thepost / Magyarország / Budapest / 2020.04.08
THE POST
           
08
Gyárfás most már azt állítja, nem is voltak versenytársak Fenyõvel
Gyárfás Tamást csak egy bizonyos ideig zavarták a Fenyõ János napilapjában, a Népszavában róla megjelent cikkek, tudtuk meg a Fenyõ meggyilkolására felbujtással vádolt sportvezetõ-médiaszemélyiség büntetõperének negyedik napján. Az újságcikkeket az ügyészség csatolta be bizonyítékként, mondván Fenyõ ezekkel próbálta gazdaságilag is ellehetetleníteni Gyárfást, aki ezt megelégelvén rendelte meg a gyilkosságot. Gyárfás viszont azt állítja - mi több, ismételgeti olyan vehemenciával, hogy Póta Péter bíró már a tárgyalás elején megkérte, ne mondja el minden adandó alkalommal, mert már mindenki megjegyezte -, hogy neki 1996. október 11-én, a Magyar Kereskedelmi Kamara választott bíróságának számára kedvezõ döntése után lezárult a vitája Fenyõ Jánossal. Ezért egyáltalán nem triviális kérdés, hogy a Népszava milyen modorban foglalkozott vele.
Egyszerû kérdések, bonyolult válaszok

Nem volt egyszerû menet. A tárgyalás kezdetén, még mielõtt rátértek volna az újságcikkekre, Póta Péter bíró még pár általános kérdést is tisztázni akart. Elsõként azt, hogy Gyárfás a 90-es évek közepén tudta-e, hogy kicsoda Portik Tamás, akit az ügyészség vádja szerint felbujtott Fenyõ meggyilkolására. Ez egy viszonylag egyszerû kérdés, legfeljebb három választ - igen, nem, nem emlékszem - lehet adni rá. Mégis 15 percig tartó oda-vissza alakult ki a vádlott és a bíró között, mire Gyárfás végre válaszolt: "még a nevét se tudtam". Portik amúgy ebben az idõben Gyárfástól bérelt ingatlant, bár az is igaz, hogy a keddi tárgyalási napon nem emlékezett arra, hogy a Portikkal kötött bérleti szerzõdést ténylegesen kivel kötötte.

Gyárfásnak arra is nyolc perc kellett, hogy megválaszolja, igaz-e, hogy 1993 márciusában Fenyõ János cégére engedményezte az RTV újság kiadási jogát. "Valószínûsíthetõ, hogy igen" - mondta errõl.

A vád szerint az újság kiadói joga körüli volt az elsõ konfliktus Gyárfás és Fenyõ között. Gyárfás korábbi vallomásaiban - amit más tanúvallomások és rendelkezésre álló bizonyítékok is alátámasztanak - a vita tárgya a vételár után fizetendõ Áfa volt, Fenyõ bruttóként, Gyárfás nettóként értelmezte a kialkudott 20 millió forintos vételárat. Most viszont Gyárfás azt állította, hogy nem is volt vita köztük ebben, Fenyõ kifizette a követelt négymillió forintot. "Rosszul emlékeztem" - mondta Gyárfás, amikor Póta bíró megpróbálta feloldani az ellentmondást.

Ezzel el is telt egy óra, és annak tisztázása, hogy tulajdonképpen a Népszava melyik idõszakban megjelent cikkeit kéne közösen kielemezniük, már csak egy újabb fél órát vitt el. Gyárfás korábban az 1993-95 közötti cikkeket is becsatolta, de az ügyész jelezte, hogy a vád csak az 1996 után megjelent cikkeket csatolta bizonyítékként, így végül sikerült megállapodni abban, hogy csak a vád által becsatolt cikkek Gyárfásról szóló részeit ismertetik.

Elöljáróban jegyezzük meg, hogy Gyárfás vallomásaiban maga is arról beszélt, hogy 1996-ban a Népszavában sorra jelentek meg õt rossz fényben feltüntetõ, a lejáratását, ellehetetlenítését célzó cikkek, mert Fenyõ éppen azt akarta elérni, hogy az MTV ne Gyárfással szerzõdjön a Nap-kelte elõállításáról, hanem a Stáb Rt.-vel, amibe a Nap-kelte alapító szerkesztõje, az ez idõben az MTV alelnöki posztját is betöltõ Székely Ferenc kiszervezte a mûsor készítõit, és amit idõközben Fenyõ már megszerzett. Ezt csak azért emelném ki, mert a csütörtöki tárgyaláson Gyárfás aztán az összes felolvasott cikk állításait "hitelesnek és tényszerûnek" minõsítette, függetlenül attól, hogy azok az általa fordulópontként hivatkozott 1996. október 11. elõtt, vagy után jelentek meg. A jelzett idõpont elõtt megjelent cikkeket mégis lejáratónak érezte, míg a késõbbieket már nem.

Ezt most két cikk példáján mutatnánk be.
Az egyik zavarta, a másik nem

A Népszava 1996 májusában beszámolt róla, hogy Gyárfás ellen áfacsalás gyanújával nyomozás indult. Gyárfás a cikk állításait "hitelesnek és tényszerûnek" minõsítette, és az ügyész kérdésére azt is tagadta, hogy ennek - és a továbbiakban meg
jelent, Gyárfás által korábban lejáratónak minõsített cikkeknek - az õ anyagi ellehetetlenítése lett volna a célja, mert ez számára "nem pénzkérdés volt", a Nap-kelte, amiért Fenyõvel csatázott "a vérem volt". Azt is tagadta, hogy Fenyõ a versenytársa lett volna, mert Fenyõ "nagyobb hal volt, [...] nem voltam vele egy súlycsoport".

Az ügyész kérdésére, hogy nagyságrendileg mégis mekkora üzlet volt a Nap-kelte, elismerte, hogy több százmilliós nagyságrendû. Védõje késõbb rákérdezett nála, hogy ezek a bevételek ügye reklámokból adódtak, amiknek az értékesítési joga nem Fenyõ cégénél, a Stáb Rt.-nél, hanem a Naptévénél voltak, vagyis ebbõl a szempontból mindegy is volt, hogy magát a mûsort ki készítette volna.

A cikkel kapcsolatban az volt a kifogása, hogy a Népszava újságírója az ORFK bûnügyi igazgatóját, Kiss Ernõt is megszólaltatta. Ezzel Gyárfás szerint csak "fel akarták tupírozni" az ügyet, mintha az jelentõsebb lenne.

A Népszava 1997. április 4-i cikkét, amiben az ellene ebben az ügyben emelet vádról számolt be a Népszava, már egyáltalán nem kifogásolta. "Ez a cikk korrekt, ez történt" - mondta, hozzátéve, hogy a negatív történések hiteles közlése feladata a sajtónak. Póta bíró nem elégedett meg ennyivel, mindenáron próbált rájönni, hogy miben különbözik ez a cikk a korábban megjelentektõl. "Erkölcsileg miért nem érintette meg a vádemelés, ha a nyomozásról szóló cikk igen?" - kérdezte, mire Gyárfás azt fejtegette, hogy maga a vádemelés megérintette, "az századrangú, hogy mit írt a Népszava", mert ezt a hírt "nem tuningolták". Felhozta még, hogy a Népszava a nyilvános tárgyaláson született felmentõ ítéletrõl már annak másnapján beszámolt, bezzeg arról, hogy a rendõrség 1996 májusában megszüntette ellene a nyomozást, csak hónapokkal késõbb, szeptember 13-án jelent meg hír.

Póta bíró sok apró részletre odafigyelt, de erre valamiért nem kérdezett rá, így nem derült ki, hogy a Népszavának honnan is kellett volna tudnia a nyomozás megszüntetésérõl. Az ugyanis alapból nem nyilvános információ, az errõl szóló határozatot a rendõrség az érintettnek küldi meg. Gyárfás 1996. szeptember 11-én, az Ütközõ címû mûsorában Kereszty Andrással, a Népszava fõszerkesztõjével vitázva hívta fel az ügyben eljáró Somogy megyei rendõrfõkapitányt, aki ott mondta el, hogy megszüntették ellene a nyomozást. A hírrõl a Népszava szeptember 13-án be is számolt.
Utólag javítani próbált keddi teljesítményén

A tárgyalási nap végén még maradt egy kis idõ, így Gyárfásnak alkalma nyílt rá, hogy javítson keddi teljesítményén. Mint írtam, az elõzõ tárgyalási nap végén, amikor a bíró és az ügyész faggatni kezdte, hirtelen elillant az addig kimérten, megfontoltan és logikusan érvelõ Gyárfás magabiztossága, így ma írásban kiegészítette akkori zavaros válaszait, például arról, hogy miért is nem vállalta a négyszer is felajánlott poligráfos vizsgálatot. Ezt azzal magyarázta, hogy õ újságíróként kérdezni szokott, nem válaszolni. "Mint keddi válaszaim is mutatják, ilyen helyzetnem még mindig kapkodok, nem tudok rövid, tömör válaszokat adni" - olvasta papírból.

Kitért arra is, hogy miért nem tudott igennel vagy nemmel válaszolni arra, hogy Portik és Tasnádi zsarolták-e. Valójában errõl a per második napján azt állította, hogy zsarolták, majd a harmadik napon viszont azt, hogy nem. Most, papírról felolvasva pedig azt, hogy Portik valójában a kapcsolatait akarta használni, Tasnádi pedig azt követelte, hogy vegye fel egy emberét és szálljon be hatvanmillióval egy vállalkozásába, ezt pedig õ nem zsarolásként élte meg.

Kedden kérdés volt az is, hogy Portik és Tasnádi fenyegetései miatt miért nem fordult rendõrséghez - amit azzal magyarázott, hogy nem akarta magára terelni a figyelmet ebben az ügyben - ha közben amúgy kétszer is önként vallomást tett a nyomozóknak. Ezt azzal magyarázta, hogy az elsõ önkéntes vallomása elõtt egy héttel Kovács Lajos nyomozó házkutatást tartott a Naptévé székházában, õ pedig "demonstrálni akarta nemtetszését".

A per bõ másfél hónap múlva, április 9-én folytatódik.
Gyárfás most már azt állítja, nem is voltak versenytársak Fenyõvel
Gyárfás Tamást csak egy bizonyos ideig zavarták a Fenyõ János napilapjában, a Népszavában róla megjelent cikkek, tudtuk meg a Fenyõ meggyilkolására felbujtással vádolt sportvezetõ-médiaszemélyiség büntetõperének negyedik napján. Az újságcikkeket az ügyészség csatolta be bizonyítékként, mondván Fenyõ ezekkel próbálta gazdaságilag is ellehetetleníteni Gyárfást, aki ezt megelégelvén rendelte meg a gyilkosságot. Gyárfás viszont azt állítja - mi több, ismételgeti olyan vehemenciával, hogy Póta Péter bíró már a tárgyalás elején megkérte, ne mondja el minden adandó alkalommal, mert már mindenki megjegyezte -, hogy neki 1996. október 11-én, a Magyar Kereskedelmi Kamara választott bíróságának számára kedvezõ döntése után lezárult a vitája Fenyõ Jánossal. Ezért egyáltalán nem triviális kérdés, hogy a Népszava milyen modorban foglalkozott vele.
Egyszerû kérdések, bonyolult válaszok

Nem volt egyszerû menet. A tárgyalás kezdetén, még mielõtt rátértek volna az újságcikkekre, Póta Péter bíró még pár általános kérdést is tisztázni akart. Elsõként azt, hogy Gyárfás a 90-es évek közepén tudta-e, hogy kicsoda Portik Tamás, akit az ügyészség vádja szerint felbujtott Fenyõ meggyilkolására. Ez egy viszonylag egyszerû kérdés, legfeljebb három választ - igen, nem, nem emlékszem - lehet adni rá. Mégis 15 percig tartó oda-vissza alakult ki a vádlott és a bíró között, mire Gyárfás végre válaszolt: "még a nevét se tudtam". Portik amúgy ebben az idõben Gyárfástól bérelt ingatlant, bár az is igaz, hogy a keddi tárgyalási napon nem emlékezett arra, hogy a Portikkal kötött bérleti szerzõdést ténylegesen kivel kötötte.

Gyárfásnak arra is nyolc perc kellett, hogy megválaszolja, igaz-e, hogy 1993 márciusában Fenyõ János cégére engedményezte az RTV újság kiadási jogát. "Valószínûsíthetõ, hogy igen" - mondta errõl.

A vád szerint az újság kiadói joga körüli volt az elsõ konfliktus Gyárfás és Fenyõ között. Gyárfás korábbi vallomásaiban - amit más tanúvallomások és rendelkezésre álló bizonyítékok is alátámasztanak - a vita tárgya a vételár után fizetendõ Áfa volt, Fenyõ bruttóként, Gyárfás nettóként értelmezte a kialkudott 20 millió forintos vételárat. Most viszont Gyárfás azt állította, hogy nem is volt vita köztük ebben, Fenyõ kifizette a követelt négymillió forintot. "Rosszul emlékeztem" - mondta Gyárfás, amikor Póta bíró megpróbálta feloldani az ellentmondást.

Ezzel el is telt egy óra, és annak tisztázása, hogy tulajdonképpen a Népszava melyik idõszakban megjelent cikkeit kéne közösen kielemezniük, már csak egy újabb fél órát vitt el. Gyárfás korábban az 1993-95 közötti cikkeket is becsatolta, de az ügyész jelezte, hogy a vád csak az 1996 után megjelent cikkeket csatolta bizonyítékként, így végül sikerült megállapodni abban, hogy csak a vád által becsatolt cikkek Gyárfásról szóló részeit ismertetik.

Elöljáróban jegyezzük meg, hogy Gyárfás vallomásaiban maga is arról beszélt, hogy 1996-ban a Népszavában sorra jelentek meg õt rossz fényben feltüntetõ, a lejáratását, ellehetetlenítését célzó cikkek, mert Fenyõ éppen azt akarta elérni, hogy az MTV ne Gyárfással szerzõdjön a Nap-kelte elõállításáról, hanem a Stáb Rt.-vel, amibe a Nap-kelte alapító szerkesztõje, az ez idõben az MTV alelnöki posztját is betöltõ Székely Ferenc kiszervezte a mûsor készítõit, és amit idõközben Fenyõ már megszerzett. Ezt csak azért emelném ki, mert a csütörtöki tárgyaláson Gyárfás aztán az összes felolvasott cikk állításait "hitelesnek és tényszerûnek" minõsítette, függetlenül attól, hogy azok az általa fordulópontként hivatkozott 1996. október 11. elõtt, vagy után jelentek meg. A jelzett idõpont elõtt megjelent cikkeket mégis lejáratónak érezte, míg a késõbbieket már nem.

Ezt most két cikk példáján mutatnánk be.
Az egyik zavarta, a másik nem

A Népszava 1996 májusában beszámolt róla, hogy Gyárfás ellen áfacsalás gyanújával nyomozás indult. Gyárfás a cikk állításait "hitelesnek és tényszerûnek" minõsítette, és az ügyész kérdésére azt is tagadta, hogy ennek - és a továbbiakban meg
jelent, Gyárfás által korábban lejáratónak minõsített cikkeknek - az õ anyagi ellehetetlenítése lett volna a célja, mert ez számára "nem pénzkérdés volt", a Nap-kelte, amiért Fenyõvel csatázott "a vérem volt". Azt is tagadta, hogy Fenyõ a versenytársa lett volna, mert Fenyõ "nagyobb hal volt, [...] nem voltam vele egy súlycsoport".

Az ügyész kérdésére, hogy nagyságrendileg mégis mekkora üzlet volt a Nap-kelte, elismerte, hogy több százmilliós nagyságrendû. Védõje késõbb rákérdezett nála, hogy ezek a bevételek ügye reklámokból adódtak, amiknek az értékesítési joga nem Fenyõ cégénél, a Stáb Rt.-nél, hanem a Naptévénél voltak, vagyis ebbõl a szempontból mindegy is volt, hogy magát a mûsort ki készítette volna.

A cikkel kapcsolatban az volt a kifogása, hogy a Népszava újságírója az ORFK bûnügyi igazgatóját, Kiss Ernõt is megszólaltatta. Ezzel Gyárfás szerint csak "fel akarták tupírozni" az ügyet, mintha az jelentõsebb lenne.

A Népszava 1997. április 4-i cikkét, amiben az ellene ebben az ügyben emelet vádról számolt be a Népszava, már egyáltalán nem kifogásolta. "Ez a cikk korrekt, ez történt" - mondta, hozzátéve, hogy a negatív történések hiteles közlése feladata a sajtónak. Póta bíró nem elégedett meg ennyivel, mindenáron próbált rájönni, hogy miben különbözik ez a cikk a korábban megjelentektõl. "Erkölcsileg miért nem érintette meg a vádemelés, ha a nyomozásról szóló cikk igen?" - kérdezte, mire Gyárfás azt fejtegette, hogy maga a vádemelés megérintette, "az századrangú, hogy mit írt a Népszava", mert ezt a hírt "nem tuningolták". Felhozta még, hogy a Népszava a nyilvános tárgyaláson született felmentõ ítéletrõl már annak másnapján beszámolt, bezzeg arról, hogy a rendõrség 1996 májusában megszüntette ellene a nyomozást, csak hónapokkal késõbb, szeptember 13-án jelent meg hír.

Póta bíró sok apró részletre odafigyelt, de erre valamiért nem kérdezett rá, így nem derült ki, hogy a Népszavának honnan is kellett volna tudnia a nyomozás megszüntetésérõl. Az ugyanis alapból nem nyilvános információ, az errõl szóló határozatot a rendõrség az érintettnek küldi meg. Gyárfás 1996. szeptember 11-én, az Ütközõ címû mûsorában Kereszty Andrással, a Népszava fõszerkesztõjével vitázva hívta fel az ügyben eljáró Somogy megyei rendõrfõkapitányt, aki ott mondta el, hogy megszüntették ellene a nyomozást. A hírrõl a Népszava szeptember 13-án be is számolt.
Utólag javítani próbált keddi teljesítményén

A tárgyalási nap végén még maradt egy kis idõ, így Gyárfásnak alkalma nyílt rá, hogy javítson keddi teljesítményén. Mint írtam, az elõzõ tárgyalási nap végén, amikor a bíró és az ügyész faggatni kezdte, hirtelen elillant az addig kimérten, megfontoltan és logikusan érvelõ Gyárfás magabiztossága, így ma írásban kiegészítette akkori zavaros válaszait, például arról, hogy miért is nem vállalta a négyszer is felajánlott poligráfos vizsgálatot. Ezt azzal magyarázta, hogy õ újságíróként kérdezni szokott, nem válaszolni. "Mint keddi válaszaim is mutatják, ilyen helyzetnem még mindig kapkodok, nem tudok rövid, tömör válaszokat adni" - olvasta papírból.

Kitért arra is, hogy miért nem tudott igennel vagy nemmel válaszolni arra, hogy Portik és Tasnádi zsarolták-e. Valójában errõl a per második napján azt állította, hogy zsarolták, majd a harmadik napon viszont azt, hogy nem. Most, papírról felolvasva pedig azt, hogy Portik valójában a kapcsolatait akarta használni, Tasnádi pedig azt követelte, hogy vegye fel egy emberét és szálljon be hatvanmillióval egy vállalkozásába, ezt pedig õ nem zsarolásként élte meg.

Kedden kérdés volt az is, hogy Portik és Tasnádi fenyegetései miatt miért nem fordult rendõrséghez - amit azzal magyarázott, hogy nem akarta magára terelni a figyelmet ebben az ügyben - ha közben amúgy kétszer is önként vallomást tett a nyomozóknak. Ezt azzal magyarázta, hogy az elsõ önkéntes vallomása elõtt egy héttel Kovács Lajos nyomozó házkutatást tartott a Naptévé székházában, õ pedig "demonstrálni akarta nemtetszését".

A per bõ másfél hónap múlva, április 9-én folytatódik.
Ezt olvassák mások:
A hanaui merénylõ úgy gondolta, hogy a titkosszolgálatok olvassák a gondolatait
A német fõügyészség a 43 éves Tobias R.-t gyanúsítja a 10 halálos áldozattal járó hanaui...
Kemény buszsáv razzia volt ma reggel a Kõrösi Csoma Sándor úton
Orbán beszéde az EU-ban: azok vádolják Magyarországot akik csak örökül kapták a demokráciát
Dr. Novák Hunor: "nézze a csempét a háttérben. Bármelyik romkocsma megirigyelné"
  
Kovács Zoltán: Továbbra is a kellő időben, kellő intézkedéseket hozunk
  
Szijjártó Péter szerint a V4-ek kifejezetten jól szerepelnek a koronavírus-világjárvány kezelésében
  
A Siófok focistái nem fogadják el a bércsökkentést
  
Rémhírterjesztés miatt állítottak elő egy borsodi apát a lányával
  
Feljelentették a karanténba helyezett magyar sportolót
  
Szijjártó Péter: az ország történetének legnagyobb hazatérési akciója zajlik
  
Lezárták a Budai Irgalmasrendi Kórház belgyógyászatát - Több dolgozó és beteg megfertőződött
  
Matolcsy György: „Veszélybe került minden, amit az elmúlt tíz évben elértünk”
  
Közös nyilatkozatban tiltakoznak a kormány pénzelvonási terve ellen ellenzéki polgármesterek
  
Mi történik itthon? - Egészségügyi készletek tűntek el kórházakból
  
30 éves hajléktalan támadt egy vásárolóra és az eladóra mert nem szolgálták ki a nyugdíjas-idősávban
  
„Oda már ne menjünk be!” – figyelmeztették Orbánt a Korányiban
  
Ismét megtelt a Balaton-part - nyoma sem volt a kijárási korlátozás utáni csendnek
  
Hirtelen négyszeresére drágult az M25-ös építése
  
Kezdődhet a Budai Vár falainak 1,8 milliárdos felújítása
  
A propagandaminisztérium szerint Orbán Facebookját többen nézik mint a közmédiát
  
Figyelem, a képen látható róka egy tolvaj! - telefont lopott de az felvett mindent!
  
Csodák pedig vannak - Eddig 1100 maszkot készített, ajándékba adja őket
  
"Ha valóban ez az Orbán-kormány válságkezelő csomagja, akkor óriási bajban vagyunk"
  
Egy 30 éves férfi ingatlanjában egy Sniper típusú lőfegyvert és hozzá tartozó lőszereket találtak a magyar rendőrök
  
A koronavírus-járvány miatt bezárt iskolaépületbe törtek be Szegeden
  
Üzent a fideszes polgármester baloldali kollégáinak: a jó vezető nem siránkozik!
  
Matolcsy György: 2010-2020 között nagy eredményeket ért el az ország
  
Csaknem kétmilliárdért fertőtleníttet a MÁV
  
Varga Mihály: nem akar külföldi hitelt felvenni a magyar kormány mert...
  
Milliókat keresnek, alig adóznak a focisták Magyarországon
  
Gazdasági válság jöhet a magyar fociban - fizetéscsökkentésről tárgyalnak a klubok
  
Nyelvvizsga nélkül is kiadják a diplomákat
  
Megverte és szabadságában is korlátozta feleségét egy magyar férfi
  
Győrfi Pált arra kérte az internet, hogy vegye rá a gyerekeket a rendrakásra - ezt látnod kell
  
Orbán Viktor bemutatta minden idők legnagyobb magyar gazdaságélénkítési programját
  
Szijjártó: a NATO-nak továbbra is kellő erőt kell biztosítania a terrorizmus ellen
  
Segélyezés helyett a munkahelyek védelmét várják el a magyarok
  
Szijjártó: „Lehet, hogy a koronavírus elteltével a keleti kapcsolatokra vonatkozó politikát át kell gondolni”
  
Hiába mennének most többen közmunkára, 40 milliárddal kevesebb jut idén a programra
  
"Megöltem anyámat" - így tett bejelentést a mogyoródi K. Rita hétfőn este
  
Spanyolország az alapjövedelem bevezetését tervezi
  
"A magyar kormány mindeközben a Magyar Közlönyben trollkodik"
  
Tíz újszülöttnél mutatták ki a koronavírus jelenlétét a temesvári kórházban
  
Az állam 3 hónapig átvállalja a bérköltség 70 százalékát rövidített munkaidő esetén
  
Áder kinevezte Varga Judit anyósát az OBH elnökhelyettesének
  
Magyarország százezer maszkot ad Észak-Macedóniának
  
Nem árulja el a kormány, kinek vesznek autókat 82 milliárdért
  
Megújítják a külügy 2,4 milliárdos autóbeszerzési keretszerződését
  
27.000 kacsát öltek meg a NEGATÍV eredmény megérkezése előtt egy nappal Békésben
  
A Puskás Stadion is az orvosok és ápolók köpenyébe bújt
  
"Már egyértelmű, hogy a kormány ha lehet, egy forint pluszpénzt sem akar költeni"
  
"Továbbra sem világos, hogy a bérterhek átvállalása pontosan mit jelent"
  
Hét dolog, ami megmagyarázhatja kiemelkedően alacsony német halálozási adatokat
  
Hála isten, büszke vagyok a kormányunkra, meg rátok, miniszter uram - a telefonbeszélgetés amit hallanod kell
  
A régió 41 irodaházának tulajdonosába vásárolta be magát az MNB alapítványainak vagyonkezelője
  
Tízmilliókat csaltak ki orvosoktól, gyógyszertáraktól - rendőrkézen a magyar szájmaszk csalók
  
Rendőr, katona heti 48 óránál többre is beosztható
  
Megnyugtatok mindenkit! A végrehajtó ugyanúgy levonta a fizetésem 33 százalékát, mint eddig!
  
Kilenc magyar meghalt, 817-re nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma
  
Úgy fest, az innovációs miniszter hétfőn este felfedte a sajátos magyar bértámogatási megoldást
  
Durva szigorításokkal reagáltak a bankok a koronavírusra
  
363 forint felett van az euró
  
Orbán: "Szívesen osztogatok pénzt, de hol van az a pénz?”
  
Magyarország több százezer maszkot adott Szerbiának és Észak-Macedóniának
  
A G7 felsorolása szerint a Mészáros és Mészáros Kft. 60 milliárdos tartalékkal rendelkezik
  
Így mentenék meg őket a zeneipari dolgozókat
  
Karantén alá került egy teljes lépcsőház Baján
  
Orbán: elsősorban a munkahelyeket kell menteni, de nem feledkezhetnek meg a nyugdíjasokról sem
  
Milliárdokért kap tornacsarnokot a katolikus iskola
  
"Gulyás szerint a kormány jó a kormány jó példával járt elöl, hiszen a védelmi költségek legnagyobb részét saját költségvetéséből teremtette elő"
  
Négy embert kórházba vittek koronavírus gyanúja miatt egy terézvárosi idősek otthonából
  
„Azokat a pénzeket, amiket Mészárosnak meg a famíliának szánt, át kell csoportosítani az orvosok és az ápolók zsebébe!”
  
A kínai titok: Budapest–Belgrád-vasútvonal
  
"A miniszterelnök egy szóval sem említette, hogy a munkájukat elvesztő emberek bármiféle plusztámogatásra számíthatnának"
  
Az Orbán beszéd után kitört a háború: "Vessenek ki Mészáros-adót"
  
Horvátországban azok, akik nem tudnak dolgozni a járvány miatt havi 190 ezer forintot kapnak
  
Húsvét után elkezdik a korlátozások feloldását Ausztriában
  
Csernobil: 16-szorosára emelkedett a sugárzás, egy tűz miatt
  
Müller Cecília beleszállt a New York Timesba, miután a magyar helyzetről közölt riportot
  
Orbán: Tíz év megfeszített és szívós munkával már éppen egyenesbe jöttünk, amikor a koronavírus-járvány megérkezett Európába
  
Tóth Gabi: Felteszik a sz@rt az asztalra és elhiszi, hogy lekvár…
  
Orán: "bértámogatásnak egy speciális magyar formája lesz."
  
Megteltek a nyíregyházi parkolók is
  
A köztévében rendszeresen Sorost szapuló Bende Balázs is Soros-ösztöndíjjal tanulhatott
  
Írország miniszterelnöke újra regisztrált orvosként segít a koronavírus-járványban
  
Halál, rüh és koronavírus a Fővárosi Önkormányzat idősotthonában
  
A különböző minisztériumok államtitkárai jelenleg havonta minimum közel 1,3 milliót kapnak bruttóban
  
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő: szükség van az összefogásra és a közös teherviselésre, pártpolitikai szempontoknak nincs helye
  
Saját állampolgárain végez emberkísérletet a svéd kormány
  
Koronavírus: Belgium a működésképtelenség határán áll
  
Rémhír: meghalt a legendás horrorfilm rendező
  
Fertőzött volt ugyan, de nem a betegség, hanem motorbaleset okozta a Thaiföldön elhunyt magyar halálát
  
Alföldi Róbert: A független színházaknak annyi
  
Akiknek nem sikerült otthon maradni: a Balaton közepén ragadt két ember
  
Több mint 402 millió forint EU támogatással létesítenek új látogatóközpontot Balatonfüreden
  
"Gulyás Gergely különösen fontosnak nevezte, hogy enyhítsenek azokon a bajokon, amelyekkel az emberek most szembesülnek"
  
Gulyás Gergely: Spekulációs támadás folyik a forinttal szemben
  
"Kovács Zoltán vagy rossz dán fordítót használ, vagy lódít"
  
Lassan körvonalazódik, hogy honnan lesz pénz az Orbán-kormány gigantikus mentőcsomagjára
  
Honvédelmi Minisztérium: A hivatás szólít minket, de Te maradj otthon!
  
Baljós előjelek: Napról napra romlik az építőipar helyzete
  
Kijárási korlátozás: Tömegek voltak az üzletekben a hétvégén
  
M1: összetehetik a kezüket a migránspárti ballibek, hogy a magyar oly végtelenül bölcs nemzet!
  
Palkovics László: Több mint 1200 milliárd forinttal támogatja a kormány a munkahelyek védelmét
Több mint 1200 milliárd forinttal támogatja a kormány a munkahelyek védelmét, újak teremtését 2020-ban - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter A kormány és ...
  
Dr. Novák Hunor: "nézze a csempét a háttérben. Bármelyik romkocsma megirigyelné"
A nap fotója: hogyan NE viseljünk maszkot Orbán a Korányi tüdőközpontban járt, ahol koronavírusos betegeket is ápolnak. Típusos hiba az orvosok körében is, hogy az orrot szabadon hagyjá...
  
Kovács Zoltán: Továbbra is a kellő időben, kellő intézkedéseket hozunk
Továbbra is a kellő időben, a kellő intézkedéseket meg fogja hozni a kormány az emberek egészségének védelmében, és a munkahelyek, vállalkozások védelmében - mondta Kovács Zoltán ne...
  
Szijjártó Péter szerint a V4-ek kifejezetten jól szerepelnek a koronavírus-világjárvány kezelésében
A visegrádi államok (V4) – Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország – nemzetközi összehasonlításban kifejezetten jól szerepelnek a koronavírus-világjárvány kezelésébe...
  
A Siófok focistái nem fogadják el a bércsökkentést
Számtalan focicsapatnál csökkentették a játékosok fizetését a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság miatt, a magyar élvonalból a Diósgyőr, az NB II-ből többek közt a Nyíreg...
  
Rémhírterjesztés miatt állítottak elő egy borsodi apát a lányával
Rémhírterjesztés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást az Ózdi Rendőrkapitányság egy 54 éves férfival, és 15 éves lányával szemben. A gyanúsítottak...
  
Feljelentették a karanténba helyezett magyar sportolót
Szabálysértés miatt feljelentették a karanténban ülő magyar úszót. A Blikk is megírta, hogy több úszóval együtt Kozma Dominik is elkapta a koronavírust. A sportoló az is Instagram-ol...
  
Szijjártó Péter: az ország történetének legnagyobb hazatérési akciója zajlik
Csaknem 31 millió maszk, 133 ezer teszt és 152 lélegeztetőgép érkezett Magyarországra - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos t...
  
Lezárták a Budai Irgalmasrendi Kórház belgyógyászatát - Több dolgozó és beteg megfertőződött
Járványügyi zárlatot rendeltek el a Budai Irgalmasrendi Kórház belgyógyászati osztályán hétvégén, miután több egészségügyi dolgozó és beteg is koronavírussal fertőződött - ért...
  
Matolcsy György: „Veszélybe került minden, amit az elmúlt tíz évben elértünk”
„Veszélybe került minden, amit az elmúlt tíz évben elértünk” – kezdte rendkívüli sajtótájékoztatóját a Magyar Nemzeti Bank elnöke. „Az, hogy 1920 utáni száz év legjobb ...
  
Közös nyilatkozatban tiltakoznak a kormány pénzelvonási terve ellen ellenzéki polgármesterek
Közös nyilatkozatban tiltakoznak a kormány pénzelvonási terve ellen ellenzéki polgármesterek. A "Szabad városok polgármesterei" közleményében írja: "úgy tűnik azonban, hogy a korm...
  
Mi történik itthon? - Egészségügyi készletek tűntek el kórházakból
A koronavírus-járvány miatt kirendelt kórházparancsnokok egyik fő feladata az egészségügyi készletek – például gyógyszerkészletek, fertőtlenítőszerek – védelme – jelentette ki ...
  
30 éves hajléktalan támadt egy vásárolóra és az eladóra mert nem szolgálták ki a nyugdíjas-idősávban
Gyorsított eljárásban állították bíróság elé azt a 30 éves hajléktalan újpesti férfit, aki rátámadt egy eladóra és vásárlóra azért, mert nem szolgálták ki a nyugdíjas-idősáv...
  
„Oda már ne menjünk be!” – figyelmeztették Orbánt a Korányiban
Újabb videó került fel Orbán Viktor Facebook oldalára, a miniszterelnök most az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben járt. Orbán korábbi videóiban gyakran egyszerű sebészmaszkot v...
  
Ismét megtelt a Balaton-part - nyoma sem volt a kijárási korlátozás utáni csendnek
Megtelt a Balaton-part az elmúlt hétvégén a nyarat idéző melegben, nyoma sem volt a kijárási korlátozás utáni csendnek, kihaltságnak. Sétálók, kerékpárosok és motorosok lepték el a ...
  
Hirtelen négyszeresére drágult az M25-ös építése
Tavaly decemberben még 6,5 milliárd forintban határozta meg a kormány az M3-as autópályát Egerrel összekötő M25-ös autóút építési költségét, ezt a hétfői Magyar Közlönyben megje...
  
Kezdődhet a Budai Vár falainak 1,8 milliárdos felújítása
A Confector Mérnök Iroda Kft. újíthatja fel a Budai Vár falait, nettó 1 milliárd 796 millió forintért. A nyílt tender eredményét Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ ...
  
A propagandaminisztérium szerint Orbán Facebookját többen nézik mint a közmédiát
A néma miniszterelnöki bejelentést követően fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához a jobbikos Sneider Tamás, és tette fel a puhatolózó kérdést, hogy Orbán Viktor "a jövőben kívánj...
  
Figyelem, a képen látható róka egy tolvaj! - telefont lopott de az felvett mindent!
A SAVEAFOX Rescue az Egyesült Államok legnagyobb rókamentő kezdeményezése, fogságban született rókáknak igyekeznek segíteni, hogy ha már a természetbe nem lehet visszaszoktatni őket, akk...
  
Csodák pedig vannak - Eddig 1100 maszkot készített, ajándékba adja őket
Csodák pedig vannak... -Eddig 1100 maszkot készített és a nap egy bizonyos órájában mehetnek érte az emberek Debrecenben. - Ajándékba adja... Még csokit sem fogad el érte - Ő így ...
  
"Ha valóban ez az Orbán-kormány válságkezelő csomagja, akkor óriási bajban vagyunk"
"Amit a tegnap miniszterelnöki bejelentésből sejtettünk, az mára sajnos biztossá vált. A kormány láthatóan még mindig nem érti, vagy nem akarja érteni, hogy mekkora bajban van az ország"...
  
Egy 30 éves férfi ingatlanjában egy Sniper típusú lőfegyvert és hozzá tartozó lőszereket találtak a magyar rendőrök
A Tamási Rendőrkapitányság befejezte az ügy vizsgálatát. A rendőrök 2020. január 9-én egy 30 éves férfi ingatlanjában tartott kutatás során, egy Sniper típusú lőfegyvert és hozzá...
  
A koronavírus-járvány miatt bezárt iskolaépületbe törtek be Szegeden
Március 29. és április 1. között két szegedi férfi megpróbált betörni egy bezárt iskolába. Mint kiderült, nem ez volt az első kísérletük: több házba is besurrantak, sőt, az utcáko...
  
Üzent a fideszes polgármester baloldali kollégáinak: a jó vezető nem siránkozik!
Egy jó vezető nem siránkozik, hanem kihozza az adott körülményekből a legjobbat! - ezt üzente internetes bejegyzésében Karsay Ferenc, Budafok fideszes polgármestere ellenzéki kollégáinak...
  
Matolcsy György: 2010-2020 között nagy eredményeket ért el az ország
Online sajtótájékoztatót tart kedd délután a Magyar Nemzeti Bank (MNB), melyen az alelnökök mellett Matolcsy György elnök is részt vesz. Az eseményen bejelenthetik a Monetáris Tanács ked...
  
Csaknem kétmilliárdért fertőtleníttet a MÁV
A komlóskai székhelyű B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. végezheti a koronavírus miatt szükségessé vált fertőtlenítést a MÁV teljes területén, nettó 1 milliárd ...
  
Varga Mihály: nem akar külföldi hitelt felvenni a magyar kormány mert...
A koronavírus-járvány miatti új gazdaságvédelmi intézkedések mellett a kormány néhány korábbi döntést is meg szeretne őrizni, ilyen az is, hogy két százalékkal csökken a szociális ...
  
Milliókat keresnek, alig adóznak a focisták Magyarországon
Nagyon sok pénzt hagyott a kormány a fociklubok zsebében azzal, hogy a sportolók akár 500 milliós éves fizetése után sem kell a sportvállalkozásoknak közterhet fizetni - írta az Mfor.hu. ...
  
Gazdasági válság jöhet a magyar fociban - fizetéscsökkentésről tárgyalnak a klubok
Annyi közpénz került a magyar fociba az elmúlt években, hogy komoly következményekkel járhat, ha a járvány miatt a sporton kezdenek el spórolni. Több klub már most fizetéscsökkentésrő...
  
Nyelvvizsga nélkül is kiadják a diplomákat
Palkovics László Innovációs és Technológiai miniszter jelentette be a gazdasági akcióterv részeként. 75 ezer egyetemistán könyörül meg a kormány: ennyien nem szereztek nyelvvizsgát, ...
  
Megverte és szabadságában is korlátozta feleségét egy magyar férfi
A Dunaföldvári Rendőrőrsön befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, melyet egy helyi férfival szemben folytattak könnyű testi sértés vétség és személyi szabadság megsértése bűnt...
  
Győrfi Pált arra kérte az internet, hogy vegye rá a gyerekeket a rendrakásra - ezt látnod kell
Egy pár napja kering a magyar interneten egy kép arról, hogy Győrfi Pál csináljon már az otthonmaradásra felszólító videóihoz hasonló videót de abban a témakörben, hogy a gyerekek írj...
  
Orbán Viktor bemutatta minden idők legnagyobb magyar gazdaságélénkítési programját
Mindössze 11 új esetet regisztráltak a hatóságok, ezzel 744 főre nőtt a magyarországi koronavírusos megbetegedések száma hétfőn. Orbán Viktor ismertette a kormány gazdaságélénkítő ...
  
Szijjártó: a NATO-nak továbbra is kellő erőt kell biztosítania a terrorizmus ellen
Mindenki nemzeti alapon küzd a koronavírus ellen, világosan látszik, hogy a brüsszeli koordináció a háttérbe szorult - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter napirend ...
  
Segélyezés helyett a munkahelyek védelmét várják el a magyarok
A koronavírus-járvány negatív hatásai nemcsak a mindennapi élet, hanem a gazdaság különböző területein is szinte az első pillanattól megmutatkoztak. Az elmúlt hetekben az egyik legéles...
  
Szijjártó: „Lehet, hogy a koronavírus elteltével a keleti kapcsolatokra vonatkozó politikát át kell gondolni”
A parlament keddi ülésén napirend előtt szót kért Szijjártó Péter, hogy beszámoljon a NATO és az EU külügyminisztereivel folytatott egyeztetéseiről. Mint felszólalása végén jelezte:...
  
Hiába mennének most többen közmunkára, 40 milliárddal kevesebb jut idén a programra
180 helyett már csak 140 milliárdot irányzott elő erre a kormány 2020-ban, a Közmunkás Szakszervezet elnöke szerint ezúttal mégis kifizethetnék a pluszban felvehető közmunkások bérét....
  
"Megöltem anyámat" - így tett bejelentést a mogyoródi K. Rita hétfőn este
Az 55 éves nő maga tett bejelentést a rendőrségen. "Megöltem anyámat" – így tett bejelentést a mogyoródi K. Rita hétfőn este arról, hogy végzett az édesanyjával. A kiérkező járő...
  
Spanyolország az alapjövedelem bevezetését tervezi
Nadia Calviño gazdasági miniszter a La Sexta csatorna televíziós adásban jelentette be, hogy a spanyol kormány alapjövedelem bevezetését tervezi annak érdekében, hogy segítse a koronavíru...
  
"A magyar kormány mindeközben a Magyar Közlönyben trollkodik"
Miközben elvileg mindenki vállvetve küzd a koronavírus fenyegetése ellen, a magyar kormány a hivatalos közlönyben mutatta meg, ők hogyan képzelik az összefogást legszorosabb szövetséges...
  
Tíz újszülöttnél mutatták ki a koronavírus jelenlétét a temesvári kórházban
Tíz újszülöttnél mutatták ki a koronavírus jelenlétét a temesvári kórházban – írta a Stratégiai Kommunikációs Csoportra hivatkozva a Maszol.ro. Április 1-jén 49-49 kismamától é...
  
Az állam 3 hónapig átvállalja a bérköltség 70 százalékát rövidített munkaidő esetén
Új gazdaságvédelmi költségvetést készítettünk. A saját problémáinkat magunk akarjuk megoldani – kezdte Palkovics László innovációs miniszter a gazdasági mentőcsomag részleteinek i...
  
Áder kinevezte Varga Judit anyósát az OBH elnökhelyettesének
Haverok, egymás között. Hétfőn a Sándor-palotában átvette Áder Jánostól a kinevezési okmányát Erőss Mónika, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) új elnökhelyettese. Erőss Mónik...
  
Magyarország százezer maszkot ad Észak-Macedóniának
Egészségügyi védőfelszerelést adományozott Magyarország Észak-Macedóniának hétfőn. Az indoklás szerint azért, hogy a nyugat-balkáni ország minél hatékonyabban tudjon szembeszállni...
  
Nem árulja el a kormány, kinek vesznek autókat 82 milliárdért
Nem cáfolta a Pénzügyminisztérium államtitkára, hogy az Orbán-kormány 82 milliárd forintot akar elkölteni új gépkocsik vásárlására. Írásbeli kérdéssel fordult ugyanis az idevágó ...
  
Megújítják a külügy 2,4 milliárdos autóbeszerzési keretszerződését
Érdekes ajánlati-részvételi felhívás jelent meg hétfőn a hivatalos uniós pályázati oldalon: a Külgazdasági és Külügyminisztérium külképviseleti szolgálati gépjárműveket szerezne...
  
27.000 kacsát öltek meg a NEGATÍV eredmény megérkezése előtt egy nappal Békésben
Madárinfluenza gyanúja miatt számolták fel az állományt, még mielőtt megérkezett a negatív laboreredmény. Madárinfluenza gyanúja merült fel egy Békés megyei, pusztaföldvári kacsaál...
  
A Puskás Stadion is az orvosok és ápolók köpenyébe bújt
Március 27., péntektől kezdve a koronavírus-járvány ellen küzdő egészségügyi dolgozók tiszteletére fehér díszkivilágítást kapott a Lánchíd Karácsony Gergely főpolgármester kér...
  
"Már egyértelmű, hogy a kormány ha lehet, egy forint pluszpénzt sem akar költeni"
Jelentős részben nemhogy átcsoportosításokkal, de egész egyszerűen átnevezésekkel hozta össze a kormány a járványvédekezési és a gazdaságvédekezési alapokat. Már egyértelmű, hog...
  
"Továbbra sem világos, hogy a bérterhek átvállalása pontosan mit jelent"
Hétfőn vázolta fel Orbán Viktor a gazdaságvédelmi akciótervét, de csak nagy vonalakban, a részleteket Palkovics László miniszter mondja el kedden délelőtt 11-től, az Operatív Törzs t...
  
Hét dolog, ami megmagyarázhatja kiemelkedően alacsony német halálozási adatokat
Németországban a hétfői adatok szerint 101 ezer megbetegedés mellett 1,6 százalékos a koronavírus halálozási aránya. Úgy tűnik, az egész világ legfejlettebb országai közül a németek...
  
Hála isten, büszke vagyok a kormányunkra, meg rátok, miniszter uram - a telefonbeszélgetés amit hallanod kell
Süli János miniszter szombat délelőtt Bolgár György legendás, betelefonálós műsorformátumát imitálva készített tartalmat saját Facebook-oldalára: fölhívta egy ismerősét, akit Jani...
  
A régió 41 irodaházának tulajdonosába vásárolta be magát az MNB alapítványainak vagyonkezelője
Az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alap megvásárolta a Globe Trade Centre (GTC) S.A. ingatlanfejlesztő cég 61,49 százalékos tulajdonrészét. Az MNB Alapítvány vagyonát k...
  
Tízmilliókat csaltak ki orvosoktól, gyógyszertáraktól - rendőrkézen a magyar szájmaszk csalók
Az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos honlapján adott hírt a koronavírus járvány eddigi legnagyobb volumenű csalásáról. Egy 33 éves budapesti férfi és egy 32 éves budapesti nő...
  
Rendőr, katona heti 48 óránál többre is beosztható
Különleges rendvédelmi szabályokról döntött a kormány. A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a mostani veszélyhelyzetben a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivat...
  
Megnyugtatok mindenkit! A végrehajtó ugyanúgy levonta a fizetésem 33 százalékát, mint eddig!
A fizetések 33, indokolt esetben akár 50 százalékát a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság idején is levonja a végrehajtó. Pedig a bajba került családok tagjai között is sokan...
  
Kilenc magyar meghalt, 817-re nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma
Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 817 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 9 idős, krónikus bet...
  
Úgy fest, az innovációs miniszter hétfőn este felfedte a sajátos magyar bértámogatási megoldást
Hétfőn délben nagyon homályosan, konkrétum nélkül fogalmazott Orbán Viktor kormányfő, amikor szólt arról, hogy rövidített munkavégzés esetén a bérköltség egy részét vállalja át...
  
Durva szigorításokkal reagáltak a bankok a koronavírusra
Több bank dobta piacra a decemberig 5,9 százalékos maximális thm-mel futó személyi kölcsönét, és már a jövő januártól érvényes feltételeket is elárulták. A januártól megemelked...
  
363 forint felett van az euró
Az eurót a hétfő esti 363,93 forint után kedden reggel háromnegyed nyolckor 363,59 forinton jegyezték. A dollár és a svájci frank jegyzése szintén csökkent, a dollárt a hétfő esti 337,...
  
Orbán: "Szívesen osztogatok pénzt, de hol van az a pénz?”
“Ha megnézem a magyar kormánynak, illetve a személyesen nekem adott jogköröket, annak a kiterjedését és súlyát, akkor azt látom, hogy ez nagyjából annyi, mint amennyi jogköre Franciaor...
  
Magyarország több százezer maszkot adott Szerbiának és Észak-Macedóniának
A múlt hét végén nem vezettek be újabb szigorító vagy elővigyázatossági intézkedéseket a Nyugat-Balkánon az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében, az eddigi előí...
  
A G7 felsorolása szerint a Mészáros és Mészáros Kft. 60 milliárdos tartalékkal rendelkezik
A válsággal fellépő pénzhiány előkészítheti a terepet a kormányközeli vállalkozók további gazdagodásának – írja hétfői elemzésében a G7. A koronavírus-járvány okozta váls...
  
Így mentenék meg őket a zeneipari dolgozókat
Az élőzene most nem lehetséges, pedig az ágazat dolgozóinak a jövedelme nagyrészt ebből van. Részletes helyzetelemzést készített a Music Hungary Szövetség a koronavírus-járvány hat...
  
Karantén alá került egy teljes lépcsőház Baján
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya járványügyi érdekből a mai napon járványügyi megfigyelést rendelt el a Baja, Csónak u. 12. szám al...
  
Orbán: elsősorban a munkahelyeket kell menteni, de nem feledkezhetnek meg a nyugdíjasokról sem
Orbán Viktor hétfőn a gazdaságvédelmi akcióterv részeként bejelentette, fokozatosan visszahozzák a 13. havi nyugdíjat. Tehát nem egy összegben, és nem az idén, hanem a jövő évtől, az...
  
Milliárdokért kap tornacsarnokot a katolikus iskola
A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend a zalaegerszegi iskolájához két és félmilliárd forintért építtet tornacsarnokot és vívótermet. A közbeszerzést két megyei cég, a zalakarosi ...
  
"Gulyás szerint a kormány jó a kormány jó példával járt elöl, hiszen a védelmi költségek legnagyobb részét saját költségvetéséből teremtette elő"
A járvány elleni védekezés hetekig, hónapokig fog tartani; a fertőzöttek száma ugyan nő, de a közép-európai régió és különösen Európa más országaihoz képest Magyarország jól ta...
  
Négy embert kórházba vittek koronavírus gyanúja miatt egy terézvárosi idősek otthonából
Négy idős embert vittek kórházba a hétvégén a VI. kerületből, a Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona VI. kerületi, Rózsa utcai telephelyéről koronavírus gyanúja miatt – közölte hétfőn...
  
„Azokat a pénzeket, amiket Mészárosnak meg a famíliának szánt, át kell csoportosítani az orvosok és az ápolók zsebébe!”
Orbán Viktor helyett Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette röviden a kormány gazdaságvédelmi programját hétfőn az Országgyűlésben. Az ellenzéki pártok éles...
  
A kínai titok: Budapest–Belgrád-vasútvonal
A figyelem most elsősorban arra vetül, hogy a kormány mely rendeletei sértik a jogállami normákat. Pedig az egyik legkirívóbb jogkorlátozást a parlamenten akarja átvinni. A kormány – a...
  
"A miniszterelnök egy szóval sem említette, hogy a munkájukat elvesztő emberek bármiféle plusztámogatásra számíthatnának"
A miniszterelnök bejelentéséből egyelőre az irányok látszanak, a konkrétumokra még várni kell. Vagyis még mindig megmaradt a bizonytalanság. Még 362 forintot ért egy euró röviddel az...
  
Az Orbán beszéd után kitört a háború: "Vessenek ki Mészáros-adót"
A parlamentben napirend előtt Gulyás Gergely miniszter beszélt a kormány nevében, utána az ellenzéki pártok szedték szét Orbán Viktor déli bejelentését. Több államtitkár is bírálta ...
  
Horvátországban azok, akik nem tudnak dolgozni a járvány miatt havi 190 ezer forintot kapnak
Újabb, a munkahelyek megmentését célzó gazdaságélénkítő csomagot fogadott el csütörtöki ülésén a zágrábi kormány. Az MTI beszámolója szerint az új csomagban, amiről jövő héte...
  
Húsvét után elkezdik a korlátozások feloldását Ausztriában
Húsvét után elkezdik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások fokozatos feloldását Ausztriában – jelentette be Sebastian Kurz kancellár. A tervek szerint április 14-tő...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum