thepost / Magyarország / Budapest / 2020.06.05
THE POST
           
05
Azt ígérték életünk végéig maradhatunk, most utcára tehetnek minket az idõsotthonból
Lehet-e elég okos és elõrelátó az ember, hogy élete utolsó idõszakára – ha drágán is – megnyugtató, gondoskodó környezetbe kerüljön? Megtörténhet-e mégis, hogy akkor kerül veszélybe a biztonsága, amikor egészsége, szellemi ereje hanyatlása, nyugdíja értékvesztése miatt már kiszolgáltatott?

A Gesztenyeliget Nyugdíjas Lakócentrumba költözõ idõs emberek és gyermekeik éveken át úgy hitték: nekik sikerült. A hatvanas éveiben járó Kiss Gábor édesapja például 96 éves, õ a legidõsebb lakó a Gesztenyeligetben. Nyolcvankilenc éves feleségével 2011-ben Sopronból költöztek a szegedi idõsotthonba, és hét éven át gyönyörû környezetben, komfortos körülmények között, orvosi és nõvéri készenlét mellett élték napjaikat. Egyik napról a másikra zuhant rájuk a hír, hogy az otthont mûködtetõ HAG Invest Kft. a duplájára akarja emelni a bentlakásukért fizetett havi díjat, majd nem sokkal késõbb, hogy a cég felszámolás alá került, új tulajdonosnak fogják eladni a fejük fölött a házat.

Ijedelmüket fokozta, amikor levelet kaptak a felszámoló, a Rose Consulting Kft. vezetõjétõl, Gacsó Jánostól, hogy önként mondjanak le arról a 13 millió 760 ezer forintról, amit a beköltözés elõtt befizettek a HAG Invest Kft.-nek. Ha nem teszik, a felszámoló „haladéktalanul intézkedik egyrészrõl a szerzõdés megszüntetésérõl, másrészrõl pedig az apartmannak az adós társaság birtokába történõ visszaadása iránti jogi lépések megtételérõl”.
Bonyolult jogi szöveg, de nehéz másként értelmezni, mint fenyegetésnek: ha nem mondanak le a közel 14 millió forintról, amelynek visszafizetését a holtig tartó lakáshasználatról szóló szerzõdésben vállalta a lakóotthonos cég ügyvezetõje, akkor a felszámoló kiteszi õket a lakásból. Jogász ismerõsük azt tanácsolta: ne járuljanak hozzá önként, hogy megváltoztassák az élõ szerzõdést. Ha ez nem tetszik a felszámolónak, forduljon bírósághoz. Nyilván nem akar, mert egy ilyen per évekig eltart, és amíg per alatt áll az ingatlan, nem tudja eladni új befektetõnek.

Kiss Gábor szerint a gazdasági válság után, amikor nehéz volt hitelhez jutni, és magasak voltak a kamatok, azt a pénzt nyolc évig ingyen használta a tulajdonos. Kissék nem írták alá a szerzõdés módosítását, mert az sem garantálná, hogy a szüleiket ne tegyék ki a jó helyrõl. A felemelt rezsit viszont pontosan fizetik, máskülönben egyoldalúan felmondhatják a lakáshasználati szerzõdésüket.

A Mórahalmon lakó Romák Józsefék visszafizetési ígéret nélkül fizettek be 2016-ban 8,5 millió forintot. Õk be sem költözhettek, és most veszni látszik a pénzük is. Romákék egyetlen gyermeke januárban lesz 50 éves. Mozgássérülten született, Csikériáról felköltöztek vele Budapestre, hogy speciális iskolába tudják járatni. Sikeres lett, nyomdai informatikus, a munkahelye mellett saját céget is alapított. Harmincegy éves korában autóbaleset érte, öt hónapig kómában volt.

Hallottam, hogy a kórházban azt kérdezik: ki ápolja, hogy még mindig él?

– sírta el magát az édesanyja.

Attól kezdve a szülõk teljes életüket a fiúnak szentelték. Mórahalomra költöztek, mert állandó görcs kínozza, és a gyógyvíz segít valamennyit ezen. De az édesanya már nem tudja a vízbe bevinni, egy helyi fiatalembernek fizetnek, hogy segítsen. Szinte már csak az agya él a fiuknak. Speciális számítógépet használ, azon dolgozik, olvas, tudományos filmeket néz.

„Néha azt mondja: miért nem hagytatok meghalni? Vállaltuk, hogy mindent megteszünk érte. Csak attól félünk, mi lesz, ha még idõsebbek leszünk, vagy egyikünk meghal. Ezért akartunk beköltözni a Gesztenyeligetbe. Hármunknak földszinti, nagyobb apartmant szerettünk volna, kicsit átalakítva, hogy mozogni tudjon benne a kerekes székkel.”

Ambrusné Nagy Zsuzsanna ügyvezetõ személyesen ment Romákékhoz a pénzért. Megállapodtak, melyik helyiség lesz az övék – de azt azóta sem alakították át. Romákéknak nagy szükségük lenne a pénzre, mert anélkül nem tudnak más megoldást keresni –, de a felszámolásban õk is D-kategóriás hitelezõk lettek, akiknek „jár a pénz, de nem jut”.

A Gesztenyeliget lakói közül kiválasztódott három személy: egy jogász, egy gazdasági szakember és egy pszichológus, akik fölvállalták sorstársaik képviseletét. A cég tulajdonosa, Ambrus János ügyvéd a gazdasági nehézségek napvilágra kerülése idején megvált minden nagy értékû személyes vagyontárgyától – szerintük azért, hogy ne lehessen tõle elperelni semmit. Egyikük, Szebenyi Gábor ügyvéd szerint szándékosan vitték csõdbe a céget. Szerinte a felszámolással polgári jogilag legalizálják a pénzek eltûnését, mert a hitelezõk, köztük az állam és a bankok csak annyi pénzt fognak megkapni, amennyi az ingatlan értékesítésébõl befolyik. Késõbb a felszámoló képviselõje is megerõsítette:

1,5 milliárd forint adósság áll szemben a jó esetben 1 milliárdot érõ vagyonnal.

Szebenyi doktornak információi vannak számviteli szabálytalanságokról, amelyekrõl tájékoztatta a felszámolót. A lakók képviselõi elõtt fölrémlett egy – a gazdasági életben nem ritka – forgatókönyv. Az épület másik részében mûködik egy forgalmas, ennek ellenére egyre rosszabb pénzügyi helyzetbe kerülõ orvosi vállalkozás, a Dr. Marron magánklinika. A nyilvánosan elérhetõ cégadatokból következõen több végrehajtás folyik a magánklinikát mûködtetõ Derko-Med Kft. ellen, van realitása, hogy hamarosan utóbbi is a HAG Invest sorsára jut. A Derko-Mednek jelenleg is Ambrus János az ügyvezetõje.

A magánklinika 2018-ban magas árbevétel mellett veszteséges volt. Már a Gesztenyeligetben is van jobb üzlet annál, mint hogy a megürülõ helyekre újabb milliókért újabb lakókat költöztessenek be. Az utóbbi idõben utolsó hónapjaikat élõ, súlyos betegeket vettek föl, 200-300 ezer forintos havi díjért. A mozgásképtelen, olykor jajgató betegekkel megváltoztatják a ház hangulatát. Ahogyan az egyik lakó fogalmazott:

Nem arra szerzõdtünk, hogy siralomházban éljünk.

Az idõsotthon és a magánklinika több ponton kapcsolódik – például a klinika helyiségeit és egyes gépeit a HAG Invest Kft.-tõl bérlik. Vagyonrészeiket együtt érné meg megvásárolni – egyes feltéte
lezések szerint strómanok útján akár ugyanaz a tulajdonosi kör is lehet a vevõ, amelynek kezén csõdbe kerültek, illetve kerülhetnek az adóssággal terhelt cégek. Az lenne az igazán nagy üzlet, ha megszabadulnának a milliárdos adósságtól, és a bent élõ idõseknek vagy jelentõsen felemelnék az alapszolgáltatási díját, vagy kiszekálnák õket a lakásokból, hogy azokat a magánklinika betegeinek, illetve módos családok haldoklóinak adják ki – nagyobb haszonnal.

Kérdés azonban, hogy ha a háttérben lennének is ilyen szándékok, a felszámoló támogatná-e õket. A lakók árulkodó jelnek tekintették, hogy a neki jelzett pénzügyi szabálytalanságok miatt jó ideig nem tett rendõrségi feljelentést, noha a törvény szerint ez kötelessége.

Félelmüket és gyanakvásukat erõsítette, hogy elõbb Ambrus János próbálta duplájára emelni a havi 30 ezer forintos alapszolgáltatási díjat, késõbb pedig a felszámoló is közel 50 százalékos emelést jelentett be. Ez veszélyes a lakókra: a rezsit egyoldalúan emelhetik a szerzõdés szerint, ki nem fizetése pedig felmondásra, a holtig tartó lakáshasználati jog elvesztésére ad indokot. Ráadásul kiderült, hogy az egyes apartmanok fogyasztását mérõ órák nem hitelesek, a lakók szerint gyakran nem is veszik figyelembe az általuk jelzett fogyasztást.

A lakók együttes fellépésére elõbb a tulajdonos, az újabb körben pedig a felszámoló is engedett. De vajon nem valamiféle húzd meg-ereszd meg taktika része ez? – kérdeztük a felszámoló cég tanácsadójától, Somogyi Ferenctõl. A veterán szakember hangsúlyozta: ez nem olyan felszámolás, mint egy gyáré, ahol le lehet állítani a mûködést, elbocsátani a munkásokat, akik jó eséllyel találnak másutt állást maguknak. A Gesztenyeligetet a felszámolás alatt is mûködtetni kell. Maga is idõsödõ korban lévén könnyebben szót ért az otthon lakóival. Nincs szándékukban felmondani a szerzõdéseket, a bírósági gyakorlat ismeretében lakáscélú szerzõdések esetében erre nincs is reális lehetõség. Ugyanakkor meg kell érteni a felszámoló szempontjait is. Nem mûködtetheti veszteségesen a rá bízott vagyont, és a lehetõ leghamarabb a legjobb áron kell azt értékesítenie. Az eladáshoz pótolni kell az évek óta halmozódó karbantartási hiányokat. Álláspontjuk szerint egyenlõtlenséget teremt a lakók közt, hogy néhányuknak a pénz visszafizetését ígérték Ambrus Jánosék – ezért szeretnék közös megegyezéssel módosítani a szerzõdést. Per alatt álló vagyont nem lehet értékesíteni. Feljelentést tenni sem olyan egyszerû, annak megalapozottnak kell lennie, különben a rendõrség megtagadja a nyomozást, sõt hamis vád címén a feljelentett indíthat eljárást.

A felszámolónak annyi köze van a magánklinikát mûködtetõ Derko-Med Kft.-hez, amennyit a szerzõdéses kapcsolatok indokolnak. Somogyi Ferenc szerint logikus és mûködõképes üzleti modell lenne együtt eladni és mûködtetni az idõsotthont és a magánklinikát. De a Rose Consulting Kft. csak a felszámolás alatt álló HAG Invest vagyontárgyaival rendelkezik. A folytatás azon is múlik, csõdbe megy-e valóban a magánklinika, és hogyan dönt majd annak felszámolója, akit egy automatikus sorsolási eljárás keretében jelöl ki a bíróság.

Somogyi Ferenc szerint nem fenyegeti veszély az idõsek lakhatását, de nekik is érdekük, hogy mielõbb új tulajdonost találjanak. Arra a kérdésre, a leendõ tulajdonos kiszekálhatja-e a lakókat, a tanácsadó azt felelte: nem hinné, hogy érdeke lenne, mert az országos botránnyal járna. De õk gondolkodnak azon, hogy a vagyontárgyak meghirdetésekor, a pályázatban kikötik, a lakókhoz nem nyúlhat a leendõ vevõ.

Szeptember végén Somogyi Ferenctõl megtudtam: a felszámoló feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a számvitel rendjének megsértése és csõdbûncselekmény gyanújával.

Az életünket tettük föl rá
Ambrus János, a Gesztenyeliget alapítója szerint kezdetben nem volt szó pénzvisszafizetésrõl.

„2008 õszén kitört a gazdasági válság, tönkre tette az ingatlanpiacot, ami társaságunkat is arra kényszerítette, hogy a megszokottól eltérõ értékesítési formát válasszunk. A hetvennégy apartman közül mintegy 20 esetben kötöttünk visszatérítéses szerzõdést. A havi 30 ezer forint alapszolgáltatási díj a hasonló szolgáltatásokhoz képest nagyon kevés. A szerzõdésekbe szándékosan írtuk bele, hogy azt egyoldalúan emelheti a HAG Invest Kft. Az utóbbi években elsõdlegesen a bérköltségek jelentõsen nõttek, így 60 ezer forint volt az ellátás önköltsége, ami miatt jelentõs veszteségeket kellett elkönyvelnünk. Megjegyzem, hogy ez a költség is lényegesen alacsonyabb az országos átlagnál. Nem felel meg a valóságnak, amit a lakók hallottak a nõvérektõl, hogy nem is kapták meg a béremelést. A nehéz helyzet ellenére is tartottuk a lépést az aktuális bérekkel a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen. A költségek pontos és hiteles felmutatásával sem lehetett meggyõzni õket. Természetesen megértem a lakókat, hogy minden plusz költség megterhelõ, de a ténylegesen felmerülõ költségek megfizetésétõl a magas szintû szolgáltatás miatt nem lehet eltekinteni. Miért nem fordultam emiatt bírósághoz? Jogilag megtehettem volna, de emberileg nem vállalhattam. Azok a milliók, amelyeket a lakók befizettek, belekerültek a beruházás finanszírozásába, a bankhitelek törlesztésébe és a mûködési veszteség pótlásába. A magánvagyonomat nem családtagoknak játszottam át, ahogyan terjesztik, hanem piaci alapon eladtam, és minden pénzemet beforgattam a cég mûködésébe. Nagyon ellenzem, hogy a Dr. Marron Klinikát és az azt mûködtetõ Derko-Med Kft.-t belekeverjék ebbe az ügybe. A Dr. Marron Clinics zavartalanul mûködik, és magas szintû egészségügyi ellátást biztosít a páciensei részére” – reagált megkeresésünkre az idõsotthon alapítója.

Arra felvetésre, hogy üzlettársai jelentkezhetnek vevõként a Gesztenyeliget és a Dr. Marron Klinika adósságoktól megtisztított vagyonára, és a jövõben együtt mûködtetik, Ambrus János azt felelte: ez nem így mûködik tényszerûen.

Én a magam és a családom életét tettem bele ebbe a vállalkozásba. Ha módom és lehetõségem lesz rá, természetesen megpróbálnánk valahogy tovább vinni, folytatni, mivel hiszem, hogy szükség van a létrehozott egyedi szolgáltatási formára az idõsellátásban.
Azt ígérték életünk végéig maradhatunk, most utcára tehetnek minket az idõsotthonból
Lehet-e elég okos és elõrelátó az ember, hogy élete utolsó idõszakára – ha drágán is – megnyugtató, gondoskodó környezetbe kerüljön? Megtörténhet-e mégis, hogy akkor kerül veszélybe a biztonsága, amikor egészsége, szellemi ereje hanyatlása, nyugdíja értékvesztése miatt már kiszolgáltatott?

A Gesztenyeliget Nyugdíjas Lakócentrumba költözõ idõs emberek és gyermekeik éveken át úgy hitték: nekik sikerült. A hatvanas éveiben járó Kiss Gábor édesapja például 96 éves, õ a legidõsebb lakó a Gesztenyeligetben. Nyolcvankilenc éves feleségével 2011-ben Sopronból költöztek a szegedi idõsotthonba, és hét éven át gyönyörû környezetben, komfortos körülmények között, orvosi és nõvéri készenlét mellett élték napjaikat. Egyik napról a másikra zuhant rájuk a hír, hogy az otthont mûködtetõ HAG Invest Kft. a duplájára akarja emelni a bentlakásukért fizetett havi díjat, majd nem sokkal késõbb, hogy a cég felszámolás alá került, új tulajdonosnak fogják eladni a fejük fölött a házat.

Ijedelmüket fokozta, amikor levelet kaptak a felszámoló, a Rose Consulting Kft. vezetõjétõl, Gacsó Jánostól, hogy önként mondjanak le arról a 13 millió 760 ezer forintról, amit a beköltözés elõtt befizettek a HAG Invest Kft.-nek. Ha nem teszik, a felszámoló „haladéktalanul intézkedik egyrészrõl a szerzõdés megszüntetésérõl, másrészrõl pedig az apartmannak az adós társaság birtokába történõ visszaadása iránti jogi lépések megtételérõl”.
Bonyolult jogi szöveg, de nehéz másként értelmezni, mint fenyegetésnek: ha nem mondanak le a közel 14 millió forintról, amelynek visszafizetését a holtig tartó lakáshasználatról szóló szerzõdésben vállalta a lakóotthonos cég ügyvezetõje, akkor a felszámoló kiteszi õket a lakásból. Jogász ismerõsük azt tanácsolta: ne járuljanak hozzá önként, hogy megváltoztassák az élõ szerzõdést. Ha ez nem tetszik a felszámolónak, forduljon bírósághoz. Nyilván nem akar, mert egy ilyen per évekig eltart, és amíg per alatt áll az ingatlan, nem tudja eladni új befektetõnek.

Kiss Gábor szerint a gazdasági válság után, amikor nehéz volt hitelhez jutni, és magasak voltak a kamatok, azt a pénzt nyolc évig ingyen használta a tulajdonos. Kissék nem írták alá a szerzõdés módosítását, mert az sem garantálná, hogy a szüleiket ne tegyék ki a jó helyrõl. A felemelt rezsit viszont pontosan fizetik, máskülönben egyoldalúan felmondhatják a lakáshasználati szerzõdésüket.

A Mórahalmon lakó Romák Józsefék visszafizetési ígéret nélkül fizettek be 2016-ban 8,5 millió forintot. Õk be sem költözhettek, és most veszni látszik a pénzük is. Romákék egyetlen gyermeke januárban lesz 50 éves. Mozgássérülten született, Csikériáról felköltöztek vele Budapestre, hogy speciális iskolába tudják járatni. Sikeres lett, nyomdai informatikus, a munkahelye mellett saját céget is alapított. Harmincegy éves korában autóbaleset érte, öt hónapig kómában volt.

Hallottam, hogy a kórházban azt kérdezik: ki ápolja, hogy még mindig él?

– sírta el magát az édesanyja.

Attól kezdve a szülõk teljes életüket a fiúnak szentelték. Mórahalomra költöztek, mert állandó görcs kínozza, és a gyógyvíz segít valamennyit ezen. De az édesanya már nem tudja a vízbe bevinni, egy helyi fiatalembernek fizetnek, hogy segítsen. Szinte már csak az agya él a fiuknak. Speciális számítógépet használ, azon dolgozik, olvas, tudományos filmeket néz.

„Néha azt mondja: miért nem hagytatok meghalni? Vállaltuk, hogy mindent megteszünk érte. Csak attól félünk, mi lesz, ha még idõsebbek leszünk, vagy egyikünk meghal. Ezért akartunk beköltözni a Gesztenyeligetbe. Hármunknak földszinti, nagyobb apartmant szerettünk volna, kicsit átalakítva, hogy mozogni tudjon benne a kerekes székkel.”

Ambrusné Nagy Zsuzsanna ügyvezetõ személyesen ment Romákékhoz a pénzért. Megállapodtak, melyik helyiség lesz az övék – de azt azóta sem alakították át. Romákéknak nagy szükségük lenne a pénzre, mert anélkül nem tudnak más megoldást keresni –, de a felszámolásban õk is D-kategóriás hitelezõk lettek, akiknek „jár a pénz, de nem jut”.

A Gesztenyeliget lakói közül kiválasztódott három személy: egy jogász, egy gazdasági szakember és egy pszichológus, akik fölvállalták sorstársaik képviseletét. A cég tulajdonosa, Ambrus János ügyvéd a gazdasági nehézségek napvilágra kerülése idején megvált minden nagy értékû személyes vagyontárgyától – szerintük azért, hogy ne lehessen tõle elperelni semmit. Egyikük, Szebenyi Gábor ügyvéd szerint szándékosan vitték csõdbe a céget. Szerinte a felszámolással polgári jogilag legalizálják a pénzek eltûnését, mert a hitelezõk, köztük az állam és a bankok csak annyi pénzt fognak megkapni, amennyi az ingatlan értékesítésébõl befolyik. Késõbb a felszámoló képviselõje is megerõsítette:

1,5 milliárd forint adósság áll szemben a jó esetben 1 milliárdot érõ vagyonnal.

Szebenyi doktornak információi vannak számviteli szabálytalanságokról, amelyekrõl tájékoztatta a felszámolót. A lakók képviselõi elõtt fölrémlett egy – a gazdasági életben nem ritka – forgatókönyv. Az épület másik részében mûködik egy forgalmas, ennek ellenére egyre rosszabb pénzügyi helyzetbe kerülõ orvosi vállalkozás, a Dr. Marron magánklinika. A nyilvánosan elérhetõ cégadatokból következõen több végrehajtás folyik a magánklinikát mûködtetõ Derko-Med Kft. ellen, van realitása, hogy hamarosan utóbbi is a HAG Invest sorsára jut. A Derko-Mednek jelenleg is Ambrus János az ügyvezetõje.

A magánklinika 2018-ban magas árbevétel mellett veszteséges volt. Már a Gesztenyeligetben is van jobb üzlet annál, mint hogy a megürülõ helyekre újabb milliókért újabb lakókat költöztessenek be. Az utóbbi idõben utolsó hónapjaikat élõ, súlyos betegeket vettek föl, 200-300 ezer forintos havi díjért. A mozgásképtelen, olykor jajgató betegekkel megváltoztatják a ház hangulatát. Ahogyan az egyik lakó fogalmazott:

Nem arra szerzõdtünk, hogy siralomházban éljünk.

Az idõsotthon és a magánklinika több ponton kapcsolódik – például a klinika helyiségeit és egyes gépeit a HAG Invest Kft.-tõl bérlik. Vagyonrészeiket együtt érné meg megvásárolni – egyes feltéte
lezések szerint strómanok útján akár ugyanaz a tulajdonosi kör is lehet a vevõ, amelynek kezén csõdbe kerültek, illetve kerülhetnek az adóssággal terhelt cégek. Az lenne az igazán nagy üzlet, ha megszabadulnának a milliárdos adósságtól, és a bent élõ idõseknek vagy jelentõsen felemelnék az alapszolgáltatási díját, vagy kiszekálnák õket a lakásokból, hogy azokat a magánklinika betegeinek, illetve módos családok haldoklóinak adják ki – nagyobb haszonnal.

Kérdés azonban, hogy ha a háttérben lennének is ilyen szándékok, a felszámoló támogatná-e õket. A lakók árulkodó jelnek tekintették, hogy a neki jelzett pénzügyi szabálytalanságok miatt jó ideig nem tett rendõrségi feljelentést, noha a törvény szerint ez kötelessége.

Félelmüket és gyanakvásukat erõsítette, hogy elõbb Ambrus János próbálta duplájára emelni a havi 30 ezer forintos alapszolgáltatási díjat, késõbb pedig a felszámoló is közel 50 százalékos emelést jelentett be. Ez veszélyes a lakókra: a rezsit egyoldalúan emelhetik a szerzõdés szerint, ki nem fizetése pedig felmondásra, a holtig tartó lakáshasználati jog elvesztésére ad indokot. Ráadásul kiderült, hogy az egyes apartmanok fogyasztását mérõ órák nem hitelesek, a lakók szerint gyakran nem is veszik figyelembe az általuk jelzett fogyasztást.

A lakók együttes fellépésére elõbb a tulajdonos, az újabb körben pedig a felszámoló is engedett. De vajon nem valamiféle húzd meg-ereszd meg taktika része ez? – kérdeztük a felszámoló cég tanácsadójától, Somogyi Ferenctõl. A veterán szakember hangsúlyozta: ez nem olyan felszámolás, mint egy gyáré, ahol le lehet állítani a mûködést, elbocsátani a munkásokat, akik jó eséllyel találnak másutt állást maguknak. A Gesztenyeligetet a felszámolás alatt is mûködtetni kell. Maga is idõsödõ korban lévén könnyebben szót ért az otthon lakóival. Nincs szándékukban felmondani a szerzõdéseket, a bírósági gyakorlat ismeretében lakáscélú szerzõdések esetében erre nincs is reális lehetõség. Ugyanakkor meg kell érteni a felszámoló szempontjait is. Nem mûködtetheti veszteségesen a rá bízott vagyont, és a lehetõ leghamarabb a legjobb áron kell azt értékesítenie. Az eladáshoz pótolni kell az évek óta halmozódó karbantartási hiányokat. Álláspontjuk szerint egyenlõtlenséget teremt a lakók közt, hogy néhányuknak a pénz visszafizetését ígérték Ambrus Jánosék – ezért szeretnék közös megegyezéssel módosítani a szerzõdést. Per alatt álló vagyont nem lehet értékesíteni. Feljelentést tenni sem olyan egyszerû, annak megalapozottnak kell lennie, különben a rendõrség megtagadja a nyomozást, sõt hamis vád címén a feljelentett indíthat eljárást.

A felszámolónak annyi köze van a magánklinikát mûködtetõ Derko-Med Kft.-hez, amennyit a szerzõdéses kapcsolatok indokolnak. Somogyi Ferenc szerint logikus és mûködõképes üzleti modell lenne együtt eladni és mûködtetni az idõsotthont és a magánklinikát. De a Rose Consulting Kft. csak a felszámolás alatt álló HAG Invest vagyontárgyaival rendelkezik. A folytatás azon is múlik, csõdbe megy-e valóban a magánklinika, és hogyan dönt majd annak felszámolója, akit egy automatikus sorsolási eljárás keretében jelöl ki a bíróság.

Somogyi Ferenc szerint nem fenyegeti veszély az idõsek lakhatását, de nekik is érdekük, hogy mielõbb új tulajdonost találjanak. Arra a kérdésre, a leendõ tulajdonos kiszekálhatja-e a lakókat, a tanácsadó azt felelte: nem hinné, hogy érdeke lenne, mert az országos botránnyal járna. De õk gondolkodnak azon, hogy a vagyontárgyak meghirdetésekor, a pályázatban kikötik, a lakókhoz nem nyúlhat a leendõ vevõ.

Szeptember végén Somogyi Ferenctõl megtudtam: a felszámoló feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a számvitel rendjének megsértése és csõdbûncselekmény gyanújával.

Az életünket tettük föl rá
Ambrus János, a Gesztenyeliget alapítója szerint kezdetben nem volt szó pénzvisszafizetésrõl.

„2008 õszén kitört a gazdasági válság, tönkre tette az ingatlanpiacot, ami társaságunkat is arra kényszerítette, hogy a megszokottól eltérõ értékesítési formát válasszunk. A hetvennégy apartman közül mintegy 20 esetben kötöttünk visszatérítéses szerzõdést. A havi 30 ezer forint alapszolgáltatási díj a hasonló szolgáltatásokhoz képest nagyon kevés. A szerzõdésekbe szándékosan írtuk bele, hogy azt egyoldalúan emelheti a HAG Invest Kft. Az utóbbi években elsõdlegesen a bérköltségek jelentõsen nõttek, így 60 ezer forint volt az ellátás önköltsége, ami miatt jelentõs veszteségeket kellett elkönyvelnünk. Megjegyzem, hogy ez a költség is lényegesen alacsonyabb az országos átlagnál. Nem felel meg a valóságnak, amit a lakók hallottak a nõvérektõl, hogy nem is kapták meg a béremelést. A nehéz helyzet ellenére is tartottuk a lépést az aktuális bérekkel a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen. A költségek pontos és hiteles felmutatásával sem lehetett meggyõzni õket. Természetesen megértem a lakókat, hogy minden plusz költség megterhelõ, de a ténylegesen felmerülõ költségek megfizetésétõl a magas szintû szolgáltatás miatt nem lehet eltekinteni. Miért nem fordultam emiatt bírósághoz? Jogilag megtehettem volna, de emberileg nem vállalhattam. Azok a milliók, amelyeket a lakók befizettek, belekerültek a beruházás finanszírozásába, a bankhitelek törlesztésébe és a mûködési veszteség pótlásába. A magánvagyonomat nem családtagoknak játszottam át, ahogyan terjesztik, hanem piaci alapon eladtam, és minden pénzemet beforgattam a cég mûködésébe. Nagyon ellenzem, hogy a Dr. Marron Klinikát és az azt mûködtetõ Derko-Med Kft.-t belekeverjék ebbe az ügybe. A Dr. Marron Clinics zavartalanul mûködik, és magas szintû egészségügyi ellátást biztosít a páciensei részére” – reagált megkeresésünkre az idõsotthon alapítója.

Arra felvetésre, hogy üzlettársai jelentkezhetnek vevõként a Gesztenyeliget és a Dr. Marron Klinika adósságoktól megtisztított vagyonára, és a jövõben együtt mûködtetik, Ambrus János azt felelte: ez nem így mûködik tényszerûen.

Én a magam és a családom életét tettem bele ebbe a vállalkozásba. Ha módom és lehetõségem lesz rá, természetesen megpróbálnánk valahogy tovább vinni, folytatni, mivel hiszem, hogy szükség van a létrehozott egyedi szolgáltatási formára az idõsellátásban.
Ezt olvassák mások:
Gyenge pont: így fojthatja meg a kormány Budapestet
A fõvárosi tömegközlekedés alulfinanszírozásával kivéreztetheti a kormány Budapestet. A BK...
Székesfehérvár a bunkó autós esete: lazán kidobta a szemetet a piros lámpánál a jól nevelt utas
Magyar kormány: Orbánnak és a keresztény szabadságnak már semmi köze Borkaihoz
Gulyás: Magyarország ellenőrzés alatt tartotta a járványt
  
Újabb alagutat találtak a határkerítés alatt
  
Magyarország soha nem látott hatalmas összeggel igyekszik segíteni a külhoni magyarok gazdasági tevékenységét
  
165 milliós templomfelújítással lepte meg a belarusz elnököt Orbán Viktor
  
380 millióra csökkenthetik Dzsudzsák Balázs fizetését
  
Németh Szilárd egy könyvet adott át a közjogi méltóságoknak - a reakciók sem maradtak el
  
25 migránst szállított egy embercsempész az M1-esen
  
Magyar Kupa-döntőről cikkez a világsajtó, de nem éppen elismerően
  
287 millió forintot kapott Kóka János a koronavírus elleni küzdelemre
  
Jön a jólét: nyugdíjprémium és 53. heti nyugdíj egyszerre
  
A honvédségnek fogalma sincs, miért parkoltak harci járművek Mészárosnál
  
Kövér László: a nemzetünket fenyegető veszély egyre erősödik
  
Varga Judit: Magyarország ma erősebb, mint az elmúlt 100 évben bármikor
  
Novák Katalin: Amikor kormányzati szerepbe kerültünk, az országot mély politikai, gazdasági és erkölcsi válság sújtotta
  
Hivatalos: Mészáros Lőrinc cége jogsértést követett el, de bírságot nem szabtak ki
  
Lövöldözés Budapesten, rendőrök vonultak a helyszínre
  
USA: megtiltják a kínai utasszállító repülőgépek berepülését
  
Bruttó 1 millió 507 ezer forintra változott Orbán Viktor fizetése
  
Törvényjavaslat: nemzetgazdasági érdek lesz, hogy ki üzemeltethet Magyarországon kaszinókat
  
Müller Cecília: a vírus itt van velünk, továbbra is világjárványról beszélünk
  
New York-i lap: Orbán Viktor provokál
  
Matolcsy György fiához kötődő kft 287 millió forintot meghaladó állami támogatásban részesül
  
A gépkarabéllyal ismerkedtek a szentesi újoncok
  
Lehet menni nyaralni Horvátországba, de hazatérve két hét karantén vár
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
  
Szijjártó: az embercsempész hálózatokat fel kell számolni
  
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján
  
10 katonaiskola indulhat az országban a következő években
  
Közel 2 milliárd forintot ad a kormány a Nemzeti Atlétikai Központ építésére
  
Nem szólalhat fel a trianoni szerződés évfordulóján tartott parlamenti emlékülésen az ellenzék
  
Kövér László: a megveszekedett nemzetgyűlölők, Gyurcsány Ferencék és a momentumos élcsapat
  
Ákos koncert a kormányzati megemlékezésen
  
Vajna Tímea a szerelme nélkül maradt magára a kaliforniai pokolban
  
Bécsben dolgozik az a magyar orvos aki az első tüdőátültetést végezte koronavírusos betegen
  
Csúnya adok-kapok a parlamentben - Szijjártó meccslátogatása és a Mészáros 17 milliárdos támogatása
  
Matolcsy: Magyarország és a V4-ek már Európa jövője
  
Farkas Flrián és 1,6 milliárd forint: az OLAF azt javasolta, büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet
  
Kásler nagyon elégedett a járvány magyarországi alakulásával
  
Deutsch Tamás: még most sem nyugszik a Soros-hálózat
  
Orbán Viktor: fantasztikus évünk lehet 2021-ben
  
Fidesz: 237 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig
  
15 milliárd eurót kaphat Magyarország a nagy EU-s helyreállítási alapból
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
  
Kocsis Máté: az ellenzék részéről azonban érezhető egy kommunikációs zavar
  
Elindultak a katonai középiskolák megépítésének az előkészületei
  
Kipingáltak egy szellőzőaknát Budapesten, tucatnyi rendőr érkezett a helyszínre
  
Átlátszó: Közpénzen kitömött jóbarátja almáit osztogatta Németh Szilárd
  
Feljelentették Győzikét: milliókat követelnek tőle
  
Szijjártó nagyon durván nekiment Donald Tusknak
  
40 millió forintos pályázatot írt ki Áder János, már meg is van a győztes
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
  
Érkezik a postás hozzád is: Soros György tervét is tartalmazza a nemzeti konzultációs kérdőív
  
Nagy Feró: A halálom után nem én leszek szomorú, hanem a világ!
  
Szikora Róbert lesz a vallási nagykövet
  
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendeltek el!
  
Káosz - Bunkerbe menekíthették Trumpot
  
Kósa közölte: Németországban több újságírót tartóztatnak le, mint itt
  
Kína már készen állna ismét ellátni a világot áruval, de a világ nem kér belőle
  
Videón ahogy elvezetik a gyulai késelés gyanúsítottját a rendőrök
  
Hivatalos: 1,2 millió forintra büntette a rendőrség a 71 éves dudálós tüntetőt
  
Szijjártó: nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen
  
2,4 milliárd forintot csoportosítottak át az űrtevékenység támogatására
  
18 milliárd forintot kap a Magyar Honvédség
  
Fideszes politikus: Maszk nélkül adott át csomagot időseknek
  
Magyarország történetének legdrágább Duna-hídját építi meg Mészáros Lőrinc üzlettársa 92 milliárdért
  
Gulyás: a baloldali pártokra nem számíthattak, nem támogatták az eredményes védekezés feltételeit megteremtő törvényt
  
Orbán hétvégi beszéd: A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára
  
Az Operatív Törzs pénteken megerősítette a maszkok rossz minőségéről szóló hírt
  
Friss felmérés: 404 ezer forint félretett pénze van átlagosan a magyar fiataloknak
  
Összeült Németh Szilárd és Orbán Viktor: gazdaságvédelmi akcióterv, 900 millió forint és nemzetgazdasági szempontok
  
Áder aláírta: titkosak a Budapest–Belgrád-vasútvonal szerződései
  
Orbán: minden döntés időben történt meg, gyorsabban, mint a nyugati országoknál
  
A kormány megduplázza a vidéki papok támogatását
  
Kovács Zoltán személyes levélben szólít fel bocsánatkérésre külföldi kutatókat, amiért kétségbe vonták a magyar demokráciát
  
A Quaestor-botrány főszereplőjének titkára mindenkit beperelt, aki írt róla
  
Kapaszkodj meg: 20 milliárdos osztalékot vett ki cégeiből Mészáros Lőrinc
  
Müller Cecília a dohányzás káros hatásairól is beszélt
  
A kormány 300 millió forinttal segítette ki az egri vízilabdát - videóban köszönték meg neki
  
Szél Bernadett szerint az elmaradt rendőri fellépés mutatja, hogy a kormány egyre leplezetlenebbül politizál a rendőrségen keresztül
  
Orbán Viktor: Bevetési egységet hozunk létre
  
Orbán videóban ünnepelteti az elmúlt tíz évét
  
Dzsudzsák Balázs is részt vett a Mi Hazánk tüntetésén
  
Decemberben alapított cégével nyert 8 milliárdos állami támogatást a volt magyar focista
  
Levél érkezik mindenkinek Orbán Viktortól: Soros-terves Nemzeti Konzultációt indít
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
  
Orbán Viktor levelet csempészett a házhoz küldött diplomák mellé
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
  
800 alkalmazottat küldött el Mészáros Lőrinc szállodalánca, közben 17 milliárdos támogatást kapott
  
KSH jelentés: 400 ezer forint volt a havi bruttó átlagkereset márciusban
  
A rendőrség eltávolította a körözést! - köszönjük a megosztásokat! 13 éves kisfiút keres a rendőrség - Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy
  
Varga Judit: Nem ez az első alkalom, hogy a magyar kormányt alaptalanul vádolják
  
Müller Cecília megnyugtatott mindenkit, hogy szennyvíz útján nem tud terjedni vírus
  
5 milliárdot kap Áder János alapítványa a kormánytól
  
160 milliárddal több jutna honvédelmi kiadásokra jövőre
  
Jogvédők: csak szemfényvesztés a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény
  
Magyar álláspont: az Európai Unió végre szüntesse meg a Fehéroroszországgal szembeni szankciókat
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Minszkben, miután tárgyalt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel, azt mondta: Magyarország azt az álláspontot képviseli, hogy az Európai Unió vé...
  
Gulyás: Magyarország ellenőrzés alatt tartotta a járványt
Magyarország más országoknál rövidebb szükségállapottal és eredményes intézkedésekkel ellenőrzés alatt tudta tartani a koronavírus-járványt, elkerülte a tömeges megbetegedéseket - ...
  
Újabb alagutat találtak a határkerítés alatt
A Magyar Honvédség szolgálatot teljesítő járőre és a Szeged Határrendészeti Kirendeltség szolgálatirányítója pénteken 0 óra 10 perckor egy körülbelül 40 centiméter átmérőjű é...
  
Magyarország soha nem látott hatalmas összeggel igyekszik segíteni a külhoni magyarok gazdasági tevékenységét
Magyarország soha nem látott hatalmas összeggel igyekszik segíteni a külhoni magyarok gazdasági tevékenységét. A legnagyobb program a Vajdaságban működik, elsősorban mezőgazdaságot, azo...
  
165 milliós templomfelújítással lepte meg a belarusz elnököt Orbán Viktor
Orbán Viktor pénteken utazik Minszkbe, hogy Alekszandr Lukasenko belarusz elnökkel tárgyaljon. De a hangulat megalapozására már csütörtök este megjelent egy kormányrendelet a Magyar Közlö...
  
380 millióra csökkenthetik Dzsudzsák Balázs fizetését
Vigasztalanok vagyunk. Anyagi szempontból komoly veszteség érheti Dzsudzsák Balázst (33), a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát a koronavírus-járvány miatt. Az Egyesült Arab E...
  
Németh Szilárd egy könyvet adott át a közjogi méltóságoknak - a reakciók sem maradtak el
Németh Szilárd A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Trianon és honvédelem című dobozkönyvet adta át a közjogi méltóságoknak (felsorolása: Áder János köztársasági e...
  
25 migránst szállított egy embercsempész az M1-esen
Egy magyar rendszámú autóval szállították a pakisztáni és bangladesi férfiakat. Huszonöt pakisztáni és bangladesi illegális bevándorlót szállító embercsempészt állítottak elő a ...
  
Magyar Kupa-döntőről cikkez a világsajtó, de nem éppen elismerően
A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában. Szerdán játszották a Magyar Kupa döntőjét a Puskás Arénában, melyen a Budape...
  
287 millió forintot kapott Kóka János a koronavírus elleni küzdelemre
Az SZDSZ volt elnökének egy több mint félmilliárd forintos beruházáshoz nyújtottak segítséget. Közös képet posztolt Szijjártó Péter külügyminiszter Kóka Jánossal, az SZDSZ volt el...
  
Jön a jólét: nyugdíjprémium és 53. heti nyugdíj egyszerre
Nem akartam hinni a szememnek, amikor Varga Mihály pénzügyminiszter május 26-i költségvetési tájékoztatóján kiemelten egyszerre szerepelt a nyugdíjprémium és az 53. heti nyugdíj terve. ...
  
A honvédségnek fogalma sincs, miért parkoltak harci járművek Mészárosnál
Nem adtak el olyan gépeket, amik Mészárosnál álltak az udvaron. Két harci jármű is parkolt a bicskei tónál május elején – írtuk korábban a Magyar Hang alapján. A nyilvántartásban ...
  
Kövér László: a nemzetünket fenyegető veszély egyre erősödik
A trianoni évforduló alkalmából csütörtökön emlékülést tartott az Országgyűlés. Ezen végül elhalasztották A nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozat vitáját...
  
Varga Judit: Magyarország ma erősebb, mint az elmúlt 100 évben bármikor
A gyász és fájdalom nem lehet örök, reménynek is lennie kell – közölte bejegyzésében az igazságügyi miniszter Trianonra emlékezve. „Száz éve tudjuk, hogy magyarságunk túlmutat a...
  
Novák Katalin: Amikor kormányzati szerepbe kerültünk, az országot mély politikai, gazdasági és erkölcsi válság sújtotta
Amikor 2010-ben a Fidesz másodszor is kormányzati szerepbe került, a mély politikai, gazdasági és erkölcsi válságban lévő Magyarország lakossága megint megtanult bízni a kormány munkáj...
  
Hivatalos: Mészáros Lőrinc cége jogsértést követett el, de bírságot nem szabtak ki
A Gazdasági Versenyhivatal egy tavaly tavasszal végbement tuljadonszerzést vizsgált az elmúlt hónapokban. A felcsúti milliárdos számára nem túl hízelgő végeredménnyel zárult a vizsgál...
  
Lövöldözés Budapesten, rendőrök vonultak a helyszínre
Az ATV információi szerint a XIII. kerület, Hegedűs Gyula utcába, szerda délután négy golyóállómellényes rendőr vonult ki. Csécsi Soma, a BRFK szóvivője elmondta, hogy a XIII. kerüle...
  
USA: megtiltják a kínai utasszállító repülőgépek berepülését
Szerdán az amerikai közlekedési minisztérium bejelentette, hogy június 16-tól megtiltják a kínai utasszállító repülőgépek berepülését az ország légterébe. A rendelet szövege szer...
  
Bruttó 1 millió 507 ezer forintra változott Orbán Viktor fizetése
Bruttó 1 millió 507 ezer 350 forintra vágták meg a bérét. Több mint tíz év után változott a miniszterelnök, Orbán Viktor fizetése - írta a Blikk a kormany.hu-ra feltöltött dokumentu...
  
Törvényjavaslat: nemzetgazdasági érdek lesz, hogy ki üzemeltethet Magyarországon kaszinókat
Ha elfogadják a javaslatot, jövőre az eddigi 5 helyett már 7 kaszinója lehet egy embernek, és Nyugat-Magyarországon is nyílhat még egy. A jövőben kiemelt nemzetgazdasági érdek lesz, hog...
  
Müller Cecília: a vírus itt van velünk, továbbra is világjárványról beszélünk
Kedvező tendencia látható az idősek otthonaiban, nem nőtt a fertőzéssel érintett intézmények száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felel...
  
New York-i lap: Orbán Viktor provokál
A magyar miniszterelnök provokál és a környező országok kulturális értelemben vett bekebelezésére tör, olvasható a New York-i lap publicisztikájában. A modern magyarságtudat alapvető...
  
Matolcsy György fiához kötődő kft 287 millió forintot meghaladó állami támogatásban részesül
A múlt héten zárult versenyképesség-növelő pályázat jelentkezői 376 milliárd forint értékű beruházást és 143 600 munkahely megtartását vállalták, de Szijjártó Péter már jelezt...
  
A gépkarabéllyal ismerkedtek a szentesi újoncok
A fegyverismeretről, a fegyverhasználatról és a lövészetre történő felkészítésről szólt az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél május közepén kezdődött alapfelkészítés ...
  
Lehet menni nyaralni Horvátországba, de hazatérve két hét karantén vár
Ez hangzott el az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján. Horvátországba a jelenleg hatályos szabályok szerint szabadon beutazhatnak a magyarok, lehet menni nyaralni, ugyanakkor Horvátors...
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Június 14-étől a katolikus híveknek ismét kötelező lesz részt venniük a vasárnapi szentmisén, az idősek, betegek azon...
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Június 14-étől a katolikus híveknek ismét kötelező lesz részt venniük a vasárnapi szentmisén, az idősek, betegek azon...
  
Szijjártó: az embercsempész hálózatokat fel kell számolni
Még egyszer nem fordulhat elő, hogy Európa stratégiai kérdésekben ilyen védtelen legyen - értékelte a koronavírus-járvány miatti helyzetet keddi megbeszélésén a dán és a magyar külü...
  
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján, bár az előrelépés, hogy a magyar kormány most hozzájárult a dokumentum...
  
10 katonaiskola indulhat az országban a következő években
Ez nem jelenti azt, hogy a sorkatonaság is visszatér. A tervek szerint 2030-ig 8-10 honvédközépiskola és kollégium, illetve honvédkollégium kezdi meg működését Magyarországon - közölt...
  
Közel 2 milliárd forintot ad a kormány a Nemzeti Atlétikai Központ építésére
161 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésen belül egy határozattal a kormány. A pénz legnagyobb részét, 154 milliárd forintot a Gazdaságvédelmi Alapból veszik el. Az át...
  
Nem szólalhat fel a trianoni szerződés évfordulóján tartott parlamenti emlékülésen az ellenzék
Kövér László és Áder János mondanak majd beszédet a csütörtöki megemlékezésen. Lett volna esély arra, hogy az Országgyűlés politikai törésvonalaktól mentesen tartsa meg emlékül...
  
Kövér László: a megveszekedett nemzetgyűlölők, Gyurcsány Ferencék és a momentumos élcsapat
"A baloldal politikusainak egy kisebb része szégyelli és nem szívesen hirdeti a nemzettel kapcsolatos álláspontját. Más részük politikai számításból próbálja bizonyos kérdésekben nem...
  
Ákos koncert a kormányzati megemlékezésen
Online programmal emlékezik a magyarság a nemzeti összetartozás napjára, június 4-re, közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán...
  
Vajna Tímea a szerelme nélkül maradt magára a kaliforniai pokolban
Los Angeles — Pokoli napokat él át Vajna Tímea (37) az Egyesült Államokban, ráadásul mindezt egyedül, a szerelme nélkül. A filmmogul Andy Vajna (†74) özvegye okkal retteg és zárkóz...
  
Bécsben dolgozik az a magyar orvos aki az első tüdőátültetést végezte koronavírusos betegen
A magyar Lang György végezte Bécsben a világ első tüdőátültetését aktív vírusfertőzött betegen - írja a Válasz Online, amely interjút is készített az orvossal. A Bécsi Orvostudom...
  
Csúnya adok-kapok a parlamentben - Szijjártó meccslátogatása és a Mészáros 17 milliárdos támogatása
Szóba került Szijjártó Péter meccslátogatása, az önkormányzatok bevételeinek megcsapolása és a vasúti szárnyvonalak elsorvasztása is az Országgyűlésben. Azonnali kérdések A mini...
  
Matolcsy: Magyarország és a V4-ek már Európa jövője
A Magyar Nemzeti Bank elnöke levonta a válságkezelés tanulságait. Matolcsy György szerint a mai nehézségek nem állnak össze rendszerszerű válsággá, nem a rendszer válságával vagy a ...
  
Farkas Flrián és 1,6 milliárd forint: az OLAF azt javasolta, büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet
Bár a Farkas Flórián vezette Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) Híd a munka világába nevű programja a hátrányos helyzetű romák megsegítésére volt hivatott, az erre szánt milliárdok r...
  
Kásler nagyon elégedett a járvány magyarországi alakulásával
Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával. A magyar kormány vállát veregette a Facebookon a Miniszteri Percek című sorozatának ...
  
Deutsch Tamás: még most sem nyugszik a Soros-hálózat
A Fidesz európai parlamenti delegációvezetője szerint csak ürügyként használja Magyarország megtámadására a koronavírus-törvényt az európai baloldal. Deutsch Tamás, a Fidesz EP-deleg...
  
Orbán Viktor: fantasztikus évünk lehet 2021-ben
Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről. A kérdőív nagy része elkészült, és várhatóan már péntek délután meg is indítjá...
  
Fidesz: 237 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig
A Fidesz facebook oldalának közlése szerint a párt küldetése, hogy megvédje Magyarország függetlenségét, megvédje a magyar családokat! Ennek megfelelően posztolták a következő inform...
  
15 milliárd eurót kaphat Magyarország a nagy EU-s helyreállítási alapból
Rácáfolt azokra az előzetes félelmekre ma az Európai Bizottság, miszerint nem a mi régiónk és benne Magyarország van a fókuszban a koronavírus-válság miatti uniós helyreállítási alap...
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
A Le Figarónak azt mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, hogy "tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyar...
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
A Le Figarónak azt mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, hogy "tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyar...
  
Kocsis Máté: az ellenzék részéről azonban érezhető egy kommunikációs zavar
A törvény múlt keddi benyújtása után a DK előállt azzal, hogy a kormány ahhoz is gyenge, hogy diktatúrát tartson fönt, másnap pedig megjelentek a liberális jogértelmezők, akik szerint...
  
Elindultak a katonai középiskolák megépítésének az előkészületei
A Népszava információi szerint 2030-ig 8-10 honvéd középiskola és kollégium, illetve honvéd kollégium kezdi meg működését. A katonai középiskolák nagy része a kötelező sorkatonai...
  
Kipingáltak egy szellőzőaknát Budapesten, tucatnyi rendőr érkezett a helyszínre
Három járőrautóval érkeztek az egyenruhások, eljárás is indult a festegetés miatt. Egy készenlétis különítmény, több rendőr és legalább három rendőrautó jelent meg szerda délut...
  
Átlátszó: Közpénzen kitömött jóbarátja almáit osztogatta Németh Szilárd
Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke május 12-én, a mentők napján személyesen fejezte ki köszönetét, tiszteletét és elismerését a csepeli mentősöknek. Hálája jeléül átadott két rak...
  
Feljelentették Győzikét: milliókat követelnek tőle
Érthetetlenül állnak Győzikéék a történtek előtt. Folytatódik a Gáspár-család kálváriája, 5 millió forintot követelnek Győzikééktől. A napokban értesítést kaptak a Gyöngyös...
  
Szijjártó nagyon durván nekiment Donald Tusknak
Hosszú posztban fejtette ki a véleményét az Európai Néppárt elnökéről, Donald Tuskról Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon Nem hagyta szó nélkül Donald Tusk újbóli megsz...
  
40 millió forintos pályázatot írt ki Áder János, már meg is van a győztes
Áder János köztársasági elnök környezetvédelemre fókuszáló Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványa márciusban tett közzé egy nyílt eljárásos pályázatot 40 millió forintos kerette...
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
A Debreceni Járásbíróság vasárnap egy hónapra elrendelte annak a 42 éves férfinak a letartóztatását, aki eltörte egy intézkedő rendőr kezét. A férfit hivatalos személy elleni erősz...
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
A Debreceni Járásbíróság vasárnap egy hónapra elrendelte annak a 42 éves férfinak a letartóztatását, aki eltörte egy intézkedő rendőr kezét. A férfit hivatalos személy elleni erősz...
  
Érkezik a postás hozzád is: Soros György tervét is tartalmazza a nemzeti konzultációs kérdőív
A kormány véglegesítette a nemzeti konzultációs kérdőívet, és a következő napokban témakörönként mutatja be a kérdéseket. A kérdőívek gyártása és postázása június elején ind...
  
Nagy Feró: A halálom után nem én leszek szomorú, hanem a világ!
A Beatrice frontembere Nagy Feró már megbékélt a halállal. Elmondása szerint kicsit sem fél tőle. Január 14-én lett 74 éves Nagy Feró, a Beatrice énekese. A zenész, énekes most a HOT! ...
  
Szikora Róbert lesz a vallási nagykövet
A zenész nagyon várja a pápát. Szikora Róbert lesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus arca, erre a rendezvény sajtófőnöke kérte fel – írja a Bors. „Váratlanul hívott fel,...
  
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendeltek el!
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendelt el a nyárra Budapesten és az ország több megyéjében is az Országos Rendőr-főkapitányság, jelentette be a hírt vasárnap a Police.hu. ...
  
Káosz - Bunkerbe menekíthették Trumpot
Gyújtogattak a Fehér Ház környékén, könnygázzal oszlatták a tömeget az amerikai fővárosban hétfőre virradóra. Washingtonban éjjel tüzet gyújtottak a Fehér Ház melletti, ikonikus S...
  
Kósa közölte: Németországban több újságírót tartóztatnak le, mint itt
Forrást nem jelölt meg. Debrecen volt polgármestere a helyi tévének nyilatkozott több ügyben, többek közt a testvérek közötti illetékmentes öröklésről. A Debreciner oldal szúrta ki ...
  
Kína már készen állna ismét ellátni a világot áruval, de a világ nem kér belőle
Javult a kínai feldolgozóipar teljesítménye májusban - derült ki a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató köz...
  
Videón ahogy elvezetik a gyulai késelés gyanúsítottját a rendőrök
A gyanú szerint egy 18 éves fiatalember szúrta meg a barátját és egy 27 éves férfit Gyulán. A 27 éves férfi életét vesztette, támadóját a rendőrség őrizetbe vette. Ahogyan ...
  
Hivatalos: 1,2 millió forintra büntette a rendőrség a 71 éves dudálós tüntetőt
A 71 éves férfi azt mondta, inkább leüli a büntetést, minthogy kifizesse. Két alkalommal is megbüntette a rendőrség a Clarck Ádám téri dudálós tüntetésen Szabó Gábort (akinek 750 ...
  
Szijjártó: nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen
Magyarországon nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen - írta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a közösségi oldalán. Szi...
  
2,4 milliárd forintot csoportosítottak át az űrtevékenység támogatására
Egyetlen esti kormányhatározattal összesen 196 milliárd forintot mozgatott meg a kormány. Ebből a legnagyobb összeget a koronavírus-járvány miatt létrehozott Gazdaságvédelmi Alapból vont...
  
18 milliárd forintot kap a Magyar Honvédség
Egyetlen esti kormányhatározattal összesen 196 milliárd forintot mozgatott meg a kormány. Ebből a legnagyobb összeget a koronavírus-járvány miatt létrehozott Gazdaságvédelmi Alapból vont...
  
Fideszes politikus: Maszk nélkül adott át csomagot időseknek
A pünkösdi hétvége előtt jótékonykodott. Maszk, gumikesztyű és a megfelelő védőtávolság tartása nélkül adott át csomagokat Tiba István fideszes országgyűlési képviselő Hajdúb...
  
Magyarország történetének legdrágább Duna-hídját építi meg Mészáros Lőrinc üzlettársa 92 milliárdért
A Duna Aszfalt építheti meg a Paks és Kalocsa közé tervezett új Duna-hidat és a hozzá kapcsolódó utakat majdnem 92 milliárd forintért, amivel ez lesz Magyarország történetének leg...
  
Gulyás: a baloldali pártokra nem számíthattak, nem támogatták az eredményes védekezés feltételeit megteremtő törvényt
A koronavírus-járvány elleni védekezés eredményes, sikeres volt, ezért lehet megszüntetni a különleges jogrendet, az egészségügyben azonban fenn kell tartani a járványügyi készültsé...
  
Orbán hétvégi beszéd: A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára
A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója szombaton, Felcsúton, ahol bemutatták...
  
Az Operatív Törzs pénteken megerősítette a maszkok rossz minőségéről szóló hírt
A maszkok rendelkeztek megfelelő szabvánnyal, az Európai Bizottság már tárgyal a gyártóval a helyettesítésükről. Kínában gyártották azokat az Európai Bizottság által szétosztott e...
  
Friss felmérés: 404 ezer forint félretett pénze van átlagosan a magyar fiataloknak
Közel ötven százalékuknak viszont semmi. Átlagosan 404 ezer forint megtakarítása van a 19 és 29 év közötti magyar fiataloknak egy 2020 első negyedévi felmérés szerint, ezen belül a 19...
  
Összeült Németh Szilárd és Orbán Viktor: gazdaságvédelmi akcióterv, 900 millió forint és nemzetgazdasági szempontok
"A soroksári önkormányzat gazdaságvédelmi akciótervéről egyeztettünk az elnökség ülésén, eredménye: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy, 900 millió forint előké...
  
Áder aláírta: titkosak a Budapest–Belgrád-vasútvonal szerződései
A jogszabályoknak már csak meg kell jelenniük a Magyar Közlönyben. Aláírta a köztársasági elnök azokat a törvényeket, amelyeket a felhatalmazási törvény elfogadása után nyújtott b...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum