thepost / Magyarország / Budapest / 2020.04.08
THE POST
           
08
Szijjártó: a magyar fél egyáltalán nem adja könnyen magát az oroszoknak
Január 24-én megjelent egy rövid hír az Földgázszállító Zrt. honlapján, miszerint a korábbi ígéretüktõl eltérõen nem lehet egyelõre ajánlatot tenni a szerbiai határ felõl érkezõ gázra, mert a jelentkezés szabályainak hivatali engedélyezése elhúzódott. „A módosított ütemezésrõl a késõbbiekben tájékoztatjuk Önöket" – zárul a kurta bejegyzés. A látszólag technikai értesítés mögött egy régóta húzódó, sokmilliárdos üzletrõl szóló vita áll, ami az egész régió gázkereskedelmét hosszú idõre meghatározza, és aminek kimenetele az orosz–magyar alkudozásokon is múlik.

A hírtõl idegesek lettek a Gazprom, az orosz állami óriásvállalat vezetõi, ugyanis már legalább egy éve igen agresszívan noszogatják a magyar illetékeseket, hogy írják ki a szaknyelven „hosszú távú kapacitáslekötésnek” nevezett árverést. Már tavaly májusban is indulatosan követelték, hogy heteken belül kezdõdjön el az ajánlattételi idõszak. Ehhez képest most is elnapolták az indítást a magyarok.

Szijjártó Péter külügyminisztert diplomáciai csatornákon is sürgetik, és információink szerint arra is volt példa tavaly, hogy a miniszter idegesen hazatelefonált Oroszországból, hogy muszáj lenne azonnal lépni. Az oroszok többek között azzal érvelnek, hogy a vezetéken szintén dolgozó szerbek és a bolgárok rugalmasabb, kreatívabb és szorgalmasabb partnerek.

A legalább egy éve tartó huzavona jól mutatja, hogy a magyar fél egyáltalán nem adja könnyen magát mindig és mindenben az oroszoknak. Mégis arra lehet számítani, hogy az üzlet zárásakor az oroszok járnak majd jobban.

A kérdés leginkább csak az, hogy a várható nagy gyõzelmük elõtt ki lehet-e csikarni tõlük még valamit. Valószínûleg az maradt függõben, hogy kiket, és milyen szinten kellene Magyarországról bevenniük az oroszoknak az üzletbe.

A tét az, hogy melyik cég lesz a következõ másfél évtizedben az ország legnagyobb gázkereskedõje. A Szerbia felõl bejövõ új vezetékkel ugyanis új idõszámítás kezdõdik a magyar földgázkereskedelemben.
Az ukrán tranzit lezárásának szándékával kezdõdött

A történet a 21. század elején kezdõdött, amikor Oroszországban úgy döntöttek, hogy a túlnyomórészt Ukrajnán keresztül menõ vezetékek helyett elsõsorban más útvonalakon szállítanák a gázt Európa országaiba. Egyrészt meg akarták gyengíteni Ukrajna pozícióját, másrészt elõbb akartak új vezetéket lerakni a Balkánon, mint hogy esetleg iráni, azeri vagy türkmén gázt szállító vezetékek létesüljenek ott, Közép-Európa irányába. Úgy tûnik, hogy a sokszor félbehagyott és újrakezdett orosz érdekeltségû déli vezeték 2020 végére elkészül, és eléri Szerbia felõl a magyar határt. Teljes kapacitással 2022-tõl mûködhet.

A gáz ebben az új vezetékben a Fekete-tenger alatt megy majd Törökországba, onnan pedig Bulgárián és Szerbián át érkezik Kiskundorozsmához. Utóbbi két országban már rakják le a csöveket, a török szakasz pedig készen van. Mire Magyarországra ér, addigra sok gázt kivesznek belõle, így évi 10 milliárd köbméter áramolhat ide, ami valamivel több, mint Magyarország teljes éves gázfogyasztása.

Ebbõl az új betáplálási pontról el lehet majd látni gázzal az egész országot. A vezeték megnyitásával jelentõsen javulnak majd a Gazprom magyarországi pozíciói, de európai szinten is fontos az oroszoknak a vezeték. Összekötnék ugyanis az északi irányból érkezõ vezetékeikkel (Északi Áramlat 1 és 2), és ezzel egy gyûrût vonnának Közép-Európa köré

E gyûrû kiépítése hatalmas fegyvertény lenne a Gazprom számára, aminek piaci pozícióit több nagy beruházás fenyegeti már évek óta. Ilyen fenyegetés az LNG-terminálok építése (Lengyelországban, Horvátországban és Görögországban), illetve a norvég–lengyel valamint lengyel–szlovák vezetékek tervei, továbbá az azeri–török–görög–albán–olasz nyomvonalú, már majdnem teljesen kész vezetékhez elképzelt északi irányú elágazás, vagy éppen az a lehetõség is, hogy a frissen feltárt román tengeri mezõk gáza Magyarországon keresztül Közép-Európába juthat. A gyûrû kiépítésével ezt a területet be lehet hamarosan keríteni orosz gázzal, és ez elveheti a riválsiok kedvét a drága tervektõl.
Kiírtuk az oroszok kedvére, csak mégse írtuk ki

Ha Magyarországot eléri egy gázvezeték, akkor a nemzetközi vezetékek hazai leágazásait birtokló Földgázszállítónak (FGSZ, a Mol leányvállalata) árverést kell kiírnia a kapacitásra.

Az aukciókat az FGSZ írja ki, de nem egyedül dönt a részletekrõl, mert a cégnek kötelezõ figyelembe vennie az energiahivatal elõírásait. Ezekbe a döntésekbe informálisan beleszól 2018 óta az energetikai stratégiát meghatározó ITM nevû minisztérium, az orosz gázvásárlásokért felelõs külügyminisztérium, és a jelenlegi legnagyobb hazai gázkereskedõ, az állami tulajdonban lévõ MVM is.

Az utóbbi években az volt a jellemzõ, hogy csak rövidebb idõre, általában egy évre lehetett határkapacitást bérelni ezeken az árveréseken. Ez rugalmasabbá tette a piacot, segítette a verseny kialakulását. Az EU-s elõírások is ezeket a rövidebb távú kiírásokat szorgalmazzák. Tanulságos ebbõl a szempontból az energiahivatal egy tavalyi határozata, amiben a szlovák-magyar gázvezeték esetében, brüsszeli elõírásokra hivatkozva írták elõ, hogy ne lehessen hosszú távra árverést kiírni:

“(...) a Hivatal az egyes rendszer-összekötési pontokon jogosult és köteles a kapacitás nagyobb részének rövidebb idõtávra történõ elkülönítésérõl dönteni az értékesítési lánc alacsonyabb szintjén lévõ piacok lezárásának elkerülése érdekében.” Vagyis amikor a hivatal úgy látja, hogy piactorzító hatása lehet a hosszútávra kiírt árveréseknek, akkor korlátozásokkal él.

Arról azonban nincs pontos szabály, hogy ez a helyzet mikor áll fenn, továbbá új vezetékek épülésekor a beruházás megtérülését is figyelembe kell venni, egy másik EU-s rendelkezés szerint, ez pedig a hosszabb távú aukcióknak kedvez. Intõ jel lehet a magyar hivatalnak ugyanakkor, hogy miután a német-cseh és a cseh-szlovák határon 15 évre hirdettek kapacitásokat - és ezeket piaci pletykák szerint a Gazprom nyerte meg - a lengyel kormány megtámadta az eljárásokat az EU bíróságán, és a varsói kormány megnyerte a pereket.

A szerb-magyar határkapacitásra teljesen más rendszerben lehet majd jelentkezni, mint ahogy az utóbbi években az osztrák-magyar vagy a szlovák-magyar vezetékre lehetett.

Ide úgy írják ki az aukciót, hogy 2036-ig elõre le lehet kötni a kapacitás nagy részét. Ebbõl az is következik, hogy 15 évre elõre eldõl, hogy mely cégek lesznek a magyar gázüzlet fõszereplõi.

Egymástól független, az aukció részleteit jól ismerõ forrásaink egybehangzóan állítják, hogy a Gazprom a legesélyesebb és legfontosabb jelentkezõ az éppen halogatott árverésen, és így hamarosan nagykereskedõként is részt vehet a hazai gázüzletben. 2013-ban a magyar állam óriási összegért vásárolta meg a német E.on-tól a legfontosabb hazai nagykereskedelmi vállalatot, és az eddigi nyilatkozatok alapján úgy tûnt, hogy a kormány stratégiai szándéka állami kézben tartani. Ám a mostani állás szerint ez tarthatatlan lesz.

A Gazprom az új vezetékkel egyszerre erõsítheti beszállítói pozícióját, a határkapacitás 15 éves kibérlésével pedig nagykereskedõként is megjelenhet a magyar piacon.

A teljes határkapacitást ugyan hivatalosan nem nyerheti el a Gazprom, mert egy EU-s elõírás miatt legalább 1
0 százalékot mindenképpen rövid távra kell kiírni, és a hazai szabályozás a maradéknak csak a felét engedi egy tulajdonoshoz tartozó cégnek juttatni. Azonban a forrásaink szerint a Gazprom számára utóbbi megkötés nem jelent majd problémát, mert van elég olyan kereskedõ a térségben, amelyeket úgy is teljes ellenõrzése alatt tart, hogy a cégbírósági adatok szerint a végsõ tulajdonosoknak nincs közük hozzájuk. Forrásaink állítják, hogy az eddigi elõzetes tárgyalásokon a Gazprom képviselõi világossá tették, hogy viszik a kapacitás túlnyomó részét majd.

Jelenleg két komoly szereplõ van a magyar gáz-nagykereskedelemben: az állami MVM leányvállalata, azaz a Magyar Földgázkereskedõ, amely az eddigi orosz szállításokat a határon átvette; illetve az egykor Mol-érdekeltségû, svájci központú MET. A Magyarországra behozott, és itthon forgalomba kerülõ gáz nagy részét ez a két a vállalat adja tovább a kiskereskedõknek. Amennyiben a Gazprom megnyeri a szerb határkapacitásra kiírt árverés legnagyobb részét, ezt a két céget lesöpörheti a magyar piacról, és stratégiai pozícióhoz juthat.

Ezért tartja sok szakértõ érthetetlennek, hogy miért kell 15 évre szóló aukciót kiírni erre a határra, és miért nem lehetett rövidebb távra tervezni, hogy évrõl évre kelljen legalább megküzdenie az oroszoknak ezért a pozícióért. Beszéltünk olyan iparági szakemberrel, aki egészen keményen fogalmazott a 15 éves kiírásról: "ez hazaárulás" - vélekedett.

Úgy tudjuk, hogy elsõsorban a politika, konkrétan a külügyminisztérium felõl érkeztek jelzések, hogy 15 évre szóló aukció legyen. Ugyanakkor a kiírás fõ szempontjait hiába rögzítették már több mint egy éve, a tényleges árverés csak nem akar elindulni, az oroszok nagy bosszúságára.
Már a tavaly nyarat is késõnek érezték Moszkvában

Az oroszok azt akarták elérni, hogy már 2019 nyarán lehessen jelentkezni az árverése. Végül októberben, Putyin elnök budapesti látogatására idõzítve megnyitották az elõzetes jelentkezést az érdeklõdõ cégek számára. A kiírás technikai feltételei azonban szinte irreálissá tették nem magyarországi cégek jelentkezését, mert rendkívül szûk határidõvel kértek hivatalos fordításokat, és konzulátusokon vagy nagykövetségeken beszerezhetõ igazolásokat. Ez az oroszokat is kellemetlenül érinthette, és lehetségesnek tartják néhányan a gáziparban, hogy akkoriban egy újabb trükköt vetettek be a magyarok, hogy megnehezítsék az orosz óriás nyomulását. Végül azonban meghosszabbították a határidõt, és így már külföldrõl is lehetett jelentkezni.

Van, aki szerint fû alatt a magyar szakemberek folyamatosan keresztbe tesznek az oroszoknak, mások szerint viszont a magyar fél kétarcúsága tudatos tárgyalási technika, amirõl végsõ soron politikai szinten döntöttek.

Október végéig lehetett elõzetesen jelentkezni a kiírásra, és novemberben szervezett az FGSZ egy megbeszélést az érdeklõdõ cégek képviselõinek, ahol egy résztvevõ szerint látszott, hogy a "Gazprom mindent vinne". Ez egyike volt azoknak az informális jelzéseknek, amelyekrõl korábban már írtunk. Úgy volt, hogy január végén indul élesben is a jelentkezés, ekkortól lehet kötelezõ érvényû ajánlatokat tenni 2036-ig, ám ezt valamiért elhalasztották. A magyar fél egyelõre nem is tudja megmondani, hogy az ajánlattétel kezdete mikorra várható.

Több helyrõl is azt hallottuk, hogy az oroszok sürgetésére az elmúlt másfél évben háromféle magyarázattal reagáltak a magyarok, attól is függõen, hogy éppen melyik féllel tárgyaltak, a számos érdekelt hatóság, cég vagy minisztérium közül:

persze, felgyorsítjuk a folyamatot, mindjárt csináljuk - ezt leginkább politikusok, diplomaták mondták;
sajnos a hazai és EU-s elõírások miatt bonyolult a helyzet, de keményen dolgozunk rajta - a magyar hivatalok felõl hallhattak ilyen érveket;
ameddig a Gazprom nem köt szerzõdést a 2020 márciusa utáni szállításokról az MVM gázkereskedõ cégével, addig nem lesz árverés - ezt pedig az MVM felõl üzenték.

A legérdekesebb ez a harmadik reakció, ami információink szerint több tárgyalási fordulóban is egyértelmûen elhangzott. Ennek az érvelésnek az a kiindulópontja, hogy az 1995-ben kötött, 2015-ben lejárt, és azóta évente meghosszabbított orosz-magyar gázszerzõdés helyébe nem sikerült újat kötni az idei évre. 2019-ben ugyan sikerült részlegesen meghosszabbítani a szerzõdést annyira, hogy a hazai tárolókat csurig töltötték, és a tél végéig szállításokat is sikerült lekötni, de úgy tudjuk, hogy idén tavasztól nincs nagyobb volumenû szerzõdés a Gazprommal. Kisebb cégeknek, például a Gazprom érdekeltségébe tartozó, bécsi központtal mûködõ Centrexnek van kb. évi 1 milliárd köbméterre szóló szerzõdése a 20-as évek végéig, és létezhet néhány ilyen kisebb üzlet még, de igazán komoly tételt jelentõ megállapodás nincs a folytatásról.

Az alkudozás ezen szakaszában a Gazprom azt mondja, hogy amíg nincs meg az árverés a szerb határra, addig nem adnak el gázt Magyarországnak. A magyar fél pedig azt mondja, hogy amíg nincs idéntõl legalább 2022-ig élõ szerzõdés, addig bürokratikus vacakolással elhúzzák az árverést.

A magyar fél bizalmatlanságát erõsíti az európai gázgyûrûre vonatkozó orosz terv. Semmi sem garantálja, hogy a Szerbia felõl jövõ gáz egy jelentõs részét ne vigyék majd tovább, észak vagy nyugat felé. Ugyanakkor arra is figyelmeztetettek gázipari szakemberek, hogy az MVM simán megtehette volna, hogy nem vár az oroszokra ilyen sokáig, és rendelhetett volna idénre más kereskedõktõl is gázt.
Ki kereshet majd itthon ezen?

Ebben az alkudozásban az az izgalmas, hogy egyáltalán nem biztos, hogy valóban csak arról folyik a huzavona, amirõl a tárgyalásokon beszélnek. Elképzelhetõ, hogy a háttérben arról is szól az egyeztetés, hogy a Gazprom kiket vegyen be társnak a Szerbia felõl jövõ gáz megvételére. A MET-et? A Mészáros Lõrinc féle Opust, amelynek energetikai részlegét január óta az MVM gázkereskedõjének addigi igazgatója vezeti? Maradjon az állami MVM a gáz-nagykereskedésben? Vagy azért is húzódnak a tárgyalások, mert még Magyarországon nem dõlt el - azaz Orbán Viktor még nem döntötte el - hogy a következõ 15 évre kit segítsen kulcspozícióba? Vagy van a gázon kívüli, az orosz-magyar kapcsolatokban fontos egyéb téma is, amit Budapest szeretne ezzel összekötni? Például Paks 2 hitelfeltételeinek módosítása?

Felmerülhet az a kérdés is, hogy mi lesz a mostani legfontosabb beszállítási útvonalnak számító ukrán vezetékkel, amelybe szintén csak az oroszok képesek gázt rakni. "Valamennyi gáz azért érkezik majd még innen, de az elsõsorban nem a magyar ellátást, hanem bizonyos kiválasztott üzleti körök gazdagodását szolgálhatja majd" - figyelmeztettek többen is az iparágban járatos szakértõk közül. Ahogy egyik forrásunk fogalmazott, "az lesz a mutyigáz", amivel az oroszok szövetségeseket vásárolhatnak Magyarországon, Ukrajnában, illetve kifizethetik a saját embereiket is. A módszer évtizedek óta ugyanaz: egy közvetítõ céget iktatnak a szállításba, ami a magyarországi átlagos árnál olcsóbban veheti meg a Gazpromtól a gázt, és így aztán biztos haszonnal adhatja tovább.

A Gazprom mindig is fenntartott ilyen kiskapukat a piacain, az orosz állami behemót szívesen épít fel partnercégeket a nagy üzletek mellett, politikai megfontolásokból is. Az is lehet, hogy az itteni üzletek tervezgetése is számít a mostani alkudozásban.

Viszont az alapkérdésben, az aukció hosszú távú kiírásában, már engedett Magyarország az orosz igényeknek.
Szijjártó: a magyar fél egyáltalán nem adja könnyen magát az oroszoknak
Január 24-én megjelent egy rövid hír az Földgázszállító Zrt. honlapján, miszerint a korábbi ígéretüktõl eltérõen nem lehet egyelõre ajánlatot tenni a szerbiai határ felõl érkezõ gázra, mert a jelentkezés szabályainak hivatali engedélyezése elhúzódott. „A módosított ütemezésrõl a késõbbiekben tájékoztatjuk Önöket" – zárul a kurta bejegyzés. A látszólag technikai értesítés mögött egy régóta húzódó, sokmilliárdos üzletrõl szóló vita áll, ami az egész régió gázkereskedelmét hosszú idõre meghatározza, és aminek kimenetele az orosz–magyar alkudozásokon is múlik.

A hírtõl idegesek lettek a Gazprom, az orosz állami óriásvállalat vezetõi, ugyanis már legalább egy éve igen agresszívan noszogatják a magyar illetékeseket, hogy írják ki a szaknyelven „hosszú távú kapacitáslekötésnek” nevezett árverést. Már tavaly májusban is indulatosan követelték, hogy heteken belül kezdõdjön el az ajánlattételi idõszak. Ehhez képest most is elnapolták az indítást a magyarok.

Szijjártó Péter külügyminisztert diplomáciai csatornákon is sürgetik, és információink szerint arra is volt példa tavaly, hogy a miniszter idegesen hazatelefonált Oroszországból, hogy muszáj lenne azonnal lépni. Az oroszok többek között azzal érvelnek, hogy a vezetéken szintén dolgozó szerbek és a bolgárok rugalmasabb, kreatívabb és szorgalmasabb partnerek.

A legalább egy éve tartó huzavona jól mutatja, hogy a magyar fél egyáltalán nem adja könnyen magát mindig és mindenben az oroszoknak. Mégis arra lehet számítani, hogy az üzlet zárásakor az oroszok járnak majd jobban.

A kérdés leginkább csak az, hogy a várható nagy gyõzelmük elõtt ki lehet-e csikarni tõlük még valamit. Valószínûleg az maradt függõben, hogy kiket, és milyen szinten kellene Magyarországról bevenniük az oroszoknak az üzletbe.

A tét az, hogy melyik cég lesz a következõ másfél évtizedben az ország legnagyobb gázkereskedõje. A Szerbia felõl bejövõ új vezetékkel ugyanis új idõszámítás kezdõdik a magyar földgázkereskedelemben.
Az ukrán tranzit lezárásának szándékával kezdõdött

A történet a 21. század elején kezdõdött, amikor Oroszországban úgy döntöttek, hogy a túlnyomórészt Ukrajnán keresztül menõ vezetékek helyett elsõsorban más útvonalakon szállítanák a gázt Európa országaiba. Egyrészt meg akarták gyengíteni Ukrajna pozícióját, másrészt elõbb akartak új vezetéket lerakni a Balkánon, mint hogy esetleg iráni, azeri vagy türkmén gázt szállító vezetékek létesüljenek ott, Közép-Európa irányába. Úgy tûnik, hogy a sokszor félbehagyott és újrakezdett orosz érdekeltségû déli vezeték 2020 végére elkészül, és eléri Szerbia felõl a magyar határt. Teljes kapacitással 2022-tõl mûködhet.

A gáz ebben az új vezetékben a Fekete-tenger alatt megy majd Törökországba, onnan pedig Bulgárián és Szerbián át érkezik Kiskundorozsmához. Utóbbi két országban már rakják le a csöveket, a török szakasz pedig készen van. Mire Magyarországra ér, addigra sok gázt kivesznek belõle, így évi 10 milliárd köbméter áramolhat ide, ami valamivel több, mint Magyarország teljes éves gázfogyasztása.

Ebbõl az új betáplálási pontról el lehet majd látni gázzal az egész országot. A vezeték megnyitásával jelentõsen javulnak majd a Gazprom magyarországi pozíciói, de európai szinten is fontos az oroszoknak a vezeték. Összekötnék ugyanis az északi irányból érkezõ vezetékeikkel (Északi Áramlat 1 és 2), és ezzel egy gyûrût vonnának Közép-Európa köré

E gyûrû kiépítése hatalmas fegyvertény lenne a Gazprom számára, aminek piaci pozícióit több nagy beruházás fenyegeti már évek óta. Ilyen fenyegetés az LNG-terminálok építése (Lengyelországban, Horvátországban és Görögországban), illetve a norvég–lengyel valamint lengyel–szlovák vezetékek tervei, továbbá az azeri–török–görög–albán–olasz nyomvonalú, már majdnem teljesen kész vezetékhez elképzelt északi irányú elágazás, vagy éppen az a lehetõség is, hogy a frissen feltárt román tengeri mezõk gáza Magyarországon keresztül Közép-Európába juthat. A gyûrû kiépítésével ezt a területet be lehet hamarosan keríteni orosz gázzal, és ez elveheti a riválsiok kedvét a drága tervektõl.
Kiírtuk az oroszok kedvére, csak mégse írtuk ki

Ha Magyarországot eléri egy gázvezeték, akkor a nemzetközi vezetékek hazai leágazásait birtokló Földgázszállítónak (FGSZ, a Mol leányvállalata) árverést kell kiírnia a kapacitásra.

Az aukciókat az FGSZ írja ki, de nem egyedül dönt a részletekrõl, mert a cégnek kötelezõ figyelembe vennie az energiahivatal elõírásait. Ezekbe a döntésekbe informálisan beleszól 2018 óta az energetikai stratégiát meghatározó ITM nevû minisztérium, az orosz gázvásárlásokért felelõs külügyminisztérium, és a jelenlegi legnagyobb hazai gázkereskedõ, az állami tulajdonban lévõ MVM is.

Az utóbbi években az volt a jellemzõ, hogy csak rövidebb idõre, általában egy évre lehetett határkapacitást bérelni ezeken az árveréseken. Ez rugalmasabbá tette a piacot, segítette a verseny kialakulását. Az EU-s elõírások is ezeket a rövidebb távú kiírásokat szorgalmazzák. Tanulságos ebbõl a szempontból az energiahivatal egy tavalyi határozata, amiben a szlovák-magyar gázvezeték esetében, brüsszeli elõírásokra hivatkozva írták elõ, hogy ne lehessen hosszú távra árverést kiírni:

“(...) a Hivatal az egyes rendszer-összekötési pontokon jogosult és köteles a kapacitás nagyobb részének rövidebb idõtávra történõ elkülönítésérõl dönteni az értékesítési lánc alacsonyabb szintjén lévõ piacok lezárásának elkerülése érdekében.” Vagyis amikor a hivatal úgy látja, hogy piactorzító hatása lehet a hosszútávra kiírt árveréseknek, akkor korlátozásokkal él.

Arról azonban nincs pontos szabály, hogy ez a helyzet mikor áll fenn, továbbá új vezetékek épülésekor a beruházás megtérülését is figyelembe kell venni, egy másik EU-s rendelkezés szerint, ez pedig a hosszabb távú aukcióknak kedvez. Intõ jel lehet a magyar hivatalnak ugyanakkor, hogy miután a német-cseh és a cseh-szlovák határon 15 évre hirdettek kapacitásokat - és ezeket piaci pletykák szerint a Gazprom nyerte meg - a lengyel kormány megtámadta az eljárásokat az EU bíróságán, és a varsói kormány megnyerte a pereket.

A szerb-magyar határkapacitásra teljesen más rendszerben lehet majd jelentkezni, mint ahogy az utóbbi években az osztrák-magyar vagy a szlovák-magyar vezetékre lehetett.

Ide úgy írják ki az aukciót, hogy 2036-ig elõre le lehet kötni a kapacitás nagy részét. Ebbõl az is következik, hogy 15 évre elõre eldõl, hogy mely cégek lesznek a magyar gázüzlet fõszereplõi.

Egymástól független, az aukció részleteit jól ismerõ forrásaink egybehangzóan állítják, hogy a Gazprom a legesélyesebb és legfontosabb jelentkezõ az éppen halogatott árverésen, és így hamarosan nagykereskedõként is részt vehet a hazai gázüzletben. 2013-ban a magyar állam óriási összegért vásárolta meg a német E.on-tól a legfontosabb hazai nagykereskedelmi vállalatot, és az eddigi nyilatkozatok alapján úgy tûnt, hogy a kormány stratégiai szándéka állami kézben tartani. Ám a mostani állás szerint ez tarthatatlan lesz.

A Gazprom az új vezetékkel egyszerre erõsítheti beszállítói pozícióját, a határkapacitás 15 éves kibérlésével pedig nagykereskedõként is megjelenhet a magyar piacon.

A teljes határkapacitást ugyan hivatalosan nem nyerheti el a Gazprom, mert egy EU-s elõírás miatt legalább 1
0 százalékot mindenképpen rövid távra kell kiírni, és a hazai szabályozás a maradéknak csak a felét engedi egy tulajdonoshoz tartozó cégnek juttatni. Azonban a forrásaink szerint a Gazprom számára utóbbi megkötés nem jelent majd problémát, mert van elég olyan kereskedõ a térségben, amelyeket úgy is teljes ellenõrzése alatt tart, hogy a cégbírósági adatok szerint a végsõ tulajdonosoknak nincs közük hozzájuk. Forrásaink állítják, hogy az eddigi elõzetes tárgyalásokon a Gazprom képviselõi világossá tették, hogy viszik a kapacitás túlnyomó részét majd.

Jelenleg két komoly szereplõ van a magyar gáz-nagykereskedelemben: az állami MVM leányvállalata, azaz a Magyar Földgázkereskedõ, amely az eddigi orosz szállításokat a határon átvette; illetve az egykor Mol-érdekeltségû, svájci központú MET. A Magyarországra behozott, és itthon forgalomba kerülõ gáz nagy részét ez a két a vállalat adja tovább a kiskereskedõknek. Amennyiben a Gazprom megnyeri a szerb határkapacitásra kiírt árverés legnagyobb részét, ezt a két céget lesöpörheti a magyar piacról, és stratégiai pozícióhoz juthat.

Ezért tartja sok szakértõ érthetetlennek, hogy miért kell 15 évre szóló aukciót kiírni erre a határra, és miért nem lehetett rövidebb távra tervezni, hogy évrõl évre kelljen legalább megküzdenie az oroszoknak ezért a pozícióért. Beszéltünk olyan iparági szakemberrel, aki egészen keményen fogalmazott a 15 éves kiírásról: "ez hazaárulás" - vélekedett.

Úgy tudjuk, hogy elsõsorban a politika, konkrétan a külügyminisztérium felõl érkeztek jelzések, hogy 15 évre szóló aukció legyen. Ugyanakkor a kiírás fõ szempontjait hiába rögzítették már több mint egy éve, a tényleges árverés csak nem akar elindulni, az oroszok nagy bosszúságára.
Már a tavaly nyarat is késõnek érezték Moszkvában

Az oroszok azt akarták elérni, hogy már 2019 nyarán lehessen jelentkezni az árverése. Végül októberben, Putyin elnök budapesti látogatására idõzítve megnyitották az elõzetes jelentkezést az érdeklõdõ cégek számára. A kiírás technikai feltételei azonban szinte irreálissá tették nem magyarországi cégek jelentkezését, mert rendkívül szûk határidõvel kértek hivatalos fordításokat, és konzulátusokon vagy nagykövetségeken beszerezhetõ igazolásokat. Ez az oroszokat is kellemetlenül érinthette, és lehetségesnek tartják néhányan a gáziparban, hogy akkoriban egy újabb trükköt vetettek be a magyarok, hogy megnehezítsék az orosz óriás nyomulását. Végül azonban meghosszabbították a határidõt, és így már külföldrõl is lehetett jelentkezni.

Van, aki szerint fû alatt a magyar szakemberek folyamatosan keresztbe tesznek az oroszoknak, mások szerint viszont a magyar fél kétarcúsága tudatos tárgyalási technika, amirõl végsõ soron politikai szinten döntöttek.

Október végéig lehetett elõzetesen jelentkezni a kiírásra, és novemberben szervezett az FGSZ egy megbeszélést az érdeklõdõ cégek képviselõinek, ahol egy résztvevõ szerint látszott, hogy a "Gazprom mindent vinne". Ez egyike volt azoknak az informális jelzéseknek, amelyekrõl korábban már írtunk. Úgy volt, hogy január végén indul élesben is a jelentkezés, ekkortól lehet kötelezõ érvényû ajánlatokat tenni 2036-ig, ám ezt valamiért elhalasztották. A magyar fél egyelõre nem is tudja megmondani, hogy az ajánlattétel kezdete mikorra várható.

Több helyrõl is azt hallottuk, hogy az oroszok sürgetésére az elmúlt másfél évben háromféle magyarázattal reagáltak a magyarok, attól is függõen, hogy éppen melyik féllel tárgyaltak, a számos érdekelt hatóság, cég vagy minisztérium közül:

persze, felgyorsítjuk a folyamatot, mindjárt csináljuk - ezt leginkább politikusok, diplomaták mondták;
sajnos a hazai és EU-s elõírások miatt bonyolult a helyzet, de keményen dolgozunk rajta - a magyar hivatalok felõl hallhattak ilyen érveket;
ameddig a Gazprom nem köt szerzõdést a 2020 márciusa utáni szállításokról az MVM gázkereskedõ cégével, addig nem lesz árverés - ezt pedig az MVM felõl üzenték.

A legérdekesebb ez a harmadik reakció, ami információink szerint több tárgyalási fordulóban is egyértelmûen elhangzott. Ennek az érvelésnek az a kiindulópontja, hogy az 1995-ben kötött, 2015-ben lejárt, és azóta évente meghosszabbított orosz-magyar gázszerzõdés helyébe nem sikerült újat kötni az idei évre. 2019-ben ugyan sikerült részlegesen meghosszabbítani a szerzõdést annyira, hogy a hazai tárolókat csurig töltötték, és a tél végéig szállításokat is sikerült lekötni, de úgy tudjuk, hogy idén tavasztól nincs nagyobb volumenû szerzõdés a Gazprommal. Kisebb cégeknek, például a Gazprom érdekeltségébe tartozó, bécsi központtal mûködõ Centrexnek van kb. évi 1 milliárd köbméterre szóló szerzõdése a 20-as évek végéig, és létezhet néhány ilyen kisebb üzlet még, de igazán komoly tételt jelentõ megállapodás nincs a folytatásról.

Az alkudozás ezen szakaszában a Gazprom azt mondja, hogy amíg nincs meg az árverés a szerb határra, addig nem adnak el gázt Magyarországnak. A magyar fél pedig azt mondja, hogy amíg nincs idéntõl legalább 2022-ig élõ szerzõdés, addig bürokratikus vacakolással elhúzzák az árverést.

A magyar fél bizalmatlanságát erõsíti az európai gázgyûrûre vonatkozó orosz terv. Semmi sem garantálja, hogy a Szerbia felõl jövõ gáz egy jelentõs részét ne vigyék majd tovább, észak vagy nyugat felé. Ugyanakkor arra is figyelmeztetettek gázipari szakemberek, hogy az MVM simán megtehette volna, hogy nem vár az oroszokra ilyen sokáig, és rendelhetett volna idénre más kereskedõktõl is gázt.
Ki kereshet majd itthon ezen?

Ebben az alkudozásban az az izgalmas, hogy egyáltalán nem biztos, hogy valóban csak arról folyik a huzavona, amirõl a tárgyalásokon beszélnek. Elképzelhetõ, hogy a háttérben arról is szól az egyeztetés, hogy a Gazprom kiket vegyen be társnak a Szerbia felõl jövõ gáz megvételére. A MET-et? A Mészáros Lõrinc féle Opust, amelynek energetikai részlegét január óta az MVM gázkereskedõjének addigi igazgatója vezeti? Maradjon az állami MVM a gáz-nagykereskedésben? Vagy azért is húzódnak a tárgyalások, mert még Magyarországon nem dõlt el - azaz Orbán Viktor még nem döntötte el - hogy a következõ 15 évre kit segítsen kulcspozícióba? Vagy van a gázon kívüli, az orosz-magyar kapcsolatokban fontos egyéb téma is, amit Budapest szeretne ezzel összekötni? Például Paks 2 hitelfeltételeinek módosítása?

Felmerülhet az a kérdés is, hogy mi lesz a mostani legfontosabb beszállítási útvonalnak számító ukrán vezetékkel, amelybe szintén csak az oroszok képesek gázt rakni. "Valamennyi gáz azért érkezik majd még innen, de az elsõsorban nem a magyar ellátást, hanem bizonyos kiválasztott üzleti körök gazdagodását szolgálhatja majd" - figyelmeztettek többen is az iparágban járatos szakértõk közül. Ahogy egyik forrásunk fogalmazott, "az lesz a mutyigáz", amivel az oroszok szövetségeseket vásárolhatnak Magyarországon, Ukrajnában, illetve kifizethetik a saját embereiket is. A módszer évtizedek óta ugyanaz: egy közvetítõ céget iktatnak a szállításba, ami a magyarországi átlagos árnál olcsóbban veheti meg a Gazpromtól a gázt, és így aztán biztos haszonnal adhatja tovább.

A Gazprom mindig is fenntartott ilyen kiskapukat a piacain, az orosz állami behemót szívesen épít fel partnercégeket a nagy üzletek mellett, politikai megfontolásokból is. Az is lehet, hogy az itteni üzletek tervezgetése is számít a mostani alkudozásban.

Viszont az alapkérdésben, az aukció hosszú távú kiírásában, már engedett Magyarország az orosz igényeknek.
Ezt olvassák mások:
Elvesztette a drogpert Deutsch Tamás


A bíróság elutasította Deutsch beadványát, Juhász Péter nem sértette meg a fi...
Törvénybe foglalták: a Budapesten nyíló Türk iroda mentesül minden hatósági eljárás alól
Csúnyán kikapott Farkas Flórián a roma nemzetiségi választásokon
Dr. Novák Hunor: "nézze a csempét a háttérben. Bármelyik romkocsma megirigyelné"
  
Kovács Zoltán: Továbbra is a kellő időben, kellő intézkedéseket hozunk
  
Szijjártó Péter szerint a V4-ek kifejezetten jól szerepelnek a koronavírus-világjárvány kezelésében
  
A Siófok focistái nem fogadják el a bércsökkentést
  
Rémhírterjesztés miatt állítottak elő egy borsodi apát a lányával
  
Feljelentették a karanténba helyezett magyar sportolót
  
Szijjártó Péter: az ország történetének legnagyobb hazatérési akciója zajlik
  
Lezárták a Budai Irgalmasrendi Kórház belgyógyászatát - Több dolgozó és beteg megfertőződött
  
Matolcsy György: „Veszélybe került minden, amit az elmúlt tíz évben elértünk”
  
Közös nyilatkozatban tiltakoznak a kormány pénzelvonási terve ellen ellenzéki polgármesterek
  
Mi történik itthon? - Egészségügyi készletek tűntek el kórházakból
  
30 éves hajléktalan támadt egy vásárolóra és az eladóra mert nem szolgálták ki a nyugdíjas-idősávban
  
„Oda már ne menjünk be!” – figyelmeztették Orbánt a Korányiban
  
Ismét megtelt a Balaton-part - nyoma sem volt a kijárási korlátozás utáni csendnek
  
Hirtelen négyszeresére drágult az M25-ös építése
  
Kezdődhet a Budai Vár falainak 1,8 milliárdos felújítása
  
A propagandaminisztérium szerint Orbán Facebookját többen nézik mint a közmédiát
  
Figyelem, a képen látható róka egy tolvaj! - telefont lopott de az felvett mindent!
  
Csodák pedig vannak - Eddig 1100 maszkot készített, ajándékba adja őket
  
"Ha valóban ez az Orbán-kormány válságkezelő csomagja, akkor óriási bajban vagyunk"
  
Egy 30 éves férfi ingatlanjában egy Sniper típusú lőfegyvert és hozzá tartozó lőszereket találtak a magyar rendőrök
  
A koronavírus-járvány miatt bezárt iskolaépületbe törtek be Szegeden
  
Üzent a fideszes polgármester baloldali kollégáinak: a jó vezető nem siránkozik!
  
Matolcsy György: 2010-2020 között nagy eredményeket ért el az ország
  
Csaknem kétmilliárdért fertőtleníttet a MÁV
  
Varga Mihály: nem akar külföldi hitelt felvenni a magyar kormány mert...
  
Milliókat keresnek, alig adóznak a focisták Magyarországon
  
Gazdasági válság jöhet a magyar fociban - fizetéscsökkentésről tárgyalnak a klubok
  
Nyelvvizsga nélkül is kiadják a diplomákat
  
Megverte és szabadságában is korlátozta feleségét egy magyar férfi
  
Győrfi Pált arra kérte az internet, hogy vegye rá a gyerekeket a rendrakásra - ezt látnod kell
  
Orbán Viktor bemutatta minden idők legnagyobb magyar gazdaságélénkítési programját
  
Szijjártó: a NATO-nak továbbra is kellő erőt kell biztosítania a terrorizmus ellen
  
Segélyezés helyett a munkahelyek védelmét várják el a magyarok
  
Szijjártó: „Lehet, hogy a koronavírus elteltével a keleti kapcsolatokra vonatkozó politikát át kell gondolni”
  
Hiába mennének most többen közmunkára, 40 milliárddal kevesebb jut idén a programra
  
"Megöltem anyámat" - így tett bejelentést a mogyoródi K. Rita hétfőn este
  
Spanyolország az alapjövedelem bevezetését tervezi
  
"A magyar kormány mindeközben a Magyar Közlönyben trollkodik"
  
Tíz újszülöttnél mutatták ki a koronavírus jelenlétét a temesvári kórházban
  
Az állam 3 hónapig átvállalja a bérköltség 70 százalékát rövidített munkaidő esetén
  
Áder kinevezte Varga Judit anyósát az OBH elnökhelyettesének
  
Magyarország százezer maszkot ad Észak-Macedóniának
  
Nem árulja el a kormány, kinek vesznek autókat 82 milliárdért
  
Megújítják a külügy 2,4 milliárdos autóbeszerzési keretszerződését
  
27.000 kacsát öltek meg a NEGATÍV eredmény megérkezése előtt egy nappal Békésben
  
A Puskás Stadion is az orvosok és ápolók köpenyébe bújt
  
"Már egyértelmű, hogy a kormány ha lehet, egy forint pluszpénzt sem akar költeni"
  
"Továbbra sem világos, hogy a bérterhek átvállalása pontosan mit jelent"
  
Hét dolog, ami megmagyarázhatja kiemelkedően alacsony német halálozási adatokat
  
Hála isten, büszke vagyok a kormányunkra, meg rátok, miniszter uram - a telefonbeszélgetés amit hallanod kell
  
A régió 41 irodaházának tulajdonosába vásárolta be magát az MNB alapítványainak vagyonkezelője
  
Tízmilliókat csaltak ki orvosoktól, gyógyszertáraktól - rendőrkézen a magyar szájmaszk csalók
  
Rendőr, katona heti 48 óránál többre is beosztható
  
Megnyugtatok mindenkit! A végrehajtó ugyanúgy levonta a fizetésem 33 százalékát, mint eddig!
  
Kilenc magyar meghalt, 817-re nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma
  
Úgy fest, az innovációs miniszter hétfőn este felfedte a sajátos magyar bértámogatási megoldást
  
Durva szigorításokkal reagáltak a bankok a koronavírusra
  
363 forint felett van az euró
  
Orbán: "Szívesen osztogatok pénzt, de hol van az a pénz?”
  
Magyarország több százezer maszkot adott Szerbiának és Észak-Macedóniának
  
A G7 felsorolása szerint a Mészáros és Mészáros Kft. 60 milliárdos tartalékkal rendelkezik
  
Így mentenék meg őket a zeneipari dolgozókat
  
Karantén alá került egy teljes lépcsőház Baján
  
Orbán: elsősorban a munkahelyeket kell menteni, de nem feledkezhetnek meg a nyugdíjasokról sem
  
Milliárdokért kap tornacsarnokot a katolikus iskola
  
"Gulyás szerint a kormány jó a kormány jó példával járt elöl, hiszen a védelmi költségek legnagyobb részét saját költségvetéséből teremtette elő"
  
Négy embert kórházba vittek koronavírus gyanúja miatt egy terézvárosi idősek otthonából
  
„Azokat a pénzeket, amiket Mészárosnak meg a famíliának szánt, át kell csoportosítani az orvosok és az ápolók zsebébe!”
  
A kínai titok: Budapest–Belgrád-vasútvonal
  
"A miniszterelnök egy szóval sem említette, hogy a munkájukat elvesztő emberek bármiféle plusztámogatásra számíthatnának"
  
Az Orbán beszéd után kitört a háború: "Vessenek ki Mészáros-adót"
  
Horvátországban azok, akik nem tudnak dolgozni a járvány miatt havi 190 ezer forintot kapnak
  
Húsvét után elkezdik a korlátozások feloldását Ausztriában
  
Csernobil: 16-szorosára emelkedett a sugárzás, egy tűz miatt
  
Müller Cecília beleszállt a New York Timesba, miután a magyar helyzetről közölt riportot
  
Orbán: Tíz év megfeszített és szívós munkával már éppen egyenesbe jöttünk, amikor a koronavírus-járvány megérkezett Európába
  
Tóth Gabi: Felteszik a sz@rt az asztalra és elhiszi, hogy lekvár…
  
Orán: "bértámogatásnak egy speciális magyar formája lesz."
  
Megteltek a nyíregyházi parkolók is
  
A köztévében rendszeresen Sorost szapuló Bende Balázs is Soros-ösztöndíjjal tanulhatott
  
Írország miniszterelnöke újra regisztrált orvosként segít a koronavírus-járványban
  
Halál, rüh és koronavírus a Fővárosi Önkormányzat idősotthonában
  
A különböző minisztériumok államtitkárai jelenleg havonta minimum közel 1,3 milliót kapnak bruttóban
  
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő: szükség van az összefogásra és a közös teherviselésre, pártpolitikai szempontoknak nincs helye
  
Saját állampolgárain végez emberkísérletet a svéd kormány
  
Koronavírus: Belgium a működésképtelenség határán áll
  
Rémhír: meghalt a legendás horrorfilm rendező
  
Fertőzött volt ugyan, de nem a betegség, hanem motorbaleset okozta a Thaiföldön elhunyt magyar halálát
  
Alföldi Róbert: A független színházaknak annyi
  
Akiknek nem sikerült otthon maradni: a Balaton közepén ragadt két ember
  
Több mint 402 millió forint EU támogatással létesítenek új látogatóközpontot Balatonfüreden
  
"Gulyás Gergely különösen fontosnak nevezte, hogy enyhítsenek azokon a bajokon, amelyekkel az emberek most szembesülnek"
  
Gulyás Gergely: Spekulációs támadás folyik a forinttal szemben
  
"Kovács Zoltán vagy rossz dán fordítót használ, vagy lódít"
  
Lassan körvonalazódik, hogy honnan lesz pénz az Orbán-kormány gigantikus mentőcsomagjára
  
Honvédelmi Minisztérium: A hivatás szólít minket, de Te maradj otthon!
  
Baljós előjelek: Napról napra romlik az építőipar helyzete
  
Kijárási korlátozás: Tömegek voltak az üzletekben a hétvégén
  
M1: összetehetik a kezüket a migránspárti ballibek, hogy a magyar oly végtelenül bölcs nemzet!
  
Palkovics László: Több mint 1200 milliárd forinttal támogatja a kormány a munkahelyek védelmét
Több mint 1200 milliárd forinttal támogatja a kormány a munkahelyek védelmét, újak teremtését 2020-ban - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter A kormány és ...
  
Dr. Novák Hunor: "nézze a csempét a háttérben. Bármelyik romkocsma megirigyelné"
A nap fotója: hogyan NE viseljünk maszkot Orbán a Korányi tüdőközpontban járt, ahol koronavírusos betegeket is ápolnak. Típusos hiba az orvosok körében is, hogy az orrot szabadon hagyjá...
  
Kovács Zoltán: Továbbra is a kellő időben, kellő intézkedéseket hozunk
Továbbra is a kellő időben, a kellő intézkedéseket meg fogja hozni a kormány az emberek egészségének védelmében, és a munkahelyek, vállalkozások védelmében - mondta Kovács Zoltán ne...
  
Szijjártó Péter szerint a V4-ek kifejezetten jól szerepelnek a koronavírus-világjárvány kezelésében
A visegrádi államok (V4) – Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország – nemzetközi összehasonlításban kifejezetten jól szerepelnek a koronavírus-világjárvány kezelésébe...
  
A Siófok focistái nem fogadják el a bércsökkentést
Számtalan focicsapatnál csökkentették a játékosok fizetését a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság miatt, a magyar élvonalból a Diósgyőr, az NB II-ből többek közt a Nyíreg...
  
Rémhírterjesztés miatt állítottak elő egy borsodi apát a lányával
Rémhírterjesztés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást az Ózdi Rendőrkapitányság egy 54 éves férfival, és 15 éves lányával szemben. A gyanúsítottak...
  
Feljelentették a karanténba helyezett magyar sportolót
Szabálysértés miatt feljelentették a karanténban ülő magyar úszót. A Blikk is megírta, hogy több úszóval együtt Kozma Dominik is elkapta a koronavírust. A sportoló az is Instagram-ol...
  
Szijjártó Péter: az ország történetének legnagyobb hazatérési akciója zajlik
Csaknem 31 millió maszk, 133 ezer teszt és 152 lélegeztetőgép érkezett Magyarországra - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos t...
  
Lezárták a Budai Irgalmasrendi Kórház belgyógyászatát - Több dolgozó és beteg megfertőződött
Járványügyi zárlatot rendeltek el a Budai Irgalmasrendi Kórház belgyógyászati osztályán hétvégén, miután több egészségügyi dolgozó és beteg is koronavírussal fertőződött - ért...
  
Matolcsy György: „Veszélybe került minden, amit az elmúlt tíz évben elértünk”
„Veszélybe került minden, amit az elmúlt tíz évben elértünk” – kezdte rendkívüli sajtótájékoztatóját a Magyar Nemzeti Bank elnöke. „Az, hogy 1920 utáni száz év legjobb ...
  
Közös nyilatkozatban tiltakoznak a kormány pénzelvonási terve ellen ellenzéki polgármesterek
Közös nyilatkozatban tiltakoznak a kormány pénzelvonási terve ellen ellenzéki polgármesterek. A "Szabad városok polgármesterei" közleményében írja: "úgy tűnik azonban, hogy a korm...
  
Mi történik itthon? - Egészségügyi készletek tűntek el kórházakból
A koronavírus-járvány miatt kirendelt kórházparancsnokok egyik fő feladata az egészségügyi készletek – például gyógyszerkészletek, fertőtlenítőszerek – védelme – jelentette ki ...
  
30 éves hajléktalan támadt egy vásárolóra és az eladóra mert nem szolgálták ki a nyugdíjas-idősávban
Gyorsított eljárásban állították bíróság elé azt a 30 éves hajléktalan újpesti férfit, aki rátámadt egy eladóra és vásárlóra azért, mert nem szolgálták ki a nyugdíjas-idősáv...
  
„Oda már ne menjünk be!” – figyelmeztették Orbánt a Korányiban
Újabb videó került fel Orbán Viktor Facebook oldalára, a miniszterelnök most az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben járt. Orbán korábbi videóiban gyakran egyszerű sebészmaszkot v...
  
Ismét megtelt a Balaton-part - nyoma sem volt a kijárási korlátozás utáni csendnek
Megtelt a Balaton-part az elmúlt hétvégén a nyarat idéző melegben, nyoma sem volt a kijárási korlátozás utáni csendnek, kihaltságnak. Sétálók, kerékpárosok és motorosok lepték el a ...
  
Hirtelen négyszeresére drágult az M25-ös építése
Tavaly decemberben még 6,5 milliárd forintban határozta meg a kormány az M3-as autópályát Egerrel összekötő M25-ös autóút építési költségét, ezt a hétfői Magyar Közlönyben megje...
  
Kezdődhet a Budai Vár falainak 1,8 milliárdos felújítása
A Confector Mérnök Iroda Kft. újíthatja fel a Budai Vár falait, nettó 1 milliárd 796 millió forintért. A nyílt tender eredményét Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ ...
  
A propagandaminisztérium szerint Orbán Facebookját többen nézik mint a közmédiát
A néma miniszterelnöki bejelentést követően fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához a jobbikos Sneider Tamás, és tette fel a puhatolózó kérdést, hogy Orbán Viktor "a jövőben kívánj...
  
Figyelem, a képen látható róka egy tolvaj! - telefont lopott de az felvett mindent!
A SAVEAFOX Rescue az Egyesült Államok legnagyobb rókamentő kezdeményezése, fogságban született rókáknak igyekeznek segíteni, hogy ha már a természetbe nem lehet visszaszoktatni őket, akk...
  
Csodák pedig vannak - Eddig 1100 maszkot készített, ajándékba adja őket
Csodák pedig vannak... -Eddig 1100 maszkot készített és a nap egy bizonyos órájában mehetnek érte az emberek Debrecenben. - Ajándékba adja... Még csokit sem fogad el érte - Ő így ...
  
"Ha valóban ez az Orbán-kormány válságkezelő csomagja, akkor óriási bajban vagyunk"
"Amit a tegnap miniszterelnöki bejelentésből sejtettünk, az mára sajnos biztossá vált. A kormány láthatóan még mindig nem érti, vagy nem akarja érteni, hogy mekkora bajban van az ország"...
  
Egy 30 éves férfi ingatlanjában egy Sniper típusú lőfegyvert és hozzá tartozó lőszereket találtak a magyar rendőrök
A Tamási Rendőrkapitányság befejezte az ügy vizsgálatát. A rendőrök 2020. január 9-én egy 30 éves férfi ingatlanjában tartott kutatás során, egy Sniper típusú lőfegyvert és hozzá...
  
A koronavírus-járvány miatt bezárt iskolaépületbe törtek be Szegeden
Március 29. és április 1. között két szegedi férfi megpróbált betörni egy bezárt iskolába. Mint kiderült, nem ez volt az első kísérletük: több házba is besurrantak, sőt, az utcáko...
  
Üzent a fideszes polgármester baloldali kollégáinak: a jó vezető nem siránkozik!
Egy jó vezető nem siránkozik, hanem kihozza az adott körülményekből a legjobbat! - ezt üzente internetes bejegyzésében Karsay Ferenc, Budafok fideszes polgármestere ellenzéki kollégáinak...
  
Matolcsy György: 2010-2020 között nagy eredményeket ért el az ország
Online sajtótájékoztatót tart kedd délután a Magyar Nemzeti Bank (MNB), melyen az alelnökök mellett Matolcsy György elnök is részt vesz. Az eseményen bejelenthetik a Monetáris Tanács ked...
  
Csaknem kétmilliárdért fertőtleníttet a MÁV
A komlóskai székhelyű B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. végezheti a koronavírus miatt szükségessé vált fertőtlenítést a MÁV teljes területén, nettó 1 milliárd ...
  
Varga Mihály: nem akar külföldi hitelt felvenni a magyar kormány mert...
A koronavírus-járvány miatti új gazdaságvédelmi intézkedések mellett a kormány néhány korábbi döntést is meg szeretne őrizni, ilyen az is, hogy két százalékkal csökken a szociális ...
  
Milliókat keresnek, alig adóznak a focisták Magyarországon
Nagyon sok pénzt hagyott a kormány a fociklubok zsebében azzal, hogy a sportolók akár 500 milliós éves fizetése után sem kell a sportvállalkozásoknak közterhet fizetni - írta az Mfor.hu. ...
  
Gazdasági válság jöhet a magyar fociban - fizetéscsökkentésről tárgyalnak a klubok
Annyi közpénz került a magyar fociba az elmúlt években, hogy komoly következményekkel járhat, ha a járvány miatt a sporton kezdenek el spórolni. Több klub már most fizetéscsökkentésrő...
  
Nyelvvizsga nélkül is kiadják a diplomákat
Palkovics László Innovációs és Technológiai miniszter jelentette be a gazdasági akcióterv részeként. 75 ezer egyetemistán könyörül meg a kormány: ennyien nem szereztek nyelvvizsgát, ...
  
Megverte és szabadságában is korlátozta feleségét egy magyar férfi
A Dunaföldvári Rendőrőrsön befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, melyet egy helyi férfival szemben folytattak könnyű testi sértés vétség és személyi szabadság megsértése bűnt...
  
Győrfi Pált arra kérte az internet, hogy vegye rá a gyerekeket a rendrakásra - ezt látnod kell
Egy pár napja kering a magyar interneten egy kép arról, hogy Győrfi Pál csináljon már az otthonmaradásra felszólító videóihoz hasonló videót de abban a témakörben, hogy a gyerekek írj...
  
Orbán Viktor bemutatta minden idők legnagyobb magyar gazdaságélénkítési programját
Mindössze 11 új esetet regisztráltak a hatóságok, ezzel 744 főre nőtt a magyarországi koronavírusos megbetegedések száma hétfőn. Orbán Viktor ismertette a kormány gazdaságélénkítő ...
  
Szijjártó: a NATO-nak továbbra is kellő erőt kell biztosítania a terrorizmus ellen
Mindenki nemzeti alapon küzd a koronavírus ellen, világosan látszik, hogy a brüsszeli koordináció a háttérbe szorult - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter napirend ...
  
Segélyezés helyett a munkahelyek védelmét várják el a magyarok
A koronavírus-járvány negatív hatásai nemcsak a mindennapi élet, hanem a gazdaság különböző területein is szinte az első pillanattól megmutatkoztak. Az elmúlt hetekben az egyik legéles...
  
Szijjártó: „Lehet, hogy a koronavírus elteltével a keleti kapcsolatokra vonatkozó politikát át kell gondolni”
A parlament keddi ülésén napirend előtt szót kért Szijjártó Péter, hogy beszámoljon a NATO és az EU külügyminisztereivel folytatott egyeztetéseiről. Mint felszólalása végén jelezte:...
  
Hiába mennének most többen közmunkára, 40 milliárddal kevesebb jut idén a programra
180 helyett már csak 140 milliárdot irányzott elő erre a kormány 2020-ban, a Közmunkás Szakszervezet elnöke szerint ezúttal mégis kifizethetnék a pluszban felvehető közmunkások bérét....
  
"Megöltem anyámat" - így tett bejelentést a mogyoródi K. Rita hétfőn este
Az 55 éves nő maga tett bejelentést a rendőrségen. "Megöltem anyámat" – így tett bejelentést a mogyoródi K. Rita hétfőn este arról, hogy végzett az édesanyjával. A kiérkező járő...
  
Spanyolország az alapjövedelem bevezetését tervezi
Nadia Calviño gazdasági miniszter a La Sexta csatorna televíziós adásban jelentette be, hogy a spanyol kormány alapjövedelem bevezetését tervezi annak érdekében, hogy segítse a koronavíru...
  
"A magyar kormány mindeközben a Magyar Közlönyben trollkodik"
Miközben elvileg mindenki vállvetve küzd a koronavírus fenyegetése ellen, a magyar kormány a hivatalos közlönyben mutatta meg, ők hogyan képzelik az összefogást legszorosabb szövetséges...
  
Tíz újszülöttnél mutatták ki a koronavírus jelenlétét a temesvári kórházban
Tíz újszülöttnél mutatták ki a koronavírus jelenlétét a temesvári kórházban – írta a Stratégiai Kommunikációs Csoportra hivatkozva a Maszol.ro. Április 1-jén 49-49 kismamától é...
  
Az állam 3 hónapig átvállalja a bérköltség 70 százalékát rövidített munkaidő esetén
Új gazdaságvédelmi költségvetést készítettünk. A saját problémáinkat magunk akarjuk megoldani – kezdte Palkovics László innovációs miniszter a gazdasági mentőcsomag részleteinek i...
  
Áder kinevezte Varga Judit anyósát az OBH elnökhelyettesének
Haverok, egymás között. Hétfőn a Sándor-palotában átvette Áder Jánostól a kinevezési okmányát Erőss Mónika, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) új elnökhelyettese. Erőss Mónik...
  
Magyarország százezer maszkot ad Észak-Macedóniának
Egészségügyi védőfelszerelést adományozott Magyarország Észak-Macedóniának hétfőn. Az indoklás szerint azért, hogy a nyugat-balkáni ország minél hatékonyabban tudjon szembeszállni...
  
Nem árulja el a kormány, kinek vesznek autókat 82 milliárdért
Nem cáfolta a Pénzügyminisztérium államtitkára, hogy az Orbán-kormány 82 milliárd forintot akar elkölteni új gépkocsik vásárlására. Írásbeli kérdéssel fordult ugyanis az idevágó ...
  
Megújítják a külügy 2,4 milliárdos autóbeszerzési keretszerződését
Érdekes ajánlati-részvételi felhívás jelent meg hétfőn a hivatalos uniós pályázati oldalon: a Külgazdasági és Külügyminisztérium külképviseleti szolgálati gépjárműveket szerezne...
  
27.000 kacsát öltek meg a NEGATÍV eredmény megérkezése előtt egy nappal Békésben
Madárinfluenza gyanúja miatt számolták fel az állományt, még mielőtt megérkezett a negatív laboreredmény. Madárinfluenza gyanúja merült fel egy Békés megyei, pusztaföldvári kacsaál...
  
A Puskás Stadion is az orvosok és ápolók köpenyébe bújt
Március 27., péntektől kezdve a koronavírus-járvány ellen küzdő egészségügyi dolgozók tiszteletére fehér díszkivilágítást kapott a Lánchíd Karácsony Gergely főpolgármester kér...
  
"Már egyértelmű, hogy a kormány ha lehet, egy forint pluszpénzt sem akar költeni"
Jelentős részben nemhogy átcsoportosításokkal, de egész egyszerűen átnevezésekkel hozta össze a kormány a járványvédekezési és a gazdaságvédekezési alapokat. Már egyértelmű, hog...
  
"Továbbra sem világos, hogy a bérterhek átvállalása pontosan mit jelent"
Hétfőn vázolta fel Orbán Viktor a gazdaságvédelmi akciótervét, de csak nagy vonalakban, a részleteket Palkovics László miniszter mondja el kedden délelőtt 11-től, az Operatív Törzs t...
  
Hét dolog, ami megmagyarázhatja kiemelkedően alacsony német halálozási adatokat
Németországban a hétfői adatok szerint 101 ezer megbetegedés mellett 1,6 százalékos a koronavírus halálozási aránya. Úgy tűnik, az egész világ legfejlettebb országai közül a németek...
  
Hála isten, büszke vagyok a kormányunkra, meg rátok, miniszter uram - a telefonbeszélgetés amit hallanod kell
Süli János miniszter szombat délelőtt Bolgár György legendás, betelefonálós műsorformátumát imitálva készített tartalmat saját Facebook-oldalára: fölhívta egy ismerősét, akit Jani...
  
A régió 41 irodaházának tulajdonosába vásárolta be magát az MNB alapítványainak vagyonkezelője
Az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alap megvásárolta a Globe Trade Centre (GTC) S.A. ingatlanfejlesztő cég 61,49 százalékos tulajdonrészét. Az MNB Alapítvány vagyonát k...
  
Tízmilliókat csaltak ki orvosoktól, gyógyszertáraktól - rendőrkézen a magyar szájmaszk csalók
Az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos honlapján adott hírt a koronavírus járvány eddigi legnagyobb volumenű csalásáról. Egy 33 éves budapesti férfi és egy 32 éves budapesti nő...
  
Rendőr, katona heti 48 óránál többre is beosztható
Különleges rendvédelmi szabályokról döntött a kormány. A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a mostani veszélyhelyzetben a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivat...
  
Megnyugtatok mindenkit! A végrehajtó ugyanúgy levonta a fizetésem 33 százalékát, mint eddig!
A fizetések 33, indokolt esetben akár 50 százalékát a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság idején is levonja a végrehajtó. Pedig a bajba került családok tagjai között is sokan...
  
Kilenc magyar meghalt, 817-re nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma
Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 817 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 9 idős, krónikus bet...
  
Úgy fest, az innovációs miniszter hétfőn este felfedte a sajátos magyar bértámogatási megoldást
Hétfőn délben nagyon homályosan, konkrétum nélkül fogalmazott Orbán Viktor kormányfő, amikor szólt arról, hogy rövidített munkavégzés esetén a bérköltség egy részét vállalja át...
  
Durva szigorításokkal reagáltak a bankok a koronavírusra
Több bank dobta piacra a decemberig 5,9 százalékos maximális thm-mel futó személyi kölcsönét, és már a jövő januártól érvényes feltételeket is elárulták. A januártól megemelked...
  
363 forint felett van az euró
Az eurót a hétfő esti 363,93 forint után kedden reggel háromnegyed nyolckor 363,59 forinton jegyezték. A dollár és a svájci frank jegyzése szintén csökkent, a dollárt a hétfő esti 337,...
  
Orbán: "Szívesen osztogatok pénzt, de hol van az a pénz?”
“Ha megnézem a magyar kormánynak, illetve a személyesen nekem adott jogköröket, annak a kiterjedését és súlyát, akkor azt látom, hogy ez nagyjából annyi, mint amennyi jogköre Franciaor...
  
Magyarország több százezer maszkot adott Szerbiának és Észak-Macedóniának
A múlt hét végén nem vezettek be újabb szigorító vagy elővigyázatossági intézkedéseket a Nyugat-Balkánon az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében, az eddigi előí...
  
A G7 felsorolása szerint a Mészáros és Mészáros Kft. 60 milliárdos tartalékkal rendelkezik
A válsággal fellépő pénzhiány előkészítheti a terepet a kormányközeli vállalkozók további gazdagodásának – írja hétfői elemzésében a G7. A koronavírus-járvány okozta váls...
  
Így mentenék meg őket a zeneipari dolgozókat
Az élőzene most nem lehetséges, pedig az ágazat dolgozóinak a jövedelme nagyrészt ebből van. Részletes helyzetelemzést készített a Music Hungary Szövetség a koronavírus-járvány hat...
  
Karantén alá került egy teljes lépcsőház Baján
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya járványügyi érdekből a mai napon járványügyi megfigyelést rendelt el a Baja, Csónak u. 12. szám al...
  
Orbán: elsősorban a munkahelyeket kell menteni, de nem feledkezhetnek meg a nyugdíjasokról sem
Orbán Viktor hétfőn a gazdaságvédelmi akcióterv részeként bejelentette, fokozatosan visszahozzák a 13. havi nyugdíjat. Tehát nem egy összegben, és nem az idén, hanem a jövő évtől, az...
  
Milliárdokért kap tornacsarnokot a katolikus iskola
A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend a zalaegerszegi iskolájához két és félmilliárd forintért építtet tornacsarnokot és vívótermet. A közbeszerzést két megyei cég, a zalakarosi ...
  
"Gulyás szerint a kormány jó a kormány jó példával járt elöl, hiszen a védelmi költségek legnagyobb részét saját költségvetéséből teremtette elő"
A járvány elleni védekezés hetekig, hónapokig fog tartani; a fertőzöttek száma ugyan nő, de a közép-európai régió és különösen Európa más országaihoz képest Magyarország jól ta...
  
Négy embert kórházba vittek koronavírus gyanúja miatt egy terézvárosi idősek otthonából
Négy idős embert vittek kórházba a hétvégén a VI. kerületből, a Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona VI. kerületi, Rózsa utcai telephelyéről koronavírus gyanúja miatt – közölte hétfőn...
  
„Azokat a pénzeket, amiket Mészárosnak meg a famíliának szánt, át kell csoportosítani az orvosok és az ápolók zsebébe!”
Orbán Viktor helyett Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette röviden a kormány gazdaságvédelmi programját hétfőn az Országgyűlésben. Az ellenzéki pártok éles...
  
A kínai titok: Budapest–Belgrád-vasútvonal
A figyelem most elsősorban arra vetül, hogy a kormány mely rendeletei sértik a jogállami normákat. Pedig az egyik legkirívóbb jogkorlátozást a parlamenten akarja átvinni. A kormány – a...
  
"A miniszterelnök egy szóval sem említette, hogy a munkájukat elvesztő emberek bármiféle plusztámogatásra számíthatnának"
A miniszterelnök bejelentéséből egyelőre az irányok látszanak, a konkrétumokra még várni kell. Vagyis még mindig megmaradt a bizonytalanság. Még 362 forintot ért egy euró röviddel az...
  
Az Orbán beszéd után kitört a háború: "Vessenek ki Mészáros-adót"
A parlamentben napirend előtt Gulyás Gergely miniszter beszélt a kormány nevében, utána az ellenzéki pártok szedték szét Orbán Viktor déli bejelentését. Több államtitkár is bírálta ...
  
Horvátországban azok, akik nem tudnak dolgozni a járvány miatt havi 190 ezer forintot kapnak
Újabb, a munkahelyek megmentését célzó gazdaságélénkítő csomagot fogadott el csütörtöki ülésén a zágrábi kormány. Az MTI beszámolója szerint az új csomagban, amiről jövő héte...
  
Húsvét után elkezdik a korlátozások feloldását Ausztriában
Húsvét után elkezdik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások fokozatos feloldását Ausztriában – jelentette be Sebastian Kurz kancellár. A tervek szerint április 14-tő...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum