Kezdőlap   Csatlakozz hozzánk facebookon
Vadgázolás – Az ismeretlen tettes elhagyta a helyszínt  


Vadat ütött el egy ismeretlen jármû a Sóstói úton.

Egyelõre keresik az elkövetõt.

Jó tudni: Vadgázolás esetén ki a felelõs, és ki fizeti meg a kárunk?


Minden jármûvezetõ félelmei között biztosan a top 5-ben szerepel az, hogy egy erdei vad féktávolságon belül kiugrik az autója elé. Nem véletlenül tartunk ettõl ennyire, hiszen az ilyen balesetek gyakran emberéletet is követelnek, de még a legkedvezõbb esetben is milliós kárt okozhatnak az autónkban. Ráadásul az esetek többségében a vadgázolás után nagyon nehéz hozzájutni bármiféle kártérítéshez. Összegyûjtöttük, hogy miért van ez, és mikor kinek a felelõssége egy ilyen baleset.

Ki fizeti ki a kárt, vadgázolás esetén?


Sajnos az a tapasztalat, hogy már egy kisebb vaddal való találkozást sem úszhat meg autónk sérülések nélkül. Sõt, ezek az „apróbb” sérülések sem kerülnek kevésbe, hiszen egy kitört lámpabúra, vagy behorpadt/eltörött lökhárító is súlyos összegekbe kerülhet autónk típusától függõen.


Nos, akkor most képzeljük el azt a szituációt, hogy egy 20-25 kilós õz ütközik a lakott területen kívül szabályosan 90 kilométeres sebességgel haladó autónkkal. Még a legjobb esetben is biztos, hogy minimum több százezer forintos – ha nem több milliós sérülések keletkeznek a gépjármûben. De sajnos nem ritka a totálkár sem, és elõfordulnak súlyos személyi sérülések, halálesetek is.


A vadgázolás azonban egészen más, mint amikor két autó összeütközik. Nem csak a kár esetleges mértéke miatt, hanem azért is, mert a másik autónak van felelõsségbiztosítása, ezáltal a vétlen jármûvezetõ biztos lehet abban, hogy kárát a biztosító valamilyen mértékben meg fogja téríteni. A vaddal ütközõ sofõr viszont legtöbbször csak magára számíthat sajnos, és ha el is ér némi kártérítést, az csak hosszas egyezkedés, de inkább pereskedés útján lehetséges.

De miért nem fizet a biztosító a vadgázolásért?


Sajnos a kötelezõ felelõsségbiztosítás terhére csak olyan balesetek után fizet a biztosító, amit közúti forgalomban részt vevõ, biztosítással rendelkezõ jármû okozott. Így vadgázolás esetén értelemszerûen a másik szereplõnek nincs erre a célra szolgáló felelõsségbiztosítása, így nem gépjármû által okozott balesetnek számít.


Sajnálatos módon ez abban az esetben is érvényes, ha a valaki a vadgázolásban megsérül, emiatt kórházban kell ápolni, kiesik a munkából, vagy más, ezzel összefüggõ kára keletkezik. Ezeknek a károknak a fedezésére igazából egyetlen egy dolog szolgál: a casco biztosítás idevágó kiegészítése. Azért jó, ha magánemberként van ilyen külön baleset-biztosításunk, és az autóra kötött casco biztosításunk is vadgázolásra vonatkozó kiegészítõvel, mert így pereskedés nélkül megtérül a kárunk.

Mi a helyzet a vadásztársaságokkal: vadgázolás esetén nem nekik kéne fedezni a kárt?


Még a rendszerváltás elõtt egy fokkal könnyebb, de mindenesetre egyértelmûbb volt a helyzet, mert a vadásztársaságoknak kötelezõ volt felelõsségbiztosítást kötniük a vádgázolások kárának fedezésére. Mára már ez a kötelezõség megszûnt. A biztosítók a túl gyakori vadbalesetek miatt, a vadásztársaságok pedig az emiatt túl drága biztosítás miatt nem kötik meg a felelõsségbiztosítást. Emiatt viszont ha a vadásztársaság elismeri a felelõsségét a balesetben, vagy a bíróság hoz ilyen ítéletet, akkor a kártérítést a vadásztársaságnak saját vagyonából kell kifizetnie a károsultnak.


Ezért nem olyan meglepõ, hogy a vadásztársaság legtöbbször tagadja a saját felelõsségét. Õk úgy gondolják, hogy az autósnak kellett volna jobban figyelnie és lassabban hajtania, hogy elkerülje az ütközést. Sõt, a vadgázolással a vadásztársaságot is komoly kár érte, épp ezért õk meg az elütött állat vadászható eszmei értékét követelik a sofõrtõl. Ez pedig egy trófeás szarvasbika esetén több millió forint is lehet, de a kevésbé értékesre becsült vadak esetén is alsó hangon pár százezer forintunk bánhatja.


Az autósok számára viszont az a magától értetõdõ, hogy a vadásztársaság térítse meg az autóban és másban esett károkat, hiszen a terület és a vadak az õ fennhatóságuk alá tartoznak.


Szóval ezért alakul ki többnyire ez a patthelyzet, melyben legtöbbször egy bíróság mond ki valamilyen végsõ döntést.

A törvények sem egyértelmûek a vadgázolással kapcsolatban


A Polgári Törvénykönyv szerint a vadak által okozott kárt annak kell viselnie, akinek a vadászterületén a károkozás történt. Ha a károkozás nem vadászterületen történt, a kárért az a vadászatra jogosult tartozik felelõsséggel, akinek a vadászterületérõl a vad kiugrott (2013. évi V. tv. 6:563 §).


Ez azt jelentené, hogy minden vadgázolásért a vadásztársaság tehetõ felelõssé kivétel nélkül, de ez persze nem így van. A törvényben ugyanis szerepel egy kivétel: a vadászatra jogosult mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenõrzési körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ.


A vadászati törvény szerint ilyen elháríthatatlan ok csak a vadászati jog gyakorlásán és a vadgazdálkodási tevékenység folytatásán kívül esõ ok tekintendõ. Egyéb esetekben pedig a Ptk. által a veszélyes üzemek találkozására elõírt szabályokat kell alkalmazni: ha egymásnak okoznak kárt, akkor felelõsségük arányában kötelesek a másiknak okozott kárt megtéríteni.

Mit jelent mindez? Vadgázolás esetén az autós követelheti a jármûben esett saját kára megtérítését, a vadásztársaság pedig a vad eszmei értékének a kifizetését. Vagy megindul az egyezkedés kettõjük között, s az jut hozzá magasabb összegû kártérítéshez, aki bizonyítani tudja majd saját igazát.
Akkor most ki a felelõs a vadgázolásért?


Fontos, hogy vadgázolás esetén soha nincs automatikus felelõsség. A vadgázolásnak ugyanis legalább három szereplõje van, akiknek a felelõsségét vizsgálni kell:

a jármûvet vezetõ sofõr
az illetékes vadásztársaság
az illetékes közútkezelõ

A sofõr felelõs a vadgázolásért, ha…


A vezetõnek abban az esetben borítékolható a felelõssége, ha nem tartotta be az útszakaszra vonatkozó közlekedési szabályokat. Tehát, ha túl gyorsan ment annak ellenére, hogy tábla jelezte a vadveszélyt az adott útszakaszon, akkor a felelõsség valószínûleg az övé lesz (amennyiben a másik két érintett fél betartotta a rájuk vonatkozó szabályokat).


De mégis milyen sebességgel lehet hajtani vadveszély jelzése esetén? A válasz elég homályos, ugyanis a szabály szerint annyival, hogy ha váratlanul elénk ugrik egy vad, meg tudjunk állni. Ezzel csak az a gond, hogy bármilyen alacsony sebességgel is hajtunk, ha féktávolságon belül ugrik elénk a vad, akkor képtelenség megállni.


Jó, ha tudod!


A vadveszély tábla nem azt jelenti, hogy ilyen esetben nem jár a sofõrnek kártérítés! Viszont amennyiben van kint figyelmeztetõ tábla, úgy a vadásztársaság már hivatkozhat arra, hogy õk eleget tettek a tájékoztatási kötelezettségüknek, és a jármûvezetõ hibája, ha azt nem vette figyelembe. Így a felelõsség sajnos máris az autóvezetõre tolódik. A jelenlegi bírósági iránymutatás szerint csak akkor lehet a vadkárt érvényesíteni, ha az a vadveszélyt jelzõ tábla hatályán kívül esik.


A vadásztársaság felelõs a vadgázolásért, ha…


Nem árt tudni, hogy amennyiben a vadveszélyt jelzõ tábla alatt nincs távolságbeli kiegészítés, akkor az csak a következõ útkeresztezõdésig érvényes.


Így az elsõ kérdés, amit a bíróság vizsgálni fog egy esetleges vadgázolásnál az az, hogy a társaság felhívta-e a vadveszélyre a közlekedõk figyelmét. A jelzõtáblák kihelyezését a vadásztársaságoknak kell kérvényezniük az illetékes közút fenntartójánál. Amennyiben a vadásztársaság területe mellett nincs ilyen tábla, mégis megtörténik a vadgázolás, úgy az autós hivatkozhat a vadásztársaságok felelõsségére.


Peres esetekben azonban már azt is vizsgálják, hogy megfelelõ volt-e a vadgazdálkodás. Egy szakértõ rámutathat arra is, hogy például a vadásztársaság szakmai hibája miatt túlszaporulat alakult ki, esetleg nem megfelelõ távolságra helyeztek ki etetõket télen, és ez is vezethetett a balesethez. De egy rosszul kivitelezett vadászati hajtás is okozhat balesetet.


Fontos!


Amennyiben a vadgázolás autópályán, autóúton történik, úgy minden esetben meg kell téríteni az autós kárát. Szakszerûen elhelyezett vadfogó kerítés esetén a vadásztársaság a felelõs.


A közútkezelõ felelõs a vadgázolásért, ha…


Egyetlen eset van, amikor gyakorlatilag vitán felül áll a közútkezelõ felelõssége: ha autópályán, vagy autóúton történnek vadgázolások. Az autópálya ugyanis zárt terület, vadveszély esetén a kezelõnek kerítést kell építenie, és rendszeresen ellenõriznie kell az állapotát is. Amennyiben elmaradnak ezek az ellenõrzések, és kiderül, hogy elhanyagolt a kerítés, úgy a közútkezelõ a felelõs a balesetért.


Ezen felül a közútkezelõnek abban az esetben lehet még felelõssége a vadgázolásban, ha az út menti növényzet túl sûrû, és az akadályozza a láthatóságot. Ilyenkor ugyanis a sofõrnek esélye sincs idõben észlelni a veszélyt és elkerülni azt.
Mit tegyünk vadgázolás esetén?


Ha már megtörtént a vadgázolás, akkor rendõrt kell hívni. Elsõ sorban azért, mert a rendõr tudja értesíteni az illetékes vadásztársaságot. Másrészt azért is fontos, hogy a gázolás minden körülménye hitelesen, fotókkal dokumentált legyen, hogy meg lehessen állapítani a felelõsséget.


Fontos még tudni, hogy az elgázolt állatot csak a vadásztársaság viheti el a helyszínrõl! Ha valakinek esetleg megfordulna a fejében, hogy az elgázolt állat húsából finom vadpörköltet is lehetne csinálni, jobb, ha tudja, hogy ez lopásnak minõsül.

A jó tudni forrása:

https://schiller.hu/

Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Gyakorlatilag beismerte, hogy megvezették Orbán Viktort
Hárman vakultak meg a budaörsi horrorklinikán
Szijjártó botrány: 154 milliót utazgatott el eddig idén
Nem akarod látni hányan adtak át egy felújított horgászlakot
Kistolmácson megújult a Zalaerdő erdei- és horgászlaka A negylábú faoszlopokra kifeszített nemzeti szín szalagot öten vágták át az átadási ünnepség keretében. Név szerint (b-j): ...
  
3 milliárd forintért hordhatja a földet a Mészáros család
A Fejér-B.Á.L. Zrt. ajánlata volt a legkedvezőbb a feladatra. Mészáros Lőrinc gyerekeinek építőipari cége újabb munkát nyert el a Tatabányán épülő kézilabda-csarnok körül, derül...
  
Nagy Alekosz: Ha valaki sztáralkat, akkor is a köztudatban marad, ha nem erőlködik
Alekosz most őszintén mesélt arról, hogyan élte meg a ValóVilágot. Miért népszerű a ValóVilág? – Ez a valóságshow a magyar emberekre lett szabva. A legfőbb ismertető jegyeink talá...
  
Majka és Balázs élő adásban esett egymásnak
Ma reggel a Rádió 1 Balázsék című műsorának vendége volt Majoros Péter, alias Majka és az Apostol ülős arénakoncertjének apropóján beszélgettek a könnyűzene helyzetéről, állami ...
  
Gyurcsány Ferenc gyászol
Tragédia érte a Demokratikus Koalíció (DK) elnökét: két hónappal ezelőtt, 86 évesen elhunyt Katus néni, Gyurcsány Ferenc (59) édesanyja. Az idős asszony évek óta Alzheimer-kórral küz...
  
Újabb magyar idősotthonban jelent meg a vírus
Jelenleg látogatási és felvételi tilalom van a Teveli úti intézményben. Folyamatosan tesztelik a pápai Teveli úti idősotthon lakóit és dolgozóit, mivel az otthon egyik alkalmazottjána...
  
Családi rendezvény volt: 36 fertőzött, 127 ember karanténban
Az ország másik felére is eljutott a koronavírus egy júliusi, Győr-Moson-Sopron megyei, zártkörű családi rendezvényről, számolt be az állami tévé a Nemzeti Népegészségügyi Központ...
  
Rotyis Bálint: A nemzeti konzultáció Európában egyedülálló ....
Az ellenzék csak próbálkozik, de nem tud hatékonyan fellépni a nemzeti konzultációval szemben – mondta Rotyis Bálint, a Médianéző Központ elemzője az M1-en. Rotyis Bálint azt mondta, ...
  
Súlyos beteg XVI. Benedek
Súlyosan megbetegedett XVI. Benedek miután meglátogatta haldokló bátyját, közölte életrajzírója, Peter Seewald. A 93 éves Joseph Ratzinger övsömörben szenved, erős fájdalmai vannak, h...
  
Balesetezett a honvédelmi minisztert szállító autó
Hétfő délelőtt egy teher- és egy haszongépjármű, valamint egy személygépkocsi balesetezett eddig tisztázatlan körülmények között az M7-es autópályán Siófok mellett. A Somogy Megyei...
  
Hivatalos: tarthatnak gólyatáborokat az egyetemek
Mivel a jogszabályok nem térnek ki a gólyatáborok szervezésére, ezért az intézmények saját hatáskörben dönthetnek annak megtartásáról, válaszolta a Belügyminisztérium az ATV Hírad...
  
Bajban Rogán-Gaál Cecília pénztárcája: Idén nem lesz Magyarország Szépe
Miután a nemzetközi járványhelyzet miatt a Miss World jogtulajdonosa 2021-re halasztotta a verseny döntőjét, elmarad a Magyarország Szépe is, olvasható az esemény Facebook-oldalán. A Miss ...
  
Víruspánik tört ki a szegedi vonatpótló buszon
Három ember szállt fel Hódmezővásárhelyen az egyik, Szegedre tartó vonatpótló buszra, akikről kiderült, hogy hatósági karanténban kellene lenniük. A járművet azonnal körülvették a ...
  
Hárman vakultak meg a budaörsi horrorklinikán
Három ember végleg elveszítette a látását azok közül, akiknek a szürkehályog-műtétjét a Budaörsi Egészségügyi Központban végezték el – tudta meg a Ripost. Mint arról korábban b...
  
Magyarország kamat nélkül hitelt ad Kenyának
Az erről szóló megállapodás a csütörtök éjszakai Magyar Közlönyben jelent meg. Már megszületett a két ország közti szerződés a kötött segélyhitelről, a nulla százalékos kamatt...
  
Migránsokat fogott a magyar rendőrség
A pogányi reptérnél állították meg a rendőrök a migránsokat szállító személygépkocsit. A rendőrök július 31-én 17 óra 55 perckor egy lengyel honosságú személyautót, illetve an...
  
Szívszorító részletek a babakocsis tragédiáról
A kelenföldi 15 emeletes panelházat most a csend és a gyász lengi körbe. Mint korábban megírtuk, kiugrott egy férfi egy XI. kerületi bérházból, s egy babakocsit toló anyára esett. Mindk...
  
Szlávik főorvos szerint sokkal több a napi fertőzött, mint amennyit közzétesznek
A vakcina kifejlesztéséig csak a már megszokott módon lehet védekezni a koronavírus-fertőzés ellen: maszkhasználat, kézfertőtlenítés, távolságtartás és a külföldről hazatérők ell...
  
Egy magyar kisnyugdíjas százmilliós követelése döntheti be az újpesti fociklubot
A lila-fehér klub elleni végrehajtást a bíróság 16,5 millió forint miatt rendelte el. Információink szerint azonban a háttérben sokkal nagyobb összegekről van szó, melyek könnyen bedön...
  
Meglepő bejelentést tett a győri Audi – 6 milliárd euróról van szó
A cégközlönyben megjelent adatok szerint 6 milliárd euróval csökkenti az Audi Hungária Zrt. az alaptőkéjét. A társaság az okot nem részletezi, de a lépés meglepőnek tűnik. Igaz, tavas...
  
Csak annyira futja a nyugdíjból idén, mint 2010-ben
Az átlagfizetésből élők életszínvonala sokat javult az elmúlt 10 évben, ellenben a minimálbér vásárlóereje vajmi keveset változott, az inflációhoz kötött nyugdíjemelés pedig láth...
  
Orbán Viktor nem ért egyet Matolcsy Györggyel - színjáték vagy botrány?
Mást gondol a magyar egészségügy helyzetéről a magyar miniszterelnök, és mást mutat az MNB jelentése. Az egészségügyről folyamatos a vita Magyarországon, az ellenzék rendszeresen tá...
  
Ukrajna a vörös zónába sorolta Magyarországot
Az adatokat hetente felülvizsgálják. Változtatott az ukrán kormányzat az európai gyakorlathoz igazodva a külföldi országok vörös, illetve zöld besorolásán is, emiatt augusztus 1-jé...
  
Mindig megjelenik itt valaki, aki el akarja venni a Balaton-partot
A PRO-MOT Kft.-ben korábban érdekelt volt Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is. Most a cég többségi tulajdonosa az Indotek Group, amelyet a 10. leggazdagabb magyar, Jellinek Dániel vezet....
  
Kalifornia lángol: ezreket kellett evakuálni
Több mint ezer tűzoltó próbálja megfékezni a kaliforniai bozóttüzeket. Nyolcezer embert ki kellett költöztetni otthonából Kaliforniában gyorsan terjedő bozóttüzek miatt - adták hír...
  
A magyarok közel kétharmada még mindig uniópárti
Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval rosszabb. Az elmúlt tíz év Brüsszel-ellenes kormányzati retorikája e...
  
Magyar polgármester: Bizonyos vállalkozókkal szemben védtelenek vagyunk
Balassa Balázs szerint egyes folyamatokat településvezetőként sem tudnak megállítani, a közvélemény figyelmét azonban szeretnék ráirányítani a veszélyekre. Július 22-én lemondott t...
  
Valami történik: Orbán 5 milliárddal bővíti a közmunka keretét
A péntek esti Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, amivel a kormány „rögzíti, hogy mindenki számára, aki ezt igényli, a közfoglalkoztatás keretében munkalehetőséget bi...
  
Reagált az Index-ügyre Gulyás: Miért ne történhetne meg?
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter módot talált rá, hogy hencegjen a foglalkoztatási adatokkal, még ha még saját statisztikáik szerint is 38 ezerrel dolgoztak kevesebbe...
  
Gyakorlatilag beismerte, hogy megvezették Orbán Viktort
"Ezredes úr, mit mondtak, mennyit gyárt ez?" - kérdezte Orbán Viktor a sátoraljaújhelyi büntetésvégrehajtási intézmény parancsnokát a börtönben tett látogatásakor a nemrég beszerzett...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum
Vadgázolás – Az ismeretlen tettes elhagyta a helyszínt

Vadat ütött el egy ismeretlen jármû a Sóstói úton.

Egyelõre keresik az elkövetõt.

Jó tudni: Vadgázolás esetén ki a felelõs, és ki fizeti meg a kárunk?


Minden jármûvezetõ félelmei között biztosan a top 5-ben szerepel az, hogy egy erdei vad féktávolságon belül kiugrik az autója elé. Nem véletlenül tartunk ettõl ennyire, hiszen az ilyen balesetek gyakran emberéletet is követelnek, de még a legkedvezõbb esetben is milliós kárt okozhatnak az autónkban. Ráadásul az esetek többségében a vadgázolás után nagyon nehéz hozzájutni bármiféle kártérítéshez. Összegyûjtöttük, hogy miért van ez, és mikor kinek a felelõssége egy ilyen baleset.

Ki fizeti ki a kárt, vadgázolás esetén?


Sajnos az a tapasztalat, hogy már egy kisebb vaddal való találkozást sem úszhat meg autónk sérülések nélkül. Sõt, ezek az „apróbb” sérülések sem kerülnek kevésbe, hiszen egy kitört lámpabúra, vagy behorpadt/eltörött lökhárító is súlyos összegekbe kerülhet autónk típusától függõen.


Nos, akkor most képzeljük el azt a szituációt, hogy egy 20-25 kilós õz ütközik a lakott területen kívül szabályosan 90 kilométeres sebességgel haladó autónkkal. Még a legjobb esetben is biztos, hogy minimum több százezer forintos – ha nem több milliós sérülések keletkeznek a gépjármûben. De sajnos nem ritka a totálkár sem, és elõfordulnak súlyos személyi sérülések, halálesetek is.


A vadgázolás azonban egészen más, mint amikor két autó összeütközik. Nem csak a kár esetleges mértéke miatt, hanem azért is, mert a másik autónak van felelõsségbiztosítása, ezáltal a vétlen jármûvezetõ biztos lehet abban, hogy kárát a biztosító valamilyen mértékben meg fogja téríteni. A vaddal ütközõ sofõr viszont legtöbbször csak magára számíthat sajnos, és ha el is ér némi kártérítést, az csak hosszas egyezkedés, de inkább pereskedés útján lehetséges.

De miért nem fizet a biztosító a vadgázolásért?


Sajnos a kötelezõ felelõsségbiztosítás terhére csak olyan balesetek után fizet a biztosító, amit közúti forgalomban részt vevõ, biztosítással rendelkezõ jármû okozott. Így vadgázolás esetén értelemszerûen a másik szereplõnek nincs erre a célra szolgáló felelõsségbiztosítása, így nem gépjármû által okozott balesetnek számít.


Sajnálatos módon ez abban az esetben is érvényes, ha a valaki a vadgázolásban megsérül, emiatt kórházban kell ápolni, kiesik a munkából, vagy más, ezzel összefüggõ kára keletkezik. Ezeknek a károknak a fedezésére igazából egyetlen egy dolog szolgál: a casco biztosítás idevágó kiegészítése. Azért jó, ha magánemberként van ilyen külön baleset-biztosításunk, és az autóra kötött casco biztosításunk is vadgázolásra vonatkozó kiegészítõvel, mert így pereskedés nélkül megtérül a kárunk.

Mi a helyzet a vadásztársaságokkal: vadgázolás esetén nem nekik kéne fedezni a kárt?


Még a rendszerváltás elõtt egy fokkal könnyebb, de mindenesetre egyértelmûbb volt a helyzet, mert a vadásztársaságoknak kötelezõ volt felelõsségbiztosítást kötniük a vádgázolások kárának fedezésére. Mára már ez a kötelezõség megszûnt. A biztosítók a túl gyakori vadbalesetek miatt, a vadásztársaságok pedig az emiatt túl drága biztosítás miatt nem kötik meg a felelõsségbiztosítást. Emiatt viszont ha a vadásztársaság elismeri a felelõsségét a balesetben, vagy a bíróság hoz ilyen ítéletet, akkor a kártérítést a vadásztársaságnak saját vagyonából kell kifizetnie a károsultnak.


Ezért nem olyan meglepõ, hogy a vadásztársaság legtöbbször tagadja a saját felelõsségét. Õk úgy gondolják, hogy az autósnak kellett volna jobban figyelnie és lassabban hajtania, hogy elkerülje az ütközést. Sõt, a vadgázolással a vadásztársaságot is komoly kár érte, épp ezért õk meg az elütött állat vadászható eszmei értékét követelik a sofõrtõl. Ez pedig egy trófeás szarvasbika esetén több millió forint is lehet, de a kevésbé értékesre becsült vadak esetén is alsó hangon pár százezer forintunk bánhatja.


Az autósok számára viszont az a magától értetõdõ, hogy a vadásztársaság térítse meg az autóban és másban esett károkat, hiszen a terület és a vadak az õ fennhatóságuk alá tartoznak.


Szóval ezért alakul ki többnyire ez a patthelyzet, melyben legtöbbször egy bíróság mond ki valamilyen végsõ döntést.

A törvények sem egyértelmûek a vadgázolással kapcsolatban


A Polgári Törvénykönyv szerint a vadak által okozott kárt annak kell viselnie, akinek a vadászterületén a károkozás történt. Ha a károkozás nem vadászterületen történt, a kárért az a vadászatra jogosult tartozik felelõsséggel, akinek a vadászterületérõl a vad kiugrott (2013. évi V. tv. 6:563 §).


Ez azt jelentené, hogy minden vadgázolásért a vadásztársaság tehetõ felelõssé kivétel nélkül, de ez persze nem így van. A törvényben ugyanis szerepel egy kivétel: a vadászatra jogosult mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenõrzési körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ.


A vadászati törvény szerint ilyen elháríthatatlan ok csak a vadászati jog gyakorlásán és a vadgazdálkodási tevékenység folytatásán kívül esõ ok tekintendõ. Egyéb esetekben pedig a Ptk. által a veszélyes üzemek találkozására elõírt szabályokat kell alkalmazni: ha egymásnak okoznak kárt, akkor felelõsségük arányában kötelesek a másiknak okozott kárt megtéríteni.

Mit jelent mindez? Vadgázolás esetén az autós követelheti a jármûben esett saját kára megtérítését, a vadásztársaság pedig a vad eszmei értékének a kifizetését. Vagy megindul az egyezkedés kettõjük között, s az jut hozzá magasabb összegû kártérítéshez, aki bizonyítani tudja majd saját igazát.
Akkor most ki a felelõs a vadgázolásért?


Fontos, hogy vadgázolás esetén soha nincs automatikus felelõsség. A vadgázolásnak ugyanis legalább három szereplõje van, akiknek a felelõsségét vizsgálni kell:

a jármûvet vezetõ sofõr
az illetékes vadásztársaság
az illetékes közútkezelõ

A sofõr felelõs a vadgázolásért, ha…


A vezetõnek abban az esetben borítékolható a felelõssége, ha nem tartotta be az útszakaszra vonatkozó közlekedési szabályokat. Tehát, ha túl gyorsan ment annak ellenére, hogy tábla jelezte a vadveszélyt az adott útszakaszon, akkor a felelõsség valószínûleg az övé lesz (amennyiben a másik két érintett fél betartotta a rájuk vonatkozó szabályokat).


De mégis milyen sebességgel lehet hajtani vadveszély jelzése esetén? A válasz elég homályos, ugyanis a szabály szerint annyival, hogy ha váratlanul elénk ugrik egy vad, meg tudjunk állni. Ezzel csak az a gond, hogy bármilyen alacsony sebességgel is hajtunk, ha féktávolságon belül ugrik elénk a vad, akkor képtelenség megállni.


Jó, ha tudod!


A vadveszély tábla nem azt jelenti, hogy ilyen esetben nem jár a sofõrnek kártérítés! Viszont amennyiben van kint figyelmeztetõ tábla, úgy a vadásztársaság már hivatkozhat arra, hogy õk eleget tettek a tájékoztatási kötelezettségüknek, és a jármûvezetõ hibája, ha azt nem vette figyelembe. Így a felelõsség sajnos máris az autóvezetõre tolódik. A jelenlegi bírósági iránymutatás szerint csak akkor lehet a vadkárt érvényesíteni, ha az a vadveszélyt jelzõ tábla hatályán kívül esik.


A vadásztársaság felelõs a vadgázolásért, ha…


Nem árt tudni, hogy amennyiben a vadveszélyt jelzõ tábla alatt nincs távolságbeli kiegészítés, akkor az csak a következõ útkeresztezõdésig érvényes.


Így az elsõ kérdés, amit a bíróság vizsgálni fog egy esetleges vadgázolásnál az az, hogy a társaság felhívta-e a vadveszélyre a közlekedõk figyelmét. A jelzõtáblák kihelyezését a vadásztársaságoknak kell kérvényezniük az illetékes közút fenntartójánál. Amennyiben a vadásztársaság területe mellett nincs ilyen tábla, mégis megtörténik a vadgázolás, úgy az autós hivatkozhat a vadásztársaságok felelõsségére.


Peres esetekben azonban már azt is vizsgálják, hogy megfelelõ volt-e a vadgazdálkodás. Egy szakértõ rámutathat arra is, hogy például a vadásztársaság szakmai hibája miatt túlszaporulat alakult ki, esetleg nem megfelelõ távolságra helyeztek ki etetõket télen, és ez is vezethetett a balesethez. De egy rosszul kivitelezett vadászati hajtás is okozhat balesetet.


Fontos!


Amennyiben a vadgázolás autópályán, autóúton történik, úgy minden esetben meg kell téríteni az autós kárát. Szakszerûen elhelyezett vadfogó kerítés esetén a vadásztársaság a felelõs.


A közútkezelõ felelõs a vadgázolásért, ha…


Egyetlen eset van, amikor gyakorlatilag vitán felül áll a közútkezelõ felelõssége: ha autópályán, vagy autóúton történnek vadgázolások. Az autópálya ugyanis zárt terület, vadveszély esetén a kezelõnek kerítést kell építenie, és rendszeresen ellenõriznie kell az állapotát is. Amennyiben elmaradnak ezek az ellenõrzések, és kiderül, hogy elhanyagolt a kerítés, úgy a közútkezelõ a felelõs a balesetért.


Ezen felül a közútkezelõnek abban az esetben lehet még felelõssége a vadgázolásban, ha az út menti növényzet túl sûrû, és az akadályozza a láthatóságot. Ilyenkor ugyanis a sofõrnek esélye sincs idõben észlelni a veszélyt és elkerülni azt.
Mit tegyünk vadgázolás esetén?


Ha már megtörtént a vadgázolás, akkor rendõrt kell hívni. Elsõ sorban azért, mert a rendõr tudja értesíteni az illetékes vadásztársaságot. Másrészt azért is fontos, hogy a gázolás minden körülménye hitelesen, fotókkal dokumentált legyen, hogy meg lehessen állapítani a felelõsséget.


Fontos még tudni, hogy az elgázolt állatot csak a vadásztársaság viheti el a helyszínrõl! Ha valakinek esetleg megfordulna a fejében, hogy az elgázolt állat húsából finom vadpörköltet is lehetne csinálni, jobb, ha tudja, hogy ez lopásnak minõsül.

A jó tudni forrása:

https://schiller.hu/
Nem akarod látni hányan adtak át egy felújított horgászlakot
3 milliárd forintért hordhatja a földet a Mészáros család
Nagy Alekosz: Ha valaki sztáralkat, akkor is a köztudatban marad, ha nem erőlködik
Majka és Balázs élő adásban esett egymásnak
Gyurcsány Ferenc gyászol
Újabb magyar idősotthonban jelent meg a vírus
Családi rendezvény volt: 36 fertőzött, 127 ember karanténban
Rotyis Bálint: A nemzeti konzultáció Európában egyedülálló ....
Súlyos beteg XVI. Benedek
Balesetezett a honvédelmi minisztert szállító autó
Hivatalos: tarthatnak gólyatáborokat az egyetemek
Bajban Rogán-Gaál Cecília pénztárcája: Idén nem lesz Magyarország Szépe
Víruspánik tört ki a szegedi vonatpótló buszon
Hárman vakultak meg a budaörsi horrorklinikán
Magyarország kamat nélkül hitelt ad Kenyának
Migránsokat fogott a magyar rendőrség
Szívszorító részletek a babakocsis tragédiáról
Szlávik főorvos szerint sokkal több a napi fertőzött, mint amennyit közzétesznek
Egy magyar kisnyugdíjas százmilliós követelése döntheti be az újpesti fociklubot
Meglepő bejelentést tett a győri Audi – 6 milliárd euróról van szó
Csak annyira futja a nyugdíjból idén, mint 2010-ben
Orbán Viktor nem ért egyet Matolcsy Györggyel - színjáték vagy botrány?
Ukrajna a vörös zónába sorolta Magyarországot
Mindig megjelenik itt valaki, aki el akarja venni a Balaton-partot
Kalifornia lángol: ezreket kellett evakuálni
A magyarok közel kétharmada még mindig uniópárti
Magyar polgármester: Bizonyos vállalkozókkal szemben védtelenek vagyunk
Valami történik: Orbán 5 milliárddal bővíti a közmunka keretét
Reagált az Index-ügyre Gulyás: Miért ne történhetne meg?
Gyakorlatilag beismerte, hogy megvezették Orbán Viktort
Kiskorúakat futtattak - lecsapott rájuk a magyar rendőrség
Nem bírta tovább: Öngyilkos lett a volt magyar főügyész
Szijjártó botrány: 154 milliót utazgatott el eddig idén
A kormány ősszel újra nekimegy a börtönkártérítéseknek
Harmadosztályban is jár a stadion
Sokkoló videó került elő az érdi tömegverekedésről
Egymásnak estek Kína és az USA budapesti nagykövetei
Müller szerint közel 60 millió forintba került, de sikerült megállítani a járványt Mezőkövesden
Stadion a Duna-parton - bizony ám, jön jön jön....
Román válogatott csatárt vett a Felcsút - 700 milliós üzlet
A szegedi képviselő családi házát és a cégét is zár alá vette a NAV
Ajándékot helyeztek el Tiborcz István balatoni nyaralója előtt
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum