Kezdőlap   Csatlakozz hozzánk facebookon
Orbánék most a szokásosnál is nagyobbat álmodtak  

Csillagászati költségek, bonyolult kiválasztási és kiképzési procedúra, kétes megtérülés - számos kérdést vet fel Szijjártó Péter bejelentése, amely szerint 5 éven belül újra magyart küldünk a világûrbe. A másik oldalon azonban ott a presztízsértékû siker lehetõsége. És azért ez sem mellékes.

"Na és ezt hogyan übereljük?" - kérdezte a Facebookon a Kétfarkú Kutya Párt elnöke, amikor meglátta, hogy Szijjártó Pétrer a héten "ellopta elõlük a show-t". Még a felcsúti ûrállomás ígéreténél is nagyobbat mondott ugyanis a külügyminiszter, amikor szerdán bejelentette:

2024-ig magyar ûrhajóst küldünk a Nemzetközi Ûrállomásra.

Szijjártó valójában egy teljes ûrkutatási menetrendet vázolt fel az Európai Ûrügynökség (ESA) sevillai ülésén. Beszédét nem a magyar ûrhajós kiküldésére építette fel, hanem egy felsorolás végén említette, mondhatni, szerény körülmények között (holott már csak pr-szempontból is adta volna magát, hogy kivárja 2020-at: jövõre lesz az elsõ magyar ûrhajós, Farkas Bertalan 1980-as ûrrepülésének 40. évfordulója, ennek apropóján ráadásul Budapesten tartják a Nemzetközi Ûrhajós Szövetség kongresszusát). Mindenesetre Szijjártó a következõ állomásokat, "mérföldköveket" jelentette be:

- Jelentõsen megnöveltük (4,6 milliárd forintra) az ûrkutatásra szánt költségvetési forrásokat.- Még ezen a héten pályára állítunk két újabb magyar mûholdat (Cubesat), Újzélandról lövik fel.- 2020-ban Budapesten rendezik a Nemzetközi Ûrhajós Szövetség kongresszusát.- 2022-2024 között a Roszkoszmosszal együttmûködésben kísérleti mûszereket küldünk a Nemzetközi Ûrállomásra- Megkezdtük egy ûridõjárási küldetés elõkészítését, mikromûhold-flotta építését.- 2024-ig saját mûholdat állítunk geostacionárius pályára.- 2024-ig magyar ûrhajóst küldünk a Nemzetközi Ûrállomásra, szintén Roszkoszmosszal együttmûködésben.Jövõre lesz Farkas Bertalan ûrrepülésének 40. évfordulója, ennek alkalmából Budapesten tartják az ûrkutatók kongresszusát
Még ezen a héten Új-Zélandról felbocsátják a magyar ûripar történetének második és harmadik Cubesat mûholdját, amelyek a mesterséges elektromágneses szmogot mérik a magas légkörben (a kilövést péntekre tervezték, de elhalasztották - a szerk.).
Megkezdtük egy az ûridõjárást figyelõ rendszer létrehozásának elõkészítését, önálló mikromûhold-flotta építését, magyar-orosz együttmûködésben.
2022-2024 között - szintén az orosz ûrügynökséggel, a Roszkoszmosszal együttmûködésben - kísérleti mûszereket küldünk a Nemzetközi Ûrállomásra (ISS).
2024-ig önálló mûholdat állítunk Föld körüli (geoszinkron) pályára.
2024-ig magyar ûrhajóst küldünk a Nemzetközi Ûrállomásra, szintén a Roszkoszmosszal együttmûködésben.
Annak ellenére, hogy nincs magyar ûrstratégia, a felsorolt pontok mégis koherens tervekrõl árulkodnak: az elsõ pont akár napokon belül teljesülhet, a második is folyamatban van, és a következõ kettõ is szervesen illeszkedik a korábbi missziókhoz és a futó kutatási projektekhez. Tehát az ûrkutatásban sokat emlegetett mérföldkövek mentén haladnak: egy mikromûholdat már fellõttünk, jöhet a következõ kettõ, aztán egy flotta. Következhetnek késõbb a komolyabb mûholdak, végül azokból is flotta lesz, és így tovább az egyre összetettebb küldetésekig.

A mûhold-bizniszben való aktív részvétel egyébként azért is logikus, mert miközben a mûholdak pályára állítása egyre olcsóbb, ezeknek a küldetéseknek komoly anyagi hasznuk is lehet (ellentétben egy ûrhajós felküldésével, ami leginkább presztizs szempontból jelentõs vívmány). Az ûridõjárási mûholdak adatait például komoly pénzekért értékesíthetnénk, és amellett is komoly érvek szólnak, hogy magyar mûhold pásztázza Magyarországot ahelyett, hogy külföldi cégektõl kellene megvennünk a mérési adatokat. A kilencvenes években ugyanis gyakorlatilag átengedtük a Magyarország fölötti tér - a geoszinkron pálya ránk esõ szakasza - használatát külföldieknek.

Nem vagyunk tényezõk
Ott van azonban az ötödik pont, a magyar ûrhajós misszió megvalósítása 2024-ig - és innen kezdve valóban sokkal több már a kérdõjel, mint a válasz (fõleg, hogy a Külügyminisztérium megkeresésünkre nem reagált, az ûrbiztos nem kívánt nyilatkoni, a Magyar Ûripari Klaszter - Hunspace pedig a Külügyminisztériumhoz irányított).

Farkas Bertalan 1980-as repülése óta ugyanis nem létezik "magyar ûrhajózás", miként magyar ûrstratégia sem készült, nincs továbbá ûrügynökségünk, de magyar ûriparról sem igazán beszélhetünk. Ahogy arra maga Szijjártó is utalt Sevillában:

Sajnos, Magyarország ebben az iparágban eddig nem volt tényezõ.

Korábban a területet a Magyar Ûrkutatási Iroda lett volna hivatott összefogni, ám ez az elmúlt évtizedben 10 különbözõ minisztérium fennhatósága alá tartozott, míg el nem sorvadt. Az önálló miniszteri biztosi posztot is csak egy éve hozták létre, a 2020-as költségvetésben pedig mindösszesen 4,6 milliárd forintot különítettek el ûrtevékenységekre. Ferencz Orsolya ûrbiztos több nyilatkozatában emlegette "bezzegországként" Romániát, ahol egy 100 fõs ûrügynökség mûködik, és évente 45 millió eurót fizetnek az ESA-nak (mi meg - Ferencz Orsolya szavaival - "jóformán csak a kötelezõ tagdíjat fizetjük", ami 8 millió euró). Emiatt a románoknak - legalábbis az ESA-nál - vélhetõen nagyobb esélyük van saját ûrhajós kiküldésére, mégsem hallani ilyen tervekrõl.

"Nem a közeljövõben"
Szijjártó egyébként csütörtökön az RTL Klubnak azt nyilatkozta, szakmai konszenzust élvez az ûrhajós-terv, noha az ûripari biztos korábban - a 24.hu-nak áprilisban adott interjújában - még lehûtötte az ezzel kapcsolatos várakozásokat:

(...) az az igazság, hogy nem olyan egyszerû ma már elérni, hogy egy nemzet ûrhajóst küldhessen a világûrbe. Az Európai Ûrügynökségnél elvileg nyitott a verseny, bárki küldhet kiképzésre embert, azonban sok-sok szempontot figyelembe kell venni, mire egyáltalán a gyakorlatig el is juthat egy ûrhajósjelölt. Egyelõre arra kell fókuszálnunk, hogy lépésrõl lépésre felerõsítsük az ûrtevékenységünket, aztán majd ráérünk ezen gondolkozni, ha az alapok megvannak. Nyilván nagyon nagy álom ez minden nemzet számára, de nekünk nem a közeljövõben fog megvalósulni.

Márpedig április óta aligha sikerült az alapozás annyira, hogy máris a következõ lépésekben gondolkodhassunk, fõleg ilyen szoros céldátumokkal (hacsak az "alapozás" nem az õszi Orbán-Putyin találkozót jelenti).

Van benne ráció
Ha a 2024-es cél teljesítésére nem is vennénk mérget, az logikusnak tûnik, hogy a magyar-orosz együttmûködést következõ szintre emeljük. Ennek egyik eleme ugyanis az, hogy közösen - a külügyminiszter szerint 70 százalékban magyar részvétellel - fejlesztünk különbözõ kísérleti berendezéseket és mérõmûszereket, amelyeket 2022-2024-ben juttatnának fel az ûrállomásra. Szijjártó koncepciója tehát az - ahogy arról az RTL-nek is beszélt -, hogy ezeket a gépeket magyar ûrhajós kezelhesse, illetve végezhessen velük kísérleteket.

Kérdés az is, hogy ki lehet alkalmas erre a feladatra - tehát arra, hogy 6 hónapot töltsön egy Föld körül keringõ ûrállomáson, súlytalanságban. A rendkívül szigorú követelmények miatt a Szijjártó által említett 3-4 ûrhajós kiválasztásához alighanem több tucatnyi jelöltre lenne szükség. A Farkas Bertalan - Magyari Béla-duót például 95 jelölt közül választották ki (mind pilóták, közülük 7-en jutottak ki Moszkvába további kivizsgálásokra, ott szûkítették le a listát 2 fõre.

Hogy mennyire megterhelõek ezek a vizsgálatok, arról (az azóta elhunyt) Magyari Béla korábbi interjúnkban mesélt:

A forgószékben kellett töltenünk tíz percet, és a hetedik perc tájékán nagyon leesett a pulzusom, késõbb mesélték, hogy teljesen elfehéredtem. Csak az akaraterõmnek köszönhetem, hogy végül nem lettem rosszul, és kibírtam a végéig. Egy belsõ pszichológiai csata zajlott le bennem másodpercek alatt.

A kiválasztás során alighanem természettudósok lehetnek elõnyben, a kör tovább szûkülhet azokra, akik részt vettek az ISS-re szánt kísérleti berendezések, mûszerek tervezésében. Egyébként az ûrhajós-válogatásokon általában mesterfokozatú diploma és legalább 3 éves szakmai tapasztalat az elvárás (persze a kiváló fizikai, egészségügyi állapoton kívül). Ami a korhatárt illeti, itt viszonylag rugalmasak: volt már 32 éves ûrhajós is az ISS-en (Sally Ride), John Glenn pedig még 77 évesen is szolgált az ûrállomáson. A magyar származású Charles Simonyi 60 évesen utazott az ISS-re, de õ vissza is tért a Földre.

Az ISS-en jelenleg szolgáló 6 ûrhajós többsége is tudós (átlag 3 diplomával), évtizedes tapasztalatokkal, és mindannyian több szakterületen jártasak. Andrew Richard (NASA) például repülõorvos, mentõorvos; Christina Koch (NASA) matematikus, elektromérnök és fizikus diplomát szerzett (õ egy déli sarki kutatóállomáson is szolgált egy télen át), Jessica Meir (NASA) biológusként végzett magna cum laude fokozattal, ûrkutatásból doktorált, tengerbiológusként phd-zett, majd pingvinkutatóként dolgozott az Antarktiszon, illetve egy tengeralatti kutatóállomáson is szolgált. Alekszandr Szkvorcov (Roszkoszmosz) rakétamérnök, a légvédelmi akadémiát is elvégezte, jelenleg jogot tanul. Õ egyébként már a harmadik küldetését teljesíti az ISS-en, 2 ûrsétán van túl, több mint 12 órát töltött odakint. Orosz társa, Oleg Skripocska rakétamérnök, neki is ez a harmadik küldetése az ISS-en, 3 ûrsétát hajtott végre, így õ a mostani legénység legtapasztaltabb tagja. Az olasz Luca Parmitano (ESA) az olasz légierõ ezredese, 3 mesterfokozatot szerzett (politológus, repülõmérnök és kísérleti repülõmérnök), többek között elvégezte a légierõ akadémiáját, gyakorlott vadászpilóta.

Nem árt sietni
Ha csak a mostani legénységét megközelítõ kvalitású, felkészültségû ûrhajóst keresünk, akkor nem árt sietni - nehogy a végén lekéssük a járatot. 2024 ugyanis nem csak a magyar ûrhajós utazásának céldátuma, hanem az ISS üzemidejének hivatalos lejárati ideje is. Ugyan folyamatban van egy amerikai törvényjavaslat, hogy hosszabbítsák meg az üzemidõt 2030-ig, de egy ilyen javaslat egyszer már elbukott a kongresszuson, ezért nem lehet borítékolni, hogy most elfogadják. Ha ismét elbukik a javaslat, az könnyen az ûrállomás - és vele együtt a magyar ûrálmok - végét jelentheti.40 milliárdig is felmehet a számla
Szijjártó szerint a következõ három évben 7-10 milliárd forintba kerülhet az ESA ülésén vázolt tervek megvalósítása - tehát ebben a mûholdas küldetések költsége is benne van -, de számításaink szerint akár ennek többszörösérõl is szó lehet. Igaz, nem feltétlenül kell egyben kifizetnünk. Egy ûrkutatással fogalkozó szakember arra figyelmeztetett, hogy az ûrutazásnak nincs piaci ára, itt minden egyedi megállapodások függvénye. Ezzel arra utalt, hogy akár egy nagyobb magyar-orosz paktum része is lehet a Roszkoszmosszal folytatott együttmûködés. Lehetséges tehát, hogy a költségek egy részét az orosz fél átvállalja, más kérdés, hogy ezt milyen formában kell majd viszonoznunk. A pontos költségeket tehát nehéz megbecsülni. Azt tudjuk, hogy az oroszok a NASA ûrhajósait fejenként 75 millió dollárért fuvarozzák az ISS-re a Szojuz ûrhajóval, aminek jelenleg nincs alternatívája. Ráadásul - a monopolhelyzetükkel szemérmetlenül visszaélve - az oroszok nemrég brutálisan megemelték a tarifát, 2020-ban már 80 milliót kérnek egy oda-vissza útért, azaz több mint 24 milliárd forintot (a tarifa az amerikai-orosz viszony függvényében változik, és nem biztos, hogy a magyaronál is ennyire "fogna a tolluk".) Az árakat letörheti, ha megjelennek a piacon a kereskedelmi ûrjáratok, de még a SpaceX is 50 millió dollárt fog kérni az ûrturistáktól egy ISS-túráért.

Az utazási költségeknél jóval olcsóbb, de még így is tízmilliárdos tétel lehet az ûrhajósok kiképzése. Az USA-ban és az EU-ban nagyjából 15 millió dollárba kerül a több éves képzés, de feltehetõleg ebben is számíthatunk engeményekre (Farkas Bertalan és tartalékosa, Magyari Béla kétéves kiképzését is a szovjetek állták annak idején, nekünk csak a két ûrhajós szállását és fizetését kellett fedeznünk.) Szijjártó Péter az RTL-nek arról beszélt, hogy 3-4 potenciális ûrhajóst kell kiképezni ahhoz, hogy egyikük repülhessen. Nyugati árakon számolva tehát 45-60 millió dollár (13-18 milliárd forint) lenne. Ezzel máris 40 milliárd forint fölött tartunk (kedvezmények nélkül), és akkor még nem számoltunk az ISS "rezsiköltségét", ami naponta alsó hangon 10 millió forint (ebben benne van a létfenntartó rendszerek mûködtetése, a mosdóhasználat, az élelmiszer, levegõ, gyógyszerek, de még a konditerem használata is, bár nem tartalmazza a rakodási díjat, illetve az áram- és az internethasználat költségeit). A misszió idõtartamát egyelõre nem árulták el, de ha fél évig kell kint maradni (ennyi az ISS-kiküldetések hossza), akkor a számla 2 milliárd forint körül alakulhat. Mivel ennyire látványosan a Roszkoszmosszal mûködünk együtt, az is kérdés, hogy számíthatunk-e kedvezményekre a NASA-tól.

Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Rengeteg a sérült, halálos áldozat is van - Buszkatasztrófa az M5-ösön
Három helyen eltört a brutálisan összevert magyar focista arccsontja
Gyászol Németh Szilárd - Nyugodj békében! Isten veled!
Hogyan lett Tiborcz a legfiatalabb leggazdagabb?
Simicskától a körözött szaúdi milliárdoson keresztül az adófizetőkig bezárólag sokak segítségérére rászorult a kormányfő saját lábán álló leányának férje, Tiborcz István, ...
  
Orbán a lányairól: saját erejükből boldogulnak
A miniszterelnök Facebook-oldalán rendre jelennek meg részletek a pénteki Kossuth Rádiós interjúkból. Most azt a részt vágták ki, ahol Orbán Viktor arról beszél, rengeteg gratulációt k...
  
Müller Cecília: jelentősen emelkedett a migrációs nyomás
A tavaszi visszaesést követően jelentősen emelkedett a migrációs nyomás a magyar-szerb határon - jelentette ki az országos rendőrfőkapitány-helyettes csütörtökön Röszkén, sajtótáj...
  
Végre kiderült, hogy jött a képbe a nyunyóka!
Müller Cecília felrobbantotta az internetet: mindenki nyunyókázik, és megosztja, náluk hogy hívják a gyerekük kedvenc alvós figuráját. Az országos tisztifőorvosból ugyanis az Operatív...
  
Rossz minőségű szájmaszkokra csapott le a NAV!
Több mint százezer rossz minőségű egészségügyi védőfelszerelést és más hamis terméket találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy szlovák kamionban az M1-es autó...
  
Budapest már készül - elkerülhetetlen a második hullám Karácsony szerint
Karácsony Gergely főpolgármester a legrosszabbra készül a friss koronavírus-adatok alapján. A főpolgármester úgy véli, a koronavírus-járvány második hullámát nem lehet elkerülni, a k...
  
Nem marad magányos Vajna Tímea - eddig nehezen nyitott más férfi felé
Most már biztosan nem marad magányos Vajna Tímea (37)! Párkapcsolata egyre jobban alakul Zoltánnal, aki még az Egyesült Államokba is követné szerelmét. Andy Vajna (†74) özvegye férje ha...
  
Fontos adatok jönnek a következő napokban
Több statisztikai adat is megjelenik a következő héten, közülük kiemelkedik a fogyasztói árindex júliusi adata és az idei második negyedéves bruttó hazai termék (GDP). Kedden közli a ...
  
Figyelem! - Megváltoztatja a hitelmoratórium szabályait a kormány
Megint a bankokon csattanhat az ostor. Figyelemre méltó üzenete volt a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergelynek a hitelmoratórium alakulását illetően. Lapunk munkatársa kérdezte a min...
  
Pofátlanul elszálltak a balatoni szállások árai
„Az legyen a jelszó: több Balaton, kevesebb Adria” – jelentetti ki nemrég Orbán Viktor a Kossuth rádió interjújában. Csakhogy a Balaton árai mostanra jelentősen elszálltak, ezért egy...
  
Magyarországra költözik a szerb foci
A koronavírus-járvány miatt augusztusban és szeptemberben Magyarországon játszhatja hazai mérkőzéseit a szerb labdarúgó-válogatott, illetve az európai kupaporondon érdekelt szerb klubcsa...
  
Az M3-as elesett: Öt kilométeres a dugó
Az M0-s autóúton is közel egy órát kell várakozni az M1-es felé. Az M3-as autópályán, a főváros irányába az 55-ös Hatvan-nyugat csomópont közelében korábban baleset történt, for...
  
Lángolt egy pirotechnikai eszközökkel teli raktár Csepelen
Hatalmas robbanást akadályoztak meg a tűzoltók Budapesten. Kigyulladt egy raktár Csepelen, a Színesfém utcában hétfő hajnalban, ahol akkumulátorokat és pirotechnikai eszközöket tárolt...
  
Hongkong: elvitte a rendőrség az egyik ellenzéki lap tulajdonosát
A júniusban bevezetett nemzetbiztonsági törvény által bűncselekménynek minősített külföldiekkel való összejátszásra hivatkozva hétfőn a Hongkongban őrizetbe vették Jimmy Lai hongkon...
  
Képet posztolt a zsúfolt iskolai folyosóról, megbüntették érte
Hat tanuló és három dolgozó fertőződött meg koronavírussal egy Georgia állambeli gimnáziumban néhány nappal az után, hogy egy 15 éves diák kiposztolt egy fotót a zsúfolt iskolai folyo...
  
Egy tüntető meghalt de Lukasenka 80,23 százalékkal győzött
A fehérorosz választási bizottság hétfőn ismertetett előzetes adatai szerint a 26 éve hatalmon lévő Aljakszandr Lukasenka a szavazatok 80,23 százalékával győzött a vasárnapi elnökvá...
  
Nyugodjon le mindenki a p... gólyatáborok azok lesznek!!
A felsőoktatási intézmények többsége megtartja a gólyatáborát - közölte a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke hétfőn a Kossuth rádióban. Bu...
  
Magyarország: Három beteg meghalt
A központi járványoldal adatai szerint hétfőre 35 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4731 főre nőtt az itthon beazonosított fertőzöttek szám...
  
Müller Cecília: az illegális migránsok megtagadják az együttműködést
A tavaszi visszaesést követően jelentősen emelkedett a migrációs nyomás a magyar-szerb határon - jelentette ki az országos rendőrfőkapitány-helyettes csütörtökön Röszkén, sajtótáj...
  
Pénzügyminisztérium: júliusban nem érkezett uniós bevétel a költségvetésbe
Bár a gazdasági kilábalás már megkezdődött, a veszélyhelyzet utáni újraindítás a költségvetésből továbbra is komoly forrásokat igényel. A kormány szándéka az, hogy minden segíts...
  
A fészkéből kilógó madzagon akadt fenn egy gólya
Fejjel lefelé, magatehetetlen állapotban lógott ki fészkéből a Mályi Madármentő Állomás legújabb gólyalakója. A madarat egy szál madzag tartotta, amíg a segítség megérkezett. – ...
  
Az ügyfélnek kerül pénzbe a Telenornál a rosszul sikerült csomagváltás
A koronavírus-járvány alatt biztonsági okokból szorgalmazták, hogy aki teheti, álljon át elektronikus ügyintézésre, fizetésre. A 24.hu egyik olvasója is hallgatott a szóra és csekkezé...
  
Mindenki karanténba került egy újfehértói rendezvény után
Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba mindenki - derült ki az RTL Klub Híradójából. Megtudták azt is, a sz...
  
Azt terjesztette a magyar férfi hogy a vírus kamu, augusztus 5-én meghalt
“Én voltam az egyik szószólója annak, hogy a coviddal kapcsolatos hírek kamu! Hát nem az! Elkaptam! Borzasztó érzés! Vigyàzzatok magatokra, tartsátok be szabàlyokat, higgyétek el nekem,...
  
Szörnyűség - Itt találták meg a férfi holttestét Érden
Helyszíni fotók érkeztek Érdről, ahol egy holttestre bukkantak szombaton. A Blikk is megírta, hogy egy holttestet találtak Érden, a Tétényliget vasútállomásnál. A rendőrségi közlemé...
  
Rengeteg a sérült, halálos áldozat is van - Buszkatasztrófa az M5-ösön
Teljes útzár mellett dolgoznak a mentők, rendőrök, tűzoltók az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében, ahol egy utasokat szállító autóbusz boru...
  
Műteni kell a brutálisan összevert magyar focistát
A Ferencváros korábbi játékosára, Busai Attilára ismeretlenek támadtak rá egy szórakozóhelyen, az arccsontja több helyen is eltört. Súlyos sérüléseket szenvedett Busai Attila, a Fere...
  
Szomorú vasárnap: több mint 40 új fertőzöttet találtak itthon
Vasárnapra virradóra nem halt meg koronavírusos beteg. 43 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4696 főre nőtt a beazonosított fertőzö...
  
Pesti Srácok: A nevetek is az: hallgató. Tehát hallgattok
A Fidesz-frakció és a kormány által fenntartott Pesti Srácok vezércikkben szól a Színház- és Filmművészeti egyetem diákjaihoz, akik tiltakoznak a kormányzati átszervezés és a nyakukra...
  
Óriási a baj - Zátonyra futott hajóból ömlik az olaj
Környezeti katasztrófát okozhat a Mauritius partjainál megfeneklett teherhajó, írja az Euronews. A panamai zászló alatt hajózó japán MV Wakashio nevű tanker még július 25-én feneklett m...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum
Orbánék most a szokásosnál is nagyobbat álmodtak
Csillagászati költségek, bonyolult kiválasztási és kiképzési procedúra, kétes megtérülés - számos kérdést vet fel Szijjártó Péter bejelentése, amely szerint 5 éven belül újra magyart küldünk a világûrbe. A másik oldalon azonban ott a presztízsértékû siker lehetõsége. És azért ez sem mellékes.

"Na és ezt hogyan übereljük?" - kérdezte a Facebookon a Kétfarkú Kutya Párt elnöke, amikor meglátta, hogy Szijjártó Pétrer a héten "ellopta elõlük a show-t". Még a felcsúti ûrállomás ígéreténél is nagyobbat mondott ugyanis a külügyminiszter, amikor szerdán bejelentette:

2024-ig magyar ûrhajóst küldünk a Nemzetközi Ûrállomásra.

Szijjártó valójában egy teljes ûrkutatási menetrendet vázolt fel az Európai Ûrügynökség (ESA) sevillai ülésén. Beszédét nem a magyar ûrhajós kiküldésére építette fel, hanem egy felsorolás végén említette, mondhatni, szerény körülmények között (holott már csak pr-szempontból is adta volna magát, hogy kivárja 2020-at: jövõre lesz az elsõ magyar ûrhajós, Farkas Bertalan 1980-as ûrrepülésének 40. évfordulója, ennek apropóján ráadásul Budapesten tartják a Nemzetközi Ûrhajós Szövetség kongresszusát). Mindenesetre Szijjártó a következõ állomásokat, "mérföldköveket" jelentette be:

- Jelentõsen megnöveltük (4,6 milliárd forintra) az ûrkutatásra szánt költségvetési forrásokat.- Még ezen a héten pályára állítunk két újabb magyar mûholdat (Cubesat), Újzélandról lövik fel.- 2020-ban Budapesten rendezik a Nemzetközi Ûrhajós Szövetség kongresszusát.- 2022-2024 között a Roszkoszmosszal együttmûködésben kísérleti mûszereket küldünk a Nemzetközi Ûrállomásra- Megkezdtük egy ûridõjárási küldetés elõkészítését, mikromûhold-flotta építését.- 2024-ig saját mûholdat állítunk geostacionárius pályára.- 2024-ig magyar ûrhajóst küldünk a Nemzetközi Ûrállomásra, szintén Roszkoszmosszal együttmûködésben.Jövõre lesz Farkas Bertalan ûrrepülésének 40. évfordulója, ennek alkalmából Budapesten tartják az ûrkutatók kongresszusát
Még ezen a héten Új-Zélandról felbocsátják a magyar ûripar történetének második és harmadik Cubesat mûholdját, amelyek a mesterséges elektromágneses szmogot mérik a magas légkörben (a kilövést péntekre tervezték, de elhalasztották - a szerk.).
Megkezdtük egy az ûridõjárást figyelõ rendszer létrehozásának elõkészítését, önálló mikromûhold-flotta építését, magyar-orosz együttmûködésben.
2022-2024 között - szintén az orosz ûrügynökséggel, a Roszkoszmosszal együttmûködésben - kísérleti mûszereket küldünk a Nemzetközi Ûrállomásra (ISS).
2024-ig önálló mûholdat állítunk Föld körüli (geoszinkron) pályára.
2024-ig magyar ûrhajóst küldünk a Nemzetközi Ûrállomásra, szintén a Roszkoszmosszal együttmûködésben.
Annak ellenére, hogy nincs magyar ûrstratégia, a felsorolt pontok mégis koherens tervekrõl árulkodnak: az elsõ pont akár napokon belül teljesülhet, a második is folyamatban van, és a következõ kettõ is szervesen illeszkedik a korábbi missziókhoz és a futó kutatási projektekhez. Tehát az ûrkutatásban sokat emlegetett mérföldkövek mentén haladnak: egy mikromûholdat már fellõttünk, jöhet a következõ kettõ, aztán egy flotta. Következhetnek késõbb a komolyabb mûholdak, végül azokból is flotta lesz, és így tovább az egyre összetettebb küldetésekig.

A mûhold-bizniszben való aktív részvétel egyébként azért is logikus, mert miközben a mûholdak pályára állítása egyre olcsóbb, ezeknek a küldetéseknek komoly anyagi hasznuk is lehet (ellentétben egy ûrhajós felküldésével, ami leginkább presztizs szempontból jelentõs vívmány). Az ûridõjárási mûholdak adatait például komoly pénzekért értékesíthetnénk, és amellett is komoly érvek szólnak, hogy magyar mûhold pásztázza Magyarországot ahelyett, hogy külföldi cégektõl kellene megvennünk a mérési adatokat. A kilencvenes években ugyanis gyakorlatilag átengedtük a Magyarország fölötti tér - a geoszinkron pálya ránk esõ szakasza - használatát külföldieknek.

Nem vagyunk tényezõk
Ott van azonban az ötödik pont, a magyar ûrhajós misszió megvalósítása 2024-ig - és innen kezdve valóban sokkal több már a kérdõjel, mint a válasz (fõleg, hogy a Külügyminisztérium megkeresésünkre nem reagált, az ûrbiztos nem kívánt nyilatkoni, a Magyar Ûripari Klaszter - Hunspace pedig a Külügyminisztériumhoz irányított).

Farkas Bertalan 1980-as repülése óta ugyanis nem létezik "magyar ûrhajózás", miként magyar ûrstratégia sem készült, nincs továbbá ûrügynökségünk, de magyar ûriparról sem igazán beszélhetünk. Ahogy arra maga Szijjártó is utalt Sevillában:

Sajnos, Magyarország ebben az iparágban eddig nem volt tényezõ.

Korábban a területet a Magyar Ûrkutatási Iroda lett volna hivatott összefogni, ám ez az elmúlt évtizedben 10 különbözõ minisztérium fennhatósága alá tartozott, míg el nem sorvadt. Az önálló miniszteri biztosi posztot is csak egy éve hozták létre, a 2020-as költségvetésben pedig mindösszesen 4,6 milliárd forintot különítettek el ûrtevékenységekre. Ferencz Orsolya ûrbiztos több nyilatkozatában emlegette "bezzegországként" Romániát, ahol egy 100 fõs ûrügynökség mûködik, és évente 45 millió eurót fizetnek az ESA-nak (mi meg - Ferencz Orsolya szavaival - "jóformán csak a kötelezõ tagdíjat fizetjük", ami 8 millió euró). Emiatt a románoknak - legalábbis az ESA-nál - vélhetõen nagyobb esélyük van saját ûrhajós kiküldésére, mégsem hallani ilyen tervekrõl.

"Nem a közeljövõben"
Szijjártó egyébként csütörtökön az RTL Klubnak azt nyilatkozta, szakmai konszenzust élvez az ûrhajós-terv, noha az ûripari biztos korábban - a 24.hu-nak áprilisban adott interjújában - még lehûtötte az ezzel kapcsolatos várakozásokat:

(...) az az igazság, hogy nem olyan egyszerû ma már elérni, hogy egy nemzet ûrhajóst küldhessen a világûrbe. Az Európai Ûrügynökségnél elvileg nyitott a verseny, bárki küldhet kiképzésre embert, azonban sok-sok szempontot figyelembe kell venni, mire egyáltalán a gyakorlatig el is juthat egy ûrhajósjelölt. Egyelõre arra kell fókuszálnunk, hogy lépésrõl lépésre felerõsítsük az ûrtevékenységünket, aztán majd ráérünk ezen gondolkozni, ha az alapok megvannak. Nyilván nagyon nagy álom ez minden nemzet számára, de nekünk nem a közeljövõben fog megvalósulni.

Márpedig április óta aligha sikerült az alapozás annyira, hogy máris a következõ lépésekben gondolkodhassunk, fõleg ilyen szoros céldátumokkal (hacsak az "alapozás" nem az õszi Orbán-Putyin találkozót jelenti).

Van benne ráció
Ha a 2024-es cél teljesítésére nem is vennénk mérget, az logikusnak tûnik, hogy a magyar-orosz együttmûködést következõ szintre emeljük. Ennek egyik eleme ugyanis az, hogy közösen - a külügyminiszter szerint 70 százalékban magyar részvétellel - fejlesztünk különbözõ kísérleti berendezéseket és mérõmûszereket, amelyeket 2022-2024-ben juttatnának fel az ûrállomásra. Szijjártó koncepciója tehát az - ahogy arról az RTL-nek is beszélt -, hogy ezeket a gépeket magyar ûrhajós kezelhesse, illetve végezhessen velük kísérleteket.

Kérdés az is, hogy ki lehet alkalmas erre a feladatra - tehát arra, hogy 6 hónapot töltsön egy Föld körül keringõ ûrállomáson, súlytalanságban. A rendkívül szigorú követelmények miatt a Szijjártó által említett 3-4 ûrhajós kiválasztásához alighanem több tucatnyi jelöltre lenne szükség. A Farkas Bertalan - Magyari Béla-duót például 95 jelölt közül választották ki (mind pilóták, közülük 7-en jutottak ki Moszkvába további kivizsgálásokra, ott szûkítették le a listát 2 fõre.

Hogy mennyire megterhelõek ezek a vizsgálatok, arról (az azóta elhunyt) Magyari Béla korábbi interjúnkban mesélt:

A forgószékben kellett töltenünk tíz percet, és a hetedik perc tájékán nagyon leesett a pulzusom, késõbb mesélték, hogy teljesen elfehéredtem. Csak az akaraterõmnek köszönhetem, hogy végül nem lettem rosszul, és kibírtam a végéig. Egy belsõ pszichológiai csata zajlott le bennem másodpercek alatt.

A kiválasztás során alighanem természettudósok lehetnek elõnyben, a kör tovább szûkülhet azokra, akik részt vettek az ISS-re szánt kísérleti berendezések, mûszerek tervezésében. Egyébként az ûrhajós-válogatásokon általában mesterfokozatú diploma és legalább 3 éves szakmai tapasztalat az elvárás (persze a kiváló fizikai, egészségügyi állapoton kívül). Ami a korhatárt illeti, itt viszonylag rugalmasak: volt már 32 éves ûrhajós is az ISS-en (Sally Ride), John Glenn pedig még 77 évesen is szolgált az ûrállomáson. A magyar származású Charles Simonyi 60 évesen utazott az ISS-re, de õ vissza is tért a Földre.

Az ISS-en jelenleg szolgáló 6 ûrhajós többsége is tudós (átlag 3 diplomával), évtizedes tapasztalatokkal, és mindannyian több szakterületen jártasak. Andrew Richard (NASA) például repülõorvos, mentõorvos; Christina Koch (NASA) matematikus, elektromérnök és fizikus diplomát szerzett (õ egy déli sarki kutatóállomáson is szolgált egy télen át), Jessica Meir (NASA) biológusként végzett magna cum laude fokozattal, ûrkutatásból doktorált, tengerbiológusként phd-zett, majd pingvinkutatóként dolgozott az Antarktiszon, illetve egy tengeralatti kutatóállomáson is szolgált. Alekszandr Szkvorcov (Roszkoszmosz) rakétamérnök, a légvédelmi akadémiát is elvégezte, jelenleg jogot tanul. Õ egyébként már a harmadik küldetését teljesíti az ISS-en, 2 ûrsétán van túl, több mint 12 órát töltött odakint. Orosz társa, Oleg Skripocska rakétamérnök, neki is ez a harmadik küldetése az ISS-en, 3 ûrsétát hajtott végre, így õ a mostani legénység legtapasztaltabb tagja. Az olasz Luca Parmitano (ESA) az olasz légierõ ezredese, 3 mesterfokozatot szerzett (politológus, repülõmérnök és kísérleti repülõmérnök), többek között elvégezte a légierõ akadémiáját, gyakorlott vadászpilóta.

Nem árt sietni
Ha csak a mostani legénységét megközelítõ kvalitású, felkészültségû ûrhajóst keresünk, akkor nem árt sietni - nehogy a végén lekéssük a járatot. 2024 ugyanis nem csak a magyar ûrhajós utazásának céldátuma, hanem az ISS üzemidejének hivatalos lejárati ideje is. Ugyan folyamatban van egy amerikai törvényjavaslat, hogy hosszabbítsák meg az üzemidõt 2030-ig, de egy ilyen javaslat egyszer már elbukott a kongresszuson, ezért nem lehet borítékolni, hogy most elfogadják. Ha ismét elbukik a javaslat, az könnyen az ûrállomás - és vele együtt a magyar ûrálmok - végét jelentheti.40 milliárdig is felmehet a számla
Szijjártó szerint a következõ három évben 7-10 milliárd forintba kerülhet az ESA ülésén vázolt tervek megvalósítása - tehát ebben a mûholdas küldetések költsége is benne van -, de számításaink szerint akár ennek többszörösérõl is szó lehet. Igaz, nem feltétlenül kell egyben kifizetnünk. Egy ûrkutatással fogalkozó szakember arra figyelmeztetett, hogy az ûrutazásnak nincs piaci ára, itt minden egyedi megállapodások függvénye. Ezzel arra utalt, hogy akár egy nagyobb magyar-orosz paktum része is lehet a Roszkoszmosszal folytatott együttmûködés. Lehetséges tehát, hogy a költségek egy részét az orosz fél átvállalja, más kérdés, hogy ezt milyen formában kell majd viszonoznunk. A pontos költségeket tehát nehéz megbecsülni. Azt tudjuk, hogy az oroszok a NASA ûrhajósait fejenként 75 millió dollárért fuvarozzák az ISS-re a Szojuz ûrhajóval, aminek jelenleg nincs alternatívája. Ráadásul - a monopolhelyzetükkel szemérmetlenül visszaélve - az oroszok nemrég brutálisan megemelték a tarifát, 2020-ban már 80 milliót kérnek egy oda-vissza útért, azaz több mint 24 milliárd forintot (a tarifa az amerikai-orosz viszony függvényében változik, és nem biztos, hogy a magyaronál is ennyire "fogna a tolluk".) Az árakat letörheti, ha megjelennek a piacon a kereskedelmi ûrjáratok, de még a SpaceX is 50 millió dollárt fog kérni az ûrturistáktól egy ISS-túráért.

Az utazási költségeknél jóval olcsóbb, de még így is tízmilliárdos tétel lehet az ûrhajósok kiképzése. Az USA-ban és az EU-ban nagyjából 15 millió dollárba kerül a több éves képzés, de feltehetõleg ebben is számíthatunk engeményekre (Farkas Bertalan és tartalékosa, Magyari Béla kétéves kiképzését is a szovjetek állták annak idején, nekünk csak a két ûrhajós szállását és fizetését kellett fedeznünk.) Szijjártó Péter az RTL-nek arról beszélt, hogy 3-4 potenciális ûrhajóst kell kiképezni ahhoz, hogy egyikük repülhessen. Nyugati árakon számolva tehát 45-60 millió dollár (13-18 milliárd forint) lenne. Ezzel máris 40 milliárd forint fölött tartunk (kedvezmények nélkül), és akkor még nem számoltunk az ISS "rezsiköltségét", ami naponta alsó hangon 10 millió forint (ebben benne van a létfenntartó rendszerek mûködtetése, a mosdóhasználat, az élelmiszer, levegõ, gyógyszerek, de még a konditerem használata is, bár nem tartalmazza a rakodási díjat, illetve az áram- és az internethasználat költségeit). A misszió idõtartamát egyelõre nem árulták el, de ha fél évig kell kint maradni (ennyi az ISS-kiküldetések hossza), akkor a számla 2 milliárd forint körül alakulhat. Mivel ennyire látványosan a Roszkoszmosszal mûködünk együtt, az is kérdés, hogy számíthatunk-e kedvezményekre a NASA-tól.
Hogyan lett Tiborcz a legfiatalabb leggazdagabb?
Orbán a lányairól: saját erejükből boldogulnak
Müller Cecília: jelentősen emelkedett a migrációs nyomás
Végre kiderült, hogy jött a képbe a nyunyóka!
Rossz minőségű szájmaszkokra csapott le a NAV!
Budapest már készül - elkerülhetetlen a második hullám Karácsony szerint
Nem marad magányos Vajna Tímea - eddig nehezen nyitott más férfi felé
Fontos adatok jönnek a következő napokban
Figyelem! - Megváltoztatja a hitelmoratórium szabályait a kormány
Pofátlanul elszálltak a balatoni szállások árai
Magyarországra költözik a szerb foci
Az M3-as elesett: Öt kilométeres a dugó
Lángolt egy pirotechnikai eszközökkel teli raktár Csepelen
Hongkong: elvitte a rendőrség az egyik ellenzéki lap tulajdonosát
Képet posztolt a zsúfolt iskolai folyosóról, megbüntették érte
Egy tüntető meghalt de Lukasenka 80,23 százalékkal győzött
Nyugodjon le mindenki a p... gólyatáborok azok lesznek!!
Magyarország: Három beteg meghalt
Müller Cecília: az illegális migránsok megtagadják az együttműködést
Pénzügyminisztérium: júliusban nem érkezett uniós bevétel a költségvetésbe
A fészkéből kilógó madzagon akadt fenn egy gólya
Az ügyfélnek kerül pénzbe a Telenornál a rosszul sikerült csomagváltás
Mindenki karanténba került egy újfehértói rendezvény után
Azt terjesztette a magyar férfi hogy a vírus kamu, augusztus 5-én meghalt
Szörnyűség - Itt találták meg a férfi holttestét Érden
Rengeteg a sérült, halálos áldozat is van - Buszkatasztrófa az M5-ösön
Műteni kell a brutálisan összevert magyar focistát
Szomorú vasárnap: több mint 40 új fertőzöttet találtak itthon
Pesti Srácok: A nevetek is az: hallgató. Tehát hallgattok
Óriási a baj - Zátonyra futott hajóból ömlik az olaj
Brüsszel fizette a határzárnál szolgáló rendőrök bérét
Egy mecseknádasdi család lett vírusos - szigorú intézkedések
Orbán: az operatív törzs folyamatosan dolgozik
130 milliárdos extra támogatást is kaphatnak a nyugdíjasok jövőre
Gyászol Németh Szilárd - Nyugodj békében! Isten veled!
Három helyen eltört a brutálisan összevert magyar focista arccsontja
Botrány: bejrúti tisztségviselőket vettek őrizetbe
Tállai államtitkár ígéretmilliárdokkal kápráztatta a nyugdíjasokat
Emmi nyereményakció: akár elismerő oklevelet is nyerhetnek a pedagógusok
Új diákhitelt vezetnek be Magyarországon - pénzeső a fiataloknak
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás a Club Aliga fejlesztése
Váratlan - mutatjuk ki indul az elhunyt fideszes körzetében
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum