thepost / Magyarország / Budapest / 2020.02.17
THE POST
           
17
A nyilasoknak rosszabb a sajtója, mint a kommunistáknak
Ezt olvassák mások:


Teljesen félrecsúszott a NAT-vita, amikor az nem szakmai, hanem politikai síkra terelődött, egyfajta hazafiság-versennyé vált. Az előíró-utasításos felfogás helyett sokkal jobb lenne több szabadságot adni az irodalomtanároknak abban, hogy milyen műveket vesznek elő az órákon. Mondjuk, érdemes lenne megnézni az erdélyi magyar tantervet: abban csak javasolt művek vannak, és azok között sem szerepel sem Nyirő, sem Herczeg, de nincs is tiltva egyik sem. Az írók politikai megnyilvánulásait pedig le kellene hántani a műveik megítéléséről, hogy csak az irodalmi minőség számítson.

„Egy nyilas is tud jó regényt írni” – jelentette ki Pokorni Zoltán, egykori oktatási miniszter néhány napja az Indexnek. Hozzátette, hogy az igazi pedagógusok értékütközéseket, dilemmákat vázolnak fel a diákoknak, szerinte egy jó regény és a szerzőjének politikai szerepvállalásának kérdése pont jó példa lenne erre.

Ebben a rövid nyilatkozatban – még ha azzal a polgármester esetleg inkább megúszni próbálta is a kényes kérdések megválaszolását –, pontosan megmutatkozik, mennyire félrecsúszott a Nemzeti alaptanterv körüli vita. A vita, amelyhez természetesen már túl késő, hiszen a tanterv készítésekor kellett volna lefolytatni, nem az után, hogy megjelent a kormányrendelet. Most már a kormánypártiaknak csak az maradt, hogy mindenáron megvédjék, az ellenzéknek pedig, hogy támadják. Aki pedig szakmai érvekkel próbál kritizálni, az gyorsan belesorolódik ebbe az egybites diskurzusba, amelyet a jobboldal, szokása szerint, nyelvileg is próbál leuralni, mondván, a NAT-ot ellenzőknek az fáj, hogy az alaptanterv „végre” nemzeti és hazafias.

Akinek nem tetszik, hogy Nyirő József, Herczeg Ferenc, Wass Albert lett a dokumentum ikonikus szereplője, az nem elég hazafi.

Ennek a vitának az álságosságát már csak az is mutatja, hogy az eddigi alaptantervek is deklarálták, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a nemzeti tudat kialakítására. Már az első, 1995-ös, több évnyi szakmai vita után elkészült, Fodor Gábor SZDSZ-es miniszter (!) idején megjelent NAT is azt írja, hogy az „nemzeti, mert a közös nemzeti értékeket szolgálja. Fontos szerepet szán a nemzeti hagyományoknak, valamint a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének, beleértve az ország nemzetiségeihez, etnikumaihoz tartozók azonosságtudatának ápolását, kibontakoztatását”.

Kosztolányi is antiszemita volt, de zseniális író

Az eléggé nemzeti vagy-e vita az irodalom és a történelem tananyagra szűkült le, ezektől hangos a sajtó. A történelemtanítás körüli vitáról itt lehet olvasni. Az irodalom témájában kevéssé az olvasás megszerettetéséről, az önálló véleményalkotásról, szövegalkotásról folyik a diskurzus, mint inkább az irodalmi kánon változtatási szándékáról, elsősorban politikai szerepük miatt vitatott írók beemeléséről (mások kihullásáról) a tantervbe.

Az valóban érdekes kérdés, hogy szét lehet-e választani az alkotó morálisan vállalhatatlan magán- vagy közéleti szerepét az alkotásától. Lehet-e jó regénye egy, a nyilasokkal vagy a kommunistákkal kokettáló írónak? Kicsit kitágítva a kört, megérdemelte-e az irodalmi Nobelt a Waffen SS egykori tagja, Günter Grass, vagy a háborús bűnöst éltető Peter Handke? Sőt: értékelhető-e Michael Jackson vagy Kevin Spacey életműve, miután kiderült róluk, hogy a magánéletükben miket tettek?

De térjünk vissza „e lángoktól ölelt kis országra”, ahol épp most fokozták le – nyilván hazafias alapon – ennek a sornak az íróját, Radnóti Miklóst is, hogy helyébe, az első vonalba léphessen például Herczeg Ferenc. (Miközben már az is egy jó kérdés lenne, hogy mitől jobb hazafi az, aki Radnóti helyett Herczeget tolja a gyerekek elé vagy Móricz, Ottlik helyére Nyirőt és Wass-t.)

Nem elég jó író

Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész Herczeg Ferenccel kapcsolatban sokkal megengedőbb, mint például Nyáry Krisztián, aki a Mussolinit dicsőítő írásai alapján ítéli el a most a legnagyobbak közé emelt szerzőt. Az irodalomtörténész ugyanis felhívja a figyelmet arra, hogy Mussolinit a 30-as években sokan éltették, többek között Kosztolányi is, már csak azért is, mert a Duce nyíltan Magyarország mellé állt az elszakított országrészek visszaszerzésében. „Nem mondanám ezért egyértelműen azt, hogy Herczeg fasiszta volt, és semmiképp sem volt véresszájú uszító, aki emberéletekért lett volna felelős. Nyírő sokkal egyértelműbben vállalhatatlan emberileg, hiszen ő a nyilas pártnak is tagja volt és a végsőkig kitartott Szálasi mellett.”

Bíró-Balogh szerint Herczeg első vonalba emelése nem is emiatt aggályos, a probléma az, hogy ő egyszerűen nem elég jó író. Az irodalomtörténész szerint most fájhat a fejük a tankönyvszerzőknek, hiszen a NAT előírja például, hogy Herczeg Ferenc teljes életművének ismerete szükséges. „Hát kíváncsi vagyok én arra, hogy ezt ki írja meg, mert ha jól tudom, nincs modern monográfia Herczeg Ferencről és a művei is elérhetetlenek, hiszen nincsen új kiadás, nincsen kritikai kiadás.

Újra kell majd írni a tankönyveket, hiszen Herczeg Ferenc teljesen hiányzott eddig az összesből, és ugyanez a helyzet Wass Alberttel.

S ha már szóba került Kosztolányi: ő 1919 és 1921 között a szélsőjobboldali, nyíltan antiszemita Új Nemzedék fizetett, belső munkatársa volt. Az általa vezetett Pardon című rovat – egyébként névtelen cikkeinek – 80 százalékát ő írta, és ez épp azért jelenthető ki, mert nagyon csak rá jellemző stilisztikával, míves nyelvi fordulatokkal írta ezeket a zsidógyűlölő cikkeket is. Mondhatni, Kosztolányi volt a korabeli antiszemita sajtó messze legjobb írója. „Magam is minduntalan rácsodálkozom, hogy ezek milyen zseniális írások, micsoda újságírói teljesítmények” – mondja az irodalomtörténész. Mellesleg Kosztolányi a másik oldalnál is letette a voksát. Részt vett ugyanis a Tanácsköztársaság kultúrmunkájában, tagja volt például a Marx-fordító bizottságnak. Igaz, hogy nem fordított le semmit, és néhány hónap múlva már elküldte Marxot a fenébe, de felvette az előleget.

Kosztolányi e kilengések ellenére is a legnagyobb magyar írók egyike. Az antiszemita írásait és más rossz megnyilatkozásait nem menti semmi, azok morálisan elítélendők, de tudunk mondani kapásból egy tucat írását, ami világirodalmi rangú. Nélküle nem értelmezhető a modern magyar irodalom. Ha kivesszük Kosztolányi műveit a magyar irodalom történetéből, akkor nincs Ottlik, nincs Esterházy (igaz, egyikük sincs benne a NAT-ban) – mondja Bíró-Balogh.

„Az irodalomtörténet Wass-sal, Nyírővel, Herczeggel kapcsolatban még nem jutott olyan konszenzusra, hogy ők is ilyen kiválóak lettek volna. Szerintem nem is lesz ilyen konszenzus. Hiába tették be most Herczeget a NAT-ba magasra pozícionálva a legfontosabb szerzők közé. Herczeg Ferencnek egyébként volt fontos munkáj

a, de az nem irodalmi mű, hanem az Új idők című lap volt.”

„Senkit sem illik egyetlen szóval leírni”

„Az irodalmi érték és a magánélet két külön dolog, és ha magánéleti tevékenység nyomait keressük egy irodalmi műben, akkor inkább vagyunk történészek, mint irodalomolvasók. Egy mű nem feltétlenül a valóság lenyomata, sőt, aki azt hiszi, az irodalom a valóság rögzítésének egy eszköze, szerintem nem jár jó úton” – véli Nényei Pál író, középiskolai tanár. Szerinte a tanórákon meg kell kísérelni ezek szétválasztását, már csak azért is, mert maga az írás gesztusa is nagyrészt ezzel az elválasztással azonos. „Aki ír, gyakran szenved is attól, hogy mennyire más tevékenység az írás, mint az élet.”

Nényei úgy véli, senkit sem illik egyetlen szóval leírni – emberek vagyunk, nem dobozok. A „nyilas író” kategóriája olyan, mint a „női író” – mondja, ő igazából egyiket sem érti. Nagyon szomorúnak tartja, hogy az irodalomolvasás jelenleg nem erősségünk, és

inkább értjük a politikai kódokat, mint az irodalmiakat.

„A nyilasoknak rosszabb a sajtója, mint a kommunistáknak – ez a gondolat jelenleg történelmi adottság nálunk. Tehát a nyilasoknak nincs pardon, kommunistáknak van pardon. Ez az első, a főtörvény. Az altörvény: néhány fasiszta-náci-nyilasnak elnézzük a kilengését. Ilyen például Kosztolányi vagy Heidegger.” Nényei szeretné azt hinni, hogy az ő esetükben ennek az elnézésnek az oka munkásságuk minősége, de szerinte az is lehet, hogy sokan egyszerűen felhasználják a nevüket arra, hogy ezáltal demonstrálják nyitottságukat, hogy az ő értékítéletük márpedig független a politikai beakadásaiktól. „Ez kicsit olyan retorika, mint amikor az antiszemita úgy beszél, hogy nekem vannak ám zsidó barátaim, például a Braun Samu, nekem nem a zsidókkal van ám bajom…

De mindennél jobb lenne, ha például lassanként abbahagynánk a tűnődést Kosztolányi náciságáról, és inkább nagyon sokat olvasnánk a műveit.

Azt kizártnak tartja Nényei, hogy egy irodalmi kánont hatalmi szóval, egyeztetést mellőzve meg lehessen változtatni. „A kánonra egyesek úgy gondolnak, amit direkt eszközökkel meg lehet csinálni. Szerintem meg az az egészséges, ha a kánont nem csináljuk, hanem a sok olvasás során, szakmai beszélgetésekben, viták és kávézás közben, amikor irodalomról esik szó… egyszerűen: kialakul. Az erőszakos vagy csak akaratlagos kánonképzés szerintem igen káros.”

A most az első vonalba emelni próbált szerzők (Wass, Herczeg, Nyirő) munkássága Nényeit eddig nem győzte meg (a három szerző életművében Nyirő Uz Bencéje messze a legjobb szerinte). Ha ő dönthetné el, mit tanítsak, akkor az első körbe választott szerzők közé egyikük sem kerülne be. „Persze senkit sem tiltanék el attól, hogy tanítsa vagy olvassa, vagy jónak, korszakalkotónak tartsa művészetüket, ahogy az Emlékek őrétől, a Piszkos Fred, a kapitánytól vagy a Metro 2033-tól sem tiltanék el senkit.”

Erdélyben nem tananyag Nyirő és Herczeg

A gyakorlatilag titokban készült alaptanterv egyetlen ismert szerzője Takaró Mihály irodalomtörténész, aki, miközben a köztévén dicsérte a saját szerzeményét (igaz, ott „független szakértőnek látszó tárgy volt”, nem tüntették fel, hogy ő írta azt, amit annyira dicsér), elárulta, az volt a törekvésük, hogy kiterjesszék a magyar irodalmat az egész Kárpát-medencére.

Az általunk megkérdezett kézdivásárhelyi magyar-angol szakos pedagógus szerint nem biztos, hogy ez az, ami eddig szétválasztotta a magyarokat határon innen és túl. „Szép a gesztus, de úgy gondolom, hogy ha egy pedagógus tudta a dolgát, eddig is megtanította a fontos dolgokat a határ mindkét oldalán. Ezért ezt egy tartalom nélküli kijelentésnek tartom” – mondta Ferencz Éva.

Azt is elárulta, hogy a kinti magyar kisebbségi tantervben sem Wass, sem Nyirő, sem Herczeg nem szerepel, sőt ott nem is ír elő a tanterv kötelező, csak javasolt szerzőket. Tapasztalatai szerint egyébként Herczeg fel sem merül, mint olvasandó író, Nyirőről is inkább az újratemetése kapcsán volt szó. Wass Albertnek viszont van egyfajta kultusza, igaz, nem egyértelmű a megítélése. Mint a hvg.hu-nak elmondta, „létezik egy réteg, amelynek a tagjai úgymond a kabátjuk hajtókáján viselik a nevét, és van, aki ma is körülnéz, hangját suttogóra fogja, amikor Wass nevét hallja. Sokan viszont egyszerűen Ottlik Gézát, Vida Gábort, vagy Tompa Andreát választják.”

Az erdélyi gyerekek körében nemigen van széles olvasótábora Wassnak, Nyirőnek vagy Herczegnek. „De bizonyára ismernek kiragadott szövegrészeket, amelyeket különböző rendezvényeken idéznek, olvasnak fel, adnak elő. Wass Tizenhárom almafája, vagy A funtineli boszorkány, Nyirő Uz Bencéje a földrajzi közelség, a székely góbéság kapcsán azonban valószínű, hogy ismerős számukra.”

„Nem segítője, hanem gátlója a tanári munkának”

Erdélyben élő tanárként Ferencz Éva azt látja, hogy az új NAT megalkotói épp a gyerekeket hagyták ki a számításból. „A másik dolog, ami a NAT előírásaiból kitűnik, az a pedagógusok tudása, felkészültsége iránti bizalom teljes hiánya. Ezek mellett nyilván eltörpül, de nem elhanyagolható az sem, amit Magyarország határain kívülre üzen az alaptanterv. Egy olyan országból megítélve, ahol konkrétan megéltük azt, amivel most a magyarországi kollégáink szembesültek, szomorúnak látom a helyzetet, a tantervet pedig gyakorlatilag kivitelezhetetlennek. Nem segítője, hanem gátlója a tanári munkának. Pedig nagyon magunk ellen dolgozunk, mert a gyerekek, akik kijönnek majd az iskolából, ugyanazon a munkaerőpiacon fognak versenyezni, ahol a dán erdei iskolában felnőtt társaik, vagy a finnek, akik már 6.-os korukban a 3D-nyomtatót használnak, és anyanyelvi szinten beszélnek egy világnyelvet.”

Mint azt például Nádori Gergely levezette a Tanárblogon, egy „hazafias tanterv az ország felemelkedését szolgálná, a jövőre fókuszáló készségek fejlesztésével, az egymás iránti szolidaritás tanításával, azzal, hogy esélyt ad az elesettebbeknek és olyan kulturális közösséget épít, amibe mindenki beletartozik, aki magyarnak vallja magát.

A diskurzus azonban nem arról szól, hogy az iskolából milyen felkészültségű gyerekek lépnek majd ki, hogy megfelelnek-e a mai munkaadók által támasztott követelményeknek, azaz jó lesz-e a problémamegoldó készségük, a logikai gondolkodásuk, a kreativitásuk, a vitakészségük, az idegen nyelvi és IKT kompetenciájuk. Pokorni idézett nyilatkozatból sem azt idézzük, hogy milyen jó lenne értékütközéseket, dilemmákat átbeszélni a diákokkal, csak annyit, hogy egy nyilas is lehet jó író.

Lehet. Na, és? Mi következik ebből a jövő munkavállalóinak és a jövő Magyarországának versenyképességére nézve?
ha érdekesnek találtad akkor oszd meg és legyél Te is a ThePost.hu csapat tagja!

Ezt olvassák mások:
Szerelmesek napja: 100 GB-nyi mobilnetet ad ingyen a Vodafone
A hatóság felszólította az embereket, hogy hagyják abba a gyógyszer szedését
Ez lehetett az előjele a brutális tatabányai családirtásnak
Így imádja egymást az X-Faktor álompárja
Petíciót indítottak Dárdai Pálért a Hertha-szurkolók
Elképesztő helyre viszi a feleségét Bódi Guszti Valentin-napon
Megszólalt a felháborodást keltő posztja után Bódi Sylvi
Meghökkentő: máris szabadlábra helyezték a ped*ofíliával gyanúsított ceglédi apát
Beszélni és járni sem tudott betegsége miatt a legendás magyar zenész
Lőtereket építenek a diákoknak az új alaptanterv szellemében
Helyettes államtitkár: Több gyereket akar a kormány!
Kihívták a mentőt egy túlsúlyos beteghez, de nem fért be a járműbe
Igaz, hogy nem koronavírusos egy szatmári férfi, de a családja akkor sem akarja visszafogadni
Jakab Péter: 22 bátor harcos titokban hátamba szúrta a kést
Orbán annyira zöld, hogy tavaly kirúgta az államtitkárt, aki a műanyag zacskók betiltásával kampányolt
Tömegesen főttek meg élve a kagylók
Kivonultak az ellenzékiek az ülésteremből, az Alkotmánybíróságig meg sem állnak
A templomba még elment Orbán, a Parlamentbe már nem
Orbánon keresztül üzent a magyaroknak Trump
Százával tiltakoznak a pszichológusok a nemzeti konzultáció ellen
Örüljenek, amiért ilyen futballszerető miniszterelnökük van
Több mint száz agyonvert kutyát találtak Hajdúsámson mellett
Koronavírus: visszaküldték a kórházba a karanténból megszökött orosz nőt
Milliókat kaphat, aki tervez egy marsi várost
Káosz: Több millió céget érinthet a koronavírus
Káosz: Több millió céget érinthet a koronavírus
Hatalmas sebességgel száguldott bele a körforgalomba ez az autós
Együtt támadják meg az ellenzéki pártok a házszabály korlátozásait az Alkotmánybíróságon
A háború után segített újjáépíteni az országot, most bizonygatnia kell, hogy a Brexit után joga van maradni
Áprilisban dönthet a Kúria Gyöngyöspata-ügyben
Trump telefonon beszélgetett Orbánnal
Nem sérti a keresztények érzéseit a Jägermeister logójára rajzolt kereszt a svájci bíróság szerint
Jakab Péter kiszivárgott hangfelvétel: Sejtem, kik lesznek azok, akik a hátamba szúrják a kést
A Fidesz leszavazta a családi pótlék és a gyermekvédelmi támogatások emelését
Száguldozó, balesetet okozó motoros ellen emelt vádat az ügyészség
Kárpátaljai fiatalok képzését támogatja a kormány
A szántóföldön át menekült a drogkereskedő a rendőrök elől Rábapatyon
Áprilisban dönthet a Kúria Gyöngyöspata-ügyben
Kitart az MNB amellett, hogy nem kommentálja a forint árfolyamát
Hadházy: Kövér László tehet egy szívességet!
Az Alkotmánybíróságra sem hallgat a parlament plakátügyben
Ingyenautót vagy üzemanyagot kérnek a taxisok, ha olcsóbb tarifát akar Budapest
Átlagosan 637 százalékkal nőtt a képviselők vagyona 2010 óta
Az RTL Klub műsorát többen nézték, mint a TV2 showműsorát
Fegyvert fogott a taxisra egy 16 éves kecskeméti fiú
A sok int*impartner növeli a rák kockázatát
Ezért nem szólalt fel Orbán a parlamentben
Magyar versenyző nyerte a cukrász olimpiát
A zöld Orbán tavaly kirúgta a műanyag zacskók betiltását bejelentő államtitkárt és helyettesét
Franciaországban vasárnap már nyári meleg volt
Meglepetésre nem Orbán felszólalásával kezdődött a Parlament ülésszaka
Németh Zsolt szerint megdöbbentő és sajnálatos a Kaleta-ügy
Rapvideóban osztja a fóti gyermekotthont bezárni készülő kormányt egy ott lakó állami gondozott srác
Még el sem kezdődött a nemzeti konzultáció, a kormány máris felfüggeszti a börtönviszonyok miatti kártérítések kifizetését
Magyarország alig hajtja végre az ellene szóló strasbourgi ítéleteket
Első nekifutásra kiválóan működött az ellenzéki összefogás parlamenti változata
Én is migráns vagyok, mert nem itt születtem. De nézzük a négereket a tévében, és őket nem szeretnénk
Nagyon jól érzik magukat nálunk az indonéz vendégmunkások
Megfeleződött a hazai fecskeállomány 2000 óta, a lakosság segítségét kérik
Aki nem akar ügyfélkaput, SMS-ben kérheti el a NAV-tól az adóbevallását
2006-ban eltűnt, most ajánlott fel tízmillió forintot a rendőrség a nyomravezetőnek
A szemünk előtt szakad szét az Antarktisz + műholdas videó
Az MTA irodalomtudományi osztálya visszavonatná a Nemzeti Alaptantervet
Igazoltatni akartak egy férfit, két kilónyi drogot rejtegetett
Tűz ütött ki egy budapesti bölcsődében - jelenleg is a helyszínen vannak a tűzoltók
Disznóvágás során szúrta mellbe kedvesét egy férfi Veszprémben
Kézre került a toplistás magyar bűnöző
Frontális ütközés Veszprém megyében, az egyik autó lángol
Beneda Attila: A magyar társadalom túlnyomó többsége támogatja a kormány család- és nemzetpolitikáját
Parragh László: Új befektetőket csalogathat az országba az iparűzési adó átalakítása
Deutsch Tamás: A boszorkányüldözésnek véget kell vetni
Sorra adják el ingatlanjaikat a Matolcsy-alapítványok cégei
Matolcsy elárulta Magyarország erősségeit
Lopás elkövetőjét keresi a rendőrség! - jelentkezzen aki felismeri
Rendőrségi migrációs összefoglaló : Az elmúlt 72 órában 110 illegális migránst tartóztattak fel
Szarvastetem volt az 51 éves férfi csomagtartójában
Szarvastetem volt az 51 éves férfi a csomagtartójában
Rendőrök akadályozták meg a tűz továbbterjedését Szendrőn
Hazánkban ma hatvanötezren vadásznak
Együttl*étre kényszerítette a 17 éves gyakornokot a győri szakács
28 fok volt Franciaországban
Újabb 99 koronavírus-fertőzött a lezárt hajón
Fegyveres rablók vittek el Hongkongban hatszáz guriga vécépapírt
10 évre titkosították a Kaleta-ügyről tett beszámolót
Poénból kicsit átrendezte a forgalmat két férfi Tószegen
Vádat emeltek tizennégy egykori önkormányzati képviselő ellen
Megdőlt a melegrekord: Brutális hőséget hozott a Dennis vihar a franciáknak
Tilla botrány: az RTL Klub műsoráról beszélt élő adásban, aztán próbálta szépíteni
Rasszista bűnöző mondta azt, amit Orbán az évértékelőjében idézett
Egy évig árulta 13 éves lánya testét egy kiskunhalasi férfi 5-15 ezer forintért
Hiller István támogatja, hogy legyen nő társelnöke pártjának, mert ráció mellett szükség van érzelmekre is
Páratlan természeti kincsünk a Tisza-tó
Nagyot üt a gyárbezárás Borsodban
Ceglédi halálos gázolás: az ügyészség nem iparkodik
A természettudományos oktatásra is lecsap a Nat
Csavarokkal teleszurkált virslivel öltek meg egy kutyát Dorogon
Saját kislányát bocsátotta áruba egy kiskunhalasi férfi, 5-15 ezer forintot kért a haverjától alkalmanként
Egy finn erdőben találták meg a 47 éve Amerikában elhagyott gyűrűt
Orbán meg nem értett zseninek gondolja magát, aki még mindig retteg Sorostól
Így rakja össze az agyunk az álmainkat
Alacsony részvétel, nagy ellenzéki győzelem Dunaújvárosban
Szívszorító részletek derültek ki a Budapesten halálra késelt francia fiatalról
Fának csapódott és meghalt egy autó sofőrje Monorierdőn
Németh Kristóf könnyek között vette át Gesztesi szerepét
Mosonmagyaróvár: búcsúlevelet hagyott apa és lánya mielőtt....
Hosszú Katinka dokumentumfilmje: Ez az én filmem, hadd döntsem el, ki kap szerepet benne
Veszprém megye: egy 13 éves lány azt állítja, hogy bántalmazta őt két fiú barátja
Kecskeméti tragédia: Hallottam a szirénát, tudtam, hogy baj van
58 millió emberre terjesztik ki a kínai karantént
Klímaváltozás deLuxe: helikopterrel szállítják a havat egy francia sítelepre
Két repülővel menekítették az amerikaiakat a japán partoknál veszteglő járványhajóról
Az épülő Tesla-gyár miatt 92 hektárnyi erdőt vágnának ki Berlin mellett, de egy német bíróság most közbelépett
Simán nyert az összellenzéki jelölt a dunaújvárosi időközi választáson
Mészáros Lőrinc: én mindig sikeres vállalkozó leszek
Videón a kassai százmilliós ékszerrablás
Orbán: A cigány családok felemelkedése mellett elkötelezte magát a kormány
Kiderült, miért voltak lila foltok Orbán Viktor tenyerén
Orbán bezöldült: a folyóinkat megvédjük külföldről idehozott hulladékoktól
Jön a Zöld Államkötvény: a kormány vállalja hogy a pénzt csak klímabarát programokra fordítja
Orbán: minden újszülött után tíz új fát ültetnek az országban
Koronavírus: Megkezdték az amerikaiak evakuálását az óceánjáróról
Szívecskés folttal a fején született a Valentin-napi borjú
Gyurcsány Ferenc megmutatta, mit csinált Orbán évértékelő beszéde alatt
Életveszélyes áradások kísérik a Dennis vihart Nagy-Britanniában
Kékes-lillás folt volt látható Orbán Viktor mindkét tenyerén az évértékelő beszéd alatt
Segíts egy megosztással! - eltűnt kisfiút keres a rendőrség
Orbán: elmarasztal az Országos Választási Bizottság, a jogászok meg megvédenek, oszt jónapot
Hivatalos: Orbán 1988 áprilisától a Soros Alapítvány támogatásával működő Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa volt
Játék közben mellkason lőtte öccsét egy 15 éves lány
Koronavírus: hatvanmillió kínai nem ülhet autóba
Nem tudta, hogy terhes, az út szélén szülte meg gyerekét
Koronavírus: újabb országban halt meg egy ember, aki nem is járt Kínában
Koronavírus: Franciaországban is egyre több a fertőzött
Riasztóan kevesen szavaznak a dunaújvárosi körzetben
Buszokkal takarják a Várkert Bazárt, Orbán évértékelőjének helyszínét
Nem adna már százmilliókat Érd a kézicsapatnak
Három fészekben 51 tojást találtak a majdnem kihalt királyi teknősből
Máris felbomlott az ellenzéki összefogás Kaposváron
Orbán Viktor beadta a derekát Varga Mihálynak, de legalább jön a zöld államadósság
A magyarok is Kína miatt fulladnak bele a szemétbe: kivégezték az újrahasznosítás rendszerét
Vörös kód - Tombol a gyilkos Dennis vihar
Kecskeméti tragédia: kislányok haltak meg a balesetben
Fotót közöltek Kobe Bryant és lánya sírhelyéről, itt nyugszanak
Orbán Viktor az évértékelőn: Riadót kell fújnom
Orbán: Nincs olyan, hogy liberális, az a diplomás kommunista
Vasárnaptól kamerákkal számolják a turistákat Velencében
Senki sem tud úgy évet értékelni, mint Orbán Viktor
Bayer Zsolti közérdekből kiváncsi
A Pesti Srácok tüntetést szervez a kibersztálinizmus ellen
Így emlékeznek az autóbalesetben meghalt fiatal rendőrre
Leengedtek a hajóról egy amerikai nőt, aki később koronavírusos tüneteket mutatott
Csúcson vannak az élelmiszerárak, de főleg egy dolog borít ki mindenkit igazán
Adósságcsökkentés kell Magyarország felminősítéséhez
Döbbenetes pusztítás a Balatonnál
Súlyos beteg lettél? Ezeket a támogatásokat igényelheted!
Ezek a tünetek daganatos betegségeket jelezhetnek
Bódi Sylvi üzent a gyűlölködőknek a ferdeszeműzős posztja után
Így szabadították ki a Váci úton villanyoszlopra csavarodott autóból a sérülteket - videó
Kiengedték a Vuhanból hazahozott, karanténban megfigyelt magyarokat
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum