thepost / Magyarország / Budapest / 2019.11.14
THE POST
           
14
Azt ígérték életünk végéig maradhatunk, most utcára tehetnek minket az idősotthonból
Ez is érdekelhet:
MOB botrány: nem vonják vissza Borkai olimpiai életjáradékát
Az eddigi legsúlyosabb bozóttüzzel küzd Ausztrália
Trump régi jó barátjának nevezte Erdogant
Lehet-e elég okos és előrelátó az ember, hogy élete utolsó időszakára – ha drágán is – megnyugtató, gondoskodó környezetbe kerüljön? Megtörténhet-e mégis, hogy akkor kerül veszélybe a biztonsága, amikor egészsége, szellemi ereje hanyatlása, nyugdíja értékvesztése miatt már kiszolgáltatott?

A Gesztenyeliget Nyugdíjas Lakócentrumba költöző idős emberek és gyermekeik éveken át úgy hitték: nekik sikerült. A hatvanas éveiben járó Kiss Gábor édesapja például 96 éves, ő a legidősebb lakó a Gesztenyeligetben. Nyolcvankilenc éves feleségével 2011-ben Sopronból költöztek a szegedi idősotthonba, és hét éven át gyönyörű környezetben, komfortos körülmények között, orvosi és nővéri készenlét mellett élték napjaikat. Egyik napról a másikra zuhant rájuk a hír, hogy az otthont működtető HAG Invest Kft. a duplájára akarja emelni a bentlakásukért fizetett havi díjat, majd nem sokkal később, hogy a cég felszámolás alá került, új tulajdonosnak fogják eladni a fejük fölött a házat.

Ijedelmüket fokozta, amikor levelet kaptak a felszámoló, a Rose Consulting Kft. vezetőjétől, Gacsó Jánostól, hogy önként mondjanak le arról a 13 millió 760 ezer forintról, amit a beköltözés előtt befizettek a HAG Invest Kft.-nek. Ha nem teszik, a felszámoló „haladéktalanul intézkedik egyrészről a szerződés megszüntetéséről, másrészről pedig az apartmannak az adós társaság birtokába történő visszaadása iránti jogi lépések megtételéről”.
Bonyolult jogi szöveg, de nehéz másként értelmezni, mint fenyegetésnek: ha nem mondanak le a közel 14 millió forintról, amelynek visszafizetését a holtig tartó lakáshasználatról szóló szerződésben vállalta a lakóotthonos cég ügyvezetője, akkor a felszámoló kiteszi őket a lakásból. Jogász ismerősük azt tanácsolta: ne járuljanak hozzá önként, hogy megváltoztassák az élő szerződést. Ha ez nem tetszik a felszámolónak, forduljon bírósághoz. Nyilván nem akar, mert egy ilyen per évekig eltart, és amíg per alatt áll az ingatlan, nem tudja eladni új befektetőnek.

Kiss Gábor szerint a gazdasági válság után, amikor nehéz volt hitelhez jutni, és magasak voltak a kamatok, azt a pénzt nyolc évig ingyen használta a tulajdonos. Kissék nem írták alá a szerződés módosítását, mert az sem garantálná, hogy a szüleiket ne tegyék ki a jó helyről. A felemelt rezsit viszont pontosan fizetik, máskülönben egyoldalúan felmondhatják a lakáshasználati szerződésüket.

A Mórahalmon lakó Romák Józsefék visszafizetési ígéret nélkül fizettek be 2016-ban 8,5 millió forintot. Ők be sem költözhettek, és most veszni látszik a pénzük is. Romákék egyetlen gyermeke januárban lesz 50 éves. Mozgássérülten született, Csikériáról felköltöztek vele Budapestre, hogy speciális iskolába tudják járatni. Sikeres lett, nyomdai informatikus, a munkahelye mellett saját céget is alapított. Harmincegy éves korában autóbaleset érte, öt hónapig kómában volt.

Hallottam, hogy a kórházban azt kérdezik: ki ápolja, hogy még mindig él?

– sírta el magát az édesanyja.

Attól kezdve a szülők teljes életüket a fiúnak szentelték. Mórahalomra költöztek, mert állandó görcs kínozza, és a gyógyvíz segít valamennyit ezen. De az édesanya már nem tudja a vízbe bevinni, egy helyi fiatalembernek fizetnek, hogy segítsen. Szinte már csak az agya él a fiuknak. Speciális számítógépet használ, azon dolgozik, olvas, tudományos filmeket néz.

„Néha azt mondja: miért nem hagytatok meghalni? Vállaltuk, hogy mindent megteszünk érte. Csak attól félünk, mi lesz, ha még idősebbek leszünk, vagy egyikünk meghal. Ezért akartunk beköltözni a Gesztenyeligetbe. Hármunknak földszinti, nagyobb apartmant szerettünk volna, kicsit átalakítva, hogy mozogni tudjon benne a kerekes székkel.”

Ambrusné Nagy Zsuzsanna ügyvezető személyesen ment Romákékhoz a pénzért. Megállapodtak, melyik helyiség lesz az övék – de azt azóta sem alakították át. Romákéknak nagy szükségük lenne a pénzre, mert anélkül nem tudnak más megoldást keresni –, de a felszámolásban ők is D-kategóriás hitelezők lettek, akiknek „jár a pénz, de nem jut”.

A Gesztenyeliget lakói közül kiválasztódott három személy: egy jogász, egy gazdasági szakember és egy pszichológus, akik fölvállalták sorstársaik képviseletét. A cég tulajdonosa, Ambrus János ügyvéd a gazdasági nehézségek napvilágra kerülése idején megvált minden nagy értékű személyes vagyontárgyától – szerintük azért, hogy ne lehessen tőle elperelni semmit. Egyikük, Szebenyi Gábor ügyvéd szerint szándékosan vitték csődbe a céget. Szerinte a felszámolással polgári jogilag legalizálják a pénzek eltűnését, mert a hitelezők, köztük az állam és a bankok csak annyi pénzt fognak megkapni, amennyi az ingatlan értékesítéséből befolyik. Később a felszámoló képviselője is megerősítette:

1,5 milliárd forint adósság áll szemben a jó esetben 1 milliárdot érő vagyonnal.

Szebenyi doktornak információi vannak számviteli szabálytalanságokról, amelyekről tájékoztatta a felszámolót. A lakók képviselői előtt fölrémlett egy – a gazdasági életben nem ritka – forgatókönyv. Az épület másik részében működik egy forgalmas, ennek ellenére egyre rosszabb pénzügyi helyzetbe kerülő orvosi vállalkozás, a Dr. Marron magánklinika. A nyilvánosan elérhető cégadatokból következően több végrehajtás folyik a magánklinikát működtető Derko-Med Kft. ellen, van realitása, hogy hamarosan utóbbi is a HAG Invest sorsára jut. A Derko-Mednek jelenleg is Ambrus János az ügyvezetője.

A magánklinika 2018-ban magas árbevétel mellett veszteséges volt. Már a Gesztenyeligetben is van jobb üzlet annál, mint hogy a megürülő helyekre újabb milliókért újabb lakókat költöztessenek be. Az utóbbi időben utolsó hónapjaikat élő, súlyos betegeket vettek föl, 200-300 ezer forintos havi díjért. A mozgásképtelen, olykor jajgató betegekkel megváltoztatják a ház hangulatát. Ahogyan az egyik lakó fogalmazott:

Nem arra szerződtünk, hogy siralomházban éljünk.

Az idősotthon és a magánklinika több ponton kapcsolódik – például a klinika helyiségeit és egyes gépeit a HAG Invest Kft.-től bérlik. Vagyonrészeiket együtt érné meg megvásárolni – egyes feltételez

ések szerint strómanok útján akár ugyanaz a tulajdonosi kör is lehet a vevő, amelynek kezén csődbe kerültek, illetve kerülhetnek az adóssággal terhelt cégek. Az lenne az igazán nagy üzlet, ha megszabadulnának a milliárdos adósságtól, és a bent élő időseknek vagy jelentősen felemelnék az alapszolgáltatási díját, vagy kiszekálnák őket a lakásokból, hogy azokat a magánklinika betegeinek, illetve módos családok haldoklóinak adják ki – nagyobb haszonnal.

Kérdés azonban, hogy ha a háttérben lennének is ilyen szándékok, a felszámoló támogatná-e őket. A lakók árulkodó jelnek tekintették, hogy a neki jelzett pénzügyi szabálytalanságok miatt jó ideig nem tett rendőrségi feljelentést, noha a törvény szerint ez kötelessége.

Félelmüket és gyanakvásukat erősítette, hogy előbb Ambrus János próbálta duplájára emelni a havi 30 ezer forintos alapszolgáltatási díjat, később pedig a felszámoló is közel 50 százalékos emelést jelentett be. Ez veszélyes a lakókra: a rezsit egyoldalúan emelhetik a szerződés szerint, ki nem fizetése pedig felmondásra, a holtig tartó lakáshasználati jog elvesztésére ad indokot. Ráadásul kiderült, hogy az egyes apartmanok fogyasztását mérő órák nem hitelesek, a lakók szerint gyakran nem is veszik figyelembe az általuk jelzett fogyasztást.

A lakók együttes fellépésére előbb a tulajdonos, az újabb körben pedig a felszámoló is engedett. De vajon nem valamiféle húzd meg-ereszd meg taktika része ez? – kérdeztük a felszámoló cég tanácsadójától, Somogyi Ferenctől. A veterán szakember hangsúlyozta: ez nem olyan felszámolás, mint egy gyáré, ahol le lehet állítani a működést, elbocsátani a munkásokat, akik jó eséllyel találnak másutt állást maguknak. A Gesztenyeligetet a felszámolás alatt is működtetni kell. Maga is idősödő korban lévén könnyebben szót ért az otthon lakóival. Nincs szándékukban felmondani a szerződéseket, a bírósági gyakorlat ismeretében lakáscélú szerződések esetében erre nincs is reális lehetőség. Ugyanakkor meg kell érteni a felszámoló szempontjait is. Nem működtetheti veszteségesen a rá bízott vagyont, és a lehető leghamarabb a legjobb áron kell azt értékesítenie. Az eladáshoz pótolni kell az évek óta halmozódó karbantartási hiányokat. Álláspontjuk szerint egyenlőtlenséget teremt a lakók közt, hogy néhányuknak a pénz visszafizetését ígérték Ambrus Jánosék – ezért szeretnék közös megegyezéssel módosítani a szerződést. Per alatt álló vagyont nem lehet értékesíteni. Feljelentést tenni sem olyan egyszerű, annak megalapozottnak kell lennie, különben a rendőrség megtagadja a nyomozást, sőt hamis vád címén a feljelentett indíthat eljárást.

A felszámolónak annyi köze van a magánklinikát működtető Derko-Med Kft.-hez, amennyit a szerződéses kapcsolatok indokolnak. Somogyi Ferenc szerint logikus és működőképes üzleti modell lenne együtt eladni és működtetni az idősotthont és a magánklinikát. De a Rose Consulting Kft. csak a felszámolás alatt álló HAG Invest vagyontárgyaival rendelkezik. A folytatás azon is múlik, csődbe megy-e valóban a magánklinika, és hogyan dönt majd annak felszámolója, akit egy automatikus sorsolási eljárás keretében jelöl ki a bíróság.

Somogyi Ferenc szerint nem fenyegeti veszély az idősek lakhatását, de nekik is érdekük, hogy mielőbb új tulajdonost találjanak. Arra a kérdésre, a leendő tulajdonos kiszekálhatja-e a lakókat, a tanácsadó azt felelte: nem hinné, hogy érdeke lenne, mert az országos botránnyal járna. De ők gondolkodnak azon, hogy a vagyontárgyak meghirdetésekor, a pályázatban kikötik, a lakókhoz nem nyúlhat a leendő vevő.

Szeptember végén Somogyi Ferenctől megtudtam: a felszámoló feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a számvitel rendjének megsértése és csődbűncselekmény gyanújával.

Az életünket tettük föl rá
Ambrus János, a Gesztenyeliget alapítója szerint kezdetben nem volt szó pénzvisszafizetésről.

„2008 őszén kitört a gazdasági válság, tönkre tette az ingatlanpiacot, ami társaságunkat is arra kényszerítette, hogy a megszokottól eltérő értékesítési formát válasszunk. A hetvennégy apartman közül mintegy 20 esetben kötöttünk visszatérítéses szerződést. A havi 30 ezer forint alapszolgáltatási díj a hasonló szolgáltatásokhoz képest nagyon kevés. A szerződésekbe szándékosan írtuk bele, hogy azt egyoldalúan emelheti a HAG Invest Kft. Az utóbbi években elsődlegesen a bérköltségek jelentősen nőttek, így 60 ezer forint volt az ellátás önköltsége, ami miatt jelentős veszteségeket kellett elkönyvelnünk. Megjegyzem, hogy ez a költség is lényegesen alacsonyabb az országos átlagnál. Nem felel meg a valóságnak, amit a lakók hallottak a nővérektől, hogy nem is kapták meg a béremelést. A nehéz helyzet ellenére is tartottuk a lépést az aktuális bérekkel a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A költségek pontos és hiteles felmutatásával sem lehetett meggyőzni őket. Természetesen megértem a lakókat, hogy minden plusz költség megterhelő, de a ténylegesen felmerülő költségek megfizetésétől a magas szintű szolgáltatás miatt nem lehet eltekinteni. Miért nem fordultam emiatt bírósághoz? Jogilag megtehettem volna, de emberileg nem vállalhattam. Azok a milliók, amelyeket a lakók befizettek, belekerültek a beruházás finanszírozásába, a bankhitelek törlesztésébe és a működési veszteség pótlásába. A magánvagyonomat nem családtagoknak játszottam át, ahogyan terjesztik, hanem piaci alapon eladtam, és minden pénzemet beforgattam a cég működésébe. Nagyon ellenzem, hogy a Dr. Marron Klinikát és az azt működtető Derko-Med Kft.-t belekeverjék ebbe az ügybe. A Dr. Marron Clinics zavartalanul működik, és magas szintű egészségügyi ellátást biztosít a páciensei részére” – reagált megkeresésünkre az idősotthon alapítója.

Arra felvetésre, hogy üzlettársai jelentkezhetnek vevőként a Gesztenyeliget és a Dr. Marron Klinika adósságoktól megtisztított vagyonára, és a jövőben együtt működtetik, Ambrus János azt felelte: ez nem így működik tényszerűen.

Én a magam és a családom életét tettem bele ebbe a vállalkozásba. Ha módom és lehetőségem lesz rá, természetesen megpróbálnánk valahogy tovább vinni, folytatni, mivel hiszem, hogy szükség van a létrehozott egyedi szolgáltatási formára az idősellátásban.
Oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson! - köszönjük >>
Ez is érdekelhet:
Luxusingatlanok világszerte a moszkvai ügyész volt feleségének nevén
Helyrehozhatatlan károkat szenvedett a Szent Márk-bazilika a velencei árvízben
Áder: Magyarország a klímaváltozás nyertesei között lehet
Hírhez tartozó kép:
Luxusingatlanok világszerte a moszkvai ügyész volt feleségének nevén
Helyrehozhatatlan károkat szenvedett a Szent Márk-bazilika a velencei árvízben
Helyrehozhatatlan károkat szenvedett a Szent Márk-bazilika a velencei árvízben
Áder: Magyarország a klímaváltozás nyertesei között lehet
MOB botrány: nem vonják vissza Borkai olimpiai életjáradékát
Az eddigi legsúlyosabb bozóttüzzel küzd Ausztrália
Trump régi jó barátjának nevezte Erdogant
Elfogtak 9 embert az Auróránál történt zászlóégetés miatt
Kövér László hat állításából ötöt visszautasított a kormány
A Corvinus megmérte: 21 százalék a hallgatók magyarságtudata
Halálos tragédia: Állatvédőket sodort el a folyó Nagyrőcén
Mutatjuk milyen tünetek utalnak arra, hogy testünkben vérrögök vannak
Beperelte feleségét, mert túl csúnya lett a gyermekük
Ő csak akkor nyugszik majd meg, ha elpusztít engem - Hiába a rendőrségi ügy, még most is retteg az összevert miskolci anya
Friderikusz még mindig kirúgatná Balázst a tévéből
Elválik feleségétől: 87 évesen kezd új életet Vitray Tamás
Orbán üzent: Lónak a....
Nemzetközi botrány: Fizessék a határon túliak is az uniós büntetéseket
A kormány bosszúja: Megszüntetnék a havi két ingyenes készpénzfelvételt
Órisái botrány: napvilágot látott egy titkos kormányhatározat, aminek beláthatatlan következményei lesznek
Az eddigi legnagyobb veszélyre figyelmeztet a Fidesz
Tragédia: belehalt sérüléseibe a magyar kamionos amely a mélybe zuhant egy opeles miatt + videó
Az ország egyik legjobb versmondója lett egy szegedi srác
Hivatalos: Elvesztette a drogpert Deutsch Tamás
Törvénybe foglalták: a Budapesten nyíló Türk iroda mentesül minden bírósági eljárás alól
Íme az utóbbi évtizedek legnagyobb heroinfogása Magyarországon
Budapesten nyit irodát a Türk Tanács - Óriási kedvezményt kapnak Orbántól
Teherautó ütközött egy középiskolásokkal teli busszal, 12-en meghaltak
Halál az utakon: ketten vesztették életüket Jászberénynél
Az e-cigaretta annyira veszélyes, hogy fontolóra kell venni betiltását
Könyörgött a bírónak az ISIS-tagsággal vádolt férfi, hogy ne végezzék ki
Leváltották a Kisalföld főszerkesztőjét
Két ember is meghalt Velencében az árvíz miatt
Milliós gyerektartásra kötelezték Pécsi Ildikó fiát
Újra nő az üzemanyagok ára
Ingyen tűzifát oszt a kormány a lakosságnak
Halálra éheztették 9 hónapos kislányukat
Rossz hír Magyarországnak: Menekültek százezreit küldhetik vissza a németek
Százmilliárd forint osztalék ütötte a NER-oligarchák markát
Eljárást indított a rendőrség a brutálisan megvert nő ügyében
Elfogadta a gigantikus brüsszeli büntetést a magyar kormány
A kormány bölcsődeprogramja: 70 ezer gyerek maradt férőhely nélkül
Rekord profitot termel a multi, de a kormány így is hozzájuk vágott 1,8 milliárdot
Hivatalos: védelmet kért Orbán magának és az egész családjának
Szúrós szagú gáz szivárgott a Mátrai Erőműben
A gyógyszerváltás másnapján végzett feleségével egy magyar férfi
Kizárta az erkélyre az anyukát a kisgyerek
A Puskás Aréna menedzsmentje elfelejtett szólni a 68 ezer nézőnek: nincs parkolóhely
Vaddisznók túrták fel a kokainrejtekhelyet
KDNP: a szülők felelősek, hogy szakmát szerezzen a gyerekük
Erdogan Washingtonba megy, de összesen csak egy háztömböt zártak le miatta
Egy orosz férfi felcsempészte duci macskáját a repülőre
A magyar szülők szerint sok sebből vérzik a nyelvoktatás
Újra megpróbálkoznának a szakszervezetek a vasárnapi nyitva tartás reformjával
18 millió forinttal húzták le csalók a pécsi önkormányzatot
Hatalmasat villant egy meteor az égbolton
Szikszó: Baseballütővel vert egy közútkezelőt egy kamionos
Óriási a különbség az áruházláncok bérezése között
Legyen óvatos, legyen éber - veszélyesebb ma magyar kamionosnak lenni mint eddig bármikor
Újra címlapon L.L. Junior és régi párja: Hónapok óta megy a vita
Ha legközelebb találkozunk, én biztosan halott leszek - Megszólalt a bántalmazott anya
Négy hálószobás, két fürdőszobás lesz Kövér új rezidenciája
Címlapokon az Orbán elleni merényletes műsor
Farkas Flórián havi 1,2 millió forint fizetést vesz fel, és egy belvárosi irodát is bérelnek neki
Farkas Flórián: a sikereim fájnak az ellenzéknek, ezért támadnak
Harsányi szerint nincs olyan férfi a Földön, aki minden nap tiszta alsónadrágot hord
Nagy a baj Orbánnal – állítja a pszichológus
Százmilliárdokat fizetünk vissza a szabálytalan EU-s ügyek miatt
Az Elios bevételeinek 84,5 százalékát uniós forrásokból szerezte
Egy év börtön, vagy 3 millió forintos bírság egy utcára kitett állatért!
Választási csalás: Több mint száz embert hallgatott meg a rendőrség
Orbán fejéről leesett a korona
Nálunk rezisutalvány, Németországban megszavazták a minimumnyugdíjat
106 millió forintos projekt részei a keszekusza kőszegi kerékpáros nyomvonalak
Bizonyított: bele lehet halni a bánatba
A 16 éves kislány végzett a barátjával
Ennyire brutális támadást nő ellen még nem követtek el
Tömegbaleset Táplánszentkeresztnél nyolcan sérültek meg
Közel tízmillióért szállították el az autókat, amik útban voltak Erdogannak
Fidesz a szavazásokról: el kellett volna magyarázni, hogy Mészáros nem lop, hanem csak szerencsésen versenyez
Kisfiút rabolt ki egy férfi Ózdon
Az Iszlám Állam három terroristáját fogták el Németországban
Karácsony Gergely a stadionépítésekről: Nem fogok ellene menni, de nem is támogatom
Karácsony Gergely : emberek halnak meg
Káosz: durva hiány van K-vitaminból
Feltörték Erzsébetváros honlapját, Niedermüllert gyalázták
Hihetetlen sikereket és rekordokat jelentett be Szijjártó Péter
Segíts egy megosztással: szerető gazdit keres Vuki
Ödön a bika megmenekült a vágóhídtól
Segíts egy megosztással! - édesanyja kér segítséget egy beteg lánynak
Kósa édesanyjának sertéstelepe BMW-ket lízingel
Na most van baj: az EU-s óriásbüntetések megérkeztek
Hétmillió forintra váltja a megmaradt szabadságát a leköszönő fideszes polgármester
Rendelt egy teát a Mekiben, mentőt kellett hívni hozzá
Sosem bocsátok meg a gyámhatóságnak - eltemetik a szekérbalesetben elhunyt kislányokat
Rendőrt hívtak a szomszédok - egymással ordibált L.L Junior és volt párja
Orbán: A Fidesz nem gyengült
Ismét fotó készült az állatról, ami úgy néz ki, mint egy szarvas és egy egér keveréke
Mészárosék Mátrai Erőműve hirtelen állami kézbe kerül
Durva dolog derült ki: milliókkal támogathatták oroszok a Brexit-pártiakat
Orbán Viktor nevét ma a világban többen ismerik, mint egykor Puskás Ferencét
Tölgyessy: Csak újabb rendszerváltás hozhatja egyenesbe az Orbán-korszakot
Elmenekült az országból a lemondott elnök
Összefogott az ellenzék, fizetés nélkül maradt a polgármester
Teljesen átszabná saját hivatalait az Orbán-kormány
Budapest: egy fiatal lány utazott a villamos hátuljába kapaszkodva
50 km/h-val sem ment a férfi ki elgázolta L. L. Junior kisfiát
A vasárnapi nyitvatartás korlátozására kérik Karácsony Gergelyt
Létszámstop lépett életbe az egészségügyben
Visszaküldik az Amerikába küldött rezsiutalványokat
Pintér volt cége őrizheti a Terror Házát
Gyorsan terjed a kínai emberarcú halas felvétel
Momentum: Ne büntetett előéletű emberek világítsák át az önkormányzatokat
Szekszárdi Fidesz: Aki a csorda után megy, mindig sza*ros füvet legel
A német autóipar magával rántja a magyar gazdaságot is
Pócs János: padlóra kerültem
Horn Gyula fia nekiesett Kövér Lászlónak
Beperlik Kövér Lászlót, azért amit az újságírókkal csinál az Országházban
A Miniszterelnökség államtitkára szerint a sajtószabadság \"köszöni szépen, jól van\"
Hivatalos: A nők ugyanolyan jók matematikából, mint a férfiak
A saját testvére ejthette teherbe a 10 éves kislányt
A zebrán gázolták halálra a magyar színészt
Videón a professzor, aki tanítványa maradványait a folyóba dobta
Drágább a kaja a Vörösmarty téri vásárban, mint a Hiltonban
Kiderült, kik haltak meg a 42-esen a horror balesetben
Gulyás Gergely: tiniként ő volt a kedvenc politikusa
Óriási mennyiségű tiszta kokaintéglát sodort a partra az Atlanti-óceán Franciaországban
Hannover török származású polgármestert választott
Rejtélyes: holtan találták a Fehérsisakosok alapítóját
500-szor írták le a Fidesz-médiában Karácsonyról, hogy alkalmatlan
Sport botrány: nekifutásból fellökte az ellenfél edzőjét
Hazakajakozott Norvégiából a magyar férfi
Kína, Banglades, Törökország – külföldi szagú a magyar 2Rule
Két tűz közé kerülhet Várhelyi Olivér
Balatonföldvár: A lakosság nem akarja, a város viszont ismét megpróbálja megépíteni a kikötőt
Még mindig nem kapott pénzt a móri mészárlás nyomravezetője
Gázrobbanás döntött romba egy egész lakóházat Komorón - teljes a káosz
Mindenkit megrázott a 11 éves Dani ügye
Dzsudzsákék bemutatták a válogatott új mezét
Új történelem: a törökök nem hódítók voltak 150 évig, hanem barátok
Hazudott a francia tanár a terroristákról, saját magát vágta meg
Terrorellenes Iszlám-szövetség alakult az ISIS ellen
Tengerbe fulladt az egész családja, mindenkit maradásra buzdít Szíriában
Ismét tömegverekedések és gyújtogatások voltak Németországban
Eltiltja-e gyermekét Liptai Claudia Gesztesitől?
THE POST
Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér, amit érzel, az a vélemény!
COPYRIGHT © 2019. minden jog fenntartva