thepost / Magyarország / Budapest / 2020.04.08
THE POST
           
08
Demeter Szilárd: Bánt, hogy náciznak, mert székely vagyok, és a székelyek nem nácik
A régóta ígérgetett fideszes kultúrharc egyre inkább felpörögni látszik. Az elmúlt két hónapban többek között ez történt:

A Fidesz-KDNP módosította a színháztörvényt, megnehezítve a független színházak mûködését. Az új kulturális törvény elsõ változatában még a Nemzeti Kulturális Alap felszámolása is szerepelt, de ezt a Magyar Mûvészeti Akadémia sem támogatta.
Egy kormányzati terv szerint Anyanyelvi Kulturális Társulás és Mûvészeti Tehetséggondozó néven egy olyan szervezet jönne létre Demeter Szilárd, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgatója vezetésével, ami „a könyvkultúra, az irodalom, valamint a magyar kortárs alkotómûvészeti és könnyûzenei területen szolgálhat iránymutatással”.
Megalapították a Térey-ösztöndíjat, amivel ismert írókat támogatnak öt év alatt 19 millió forint közpénzzel.
Egy téli törvény értelmében a MMA elnöke és 17 ún. kultúrstratégiai intézmény vezetõje megalapította a Nemzeti Kulturális Tanácsot, ami biztosítja a kulturális ágazatok egységes kormányzati stratégiai irányításának szakmai alapjait, javaslatot tesz a kormány részére a kultúra kormányzati stratégiájára, véleményezi és összehangolja a kulturális ágazati fejlesztési terveket.
És miközben a hazafias nevelés felé tolják a nemzeti alaptantervet, már arra is vannak tervek, hogy a kormány tudatformáló tábort tartson 16-18 éveseknek.

A figyelmet Demeter Szilárd láthatóan élvezi, rendszeresen nyilatkozik a témában, gyakran erõsen is fogalmaz. Tõkés László fideszes EP-képviselõ egykori irodavezetõje, a Századvég volt elemzõje, magát megveszekedett orbánistának tartja, és rendszeresen beszél arról, hogy erõszakban nõtt fel. Az érkezése elõtti PIM-rõl azt mondta: „A független-objektív értelmiség egyfajta szállásadójává vált, amivel önmagában nincs baj békeidõben, csakhogy most nem békeidõket élünk, veszélyben látom a kultúránkat.”

Mióta a múzeum élén van, azóta a PIM finanszírozott egy Hajónapló címû mûsort is, aminek a szereplõi a januári elsõ adásban a németek kiirtásán viccelõdtek. Demeter elõször megvédte õket, de több mint egy hónappal késõbb egy Ritter Imrének, az Országgyûlés német nemzetiségi képviselõjének címzett emailben megkövette a magyarországi német kisebbséget. Nemrég egy interjúban azt mondta, csak havi 300 olvasó jár az Országos Széchényi Könyvtárba, de korrigálnia kellett, mert valójában 2000-4000 ember.

Amikor pedig közölte, hogy elkezdett kidolgozni egy könyvtörvényt, arról magyarázott, melyik író magyar és melyik nem: „Vannak olyan íróink, akik rájöttek, hogy vannak olyan témák, amiket ha megírnak magyarul innen Közép-Európából, és lefordítják bizonyos nyelvterületekre, akkor azok már eladható termékek. Ezek az úgynevezett exportra termelõ írók, de nem magyar írók.” Az Origónak errõl azt is mondta, hogy: „Jönnek felfelé ezek a neomarxista »hasznos idióta« fiatalok, akik az Arany-összest bármikor elcserélnék egy Starbucks-kávéért. Még – talán – magyarul írnak, viszont meglehetõsen agresszívek. És nem a magyaroknak, hanem az elvtársaiknak akarnak megfelelni. Miért kellene õket magyar adóforintokból megtámogatni?”

Tiltakozók is akadnak a változások miatt. Sokan eleve nem akartak pályázni a Térey-ösztöndíjra, és több gyõztes lemondott a pénzrõl. Schilling Árpád rendezõ szerint Demeter „nácibeszél”, Parti-Nagy Lajos költõ, író pedig azt mondta, amíg Demeter a fõigazgató, nem megy el a PIM-be, mert: „Elegem van az olyan »verekedékeny« (Radnóti Sándor pontos kifejezése) alakokból, mint ez a fõigazgató is, aki Orbán kegyenceként és kénye szerint, minden szakmai elõélet nélkül került az ország egyik legfontosabb múzeumának élére, aki rendre valami szörnyû és gyerekes retorikát használ, leügynöközi Székely Jánost, ami aljas disznóság, ujjeltöréssel fenyegeti ellenségeit, s meginti az írókat: ne csodálkozzanak, hogyha politikai kijelentést tesznek, arra politikai válasz érkezik.”

Csütörtök este ritka dolog történt a Millenárison, a Mandiner rendezvényén: fideszes politikusok vitáztak ellenzékiekkel. Demeter Szilárd PIM-fõigazgató és L. Simon László fideszes parlamenti képviselõ leült beszélgetni a kultúrpolitikáról Hiller István MSZP-s országgyûlési képviselõvel, volt kulturális miniszterrel és Kukorelly Endre íróval, volt LMP-s parlamenti képviselõvel.

Demeter elmondta, hogy L. Simont és Kukorellyt is vagy két évtizede ismeri, Kukorellynek elküldte az elsõ novelláját is, amit Kukorelly megdicsért, de Demeter utólag azt mondja, hogy tévedett. A vitáról azt mondta, az árkokat nem õ ásta ki, azokat tömjék be azok, akik kiásták, õ sem pap, sem pszichológus, nem akar az írók lelki életével foglalkozni, a magyar irodalom egészével akar.

Kukorelly szerint sem a végrehajtó hatalom birtokosának kell ideológiai árkokat betömnie, inkább olyan teret kellene megteremtenie, ahol normális beszéd folyik, ez a legnagyobb probléma: a mindig is harctérnek számító kultúrát kéne úgy alakítani, hogy a lehetõ legtöbb sérülést megússzák.

Hiller szerint véleménykülönbség és háború között különbséget tenni: mindig is volt éles véleménykülönbség, õ élvezi is az értelmes vélemények ütköztetését. Példaként említette, hogy 2002-ben nagyon erõs nézeteltérés volt politika és film között, de sikerült hozni egy filmtörvényt, amit az MSZP és a Fidesz is megszavazott. Most nem lát olyan területet, ahol ilyen összefogás lehetséges lenne.

L. Simon erre felhozta a kettõs állampolgárságról szóló törvényt, hogy azt nem szavazta meg mindenki. 2010-ben ott kellett volna kezdeni nemzeti minimumként, hogy mindenki egyetértésével begyógyítsák a Gyurcsány által okozott sebeket. Kukorelly szerint mindig lesz a társadalomnak olyan szegmense, ahol máshol húzza meg a minimumot, és nem lehet õket sem kirekeszteni. Hiller erre közbevetette, hogy olyan mennyiségben használjuk a hazaáruló és nemzet szavakat, hogy azok kopnak. Õ nem szereti, ha a dohányboltra ki van írva, hogy nemzeti, mert neki ez mást jelent, de inkább térjenek át a kultúrára.

A kérdésre, hogy 2020-ban tényleg a színház és a film a kultúrpolitika legfontosabb területe-e, L. Simon azt mondta, szerinte nem szerencsés, hogy mindig errõl van szó, és például a képzõmûvészetrõl senki sem beszél, aminek az is a következménye, hogy fontos támogatások sikkadnak el. Az is probléma, hogy túlzottan átpolitizált lett a színházi világ – mondta L. Simon, aki azt mondta, heti 3-4-szer jár színházba, és gyakorlatilag mindenevõ.

Demeter Szilárd szerint nem az irodalom a legfontosabb, de a leghangosabb: ha sérelem éri az írókat, „elkezdenek hisztikézni”, teletömik ezzel az összes felületet. Azt mondta, a non-fiction irodalom alul van finanszírozva. A filmtörvényre visszatérve közölte, hogy kellene könyvtörvény. Azt is említette, hogy azt tudják, hogy a magyarok mit olvasnak, de készítenek majd egy nagy közvélem
ny-kutatást is arról, hogy mit szeretnének olvasni.

Hiller szerint majdnem egyetértenek abban, hogy a kultúra különbözõ területeit minõsíteni, hogy melyik a fontosabb, ostobaság. Az más kérdés, hogy a kultúra melyik területének az érdekérvényesítõ képessége mekkora – mondta. Õ sokat járt levéltárba, de olyan kormányt még nem látott, ami attól retteg, hogy levéltárosok forradalmat fognak kirobbantani, míg egy országszerte ismert író, színész esete más, mert ott van egy emocionális közelítés.

Hiller szerint ami az elmúlt hónapokban ami történt, az nem kultúrpolitika, hanem hatalompolitika, pozíciófoglalás. Ami a színháztörvénnyel történt, az nem szakmai módosítás volt, hanem egy fontos területen pozíciófoglalás, ezért volt értelemszerûen olyan az ellenállás, amilyen. Hiller szerint ez a hatalompolitika ráadásul folytatódni fog.

Kukorelly elmondta, hogy sosem volt ennyi pénz a kultúrában, de kérdés, hogy a támogatás hogyan mûködik. Szerinte az irodalom leginkább kultúrafenntartó, ezt legalább az értelmiségnek értenie kéne.

L. Simon szerint nyilvánvaló, hogy a forrásnövekedés nem minden ágazatban ugyanannyira jelent meg. Hosszú évek óta szorgalmazza az áfacsökkentést kulturális területen, egyszer volt ilyen, mint Hiller Istvánék idején, amikor a könyvekét vitték le 5 százalékra, illetve késõbb a Fidesz idején a hangoskönyvekét. De az, hogy a színházakban, múzeumokban 24 százalékos áfa van, az Európában kirívó. Szerinte elodázhatatlan, hogy ezt csökkentsék. Az is kéne, hogy nonprofit társaságok alakuljanak, hogy hosszabb távra tervezhessenek, mert most az igazgatók nem tudnak 3-4 évre elõre kezességet vállalni, ha a központi költségvetésre támaszkodnak.

Hiller emlékeztetett arra, hogy a kultúra bõvítésének finanszírozását németországi mintákra úgy alakították át, hogy az ötöslottó játékadójából befolyó pénz 95 százalékát az NKA-hoz irányították, ez sokat segített. Hiller tagadja, hogy a tao-rendszer rossz lett volna: szerinte ha valaki csal, akkor ne az egész rendszert verjék szét, ahogy ha valaki lerészegedik, nem kell betiltani a bort sem. Szerinte a hatalom most nem akarja, hogy állampolgárok szabadon dönthessenek, a kultúrában mit támogatnak. Azt a hatalom maga akarja eldönteni.

L. Simon megdicsérte a lottópénzes megoldást, a rendszer sok részét ugyanakkor lobbisták megfúrták. Szerinte a tao-rendszerrel az volt a baj, hogy elhitették az emberekkel, hogy mecénások lehetnek, de közben teljesen leszoktatták õket a mecenatúráról: egy milliárdos profitú vállalat vezetõje nem akart adni 500 ezer forintot egy szoborra, mert õ már adott 20 milliót a színházra, holott az csak az adójának az átcsoportosítása volt. Kukorelly azt mondta, nem a pénzrõl vitatkozna a legszívesebben, hanem arról, hogy ami van, az jól hasznosul-e.

Demeter Szilárd azt mondta, jelentõs mennyiségû közpénzt sikerült szereznie a PIM-re, és volt pénz a középnemzedéknek szóló Térey-ösztöndíjra is. Térey szerinte akkor is író akart lenni, ha éhen hal, mert írnia kellett. Õ ezt a típusú írót akarta visszahozni a középgenerációba. Azt mondta, ha õ döntött volna, ebbõl a 45-bõl 30 író biztos nem kapta volna meg a díjat, de hogy ne ez legyen, a lehetõ legszélesebb szakmai konszenzust szerették volna megteremteni. Persze vétójoga volt, ennyi biztosíték neki kellett. Volt egy tartaléklista, ha valaki mondjuk meghalna idõközben, vagy „megmetoo-znák”, de végül volt annyi pénz, hogy õk is megkapták az ösztöndíjat. „Ehhez képest most ott tartunk, hogy náci vagyok” – mondta Schilling Árpádra utalva, aki egyébként nem a 45 fõs listával kapcsolatban mondta ezt, hanem Demeter definíciójára, amivel megállapította, hogy ki tekinthetõ magyar írónak és kit kell kitiltani a nemzeti kultúrából.

Demeter késõbb még egyszer elmondta, hogy:

„Bánt, hogy náciznak, mert székely vagyok, és a székelyek nem nácik.”Azt is mondta, hogy 2 év múlva a 45 emberbõl 5 embert kiszavaznak, mert teljesítménykényszer van.

Kukorelly szerint Demeter egyáltalán nem a lényegrõl beszélt. Szerinte az ösztöndíj konstrukciója annyira elrontott, hogy védhetetlen. Az ötlet jó lenne, de elképesztõ módon inkorrekt a lista, ami õrületes machinációk terméke lehet – mondta. Szerinte a 800 millió forint körüli összeget elképesztõ korrekt módon kellene elosztani. Három-négy írószervezet lefedi az írókat, a többi szervezet csak megduplázza a döntnökök számát, hiszen aki MMA-s, az az Írószövetség tagja is.

L. Simon szerint aki visszaadta a díjat, az Demeter Szilárd és a kormány ellen tüntetett, „ne legyünk álszentek”. Demeter szerint az összes dilettánsnak nevezett döntést a szakmai szervezetek hozták meg, ennyit tud a szakma. Kukorelly szerint 4-5 embernek kellett volna eldöntenie nettó szakmai alapon, hogy ki kapjon díjat, ne 19 féle szervezet nyomja be a saját embereit.

Demeter azt mondta, az irodalom nehezen mérhetõ objektíven. Ott van például a Sorstalanság, 30 évig a kutya se beszélt róla, aztán Nobel-díjat nyert. Szóval most hogyan lehetne megítélni a kortárs írókat? Nem volt jobb módszer, mint hogy a szakmai szervezetek döntsenek.

Hiller hosszú csend után inkább rátért a Nemzeti Alaptantervre: látványos része a vitának, hogy ki van benne és ki nincs benne a tananyagban. Lehet azt csinálni, hogy bemutatják az írót is, hogy politikailag mit gondolt, de a NAT lexikális alapú, az 1960-as évek módszertanát alkalmazza. Ez pedig egy befogadhatatlan mennyiséget eredményez csökkentett óraszám mellett. A tananyag nehéz, túl sûrû. Kádárék idején a kötelezõ és szabadon választható tananyagot 70-30 arányban állapították meg, 2011-ben a Fidesz ezt 90-10-re módosította, most pedig 80-20 százalékra mérséklik, de még ez is több, mint az MSZMP idején.

Kukorelly fõ problémája, hogy az iskola nem szeretteti meg a gyerekekkel a tanulást, továbbra is irodalomtörténet-oktatás és nem irodalomoktatás folyik, a görögöktõl kezdik, és nem jutnak el a jelenig. Szerinte a gyerekeknek a koruknak megfelelõ, õket megérintõ mûveket kéne olvasniuk, most meg a 10 évesek torkán lenyomják a Kincskeresõ kisködmönt, ami emberiség elleni bûntett, mert ijesztgeti, és nem fogja irodalomfüggõvé tenni egy életre.

L. Simon szerint a NAT kulturális vonatkozása megérne egy vitát. Szerinte jó, hogy Hiller nem arról beszélt, hogy Herczeg Ferencet lehet-e tanítani, mert egy írásában éltette Mussolinit. Ez a felvetés a fideszes politikus szerint nonszensz. L. Simon szerint kár, hogy ilyen álviták folynak. Ehelyett az a fontos, hogy ez a NAT mennyire készíti fel a gyerekeket. Õ még azt is említette, hogy az irodalom súlya is sokat vesztett mára, a fõ kérdés már az, hogy olvasó nemzet marad-e a magyar, és ezt jól szolgálja-e a NAT. L. Simon például olvasóvá 10 évesen, a Kincskeresõ kisködmönnel vált, de a gyerekeit nem tudná rávenni az olvasásra azzal, pedig sokat olvasnak, csak olyan íróktól, amikrõl õ még az életben nem hallott.

Ennyi volt a vita.
Demeter Szilárd: Bánt, hogy náciznak, mert székely vagyok, és a székelyek nem nácik
A régóta ígérgetett fideszes kultúrharc egyre inkább felpörögni látszik. Az elmúlt két hónapban többek között ez történt:

A Fidesz-KDNP módosította a színháztörvényt, megnehezítve a független színházak mûködését. Az új kulturális törvény elsõ változatában még a Nemzeti Kulturális Alap felszámolása is szerepelt, de ezt a Magyar Mûvészeti Akadémia sem támogatta.
Egy kormányzati terv szerint Anyanyelvi Kulturális Társulás és Mûvészeti Tehetséggondozó néven egy olyan szervezet jönne létre Demeter Szilárd, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgatója vezetésével, ami „a könyvkultúra, az irodalom, valamint a magyar kortárs alkotómûvészeti és könnyûzenei területen szolgálhat iránymutatással”.
Megalapították a Térey-ösztöndíjat, amivel ismert írókat támogatnak öt év alatt 19 millió forint közpénzzel.
Egy téli törvény értelmében a MMA elnöke és 17 ún. kultúrstratégiai intézmény vezetõje megalapította a Nemzeti Kulturális Tanácsot, ami biztosítja a kulturális ágazatok egységes kormányzati stratégiai irányításának szakmai alapjait, javaslatot tesz a kormány részére a kultúra kormányzati stratégiájára, véleményezi és összehangolja a kulturális ágazati fejlesztési terveket.
És miközben a hazafias nevelés felé tolják a nemzeti alaptantervet, már arra is vannak tervek, hogy a kormány tudatformáló tábort tartson 16-18 éveseknek.

A figyelmet Demeter Szilárd láthatóan élvezi, rendszeresen nyilatkozik a témában, gyakran erõsen is fogalmaz. Tõkés László fideszes EP-képviselõ egykori irodavezetõje, a Századvég volt elemzõje, magát megveszekedett orbánistának tartja, és rendszeresen beszél arról, hogy erõszakban nõtt fel. Az érkezése elõtti PIM-rõl azt mondta: „A független-objektív értelmiség egyfajta szállásadójává vált, amivel önmagában nincs baj békeidõben, csakhogy most nem békeidõket élünk, veszélyben látom a kultúránkat.”

Mióta a múzeum élén van, azóta a PIM finanszírozott egy Hajónapló címû mûsort is, aminek a szereplõi a januári elsõ adásban a németek kiirtásán viccelõdtek. Demeter elõször megvédte õket, de több mint egy hónappal késõbb egy Ritter Imrének, az Országgyûlés német nemzetiségi képviselõjének címzett emailben megkövette a magyarországi német kisebbséget. Nemrég egy interjúban azt mondta, csak havi 300 olvasó jár az Országos Széchényi Könyvtárba, de korrigálnia kellett, mert valójában 2000-4000 ember.

Amikor pedig közölte, hogy elkezdett kidolgozni egy könyvtörvényt, arról magyarázott, melyik író magyar és melyik nem: „Vannak olyan íróink, akik rájöttek, hogy vannak olyan témák, amiket ha megírnak magyarul innen Közép-Európából, és lefordítják bizonyos nyelvterületekre, akkor azok már eladható termékek. Ezek az úgynevezett exportra termelõ írók, de nem magyar írók.” Az Origónak errõl azt is mondta, hogy: „Jönnek felfelé ezek a neomarxista »hasznos idióta« fiatalok, akik az Arany-összest bármikor elcserélnék egy Starbucks-kávéért. Még – talán – magyarul írnak, viszont meglehetõsen agresszívek. És nem a magyaroknak, hanem az elvtársaiknak akarnak megfelelni. Miért kellene õket magyar adóforintokból megtámogatni?”

Tiltakozók is akadnak a változások miatt. Sokan eleve nem akartak pályázni a Térey-ösztöndíjra, és több gyõztes lemondott a pénzrõl. Schilling Árpád rendezõ szerint Demeter „nácibeszél”, Parti-Nagy Lajos költõ, író pedig azt mondta, amíg Demeter a fõigazgató, nem megy el a PIM-be, mert: „Elegem van az olyan »verekedékeny« (Radnóti Sándor pontos kifejezése) alakokból, mint ez a fõigazgató is, aki Orbán kegyenceként és kénye szerint, minden szakmai elõélet nélkül került az ország egyik legfontosabb múzeumának élére, aki rendre valami szörnyû és gyerekes retorikát használ, leügynöközi Székely Jánost, ami aljas disznóság, ujjeltöréssel fenyegeti ellenségeit, s meginti az írókat: ne csodálkozzanak, hogyha politikai kijelentést tesznek, arra politikai válasz érkezik.”

Csütörtök este ritka dolog történt a Millenárison, a Mandiner rendezvényén: fideszes politikusok vitáztak ellenzékiekkel. Demeter Szilárd PIM-fõigazgató és L. Simon László fideszes parlamenti képviselõ leült beszélgetni a kultúrpolitikáról Hiller István MSZP-s országgyûlési képviselõvel, volt kulturális miniszterrel és Kukorelly Endre íróval, volt LMP-s parlamenti képviselõvel.

Demeter elmondta, hogy L. Simont és Kukorellyt is vagy két évtizede ismeri, Kukorellynek elküldte az elsõ novelláját is, amit Kukorelly megdicsért, de Demeter utólag azt mondja, hogy tévedett. A vitáról azt mondta, az árkokat nem õ ásta ki, azokat tömjék be azok, akik kiásták, õ sem pap, sem pszichológus, nem akar az írók lelki életével foglalkozni, a magyar irodalom egészével akar.

Kukorelly szerint sem a végrehajtó hatalom birtokosának kell ideológiai árkokat betömnie, inkább olyan teret kellene megteremtenie, ahol normális beszéd folyik, ez a legnagyobb probléma: a mindig is harctérnek számító kultúrát kéne úgy alakítani, hogy a lehetõ legtöbb sérülést megússzák.

Hiller szerint véleménykülönbség és háború között különbséget tenni: mindig is volt éles véleménykülönbség, õ élvezi is az értelmes vélemények ütköztetését. Példaként említette, hogy 2002-ben nagyon erõs nézeteltérés volt politika és film között, de sikerült hozni egy filmtörvényt, amit az MSZP és a Fidesz is megszavazott. Most nem lát olyan területet, ahol ilyen összefogás lehetséges lenne.

L. Simon erre felhozta a kettõs állampolgárságról szóló törvényt, hogy azt nem szavazta meg mindenki. 2010-ben ott kellett volna kezdeni nemzeti minimumként, hogy mindenki egyetértésével begyógyítsák a Gyurcsány által okozott sebeket. Kukorelly szerint mindig lesz a társadalomnak olyan szegmense, ahol máshol húzza meg a minimumot, és nem lehet õket sem kirekeszteni. Hiller erre közbevetette, hogy olyan mennyiségben használjuk a hazaáruló és nemzet szavakat, hogy azok kopnak. Õ nem szereti, ha a dohányboltra ki van írva, hogy nemzeti, mert neki ez mást jelent, de inkább térjenek át a kultúrára.

A kérdésre, hogy 2020-ban tényleg a színház és a film a kultúrpolitika legfontosabb területe-e, L. Simon azt mondta, szerinte nem szerencsés, hogy mindig errõl van szó, és például a képzõmûvészetrõl senki sem beszél, aminek az is a következménye, hogy fontos támogatások sikkadnak el. Az is probléma, hogy túlzottan átpolitizált lett a színházi világ – mondta L. Simon, aki azt mondta, heti 3-4-szer jár színházba, és gyakorlatilag mindenevõ.

Demeter Szilárd szerint nem az irodalom a legfontosabb, de a leghangosabb: ha sérelem éri az írókat, „elkezdenek hisztikézni”, teletömik ezzel az összes felületet. Azt mondta, a non-fiction irodalom alul van finanszírozva. A filmtörvényre visszatérve közölte, hogy kellene könyvtörvény. Azt is említette, hogy azt tudják, hogy a magyarok mit olvasnak, de készítenek majd egy nagy közvélem
ny-kutatást is arról, hogy mit szeretnének olvasni.

Hiller szerint majdnem egyetértenek abban, hogy a kultúra különbözõ területeit minõsíteni, hogy melyik a fontosabb, ostobaság. Az más kérdés, hogy a kultúra melyik területének az érdekérvényesítõ képessége mekkora – mondta. Õ sokat járt levéltárba, de olyan kormányt még nem látott, ami attól retteg, hogy levéltárosok forradalmat fognak kirobbantani, míg egy országszerte ismert író, színész esete más, mert ott van egy emocionális közelítés.

Hiller szerint ami az elmúlt hónapokban ami történt, az nem kultúrpolitika, hanem hatalompolitika, pozíciófoglalás. Ami a színháztörvénnyel történt, az nem szakmai módosítás volt, hanem egy fontos területen pozíciófoglalás, ezért volt értelemszerûen olyan az ellenállás, amilyen. Hiller szerint ez a hatalompolitika ráadásul folytatódni fog.

Kukorelly elmondta, hogy sosem volt ennyi pénz a kultúrában, de kérdés, hogy a támogatás hogyan mûködik. Szerinte az irodalom leginkább kultúrafenntartó, ezt legalább az értelmiségnek értenie kéne.

L. Simon szerint nyilvánvaló, hogy a forrásnövekedés nem minden ágazatban ugyanannyira jelent meg. Hosszú évek óta szorgalmazza az áfacsökkentést kulturális területen, egyszer volt ilyen, mint Hiller Istvánék idején, amikor a könyvekét vitték le 5 százalékra, illetve késõbb a Fidesz idején a hangoskönyvekét. De az, hogy a színházakban, múzeumokban 24 százalékos áfa van, az Európában kirívó. Szerinte elodázhatatlan, hogy ezt csökkentsék. Az is kéne, hogy nonprofit társaságok alakuljanak, hogy hosszabb távra tervezhessenek, mert most az igazgatók nem tudnak 3-4 évre elõre kezességet vállalni, ha a központi költségvetésre támaszkodnak.

Hiller emlékeztetett arra, hogy a kultúra bõvítésének finanszírozását németországi mintákra úgy alakították át, hogy az ötöslottó játékadójából befolyó pénz 95 százalékát az NKA-hoz irányították, ez sokat segített. Hiller tagadja, hogy a tao-rendszer rossz lett volna: szerinte ha valaki csal, akkor ne az egész rendszert verjék szét, ahogy ha valaki lerészegedik, nem kell betiltani a bort sem. Szerinte a hatalom most nem akarja, hogy állampolgárok szabadon dönthessenek, a kultúrában mit támogatnak. Azt a hatalom maga akarja eldönteni.

L. Simon megdicsérte a lottópénzes megoldást, a rendszer sok részét ugyanakkor lobbisták megfúrták. Szerinte a tao-rendszerrel az volt a baj, hogy elhitették az emberekkel, hogy mecénások lehetnek, de közben teljesen leszoktatták õket a mecenatúráról: egy milliárdos profitú vállalat vezetõje nem akart adni 500 ezer forintot egy szoborra, mert õ már adott 20 milliót a színházra, holott az csak az adójának az átcsoportosítása volt. Kukorelly azt mondta, nem a pénzrõl vitatkozna a legszívesebben, hanem arról, hogy ami van, az jól hasznosul-e.

Demeter Szilárd azt mondta, jelentõs mennyiségû közpénzt sikerült szereznie a PIM-re, és volt pénz a középnemzedéknek szóló Térey-ösztöndíjra is. Térey szerinte akkor is író akart lenni, ha éhen hal, mert írnia kellett. Õ ezt a típusú írót akarta visszahozni a középgenerációba. Azt mondta, ha õ döntött volna, ebbõl a 45-bõl 30 író biztos nem kapta volna meg a díjat, de hogy ne ez legyen, a lehetõ legszélesebb szakmai konszenzust szerették volna megteremteni. Persze vétójoga volt, ennyi biztosíték neki kellett. Volt egy tartaléklista, ha valaki mondjuk meghalna idõközben, vagy „megmetoo-znák”, de végül volt annyi pénz, hogy õk is megkapták az ösztöndíjat. „Ehhez képest most ott tartunk, hogy náci vagyok” – mondta Schilling Árpádra utalva, aki egyébként nem a 45 fõs listával kapcsolatban mondta ezt, hanem Demeter definíciójára, amivel megállapította, hogy ki tekinthetõ magyar írónak és kit kell kitiltani a nemzeti kultúrából.

Demeter késõbb még egyszer elmondta, hogy:

„Bánt, hogy náciznak, mert székely vagyok, és a székelyek nem nácik.”Azt is mondta, hogy 2 év múlva a 45 emberbõl 5 embert kiszavaznak, mert teljesítménykényszer van.

Kukorelly szerint Demeter egyáltalán nem a lényegrõl beszélt. Szerinte az ösztöndíj konstrukciója annyira elrontott, hogy védhetetlen. Az ötlet jó lenne, de elképesztõ módon inkorrekt a lista, ami õrületes machinációk terméke lehet – mondta. Szerinte a 800 millió forint körüli összeget elképesztõ korrekt módon kellene elosztani. Három-négy írószervezet lefedi az írókat, a többi szervezet csak megduplázza a döntnökök számát, hiszen aki MMA-s, az az Írószövetség tagja is.

L. Simon szerint aki visszaadta a díjat, az Demeter Szilárd és a kormány ellen tüntetett, „ne legyünk álszentek”. Demeter szerint az összes dilettánsnak nevezett döntést a szakmai szervezetek hozták meg, ennyit tud a szakma. Kukorelly szerint 4-5 embernek kellett volna eldöntenie nettó szakmai alapon, hogy ki kapjon díjat, ne 19 féle szervezet nyomja be a saját embereit.

Demeter azt mondta, az irodalom nehezen mérhetõ objektíven. Ott van például a Sorstalanság, 30 évig a kutya se beszélt róla, aztán Nobel-díjat nyert. Szóval most hogyan lehetne megítélni a kortárs írókat? Nem volt jobb módszer, mint hogy a szakmai szervezetek döntsenek.

Hiller hosszú csend után inkább rátért a Nemzeti Alaptantervre: látványos része a vitának, hogy ki van benne és ki nincs benne a tananyagban. Lehet azt csinálni, hogy bemutatják az írót is, hogy politikailag mit gondolt, de a NAT lexikális alapú, az 1960-as évek módszertanát alkalmazza. Ez pedig egy befogadhatatlan mennyiséget eredményez csökkentett óraszám mellett. A tananyag nehéz, túl sûrû. Kádárék idején a kötelezõ és szabadon választható tananyagot 70-30 arányban állapították meg, 2011-ben a Fidesz ezt 90-10-re módosította, most pedig 80-20 százalékra mérséklik, de még ez is több, mint az MSZMP idején.

Kukorelly fõ problémája, hogy az iskola nem szeretteti meg a gyerekekkel a tanulást, továbbra is irodalomtörténet-oktatás és nem irodalomoktatás folyik, a görögöktõl kezdik, és nem jutnak el a jelenig. Szerinte a gyerekeknek a koruknak megfelelõ, õket megérintõ mûveket kéne olvasniuk, most meg a 10 évesek torkán lenyomják a Kincskeresõ kisködmönt, ami emberiség elleni bûntett, mert ijesztgeti, és nem fogja irodalomfüggõvé tenni egy életre.

L. Simon szerint a NAT kulturális vonatkozása megérne egy vitát. Szerinte jó, hogy Hiller nem arról beszélt, hogy Herczeg Ferencet lehet-e tanítani, mert egy írásában éltette Mussolinit. Ez a felvetés a fideszes politikus szerint nonszensz. L. Simon szerint kár, hogy ilyen álviták folynak. Ehelyett az a fontos, hogy ez a NAT mennyire készíti fel a gyerekeket. Õ még azt is említette, hogy az irodalom súlya is sokat vesztett mára, a fõ kérdés már az, hogy olvasó nemzet marad-e a magyar, és ezt jól szolgálja-e a NAT. L. Simon például olvasóvá 10 évesen, a Kincskeresõ kisködmönnel vált, de a gyerekeit nem tudná rávenni az olvasásra azzal, pedig sokat olvasnak, csak olyan íróktól, amikrõl õ még az életben nem hallott.

Ennyi volt a vita.
Ezt olvassák mások:
Egy nap alatt összedobták Hadházy Ákos kétmillió forintos bírságát
A független parlamenti képviselõ az ATV Egyenes Beszéd címû mûsorában mondta el, hogy egy na...
Az olasz legfelsõbb bíróság szerint Carola Rackete a kötelességét teljesítette, amikor kikötött a menekülteket szállító hajóval Olaszországban
Nõgyûlölõ volt és zavaros összeesküvés-elméleteket terjesztett a hanaui merénylõ
Dr. Novák Hunor: "nézze a csempét a háttérben. Bármelyik romkocsma megirigyelné"
  
Kovács Zoltán: Továbbra is a kellő időben, kellő intézkedéseket hozunk
  
Szijjártó Péter szerint a V4-ek kifejezetten jól szerepelnek a koronavírus-világjárvány kezelésében
  
A Siófok focistái nem fogadják el a bércsökkentést
  
Rémhírterjesztés miatt állítottak elő egy borsodi apát a lányával
  
Feljelentették a karanténba helyezett magyar sportolót
  
Szijjártó Péter: az ország történetének legnagyobb hazatérési akciója zajlik
  
Lezárták a Budai Irgalmasrendi Kórház belgyógyászatát - Több dolgozó és beteg megfertőződött
  
Matolcsy György: „Veszélybe került minden, amit az elmúlt tíz évben elértünk”
  
Közös nyilatkozatban tiltakoznak a kormány pénzelvonási terve ellen ellenzéki polgármesterek
  
Mi történik itthon? - Egészségügyi készletek tűntek el kórházakból
  
30 éves hajléktalan támadt egy vásárolóra és az eladóra mert nem szolgálták ki a nyugdíjas-idősávban
  
„Oda már ne menjünk be!” – figyelmeztették Orbánt a Korányiban
  
Ismét megtelt a Balaton-part - nyoma sem volt a kijárási korlátozás utáni csendnek
  
Hirtelen négyszeresére drágult az M25-ös építése
  
Kezdődhet a Budai Vár falainak 1,8 milliárdos felújítása
  
A propagandaminisztérium szerint Orbán Facebookját többen nézik mint a közmédiát
  
Figyelem, a képen látható róka egy tolvaj! - telefont lopott de az felvett mindent!
  
Csodák pedig vannak - Eddig 1100 maszkot készített, ajándékba adja őket
  
"Ha valóban ez az Orbán-kormány válságkezelő csomagja, akkor óriási bajban vagyunk"
  
Egy 30 éves férfi ingatlanjában egy Sniper típusú lőfegyvert és hozzá tartozó lőszereket találtak a magyar rendőrök
  
A koronavírus-járvány miatt bezárt iskolaépületbe törtek be Szegeden
  
Üzent a fideszes polgármester baloldali kollégáinak: a jó vezető nem siránkozik!
  
Matolcsy György: 2010-2020 között nagy eredményeket ért el az ország
  
Csaknem kétmilliárdért fertőtleníttet a MÁV
  
Varga Mihály: nem akar külföldi hitelt felvenni a magyar kormány mert...
  
Milliókat keresnek, alig adóznak a focisták Magyarországon
  
Gazdasági válság jöhet a magyar fociban - fizetéscsökkentésről tárgyalnak a klubok
  
Nyelvvizsga nélkül is kiadják a diplomákat
  
Megverte és szabadságában is korlátozta feleségét egy magyar férfi
  
Győrfi Pált arra kérte az internet, hogy vegye rá a gyerekeket a rendrakásra - ezt látnod kell
  
Orbán Viktor bemutatta minden idők legnagyobb magyar gazdaságélénkítési programját
  
Szijjártó: a NATO-nak továbbra is kellő erőt kell biztosítania a terrorizmus ellen
  
Segélyezés helyett a munkahelyek védelmét várják el a magyarok
  
Szijjártó: „Lehet, hogy a koronavírus elteltével a keleti kapcsolatokra vonatkozó politikát át kell gondolni”
  
Hiába mennének most többen közmunkára, 40 milliárddal kevesebb jut idén a programra
  
"Megöltem anyámat" - így tett bejelentést a mogyoródi K. Rita hétfőn este
  
Spanyolország az alapjövedelem bevezetését tervezi
  
"A magyar kormány mindeközben a Magyar Közlönyben trollkodik"
  
Tíz újszülöttnél mutatták ki a koronavírus jelenlétét a temesvári kórházban
  
Az állam 3 hónapig átvállalja a bérköltség 70 százalékát rövidített munkaidő esetén
  
Áder kinevezte Varga Judit anyósát az OBH elnökhelyettesének
  
Magyarország százezer maszkot ad Észak-Macedóniának
  
Nem árulja el a kormány, kinek vesznek autókat 82 milliárdért
  
Megújítják a külügy 2,4 milliárdos autóbeszerzési keretszerződését
  
27.000 kacsát öltek meg a NEGATÍV eredmény megérkezése előtt egy nappal Békésben
  
A Puskás Stadion is az orvosok és ápolók köpenyébe bújt
  
"Már egyértelmű, hogy a kormány ha lehet, egy forint pluszpénzt sem akar költeni"
  
"Továbbra sem világos, hogy a bérterhek átvállalása pontosan mit jelent"
  
Hét dolog, ami megmagyarázhatja kiemelkedően alacsony német halálozási adatokat
  
Hála isten, büszke vagyok a kormányunkra, meg rátok, miniszter uram - a telefonbeszélgetés amit hallanod kell
  
A régió 41 irodaházának tulajdonosába vásárolta be magát az MNB alapítványainak vagyonkezelője
  
Tízmilliókat csaltak ki orvosoktól, gyógyszertáraktól - rendőrkézen a magyar szájmaszk csalók
  
Rendőr, katona heti 48 óránál többre is beosztható
  
Megnyugtatok mindenkit! A végrehajtó ugyanúgy levonta a fizetésem 33 százalékát, mint eddig!
  
Kilenc magyar meghalt, 817-re nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma
  
Úgy fest, az innovációs miniszter hétfőn este felfedte a sajátos magyar bértámogatási megoldást
  
Durva szigorításokkal reagáltak a bankok a koronavírusra
  
363 forint felett van az euró
  
Orbán: "Szívesen osztogatok pénzt, de hol van az a pénz?”
  
Magyarország több százezer maszkot adott Szerbiának és Észak-Macedóniának
  
A G7 felsorolása szerint a Mészáros és Mészáros Kft. 60 milliárdos tartalékkal rendelkezik
  
Így mentenék meg őket a zeneipari dolgozókat
  
Karantén alá került egy teljes lépcsőház Baján
  
Orbán: elsősorban a munkahelyeket kell menteni, de nem feledkezhetnek meg a nyugdíjasokról sem
  
Milliárdokért kap tornacsarnokot a katolikus iskola
  
"Gulyás szerint a kormány jó a kormány jó példával járt elöl, hiszen a védelmi költségek legnagyobb részét saját költségvetéséből teremtette elő"
  
Négy embert kórházba vittek koronavírus gyanúja miatt egy terézvárosi idősek otthonából
  
„Azokat a pénzeket, amiket Mészárosnak meg a famíliának szánt, át kell csoportosítani az orvosok és az ápolók zsebébe!”
  
A kínai titok: Budapest–Belgrád-vasútvonal
  
"A miniszterelnök egy szóval sem említette, hogy a munkájukat elvesztő emberek bármiféle plusztámogatásra számíthatnának"
  
Az Orbán beszéd után kitört a háború: "Vessenek ki Mészáros-adót"
  
Horvátországban azok, akik nem tudnak dolgozni a járvány miatt havi 190 ezer forintot kapnak
  
Húsvét után elkezdik a korlátozások feloldását Ausztriában
  
Csernobil: 16-szorosára emelkedett a sugárzás, egy tűz miatt
  
Müller Cecília beleszállt a New York Timesba, miután a magyar helyzetről közölt riportot
  
Orbán: Tíz év megfeszített és szívós munkával már éppen egyenesbe jöttünk, amikor a koronavírus-járvány megérkezett Európába
  
Tóth Gabi: Felteszik a sz@rt az asztalra és elhiszi, hogy lekvár…
  
Orán: "bértámogatásnak egy speciális magyar formája lesz."
  
Megteltek a nyíregyházi parkolók is
  
A köztévében rendszeresen Sorost szapuló Bende Balázs is Soros-ösztöndíjjal tanulhatott
  
Írország miniszterelnöke újra regisztrált orvosként segít a koronavírus-járványban
  
Halál, rüh és koronavírus a Fővárosi Önkormányzat idősotthonában
  
A különböző minisztériumok államtitkárai jelenleg havonta minimum közel 1,3 milliót kapnak bruttóban
  
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő: szükség van az összefogásra és a közös teherviselésre, pártpolitikai szempontoknak nincs helye
  
Saját állampolgárain végez emberkísérletet a svéd kormány
  
Koronavírus: Belgium a működésképtelenség határán áll
  
Rémhír: meghalt a legendás horrorfilm rendező
  
Fertőzött volt ugyan, de nem a betegség, hanem motorbaleset okozta a Thaiföldön elhunyt magyar halálát
  
Alföldi Róbert: A független színházaknak annyi
  
Akiknek nem sikerült otthon maradni: a Balaton közepén ragadt két ember
  
Több mint 402 millió forint EU támogatással létesítenek új látogatóközpontot Balatonfüreden
  
"Gulyás Gergely különösen fontosnak nevezte, hogy enyhítsenek azokon a bajokon, amelyekkel az emberek most szembesülnek"
  
Gulyás Gergely: Spekulációs támadás folyik a forinttal szemben
  
"Kovács Zoltán vagy rossz dán fordítót használ, vagy lódít"
  
Lassan körvonalazódik, hogy honnan lesz pénz az Orbán-kormány gigantikus mentőcsomagjára
  
Honvédelmi Minisztérium: A hivatás szólít minket, de Te maradj otthon!
  
Baljós előjelek: Napról napra romlik az építőipar helyzete
  
Kijárási korlátozás: Tömegek voltak az üzletekben a hétvégén
  
M1: összetehetik a kezüket a migránspárti ballibek, hogy a magyar oly végtelenül bölcs nemzet!
  
Palkovics László: Több mint 1200 milliárd forinttal támogatja a kormány a munkahelyek védelmét
Több mint 1200 milliárd forinttal támogatja a kormány a munkahelyek védelmét, újak teremtését 2020-ban - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter A kormány és ...
  
Dr. Novák Hunor: "nézze a csempét a háttérben. Bármelyik romkocsma megirigyelné"
A nap fotója: hogyan NE viseljünk maszkot Orbán a Korányi tüdőközpontban járt, ahol koronavírusos betegeket is ápolnak. Típusos hiba az orvosok körében is, hogy az orrot szabadon hagyjá...
  
Kovács Zoltán: Továbbra is a kellő időben, kellő intézkedéseket hozunk
Továbbra is a kellő időben, a kellő intézkedéseket meg fogja hozni a kormány az emberek egészségének védelmében, és a munkahelyek, vállalkozások védelmében - mondta Kovács Zoltán ne...
  
Szijjártó Péter szerint a V4-ek kifejezetten jól szerepelnek a koronavírus-világjárvány kezelésében
A visegrádi államok (V4) – Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország – nemzetközi összehasonlításban kifejezetten jól szerepelnek a koronavírus-világjárvány kezelésébe...
  
A Siófok focistái nem fogadják el a bércsökkentést
Számtalan focicsapatnál csökkentették a játékosok fizetését a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság miatt, a magyar élvonalból a Diósgyőr, az NB II-ből többek közt a Nyíreg...
  
Rémhírterjesztés miatt állítottak elő egy borsodi apát a lányával
Rémhírterjesztés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást az Ózdi Rendőrkapitányság egy 54 éves férfival, és 15 éves lányával szemben. A gyanúsítottak...
  
Feljelentették a karanténba helyezett magyar sportolót
Szabálysértés miatt feljelentették a karanténban ülő magyar úszót. A Blikk is megírta, hogy több úszóval együtt Kozma Dominik is elkapta a koronavírust. A sportoló az is Instagram-ol...
  
Szijjártó Péter: az ország történetének legnagyobb hazatérési akciója zajlik
Csaknem 31 millió maszk, 133 ezer teszt és 152 lélegeztetőgép érkezett Magyarországra - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos t...
  
Lezárták a Budai Irgalmasrendi Kórház belgyógyászatát - Több dolgozó és beteg megfertőződött
Járványügyi zárlatot rendeltek el a Budai Irgalmasrendi Kórház belgyógyászati osztályán hétvégén, miután több egészségügyi dolgozó és beteg is koronavírussal fertőződött - ért...
  
Matolcsy György: „Veszélybe került minden, amit az elmúlt tíz évben elértünk”
„Veszélybe került minden, amit az elmúlt tíz évben elértünk” – kezdte rendkívüli sajtótájékoztatóját a Magyar Nemzeti Bank elnöke. „Az, hogy 1920 utáni száz év legjobb ...
  
Közös nyilatkozatban tiltakoznak a kormány pénzelvonási terve ellen ellenzéki polgármesterek
Közös nyilatkozatban tiltakoznak a kormány pénzelvonási terve ellen ellenzéki polgármesterek. A "Szabad városok polgármesterei" közleményében írja: "úgy tűnik azonban, hogy a korm...
  
Mi történik itthon? - Egészségügyi készletek tűntek el kórházakból
A koronavírus-járvány miatt kirendelt kórházparancsnokok egyik fő feladata az egészségügyi készletek – például gyógyszerkészletek, fertőtlenítőszerek – védelme – jelentette ki ...
  
30 éves hajléktalan támadt egy vásárolóra és az eladóra mert nem szolgálták ki a nyugdíjas-idősávban
Gyorsított eljárásban állították bíróság elé azt a 30 éves hajléktalan újpesti férfit, aki rátámadt egy eladóra és vásárlóra azért, mert nem szolgálták ki a nyugdíjas-idősáv...
  
„Oda már ne menjünk be!” – figyelmeztették Orbánt a Korányiban
Újabb videó került fel Orbán Viktor Facebook oldalára, a miniszterelnök most az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben járt. Orbán korábbi videóiban gyakran egyszerű sebészmaszkot v...
  
Ismét megtelt a Balaton-part - nyoma sem volt a kijárási korlátozás utáni csendnek
Megtelt a Balaton-part az elmúlt hétvégén a nyarat idéző melegben, nyoma sem volt a kijárási korlátozás utáni csendnek, kihaltságnak. Sétálók, kerékpárosok és motorosok lepték el a ...
  
Hirtelen négyszeresére drágult az M25-ös építése
Tavaly decemberben még 6,5 milliárd forintban határozta meg a kormány az M3-as autópályát Egerrel összekötő M25-ös autóút építési költségét, ezt a hétfői Magyar Közlönyben megje...
  
Kezdődhet a Budai Vár falainak 1,8 milliárdos felújítása
A Confector Mérnök Iroda Kft. újíthatja fel a Budai Vár falait, nettó 1 milliárd 796 millió forintért. A nyílt tender eredményét Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ ...
  
A propagandaminisztérium szerint Orbán Facebookját többen nézik mint a közmédiát
A néma miniszterelnöki bejelentést követően fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához a jobbikos Sneider Tamás, és tette fel a puhatolózó kérdést, hogy Orbán Viktor "a jövőben kívánj...
  
Figyelem, a képen látható róka egy tolvaj! - telefont lopott de az felvett mindent!
A SAVEAFOX Rescue az Egyesült Államok legnagyobb rókamentő kezdeményezése, fogságban született rókáknak igyekeznek segíteni, hogy ha már a természetbe nem lehet visszaszoktatni őket, akk...
  
Csodák pedig vannak - Eddig 1100 maszkot készített, ajándékba adja őket
Csodák pedig vannak... -Eddig 1100 maszkot készített és a nap egy bizonyos órájában mehetnek érte az emberek Debrecenben. - Ajándékba adja... Még csokit sem fogad el érte - Ő így ...
  
"Ha valóban ez az Orbán-kormány válságkezelő csomagja, akkor óriási bajban vagyunk"
"Amit a tegnap miniszterelnöki bejelentésből sejtettünk, az mára sajnos biztossá vált. A kormány láthatóan még mindig nem érti, vagy nem akarja érteni, hogy mekkora bajban van az ország"...
  
Egy 30 éves férfi ingatlanjában egy Sniper típusú lőfegyvert és hozzá tartozó lőszereket találtak a magyar rendőrök
A Tamási Rendőrkapitányság befejezte az ügy vizsgálatát. A rendőrök 2020. január 9-én egy 30 éves férfi ingatlanjában tartott kutatás során, egy Sniper típusú lőfegyvert és hozzá...
  
A koronavírus-járvány miatt bezárt iskolaépületbe törtek be Szegeden
Március 29. és április 1. között két szegedi férfi megpróbált betörni egy bezárt iskolába. Mint kiderült, nem ez volt az első kísérletük: több házba is besurrantak, sőt, az utcáko...
  
Üzent a fideszes polgármester baloldali kollégáinak: a jó vezető nem siránkozik!
Egy jó vezető nem siránkozik, hanem kihozza az adott körülményekből a legjobbat! - ezt üzente internetes bejegyzésében Karsay Ferenc, Budafok fideszes polgármestere ellenzéki kollégáinak...
  
Matolcsy György: 2010-2020 között nagy eredményeket ért el az ország
Online sajtótájékoztatót tart kedd délután a Magyar Nemzeti Bank (MNB), melyen az alelnökök mellett Matolcsy György elnök is részt vesz. Az eseményen bejelenthetik a Monetáris Tanács ked...
  
Csaknem kétmilliárdért fertőtleníttet a MÁV
A komlóskai székhelyű B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. végezheti a koronavírus miatt szükségessé vált fertőtlenítést a MÁV teljes területén, nettó 1 milliárd ...
  
Varga Mihály: nem akar külföldi hitelt felvenni a magyar kormány mert...
A koronavírus-járvány miatti új gazdaságvédelmi intézkedések mellett a kormány néhány korábbi döntést is meg szeretne őrizni, ilyen az is, hogy két százalékkal csökken a szociális ...
  
Milliókat keresnek, alig adóznak a focisták Magyarországon
Nagyon sok pénzt hagyott a kormány a fociklubok zsebében azzal, hogy a sportolók akár 500 milliós éves fizetése után sem kell a sportvállalkozásoknak közterhet fizetni - írta az Mfor.hu. ...
  
Gazdasági válság jöhet a magyar fociban - fizetéscsökkentésről tárgyalnak a klubok
Annyi közpénz került a magyar fociba az elmúlt években, hogy komoly következményekkel járhat, ha a járvány miatt a sporton kezdenek el spórolni. Több klub már most fizetéscsökkentésrő...
  
Nyelvvizsga nélkül is kiadják a diplomákat
Palkovics László Innovációs és Technológiai miniszter jelentette be a gazdasági akcióterv részeként. 75 ezer egyetemistán könyörül meg a kormány: ennyien nem szereztek nyelvvizsgát, ...
  
Megverte és szabadságában is korlátozta feleségét egy magyar férfi
A Dunaföldvári Rendőrőrsön befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, melyet egy helyi férfival szemben folytattak könnyű testi sértés vétség és személyi szabadság megsértése bűnt...
  
Győrfi Pált arra kérte az internet, hogy vegye rá a gyerekeket a rendrakásra - ezt látnod kell
Egy pár napja kering a magyar interneten egy kép arról, hogy Győrfi Pál csináljon már az otthonmaradásra felszólító videóihoz hasonló videót de abban a témakörben, hogy a gyerekek írj...
  
Orbán Viktor bemutatta minden idők legnagyobb magyar gazdaságélénkítési programját
Mindössze 11 új esetet regisztráltak a hatóságok, ezzel 744 főre nőtt a magyarországi koronavírusos megbetegedések száma hétfőn. Orbán Viktor ismertette a kormány gazdaságélénkítő ...
  
Szijjártó: a NATO-nak továbbra is kellő erőt kell biztosítania a terrorizmus ellen
Mindenki nemzeti alapon küzd a koronavírus ellen, világosan látszik, hogy a brüsszeli koordináció a háttérbe szorult - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter napirend ...
  
Segélyezés helyett a munkahelyek védelmét várják el a magyarok
A koronavírus-járvány negatív hatásai nemcsak a mindennapi élet, hanem a gazdaság különböző területein is szinte az első pillanattól megmutatkoztak. Az elmúlt hetekben az egyik legéles...
  
Szijjártó: „Lehet, hogy a koronavírus elteltével a keleti kapcsolatokra vonatkozó politikát át kell gondolni”
A parlament keddi ülésén napirend előtt szót kért Szijjártó Péter, hogy beszámoljon a NATO és az EU külügyminisztereivel folytatott egyeztetéseiről. Mint felszólalása végén jelezte:...
  
Hiába mennének most többen közmunkára, 40 milliárddal kevesebb jut idén a programra
180 helyett már csak 140 milliárdot irányzott elő erre a kormány 2020-ban, a Közmunkás Szakszervezet elnöke szerint ezúttal mégis kifizethetnék a pluszban felvehető közmunkások bérét....
  
"Megöltem anyámat" - így tett bejelentést a mogyoródi K. Rita hétfőn este
Az 55 éves nő maga tett bejelentést a rendőrségen. "Megöltem anyámat" – így tett bejelentést a mogyoródi K. Rita hétfőn este arról, hogy végzett az édesanyjával. A kiérkező járő...
  
Spanyolország az alapjövedelem bevezetését tervezi
Nadia Calviño gazdasági miniszter a La Sexta csatorna televíziós adásban jelentette be, hogy a spanyol kormány alapjövedelem bevezetését tervezi annak érdekében, hogy segítse a koronavíru...
  
"A magyar kormány mindeközben a Magyar Közlönyben trollkodik"
Miközben elvileg mindenki vállvetve küzd a koronavírus fenyegetése ellen, a magyar kormány a hivatalos közlönyben mutatta meg, ők hogyan képzelik az összefogást legszorosabb szövetséges...
  
Tíz újszülöttnél mutatták ki a koronavírus jelenlétét a temesvári kórházban
Tíz újszülöttnél mutatták ki a koronavírus jelenlétét a temesvári kórházban – írta a Stratégiai Kommunikációs Csoportra hivatkozva a Maszol.ro. Április 1-jén 49-49 kismamától é...
  
Az állam 3 hónapig átvállalja a bérköltség 70 százalékát rövidített munkaidő esetén
Új gazdaságvédelmi költségvetést készítettünk. A saját problémáinkat magunk akarjuk megoldani – kezdte Palkovics László innovációs miniszter a gazdasági mentőcsomag részleteinek i...
  
Áder kinevezte Varga Judit anyósát az OBH elnökhelyettesének
Haverok, egymás között. Hétfőn a Sándor-palotában átvette Áder Jánostól a kinevezési okmányát Erőss Mónika, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) új elnökhelyettese. Erőss Mónik...
  
Magyarország százezer maszkot ad Észak-Macedóniának
Egészségügyi védőfelszerelést adományozott Magyarország Észak-Macedóniának hétfőn. Az indoklás szerint azért, hogy a nyugat-balkáni ország minél hatékonyabban tudjon szembeszállni...
  
Nem árulja el a kormány, kinek vesznek autókat 82 milliárdért
Nem cáfolta a Pénzügyminisztérium államtitkára, hogy az Orbán-kormány 82 milliárd forintot akar elkölteni új gépkocsik vásárlására. Írásbeli kérdéssel fordult ugyanis az idevágó ...
  
Megújítják a külügy 2,4 milliárdos autóbeszerzési keretszerződését
Érdekes ajánlati-részvételi felhívás jelent meg hétfőn a hivatalos uniós pályázati oldalon: a Külgazdasági és Külügyminisztérium külképviseleti szolgálati gépjárműveket szerezne...
  
27.000 kacsát öltek meg a NEGATÍV eredmény megérkezése előtt egy nappal Békésben
Madárinfluenza gyanúja miatt számolták fel az állományt, még mielőtt megérkezett a negatív laboreredmény. Madárinfluenza gyanúja merült fel egy Békés megyei, pusztaföldvári kacsaál...
  
A Puskás Stadion is az orvosok és ápolók köpenyébe bújt
Március 27., péntektől kezdve a koronavírus-járvány ellen küzdő egészségügyi dolgozók tiszteletére fehér díszkivilágítást kapott a Lánchíd Karácsony Gergely főpolgármester kér...
  
"Már egyértelmű, hogy a kormány ha lehet, egy forint pluszpénzt sem akar költeni"
Jelentős részben nemhogy átcsoportosításokkal, de egész egyszerűen átnevezésekkel hozta össze a kormány a járványvédekezési és a gazdaságvédekezési alapokat. Már egyértelmű, hog...
  
"Továbbra sem világos, hogy a bérterhek átvállalása pontosan mit jelent"
Hétfőn vázolta fel Orbán Viktor a gazdaságvédelmi akciótervét, de csak nagy vonalakban, a részleteket Palkovics László miniszter mondja el kedden délelőtt 11-től, az Operatív Törzs t...
  
Hét dolog, ami megmagyarázhatja kiemelkedően alacsony német halálozási adatokat
Németországban a hétfői adatok szerint 101 ezer megbetegedés mellett 1,6 százalékos a koronavírus halálozási aránya. Úgy tűnik, az egész világ legfejlettebb országai közül a németek...
  
Hála isten, büszke vagyok a kormányunkra, meg rátok, miniszter uram - a telefonbeszélgetés amit hallanod kell
Süli János miniszter szombat délelőtt Bolgár György legendás, betelefonálós műsorformátumát imitálva készített tartalmat saját Facebook-oldalára: fölhívta egy ismerősét, akit Jani...
  
A régió 41 irodaházának tulajdonosába vásárolta be magát az MNB alapítványainak vagyonkezelője
Az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alap megvásárolta a Globe Trade Centre (GTC) S.A. ingatlanfejlesztő cég 61,49 százalékos tulajdonrészét. Az MNB Alapítvány vagyonát k...
  
Tízmilliókat csaltak ki orvosoktól, gyógyszertáraktól - rendőrkézen a magyar szájmaszk csalók
Az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos honlapján adott hírt a koronavírus járvány eddigi legnagyobb volumenű csalásáról. Egy 33 éves budapesti férfi és egy 32 éves budapesti nő...
  
Rendőr, katona heti 48 óránál többre is beosztható
Különleges rendvédelmi szabályokról döntött a kormány. A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a mostani veszélyhelyzetben a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivat...
  
Megnyugtatok mindenkit! A végrehajtó ugyanúgy levonta a fizetésem 33 százalékát, mint eddig!
A fizetések 33, indokolt esetben akár 50 százalékát a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság idején is levonja a végrehajtó. Pedig a bajba került családok tagjai között is sokan...
  
Kilenc magyar meghalt, 817-re nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma
Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 817 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 9 idős, krónikus bet...
  
Úgy fest, az innovációs miniszter hétfőn este felfedte a sajátos magyar bértámogatási megoldást
Hétfőn délben nagyon homályosan, konkrétum nélkül fogalmazott Orbán Viktor kormányfő, amikor szólt arról, hogy rövidített munkavégzés esetén a bérköltség egy részét vállalja át...
  
Durva szigorításokkal reagáltak a bankok a koronavírusra
Több bank dobta piacra a decemberig 5,9 százalékos maximális thm-mel futó személyi kölcsönét, és már a jövő januártól érvényes feltételeket is elárulták. A januártól megemelked...
  
363 forint felett van az euró
Az eurót a hétfő esti 363,93 forint után kedden reggel háromnegyed nyolckor 363,59 forinton jegyezték. A dollár és a svájci frank jegyzése szintén csökkent, a dollárt a hétfő esti 337,...
  
Orbán: "Szívesen osztogatok pénzt, de hol van az a pénz?”
“Ha megnézem a magyar kormánynak, illetve a személyesen nekem adott jogköröket, annak a kiterjedését és súlyát, akkor azt látom, hogy ez nagyjából annyi, mint amennyi jogköre Franciaor...
  
Magyarország több százezer maszkot adott Szerbiának és Észak-Macedóniának
A múlt hét végén nem vezettek be újabb szigorító vagy elővigyázatossági intézkedéseket a Nyugat-Balkánon az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében, az eddigi előí...
  
A G7 felsorolása szerint a Mészáros és Mészáros Kft. 60 milliárdos tartalékkal rendelkezik
A válsággal fellépő pénzhiány előkészítheti a terepet a kormányközeli vállalkozók további gazdagodásának – írja hétfői elemzésében a G7. A koronavírus-járvány okozta váls...
  
Így mentenék meg őket a zeneipari dolgozókat
Az élőzene most nem lehetséges, pedig az ágazat dolgozóinak a jövedelme nagyrészt ebből van. Részletes helyzetelemzést készített a Music Hungary Szövetség a koronavírus-járvány hat...
  
Karantén alá került egy teljes lépcsőház Baján
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya járványügyi érdekből a mai napon járványügyi megfigyelést rendelt el a Baja, Csónak u. 12. szám al...
  
Orbán: elsősorban a munkahelyeket kell menteni, de nem feledkezhetnek meg a nyugdíjasokról sem
Orbán Viktor hétfőn a gazdaságvédelmi akcióterv részeként bejelentette, fokozatosan visszahozzák a 13. havi nyugdíjat. Tehát nem egy összegben, és nem az idén, hanem a jövő évtől, az...
  
Milliárdokért kap tornacsarnokot a katolikus iskola
A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend a zalaegerszegi iskolájához két és félmilliárd forintért építtet tornacsarnokot és vívótermet. A közbeszerzést két megyei cég, a zalakarosi ...
  
"Gulyás szerint a kormány jó a kormány jó példával járt elöl, hiszen a védelmi költségek legnagyobb részét saját költségvetéséből teremtette elő"
A járvány elleni védekezés hetekig, hónapokig fog tartani; a fertőzöttek száma ugyan nő, de a közép-európai régió és különösen Európa más országaihoz képest Magyarország jól ta...
  
Négy embert kórházba vittek koronavírus gyanúja miatt egy terézvárosi idősek otthonából
Négy idős embert vittek kórházba a hétvégén a VI. kerületből, a Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona VI. kerületi, Rózsa utcai telephelyéről koronavírus gyanúja miatt – közölte hétfőn...
  
„Azokat a pénzeket, amiket Mészárosnak meg a famíliának szánt, át kell csoportosítani az orvosok és az ápolók zsebébe!”
Orbán Viktor helyett Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette röviden a kormány gazdaságvédelmi programját hétfőn az Országgyűlésben. Az ellenzéki pártok éles...
  
A kínai titok: Budapest–Belgrád-vasútvonal
A figyelem most elsősorban arra vetül, hogy a kormány mely rendeletei sértik a jogállami normákat. Pedig az egyik legkirívóbb jogkorlátozást a parlamenten akarja átvinni. A kormány – a...
  
"A miniszterelnök egy szóval sem említette, hogy a munkájukat elvesztő emberek bármiféle plusztámogatásra számíthatnának"
A miniszterelnök bejelentéséből egyelőre az irányok látszanak, a konkrétumokra még várni kell. Vagyis még mindig megmaradt a bizonytalanság. Még 362 forintot ért egy euró röviddel az...
  
Az Orbán beszéd után kitört a háború: "Vessenek ki Mészáros-adót"
A parlamentben napirend előtt Gulyás Gergely miniszter beszélt a kormány nevében, utána az ellenzéki pártok szedték szét Orbán Viktor déli bejelentését. Több államtitkár is bírálta ...
  
Horvátországban azok, akik nem tudnak dolgozni a járvány miatt havi 190 ezer forintot kapnak
Újabb, a munkahelyek megmentését célzó gazdaságélénkítő csomagot fogadott el csütörtöki ülésén a zágrábi kormány. Az MTI beszámolója szerint az új csomagban, amiről jövő héte...
  
Húsvét után elkezdik a korlátozások feloldását Ausztriában
Húsvét után elkezdik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások fokozatos feloldását Ausztriában – jelentette be Sebastian Kurz kancellár. A tervek szerint április 14-tő...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum