thepost / Magyarország / Budapest / 2020.02.17
THE POST
           
17
Egyre több a pszichés zavarokkal küzdő diák
Ezt olvassák mások:


Aggasztóan öregedő pedagógustársadalom, romló szakos ellátottság, egyre nagyobb arányban megjelenő sajátos nevelési igényű és pszichés zavarokkal küzdő diák. Látszólag jó hír, hogy a szegény családokból származó gyerekek aránya csökken - de felsejlenek itt is statisztikai trükkök. Megjelent A közoktatás indikátorrendszere.

Miután Orbán Viktor még 2011-ben Pokorni Zoltán adatokat, érveket soroló felszólalására a „Zoli, mondhatod a számokat, de én máshogy látom az életet” – riposzttal reagált, és miután az azóta tartó állandó és sikertelen oktatási reformokat mindenféle hatástanulmányok, szakmai anyagok nélkül vezetik be, és alig van megbízható statisztika a magyar iskolákról, kifejezetten érdekes, ha megjelenik egy ilyen.

A napokban jött ki - a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézete által jegyzett - A közoktatás indikátorrendszere 2019, amely többek között megpróbálja feltérképezni a magyar iskolákba járó roma diákok arányát. Ez nem könnyű, hiszen nyilvántartás nincs a tanulók származásáról.

„Megítélése szerint az Önök feladatellátási helyén milyen százalékos arányban vannak a tanulók között olyanok, akikre érvényes az alábbi jellemző: roma származású?” - ezt a kérdést tették fel az iskolaigazgatóknak az országos kompetenciamérésen, a kutatók pedig ezekből a válaszokból dolgoztak.

Az állami iskolákban 50 százalékkal több

A tanulmány szerint az általános iskolákban a roma tanulók aránya viszonylag stabil, 14-15 százalékos volt az elmúlt évtizedben. Az érettségit adó középiskolákban bőven 10 száz alatti ez a szám, a szakközépiskolákban viszont majdnem 30 százalék. (2008 és 2015 között körülbelül 50 százalékkal emelkedett a roma gyerekek aránya ezekben.)

Az állami fenntartású általános iskolákban nagyobb a roma tanulók aránya, mint az egyházi iskolákban. Előbbiben évek óta 15 százalék, utóbbiakban nagyjából 10. (Hozzá kell tenni, hogy 2010-ben még az utóbbiakban alig haladta meg az 5 százalékot.) A legnagyobb arányban - ahogy az a fenti ábrán is jól látható - a magán- és alapítványi iskolákban vannak roma diákok, arányuk 2015-2016-ban nőtt meg ugrásszerűen.

Nem meglepő, hogy gimnáziumokban nagyon kevés a roma diák, az viszont érdekes, hogy mind az állami mind az egyházi gimnáziumokban hasonlóak az arányok - mintegy 2-3 százalék körül mozognak.

Tűnik el a szegénység és a hátrányos helyzet?

A kormányzati sikerpropagandával egybevágni látszik, hogy a grafikonok szerint az utóbbi években mind a szegény családban élő gyerekek, mind a (halmozottan) hátrányos helyzetű diákok aránya folyamatosan csökken.

2007 és 2010 között a szegény háztartásban élő gyerekek aránya 20 százalék körül ingadozott, 2011-től 2014-ig viszont 27 százalékra nőtt. Ezután viszont néhány év alatt visszaesett és a 2011 előtti évek átlagánál is alacsonyabb értéket vett fel.

Ez nagyon örvendetes adat lenne, ám mint korábban írtuk, nem társadalompolitikai csoda történt, hanem a szegénység mérésének módszertana változott meg. Nyilván valamennyire közre játszhat a mutató javulásában, hogy egyre többeknek van legális munkája, és nő a reálbér, de azt nem lehet tudni, hogy mennyi ennek a hatása és mennyi a statisztikai trükknek.

Hasonlóan látványos csökkenésről számol be a tanulmány a hátrányos helyzetű (HH) tanulók arányában is. Bár 2008 és 2012 között 23,4 százalékról 27,5 százalékra emelkedett e tanulók aránya, a következő két évben „varázsütésre” 13,9 százalékra csökkent, sőt, 2018-ra ez az érték 11,3 százalékos volt. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók aránya 2008 és 2012 között 9 százalék körüli állt be, de 2018-ra 6 százalékig esett vissza.

A szakközépiskolákban minden ötödik gyerek hátrányos helyzetű

A grafikonok alapján itt valós pozitív változás látszik kirajzolódni, ám a szövegben, kicsit elbújva ez áll: „2012 és 2014 közötti csökkenések elsősorban a kategóriákba sorolás követelményeinek szigorításával magyarázhatók”. (Erről a statisztikai trükkről korábban mi itt írtunk bővebben.) Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy miért is ábrázolják egy grafikonon a különböző módszertanokkal készült felmérés adatait a szerzők.

Általános iskolában (az új módszertan szerinti méréssel) 2018-ban 14,1 százalék volt a HH tanulók aránya, míg a 6 és 8 osztályos gimnáziumokban mindössze 0,7 százalék. A legnagyobb arányban a szakközépiskolákban vannak jelen (19,3 százalék). A HHH tanulók aránya szakközépiskolások körében 11,3 százalék, míg a szakgimnazisták esetében 2,1 százalék, a 4 osztályos gimnáziumba járók között pedig 1,2 százalék.

A tanulmány kitér a veszélyeztetett tanulók arányának változására is, ami a tanító, illetve az osztályfőnök megítélése szerint mutatja a családi körülmények miatt veszélyeztetett (alultáplált, otthoni bántalmazásnak kitett, elhanyagolt, drogfüggőség tüneteit mutató) tanulók arányát.

E tanulók aránya szerencsére folyamatosan csökken,

2004-ben még közel 7 százalék volt, két éve már ennek csak a fele. Az általános iskolákban 4,7 százalék volt 2018-ban a veszélyeztetett tanulók aránya, a szakközépiskolákban 3,6, a szakgimnáziumokban 0,9, a gimnáziumokban pedig 0,7 százalék. Ide tartozik az is, hogy tovább nő a magyar oktatásban a – nemzetközi szinten már így is a legkedvezőtlenebb képet mutató – szegregáció. 2008-2018 között több mint tíz százalékkal nőtt a HH és a HHH, többségében roma gyerekek elkülönített iskolai oktatásának mértéke.

Egyre több a speciális nevelési igényű (SNI) tanuló

Sok helyről hallani, hogy egyre több magatartás-, és tanulásizavarral küzdő gyerek van az iskolákban, de erről pontos adatok nem nagyon láttak eddig napvilágot. A kötet megerősíti ezt a tapasztalatot, eszerint a köznevelésben tanulók körében az SNI-tanulók aránya 2001 és 2018 között 3,6-ról 6,9 százalékra nőtt. Az 1–8. évfolyamos tanulók között ez egyébként csak kismértékben változott, de a középfokú oktatásban majdnem megháromszorozódott.

Az 1–8. évfolyamos tanulók közül az általános iskolai képzésben részt vevők 7,6 százaléka volt SNI tanuló, míg a 6 és 8 osztályos gimnáziumok tanulói körében ez az arány csak 0,8 százalék. A szakközépiskolába járók közel ötöde (19,4 százalék), a szakgimnáziumokba járók 3,8 százaléka, a 4 osztályos gimnáziumokba járók 1,9 százalék volt SNI-s 2018-ban.

Az SNI-s tanulók leginkább az állami fenntartású iskolákba járnak, feltűnően kevesebb ilyen diák van az egyházi fenntartású intézményekben.

Duplájára nőtt a pszichés zavarokkal küzdők aránya

A pszichés fejődési zavar többféle fejlődési rendellenesség összefoglaló elnevezése. Magában foglalja a súlyos tanulási zavarral élő, diszlexiás, diszgráfiás vagy diszkalkuliás tanulókat, illetve a súlyos fejlődési zavarral és a súlyos magatartási zavarral élőket is.

A pszichés fejlődési zavarral élő tanulók aránya az elmúlt években folyamatosan emelkedett. 2012 és 2018 között 2-ről 3 százalékra nőtt az összes tanuló között, és 44-ről 51 százalékra az SNI tanulók között.

A leggyakoribb megfigyelhető pszichés fejlődési zavar a súlyos tanulási zavar, viszont a súlyos figyelemzavarral és a súlyos magatartási zavarral élő tanulók aránya az elmúlt években jelentősen nem változott, és az összes tanuló között nagyon alacsony volt (átlagosan 0,26, illetve 0,15 százalék).

Ugrásszerűen nő a nem szakos ellátottság

A tanulmány több fejezete foglalkozik a pedagógusokkal is. Azon nem lepődik meg senki, hogy a pálya elnőiesedett, az óvodákban közel 100, az általános iskolákban mintegy 90, a gimnáziumokban 70, a szakgimnáziumokban 65 százalékban nők tanítanak, de még a szakközépiskolákban is kevesebb a férfi pedagógus.

Viszont ez a tanulmány is rávilágít a pedagóguspálya rohamos elöregedésére, ami viszont a jövőre nézve aggasztó, és sürgős oktatáspolitikai beavatkozást igényelne. 2008 és 2018 között egyre idősebb pedagógusokat foglalkoztatott a közoktatási rendszer. Nagymértékben csökkent (9-ről 6 százalékra) a 30 évesnél fiatalabb tanárok aránya, és a 30–39 éves korcsoport aránya is (27 százalékról 18-ra). Ezzel párhuzamosan az 50–59 éves pedagógusok aránya jelentősen nőtt (27-ről 35 százalékra), és nőtt a 60 évesnél idősebb tanárok aránya is (2-ről több mint 9 százalékra).

A tanári kar öregedése minden intézményfenntartónál megfigyelhető, de az állami intézményekben dolgoznak a legkisebb arányban fiatal, 20–29 éves és 30–39 éves pedagógusok, a legnagyobb arányban pedig az alapítványi és egyéb fenntartású intézményekben.

Hogy - kis túlzással - néhány éven belül megfeleződik a tanári állomány, arra az is utal, hogy a hamarosan nyugdíjba menő pedagógusokat nincs ki pótolja. A pályakezdők aránya ugyanis az óvodákat leszámítva nem nőtt az utolsó években, és valamennyi programtípusban rendkívül alacsony, fél-másfél százaléknyi volt az értéke. A nyugdíjasok gyakorlatilag kikoptak az állami iskolákból, az egyházi és magániskolákban 3-4 százalék körül van az arányuk.

A bérek, mondjuk biztosan nem elég motiválók a pedagóguspályára lépéshez. Az életpályával járó fizetésemelés után is az a helyzet – olvasható ki a tanulmányból –, hogy a főiskolai végzettségű tanárok a főiskolai végzettségű más foglalkozásúak keresetének 81, az egyetemi végzettségű tanárok az egyetemi végzettségű más foglalkozásúak keresetének mindössze 63 százalékát keresik.

„Bármely szakos” tanárok

A kormányzat által rendszeresen tagadott vagy elbagatellizált tanárhiányt cáfolja a kutatás egy másik fejezete, amely azt mutatja be, hogy az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt a nem szakos ellátottság, azaz egyre többen tanítanak úgy szaktárgyat, hogy nincs a tanított szakra képesítésük.

A legnagyobb mértékben a természettudományi tárgyakat tanító tanárok között növekedett a tárgyat szakos képesítés nélkül oktatók aránya, de az összes tantárgy esetében is átlagosan kétszeresére nőtt az arány két év alatt.
ha érdekesnek találtad akkor oszd meg és legyél Te is a ThePost.hu csapat tagja!

Ezt olvassák mások:
A gyerekek harmada arra panaszkodik, hogy állandóan fáradtnak érzi magát
Felfüggesztette az állam az elítélteknek megítélt kártérítések kifizetését
Az igen: áll a vonat Újpesten, mert lejárt a mozdonyvezető munkaideje
Féltékenység miatt szúrta nyakon volt barátnőjét egy férfi Budapesten
Busz gázolt halálra egy kerékpárost
Azonosították a tegnap este a Népfürdő utcában megölt nőt
Felesége talált rá: Öngyilkos lett a Jóbarátok színésze
Gáspár Győző értetlenül fogadta, hogy újra a bíróság elé kell állnia
Először készültek fotók Meghan hercegnéről a botrányos bejelentés óta
Megfeleződött a hazai fecskeállomány 2000 óta, a lakosság segítségét kérik
Aki nem akar ügyfélkaput, SMS-ben kérheti el a NAV-tól az adóbevallását
2006-ban eltűnt, most ajánlott fel tízmillió forintot a rendőrség a nyomravezetőnek
A szemünk előtt szakad szét az Antarktisz + műholdas videó
Az MTA irodalomtudományi osztálya visszavonatná a Nemzeti Alaptantervet
Igazoltatni akartak egy férfit, két kilónyi drogot rejtegetett
Tűz ütött ki egy budapesti bölcsődében - jelenleg is a helyszínen vannak a tűzoltók
Disznóvágás során szúrta mellbe kedvesét egy férfi Veszprémben
Kézre került a toplistás magyar bűnöző
Frontális ütközés Veszprém megyében, az egyik autó lángol
Titkosítás: óriási változások jönnek a hazai nemzetbiztonság területén
Vajna Timi nyilatkozott, miért vállalta be a TV2 maszkos műsorát
A budapesti Berzsenyi tantestülete is csatlakozik a NAT elleni tiltakozáshoz
Közszolgálat: eddig négyszer ismételték teljes terjedelmében a vasárnapi Orbán-beszédet az M1-en
2011 előtt nem lehetett sokat tudni Mészárosról aztán a leggazdagabb magyar lett
Mindegy, közszereplő-e Mészáros Lőrinc, tűrnie kell a nyilvánosságot
Mátrai Erőmű: Rengeteget kell rákölteni
Beneda Attila: A magyar társadalom túlnyomó többsége támogatja a kormány család- és nemzetpolitikáját
Sorra adják el ingatlanjaikat a Matolcsy-alapítványok cégei
Matolcsy elárulta Magyarország erősségeit
Lopás elkövetőjét keresi a rendőrség! - jelentkezzen aki felismeri
Rendőrségi migrációs összefoglaló : Az elmúlt 72 órában 110 illegális migránst tartóztattak fel
Szarvastetem volt az 51 éves férfi csomagtartójában
Szarvastetem volt az 51 éves férfi a csomagtartójában
Rendőrök akadályozták meg a tűz továbbterjedését Szendrőn
Hazánkban ma hatvanötezren vadásznak
Együttl*étre kényszerítette a 17 éves gyakornokot a győri szakács
28 fok volt Franciaországban
Újabb 99 koronavírus-fertőzött a lezárt hajón
Fegyveres rablók vittek el Hongkongban hatszáz guriga vécépapírt
Közel 4 százalékponttal csökkent egy év alatt az államadósság
Ide is nézhetne a miniszterelnökünk. Pici probléma ez, de nagy lesz belőle
10 évre titkosították a Kaleta-ügyről tett beszámolót
Páratlan természeti kincsünk a Tisza-tó
Nagyot üt a gyárbezárás Borsodban
Ceglédi halálos gázolás: az ügyészség nem iparkodik
A természettudományos oktatásra is lecsap a Nat
Csavarokkal teleszurkált virslivel öltek meg egy kutyát Dorogon
Saját kislányát bocsátotta áruba egy kiskunhalasi férfi, 5-15 ezer forintot kért a haverjától alkalmanként
Egy finn erdőben találták meg a 47 éve Amerikában elhagyott gyűrűt
Sebestyén Balázs a TV2 jelmezein röhög
Megdőlhet a melegrekord hétfőn
Koronavírus: 70 ezer fölé emelkedett a fertőzöttek száma
Nem adhatják ki a szülőknek a tájékoztatást a gyerekük iskolaérettségi vizsgálatáról
Bezuhant a japán gazdaság, miután 10 százalékra emelték az áfát
Nem elég az FKF dolgozóinak a béremelési ajánlat
Tusup nem lesz benne a Hosszú Katinka-dokumentumfilmben
Orbán meg nem értett zseninek gondolja magát, aki még mindig retteg Sorostól
Így rakja össze az agyunk az álmainkat
Németh Kristóf könnyek között vette át Gesztesi szerepét
Mosonmagyaróvár: búcsúlevelet hagyott apa és lánya mielőtt....
Hosszú Katinka dokumentumfilmje: Ez az én filmem, hadd döntsem el, ki kap szerepet benne
Veszprém megye: egy 13 éves lány azt állítja, hogy bántalmazta őt két fiú barátja
Kecskeméti tragédia: Hallottam a szirénát, tudtam, hogy baj van
10 milliós nyomravezetői díj az eltűnt anyáért – A kisgyermekét hagyta egyedül úgy sejtik már nem él
Rendőrsorfal választotta el a fáklyás szélsőjobboldaliakat és a dühös romákat Sályon
58 millió emberre terjesztik ki a kínai karantént
Klímaváltozás deLuxe: helikopterrel szállítják a havat egy francia sítelepre
Két repülővel menekítették az amerikaiakat a japán partoknál veszteglő járványhajóról
Jön a Zöld Államkötvény: a kormány vállalja hogy a pénzt csak klímabarát programokra fordítja
Orbán: minden újszülött után tíz új fát ültetnek az országban
Koronavírus: Megkezdték az amerikaiak evakuálását az óceánjáróról
Szívecskés folttal a fején született a Valentin-napi borjú
Gyurcsány Ferenc megmutatta, mit csinált Orbán évértékelő beszéde alatt
Több százan tüntetnek Miskolcon
Lövöldözött egy férfi a tatabányai lakótelepen
Hosszú Katinka rengeteg gyereket tett boldoggá Kecskeméten
Orbán Viktor nagy bejelentés: komoly változások jönnek Magyarországon
Kifelé a nácikkal – skandálta a német harmadosztályú meccs közönsége, miután egy néző rasszista megjegyzést tett egy fekete játékosra
Orbán Ráhel: Férjemmel saját erőnkből boldogulunk
Orbán százéves és tízéves távlatban is kihirdette történelmi győzelmét
Életveszélyes áradások kísérik a Dennis vihart Nagy-Britanniában
Kékes-lillás folt volt látható Orbán Viktor mindkét tenyerén az évértékelő beszéd alatt
Segíts egy megosztással! - eltűnt kisfiút keres a rendőrség
Játék közben mellkason lőtte öccsét egy 15 éves lány
Koronavírus: hatvanmillió kínai nem ülhet autóba
Nem tudta, hogy terhes, az út szélén szülte meg gyerekét
Koronavírus: újabb országban halt meg egy ember, aki nem is járt Kínában
Koronavírus: Franciaországban is egyre több a fertőzött
Riasztóan kevesen szavaznak a dunaújvárosi körzetben
Orbán a klímaváltozást tartja rendszere igazi ellenfelének
Egyre nagyobb a NAT elleni tiltakozás
Buszokkal takarják a Várkert Bazárt, Orbán évértékelőjének helyszínét
Nem adna már százmilliókat Érd a kézicsapatnak
Három fészekben 51 tojást találtak a majdnem kihalt királyi teknősből
Máris felbomlott az ellenzéki összefogás Kaposváron
Orbán Viktor beadta a derekát Varga Mihálynak, de legalább jön a zöld államadósság
A magyarok is Kína miatt fulladnak bele a szemétbe: kivégezték az újrahasznosítás rendszerét
Vörös kód - Tombol a gyilkos Dennis vihar
A Pesti Srácok tüntetést szervez a kibersztálinizmus ellen
Orbán kíváncsi a saját véleményére
Kórházi mesekönyvet készít a Bethesda kórház, minden segítséget örömmel vesznek!
Emag-sztorik erős idegzetűeknek
Az eMag továbbra is a trükkös leértékelések nagymestere
Egy újabb olvasónk, aki nem azt kapta kézhez, mint amiért fizetett
Kitört a pánik Hongkongban, mert lassan elfogy a WC-papír
Légpuskával lövöldöztek egy kutyára Kemenessömjénen
Így emlékeznek az autóbalesetben meghalt fiatal rendőrre
Leengedtek a hajóról egy amerikai nőt, aki később koronavírusos tüneteket mutatott
Döbbenetes pusztítás a Balatonnál
Súlyos beteg lettél? Ezeket a támogatásokat igényelheted!
Ezek a tünetek daganatos betegségeket jelezhetnek
Bódi Sylvi üzent a gyűlölködőknek a ferdeszeműzős posztja után
Így szabadították ki a Váci úton villanyoszlopra csavarodott autóból a sérülteket - videó
Kiengedték a Vuhanból hazahozott, karanténban megfigyelt magyarokat
Lángolt a kereke, ki kellett üríteni egy török repülőt
6000 éves sírokat tártak fel a Nílus deltájában
Meghalt Tímár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke
Autó és vonat ütközött, ketten meghaltak Kecskeméten
Sakálok merészkedtek egy pécsi játszótér közelébe
A klímaváltozás miatt 50 éven belül eltűnhet a Föld állat- és növényfajainak egyharmada
A magyar állam 9 millió euróért vesz wellnes központot Szlovéniában
A szaúdiak civileket bombáztak Jemenben
Házi őrizetbe került és lekapcsolták az internetről a pekingi jogászprofesszort, aki a koronavírus kezelése miatt kritizálta a kínai vezetést
Idősgondozás: hosszabbak lettek a várólisták
Gulyás Gergely üzent Lázár Jánosnak: nem lehet megtiltani a dohányzást az autóban
Lázár János elégedett lehet, megjött a pénz az államtól
Habony Árpád és Mészáros Lőrinc üzleteiről kérdezték Deutsch Tamást: Ezek magáncégek
Deutsch Tamás: A Néppártnak nem a Fidesszel van baja, hanem önmagával!
A magyar gazdaság sikerességéről beszélt Matolcsy György
Több betegségre is gyógyító hatású a barlangi klíma
Rekord Hévízen: egyre több a vendég, egyre több a magyar
Hiúzcsalád sétált át az úton egy autós előtt
Megsebzett sünit gyógyítanak Mályiban
Időjárás: érdemes ma kikelni az ágyból
Kisfiukkal menekültek a tűz elől - Teljesen leégett egy család háza
Szijjártó: Jól vannak a magyarok a koronavírus miatt lezárt hajón
Súlyos élelmiszerválságra figyelmeztet az ENSZ több afrikai országban
Orbán addig feszítette a húrt, hogy most nagyot kell mondania
Lőtt sebbel vitte a kiskunfélegyházi anya kórházba a 12 éves kisfiát
Koronavírus - 2000 megbetegedés, 142 halálos áldozat egy nap alatt
Megúszta a börtönt a tanár néni aki túlságosan szerette a diákjait
Polgárőrök lovára támadt egy kutya Fóton
Baukó Éva elmegy és új életet kezd
Versenyzett az autós és egy villanyoszlopnak csapódott a Váci úton
Kérdés sem fér Mészáros Lőrinc közszereplőségéhez a TASZ jogásza szerint
Tovább terjed a koronavírus a vesztegzár alá vont óceánjárón
A magyar állam 9 millió euróért vesz wellnes központot Szlovéniában
Most megnézheti, Orbán Viktoron milyen nyomot hagyott az elmúlt húsz év
Kozsóra egy év négy hónap felfüggesztett börtön várhat
Antibiotikumhiány fenyegeti Európát a koronavírus miatt
Macaulay Culkin: A drogoknál sokkal keményebb dolgok is voltak az életemben
Annyi ételt dobunk ki, hogy négy helyett öten jóllakhatnánk
A kínai befolyástól félti az európai vezetőket Soros György
Kisfiúkkal menekültek a tűz elől, lakhatatlanná vált a család otthona
Ezért végzett mozgáskorlátozott lányával a mosonmagyaróvári 74 éves apa
Két hétig még biztosan karanténban maradnak a magyar utasok a Diamond Princess fedélzetén
Nyolc illegális migránst szállított az autóban a szerb sofőr, a győri rendőrök elfogták őket
Toplistás körözés: Embercsempészés miatt körözik a képen látható férfit
Rendőrségi razzia a kelebiai határátkelőhelyen: Tehervonat rakománya között rejtőztek a migránsok
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum