thepost / Magyarország / Budapest / 2020.04.04
THE POST
           
04
Kiss László: Komoly erõfeszítéseket kell tennünk, hogy zöldítsük az elõzõ kerületvezetés beruházásait

Gõzerõvel zajlik a III. kerületben az elõzõ kerületvezetés munkájának átvilágítása, de errõl egyelõre nem sok konkrétummal állt elõ a 444-nek adott interjújában Kiss László, Óbuda-Békásmegyer új, szocialista polgármestere.
Az elõzõ városvezetés több olyan beruházást hagyott hátra, amik az új polgármester szerint több szempontból használhatatlanok: árnyék és ivókút nélküli parkokról, és a békásmegyeri piac besült felújításáról is beszélt, ami még 1,4 milliárd forintos költséget varr a kerület nyakába.
A Kolosy téri csarnok megnyitásának késleltetése miatt a kerület vitában áll Tiborcz István egykori üzlettársa cégével.
De legalább a Karácsony Gergely vezette Fõvárosi Önkormányzat partnerként kezeli õket a Római parti árvízvédelem kérdésében.

444: – A megválasztása után az egyik elsõ interjújában mondta, hogy nem fogja elmulasztani az elõzõ kerületvezetés által kötött szerzõdések átvizsgálását. Ezzel haladtak már valamit?

Kiss László: – A hivatal átvilágítása csak most tudott elkezdõdni mélységében, mert körülbelül két hete van új jegyzõje a III. kerületnek. Mi nem azt a megoldást választottuk, mint más kerületek, hogy egy ügyvédi irodát bíztunk meg a teljes tevékenységgel. Fõként saját apparátusunkkal dolgozunk. Akkor fogok beszámolni konkrét, problémásnak talált dolgokról, ha jogilag megalapozott állításokat tudok tenni. Egyelõre még nem tartunk itt.

444: – Voltak olyan szerzõdések, amiknek a felbontásáról már döntöttek?

Kiss László: – Igen, a III. kerület átvizsgálta például az ügyvédi szerzõdéseket, és én arra utasítottam a szakterületeket, hogy a korábbi általános ügyvédi szerzõdésekhez képest - nagyjából egy ügyvédi irodával voltunk kapcsolatban - a szakterületek minden egyes esetben külön szerzõdéseket kössenek a megfelelõ ügyvédi irodák megtalálásával. De a szerzõdések átvilágítása helyett lényegesebbnek tekintem a projektek átnézését.

444: – Akkor beszéljünk ezekrõl!

Kiss László: – Folyamatosan problémának tekintettük, hogy jelentõs közterületi beruházások történtek az elmúlt években, de ezek semmilyen módon nem tartották szem elõtt a kerületiek szükségleteit. A békásmegyeri piac felújításánál például komoly erõfeszítéseket kellett arra tennünk, hogy érdemben zöldítsük a beruházást. Fákat, órát helyeztünk ki a Heltai Jenõ téren létesült parkban, illetve csökkentettük a beton- és kõburkolatok arányát. Úgy valósultak meg parkfejlesztések, hogy nem gondoskodtak a park csatornázásáról és WC kihelyezésérõl, ami elfogadhatatlan. A III. kerületnek jelentõs forrásába kerül majd, hogy ezeket korrigálja, ahol egyáltalán lehetséges.

A békásmegyeri piac beruházással más szempontból is nagyon rosszul jártunk. Ez ugyanis egy olyan beruházás, amire már elment több milliárd forint, és még mindig van 1,4 milliárd forint körüli fejlesztési igénye, amit már egyáltalán nem támogat az állam. Ezért a III. kerületi önkormányzatnak saját forrásból kell befejeznie a felújítás második ütemét. Roppant veszélyesnek tartom az ilyesféle helyzeteket. Közben a kormányzat könyöradományként tekint minden forrásra, amit a kerületeknek ad.

444: – A kerület egyik legismertebb problémája a Római part árvízvédelmének ügye. Tegnap fogadta el a fõvárosi közgyûlés, hogy új terveket kérnek be a Királyok útja-Nánási út vonalon már létezõ védmû megerõsítésére. Egyetért ezzel a döntéssel?

Kiss László: – Annyira egyetértek, hogy meg is szavaztam. És õszintén szólva, nem tudom mire vélni a Fidesz néhány fõvárosi képviselõjének ellenszavazatát. Az elõterjesztést széleskörû egyeztetés elõzte meg a fõváros és a III. kerület részérõl, és a szövegében szerepel, hogy ezt a késõbbiek során is alapnak tekintik. Fontos elõrelépés már ez is. De nem csak a kerülettel, hanem a Római parti civilekkel is egyeztetett a fõváros.

444: – Azokkal is, akik a hullámtérben álló, könnyen lehet, hogy árvízvédelem nélkül maradó ingatlanok tulajdonosait is képviselik?

Kiss László: – Én a fõvárosi civil egyeztetésen nem vettem részt, de abban biztos vagyok, mindenkire kiterjedt. A határozatnak, amit a Fõvárosi Közgyûlés elfogadott, a Királyok útja–Nánási úti védmû fejlesztési lehetõségeinek megvizsgálása mellett a másik nagyon fontos része, hogy társadalmi párbeszéd kezdõdik ebben a kérdésben. Erre eddig nem volt szándék. Szeretnék népszavazást kezdeményezni a gát kérdésérõl, de ennek elõfeltétele, hogy legyen mirõl szavazni. Legyen egy olyan nyomvonal javaslat, amely a kerület árvízvédelmét végre meg tudja oldani, és amirõl a helyiek is tudnak véleményt mondani.

444: – Ha tényleg a Királyok útja–Nánási úton valósulna meg az árvízvédelem, akkor milyen védelem jutna a hullámtérben lévõ 70 hektáros területen álló ingatlanoknak?

Kiss Lászó: – Azért gondolom, hogy ennyire nem tudunk elõre menni ebben a kérdésben, mert a mobilgáttól eltérõ árvízvédelmi megoldásokra egyelõre nincsenek vizsgálatok. A kérdésre csak ezek eredményei függvényében tudok majd válaszolni.

444: – 2014-ben az állam visszavásárolta a Hajógyári sziget déli csücskén lévõ területet, de továbbra sem lehet pontosan tudni, mit is kezdenének vele. Hosszú hallgatás után Fürjes Balázs nemrég a Népszavának azt nyilatkozta, õ a Fõvárossal közösen hozná rendbe a területet. Ön mit tud most errõl?

Kiss László: – Miután a kormány semmilyen módon nem egyeztet ebben a kérdésben, arra vonatkozóan, hogy nekik milyen terveik vannak, nincs információm. Azt lássuk világosan, hogy nyáron egy olyan tervet vert szét a kormányzati döntés, amely a dunai limes világörökségi helyszínné nyilvánításával bekapcsolta volna a Hajógyári szigetet egyfajta kulturális örökség fejlesztésbe. Ezt egyoldalúan, az akkori kerületvezetés tájékoztatása nélkül verte szét a kormányzat, és ez volt az utolsó intézkedés, amit a területtel kapcsolatban tõlük hallottunk.

Tragikomikus az egészben az, hogy néhány héttel az intézkedés elõtt hozta meg ennek a világörökség projektnek a támogatásáról a döntést az akkor még fideszes kerületi önkormányzat.

Mindenesetre, ha a kormány rendezni szeretné a sziget viszonyait, úgy, hogy a területbõl a III. kerületiek számára is megközelíthetõ, jól használható, a családok felé nyitott helyet szeretnének kialakítani, abban nyilván partner lesz a III. kerület. Minden má
sban nehezen. De az eddigi idõszak alatt nem tapasztaltam azt, hogy a kormányzatnak kifejezetten törekvése lenne a stratégiai céljait egyeztetni bárkivel is az önkormányzatok közül.

444: – A kampányban milyen információkra alapozva emlegetett Szabó Tímeával együtt a Hajógyári szigeten készülõ ingatlanmutyit?

Kiss László: – Szabó Tímea országgyûlési képviselõként nagyon sokat tesz azért, hogy a Hajógyári sziget ügye rendezõdjön. Képviselõ asszonynak voltak olyan információi, amik arra utaltak, hogy bizonyos kormányzati köröknek ott hátsó szándékai vannak a beruházások tekintetében. De hogy mik ezek, azt mindenképpen tõle kéne megkérdezni. Én nagyon megnyugtatónak tartom, hogy Fürjes Balázs úr - a nyilatkozatából akkor legalábbis úgy tûnik -, elállt a kormányzat ebbéli szándékaitól.

444: – 200 új önkormányzati bérlakás építését ígérte a kerületben, ennek érdekében történt elõrelépés a polgármestersége elsõ 100 napjában?

Kiss László: – Hogyne, de azt azért megjegyzem, hogy februárban fogjuk elfogadni a költségvetésünket, így némi türelmet kérek, hogy meg tudjam valósítani a programomat. De megvizsgáltuk a program lehetséges helyszíneit, és még ebben az évben elindítunk egy közbeszerzési eljárást erre a tevékenységre.

444: – Egy másik választási ígéret, a kerületi bérlakáskataszter elkészült már? Felmérték már, milyen állapotban van az önkormányzat ingatlanállománya?

Kiss László: – Igen, és ezt egy most készülõ honlapon közzé fogjuk tenni néhány hónapon belül.

444: – Mennyi lakást találtak kihasználatlanul, üresen?

Kiss László: – A III. kerületben nincs és nem is volt olyan üresen álló lakás, ami úgy állt üresen, hogy annak nem volt valamilyen konkrét célja.

444: – Mi lehet ilyen konkrét cél?

Kiss László: – Például, ha krízis van, esetleg egy tûzeset, arra fenn kell tartani ingatlanokat. Az üres lakások másik része pedig felújítás elõtt áll, miután visszaadta az elõzõ lakó, rendbe kell raknunk, hogy újra pályáztathassuk.

A lakáskatasztert azért tartom nagyon fontosnak, hogy ez az információ nyilvános legyen. Pontosan lehessen tudni, hány olyan lakás van, ami éppen krízishelyzetekre fenntartott, vagy éppen pályázati kiírásra vár.

Ezzel együtt mindenképpen szükségesnek tartom a lakásrendelet átalakítását, mert úgy érzem, a jelenlegi rendszer nem elég dinamikus, néhány ingatlan túl sok idõt tölt bent, mielõtt rendelkezésre bocsátható. Ez a munka folyamatban van.

444: – A parkolási kérdésben voltak Óbudát érintõ ügyek az elmúlt idõszakban a sajtóban. A kaszásdûlõi fizetõ parkolózóna bevezetését még Tarlós István állította le, aminek köze lehetett a kihelyezett parkolóórák üzemeltetésének magas (automatánként havi 50 ezer forintos) árához. Emiatt a kerület már mûködõ szerzõdésekbe ragadt bele az üzemeltetõ céggel. Ezzel most mi a helyzet?

Kiss László: – A Tarlós István vezette Fõvárosi Önkormányzat valójában soha nem mondta meg, miért szabotálta az utolsó pillanatban ezt a projektet.

A parkolóórák üzemeltetésére szerzõdése van az önkormányzatnak DBM Kft-vel. Ezt nem mi kötöttük, hanem az önkormányzat parkolási kft-je, még Bús Balázs polgármestersége idején. Az összes parkolóóra üzemeltetése ennél a cégnél van 2025-ig, nem csak a Kaszásdûlõn mûködõké. Egy dolog, hogy én errõl mit gondolok, de a jogszabályok kötnek minket a kérdésben. Béres András parkolásért felelõs alpolgármester vezetésével vizsgáljuk, hogy mit lehet tenni ebben az ügyben. Addig viszont fontos a kaszásdûlõi fizetõs zóna bevezetése, a decemberi ülésén az új Fõvárosi Közgyûlés a III. kerülettel konzultálva döntött is ennek engedélyezésérõl.

444: – Óbuda-Békásmegyer a fõváros egyik peremkerülete, ezért különösen sújtják azok a közlekedési problémák, amiket az agglomerációból Budapestre ingázók egyre növekvõ száma okoz. Ezt a problémát hogyan kellene kezelni ön szerint? Tett már ebbe az irányba lépéseket?

Kiss László: – Az elmúlt években drasztikusan nõtt a Budapesten regisztrált autók száma, és az autóval ingázóké is. Világos, hogy ez a tendencia nem folytatható. A levegõ minõsége és az itt lakók egészsége fontosabb szempont az autóval munkába járók berögzült szokásainál. A kerületi önkormányzatoknak relatív kevés eszközük van a forgalom csökkentésére, de amit lehet, mi az elsõ intézkedések között megtettük: a korábbi, a bérlõi kedvezményeket kontroll nélkül adó parkolási rendelethez ezért nyúltunk hozzá, mert ezzel szinte ingyen parkolhattak azok is, akik csak dolgozni jöttek autóval Óbudára. Kaszásdûlõn is lépéseket kellett tennünk: lakó-pihenõ övezetté nyilvánítással és a fizetõ parkolás bevezetésével szorítjuk ki a szûk utcájú lakónegyedbõl az átmenõ forgalmat és a napközbenre beparkolókat. Ezek mellett azonban budapesti szintû megoldásra és szemléletváltásra is szükség van.

444: – Jó ideje probléma, hogy szennyezett az egykori Óbudai Gázgyár alatti terület egy része, és hogy alacsony vízállás esetén a szennyezett talajvíz a Dunába áramlik. A kerületvezetés mit tud kezdeni ezzel?

Kiss László: – Nem a kerület kompetenciája ez a kérdés, de ha az állami tulajdonú cég, ami birtokolja a területet, a III. kerülettõl segítséget kérne, megvizsgálnám, miben állhatok a rendelkezésére, mert a leghatározottabban szeretném, hogy a szennyezés megszûnjön.

444: – A Kolosy téri piac üzemeltetési jogát még az elõzõ városvezetés adta oda Erdei Bálint, az Elios egykori társalapítója cégének. Ha jól tudom, a piac még nem nyitott meg. Mit tud arról, mi ennek az oka? Tervezi felülvizsgálni a szerzõdést?

Kiss László: – Már hónapok óta foglalkozunk a kérdéssel. A beruházó azt állítja, azzal, hogy megnyitott a piacon néhány egységet, teljesítette a megnyitási kötelezettségét. A kerület ezt vitatja. Arra vonatkozóan, hogy ennek a beruházásnak mi lesz a sorsa, ennek a jogvitának a lezárulta után tudunk beszélni. De kifejezetten úgy gondoljuk, hogy egy lassan megvalósuló, rosszul menedzselt beruházásról van szó.

A másik dolog, amit meg kell vizsgálni, hogyan állhatott elõ az a helyzet, hogy az önkormányzat megfosztotta magát a beruházóval szembeni fellépési lehetõségektõl arra az esetre, ha az nem teljesíti a pályázatban vállalt feltételeket. Szerintem ez egy súlyos ügy, amiben további intézkedésekre van szükség.
Kiss László: Komoly erõfeszítéseket kell tennünk, hogy zöldítsük az elõzõ kerületvezetés beruházásait

Gõzerõvel zajlik a III. kerületben az elõzõ kerületvezetés munkájának átvilágítása, de errõl egyelõre nem sok konkrétummal állt elõ a 444-nek adott interjújában Kiss László, Óbuda-Békásmegyer új, szocialista polgármestere.
Az elõzõ városvezetés több olyan beruházást hagyott hátra, amik az új polgármester szerint több szempontból használhatatlanok: árnyék és ivókút nélküli parkokról, és a békásmegyeri piac besült felújításáról is beszélt, ami még 1,4 milliárd forintos költséget varr a kerület nyakába.
A Kolosy téri csarnok megnyitásának késleltetése miatt a kerület vitában áll Tiborcz István egykori üzlettársa cégével.
De legalább a Karácsony Gergely vezette Fõvárosi Önkormányzat partnerként kezeli õket a Római parti árvízvédelem kérdésében.

444: – A megválasztása után az egyik elsõ interjújában mondta, hogy nem fogja elmulasztani az elõzõ kerületvezetés által kötött szerzõdések átvizsgálását. Ezzel haladtak már valamit?

Kiss László: – A hivatal átvilágítása csak most tudott elkezdõdni mélységében, mert körülbelül két hete van új jegyzõje a III. kerületnek. Mi nem azt a megoldást választottuk, mint más kerületek, hogy egy ügyvédi irodát bíztunk meg a teljes tevékenységgel. Fõként saját apparátusunkkal dolgozunk. Akkor fogok beszámolni konkrét, problémásnak talált dolgokról, ha jogilag megalapozott állításokat tudok tenni. Egyelõre még nem tartunk itt.

444: – Voltak olyan szerzõdések, amiknek a felbontásáról már döntöttek?

Kiss László: – Igen, a III. kerület átvizsgálta például az ügyvédi szerzõdéseket, és én arra utasítottam a szakterületeket, hogy a korábbi általános ügyvédi szerzõdésekhez képest - nagyjából egy ügyvédi irodával voltunk kapcsolatban - a szakterületek minden egyes esetben külön szerzõdéseket kössenek a megfelelõ ügyvédi irodák megtalálásával. De a szerzõdések átvilágítása helyett lényegesebbnek tekintem a projektek átnézését.

444: – Akkor beszéljünk ezekrõl!

Kiss László: – Folyamatosan problémának tekintettük, hogy jelentõs közterületi beruházások történtek az elmúlt években, de ezek semmilyen módon nem tartották szem elõtt a kerületiek szükségleteit. A békásmegyeri piac felújításánál például komoly erõfeszítéseket kellett arra tennünk, hogy érdemben zöldítsük a beruházást. Fákat, órát helyeztünk ki a Heltai Jenõ téren létesült parkban, illetve csökkentettük a beton- és kõburkolatok arányát. Úgy valósultak meg parkfejlesztések, hogy nem gondoskodtak a park csatornázásáról és WC kihelyezésérõl, ami elfogadhatatlan. A III. kerületnek jelentõs forrásába kerül majd, hogy ezeket korrigálja, ahol egyáltalán lehetséges.

A békásmegyeri piac beruházással más szempontból is nagyon rosszul jártunk. Ez ugyanis egy olyan beruházás, amire már elment több milliárd forint, és még mindig van 1,4 milliárd forint körüli fejlesztési igénye, amit már egyáltalán nem támogat az állam. Ezért a III. kerületi önkormányzatnak saját forrásból kell befejeznie a felújítás második ütemét. Roppant veszélyesnek tartom az ilyesféle helyzeteket. Közben a kormányzat könyöradományként tekint minden forrásra, amit a kerületeknek ad.

444: – A kerület egyik legismertebb problémája a Római part árvízvédelmének ügye. Tegnap fogadta el a fõvárosi közgyûlés, hogy új terveket kérnek be a Királyok útja-Nánási út vonalon már létezõ védmû megerõsítésére. Egyetért ezzel a döntéssel?

Kiss László: – Annyira egyetértek, hogy meg is szavaztam. És õszintén szólva, nem tudom mire vélni a Fidesz néhány fõvárosi képviselõjének ellenszavazatát. Az elõterjesztést széleskörû egyeztetés elõzte meg a fõváros és a III. kerület részérõl, és a szövegében szerepel, hogy ezt a késõbbiek során is alapnak tekintik. Fontos elõrelépés már ez is. De nem csak a kerülettel, hanem a Római parti civilekkel is egyeztetett a fõváros.

444: – Azokkal is, akik a hullámtérben álló, könnyen lehet, hogy árvízvédelem nélkül maradó ingatlanok tulajdonosait is képviselik?

Kiss László: – Én a fõvárosi civil egyeztetésen nem vettem részt, de abban biztos vagyok, mindenkire kiterjedt. A határozatnak, amit a Fõvárosi Közgyûlés elfogadott, a Királyok útja–Nánási úti védmû fejlesztési lehetõségeinek megvizsgálása mellett a másik nagyon fontos része, hogy társadalmi párbeszéd kezdõdik ebben a kérdésben. Erre eddig nem volt szándék. Szeretnék népszavazást kezdeményezni a gát kérdésérõl, de ennek elõfeltétele, hogy legyen mirõl szavazni. Legyen egy olyan nyomvonal javaslat, amely a kerület árvízvédelmét végre meg tudja oldani, és amirõl a helyiek is tudnak véleményt mondani.

444: – Ha tényleg a Királyok útja–Nánási úton valósulna meg az árvízvédelem, akkor milyen védelem jutna a hullámtérben lévõ 70 hektáros területen álló ingatlanoknak?

Kiss Lászó: – Azért gondolom, hogy ennyire nem tudunk elõre menni ebben a kérdésben, mert a mobilgáttól eltérõ árvízvédelmi megoldásokra egyelõre nincsenek vizsgálatok. A kérdésre csak ezek eredményei függvényében tudok majd válaszolni.

444: – 2014-ben az állam visszavásárolta a Hajógyári sziget déli csücskén lévõ területet, de továbbra sem lehet pontosan tudni, mit is kezdenének vele. Hosszú hallgatás után Fürjes Balázs nemrég a Népszavának azt nyilatkozta, õ a Fõvárossal közösen hozná rendbe a területet. Ön mit tud most errõl?

Kiss László: – Miután a kormány semmilyen módon nem egyeztet ebben a kérdésben, arra vonatkozóan, hogy nekik milyen terveik vannak, nincs információm. Azt lássuk világosan, hogy nyáron egy olyan tervet vert szét a kormányzati döntés, amely a dunai limes világörökségi helyszínné nyilvánításával bekapcsolta volna a Hajógyári szigetet egyfajta kulturális örökség fejlesztésbe. Ezt egyoldalúan, az akkori kerületvezetés tájékoztatása nélkül verte szét a kormányzat, és ez volt az utolsó intézkedés, amit a területtel kapcsolatban tõlük hallottunk.

Tragikomikus az egészben az, hogy néhány héttel az intézkedés elõtt hozta meg ennek a világörökség projektnek a támogatásáról a döntést az akkor még fideszes kerületi önkormányzat.

Mindenesetre, ha a kormány rendezni szeretné a sziget viszonyait, úgy, hogy a területbõl a III. kerületiek számára is megközelíthetõ, jól használható, a családok felé nyitott helyet szeretnének kialakítani, abban nyilván partner lesz a III. kerület. Minden má
sban nehezen. De az eddigi idõszak alatt nem tapasztaltam azt, hogy a kormányzatnak kifejezetten törekvése lenne a stratégiai céljait egyeztetni bárkivel is az önkormányzatok közül.

444: – A kampányban milyen információkra alapozva emlegetett Szabó Tímeával együtt a Hajógyári szigeten készülõ ingatlanmutyit?

Kiss László: – Szabó Tímea országgyûlési képviselõként nagyon sokat tesz azért, hogy a Hajógyári sziget ügye rendezõdjön. Képviselõ asszonynak voltak olyan információi, amik arra utaltak, hogy bizonyos kormányzati köröknek ott hátsó szándékai vannak a beruházások tekintetében. De hogy mik ezek, azt mindenképpen tõle kéne megkérdezni. Én nagyon megnyugtatónak tartom, hogy Fürjes Balázs úr - a nyilatkozatából akkor legalábbis úgy tûnik -, elállt a kormányzat ebbéli szándékaitól.

444: – 200 új önkormányzati bérlakás építését ígérte a kerületben, ennek érdekében történt elõrelépés a polgármestersége elsõ 100 napjában?

Kiss László: – Hogyne, de azt azért megjegyzem, hogy februárban fogjuk elfogadni a költségvetésünket, így némi türelmet kérek, hogy meg tudjam valósítani a programomat. De megvizsgáltuk a program lehetséges helyszíneit, és még ebben az évben elindítunk egy közbeszerzési eljárást erre a tevékenységre.

444: – Egy másik választási ígéret, a kerületi bérlakáskataszter elkészült már? Felmérték már, milyen állapotban van az önkormányzat ingatlanállománya?

Kiss László: – Igen, és ezt egy most készülõ honlapon közzé fogjuk tenni néhány hónapon belül.

444: – Mennyi lakást találtak kihasználatlanul, üresen?

Kiss László: – A III. kerületben nincs és nem is volt olyan üresen álló lakás, ami úgy állt üresen, hogy annak nem volt valamilyen konkrét célja.

444: – Mi lehet ilyen konkrét cél?

Kiss László: – Például, ha krízis van, esetleg egy tûzeset, arra fenn kell tartani ingatlanokat. Az üres lakások másik része pedig felújítás elõtt áll, miután visszaadta az elõzõ lakó, rendbe kell raknunk, hogy újra pályáztathassuk.

A lakáskatasztert azért tartom nagyon fontosnak, hogy ez az információ nyilvános legyen. Pontosan lehessen tudni, hány olyan lakás van, ami éppen krízishelyzetekre fenntartott, vagy éppen pályázati kiírásra vár.

Ezzel együtt mindenképpen szükségesnek tartom a lakásrendelet átalakítását, mert úgy érzem, a jelenlegi rendszer nem elég dinamikus, néhány ingatlan túl sok idõt tölt bent, mielõtt rendelkezésre bocsátható. Ez a munka folyamatban van.

444: – A parkolási kérdésben voltak Óbudát érintõ ügyek az elmúlt idõszakban a sajtóban. A kaszásdûlõi fizetõ parkolózóna bevezetését még Tarlós István állította le, aminek köze lehetett a kihelyezett parkolóórák üzemeltetésének magas (automatánként havi 50 ezer forintos) árához. Emiatt a kerület már mûködõ szerzõdésekbe ragadt bele az üzemeltetõ céggel. Ezzel most mi a helyzet?

Kiss László: – A Tarlós István vezette Fõvárosi Önkormányzat valójában soha nem mondta meg, miért szabotálta az utolsó pillanatban ezt a projektet.

A parkolóórák üzemeltetésére szerzõdése van az önkormányzatnak DBM Kft-vel. Ezt nem mi kötöttük, hanem az önkormányzat parkolási kft-je, még Bús Balázs polgármestersége idején. Az összes parkolóóra üzemeltetése ennél a cégnél van 2025-ig, nem csak a Kaszásdûlõn mûködõké. Egy dolog, hogy én errõl mit gondolok, de a jogszabályok kötnek minket a kérdésben. Béres András parkolásért felelõs alpolgármester vezetésével vizsgáljuk, hogy mit lehet tenni ebben az ügyben. Addig viszont fontos a kaszásdûlõi fizetõs zóna bevezetése, a decemberi ülésén az új Fõvárosi Közgyûlés a III. kerülettel konzultálva döntött is ennek engedélyezésérõl.

444: – Óbuda-Békásmegyer a fõváros egyik peremkerülete, ezért különösen sújtják azok a közlekedési problémák, amiket az agglomerációból Budapestre ingázók egyre növekvõ száma okoz. Ezt a problémát hogyan kellene kezelni ön szerint? Tett már ebbe az irányba lépéseket?

Kiss László: – Az elmúlt években drasztikusan nõtt a Budapesten regisztrált autók száma, és az autóval ingázóké is. Világos, hogy ez a tendencia nem folytatható. A levegõ minõsége és az itt lakók egészsége fontosabb szempont az autóval munkába járók berögzült szokásainál. A kerületi önkormányzatoknak relatív kevés eszközük van a forgalom csökkentésére, de amit lehet, mi az elsõ intézkedések között megtettük: a korábbi, a bérlõi kedvezményeket kontroll nélkül adó parkolási rendelethez ezért nyúltunk hozzá, mert ezzel szinte ingyen parkolhattak azok is, akik csak dolgozni jöttek autóval Óbudára. Kaszásdûlõn is lépéseket kellett tennünk: lakó-pihenõ övezetté nyilvánítással és a fizetõ parkolás bevezetésével szorítjuk ki a szûk utcájú lakónegyedbõl az átmenõ forgalmat és a napközbenre beparkolókat. Ezek mellett azonban budapesti szintû megoldásra és szemléletváltásra is szükség van.

444: – Jó ideje probléma, hogy szennyezett az egykori Óbudai Gázgyár alatti terület egy része, és hogy alacsony vízállás esetén a szennyezett talajvíz a Dunába áramlik. A kerületvezetés mit tud kezdeni ezzel?

Kiss László: – Nem a kerület kompetenciája ez a kérdés, de ha az állami tulajdonú cég, ami birtokolja a területet, a III. kerülettõl segítséget kérne, megvizsgálnám, miben állhatok a rendelkezésére, mert a leghatározottabban szeretném, hogy a szennyezés megszûnjön.

444: – A Kolosy téri piac üzemeltetési jogát még az elõzõ városvezetés adta oda Erdei Bálint, az Elios egykori társalapítója cégének. Ha jól tudom, a piac még nem nyitott meg. Mit tud arról, mi ennek az oka? Tervezi felülvizsgálni a szerzõdést?

Kiss László: – Már hónapok óta foglalkozunk a kérdéssel. A beruházó azt állítja, azzal, hogy megnyitott a piacon néhány egységet, teljesítette a megnyitási kötelezettségét. A kerület ezt vitatja. Arra vonatkozóan, hogy ennek a beruházásnak mi lesz a sorsa, ennek a jogvitának a lezárulta után tudunk beszélni. De kifejezetten úgy gondoljuk, hogy egy lassan megvalósuló, rosszul menedzselt beruházásról van szó.

A másik dolog, amit meg kell vizsgálni, hogyan állhatott elõ az a helyzet, hogy az önkormányzat megfosztotta magát a beruházóval szembeni fellépési lehetõségektõl arra az esetre, ha az nem teljesíti a pályázatban vállalt feltételeket. Szerintem ez egy súlyos ügy, amiben további intézkedésekre van szükség.
Ezt olvassák mások:
Leekens: Örüljenek, amiért ilyen futballszeretõ miniszterelnökük van
"Azért szerzõdtem Magyarországra, hogy futballreformot csináljak. Valami hasonlót, mint korább...
Kocsis Máté szerint a táblát és a büntetést Hadházy nem a saját zsebébõl fizeti
A Honvédelmi Minisztérium nem árulja el, hogy ki és miért engedélyezte a hadsereg vezetõinek az Orbán-évértékelõn való részvételt
Boldog István: Az én lelkiismeretem tiszta
  
A koronavírus-járvány idején sem maradnak el a szalagátvágós avatások!
  
Nem létező szájmaszkokkal üzleteltek, letartóztatták őket
  
Egy tanulmány szerint az amúgy is lemaradó diákok a távoktatás miatt még jobban leszakadnak
  
Az önkormányzatok kifeszítve várják a miniszterelnök gazdasági csomagját
  
Levélben fogják kérni az európai parlamenti képviselők a fideszesek kizárását a Néppárt EP-frakciójából
  
Orbán a Néppárt főtitkárának: A legmélyebb tisztelettel: nekem nincs időm ilyesmire!
  
Fidesz üzent Brüsszelnek: Több tiszteletet Magyarországnak!
  
A Pesti Úti Idősek Otthona 5 lakóját koronavírus-fertőzés gyanújával szállították kórházba
  
Nemcsak Mészáros Lőrinc és Tiborcz István közös érdekeltsége kapott állami támogatást kikötőfejlesztésre
  
Négymillió maszk és több százezer védőruha érkezik szombaton Budapestre - - jelentette be Szijjártó Péter
  
"úgy tűnik, hogy a vírus csak az esetek 50 százalékában okoz tüneteket"
  
Kemény üzenet érkezett a magyar kormány számára Berlinből
  
Több koronavírus-fertőzéses beteget diagnosztizáltak egy fővárosi idősotthonban
  
Ideiglenesen be kellett zárni egy patikát Fejér megyében, mert koronavírus-fertőzést kaptak a dolgozók.
  
Varga Judit: a járvány idején is folytatódik az állam áldozatsegítő programja
  
Szijjártó: Azerbajdzsán tízezer maszkot adott Magyarországnak
  
Kovács Zoltán: politikai boszorkányüldözés folyik Magyarország ellen
  
Palkovics: az orvosi egyetemek minden támogatást megkapnak a veszélyhelyzet kezeléséhez
  
Honvédelmi irányító csoportok érkeznek a bonduellehez is
  
Vuhan lakóit arra kérik, ismét maradjanak otthon
  
Németh Szilárd ebédjéről posztolt aztán jött pár komment rá....
  
Orbán: Eddig 225 milliárd forintot költöttek védekezési felszerelésekre, felkészülésre, járványkórház építésére
  
"Belátható, hogy a bérből élő emberek jövedelem nélkül nem képesek eltartani önmagukat"
  
Operatív Törzs: Felesleges lenne az egész országot tesztelni
  
Operatív Törzs: Ne permetezzük a testünket alkoholos-klóros permettel
  
Két somogyi céghez fertőzött vetőburgonya érkezett Hollandiából
  
Orvosok és ápolók kerültek járványügyi megfigyelés alá a Szent Imre Kórházban
  
Filmbe illő autós üldözés volt Kecskeméten, videó is készült róla
  
További vállalatoknál jelentek meg a honvédelmi irányító törzsek
  
Apeiron Biologics: Európában is indulhat a koronavírus elleni oltás tesztelése
  
Orbán Viktor: A papoknak és az állami vezetőknek, a rendőröknek, a katonáknak és az orvosoknak le kell győzniük a félelmet
  
Orbán Viktor: Akkora jogköröm van most, mint amennyi a francia elnöknek békeidőben
  
Már 17 uniós tagállam, köztük Szlovákia is csatlakozott ahhoz a levélhez, melyben a rendkívüli vészhelyzeti intézkedések miatt aggódnak a demokráciáért
  
Máris kéréssel fordul a magyar kormány az EU-hoz
  
Orbán bejelentette, hogy 110 kollégiumot és 58 hotelt foglaltak le
  
Orbán: Szombaton bevezetjük a járványügyi védekezés alapját
  
Várhatóan Varga Judit anyósa lesz az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese
  
Kedden jön az Orbán-csomag
  
100 milliárd eurós hitelprogramot hoz létre az Európai Unió,
  
Varga Judit anyósa az Országos Bírósági Hivatal vezetésébe készül
  
RTL: Több egészségügyi dolgozót is kényszerszabadságra küldtek a kórházak
  
A képviselőcsoportok többsége azt szeretné, ha az EU Bizottság hetes cikk szerinti eljárást indítana Magyarországgal szemben
  
Orbán: ha meglenne a vakcina, akkor mindenkit beoltanánk, megköszönnénk, hazamennénk, és folytatódna az életünk úgy, ahogy előtte volt"
  
Szerdán hozhat döntést Orbán Viktor a kijárási korlátozások jövőjéről
  
Katonai vezénylési akciótervvel készül a tömeges járány időszakára a magyar kormány
  
Óriási bunyó volt a hevesi piacon - koponyasérülést szenvedett egy kereskedő
  
Az Orbán-kormány trollkodása: csatlakozott az őt elítélő EU nyilatkozathoz
  
Zárlatos lett egy kábel Pécsen kézzel kellett lélegeztetni egy beteget
  
Orbán Viktor kirakta Facebook-oldalára a már megszokott napi videót de ezúttal szuperhős-effektekkel
  
Karantén alá vonták a görög hatóságok a háromezer fős Ritsona menekülttábor lakóit
  
Már 623 fertőzött, meghalt 5 idős, krónikus beteg
  
Még mindig nem jelent meg a koronavírus Észak-Koreában
  
Orbán: az a kérdés, mivel foglalkozik Brüsszel? Én nem tudom, milyen emberek ülnek ott
  
Orbán: minden egészségügyi dolgozónak 500 ezer forint plusz juttatást biztosítanak
  
A harmadik leggazdagabb magyar cége megszerezheti a a Kodolányi egyetemet
  
Fertőzött burgonya érkezett Magyarországra
  
RTL: Több egészségügyi dolgozót is kényszerszabadságra küldtek a kórházak
  
Kovács Zoltán: Magyarország Kormánya a magyar emberektől kapta – sorozatban a harmadik kétharmados – felhatalmazását
  
Népszava: nem jelentkezett a kormány az EU civileket mentő programjára
  
Az egyik holland napilap az uniós zászlót tipró fasiszta diktátorként rajzolta le Orbánt
  
Évek óta megfigyelhető, ha válsághelyzet van, akkor nem a köztársasági elnök, hanem Orbán a védekezés irányítója
  
Egerben a munka elkezdése előtt Czibere Zsolt plébániai kormányzó megáldotta a vegyszeres fertőtlenítést végző szakembereket
  
Szijjártó: Rendkívül szükséges a NATO terrorellenes fellépésének erősítése
  
Deutsch: Gyalázatos, hogy az EP szakbizottsága hazugságokon alapuló, gonosz pártpolitikai csatározásokban vesz részt
  
Hihetetlen lottónyeremény egy kis magyar faluban
  
Gulyás benyújtotta a módosítót: a Budapes-Belgrád vasút titkosítása továbbra is napirenden van
  
13 párt vezetője kéri a Fidesz kizárását a Néppártból
  
Az apa és a postás ellen is vádat emeltek az elütött kétéves kisfiú halála miatt
  
240 Amerikában ragadt magyart hoznak haza ma
  
Győrfi Pál a kézmosók után most a futókhoz szól
  
28 raklapnyi orvosi védőeszközt pakoltak le ma a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjában
  
Varga Judit: "Folytatjuk a harcot az európai fősodor ellen"
  
A fideszes Boldog István mentelmi jogának felfüggesztését kérte Polt Péter
  
A magyar kormány sajnálja, hogy őket nem kérdezték meg, kiállnak-e a jogállamiság mellett
  
Kiemelkedő, 254,7 milliárd forint nyereséget ért el 2019-ben a Magyar Nemzeti Bank
  
Az Európai Bizottság elnökét különösen aggasztják a magyarországi rendelkezések
  
A horvát kormány 190 ezer forintos fizetést ad azoknak, akik a járvány miatt nem tudnak dolgozni
  
Április 19-ig meghosszabbította rendkívüli termelési szünetét az Audi
  
A kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai gyógyszergyártásról Orbán Viktor
  
Mészáros Lőrincnek is szállít az első újraindult vonat Vuhanból
  
Mégis kivágták a Szentendrei úti fák egy részét
  
Az elmúlt két hétben csaknem 900 dolgozót vett át más szektorokból a Spar
  
Negatív lett a koronavírustesztje a Nagymágocsi Kastélyotthon dolgozóinak
  
Az Európai Bizottság százmilliárd eurót adna kölcsön az uniós országoknak a támogatási keret terhére
  
Rogán Cecília megcsinálta Sarka Kata körmeit aztán az interneten köszönték meg egymásnak
  
Betiltotta koronavírus szót Türkmenisztán
  
Uniós szolidaritási alapot hoznának létre az előadóművészeknek
  
Dupla bért kér a közszolgáknak a szakszervezet a járvány miatt
  
Eltanulta a kézmosást gondozóitól az orangután
  
Varga Judit: Diszkriminálták Magyarországot a kvótaperben
  
Miniszterelnöki Kabinetiroda: További repülőgépek érkeznek védőfelszereléssel – overallokkal, maszkokkal, lélegeztető gépekkel
  
Isteni csokitorta sütés nélkül - ha csak céltalanul nyitogatod a hűtőt a karantén alatt
  
Müller Cecília: ha utasokat szállítunk, azok a lehető legtávolabb üljenek a sofőrtől
  
Orbán Viktor: az ellenzék ütötte léket sikerült befoltozni
  
Biztosított az ingázók átkelése az osztrák-magyar határszakaszon
  
Novák Katalin: a kormány a járvány idején is segíti a beteg gyermekeket nevelő családokat
  
Koronavírus csalás! - helyi kórházak nevében küldenek e-maileket
  
Orbán Viktor frontális támadásba lendült az EU-ban
  
EU Szakszervezeti Szövetség: Magyarországon védelem nélkül hagyják a munkavállalókat
  
Idénymunkást faragna a munkanélküli egyetemistákból és vendéglátósokból az agrárminiszter
Sokan válnak munkanélkülivé a koronavírus-járvány miatt, az agráriumban viszont éppen munkaerőhiány van. Az Agrárminisztérium meglátta a lehetőséget, és indított egy munkakereső por...
  
Boldog István: Az én lelkiismeretem tiszta
Két mondatban nyilatkozott az MTI-nek Boldog István fideszes országgyűlési képviselő, miután csütörtök Polt Péter legfőbb ügyész indítványozta mentelmi jogának felfüggesztését, me...
  
A koronavírus-járvány idején sem maradnak el a szalagátvágós avatások!
A koronavírus-járvány idején sem maradnak el a szalagátvágós avatások! Horváth László, a Fidesz Heves megyei országgyűlési képvislője posztolta az új módit: Távolságtartás, maszk...
  
Nem létező szájmaszkokkal üzleteltek, letartóztatták őket
A Pécsi Járási Ügyészség indítványára a letartóztatta a bíróság azt a budapesti párt, akik nem létező szájmaszkokkal üzleteltek. A megalapozott gyanú szerint jogosulatlanul belépt...
  
Egy tanulmány szerint az amúgy is lemaradó diákok a távoktatás miatt még jobban leszakadnak
Egy friss tanulmány szerint az amúgy is lemaradó diákok a távoktatás miatt még jobban leszakadnak. Az Országos kompetenciamérés 2017-es adatai alapján Hermann Zoltán becsülte meg, hogy ...
  
Az önkormányzatok kifeszítve várják a miniszterelnök gazdasági csomagját
Hódmezővásárhelyen már áprilistól csak korábbi fizetésük negyedét vihetik haza azok, akiket a járványhelyzet miatt szabadságoltak, máshol még ügyeskednek az önkormányzati dolgozók...
  
Levélben fogják kérni az európai parlamenti képviselők a fideszesek kizárását a Néppárt EP-frakciójából
Levélben fogják kérni az európai parlamenti képviselők a fideszesek kizárását. A Fidesz európai parlamenti képviselőinek kizárását kezdeményezik az Európai Néppárt (EPP) frakciój...
  
Orbán a Néppárt főtitkárának: A legmélyebb tisztelettel: nekem nincs időm ilyesmire!
Orbán Viktor pénteken levelet írt Antonio López-Istúriznak, az Európai Néppárt főtitkárának. A magyar miniszterelnök a Néppárt határozott kritikáira reagált, amivel a magyar felhatal...
  
Fidesz üzent Brüsszelnek: Több tiszteletet Magyarországnak!
Videót tett közzé a magyar kormánypárt pénteken a Facebook-oldalán, amiben EP-képviselő arról beszél, hogy "Brüsszel ahelyett, hogy a koronavírus elleni küzdelmet segítené, már megint...
  
A Pesti Úti Idősek Otthona 5 lakóját koronavírus-fertőzés gyanújával szállították kórházba
Hiába rendeltek el látogatási tilalmat a fővárosi idősotthonokban, a fertőzés megjelent a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthonában, közölte a főpolgármester hivatal. ...
  
Nemcsak Mészáros Lőrinc és Tiborcz István közös érdekeltsége kapott állami támogatást kikötőfejlesztésre
Nemcsak Mészáros Lőrinc és Tiborcz István közös érdekeltsége kapott állami támogatást kikötőfejlesztésre, egy Csányi Sándorhoz közeli cég szintén Balatonfüreden fejlesztheti kikö...
  
Négymillió maszk és több százezer védőruha érkezik szombaton Budapestre - - jelentette be Szijjártó Péter
A Wizz Air hat gépe nemrég landolt Pekingben, és szombaton több mint négymillió maszkot, valamint több százezer védőruhát szállít Budapestre - jelentette be Szijjártó Péter külgazdas...
  
"úgy tűnik, hogy a vírus csak az esetek 50 százalékában okoz tüneteket"
Izland sok országnak mutat példát a tömeges teszteléssel. A gyakorlat nemcsak a járvány terjedésének felmérése miatt fontos, hanem azért is, mert az adatok alapján a szakértők pontosabb...
  
Kemény üzenet érkezett a magyar kormány számára Berlinből
Berlin — Steffen Seibert német kormányszóvivő sajtótájékoztatót tartott abból az alkalomból, hogy Angela Merkel kancellár elhagyta az otthoni karanténját – az egyik fő témává azon...
  
Több koronavírus-fertőzéses beteget diagnosztizáltak egy fővárosi idősotthonban
A járványügyi veszélyhelyzet kihirdetésével egyidőben azonnal látogatási tilalmat rendeltek el az idősotthonokban, mivel a 65 éven felüliek a legveszélyeztetettebb csoportja a koronavíru...
  
Ideiglenesen be kellett zárni egy patikát Fejér megyében, mert koronavírus-fertőzést kaptak a dolgozók.
Úgy tűnik, az idősek és a krónikus betegek mellett komoly veszélyben lehetnek az egészségügy bizonyos szegmenseiben dolgozók is. Azt egyelőre nem tudni, hol kapták el a fertőzést, de té...
  
Varga Judit: a járvány idején is folytatódik az állam áldozatsegítő programja
gyetlen áldozat sem marad egyedül a veszélyhelyzetben, mivel az állam a koronavírus-járvány idején sem hagyja magára a bűncselekmények és a szabálysértések sértettjeit - nyilatkozta az...
  
Szijjártó: Azerbajdzsán tízezer maszkot adott Magyarországnak
Azerbajdzsán kormánya csütörtökön tízezer védőmaszkot juttatott el a bakui magyar nagykövetségre - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán....
  
Kovács Zoltán: politikai boszorkányüldözés folyik Magyarország ellen
Nemcsak kritizálják Magyarországot a koronavírus elleni törvény miatt, hanem politikai boszorkányüldözés és összehangolt sajtó lejárató kampány zajlik - mondta Kovács Zoltán nemzetk...
  
Palkovics: az orvosi egyetemek minden támogatást megkapnak a veszélyhelyzet kezeléséhez
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium saját forrásaiból is hozzájárul az orvos- és egészségtudományi egyetemek egészségügyi kiadásainak fedezéséhez - hangsúlyozta Palkovics L...
  
Honvédelmi irányító csoportok érkeznek a bonduellehez is
Kielncvenháromra emelkedett a katonai felügyelet alá kerülő magyar vállalatok száma – olvasható a Koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldalon. Honvédelmi irányító csoportok ...
  
Vuhan lakóit arra kérik, ismét maradjanak otthon
Vuhan lakosságát arra figyelmeztették a hatóságok, hogy maradjanak otthon, ha lehet, és tartsák be azokat a járványügyi előírásokat, melyeket a járvány kínai tombolásakor alkalmaztak....
  
Németh Szilárd ebédjéről posztolt aztán jött pár komment rá....
Németh Szilárd gasztro mogul ismét posztolt, lássuk mit: "Breaking! A mai ebéd még tegnap késő estébe nyúlóan készült el, családi közkívánatra: ropogós, fűszeres csirkeszárnya...
  
Orbán: Eddig 225 milliárd forintot költöttek védekezési felszerelésekre, felkészülésre, járványkórház építésére
Eddig 225 milliárd forintot költöttek védekezési felszerelésekre, felkészülésre, járványkórház építésére, április 6-án vagy 7-én pedig bemutatják Magyarország történetének leg...
  
"Belátható, hogy a bérből élő emberek jövedelem nélkül nem képesek eltartani önmagukat"
Jelen állás szerint egy foglalkoztatási válság enyhítését célzó állami bérkompenzációs csomag bevetését a legtöbb gazdasági szereplő szorgalmazza: az országos munkáltatói szövet...
  
Operatív Törzs: Felesleges lenne az egész országot tesztelni
A tömeges megbetegedés nem lesz elkerülhető – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Az Operatív Törzs pénteki tájékoztatója. A legfontosabb hírek pénteken, a törzs tájéko...
  
Operatív Törzs: Ne permetezzük a testünket alkoholos-klóros permettel
Az UV-lámpák inkább károsak, mint hasznosak, a kézszárító pedig nem öli a vírust. A törzs pénteki tájékoztatója. A legfontosabb hírek pénteken, a törzs tájékoztatója előtt: ...
  
Két somogyi céghez fertőzött vetőburgonya érkezett Hollandiából
Frissítés: Nébih: Két somogyi céghez fertőzött vetőburgonya érkezett Hollandiából, de sikerült megakadályozni a baktérium továbbterjedését A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági H...
  
Orvosok és ápolók kerültek járványügyi megfigyelés alá a Szent Imre Kórházban
Orvosok és ápolók kerültek járványügyi megfigyelés alá a Szent Imre Kórházban. A Népszava cikke szerint ez az oka annak, hogy kedd óta nem üzemel az érsebészeti osztály. A kórház ...
  
Filmbe illő autós üldözés volt Kecskeméten, videó is készült róla
A piros színű Volkswagen a rendőri intézkedés során nem húzódott le, inkább menekülőre fogta a hatóságok elől. Kedden kora délután akartak megállítani egy autót a rendőrök Kecsk...
  
További vállalatoknál jelentek meg a honvédelmi irányító törzsek
További vállalatoknál jelentek meg a honvédelmi irányító törzsek - közölte a Honvédelmi Minisztérium pénteken. A listán élelmiszeripari, szállítmányozási és vegyészeti cégek szer...
  
Apeiron Biologics: Európában is indulhat a koronavírus elleni oltás tesztelése
Kétszáz osztrák, német és dán önkéntesen a jövő héten megkezdődik egy új koronavírus elleni oltóanyag, az APN01 emberi tesztelése, jelentette be csütörtökön az osztrák Apeiron Bio...
  
Orbán Viktor: A papoknak és az állami vezetőknek, a rendőröknek, a katonáknak és az orvosoknak le kell győzniük a félelmet
A tervek szerint jövő szerdán születik meg a döntés arról, hogy a kijárási korlátozás a húsvéti ünnepekre is fennmarad-e – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó r...
  
Orbán Viktor: Akkora jogköröm van most, mint amennyi a francia elnöknek békeidőben
A tervek szerint jövő szerdán születik meg a döntés arról, hogy a kijárási korlátozás a húsvéti ünnepekre is fennmarad-e – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó r...
  
Már 17 uniós tagállam, köztük Szlovákia is csatlakozott ahhoz a levélhez, melyben a rendkívüli vészhelyzeti intézkedések miatt aggódnak a demokráciáért
Már 17 uniós tagállam, köztük Szlovákia is csatlakozott ahhoz a levélhez, melyben a rendkívüli vészhelyzeti intézkedések miatt aggódnak a demokráciáért. Az Európai Bizottság elnöke...
  
Máris kéréssel fordul a magyar kormány az EU-hoz
Magyarország kezdeményezi, hogy a koronavírus-járvány elleni gazdasági védekezés eredményessége érdekében az Európai Unió tegye egyszerűbbé azokat a szabályokat, amelyek a beruházás...
  
Orbán bejelentette, hogy 110 kollégiumot és 58 hotelt foglaltak le
Katonai vezénylési akciótervvel készül a tömeges járány időszakára a magyar kormány, jelentette be péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök. A gyakorlatban ez az ...
  
Orbán: Szombaton bevezetjük a járványügyi védekezés alapját
Szombaton bevezetjük a járványügyi védekezés alapját, a válságkezelés részletes bemutatása pedig jövő kedden várható - jelentette be az MR1 Kossuth Rádió ma reggeli műsorában Orbá...
  
Várhatóan Varga Judit anyósa lesz az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese
Várhatóan a jövő hét elején Áder János államfő az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének előterjesztésére a bírósági igazgatási szervezet elnökhelyettesévé nevezi ki Erős...
  
Kedden jön az Orbán-csomag
A kormány eddig már több fontos lépést tett a koronavírus okozta gazdasági válság kezelésére, tompítására. Míg viszont más országok kis túlzással helikopterről szórják vagy ágy...
  
100 milliárd eurós hitelprogramot hoz létre az Európai Unió,
Az uniós "Marshall-terv" egyszerre segítené a védekezést és a gazdaság életben tartását. SURE néven 100 milliárd eurós „szolidaritási eszközt”, hitelprogramot hoz létre az Euró...
  
Varga Judit anyósa az Országos Bírósági Hivatal vezetésébe készül
Nincs szó összeférhetetlenségről – reagált az igazságügyi miniszter. Az Index értesülése szerint jövő hét elején Áder János köztársasági elnök kinevezi az Országos Bírósági...
  
RTL: Több egészségügyi dolgozót is kényszerszabadságra küldtek a kórházak
Míg a koronavírusos betegekre várnak, sok egészségügyi dolgozót szabadságra vagy fizetés nélküli szabadságra küldtek a magyar kórházak és szakrendelők - idézi a dolgozók egyik zárt...
  
A képviselőcsoportok többsége azt szeretné, ha az EU Bizottság hetes cikk szerinti eljárást indítana Magyarországgal szemben
Rendkívüli plenáris ülést tart az Európai Parlament áprilisban, egyúttal a képviselőcsoportok többsége azt szeretné, ha az Európai Bizottság hetes cikk szerinti eljárást indítana Mag...
  
Orbán: ha meglenne a vakcina, akkor mindenkit beoltanánk, megköszönnénk, hazamennénk, és folytatódna az életünk úgy, ahogy előtte volt"
Szerdán hozhat döntést Orbán Viktor a kijárási korlátozások jövőjéről, jelentette be ő maga a szokásos pénteki rádióinterjújában, majd azon kezdett lamentálni, hogy most jön húsv...
  
Szerdán hozhat döntést Orbán Viktor a kijárási korlátozások jövőjéről
Szerdán hozhat döntést Orbán Viktor a kijárási korlátozások jövőjéről, jelentette be ő maga a szokásos pénteki rádióinterjújában, majd azon kezdett lamentálni, hogy most jön húsv...
  
Katonai vezénylési akciótervvel készül a tömeges járány időszakára a magyar kormány
Katonai vezénylési akciótervvel készül a tömeges járány időszakára a magyar kormány, jelentette be péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök. A gyakorlatban ez az ...
  
Óriási bunyó volt a hevesi piacon - koponyasérülést szenvedett egy kereskedő
Beismerő vallomást tettek azok a kereskedők, akik ellen testi épség elleni, valamint köznyugalmat sértő bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség a hevesi piacon történt verekedé...
  
Az Orbán-kormány trollkodása: csatlakozott az őt elítélő EU nyilatkozathoz
Magyarország is csatlakozik az uniós tagállamok nyilatkozatához – idézi a 444 az Igazságügyi Minisztérium oldalán csütörtök este kiadott közleményt. A nyilatkozat szerda este jelent ...
  
Zárlatos lett egy kábel Pécsen kézzel kellett lélegeztetni egy beteget
Kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget Pécsen, miután áramkimaradás miatt leállt a fertőzöttek ellátására kijelölt kórház egyik lélegeztetőgépe. Az RTL Híradó úgy ...
  
Orbán Viktor kirakta Facebook-oldalára a már megszokott napi videót de ezúttal szuperhős-effektekkel
A miniszterelnök kirakta Facebook-oldalára a már megszokott napi videót a járvány elleni védekezésről. Korábban alapvetően arról volt ezekben szó, hogy a miniszterelnök milyen programoko...
  
Karantén alá vonták a görög hatóságok a háromezer fős Ritsona menekülttábor lakóit
Karantén alá vonták a görög hatóságok a háromezer fős Ritsona menekülttábor lakóit miután húsz embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a Guardian tudósítója. ...
  
Már 623 fertőzött, meghalt 5 idős, krónikus beteg
38 új fertőzöttet azonosítottak, 43-ra nőtt a gyógyultak száma. Frissült a térkép a koronavírus magyarországi terjedéséről Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronav...
  
Még mindig nem jelent meg a koronavírus Észak-Koreában
A KCNA közlése szerint a kommunista ország fokozni fogja az új típusú koronavírus terjedése elleni kampányát. Ugyanakkor jelentette azt is, hogy mostanra mindössze 500 ember maradt karanté...
  
Orbán: az a kérdés, mivel foglalkozik Brüsszel? Én nem tudom, milyen emberek ülnek ott
Most még az elején vagyunk, a nagy roham még előttünk van, erre készülünk most fel – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban péntek reggel. Egy katonai vezénylési akcióterv áll rende...
  
Orbán: minden egészségügyi dolgozónak 500 ezer forint plusz juttatást biztosítanak
Most még az elején vagyunk, a nagy roham még előttünk van, erre készülünk most fel – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban péntek reggel. Egy katonai vezénylési akcióterv áll rende...
  
A harmadik leggazdagabb magyar cége megszerezheti a a Kodolányi egyetemet
Egy zavaros és évek óta bíróság előtt vitatott 200 millió forintos kölcsönügylet után tavaly Gattyán György milliárdos cége, a Dockler Holding is kölcsönadott a Kodolányi János Egy...
  
Fertőzött burgonya érkezett Magyarországra
Két somogyi céghez fertőzött vetőburgonya érkezett Hollandiából, de sikerült megakadályozni a baktérium továbbterjedését – közölte a Nébih. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági ...
  
RTL: Több egészségügyi dolgozót is kényszerszabadságra küldtek a kórházak
Míg a koronavírusos betegekre várnak, sok egészségügyi dolgozót szabadságra vagy fizetés nélküli szabadságra küldtek a magyar kórházak és szakrendelők - idézi a dolgozók egyik zárt...
  
Kovács Zoltán: Magyarország Kormánya a magyar emberektől kapta – sorozatban a harmadik kétharmados – felhatalmazását
Ha elolvasta volna a törvény szövegét – amely angolul is elérhető –, akkor talán még ő is megérthetné, hogy a határozatlan idő nem az örökkévalóságot jelenti, hanem a veszélyhel...
  
Népszava: nem jelentkezett a kormány az EU civileket mentő programjára
Miközben Szijjártó Péter a magyarok mentésében erélytelen Uniót emlegette, egy nagyon fontos dologról nem tett említést. Az Európai Unió koordinációja elkésett és jelentéktelen volt ...
  
Az egyik holland napilap az uniós zászlót tipró fasiszta diktátorként rajzolta le Orbánt
Nem bánik kesztyűs kézzel a Trouw a populista politikusokkal. Sok kritika érte a magyar kormányt, amiért a koronavírus-járványra hivatkozva egy új törvénnyel korlátlan időre terjeszthet...
  
Évek óta megfigyelhető, ha válsághelyzet van, akkor nem a köztársasági elnök, hanem Orbán a védekezés irányítója
Csak akkor tűnt elő, amikor alá kellett írnia a felhatalmazási törvényt. Egy korábbi nyilatkozat alapján az Alaptörvényben rögzített feladatait látja el. Az pedig már évek óta megfigy...
  
Egerben a munka elkezdése előtt Czibere Zsolt plébániai kormányzó megáldotta a vegyszeres fertőtlenítést végző szakembereket
Az országban több városban fertőtlenítik az utcákat a koronavírus-járvány idején. Az biztos, hogy nem sok helyen látni olyat, ahogy ezt Egerben csinálják. Egerben ugyanis a munka elkezd...
  
Szijjártó: Rendkívül szükséges a NATO terrorellenes fellépésének erősítése
A mostani koronavírus-járvány idején rendkívül szükséges, hogy a NATO erősítse a terrorellenes fellépését – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtök...
  
Deutsch: Gyalázatos, hogy az EP szakbizottsága hazugságokon alapuló, gonosz pártpolitikai csatározásokban vesz részt
Gyalázatos, hogy az Európai Parlament (EP) szakbizottsága ahelyett, hogy idejét és intellektuális képességeit a koronavírus-járvány okán a megelőzés és az európai emberek életének v...
  
Hihetetlen lottónyeremény egy kis magyar faluban
Győrújfalu — Bár a hat és félmilliárd forintot nem nekik sikerült megcsípniük, a kettesekből és a hármasokból másfél millió forint gyűlt össze a közös kasszában a „falulottóz...
  
Gulyás benyújtotta a módosítót: a Budapes-Belgrád vasút titkosítása továbbra is napirenden van
Ahogy korábban bejelentette, egyéni képviselői indítványként benyújtotta a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt a módosítójavaslatot, ami mégsem kötné meg a veszélyhelyzet idejé...
  
13 párt vezetője kéri a Fidesz kizárását a Néppártból
Tizenhárom néppárti pártvezér írt alá egy Donald Tusknak címzett levelet, ami arra kéri az Európai Néppárt (EPP) elnökét, hogy zárják ki a pártcsaládból a Fidesz-KDNP-t. A pártok v...
  
Az apa és a postás ellen is vádat emeltek az elütött kétéves kisfiú halála miatt
Gondatlanságból elkövetett emberölés és gondatlanságból elkövetett halálos közúti baleset okozása miatt emelt vádat a Somogy Megyei Főügyészség azzal az apával és postással szembe...
  
240 Amerikában ragadt magyart hoznak haza ma
Csütörtökön 240, a koronavírus-járvány miatt Észak-Amerikában rekedt magyart hoznak haza – közölte a külgazdasági és külügyminiszter az MTI-vel. Szijjártó Péter emlékeztetett: a...
  
Győrfi Pál a kézmosók után most a futókhoz szól
A másfél-két méteres távolság nem elég, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője azt is elmondja, miért nem. Sok futó mostanában azon gondolkodik, hogy miként érvényesek r...
  
28 raklapnyi orvosi védőeszközt pakoltak le ma a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjában
Huszonnyolc raklapnyi orvosi védőeszközt pakoltak le ma a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjában. A nagy mennyiségű védőeszköz Kínából érkezett, a kirakodást katonák felügye...
  
Varga Judit: "Folytatjuk a harcot az európai fősodor ellen"
Az igazságügyi miniszter szerint a bizottság diszkriminatív módon járt el. "Bár a történelem bennünket igazolt, mégis Magyarországot citálták bíróság elé. Különösen felháborít...
  
A fideszes Boldog István mentelmi jogának felfüggesztését kérte Polt Péter
Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoz az ügyészség, Boldog volt munkatársát tavaly tartóztatták le. Hivatali vesztegetés bűntette és más ...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum