Kezdőlap   Csatlakozz hozzánk facebookon
Fizetésmegvonás járhat a rendbontó képviselõknek

A közintézményekbe is nehezebb lesz bejutniuk a politikusoknak akkor, ha a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyûlés mûködését szabályozó törvénymódosítót.

Az Országgyûlésnek hatékonyan és zavartalanul kell mûködnie, valamint meg kell õrizni annak tekintélyét és méltóságát – ezzel az indokkal nyújtották be fideszes és KDNP-s képviselõk az „Az Országgyûlés mûködését és a képviselõk jogállását érintõ egyes törvények módosításáról” szóló törvényjavaslatukat.


Az elõzmény több esemény a közelmúltból:

Ellenzéki képviselõk a rabszolgatörvény elfogadásakor elfoglalták a pulpitust.
Az MTVA tüntetések helyszíne lett, ellenzéki politikusok többször bementek az épületbe is.
Megafonokkal, transzparensekkel tiltakoztak többször is az ülésteremben a kormány politikája ellen.
Hadházy Ákos pedig táblákkal zavarta meg Orbán Viktor idénynyitó beszédét.
Ezek – és Kövér László ígérete után – a Fidesz és a KDNP szigorítaná az Országgyûlés mûködését és a képviselõk jogállását érintõ törvényeket. A benyújtók Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Bajkai István (Fidesz), Vejkey Imre (KDNP), Halász János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Hende Csaba (Fidesz) és Nacsa Lõrinc (KDNP).

A törvényjavaslat a 2012-es országgyûlési törvényt szigorítja, többek között azzal, hogy a jövõben a parlamenti ülést vezetõ elnökök mellett mûködõ jegyzõknek is feladatuk lesz a tárgyalási rend fenntartása. A jövõben megszûnik az Országgyûlés elnökének, alelnökeinek és jegyzõinek megbízatása, ha „egy országgyûlési cikluson belül az ülésnapról vagy ülésrõl kizárás fegyelmi intézkedést két alkalommal vagy a kitiltás fegyelmi intézkedést egy alkalommal jogerõsen alkalmazták vele szemben.”

Az elnök esetében azért ez a veszély reálisan nem fenyeget. Alelnöki és jegyzõi tisztséget azonban ellenzéki politikusok is betöltenek, például a jobbikos Lukács László György, aki Polt Péter újabb kilencéves legfõbb ügyészi megválasztásakor a „Hazai korrupció aranyfokozatú támogatója díj” kupát adta át Poltnak, vagy a párbeszédes Tordai Bence, akit Kövér 2017-ben „örökre” kitiltott a Parlamentbõl, igaz, akkor még nem is volt képviselõ.

A jövõben a Házbizottság (ennek tagjai az Országgyûlés alelnökei, a frakcióvezetõk és a háznagy) dönti el azt is, hogy a napirenden kívüli köztársasági elnöki felszólalás kapcsolódóan hozzászólhatnak-e a frakciók.

A törvényjavaslat pontosítja, ezzel pedig szigorítja is az Országgyûlés, az Országház és a Parlament mint elnevezés, valamint az Országház képe, az Országház stilizált képe vagy sziluettje felhasználási módját is. Ezeknek – az összefoglalóan csak jelképeknek nevezett – a használata „nem sértheti az Országgyûlés méltóságát, továbbá nem eredményezheti azt a látszatot, hogy a jelkép használója vagy annak tevékenysége összefüggésben áll az Országházzal, az Országgyûléssel, vagy annak tevékenységével, kivéve, ha a használathoz kapott hozzájárulásból ez következik.”

Eddig nem tartalmazta a törvény, de most bekerült, hogy a „képviselõ az Országgyûlés, valamint az országgyûlési bizottság ülésérõl való távolmaradását elõzetesen bejelenti.” Pontosítja a törvényt azt is, ki tekinthetõ jelenlévõ képviselõnek a szavazásokkor. Ebbõl szintén a rabszolgatörvény elfogadásakor volt kavarodás, kinek volt benn a szavazáshoz szükséges kártyája, kinek nem.

Az Országgyûlés szavazásain jelen lévõnek a szavazásban – a házszabályi rendelkezések szerint – részt vevõ képviselõt kell tekinteni – áll a tervezetben.

Emlékezetes, hogy 2018 májusában, a parlamenti alakuló ülésen az összes képviselõ letette képviselõi esküjét, kivéve Hadházy Ákos, aki a Kossuth téri tüntetésen vett részt. „Én nem fogok részt venni az eskütételen, én nem fogok a miniszterelnökkel és Farkas Flóriánnal egy köztörvényes, többszörösen elítélt, aztán utána harminc évre titkosítottan kegyelmet kapó és utána mégis több milliárd forint eltüntetésében oroszlánrészt vállaló emberrel nem fogok esküt tenni” – mondta akkor Hadházy.

A törvénytervezet ennek véget vetne a jövõben, ugyanis bekerült egy olyan bekezdés, miszerint a képviselõ, amíg nem teszi le az esküjét, nem vehet részt az Országgyûlés és az országgyûlési bizottságok ülésein, tanácskozási és szavazati jogát nem gyakorolhatja, indítványt nem nyújthat be, az Országgyûlés tisztségeire, illetve országgyûlési bizottságba nem választható meg, valamint képviselõcsoport megalakításában nem vehet részt.

Jelentõsen szigorítanak a „tárgyalási rend fenntartása, a fegyelmi jogkör” címû fejezeten is. A jövõben:

„Az ülést vezetõ elnök rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül megvonhatja a felszólalási jogot attól a képviselõtõl, aki az ülést vezetõ elnök döntését, ülésvezetését kifogásolja. Az a képviselõ, akitõl a felszólalási jogot megvonták, ugyanazon az ülésnapon, ugyanazon napirendi pont tárgyalása során nem szólalhat fel, de kérheti a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelõs bizottság eseti jellegû állásfoglalását.”
„Azt a képviselõt, aki az Országgyûlés tekintélyét, az ülés méltóságát, valamely személyt, csoportot – így különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – kirívóan sértõ vagy megfélemlítõ kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, az ülést vezetõ elnök az adott ülésnapról vagy ülésrõl kizárhatja vagy a képviselõ azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.”
„Azt a képviselõt, aki az ülés, a vita vagy a szavazás menetét zavarja, vagy az Országgyûlés ülésének résztvevõjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében zavarja, az ülést vezetõ elnök az adott ülésnapról vagy ülésrõl kizárhatja vagy a képviselõ azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.”
„Ha a képviselõ az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy az Országgyûlés ülésének résztvevõjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza, az ülést vezetõ elnök a képviselõ azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.”
„Ha a képviselõ az Országgyûlés ülésén fizikai erõszak alkalmazásával közvetlenül fenyeget, fizikai erõszak alkalmazására felhív, más kivezettetését akadályozza vagy fizikai erõszakot alkalmaz, az ülést vezetõ elnök a képviselõ azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.”

A javaslat szerint a házelnök a fizikai erõszaknál akár 60 napra is kitilthatja a képviselõt, de egy hónap jár annak is, aki az ülés menetét, a vitát vagy a szavazást akadályozza. A kitiltás érinti természetesen a szavazást is, akit kitiltanak, az átadja szavazati jogát egy másik képviselõnek, vagyis bevezetik a megbízott útján történõ szavazást, de az még nem teljesen világos, hogyan.

A tiszteletdíjat (fizetések) is érinti a rendszabályozásra irányuló javaslat. Amennyiben valaki fizikai erõszakot követ el vagy „a képviselõ az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy az Országgyûlés ülésének résztvevõjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza”, ráadásul a felszólításra nem hagyja el az üléstermet, akkor

a tiszteletdíj-csökkentés felsõ határa a kétszeresére emelkedik, vagyis akár egyévi (tizenkét havi) fizetését is megvonhatják a képviselõnek.

Az ellenzéki képviselõk többször tiltakoztak az elmúlt hónapokban az MTVA épületénél, valamint az épületen belül is, megpróbálták elérni, hogy a közszolgálati csatornák közszolgálati és ne pártjelleggel mûködjenek.

A jelenlegi törvény kimondja, hogy „a képviselõi igazolvány valamennyi közigazgatási szervhez, valamint a közintézetekhez és közintézményekhez belépésre jogosít”, valamint elõtte deklarálja azt a jogot is, hogy „az állami szervek kötelesek a képviselõket megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni.”

Ha a Ház elõtt fekvõ törvényjavaslat átmegy – és a Fidesz-KDNP által beterjesztett javaslatoknak ez a sorsuk az esetek döntõ többségében –, akkor a közintézményekbe való bejutás megnehezül, ugyanis a mostani javaslat szerint ugyan „az állami szervek kötelesek a képviselõket megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni”, de a képviselõk csak elõzetesen egyeztett módon kérhetnek tájékoztatást a közintézmények vezetõitõl.

Változik az a szabály is, hogy a képviselõ mihez kezdhet a minõsített adattal. Eddig személyi biztonsági tanúsítvány és titoktartási nyilatkozat nélkül, felhasználói engedély alapján használhatták fel azt, ha az új javaslatot elfogadják, akkor a jövõben titoktartási nyilatkozat kitöltését követõen használhatják csak az adatokat a képviselõk.

A módosító indoklásában a jogalkotó úgy fogalmaz, hogy a parlamenti kontroll eszközei (ezek többek között a kérdés, interpelláció, azonnali kérdés, vizsgálóbizottság felállítása, satöbbi) biztosítják az ellenõrzés jogát a képviselõknek, a közintézményekbe való belépést az „akadálytalan mûködéshez fûzõdõ közérdek” miatt korlátoznák.

Ha a kétharmados törvényt elfogadják, akkor január 1-jén hatályba is lép.

Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Hivatalos: szigorításokat jelentett be Gulyás Gergely
Hivatalos: Kivonulhat a Tesco Magyarországról - jöhet a Kaufland és több Lidl lehet
Fodor Gábor: A Fidesz nem épít diktatúrát
Egy EU-s zászlót lógatott ki autója ablakából, feljelentették
Csigalassúsággal halad, de van új fejlemény azoknak az ügyében, akik a járvány idején részt vettek egy kormányellenes demonstráción, ezért pedig a rendőrség súlyos bírságot szabott ...
  
Maruzsa szerint ismét fel kell készülni a digitális oktatásra
Remélhetőleg hagyományosan, normál munkarendben lehet elkezdeni az új tanévet, de arra is fel kell készülni, hogy esetleg ismét digitális oktatásra kell átállniuk az iskoláknak a koronav...
  
Változás jön a boltokban szerdától
Szerdától a pultból kínált baromfi-, juh- és kecskehús esetében is fel kell tüntetni a származási országot, a csomagolatlan formában árusított zöldségeknél és gyümölcsöknél ped...
  
Elmaradt bérek és demonstráció - valamit ideje lenne lépnie a kormánynak
Elmaradt bérükért demonstrált az angol érdekeltségű ARJ Ruhagyár Zrt. mintegy kétszáz dolgozója hétfőn, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vásárosnaményban - írja az MTI. A férfi fels...
  
Görögország az úti cél? - nem jó ötlet
Több aktív fertőzöttet tartanak nyilván most az országban, mint a járvány során eddig bármikor. Szigoríthatják a beutazási szabályokat Görögországba azután, hogy megugrott a korona...
  
DE MIÉRT? - Kamionban vizsgálják a betegeket Szegeden
Bár Palkovics László már ünnepélyesen átadta az új 21. századi új radiológiai komplexumot Szegeden, mégis van olyan vizsgálat, amelyet a kórház udvarán, kamionokban végeznek. Az egye...
  
Óriási a vita a családi pótlék megduplázása körül
A Méltó Megélhetés Munkacsoport – amihez több civil szervezet is csatlakozott – az ahang.hu-n petíciót indított a családi pótlék megduplázásáért. Nyílt levélben fordultak Orbán V...
  
Novák Katalin leszólta azokat akik nem tűrik el a nyílt vitát
Manapság a liberálisok intoleránsak más eszmékkel és gondolatokkal, valamint a nyílt vitákkal és a nemzetállamokkal szemben – írja a Twitteren Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Mini...
  
Óriási a felháborodás Kaleta-ügy titkosítása körül
„Amikor titkosszolgálatokat hallgatunk meg, akkor az esetek többségében az ülések titkosak” – mondta az Indexnek Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának kormánypárti elnöke...
  
Megkapta a kért 127,6 milliós támogatást a fideszes képviselő
Az Átlátszó ír arról, hogy Szatmáry Kristóf fideszes képviselő borászati cége 127,6 millió forintnyi uniós támogatást kapott a kormánytól, hogy a badacsonytomaji birtokán borászati ...
  
De mit keresett Varga Judit a börtönben? - mutatjuk
2750 börtönférőhelyet adott át hétfőn Varga Judit igazságügyi miniszter, így az eddiginél majdnem 26 ezer négyzetméterrel nagyobb terület jut a fogvatartottaknak. Ezt már meglevő bört...
  
Súlyosan fertőzött országokból beengedik az embereket
Kedd éjféltől ismét szigorítják az ellenőrzést a magyar határokon, bizonyos országokból csak korlátozás mellett, vagy egyáltalán nem lehet majd belépni. Orbán Viktor szerint „a vesz...
  
Gyanúsított lett a kerékpáros, akit megbilincseltek a Bartók Béla úton
A nő az ügyészség szerint először átment a piroson, majd nem állt meg a rendőröknek, és hamis adatokat diktált be, végül combon rúgta az egyik járőrt. Hivatalos személy elleni erős...
  
Villámcsapás okozta az éjjeli erdőtüzet Piliscsabánál
Szombat este több bejelentés érkezett arról, hogy Piliscsabánál, a lőtér közelében tüzet látnak az erdőben. A Piliscsabai Polgárőr Egyesület azt írta a Facebook-oldalán, feltehetőe...
  
Tóth Bertalan: kormányzati hazugságra derült fény a Mátrai Erőmű adásvételével kapcsolatban
Számos hazugságra fény derült a Mátrai Erőmű adásvételével kapcsolatban - állítja az MSZP elnöke. Facebook-bejegyzésében Tóth Bertalan azt írja: „kiderült, hogy amikor Orbán Vik...
  
Szirénázó rendőrautó gázolt gyalogost
Rendőrök gázoltak el egy gyalogost hétfő délelőtt Tokajban, a Tarcali utcán – írja a Police.hu. A rendőrség tájékoztatása szerint a Tokaji Rendőrőrs két munkatársa szolgálati aut...
  
Nyáron ismét leállnak a magyar autógyárak
A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint egészen biztosan lesznek nem fizetett időszakok egyes alkalmazottak számára. Amikor tavasszal egymás után abbahagyták a munkát a hazai au...
  
A Fidesz tizenegyéves programját szavaztatná meg az MSZP
Pénteken és szombaton rendkívüli EU-csúcsot tartanak Brüsszelben, ahol a lehető legfontosabb témáról lesz szó: a pénzről. Ezen a csúcson próbálják a tagállamok vezetői elfogadni...
  
Gyerektábor a honvédség szervezésében - láthattak közelharc-bemutatót is
A Magyar Honvédség Parancsnoksága gyermektáborral segíti dolgozóit a szünidő alatt, így hangos meneteléssel és gyermekzsivajjal telt meg az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj ...
  
Gyerektábor a honvédség szervezésében
A Magyar Honvédség Parancsnoksága gyermektáborral segíti dolgozóit a szünidő alatt, így hangos meneteléssel és gyermekzsivajjal telt meg az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj ...
  
Miért fenyegeti Orbán Viktor költségvetési vétóval az uniót?
Hogy jelezze, mennyire komolyak a szándékai, parlamenti határozatban szólíttatná fel magát a vétóra. Országgyűlési határozatban szólítaná fel a kormányt a Fidesz-KDNP parlamenti tö...
  
51 fokos autóban hagyta egy budapesti férfi a kutyáját
51 fokos autóban hagyta egy budapesti férfi a kutyáját, mindezt lehúzott ablak- és víz nélkül, amíg elment dolgozni. Egész nyáron a rendőrök figyelik a parkoló autókat: Ha egy bezárt ...
  
Átadták az elfogott határsértőket a román hatóságnak
A külföldiek illegálisan lépték át a magyar–román államhatárt Békés megyében. Ahogy arról korábban beszámoltunk, kettő határsértőt fogtak el a rendőrök 2020. július 12-én 23 ...
  
Baj van: Szerdától megint drágábban tankolhatunk
Mármint benzinből, annak átlagára ugyanis bruttó 3 forinttal emelkedik július 15-étől, a gázolajé viszont ezúttal nem változik. Szerdán várhatóan a benzin ára fog emelkedni bruttó 3 ...
  
Mi lesz a magyar melóssal ha jön a második hullám?
Bár számos országban még nagyban tombol a járvány, a világ gazdaságai már a felépülést tervezik. A terveket derékba törheti, ha kitör egy második hullám és ismét világszerte tömeg...
  
Fodor Gábor: A Fidesz nem épít diktatúrát
„Nem azért nyert a Fidesz egymás után háromszor kétharmaddal, mert diktatúra van, hanem mert nekik szavaztak bizalmat az emberek” – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Fodor Gá...
  
Palkovics: Várhatóan marad a tiltás
A miniszter szerint nem lazítanak tovább a járványellenes intézkedéseken, és nem kapnak zöld utat az 500 főnél nagyobb rendezvények. Ez a tervezett augusztus 20-i tűzijátékot és a feszt...
  
A buszjáratok is ritkulnak nem csak a vonat járatok
A járvány alatt szinte észrevétlenül megkezdődött a helyközi buszjáratok ritkítása – írta a Népszava. A lap szerint már készül az új, augusztustól érvényes menetrend, amely alapj...
  
Évi 530 millió forintos fizetéssel csábítják a magyar focistát
A magyar középpályást öt évre szerződtetné a milánói csapat a La Gazzetta dello Sport szerint. Szoboszlai Dominik továbbra is téma az olasz sajtóban, a La Gazzetta dello Sport szerint a...
  
Publicus felmérés: nem minden Fideszes ért egyet a kormány döntésével
A budapestiek többsége szerint Karácsony Gergelynek akkor is el kell kezdenie a híd rekonstrukcióját, ha az önkormányzatnak erre nincs fedezete. A Lánchíd nemzeti ügy, a kormánynak pedig...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum
Fizetésmegvonás járhat a rendbontó képviselõknek
A közintézményekbe is nehezebb lesz bejutniuk a politikusoknak akkor, ha a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyûlés mûködését szabályozó törvénymódosítót.

Az Országgyûlésnek hatékonyan és zavartalanul kell mûködnie, valamint meg kell õrizni annak tekintélyét és méltóságát – ezzel az indokkal nyújtották be fideszes és KDNP-s képviselõk az „Az Országgyûlés mûködését és a képviselõk jogállását érintõ egyes törvények módosításáról” szóló törvényjavaslatukat.


Az elõzmény több esemény a közelmúltból:

Ellenzéki képviselõk a rabszolgatörvény elfogadásakor elfoglalták a pulpitust.
Az MTVA tüntetések helyszíne lett, ellenzéki politikusok többször bementek az épületbe is.
Megafonokkal, transzparensekkel tiltakoztak többször is az ülésteremben a kormány politikája ellen.
Hadházy Ákos pedig táblákkal zavarta meg Orbán Viktor idénynyitó beszédét.
Ezek – és Kövér László ígérete után – a Fidesz és a KDNP szigorítaná az Országgyûlés mûködését és a képviselõk jogállását érintõ törvényeket. A benyújtók Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Bajkai István (Fidesz), Vejkey Imre (KDNP), Halász János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Hende Csaba (Fidesz) és Nacsa Lõrinc (KDNP).

A törvényjavaslat a 2012-es országgyûlési törvényt szigorítja, többek között azzal, hogy a jövõben a parlamenti ülést vezetõ elnökök mellett mûködõ jegyzõknek is feladatuk lesz a tárgyalási rend fenntartása. A jövõben megszûnik az Országgyûlés elnökének, alelnökeinek és jegyzõinek megbízatása, ha „egy országgyûlési cikluson belül az ülésnapról vagy ülésrõl kizárás fegyelmi intézkedést két alkalommal vagy a kitiltás fegyelmi intézkedést egy alkalommal jogerõsen alkalmazták vele szemben.”

Az elnök esetében azért ez a veszély reálisan nem fenyeget. Alelnöki és jegyzõi tisztséget azonban ellenzéki politikusok is betöltenek, például a jobbikos Lukács László György, aki Polt Péter újabb kilencéves legfõbb ügyészi megválasztásakor a „Hazai korrupció aranyfokozatú támogatója díj” kupát adta át Poltnak, vagy a párbeszédes Tordai Bence, akit Kövér 2017-ben „örökre” kitiltott a Parlamentbõl, igaz, akkor még nem is volt képviselõ.

A jövõben a Házbizottság (ennek tagjai az Országgyûlés alelnökei, a frakcióvezetõk és a háznagy) dönti el azt is, hogy a napirenden kívüli köztársasági elnöki felszólalás kapcsolódóan hozzászólhatnak-e a frakciók.

A törvényjavaslat pontosítja, ezzel pedig szigorítja is az Országgyûlés, az Országház és a Parlament mint elnevezés, valamint az Országház képe, az Országház stilizált képe vagy sziluettje felhasználási módját is. Ezeknek – az összefoglalóan csak jelképeknek nevezett – a használata „nem sértheti az Országgyûlés méltóságát, továbbá nem eredményezheti azt a látszatot, hogy a jelkép használója vagy annak tevékenysége összefüggésben áll az Országházzal, az Országgyûléssel, vagy annak tevékenységével, kivéve, ha a használathoz kapott hozzájárulásból ez következik.”

Eddig nem tartalmazta a törvény, de most bekerült, hogy a „képviselõ az Országgyûlés, valamint az országgyûlési bizottság ülésérõl való távolmaradását elõzetesen bejelenti.” Pontosítja a törvényt azt is, ki tekinthetõ jelenlévõ képviselõnek a szavazásokkor. Ebbõl szintén a rabszolgatörvény elfogadásakor volt kavarodás, kinek volt benn a szavazáshoz szükséges kártyája, kinek nem.

Az Országgyûlés szavazásain jelen lévõnek a szavazásban – a házszabályi rendelkezések szerint – részt vevõ képviselõt kell tekinteni – áll a tervezetben.

Emlékezetes, hogy 2018 májusában, a parlamenti alakuló ülésen az összes képviselõ letette képviselõi esküjét, kivéve Hadházy Ákos, aki a Kossuth téri tüntetésen vett részt. „Én nem fogok részt venni az eskütételen, én nem fogok a miniszterelnökkel és Farkas Flóriánnal egy köztörvényes, többszörösen elítélt, aztán utána harminc évre titkosítottan kegyelmet kapó és utána mégis több milliárd forint eltüntetésében oroszlánrészt vállaló emberrel nem fogok esküt tenni” – mondta akkor Hadházy.

A törvénytervezet ennek véget vetne a jövõben, ugyanis bekerült egy olyan bekezdés, miszerint a képviselõ, amíg nem teszi le az esküjét, nem vehet részt az Országgyûlés és az országgyûlési bizottságok ülésein, tanácskozási és szavazati jogát nem gyakorolhatja, indítványt nem nyújthat be, az Országgyûlés tisztségeire, illetve országgyûlési bizottságba nem választható meg, valamint képviselõcsoport megalakításában nem vehet részt.

Jelentõsen szigorítanak a „tárgyalási rend fenntartása, a fegyelmi jogkör” címû fejezeten is. A jövõben:

„Az ülést vezetõ elnök rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül megvonhatja a felszólalási jogot attól a képviselõtõl, aki az ülést vezetõ elnök döntését, ülésvezetését kifogásolja. Az a képviselõ, akitõl a felszólalási jogot megvonták, ugyanazon az ülésnapon, ugyanazon napirendi pont tárgyalása során nem szólalhat fel, de kérheti a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelõs bizottság eseti jellegû állásfoglalását.”
„Azt a képviselõt, aki az Országgyûlés tekintélyét, az ülés méltóságát, valamely személyt, csoportot – így különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – kirívóan sértõ vagy megfélemlítõ kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, az ülést vezetõ elnök az adott ülésnapról vagy ülésrõl kizárhatja vagy a képviselõ azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.”
„Azt a képviselõt, aki az ülés, a vita vagy a szavazás menetét zavarja, vagy az Országgyûlés ülésének résztvevõjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében zavarja, az ülést vezetõ elnök az adott ülésnapról vagy ülésrõl kizárhatja vagy a képviselõ azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.”
„Ha a képviselõ az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy az Országgyûlés ülésének résztvevõjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza, az ülést vezetõ elnök a képviselõ azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.”
„Ha a képviselõ az Országgyûlés ülésén fizikai erõszak alkalmazásával közvetlenül fenyeget, fizikai erõszak alkalmazására felhív, más kivezettetését akadályozza vagy fizikai erõszakot alkalmaz, az ülést vezetõ elnök a képviselõ azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.”

A javaslat szerint a házelnök a fizikai erõszaknál akár 60 napra is kitilthatja a képviselõt, de egy hónap jár annak is, aki az ülés menetét, a vitát vagy a szavazást akadályozza. A kitiltás érinti természetesen a szavazást is, akit kitiltanak, az átadja szavazati jogát egy másik képviselõnek, vagyis bevezetik a megbízott útján történõ szavazást, de az még nem teljesen világos, hogyan.

A tiszteletdíjat (fizetések) is érinti a rendszabályozásra irányuló javaslat. Amennyiben valaki fizikai erõszakot követ el vagy „a képviselõ az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy az Országgyûlés ülésének résztvevõjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza”, ráadásul a felszólításra nem hagyja el az üléstermet, akkor

a tiszteletdíj-csökkentés felsõ határa a kétszeresére emelkedik, vagyis akár egyévi (tizenkét havi) fizetését is megvonhatják a képviselõnek.

Az ellenzéki képviselõk többször tiltakoztak az elmúlt hónapokban az MTVA épületénél, valamint az épületen belül is, megpróbálták elérni, hogy a közszolgálati csatornák közszolgálati és ne pártjelleggel mûködjenek.

A jelenlegi törvény kimondja, hogy „a képviselõi igazolvány valamennyi közigazgatási szervhez, valamint a közintézetekhez és közintézményekhez belépésre jogosít”, valamint elõtte deklarálja azt a jogot is, hogy „az állami szervek kötelesek a képviselõket megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni.”

Ha a Ház elõtt fekvõ törvényjavaslat átmegy – és a Fidesz-KDNP által beterjesztett javaslatoknak ez a sorsuk az esetek döntõ többségében –, akkor a közintézményekbe való bejutás megnehezül, ugyanis a mostani javaslat szerint ugyan „az állami szervek kötelesek a képviselõket megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni”, de a képviselõk csak elõzetesen egyeztett módon kérhetnek tájékoztatást a közintézmények vezetõitõl.

Változik az a szabály is, hogy a képviselõ mihez kezdhet a minõsített adattal. Eddig személyi biztonsági tanúsítvány és titoktartási nyilatkozat nélkül, felhasználói engedély alapján használhatták fel azt, ha az új javaslatot elfogadják, akkor a jövõben titoktartási nyilatkozat kitöltését követõen használhatják csak az adatokat a képviselõk.

A módosító indoklásában a jogalkotó úgy fogalmaz, hogy a parlamenti kontroll eszközei (ezek többek között a kérdés, interpelláció, azonnali kérdés, vizsgálóbizottság felállítása, satöbbi) biztosítják az ellenõrzés jogát a képviselõknek, a közintézményekbe való belépést az „akadálytalan mûködéshez fûzõdõ közérdek” miatt korlátoznák.

Ha a kétharmados törvényt elfogadják, akkor január 1-jén hatályba is lép.
Egy EU-s zászlót lógatott ki autója ablakából, feljelentették
Maruzsa szerint ismét fel kell készülni a digitális oktatásra
Változás jön a boltokban szerdától
Elmaradt bérek és demonstráció - valamit ideje lenne lépnie a kormánynak
Görögország az úti cél? - nem jó ötlet
DE MIÉRT? - Kamionban vizsgálják a betegeket Szegeden
Óriási a vita a családi pótlék megduplázása körül
Novák Katalin leszólta azokat akik nem tűrik el a nyílt vitát
Óriási a felháborodás Kaleta-ügy titkosítása körül
Megkapta a kért 127,6 milliós támogatást a fideszes képviselő
De mit keresett Varga Judit a börtönben? - mutatjuk
Súlyosan fertőzött országokból beengedik az embereket
Gyanúsított lett a kerékpáros, akit megbilincseltek a Bartók Béla úton
Villámcsapás okozta az éjjeli erdőtüzet Piliscsabánál
Tóth Bertalan: kormányzati hazugságra derült fény a Mátrai Erőmű adásvételével kapcsolatban
Szirénázó rendőrautó gázolt gyalogost
Nyáron ismét leállnak a magyar autógyárak
A Fidesz tizenegyéves programját szavaztatná meg az MSZP
Gyerektábor a honvédség szervezésében - láthattak közelharc-bemutatót is
Gyerektábor a honvédség szervezésében
Miért fenyegeti Orbán Viktor költségvetési vétóval az uniót?
51 fokos autóban hagyta egy budapesti férfi a kutyáját
Átadták az elfogott határsértőket a román hatóságnak
Baj van: Szerdától megint drágábban tankolhatunk
Mi lesz a magyar melóssal ha jön a második hullám?
Fodor Gábor: A Fidesz nem épít diktatúrát
Palkovics: Várhatóan marad a tiltás
A buszjáratok is ritkulnak nem csak a vonat járatok
Évi 530 millió forintos fizetéssel csábítják a magyar focistát
Publicus felmérés: nem minden Fideszes ért egyet a kormány döntésével
A rákkal vívott kétéves harc után meghalt John Travolta felesége Kelly Preston
Közel 30 ezer diákot veszíthettek el a nyelviskolák a kormány döntése miatt
Tankönyvbe került Orbán Strasbourgban elmondott világrengető beszéde
Államosítja a kormány a tankönyveket is nyomó Alföldi Nyomdát
Hivatalos: Kivonulhat a Tesco Magyarországról - jöhet a Kaufland és több Lidl lehet
Cseh Katalin: Az Orbán-kormány korrupciója már mindenki figyelmét felkeltette Európában
Kitalálod mennyibe került a rántott hús rizzsel a Balatonon?
Nyomasztóan üres a többszörös áron felhúzott felhúzott betonstadion
Operatív törzs: új rendszert vezettek be, ez dönti el ki léphet be hazánkba és ki nem
Hivatalos: szigorításokat jelentett be Gulyás Gergely
Budapestre költözik egy család az USA-ból mert itt jobban kezelik a járványt
Kocsis Máté nyíltan beszélt arról mi a véleménye Kaleta ügyről
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum