Kezdőlap   Csatlakozz hozzánk facebookon
Fû alatt államosítanák az MTA teljes vagyonát

Nem ért véget a Magyar Tudományos Akadémia vesszõfutása a kutatóintézetei elvételével: egy a hvg.hu birtokába jutott levél szerint Palkovics László egykori jobbkeze, a kutatóintézet-hálózatot átvevõ ELKH Titkárságának jelenlegi fõtitkára nemrég arra utasította az intézetek fõigazgatóit, hogy könyveljék át az eddig az MTA tulajdonába tartozó ingóságokat saját – vagyis végsõ soron állami – tulajdonba. Több százezer tételrõl van szó a számítógépektõl a laborberendezésig. Az összesen közel 70 milliárd forint értékû vagyont várhatóan nem adja önként az Akadémia, pláne, hogy a mostani lépés analógiájaként késõbb akár az értékes ingatlanvagyonra is rámozdulhat az állam.

Meglepõ levelet kaptak október végén az MTA egykori – az innovációs törvény nagy vihart kavart júliusi módosításával az Eötvös Loránd Kutatóintézet Hálózat (ELKH) Titkársága alá terelt – kutatóintézetei az újonnan létrejött szervezet fõtitkárától. A hvg.hu birtokába került levélben a Szigeti Ádám gyakorlatilag ugyanis azt kéri a tizenöt intézet igazgatójától és fõigazgatójától, hogy mérlegeikben könyveljék szét az általuk használt ingó vagyont az Akadémiához tartozóktól: az elõbbieket tüntessék fel sajátjukként, és csak azokra a tételekre kössenek vagyonhasználati szerzõdést az Akadémiával, amelyeket nem állami támogatásból, hanem az MTA köztestületi költségvetésébõl szereztek be.

A leírt könyvelési metódus a gyakorlatban viszont nem más, mint színtiszta államosítás.

A kutatóintézetek MTA-tól elvételét kimondó, az érintettek közel egyévnyi tiltakozása ellenére áterõltetett nyári törvénymódosítás ugyanis – éppen azért, hogy az államosítás vádját elkerülje – nem vette el sem az ingó, sem az ingatlanvagyonát az Akadémiától, csak azt írta elõ, hogy a kutatáshoz szükséges vagyonelemeket – vagyis az ahhoz felhasznált eszközöket és a berendezéseket – az MTA adja ingyenes használatba az új szervezethez tartozó korábbi egységei számára.

Az átadott eszközökrõl az intézetek szeptemberben tételes vagyonhasználati szerzõdéseket kötöttek azt MTA-val, amelyekben egyértelmûen rögzítették, hogy a felsorolt, használatba adott ingóságok – a számítógépektõl a bútorokon át teljes laborfelszereléseikig – a továbbiakban is az MTA tulajdonában maradnak.

A fõtitkár kétoldalas, fõként az akadémiai és az államháztartási törvényre hivatkozó levelében viszont azzal érvel, hogy az ELKH szeptember eleji felálltáig az MTA a tudományos kutatással kapcsolatos közfeladatát a kutatóhálózaton keresztül, a hálózatnak nyújtott költségvetési támogatás révén valósította meg, ezért az MTA költségvetésébõl a kutatóhelyeknek továbbított támogatásból és az intézetek saját bevételeibõl vásárolt ingóságok a kutatóhely saját vagyonának – vagyis végsõ soron állami tulajdonnak – minõsülnek.

Az MTA-étól elkülönülõ intézeti vagyonnal kapcsolatban nyár végén az ITM-et képviselõ Gál és Társai Ügyvédi Iroda (Gál András Levente korábbi közigazgatási minisztériumi államtitkár irodája – a szerk.) próbált nyomást gyakorolni a fõigazgatókra, és egy a törvényeket értelmezõ feljegyzésben arra hivatkozva próbálta eltántorítani õket az Akadémia tulajdonjogát elismerõ vagyonhasználati szerzõdések aláírásától, hogy gyakorlatilag hûtlen kezelést követnek el, ha MTA-tulajdonként ismerik el a felsorolt – Gálék, vagyis az ITM szerint az intézetek vagyonát képezõ – ingóságokat. Az intézetvezetõk végül is megkötötték a vagyonhasználati szerzõdéseket, de beleírattak velük egy záradékot, amely szerint az azokban foglaltakat 60 napig felülvizsgálhatják.

Az ELKH Titkárság és az MTA közötti viszonyra nézve beszédes az is, hogy az október végi levelet a fõtitkár csak az intézetvezetõknek küldte el, az MTA vezetését Szigeti Ádám nem tájékoztatta a fû alatti államosításról, Lovász László elnök is csak a kétségbeesett fõigazgatóktól értesült a szándékról.

Ez utóbbit a hvg.hu-nak az MTA is megerõsítette, amikor Szigeti Ádám levele birtokában az intézmény, illetve az elnök, Lovász László reakcióját kértük a történtekre. Az Akadémia nevében néhány nap elteltével végül csak a sajtótitkárság válaszolt. Néhány soros levelükben emlékeztettek, hogy az MTA és az ELKHT elnökei 2019 szeptemberében szerzõdésben rögzítették a kutatóhálózat átadásának módját, és a törvény szerint kötelezõen ingyenes használatba adandó, akadémiai tulajdonú vagyonelemek használatának elveit, és ugyanezen elvek alapján születtek meg a kutatóhelyekkel kötött vagyonhasználati megállapodások is.

Mivel a vagyonhasználat új értelmezésével kapcsolatban az ELKHT elnökétõl az MTA-hoz hivatalos megkeresés, módosító indítvány nem érkezett, az Akadémia továbbra is a szerzõdésben rögzítettek szerint jár el.

– áll az MTA sajtótitkárságának szûkszavú de diplomatikus válaszában.

Az intézményben ugyanakkor, úgy tudjuk, nemcsak a konkrét ügy okoz riadalmat, hanem attól is tartanak, hogy az ingóságokhoz hasonló rejtett államosítás az MTA ingatlanait is utolérheti, és a késõbbiekben az értékes akadémiai ingatlanvagyonra is ráteheti a kezét az állam.

Noha konkrét lépésrõl még nem határoztak, az Akadémia elnöksége információink szerint nem fogadja el az ELKHT-fõtitkár jogi csûrés-csavarását, és adott esetben akár pert is kész indítani az MTA magántulajdonának tartott, összesen mintegy 70 milliárdosra saccolt ingó vagyon megtartásáért. Annak ellenére is, hogy a több százezer tételt érintõ einstandolás csak papíron történne, hiszen a nyár végén használatba átadott eszközökkel és berendezésekkel a gyakorlatban az átalakítás elõtt és az után is az intézetek kutatói dolgoztak-dolgoznak, öt év alatt pedig leamortizálódnának és nullára csökkenne az értékük.

Az MTA-nál viszont úgy látják: ha szimbolikus is, nem mondhatnak le önként csak úgy 70 milliárd forintnyi vagyonról. Pláne, azt könyveléstechnikailag sem lehetne csak úgy az Akadémia könyveibõl eltüntetni.

Lovász László MTA-elnök augusztusban egyébként alkotmányjogi panaszt nyújtott be az innovációs törvény júliusi módosítása miatt, többek között azért, mert szerinte az sérti a tulajdonra vonatkozó alkotmányos elõírásokat.

Illegitim fõtitkár?

Nem egyértelmû, hogy a kutatóintézeti igazgatókkal az ELKH Titkársága nevében levelezõ Szigeti Ádámnak van-e joga egyáltalán utasításokat adni az igazgatóknak: Palkovics László egykori jobbkeze legalábbis vitatható módon nevezi magát a szervezet fõtitkárának: a fõtitkárt a nyár eleji törvénymódosítás szerint ugyanis nyilvános pályázati eljárás útján kell megválasztani, ilyet azonban nem írtak ki a szervezet szeptember 1-ji, hivatalos megalakulása óta, az egyetlen hivatalos tisztségviselõ, aki pillanatnyilag eljárhatna az ELKH Titkársága nevében, az az elnök, Maróth Miklós.

A hiányosságot feltehetõen a kormány is érzékelte, ezért az innovációs törvény szerdán benyújtott módosításával utólag legalizálná az ITM volt helyettes államtitkárának pozícióját: a javaslat szövege szerint a fõtitkár és a fõtitkárhelyettes pályázati úton történõ megválasztásáig az ELKH Irányító Testülete által megbízott személy átmeneti jelleggel gyakorolja a fõtitkár és a fõtitkárhelyettes hatáskörét.

Bár az ELKH Titkárságának továbbra sincs mûködõ honlapja, ahonnan a szervezettel kapcsolatos alapvetõ információkat, például az egyes tisztségviselõk nevét meg lehetne ismerni, a fõtitkár-helyettes információink szerint az innovációs miniszterhez szintén közel álló Lacsny Márton, aki még (felsõ)oktatási államtitkársága idején volt Palkovics László fõtanácsadója az Emmiben, 2010 és 12 között pedig a közigazgatási és igazságügyi minisztériumban dolgozott, éppen abban az idõszakban, amikor Gál András Levente a tárca közigazgatási államtitkára, majd kormánybiztosa volt. Gál ügyvédi irodájának az Átlátszó cikke szerint jelenleg két, összesen 41 milliós keretösszegû megbízása van az innovációs minisztériummal.

Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Áder már alá is írta az adószigorításról szóló törvényt
Önkezével vetett véget életének az ellenzék egyik vezető politikusa
Valami történik: Magyar többségi tulajdonba kerülhet a Tesco
EU: a magyarok 35 százaléka vesztette el a munkáját részben vagy egészben a járvány miatt
A mediterrán országokhoz hasonlóan sok magyar panaszkodott arra, hogy anyagi nehézségekkel szembesült a koronavírus-járvány alatt, mégis a "takarékos" északnyugat-európai államok vélem...
  
20 év után szabadult, majd megfojtotta élettársát egy zalaegerszegi hajléktalan férfi
Húsz év fegyház után feltételesen engedték ki három éve B. Tibort, rá egy éve megint gyilkolt. Élettársa megölése miatt ismét tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítél...
  
Megszavazták Orbánék: nem lehet jogállami feltételekhez kötni az EU-támogatásokat
Határozatban döntött arról az Országgyűlés, hogy feltételeket szabtak a kormánynak, miként támogathatja az Európai Unió koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítését cél...
  
Ha eddig nem tudtad mi a baj a nyugattal akkor most megtudod!!!
Gulyás Gergely miniszter és Schmidt Mária történész a Kultúrharc a XXI. században című konferencián ostorozta az általuk liberálisnak, illetve baloldalinak tekintett értékrendet. Schmi...
  
Kiderült: Két budapesti rendőr hozta haza Kaletát Peruból
A külügyminisztérium azt állítja, amint értesültek arról, hogy a perui nagykövet pedofilügybe keveredett, egyből intézkedtek. Két budapesti rendőr tartott házkutatást a perui nagykö...
  
Dudálós tüntetés: rendőr elleni bűncselekményekkel gyanúsítják az egyik résztvevőt
Kétrendbeli hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsította meg a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Clark Ádám téri dudálós tüntetés egyik résztvevőjét. Közleményük szer...
  
Elárulták ugyan miért kellett titkosítani a Budapest-Belgrád vasútra kötött hitelszerződést
Szél Bernadett független országgyűlési képviselő közérdekű adatigénylessel fordult a Pénzügyminisztériumhoz, azt szerette volna, ha megmutatják neki azt a hitelszerződést, amit a magy...
  
Börtönre ítélték a kórházi dolgozókat fenyegető férfit
Első fokon, nem jogerősen három év börtönre ítélte a Szolnoki Járásbíróság azt a férfit, aki a veszélyhelyzet idején sértegette, bántalmazni akarta az őt ellátó kórházi dolgozó...
  
Kövér szerint Magyarországnak semmi szüksége a mentőcsomagra de szolidaritásból hajlandó mégis megszavazni azt
Nagy napja volt Kövér Lászlónak. Az Országgyűlés a héten kétnapos rendkívüli ülést tart az Európai Unió 750 milliárd eurós mentőcsomagjáról, ami a járvány nyomában alakuló v...
  
Feleannyiért vettek lélegeztetőgépeket, mint a Kínában portyázó Külügyminisztérium
Az állami kórházellátó, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) bizonyította be, hogy olcsóbban is beszerezhetőek lélegeztetőgépek, mint ahogy a tömeges vásárlást intéző ...
  
Botrány a parlamentben Deutsch Tamás állítólagos drogfogyasztásival kapcsolatban
Szégyen, amit a Fidesz-KDNP frakciója művel a Parlamentben - kezdődik a Jobbik frakcióvezető-helyettesének sajtóközleménye. Nunkovics Tibor azért adott ki közleményt, mert a kormánypárt...
  
Schmidt Mária: Nincs kegyelem, elhurcolnak mindenkit, aki szembeszáll a balliberális elittel
Kedden délután a Budapesten megrendezett, Kultúrharc a XXI. században című konferencián két beszédből is válaszokat kaphatott a világ magyarsága a jelen nagy kérdéseire, valamint arra, ...
  
Elég volt! - beszólt a kormánynak Majka
A rapper élő videóban fejtette ki a véleményét az újabb szigorítás híréről, kicsit sem fogva vissza magát. Palkovics László interjút adott a Világgazdaságnak, amiben elárulta, ho...
  
72 éves beteg édesapját rugdosta egy magyar férfi
A Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a férfival szemben, aki megrúgta az édesapját, mert az a nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy a fia az ebéden gúnyolódott. ...
  
Valami elkezdődött: Kirúgták a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárt
A friss Magyar Közlöny szerint kirúgták Szepesi Balázst, a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárt. Pontosabban ma már fel is mentették Palkovics miniszter javaslatára. Ho...
  
Döntés született az iskolakezdéssel kapcsolatban
Az ősszel akár egyedileg is dönthetnek majd arról, hogy melyik iskolákban lehet vagy nem lehet tanítás a járvány miatt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Népszava érdeklődésére k...
  
Hamis bútorokkal bizniszeltek - lecsapott a NAV
Különböző luxusmárkák márkajelzéseivel ellátott, vagyis a NAV értelmezésében "hamis" bútorokat voglaltak le pénzügyőrök egy Pest megyei családi házban. A Facebookon közzétett besz...
  
Önkezével vetett véget életének az ellenzék egyik vezető politikusa
Legyen könnyű neki a föld. A Hírklikk információi szerint Bogdán László, Cserdi polgármestere önkezüleg oltotta ki saját életét. A portál beszámolója szerint: “Hiteles forrásbó...
  
Miért kapott milliárdokat egy német alkatrészgyártó cég a magyar kormánytól?
Összesen 14 cég kapott idén támogatást a kormánytól. A legtöbb pénz egy német multi magyar leányvállalatához ment. 2020 első félévében összesen több mint 43 milliárd forint támo...
  
Elkezdődött az önkéntes tartalékosok képzése Várpalotán
Alaki mozdulatokkal, katonai vezényszavakkal, egészségügyi oktatással folytatódik az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred, 31. Draganits Ferenc Területvédelmi Zászlóalj speciális önké...
  
Gyomorforgató képek érkeztek a kerepesi horror házról
A Pest megyei nyomozók egy család három tagját vették őrizetbe. A gyanú szerint az anya és az apa négy közös kiskorú gyermeküket szexuálisan abuzálta, a nagymama felbujtással gyanúsí...
  
Orbán fellélegezhet - mégsem Ő lesz a legfőbb témája az EU-csúcsértekezletnek
Úgy tűnik, nem az lesz a legfőbb gondja a júliusi EU-csúcsértekezlet résztvevőinek, hogy a magyar kormányfő parlamenti támogatással akarja megfúrni a pénzfizetés jogállamisági követe...
  
Több millió liter üzemanyagot áraszthat a tengerbe a lángoló amerikai hadihajó
Második napja tombolnak a lángok a San Diegó-i flottatámaszponton kigyulladt amerikai hadihajón, és a tűz a hatóságok szerint környezeti katasztrófával fenyeget, ha a lángok elérik a haj...
  
Mégsem pattan vissza a magyar gazdaság
Közel 10 százalékkal csökkenhetett a GDP a második negyedévben a Pénzügyminisztérium szerint. Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán tette közzé, hogy a Pénzügyminisztériu...
  
Áder már alá is írta az adószigorításról szóló törvényt
Elrendelte a központi költségvetés megalapozásáról szóló törvény kihirdetését Áder János köztársasági elnök hétfőn, írta az MTI. Az Országgyűlés július 3-án fogadta el a k...
  
Politikai hisztériának nevezték a több ezres magyar tüntetést
A tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda beruházója „teljes mértékben értetlenül áll” a beruházás körül kialakult „politikai szándék által vezérelt hisztériához” ...
  
Bonyolult utazási szabályok jönnek
Kedden éjfél után lépnek életbe azok a beutazási korlátozások Magyarországon, amelyeket a kormány rendelt el a koronavírus-járvány második hullámának elkerülésére. A megjelent rende...
  
Betelt a pohár - lemondott a PDSZ elnöke
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének vezetője azonnali hatállyal távozott a kormánykritikus szakszervezet éléről. A mai napon, hosszas átgondolás után, bejelentettem lemondá...
  
Valami történik: Magyar többségi tulajdonba kerülhet a Tesco
A Magyar Nemzet keddi cikke szerint csomagban, de külön-külön is eladná a leánycégeket a multivállalat. Hétfőn írtuk meg – a Napi.hu alapján –, hogy a londoni tőzsde elemzői szerin...
  
Új Iskolai tananyag lesz Magyarországon - Jelentősen átszabja az oktatást
Alaposan átalakulnak a biológiaórák. Jelentősen átszabja a középiskolai biológiaoktatást a szeptembertől hatályba lépő módosított Nemzeti alaptanterv (NAT) és a kerettantervek – ...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum
Fû alatt államosítanák az MTA teljes vagyonát
Nem ért véget a Magyar Tudományos Akadémia vesszõfutása a kutatóintézetei elvételével: egy a hvg.hu birtokába jutott levél szerint Palkovics László egykori jobbkeze, a kutatóintézet-hálózatot átvevõ ELKH Titkárságának jelenlegi fõtitkára nemrég arra utasította az intézetek fõigazgatóit, hogy könyveljék át az eddig az MTA tulajdonába tartozó ingóságokat saját – vagyis végsõ soron állami – tulajdonba. Több százezer tételrõl van szó a számítógépektõl a laborberendezésig. Az összesen közel 70 milliárd forint értékû vagyont várhatóan nem adja önként az Akadémia, pláne, hogy a mostani lépés analógiájaként késõbb akár az értékes ingatlanvagyonra is rámozdulhat az állam.

Meglepõ levelet kaptak október végén az MTA egykori – az innovációs törvény nagy vihart kavart júliusi módosításával az Eötvös Loránd Kutatóintézet Hálózat (ELKH) Titkársága alá terelt – kutatóintézetei az újonnan létrejött szervezet fõtitkárától. A hvg.hu birtokába került levélben a Szigeti Ádám gyakorlatilag ugyanis azt kéri a tizenöt intézet igazgatójától és fõigazgatójától, hogy mérlegeikben könyveljék szét az általuk használt ingó vagyont az Akadémiához tartozóktól: az elõbbieket tüntessék fel sajátjukként, és csak azokra a tételekre kössenek vagyonhasználati szerzõdést az Akadémiával, amelyeket nem állami támogatásból, hanem az MTA köztestületi költségvetésébõl szereztek be.

A leírt könyvelési metódus a gyakorlatban viszont nem más, mint színtiszta államosítás.

A kutatóintézetek MTA-tól elvételét kimondó, az érintettek közel egyévnyi tiltakozása ellenére áterõltetett nyári törvénymódosítás ugyanis – éppen azért, hogy az államosítás vádját elkerülje – nem vette el sem az ingó, sem az ingatlanvagyonát az Akadémiától, csak azt írta elõ, hogy a kutatáshoz szükséges vagyonelemeket – vagyis az ahhoz felhasznált eszközöket és a berendezéseket – az MTA adja ingyenes használatba az új szervezethez tartozó korábbi egységei számára.

Az átadott eszközökrõl az intézetek szeptemberben tételes vagyonhasználati szerzõdéseket kötöttek azt MTA-val, amelyekben egyértelmûen rögzítették, hogy a felsorolt, használatba adott ingóságok – a számítógépektõl a bútorokon át teljes laborfelszereléseikig – a továbbiakban is az MTA tulajdonában maradnak.

A fõtitkár kétoldalas, fõként az akadémiai és az államháztartási törvényre hivatkozó levelében viszont azzal érvel, hogy az ELKH szeptember eleji felálltáig az MTA a tudományos kutatással kapcsolatos közfeladatát a kutatóhálózaton keresztül, a hálózatnak nyújtott költségvetési támogatás révén valósította meg, ezért az MTA költségvetésébõl a kutatóhelyeknek továbbított támogatásból és az intézetek saját bevételeibõl vásárolt ingóságok a kutatóhely saját vagyonának – vagyis végsõ soron állami tulajdonnak – minõsülnek.

Az MTA-étól elkülönülõ intézeti vagyonnal kapcsolatban nyár végén az ITM-et képviselõ Gál és Társai Ügyvédi Iroda (Gál András Levente korábbi közigazgatási minisztériumi államtitkár irodája – a szerk.) próbált nyomást gyakorolni a fõigazgatókra, és egy a törvényeket értelmezõ feljegyzésben arra hivatkozva próbálta eltántorítani õket az Akadémia tulajdonjogát elismerõ vagyonhasználati szerzõdések aláírásától, hogy gyakorlatilag hûtlen kezelést követnek el, ha MTA-tulajdonként ismerik el a felsorolt – Gálék, vagyis az ITM szerint az intézetek vagyonát képezõ – ingóságokat. Az intézetvezetõk végül is megkötötték a vagyonhasználati szerzõdéseket, de beleírattak velük egy záradékot, amely szerint az azokban foglaltakat 60 napig felülvizsgálhatják.

Az ELKH Titkárság és az MTA közötti viszonyra nézve beszédes az is, hogy az október végi levelet a fõtitkár csak az intézetvezetõknek küldte el, az MTA vezetését Szigeti Ádám nem tájékoztatta a fû alatti államosításról, Lovász László elnök is csak a kétségbeesett fõigazgatóktól értesült a szándékról.

Ez utóbbit a hvg.hu-nak az MTA is megerõsítette, amikor Szigeti Ádám levele birtokában az intézmény, illetve az elnök, Lovász László reakcióját kértük a történtekre. Az Akadémia nevében néhány nap elteltével végül csak a sajtótitkárság válaszolt. Néhány soros levelükben emlékeztettek, hogy az MTA és az ELKHT elnökei 2019 szeptemberében szerzõdésben rögzítették a kutatóhálózat átadásának módját, és a törvény szerint kötelezõen ingyenes használatba adandó, akadémiai tulajdonú vagyonelemek használatának elveit, és ugyanezen elvek alapján születtek meg a kutatóhelyekkel kötött vagyonhasználati megállapodások is.

Mivel a vagyonhasználat új értelmezésével kapcsolatban az ELKHT elnökétõl az MTA-hoz hivatalos megkeresés, módosító indítvány nem érkezett, az Akadémia továbbra is a szerzõdésben rögzítettek szerint jár el.

– áll az MTA sajtótitkárságának szûkszavú de diplomatikus válaszában.

Az intézményben ugyanakkor, úgy tudjuk, nemcsak a konkrét ügy okoz riadalmat, hanem attól is tartanak, hogy az ingóságokhoz hasonló rejtett államosítás az MTA ingatlanait is utolérheti, és a késõbbiekben az értékes akadémiai ingatlanvagyonra is ráteheti a kezét az állam.

Noha konkrét lépésrõl még nem határoztak, az Akadémia elnöksége információink szerint nem fogadja el az ELKHT-fõtitkár jogi csûrés-csavarását, és adott esetben akár pert is kész indítani az MTA magántulajdonának tartott, összesen mintegy 70 milliárdosra saccolt ingó vagyon megtartásáért. Annak ellenére is, hogy a több százezer tételt érintõ einstandolás csak papíron történne, hiszen a nyár végén használatba átadott eszközökkel és berendezésekkel a gyakorlatban az átalakítás elõtt és az után is az intézetek kutatói dolgoztak-dolgoznak, öt év alatt pedig leamortizálódnának és nullára csökkenne az értékük.

Az MTA-nál viszont úgy látják: ha szimbolikus is, nem mondhatnak le önként csak úgy 70 milliárd forintnyi vagyonról. Pláne, azt könyveléstechnikailag sem lehetne csak úgy az Akadémia könyveibõl eltüntetni.

Lovász László MTA-elnök augusztusban egyébként alkotmányjogi panaszt nyújtott be az innovációs törvény júliusi módosítása miatt, többek között azért, mert szerinte az sérti a tulajdonra vonatkozó alkotmányos elõírásokat.

Illegitim fõtitkár?

Nem egyértelmû, hogy a kutatóintézeti igazgatókkal az ELKH Titkársága nevében levelezõ Szigeti Ádámnak van-e joga egyáltalán utasításokat adni az igazgatóknak: Palkovics László egykori jobbkeze legalábbis vitatható módon nevezi magát a szervezet fõtitkárának: a fõtitkárt a nyár eleji törvénymódosítás szerint ugyanis nyilvános pályázati eljárás útján kell megválasztani, ilyet azonban nem írtak ki a szervezet szeptember 1-ji, hivatalos megalakulása óta, az egyetlen hivatalos tisztségviselõ, aki pillanatnyilag eljárhatna az ELKH Titkársága nevében, az az elnök, Maróth Miklós.

A hiányosságot feltehetõen a kormány is érzékelte, ezért az innovációs törvény szerdán benyújtott módosításával utólag legalizálná az ITM volt helyettes államtitkárának pozícióját: a javaslat szövege szerint a fõtitkár és a fõtitkárhelyettes pályázati úton történõ megválasztásáig az ELKH Irányító Testülete által megbízott személy átmeneti jelleggel gyakorolja a fõtitkár és a fõtitkárhelyettes hatáskörét.

Bár az ELKH Titkárságának továbbra sincs mûködõ honlapja, ahonnan a szervezettel kapcsolatos alapvetõ információkat, például az egyes tisztségviselõk nevét meg lehetne ismerni, a fõtitkár-helyettes információink szerint az innovációs miniszterhez szintén közel álló Lacsny Márton, aki még (felsõ)oktatási államtitkársága idején volt Palkovics László fõtanácsadója az Emmiben, 2010 és 12 között pedig a közigazgatási és igazságügyi minisztériumban dolgozott, éppen abban az idõszakban, amikor Gál András Levente a tárca közigazgatási államtitkára, majd kormánybiztosa volt. Gál ügyvédi irodájának az Átlátszó cikke szerint jelenleg két, összesen 41 milliós keretösszegû megbízása van az innovációs minisztériummal.
EU: a magyarok 35 százaléka vesztette el a munkáját részben vagy egészben a járvány miatt
20 év után szabadult, majd megfojtotta élettársát egy zalaegerszegi hajléktalan férfi
Megszavazták Orbánék: nem lehet jogállami feltételekhez kötni az EU-támogatásokat
Ha eddig nem tudtad mi a baj a nyugattal akkor most megtudod!!!
Kiderült: Két budapesti rendőr hozta haza Kaletát Peruból
Dudálós tüntetés: rendőr elleni bűncselekményekkel gyanúsítják az egyik résztvevőt
Elárulták ugyan miért kellett titkosítani a Budapest-Belgrád vasútra kötött hitelszerződést
Börtönre ítélték a kórházi dolgozókat fenyegető férfit
Kövér szerint Magyarországnak semmi szüksége a mentőcsomagra de szolidaritásból hajlandó mégis megszavazni azt
Feleannyiért vettek lélegeztetőgépeket, mint a Kínában portyázó Külügyminisztérium
Botrány a parlamentben Deutsch Tamás állítólagos drogfogyasztásival kapcsolatban
Schmidt Mária: Nincs kegyelem, elhurcolnak mindenkit, aki szembeszáll a balliberális elittel
Elég volt! - beszólt a kormánynak Majka
72 éves beteg édesapját rugdosta egy magyar férfi
Valami elkezdődött: Kirúgták a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárt
Döntés született az iskolakezdéssel kapcsolatban
Hamis bútorokkal bizniszeltek - lecsapott a NAV
Önkezével vetett véget életének az ellenzék egyik vezető politikusa
Miért kapott milliárdokat egy német alkatrészgyártó cég a magyar kormánytól?
Elkezdődött az önkéntes tartalékosok képzése Várpalotán
Gyomorforgató képek érkeztek a kerepesi horror házról
Orbán fellélegezhet - mégsem Ő lesz a legfőbb témája az EU-csúcsértekezletnek
Több millió liter üzemanyagot áraszthat a tengerbe a lángoló amerikai hadihajó
Mégsem pattan vissza a magyar gazdaság
Áder már alá is írta az adószigorításról szóló törvényt
Politikai hisztériának nevezték a több ezres magyar tüntetést
Bonyolult utazási szabályok jönnek
Betelt a pohár - lemondott a PDSZ elnöke
Valami történik: Magyar többségi tulajdonba kerülhet a Tesco
Új Iskolai tananyag lesz Magyarországon - Jelentősen átszabja az oktatást
Hamarabb indított buszok, lemondott utak - káosz az utazási irodáknál
Magyar adományokat szállított Bagdadba a Ferihegyen landolt katonai repülőgép
Villámgyorsan elkezdték a 700 milliárdos Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése
Gulyás Gergely: megvizsgálják történt-e mulasztás Kaleta ügyben
Franciaországban 2830 milliárd forintot költenek az egészségügyi dolgozók béremelésére
Aprópénzzel tiszteleg a veszélyhelyzetben helyt álló hősök előtt a kormány
Formálisan megszűnt a Fidesz kétharmada
A WHO elárulta mire számít járvány ügyben
Simicskó: adhatunk tanácsot az Európai Unió döntéshozóinak és szabhatunk bizonyos feltételeket is
Egy EU-s zászlót lógatott ki autója ablakából, feljelentették
Maruzsa szerint ismét fel kell készülni a digitális oktatásra
Változás jön a boltokban szerdától
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum