Kezdőlap   Csatlakozz hozzánk facebookon
Politikai szála is van a parkban talált hajléktalan halálának  

Azon a nyáron ismeretlen koldus bukkant fel a kerületben. Senki sem tudta a nevét, és senki sem foglalkozott vele, kivéve talán azt a fiatal párt, akik nap mint nap elsétáltak mellette, és egymás között „a bolond kisembernek” hívták. De tévedtek. Orvosi értelemben ugyanis nem számított alacsony növésûnek: százötvennégy centiméter magas volt, és arányos testalkatú. Ugyanakkor valóban úgy viselkedett, akár egy elmebeteg, fel-felugrált a helyérõl, megragadta a járókelõket, és összevissza hadovált nekik.

Máskülönben egy kartondarabon üldögélt a Mariatorgeten, pontosan a szökõkúttal, a Thor-szoborral szemben. Elõfordult, hogy tiszteletet ébresztett a járókelõkben, ahogy felszegett fejjel, egyenes háttal ült a földön, akár egy lecsúszott arisztokrata. A tartása volt az utolsó szál, ami ehhez az emberi társadalomhoz kötötte, emiatt dobtak elé az emberek némi aprót vagy papírpénzt. Megérezték benne az egykori nagyságot, azt a letûnt idõt, amikor az emberek tiszteletük jeléül fejet hajtottak elõtte.

Jó ideje már annak, hogy mindene odaveszett. Az arcán éktelenkedõ fekete foltok sem javítottak a helyzetén, mintha csak a halál bélyegét viselné magán. Az egyetlen, ami nem illett bele ebbe a képbe, az a pehelydzsekije volt, egy kék színû, drága Marmot Parka. Persze ettõl még nem keltett jobb benyomást az emberekben, már csak azért sem, mert a dzsekin koszfoltok és ételmaradványok éktelenkedtek. Ráadásul inkább illett a sarkvidékre, mint a nyári Stockholmba. A nyomasztó hõség rátelepedett a városra, és amikor az izzadságcseppek végigcsorogtak a férfi arcán, a járókelõk aggodalmaskodó tekintetüket a pehelykabátra vetették, mintha már a puszta látványa is elviselhetetlenebbé tette volna számukra a hõséget. A dzsekijét soha nem vetette le.

A férfi elveszett a világ számára, és szinte hihetetlennek tûnt, hogy bárkinek is fenyegetést jelenthetne. Augusztus elején azonban megváltozott a pillantása, céltudatosság csillant fel a tekintetében, és augusztus tizenegyedikén, délután, nyomtatott betûkkel egy bonyolult történetet vetett egy A4-es vonalazott papírlapra, amelyet azután, mint valami plakátot, kiragasztott a Södra station buszmegálló egyik oldalára.

A történet egy rettenetes vihar leírása volt, hallucinációs elemekkel kiegészítve. Egy fiatal rezidens orvosnak, Else Sandbergnek, aki épp a 4-es buszra várakozott, ennek ellenére sikerült a „Bevezetés” bizonyos részeit megfejtenie, és feltûnt neki, hogy a kormány egyik tagja név szerint szerepel a szövegben. Ezek után megpróbált felállítani egy diagnózist, paranoid skizofréniára gyanakodott.

Ám tíz perccel késõbb, amikor a fiatal orvosnõ felszállt a buszra, már meg is feledkezett az egészrõl, csupán némi rossz érzés maradt benne. Akár egy Kasszandra-jóslat, egyetlen szavát sem hitte a férfinak, mert az igazságot õrült mondatokba rejtette el. Valahogy mégis kitudódhatott az üzenet, mert másnap reggel megjelent egy kék Audi, amibõl kiszállt egy fehér inges fickó, és letépte a papírlapot.

Augusztus tizenötödikére, szombatra virradó éjjel a koldus elbandukolt a Norra Torgethez, hogy némi csempészett alkoholt szerezzen magának. Ott botlott bele egy másik korhely alakba, az österbotteni finn származású, az egykor ipari munkásként dolgozó Heikki Järvinenbe.

– Üdv, testvér, látom ide hozott a szükség – szólította meg Järvinen.

Nem kapott választ, legalábbis elõször nem. Azután megtört a csend, a férfiból csak úgy áradt a szó, ami Heikki számára érthetetlen locsogásnak tûnt.

– Faszság – bökte oda teljesen szükségtelenül, amit késõbb maga is beismert, azután még odaköpte: – mocskos kis kínai.

– Én Khambachen, utálom Kína! – ordította vissza a koldus.

Azzal a koldus ujj nélküli öklével behúzott egyet Heikkinek. Ugyan a mozdulat nem tûnt sem sportosnak, sem gyakorlottnak, volt mégis valami meglepõen pontos a férfi ütésében. Heikki szájából dõlt a vér, finnül káromkodott, miközben dülöngélve eloldalgott a helyszínrõl, és lebotorkált a metrómegállóhoz.

Késõbb megint a megszokott helyén látták a koldust, meglehetõsen részegen, rossz állapotban. A szájából csorgott a nyál, ujjait a torka köré fonta, és azt mormogta:

– Very tired. Must find a dharamsala, and an lhawa, very good lhawa. Do you know? (*Nagyon fáradt vagyok. Találnom kell egy imaházat [dharamsala] és egy sámánt [lhawa], egy nagyon jó sámánt. Ismer egyet?)

Nem számított válaszra, ahogy máskor sem. Akár egy alvajáró, átkelt a Ringvägenen, és amikor átért a túloldalra, gyorsan megivott egy fél üveggel a címke nélküli szeszesitalból, azzal eltûnt a Tantolunden-park fái és bokrai között. Senki nem tudja, mi történt azután. Másnap reggel könnyû zápor esett, majd este nyolc óra tájban alábbhagyott az északi szél, és kiderült az ég. A koldus fejét egy nyírfának támasztva térdelt a földön.

Kicsit arrébb, az utcán a hagyományos stockholmi éjszakai futóversenyhez készülõdtek. A negyeden igazi fesztiválhangulat lett úrrá. A koldus halott testét is körbelengte az utcákon eluralkodó örömteli feszültség. Senkit sem érdekelt, hogy embert próbáló, hõsies életet élt, ahogy az sem, hogy egyetlen asszonyt szeretett életében, aki végtelen magányosságban halt meg.

*

Ingela Dufva írónõ merészkedett oda elõször a fához. Látta, hogy a férfi halott. Akkor már déli fél tizenkettõ volt. A test bûzlött, és csak úgy döngtek körülötte a legyek és a szúnyogok. Ingela Dufva nem volt teljesen hû az igazsághoz, amikor késõbb azt mondta, hogy az egész látványban volt valami megrázó.

A férfi láthatóan hányt és erõteljes hasmenés gyötörte a halála elõtt. Ingela Dufva nem érzett megrendülést, hanem felfordult a gyomra, és elfogta a szorongás a saját halála miatt. Hasonló volt a helyzet a rendõrökkel, Sandra Lindevallal és Samir Emannal, akik tizenöt perccel késõbb értek a helyszínre, és leginkább büntetésnek érezték a helyszínelést.

Lefényképezték a férfit, és átkutatták a környéket. Nem kellett messzire menniük, csak lefelé a Zinkens väg végéig, ahol a félig teli alkoholos üveg hevert a kavicsos úton. Bár nyilvánvalónak tûnt a számukra, hogy mi történt, megvizsgálták a férfi fejét és a mellkasát. Erõszakos behatásnak nem találták nyomát, és más külsérelmi nyomot sem, ami a halál okára utalt volna, eltekintve a vastag nyálcsíktól, ami kicsordult a férfi szájából, és az arcára tapadt. Miután megvitatták a problémát a parancsnokukkal, meghozták a döntést, hogy nem zárják le a területet.

Amíg arra vártak, hogy a mentõk elszállítsák a hullát, átkutatták a formátlan pehelykabát zsebeit. Találtak benne rengeteg zsírpapírt, ami a környékbeli kolbászos bódékból származott, egy fémpénzt és egy papír húszkoronást, valamint egy, a Hornsgatanon lévõ papírboltból származó blokkot. Személyi igazolványt vagy bármi egyéb igazolványt azonban nem.

Ennek ellenére úgy gondolták, nem lesz nehéz azonosítani a férfit, hála a szembetûnõ ismertetõjeleinek. Ám ez a feltételezésük, ahogy sok minden más is, tévesnek bizonyult. A solnai Igazságügyi Orvosszakértõi Intézetben, ahol a hullát felboncolták, röntgenfelvételeket készítettek az áldozat fogazatáról, de sem ez, sem pedig az ujjlenyomat nem mutatott egyezést a bûnügyi nyilvántartásban tárolt egyetlen adattal sem. Miután jó néhány mintát elküldtek az NTH-ba, azaz a Nemzeti Törvényszéki Hivatalba, Fredrika Nyman törvényszéki orvosszakértõ – bár nem tartozott a feladatai közé –, elhatározta, hogy felhívja az összes telefonszámot, amelyeket egy összegyûrt papírlapon talált az áldozat nadrágzsebében.

Az egyik telefonszám Mikael Blomkvisté volt, aki a Millennium nevû újság szerkesztõségében dolgozott. A nap folyamán meg is feledkezett a hívásokról, késõ este azonban, amikor éppen túl volt a kamaszlányával folytatott idegõrlõ veszekedésen, egyszer csak eszébe jutott, hogy az elmúlt évben három olyan hullát is boncolt, akiket végül névtelenül temettek el. Fredrika káromkodott egyet, és nem csupán emiatt, hanem úgy általában az élettel kapcsolatban.

Negyvenkilenc éves volt, kétgyermekes, egyedülálló anya, hátfájástól, álmatlanságtól és az értelmetlenség érzésétõl szenvedett, és már azt sem értette igazán, miért hívta fel Mikael Blomkvistet. A telefon rezegni kezdett. A szám ismeretlen volt, Mikael Blomkvist nem vette fel. Épp akkor jött el otthonról, végigment a Hornsgatanon, majd csak úgy, minden cél nélkül a Slussen és a Gamla stan felé vette az irányt. Szürke lenvászon nadrágot és gyûrött farmeringet viselt. Egy darabig még keresztül-kasul bóklászott a mellékutcákban, végül leült egy teraszon az Österlånggatonon, és rendelt egy Guinnesst.David Lagercrantz: A ​lány, aki kétszer élt

Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Nyugdíj botrány: 32 milliárd forinttal hitelezhették meg a magyar államot a nyugdíjasok
Óriási a tiltakozás Ördög Nóráék balatoni kisboltja ellen
Újabb 11 honvédelmi sportközpont építésébe kezd bele Orbán
Milliárdosok borászatát is közpénz-milliókkal támogatja az Orbán-kormány
Néhány millió forint vissza nem térítendő állami támogatás nem csak a szerényebb lehetőséggel bíró kisvállalkozóknak jön jól, hanem az ország leggazdagabb emberei is előszerettel k...
  
Magyarország egymilliárd dollárért vesz rakétarendszert az Egyesült Államoktól
Az Egyesült Államoktól vesz légvédelmi rakétarendszert a Magyar Honvédség - a mintegy egymilliárd dolláros beszerzésről szóló szándéknyilatkozatot Benkő Tibor honvédelmi miniszter é...
  
Orbán döntött: egymilliárd dollárért vesz légvédelmi rakétarendszert az Egyesült Államoktól
Az Egyesült Államoktól vesz légvédelmi rakétarendszert a Magyar Honvédség - a mintegy egymilliárd dolláros beszerzésről szóló szándéknyilatkozatot Benkő Tibor honvédelmi miniszter é...
  
525 millióért vettek Mészáros Lőrincék medencés nyaralónak látszó gyümölcsöst Tihanyban
Vélhetően nincs még egy olyan nemzeti park a világon, melynek területén annyi luxusnyaralónak látszó gazdasági épület lenne, mint Tihany egyik páratlan panorámát kínáló területén, ...
  
Kezdeményezték a megvádolt Simonka György kizárását a pártból
A Magyar Narancs információi szerint Simonka György parlamenti képviselő pártbeli kizárását kezdeményezte Ruck Márton medgyesegyházi fideszes csoportelnök, mert szerinte árt a Fidesz jó...
  
Hatósági házi karanténba került az újfehértói polgármester
Néhány napja hatósági házi karanténba került egy újfehértói önkormányzati helyiségben rendezett magánrendezvény összes résztvevője, miután az eseményen részt vett egy igazolt koro...
  
Csak negatív PCR-teszttel kezdhetik meg a tanévet a Semmelweis Egyetem elsőévesei
Vegyes tervekkel készülnek a nagy magyarországi egyetemek az ősszel kezdődő tanévre: a Semmelweis Egyetem például negatív PCR-tesztet kér minden elsőévestől, az ELTE pedig hibrid oktatá...
  
Breaking - Négy Fradi-pólós vírustesztje pozitív lett
A címvédő FTC-Telekom Waterpolo együttesénél a szerda reggeli koronavírus-tesztelés során négy játékos pozitív mintát produkált, ezért a Magyar Vízilabda Szövetség úgy döntött, h...
  
Vonatgázolás! - Sürgősen vérre van szüksége a biciklis fiúnak
Sürgősen vérre van szüksége annak a fiatalnak, akit a balatonszemesi átjáróban gázolt el egy vonat. Intenzív osztályon ápolják az a fiatal fiút, akit 3 hete gázolt el a Keszthelyről a...
  
Megszólalt Ördög Nóra: mindenki támadja őket
Ördög Nóráék balatonakarattyai kisboltja hatalmas forgalmat bonyolít. A kicsi utca, ahol a bolt található most tele van parkoló autóval. A környék lakói nyílt levelet írtak, amely utá...
  
Tragédia: 60 fokos autóban hagyták a 3 éves gyereküket
A szörnyű tragédia körülményei egyelőre tisztázatlanok, ugyanis a szülők igen ellentmondásos történetet adtak elő a rendőröknek hároméves kisfiuk kínkeserves haláláról. A 21 év...
  
170 milliós beszerzés egy forintot sikerült az MNB-nek lealkudnia
A jegybank forintcímletekben ki sem fejezhető összeget spórolt a magyar adófizetőknek. A négy, közelmúltban megrendelt grandiózus szobor után ezúttal 17 Bak Imre festményt szerez be a j...
  
Fejenként 150 ezer forintos gyorssegély - mutatjuk kik kaphatják meg
A programot a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) gondozza. Egy, az iparágra szakosodott álláskereső oldalt is létrehoztak. A koronavírus-járvány miatt állás...
  
Vidnyánszky megszerezte az irányítást az SZFE fölött
Bár sem az intézmény, sem Vidnyánszky Attila nem tájékoztatta róla a nyilvánosságot, az Átlátszó felületén benyújtott közérdekű adatigénylés során kiderült, hogy Vidnyánszk...
  
Lezárták a szentendrei belváros egy részét - sehol a felújításra ígért állami forrás
Napok óta nem látogatható Szentendre egyik legszebb belvárosi tere, a Templom tér, mert a városvezetés szerint balesetveszélyessé váltak az oda vezető utak - írja a 24.hu. A Templomdomb m...
  
Nem jönnek a kormány által megígért milliárdok
A kormány még 2017-ben, tehát a helyi ellenzék győzelme előtt határozott arról, hogy Szentendre és Vác több milliárd forintot kap a két település történelmi belvárosában található...
  
Talpra magyar, hí a haza! - Biztos megélhetés, kiszámítható életpálya
Nagy elhatározás kell ahhoz, hogy valaki a katonai szolgálatot válassza hivatásul. A civil életből érkező lelkes jelentkezőknek az egyenruhások - elsőre bonyolult - szokatlan világa sok k...
  
Bakondi aggódik: nőtt a migránstömeg miatti fertőzési veszély
A migránstömeg miatti fertőzési veszély a korábbi időszakhoz képest jelentősen emelkedett - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna vasárnap ...
  
Pétfürdő retteg: Ha az felrobbanna, nemcsak nekünk lenne annyi
Alaposan felkavarta a kedélyeket a bejrúti robbanás a Várpalota melletti Pétfürdőn. Nem véletlenül: a libanoni főváros kikötőjében 2750 tonna ammónium-nitrát robbant fel, elképesztő ...
  
Novák Katalin: Magyarországon érdemes tanulni, dolgozni és családot alapítani is
Augusztus 12. hivatalosan is a fiatalok világnapja, amelynek alkalmából Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára egy videót...
  
Mit dolgozik Orbán minisztere, hogy havi hatmilliót keres?
Magyarország — Eddig meglehetősen keveset lehetett hallani Süli Jánosról (64), most azonban talán többen az emlékezetükbe vésik majd a nevét. Sülit 2017-ben nevezték ki a Paksi Atomerő...
  
Egy fűnyíró férfit szúrtak hátba - magyar valóság
Egy szóváltást követően késeltek meg egy fűnyíró férfit Marcaliban. Nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szerzett az a férfi, akit kedden délelőtt szúrtak hátba Marcaliban. A sé...
  
De miért aludt Hajdú Péter Demcsák Zsuzsával?
Kötetlen beszélgetéseket láthatunk majd a Life Tv ősz elején induló, Összezárva Hajdú Péterrel című műsorában, amelynek első vendége Demcsák Zsuzsa lesz: a tévés elárulta, kifejez...
  
Óriási a tiltakozás Ördög Nóráék balatoni kisboltja ellen
Nyílt levélben közölték a balatonakarattyaiak. megelégelték, hogy Ördög Nóra és Nánási Pál kisboltja rendkívül nagy forgalmat generál környékükön: a balatoni város lakóközöss...
  
Még az étterem vezetőjét is elvitték - áll a bál a megvert magyar focista ügyében
Kiderült: még az étterem vezetője is Busai Attiláék felé rúgott, amikor a labdarúgót agyba-főbe verték a napokban. Ahogyan azt korábban a Blikk is megírta, egyik olvasónk szemtanúja v...
  
Egy orosz fővállalkozó akar ismét vásárolni Pakson
Augusztus 10-ig jelentkezhettek az érdeklődő cégek a még július 29-én kiírt tenderre. Az új paksi blokk építését bonyolító, orosz tulajdonú ASZE Mérnöki Vállalat Rt. viszonylagos r...
  
Nyugdíj botrány: 32 milliárd forinttal hitelezhették meg a magyar államot a nyugdíjasok
Az idei alacsony nyugdíjemelés miatt rengeteg pénzt buknak átmenetileg a nyugdíjasok. A friss adatok alapján gyakorlatilag biztosra vehető, hogy novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés. ...
  
Bekövetkezett amitől féltek - Fehéroroszországban lekapcsolták az internetet
A fehérorosz elnök az internet lekapcsolásával akar véget vetni a tüntetéseknek. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök gyakorlatilag lekapcsoltatta az internetet egész Fehéroroszországb...
  
Gödi botrány: Újabb 30 napra felfüggesztették a polgármestert
Egy kis híján botrányba fulladt ülésen szavazta meg a gödi képviselőtestület Balogh Csaba újabb felfüggesztését. A gödi képviselőtestület augusztus 11-i, nyilvános ülésén újabb...
  
Az USa bajban van: Egy nap alatt 52 ezer új fertőzött
Így már 5,1 milliónál is több esetet regisztráltak az országban. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház kedd esti adatai szerint az Egyesült Államokban kedden több mint 52 ezer...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum
Politikai szála is van a parkban talált hajléktalan halálának
Azon a nyáron ismeretlen koldus bukkant fel a kerületben. Senki sem tudta a nevét, és senki sem foglalkozott vele, kivéve talán azt a fiatal párt, akik nap mint nap elsétáltak mellette, és egymás között „a bolond kisembernek” hívták. De tévedtek. Orvosi értelemben ugyanis nem számított alacsony növésûnek: százötvennégy centiméter magas volt, és arányos testalkatú. Ugyanakkor valóban úgy viselkedett, akár egy elmebeteg, fel-felugrált a helyérõl, megragadta a járókelõket, és összevissza hadovált nekik.

Máskülönben egy kartondarabon üldögélt a Mariatorgeten, pontosan a szökõkúttal, a Thor-szoborral szemben. Elõfordult, hogy tiszteletet ébresztett a járókelõkben, ahogy felszegett fejjel, egyenes háttal ült a földön, akár egy lecsúszott arisztokrata. A tartása volt az utolsó szál, ami ehhez az emberi társadalomhoz kötötte, emiatt dobtak elé az emberek némi aprót vagy papírpénzt. Megérezték benne az egykori nagyságot, azt a letûnt idõt, amikor az emberek tiszteletük jeléül fejet hajtottak elõtte.

Jó ideje már annak, hogy mindene odaveszett. Az arcán éktelenkedõ fekete foltok sem javítottak a helyzetén, mintha csak a halál bélyegét viselné magán. Az egyetlen, ami nem illett bele ebbe a képbe, az a pehelydzsekije volt, egy kék színû, drága Marmot Parka. Persze ettõl még nem keltett jobb benyomást az emberekben, már csak azért sem, mert a dzsekin koszfoltok és ételmaradványok éktelenkedtek. Ráadásul inkább illett a sarkvidékre, mint a nyári Stockholmba. A nyomasztó hõség rátelepedett a városra, és amikor az izzadságcseppek végigcsorogtak a férfi arcán, a járókelõk aggodalmaskodó tekintetüket a pehelykabátra vetették, mintha már a puszta látványa is elviselhetetlenebbé tette volna számukra a hõséget. A dzsekijét soha nem vetette le.

A férfi elveszett a világ számára, és szinte hihetetlennek tûnt, hogy bárkinek is fenyegetést jelenthetne. Augusztus elején azonban megváltozott a pillantása, céltudatosság csillant fel a tekintetében, és augusztus tizenegyedikén, délután, nyomtatott betûkkel egy bonyolult történetet vetett egy A4-es vonalazott papírlapra, amelyet azután, mint valami plakátot, kiragasztott a Södra station buszmegálló egyik oldalára.

A történet egy rettenetes vihar leírása volt, hallucinációs elemekkel kiegészítve. Egy fiatal rezidens orvosnak, Else Sandbergnek, aki épp a 4-es buszra várakozott, ennek ellenére sikerült a „Bevezetés” bizonyos részeit megfejtenie, és feltûnt neki, hogy a kormány egyik tagja név szerint szerepel a szövegben. Ezek után megpróbált felállítani egy diagnózist, paranoid skizofréniára gyanakodott.

Ám tíz perccel késõbb, amikor a fiatal orvosnõ felszállt a buszra, már meg is feledkezett az egészrõl, csupán némi rossz érzés maradt benne. Akár egy Kasszandra-jóslat, egyetlen szavát sem hitte a férfinak, mert az igazságot õrült mondatokba rejtette el. Valahogy mégis kitudódhatott az üzenet, mert másnap reggel megjelent egy kék Audi, amibõl kiszállt egy fehér inges fickó, és letépte a papírlapot.

Augusztus tizenötödikére, szombatra virradó éjjel a koldus elbandukolt a Norra Torgethez, hogy némi csempészett alkoholt szerezzen magának. Ott botlott bele egy másik korhely alakba, az österbotteni finn származású, az egykor ipari munkásként dolgozó Heikki Järvinenbe.

– Üdv, testvér, látom ide hozott a szükség – szólította meg Järvinen.

Nem kapott választ, legalábbis elõször nem. Azután megtört a csend, a férfiból csak úgy áradt a szó, ami Heikki számára érthetetlen locsogásnak tûnt.

– Faszság – bökte oda teljesen szükségtelenül, amit késõbb maga is beismert, azután még odaköpte: – mocskos kis kínai.

– Én Khambachen, utálom Kína! – ordította vissza a koldus.

Azzal a koldus ujj nélküli öklével behúzott egyet Heikkinek. Ugyan a mozdulat nem tûnt sem sportosnak, sem gyakorlottnak, volt mégis valami meglepõen pontos a férfi ütésében. Heikki szájából dõlt a vér, finnül káromkodott, miközben dülöngélve eloldalgott a helyszínrõl, és lebotorkált a metrómegállóhoz.

Késõbb megint a megszokott helyén látták a koldust, meglehetõsen részegen, rossz állapotban. A szájából csorgott a nyál, ujjait a torka köré fonta, és azt mormogta:

– Very tired. Must find a dharamsala, and an lhawa, very good lhawa. Do you know? (*Nagyon fáradt vagyok. Találnom kell egy imaházat [dharamsala] és egy sámánt [lhawa], egy nagyon jó sámánt. Ismer egyet?)

Nem számított válaszra, ahogy máskor sem. Akár egy alvajáró, átkelt a Ringvägenen, és amikor átért a túloldalra, gyorsan megivott egy fél üveggel a címke nélküli szeszesitalból, azzal eltûnt a Tantolunden-park fái és bokrai között. Senki nem tudja, mi történt azután. Másnap reggel könnyû zápor esett, majd este nyolc óra tájban alábbhagyott az északi szél, és kiderült az ég. A koldus fejét egy nyírfának támasztva térdelt a földön.

Kicsit arrébb, az utcán a hagyományos stockholmi éjszakai futóversenyhez készülõdtek. A negyeden igazi fesztiválhangulat lett úrrá. A koldus halott testét is körbelengte az utcákon eluralkodó örömteli feszültség. Senkit sem érdekelt, hogy embert próbáló, hõsies életet élt, ahogy az sem, hogy egyetlen asszonyt szeretett életében, aki végtelen magányosságban halt meg.

*

Ingela Dufva írónõ merészkedett oda elõször a fához. Látta, hogy a férfi halott. Akkor már déli fél tizenkettõ volt. A test bûzlött, és csak úgy döngtek körülötte a legyek és a szúnyogok. Ingela Dufva nem volt teljesen hû az igazsághoz, amikor késõbb azt mondta, hogy az egész látványban volt valami megrázó.

A férfi láthatóan hányt és erõteljes hasmenés gyötörte a halála elõtt. Ingela Dufva nem érzett megrendülést, hanem felfordult a gyomra, és elfogta a szorongás a saját halála miatt. Hasonló volt a helyzet a rendõrökkel, Sandra Lindevallal és Samir Emannal, akik tizenöt perccel késõbb értek a helyszínre, és leginkább büntetésnek érezték a helyszínelést.

Lefényképezték a férfit, és átkutatták a környéket. Nem kellett messzire menniük, csak lefelé a Zinkens väg végéig, ahol a félig teli alkoholos üveg hevert a kavicsos úton. Bár nyilvánvalónak tûnt a számukra, hogy mi történt, megvizsgálták a férfi fejét és a mellkasát. Erõszakos behatásnak nem találták nyomát, és más külsérelmi nyomot sem, ami a halál okára utalt volna, eltekintve a vastag nyálcsíktól, ami kicsordult a férfi szájából, és az arcára tapadt. Miután megvitatták a problémát a parancsnokukkal, meghozták a döntést, hogy nem zárják le a területet.

Amíg arra vártak, hogy a mentõk elszállítsák a hullát, átkutatták a formátlan pehelykabát zsebeit. Találtak benne rengeteg zsírpapírt, ami a környékbeli kolbászos bódékból származott, egy fémpénzt és egy papír húszkoronást, valamint egy, a Hornsgatanon lévõ papírboltból származó blokkot. Személyi igazolványt vagy bármi egyéb igazolványt azonban nem.

Ennek ellenére úgy gondolták, nem lesz nehéz azonosítani a férfit, hála a szembetûnõ ismertetõjeleinek. Ám ez a feltételezésük, ahogy sok minden más is, tévesnek bizonyult. A solnai Igazságügyi Orvosszakértõi Intézetben, ahol a hullát felboncolták, röntgenfelvételeket készítettek az áldozat fogazatáról, de sem ez, sem pedig az ujjlenyomat nem mutatott egyezést a bûnügyi nyilvántartásban tárolt egyetlen adattal sem. Miután jó néhány mintát elküldtek az NTH-ba, azaz a Nemzeti Törvényszéki Hivatalba, Fredrika Nyman törvényszéki orvosszakértõ – bár nem tartozott a feladatai közé –, elhatározta, hogy felhívja az összes telefonszámot, amelyeket egy összegyûrt papírlapon talált az áldozat nadrágzsebében.

Az egyik telefonszám Mikael Blomkvisté volt, aki a Millennium nevû újság szerkesztõségében dolgozott. A nap folyamán meg is feledkezett a hívásokról, késõ este azonban, amikor éppen túl volt a kamaszlányával folytatott idegõrlõ veszekedésen, egyszer csak eszébe jutott, hogy az elmúlt évben három olyan hullát is boncolt, akiket végül névtelenül temettek el. Fredrika káromkodott egyet, és nem csupán emiatt, hanem úgy általában az élettel kapcsolatban.

Negyvenkilenc éves volt, kétgyermekes, egyedülálló anya, hátfájástól, álmatlanságtól és az értelmetlenség érzésétõl szenvedett, és már azt sem értette igazán, miért hívta fel Mikael Blomkvistet. A telefon rezegni kezdett. A szám ismeretlen volt, Mikael Blomkvist nem vette fel. Épp akkor jött el otthonról, végigment a Hornsgatanon, majd csak úgy, minden cél nélkül a Slussen és a Gamla stan felé vette az irányt. Szürke lenvászon nadrágot és gyûrött farmeringet viselt. Egy darabig még keresztül-kasul bóklászott a mellékutcákban, végül leült egy teraszon az Österlånggatonon, és rendelt egy Guinnesst.David Lagercrantz: A ​lány, aki kétszer élt
Milliárdosok borászatát is közpénz-milliókkal támogatja az Orbán-kormány
Magyarország egymilliárd dollárért vesz rakétarendszert az Egyesült Államoktól
Orbán döntött: egymilliárd dollárért vesz légvédelmi rakétarendszert az Egyesült Államoktól
525 millióért vettek Mészáros Lőrincék medencés nyaralónak látszó gyümölcsöst Tihanyban
Kezdeményezték a megvádolt Simonka György kizárását a pártból
Hatósági házi karanténba került az újfehértói polgármester
Csak negatív PCR-teszttel kezdhetik meg a tanévet a Semmelweis Egyetem elsőévesei
Breaking - Négy Fradi-pólós vírustesztje pozitív lett
Vonatgázolás! - Sürgősen vérre van szüksége a biciklis fiúnak
Megszólalt Ördög Nóra: mindenki támadja őket
Tragédia: 60 fokos autóban hagyták a 3 éves gyereküket
170 milliós beszerzés egy forintot sikerült az MNB-nek lealkudnia
Fejenként 150 ezer forintos gyorssegély - mutatjuk kik kaphatják meg
Vidnyánszky megszerezte az irányítást az SZFE fölött
Lezárták a szentendrei belváros egy részét - sehol a felújításra ígért állami forrás
Nem jönnek a kormány által megígért milliárdok
Talpra magyar, hí a haza! - Biztos megélhetés, kiszámítható életpálya
Bakondi aggódik: nőtt a migránstömeg miatti fertőzési veszély
Pétfürdő retteg: Ha az felrobbanna, nemcsak nekünk lenne annyi
Novák Katalin: Magyarországon érdemes tanulni, dolgozni és családot alapítani is
Mit dolgozik Orbán minisztere, hogy havi hatmilliót keres?
Egy fűnyíró férfit szúrtak hátba - magyar valóság
De miért aludt Hajdú Péter Demcsák Zsuzsával?
Óriási a tiltakozás Ördög Nóráék balatoni kisboltja ellen
Még az étterem vezetőjét is elvitték - áll a bál a megvert magyar focista ügyében
Egy orosz fővállalkozó akar ismét vásárolni Pakson
Nyugdíj botrány: 32 milliárd forinttal hitelezhették meg a magyar államot a nyugdíjasok
Bekövetkezett amitől féltek - Fehéroroszországban lekapcsolták az internetet
Gödi botrány: Újabb 30 napra felfüggesztették a polgármestert
Az USa bajban van: Egy nap alatt 52 ezer új fertőzött
Kutya meleg lesz, de ez még nem minden
Vészjósló a szállodaszövetség kijelentése a turizmusról
A tudósvilág fél az orosz vakcina miatt - Meggondolatlanság, ostobaság
A tudósvilág fél az orosz koronavírus-vakcina miatt - Meggondolatlanság, ostobaság
Újabb 11 honvédelmi sportközpont építésébe kezd bele Orbán
Fehéroroszország: már újságírókra és tüntetőkre is rátámadtak a rendőrök
Alig fél percet szánt az M1 Híradója a fehéroroszországi helyzetnek
Soros üzent: Magyarországot elfoglalta az Európai Unió egyik legnagyobb belső ellensége
Keményen bünteti az infláció a nyugdíjasokat
Sokba van Mészáros Lőrincnek a horvát luxusvilla
Segíts egy megosztással! - Utcára kerülhet a kislányával egy rákbeteg pécsi anya
125 ember lehet érintett - A háziorvos asszisztense fertőződött meg Pilisborosjenőn
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum