az elnök elmúlt másfél-két évben folytatott küzdelméért.

Somogyi Péter neurobiológus felszólalásának a Magyar Tudományba szánt, ám ott végül meg nem jelenõ leiratát változatlan formában közöljük magyarul és angolul.
Hozzászólás a Magyar Tudományos Akadémia 192. rendkívüli közgyûlésén, 2019. december 2-án

Tisztelt Elnökség, Kedves Akadémikus Társaim és Doktori Képviselõk!

A bizalom szerepének fontosságáról szólok a tudományban és a tudományos közéletben, végsõ soron országunk jövõjében. Köszönet illeti Elnök urat és azokat, akik részt vettek az elhangzott javaslat kidolgozásában, munkájukért és azon nagyszerû gondolatok felvetéséért, amelyek lehetõséget adnak jövõbeli szerepünk kialakítására.

Szomorúan tapasztaltam szombaton (november 30-án) és vasárnap (dec. 1-én) a Kossuth téren a parlament elõtt, mennyire nem bíznak a tanárok abban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr kormánya kész volna javítani tragikus munkakörülményeiken és az oktatás katasztrofális állapotán. Ugyanakkor sajnálattal tapasztaltam, hogy miközben vagy négyezren gyülekeztünk az Akadémia elõtt, annak kapui zárva voltak; semmiféle üzenetet nem küldtünk az oktatásért és a gyermekeink jövõjéért aggódó tanároknak.

A vasárnap esti záróeseményen az Akadémiai Dolgozók Fórumának felszólalója, Dr. Szilágyi Emese állt ki érdekeink és értékeink védelmében, de Akadémiánk ott sem képviseltette magát.

Márpedig a tudásban, tudós társaságunk hitelességében és a kiszámítható tudós életpályába vetett bizalom erõsítése nélkül nincs hitelünk.

Kérem önöket, hogy munkájukkal és szavazatukkal dolgozzanak a tudáson és tényeken alapuló bizalom helyreállításáért, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök úr kormánya másfél éve folyamatosan rombol. De ugyan mit is várhatnánk? Orbán Viktor miniszterelnök úr 2012-ben így nyilatkozott az Új Emberben: „...a hit, a vallás és a teremtés rendjét a vallástalanság és a tudományos világfelfogás, az istentelen kozmosz felé terelik…” Többé-kevésbé ma is ezt hallom a Kossuth Rádióban.

Mivel kérésemre az Akadémia vezetése nem kért kiigazítást, levelet írtam magának Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, kérve, hogy állítását távolíttassa el a kormány honlapjáról. Erre nem került sor, ezért más utat kellett keresnem, hogy végül a nyilatkozat lekerüljön a honlapról. Késõbb kaptam irodájától egy levelet arról, hogy félreértettem a kijelentését. Ma már tudjuk, hogy nem volt félreértés, ezt õ pontosan így gondolja. 2016-ban itt, ebben az ülésteremben elmondta, hogy szerinte hol a helyünk. Az elmúlt másfél évben a tudósokat és a tudományt megtaposó intézkedései bizonyítják, hogy mit gondol a tudományról.

Képességeim és képzettségem korlátai miatt nem ismerem a magyar nyelv finnugor eredetének alapvetõ bizonyítékait, de a tömeg-energia ekvivalenciáját sem tudom levezetni. Ezeket tényeknek fogadom el, mert bízom a szakértõ tudósok igényes kutatásaiban. Mert tudós társaink bizalmát tudományos munkánkkal nyerjük el, azzal, hogy mindent megteszünk azért, hogy igazat mondjunk. Természetesen mindnyájan tévedhetünk, ám ezt a nyílt tudományos visszacsatolás rendszere korrigálja. A tudományban a tévedésre és csalásra elkerülhetetlenül fény derül, és a helyükre kerülnek a dolgok. Ez a mi foglalkozásunk egyik szépsége.

Nem így van a közéletben, de még a tudományos közéletben sem, hiszen a tudás hatalom. A hatalomért, a befolyásért versengés örökletesen az agyunkba van vésve. Mi is versengünk Akadémiánkon; folyik az Akadémia vezetõségének a jelölése a jövõ évi választásra. Ez az új vezetõség fogja befolyásolni és meghatározni új szerepünket. Amikor arra gondolunk, milyen feladatok várnak ránk az elkövetkezendõ öt-tíz évben, mi lesz Akadémiánk jövõje, és ami még ennél is sokkal fontosabb, mi lesz a jövõje a magyar tudományos haladásnak, akkor kérem Önöket, hogy bölcsen és a bizalom fontosságát szem elõtt tartva válasszanak.

Tisztelt Közgyûlés! Szavazzunk elõrelátóan most és a ránk váró vezetõségválasztáson is, úgy, hogy erõsítsük a bizalmat vezetõink és az Akadémia iránt.

Ne legyünk az Ady Endre jövendölte A hõkölés népe, amely (a verset aktualizálva) „Betyár urai így nevelték (nevelik), / Nem rúg vissza, csak búsan átkoz, / S ki egyszer rúgott magyarba (tudósba), / Szinte kedvet kap a rúgáshoz. / Ma is itt ül lomhán, petyhüdten, / Fejét, jussát, szivét kobozzák / S ha néhányan nem kiáltoznánk, / Azt se tudná, hogy õt pofozzák.”

Köszönöm a figyelmüket!

Ezt olvassák mások:
Kásler: A tiltakozók aránya csekély, szeptembertõl jön az új NAT
Kásler Miklós EMMI-miniszter szerint

szeptemberre minden elkészül, és a köve...
A külügyminisztérium három év alatt 450 millió forintot adott a zongorista Havasi Balázs cégének
Az OLAF is vizsgálódni kezdett a magyar egészségügyi gigakartell ügyében
Háztartási hulladékot borítottak az árokpartra - elfogták őket
  
Orrcsonttöréssel végződött a közlekedési vita Zalaegerszegen
  
orrcsonttöréssel végződött a közlekedési vita Zalaegerszegen
  
Egymillió eurót adományoz Budapestnek Soros György
  
Bankszövetség: a magyar bankrendszer járvány idején is stabil
  
Egyetlen hét alatt 73 migránst tartóztattak föl a magyar hatóságok
  
Deutsch Tamás: Magyarország nem kap plusz támogatást a koronavírus elleni harcra
  
Nézőpont Intézet: Járványügyben mindenki kormánypárti
  
Rendkívüli járadékot kapnak Ferencvárosban a munkanélkülivé vált lakók
  
Két napig várt a koronavírustesztre: lélegeztetőgép tart életben egy 67 éves magyar férfit
  
Magyarország vállalná, hogy itt halmozzák fel az uniós egészségügyi készletek egy részét
  
Az egészségügy fontosabb: visszaküldte a focipályára kapott 120 milliót egy szabolcsi csapat
  
"Mivel a négyötöd ezt a csekket nem írta alá, most a Fidesz-kétharmad fogja a Fidesz-kormány számára"
  
Miért titok Magyarországon az, hogy hány egészségügyi dolgozó fertőződött meg a vírussal?
  
Ha a házelnök, majd a köztársasági elnök soron kívül aláírja, hétfőn éjfélkor hatályba is léphet a koronavírus-törvény
  
A Guardian szerint Orbán magához ragadja a hatalmat
  
A magyar-horvát határnál is lehet majd ingázni
  
15-re nőtt a halottak száma Magyarországon - Koronavírus
  
Kozmetikázták a koronavírusos szegedi rektor közleményét
  
Közel 4000 magyarországi ingatlan került külföldi állampolgárok tulajdonába egyetlen év alatt
  
Fontos információ az Ausztriába járó dolgozóknak, hogy rájuk nem vonatkozik a karantén
  
A minisztériumnak kellett közbelépnie, hogy ne legyen gond az áruszállítással
  
Pozitív a tesztje egy idősotthon több lakójának is Csongrád megyében
  
Mindenkit fel fog hívni a kormány
  
Az Orbán törvényjavaslat elleni petíciót több mint 100 ezer ember írta alá
  
Müller Cecília "Valóban nagyon különböző minőségűek az áruk"
  
Több százezer hibás maszkot rendelt Hollandia Kínából
  
Egy idős nő holttestére bukkantak Budapesten
  
A királynő és férje is kiköltözött a palotából - Koronavírussal fertőzött II. Erzsébet egyik legközelebbi embere
  
Zenés videóval üzent Orbán: "Egyetlen magyar sincs egyedül"
  
Müller Cecília: fiatalok is megfertőződtek koronavírussal
  
3 millió maszk érkezett Budapestre vasárnap
  
A főváros külön szűrni fogja az egészségügyi dolgozókat
  
Élvezet végig nézni ahogy a rendőrök az autós üldözés után földre tepertek egy unokázós csalót
  
A járműiparban százezernél is több munkahely szűnhet meg a koronavírus-járvány miatt Németországban
  
Szijjártó: két különrepülőgép megy az Észak-Amerikában rekedt magyarokért a jövő héten
  
Müller Cecília: Az idősek segítője elsősorban a család legyen, majd az önkormányzatok
  
"A magyar katonáknak kiemelkedő szerepe van abban, hogy folyamatosan segítsék a magyar embereket ebben a nehéz helyzetben"
  
Dömötör Csaba: A kormány célja, hogy lassítsa a vírus terjedését, hogy az egészségügyi rendszer ne terhelődjön túl
  
EU képviselő: "a Fidesznek megint fontosabb volt Mészáros Lőrinc valamelyik cégét kitömni, mint kezelni a magyar családok helyzetét a járvány idején!
  
Németh Szilárd: "ha bármiben lehetek segítségükre, kérem forduljanak hozzám vagy munkatársaimhoz bizalommal"
  
Magyarország: más betegsége is volt a két elhunyt koronavírusos betegnek
  
Kérdéses hogy egyáltalán nyitva maradnak-e az autószalonok
  
Holnap erős hidegfront érkezik
  
A jó idő érkeztével egyre többen döntöttek úgy, hogy a hétvégét a Balatonon töltik
  
A magyar bankrendszer járvány idején is stabil
  
Orbán Viktor: Köszönjük a szolgálatot
  
Trump szerint továbbra sincs szükség karanténra az USA-ban
  
Észak-Koreai rakéta kísérlet: a Japán-tengerbe csapódott a lövedék
  
Egy magánszemély jelentette fel Mohács polgármesterét amiért azt állította hogy városa járványgócponttá vált
  
Hollandiában visszahívják a kórházakból a Kínából vett védőmaszkok felét, mert pocsék a minőségük
  
Kikapcsolták a Puskás Aréna díszkivilágítását - napi 7000 ezer forintos pluszköltséget jelentett
  
Snowden: a járvány alatti adatgyűjtés veszélyes is lehet
  
Visszaküldte a pályafelújításra kapott milliókat a magyar csapat
  
Orbán Viktor bejelentésének megfelelően hétfőtől minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény működését
  
Koronavírus: két újabb halott Magyarországon
  
MESZK: előfordult, hogy az egyszer használatos maszk mellé vasalót kaptak az ápolók, hogy azzal fertőtlenítsék
  
Elkezdték kidobálni az emberek a felhalmozott ételeket
  
Európa szenved, Kína pedig már azt számolgatja, mennyivel nőhet a gazdaság
  
Újra üzembe helyezni a régi, nem használt lélegeztető gépeket
  
A koronavírus kimutatásában fontosak a CT-vizsgálatok is, sőt, megbízhatóbbak a teszteknél!
  
Ujhelyi: Orbán Viktor letagadja az uniós segítséget
  
Deutsch: A Magyarországhoz hasonló országokat is segítse az Európai Bizottság!
  
Elvileg semmi szükség nem volt Szijjártó közbenjárására ahhoz, hogy Lothar Matthaus visszatérhessen Magyarországra
  
Brazil elnök: néhányan meg fognak halni, ők meghalnak, ilyen az élet.
  
Hirtelen elvitték minden idők legnagyobb lottónyereményét
  
Bécs egészségügyi tanácsosa: az otthonmaradás sulykolásával az a hamis képzet alakulhat ki, hogy a vírus pár hét alatt eltűnik
  
Szlovákia megnyitotta a határait a kamionforgalom előtt - növekszik a fertőzöttek száma
  
A kórházparancsnokokat Pintér Sándor rendelheti ki, és ő irányítja őket
  
A Magyar Orvosi Kamara elnöke: Vihar előtti csend.
  
Müller Cecília: "kérem az egészségügyi dolgozókat, hogy érzékeny egészségügyi adatokat ne tegyenek közzé"
  
Szijjártó: A koronavírus elleni védekezésben hosszú távra kell berendezkedni
  
Zacher Gábor: Meg fogjuk oldani!
  
Arra kérik Müller Cecíliát hogy ne tegye taccsra a nemzetközi teherfuvarozást
  
Az agrárminiszter kinyittatná a bezárt piacokat
  
Észak-Koreában nem ismerik el, hogy felütötte volna fejét a járvány
  
Koronavírusban hunyt el a királyi család tagja
  
Kemény változtatásokat vezet be az Aldi a koronavírus miatt
  
Orbán 732 milliót csoportosított át egy egyházi iskola vívótermére
  
"Özönlöttek be, mint az őrültek" - volt olyan is, aki 60 kiló húst vitt
  
Valami történik: Ezrek torlódtak össze a lengyel-ukrán határon
  
A kijárási korlátozásokat megszegő polgárok 5000-től akár 500 ezer forintig terjedő büntetést is kaphatnak.
  
Felmérés: nőtt a Fidesz népszerűsége
  
Orbán nyilatkozott aztán jött a boltok ostroma
  
Szijjártó: a legfontosabb az emberek egészségének és életének védelme
  
Szijjártó: a legfontosabb az emberek egészségének és életének védelme
  
Rövid távon százezer, de akár kétszázezer ember is elveszítheti az állását, ugyanakkor hosszan tartó, éveken át fennmaradó munkanélküliségre nem számítanak
  
Gulyás Gergely bejelentette: 17 milliárd forintért vásárolták meg a Mátrai Erőművet Mészáros Lőrinctől
  
Az ENSZ emberi jogi szóvivője szerint Orbán lépése dermesztő hatással lesz a szólásszabadságra
  
Németország: a magyar miniszterelnök arra használja a járványt, hogy teljhatalmat szerezzen és aláássa a jogállamot
  
Megfertőződött a Semmelweis Egyetem I. számú gyermekklinikájának két munkatársa
  
Oszd meg T is: az egészségügyi dolgozók tiszteletére volt fehér a Lánchíd péntek este!
  
Egy olaszországi jogsértés és 50 milliós büntetés: de hogy kerül a képbe Mészáros Lőrinc és Bayer József?
  
A kórházakban is megjelennek a katonák: gyógyításba nem szólnak bele, de lesz, amiben az ő szavuk dönt
  
Szijjártó különgéppel hozná haza azokat a magyarokat, akik utazni voltak Észak-Amerikában
  
Óriási az aggódás a kormánytisztviselők egészségéért: az államigazgatás működőképessége nélkülük veszélybe kerül
  
Tojás helyzet: a pánikvásárlás nem indokolt bár drágulás jön
  
Egy kiabáló férfi hozzávágott a mentőhöz egy üveget, majd elmenekült
  
A halálos áldozatok száma tizenegyre nőtt Magyarországon
  
Átfogó megállapodást kötött a kormány és a Magyarországi Evangélikus Egyház
  
Németh Szilárd: Mai ebéd: csirkeaprólék leves farhátból, nyakból
Mai ebéd: csirkeaprólék leves farhátból, nyakból, pásztortarhonya - "csakazértis" maradékokból - és friss tejfölös-fokhagymás ubisali. Csütörtöki krinolinos paprikás krumpli, pént...
  
Háztartási hulladékot borítottak az árokpartra - elfogták őket
A Bácsalmási Rendőrőrs nyomozói vádemelést javasolnak azzal a két férfivel szemben, akik háztartási hulladékot borítottak az árokpartra. Egy önkormányzati dolgozó tett 2019. október...
  
Orrcsonttöréssel végződött a közlekedési vita Zalaegerszegen
A zalaegerszegi rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát. Egy helyi férfi 2019. november 7-én 12 óra 30 perc körül Nemeshetésen, a Petőfi Sándor utcában egy közlekedési konfliktust k...
  
orrcsonttöréssel végződött a közlekedési vita Zalaegerszegen
A zalaegerszegi rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát. Egy helyi férfi 2019. november 7-én 12 óra 30 perc körül Nemeshetésen, a Petőfi Sándor utcában egy közlekedési konfliktust k...
  
Egymillió eurót adományoz Budapestnek Soros György
A Nyílt Társadalom Alapítvány közleménye szerint Soros György 1 millió euróval támogatja Budapestet a koronavírus elleni küzdelemben. Soros azt írja, hogy mindenki veszélyben van a jár...
  
Bankszövetség: a magyar bankrendszer járvány idején is stabil
A magyar bankrendszernek magas a tőkeellátottsága, stabilan működik, a járvány korábbi szakaszában a lakosság részéről jelentkező nagyobb készpénzigényt is tudta kezelni - mondta Kov...
  
Egyetlen hét alatt 73 migránst tartóztattak föl a magyar hatóságok
Harminchárom határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken tizenhárom, szombaton és vas...
  
Deutsch Tamás: Magyarország nem kap plusz támogatást a koronavírus elleni harcra
Az MSZP utolsóként megmaradt EP-képviselője, Ujhelyi István az Európai Uniónak a koronavírus-járvány elleni küzdelem érdekében a tagállamok számára javasolt pénzügyi támogatásaival...
  
Nézőpont Intézet: Járványügyben mindenki kormánypárti
Sikerült a többséget meggyőznie a kormánynak a koronavírus-törvény hatálya és a járványügyi rémhírterjesztés elleni fellépés kapcsán - közölte legfrissebb, ezer ember telefonos me...
  
Rendkívüli járadékot kapnak Ferencvárosban a munkanélkülivé vált lakók
A polgármester jelentette be a Facebook-ldalán: 300 millió forintot különítenek el erre a célra. Április közepétől lehet majd igényelni a különleges, pndémiás munkanélküli járadék...
  
Két napig várt a koronavírustesztre: lélegeztetőgép tart életben egy 67 éves magyar férfit
Hiába várt a háziorvos által igényelt koronavírustesztre, a családja szerint csak két nap elteltével érkezett mentő ahhoz a 67 éves férfihez, akit négy napja lélegeztetőgép tart élet...
  
Magyarország vállalná, hogy itt halmozzák fel az uniós egészségügyi készletek egy részét
Magyarország kész csatlakozni az Európai Bizottság RescEU programjához - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap. Az Európai Bizottság RescEU programja az EU...
  
Az egészségügy fontosabb: visszaküldte a focipályára kapott 120 milliót egy szabolcsi csapat
A megye háromban játszó csapat szerint most pálya helyett másra kell a pénz. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Penyige önkormányzata visszautalja az államnak azt a pénzt, amit eredetileg a ...
  
"Mivel a négyötöd ezt a csekket nem írta alá, most a Fidesz-kétharmad fogja a Fidesz-kormány számára"
A kormány saját maga bizonyította, hogy a négyötödös felhatalmazás igénylése és az ellenzéktől kért álszívesség nem több politikai csapdánál, hiszen a kijárási korlátozást a fe...
  
Miért titok Magyarországon az, hogy hány egészségügyi dolgozó fertőződött meg a vírussal?
Nagyon katonás mostanában a kormányfő kommunikációja, próbálkozzunk mi is ezzel. Orvosaink, ápolóink a frontvonalban harcolnak, állapotukról központi tájékoztatás nincs. Másról se n...
  
Ha a házelnök, majd a köztársasági elnök soron kívül aláírja, hétfőn éjfélkor hatályba is léphet a koronavírus-törvény
Hétfőn elfogadhatja a fideszes parlamenti kétharmad, és ha a házelnök, majd a köztársasági elnök soron kívül aláírja, hétfőn éjfélkor hatályba is léphet a koronavírus-törvény. E...
  
A Guardian szerint Orbán magához ragadja a hatalmat
Orbán magához ragadja a hatalmat - ez a címe a brit Guardian szerkesztőségi állásfoglalásának, ami a parlament előtt lévő felhatalmazási törvényről szól. A cikk szerint sok más ors...
  
A magyar-horvát határnál is lehet majd ingázni
A magyar-horvát határmenti ingázásról állapodott meg horvát kollégájával Szijjártó Péter a közösségi oldalán vasárnap reggel közzétett bejegyzése szerint. A külgazdasági és k...
  
15-re nőtt a halottak száma Magyarországon - Koronavírus
Meghalt két újabb idős krónikus beteg. Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 447-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A koron...
  
Kozmetikázták a koronavírusos szegedi rektor közleményét
Rovó László magyarázkodásában eredetileg benne volt, hogy hol síelt, ám a közlemény szövege hamar megváltozott. Ez nem csoda, a megemlített osztrák települést, Söldent a koronavírus-...
  
Közel 4000 magyarországi ingatlan került külföldi állampolgárok tulajdonába egyetlen év alatt
Az elmúlt évben 3753 magyarországi ingatlan került külföldi állampolgárok tulajdonába. Mutatjuk a részletes adatokat! Folyamatosan és egyenletesen emelkedik a külföldi állampolgárok i...
  
Fontos információ az Ausztriába járó dolgozóknak, hogy rájuk nem vonatkozik a karantén
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) megváltoztatta Müller Cecília országos tiszti főorvos pénteki határozatának végrehajtását, amelyben péntekre virradó éjszakától az...
  
A minisztériumnak kellett közbelépnie, hogy ne legyen gond az áruszállítással
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) megváltoztatta Müller Cecília országos tiszti főorvos pénteki határozatának végrehajtását, amelyben péntekre virradó éjszakától az...
  
Pozitív a tesztje egy idősotthon több lakójának is Csongrád megyében
Szombaton egy, vasárnap reggel pedig újabb hét teszt eredménye lett pozitív a szentesi kórházban. Egy környékbeli idősotthon lakói fertőződtek meg. Koronavírusos lett a Nagymágocsi Kas...
  
Mindenkit fel fog hívni a kormány
A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról - közölte vasárnap a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A kormány átfogó tájékoztató akciót indított annak érdek...
  
Az Orbán törvényjavaslat elleni petíciót több mint 100 ezer ember írta alá
A törvényjavaslat elleni petíciót több mint 100 ezer ember írta alá. Hétfőn dönt a Parlament a felhatalmazási törvény néven ismertté vált javaslatról, mellyel a kormány a veszélyhe...
  
Müller Cecília "Valóban nagyon különböző minőségűek az áruk"
"Az elmúlt napok rendelkezései szigorítások. Ezt jól véssék a fejükbe, nagyon fontos, hogy megértsük, ezek nem enyhítések" - közölte az Operatív Törzs vasárnapi sajtótájékoztatój...
  
Több százezer hibás maszkot rendelt Hollandia Kínából
A holland hatóságok már elkezdték kiosztani a használhatatlan maszkokat, így most az 1,3 milliós tételnek csak egy részét tudták visszahívni. A holland egészségügyi hatóság olyan in...
  
Egy idős nő holttestére bukkantak Budapesten
A 24.hu számolt be arról, hogy holtan találtak egy idős asszonyt szombat késő este Budapesten a XIII. kerületben. Szombaton, késő este bukkantak rá a Felka utcai lakásában egy idős assz...
  
A királynő és férje is kiköltözött a palotából - Koronavírussal fertőzött II. Erzsébet egyik legközelebbi embere
Hátborzongató ami Angliában történik a járvány miatt, ráadásul most egy újabb koronavírussal fertőzött ember került ki a királynő mellől. Akárcsak Károly herceg, úgy II. Erzsébet...
  
Zenés videóval üzent Orbán: "Egyetlen magyar sincs egyedül"
Orbán Viktor egy megható, zenés videóban tájékoztatja a lakosokat, hogy kijárási korlátozást vezetnek be március 28-a és április 11-e között. A fontos üzenetet követően a magyar lako...
  
Müller Cecília: fiatalok is megfertőződtek koronavírussal
Lakatos Tibor rendőrezredes, az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóját azzal kezdte, hogy a kórházparancsnokok orvosi kérdésekben nem hoznak döntést, elsősorban a készletgazdál...
  
3 millió maszk érkezett Budapestre vasárnap
Szombatról vasárnapra virradó éjjel 3 millió 270 ezer darab arcmaszk érkezett Pekingből Budapestre – közölte a Wizz Air. A magyar kormány által a koronavírus-járvány elleni védekezés...
  
A főváros külön szűrni fogja az egészségügyi dolgozókat
A budapesti egészségügyben, illetve szociális ellátásban dolgozók koronavírussal kapcsolatos szűréséről állapodott meg a Fővárosi Önkormányzat egy magánlaborral – közölte vasárn...
  
Élvezet végig nézni ahogy a rendőrök az autós üldözés után földre tepertek egy unokázós csalót
Nem sokáig örülhetett a zsákmányának az a 31 éves unokázós csaló, aki több, mint másfél millió forintot csalt ki pár nappal ezelőtt egy idős férfitől Isaszegen. A Pest megyei nyomoz...
  
A járműiparban százezernél is több munkahely szűnhet meg a koronavírus-járvány miatt Németországban
Drasztikus létszám-leépítést vár a német autóiparban a koronavírus-járvány következményei miatt a CAR járműipari kutatóintézet igazgatója. Az új autók iránti kereslet az idé...
  
Szijjártó: két különrepülőgép megy az Észak-Amerikában rekedt magyarokért a jövő héten
Két különrepülőgép megy az Észak-Amerikában rekedt magyarokért a jövő héten - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter péntek este a közösségi oldalán. Szijjártó Péter ...
  
Müller Cecília: Az idősek segítője elsősorban a család legyen, majd az önkormányzatok
A szombattól hatályos kijárási korlátozással szintet lépett a járvány elleni védekezés - jelentette ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős ...
  
"A magyar katonáknak kiemelkedő szerepe van abban, hogy folyamatosan segítsék a magyar embereket ebben a nehéz helyzetben"
A rendőrséggel együttműködve a Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ katonái segítik a kijárási korlátozás betartását 2020. március 28-án reggel 8 órától. A 2020. március...
  
Dömötör Csaba: A kormány célja, hogy lassítsa a vírus terjedését, hogy az egészségügyi rendszer ne terhelődjön túl
A koronavírus-járvány neheze csak most jön, amikor a csoportos megbetegedések szakaszát minden bizonnyal felváltják a tömeges megbetegedéseké - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlam...
  
EU képviselő: "a Fidesznek megint fontosabb volt Mészáros Lőrinc valamelyik cégét kitömni, mint kezelni a magyar családok helyzetét a járvány idején!
Ujhelyi István európai parlamenti képviselő szerint kétezer milliárd forintnyi brüsszeli forrás és támogatási eszköz áll Magyarország rendelkezésére, amit a koronavírus elleni védeke...
  
Németh Szilárd: "ha bármiben lehetek segítségükre, kérem forduljanak hozzám vagy munkatársaimhoz bizalommal"
Németh Szilárd: "ha bármiben lehetek segítségükre, kérem forduljanak hozzám vagy munkatársaimhoz bizalommal" A kormány március 28-ától egész Magyarország területére - így Csepelre ...
  
Magyarország: más betegsége is volt a két elhunyt koronavírusos betegnek
Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 408-ra nőtt a hazánkban azonosított fertőzöttek száma, és meghalt két idős, alapbetegségekkel...
  
Kérdéses hogy egyáltalán nyitva maradnak-e az autószalonok
A Népszava szerint a koronavírus-járvány, valamint a szigorodó európai uniós szabályok miatt komoly drágulásra lehet számítani az autópiacon, de az is kérdéses, hogy egyáltalán nyitva...
  
Holnap erős hidegfront érkezik
Ma még többnyire napos lesz az idő, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. A maximum hőmérséklet 19 fok körül lesz, holnap azonban erős hidegfront érkezik - írja előrejelzésében a Köpönye...
  
A jó idő érkeztével egyre többen döntöttek úgy, hogy a hétvégét a Balatonon töltik
A jó idő érkeztével egyre többen döntöttek úgy, hogy a hétvégét a Balatonon töltik, így az ebben az időszakban nem megszokott forgalom jelent meg a tóparton. A nyugdíjasok mellett az a...
  
A magyar bankrendszer járvány idején is stabil
A magyar bankrendszernek magas a tőkeellátottsága, stabilan működik, a járvány korábbi szakaszában a lakosság részéről jelentkező nagyobb készpénzigényt is tudta kezelni - mondta Kov...
  
Orbán Viktor: Köszönjük a szolgálatot
A koronavírus-veszélyhelyzet 17. napján az egészségügyi dolgozóknak mondott köszönetet a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor a tiszteletükre fehér díszvilágítást kapott Lánchí...
  
Trump szerint továbbra sincs szükség karanténra az USA-ban
Donald Trump szigorú utazási korlátozásokat vezetne be New Yorkban, New Jerseyben és Connecticutban, az intézkedésekről azonban a tagállamok kormányzóinak kell döntenie. A három állam k...
  
Észak-Koreai rakéta kísérlet: a Japán-tengerbe csapódott a lövedék
Észak-Korea azonosítatlan lövedéket lőtt ki vasárnap az ország keleti partjáról a Japán-tenger irányába - jelentette be a dél-koreai hadsereg vezérkara, a japán védelmi minisztérium ...
  
Egy magánszemély jelentette fel Mohács polgármesterét amiért azt állította hogy városa járványgócponttá vált
Feljelentés alapján nyomozást indított közveszéllyel fenyegetés miatt Mohács polgármestere ellen a város rendőrsége, erősítette meg a Pécsi Újság értesüléseit kérdésünkre a Bara...
  
Hollandiában visszahívják a kórházakból a Kínából vett védőmaszkok felét, mert pocsék a minőségük
Hollandia is - a többi európai országhoz és Magyarországhoz hasonlóan - Kínából igyekszik beszerezni olyan védőeszközöket, amelyek megóvják az egészségügyi dolgozókat a koronavírus...
  
Kikapcsolták a Puskás Aréna díszkivilágítását - napi 7000 ezer forintos pluszköltséget jelentett
Novemberi megnyitása után teljes díszkivilágítással jelent meg a pesti látképben a többnyire üresen álló Puskás Aréna, de a napokban elsötétült a 140 milliárdos létesítmény. Az e...
  
Snowden: a járvány alatti adatgyűjtés veszélyes is lehet
Komoly adatvédelmi aggálynak adott hangot Edward Snowden, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) lehallgatási programját leleplező informatikus, miután több országban is adatokat kez...
  
Visszaküldte a pályafelújításra kapott milliókat a magyar csapat
Nagyszerű gesztust tett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei harmadosztály Szamos csoportjában szereplő Penyige SE focicsapata. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a klub még decemberben kapott a...
  
Orbán Viktor bejelentésének megfelelően hétfőtől minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény működését
Orbán Viktor miniszterelnök pénteki bejelentésének megfelelően hétfőtől minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény működését és az egészségügyi készletek védelmét...
  
Koronavírus: két újabb halott Magyarországon
408-ra nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma és elhunyt két újabb idős beteg – közölte vasárnap reggel a kormány tájékoztató honlapja. Szombaton összesen 343 regisztr...
  
MESZK: előfordult, hogy az egyszer használatos maszk mellé vasalót kaptak az ápolók, hogy azzal fertőtlenítsék
A Medicalonline-nak adott interjút Babonits Tamásné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) általános alelnöke, aki többek között arról beszélt, hogy a kamara március 20-án...
  
Elkezdték kidobálni az emberek a felhalmozott ételeket
Kukás fotók jelentek meg a közösségi oldalakon. Hogy milyen élelmiszerből mennyit érdemes betárazni a nehéz időkre, arról sok írás, ajánlás született az elmúlt hetekben; mint ahogy...
  
Európa szenved, Kína pedig már azt számolgatja, mennyivel nőhet a gazdaság
Kína a világjárvány ellenére nyitott globális gazdaságot akar – ezt hangsúlyozta Hszi Csinping elnök, aki Pekingből vett részt azon a videokonferencián, melyet a G20 állam- és kormány...
  
Újra üzembe helyezni a régi, nem használt lélegeztető gépeket
A világ legnagyobb lélegeztetőgép-gyártója szerint nem tud leszállítani annyi gépet, amennyit kérnek tőle. Interjút adott a Spiegelnek Stefan Dräger, a világ legnagyobb lélegeztetőgé...
  
A koronavírus kimutatásában fontosak a CT-vizsgálatok is, sőt, megbízhatóbbak a teszteknél!
Kézikönyvet adott ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma a koronavírus okozta fertőzések megelőzéséről és terápiájáról. Ebben összefoglalják azokat a szabályokat is, amik alapján ...
  
Ujhelyi: Orbán Viktor letagadja az uniós segítséget
Ujhelyi István európai parlamenti képviselő szerint kétezer milliárd forintnyi brüsszeli forrás és támogatási eszköz áll Magyarország rendelkezésére, amit a koronavírus elleni védeke...
  
Deutsch: A Magyarországhoz hasonló országokat is segítse az Európai Bizottság!
A Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselői olyan további javaslatokat sürgetnek az Európai Bizottságtól (EB), amelyek a magyarországihoz hasonló helyzetben lévő országoknak is se...
  
Elvileg semmi szükség nem volt Szijjártó közbenjárására ahhoz, hogy Lothar Matthaus visszatérhessen Magyarországra
Szijjártó külügyminiszter segített abban a másfél évtizede Budapesten élő Lothar Matthausnak, a magyar futballválogatott volt szövetségi kapitányának, hogy a német exfocista kalandos ...
  
Brazil elnök: néhányan meg fognak halni, ők meghalnak, ilyen az élet.
Jair Bolsonaro brazil elnök szerint Sao Paolo kormányzója politikai indokból manipulálja a koronavírus áldozatainak számát, írja a Reuters. A járvány kapcsán elég durva belharc alakult k...
  
Hirtelen elvitték minden idők legnagyobb lottónyereményét
Hosszú idő után ötös volt a lottón, a rekordnyereménynek számító 6,431 milliárd forintot ezzel az öt számmal nyerte meg valaki: 20, 33, 39, 50, 64....
  
Bécs egészségügyi tanácsosa: az otthonmaradás sulykolásával az a hamis képzet alakulhat ki, hogy a vírus pár hét alatt eltűnik
Az osztrák fővárosban jelenleg 678 koronavírus-fertőzöttet tartanak számon. Noha Bécsben majdnem kétmilliónyian élnek, ez feleannyi, amennyi esetet a hétszázezer lakosú Tirol tartományb...
  
Szlovákia megnyitotta a határait a kamionforgalom előtt - növekszik a fertőzöttek száma
Szlovákia elkezdett nagyobb számban tesztelni: megugrott a fertőzöttek száma. Szombaton délelőtt tíz órától Szlovákia ismét megnyitotta - előző nap lezárt - közúti határait a 7 és...
  
A kórházparancsnokokat Pintér Sándor rendelheti ki, és ő irányítja őket
A kórházparancsnok orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot és nem hozhat döntést, de a járványveszéllyel összefüggő szabályok betartására és az egészségügyi készlet (felszer...
  
A Magyar Orvosi Kamara elnöke: Vihar előtti csend.
Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti csend.” - mondta Kincses Gyula a Magyar Orvosi Kamara elnöke. A korm...
  
Müller Cecília: "kérem az egészségügyi dolgozókat, hogy érzékeny egészségügyi adatokat ne tegyenek közzé"
Az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján többször is előkerült az egészségügyiben dolgozók adatszolgáltatása a nyilvánosság felé. Egy esztergomi lap például arról kérdezt...
  
Szijjártó: A koronavírus elleni védekezésben hosszú távra kell berendezkedni
A koronavírus elleni védekezésben hosszú távra kell berendezkedni, ez már beigazolódott, és a hosszú távú védekezést több területen kell végrehajtani – közölte a külgazdasági és...
  
Zacher Gábor: Meg fogjuk oldani!
Köszöni, jól van, csak egy kicsit fáradtnak érzi magát 36 óra ügyelet után Zacher Gábor toxikológus, aki a karanténon kívüli idejét munkával és futóedzéssel tölti. A ismert orvost ...
  
Arra kérik Müller Cecíliát hogy ne tegye taccsra a nemzetközi teherfuvarozást
Arra kéri Müller Cecília tisztifőorvost a Nit Hungary, azaz a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, hogy ne tegye taccsra a nemzetközi teherfuvarozást. A tisztifőorvos csütört...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum