thepost / Magyarország / Budapest / 2020.05.29
THE POST
           
29
40 éve halt meg Öveges professzor


Aki nem tudja elmondani azt, amit tud, úgy, hogy egy utcaseprõ is megértse, az maga sem érti igazán – vallotta Öveges József, aki egész életét arra tette fel, hogy a fizika jelenségeit minél több emberrel megértesse és megszerettesse. Piarista papként is volt Hazafias Népfront-küldött, de mindenekelõtt egy, a korát jóval meghaladó pedagógust tisztelhetünk benne.

Kedves gyerekek! Találkoztatok már elektromos szikrát adó székkel? Pedig gyakori! Irodákban látható, talán még az iskola irodájában is. Íme, bemutatok egyet: közönséges megszokott külsejû szék, nem szikrázó széknek csinálta a gyár, fából van neki az ülõkéje, támasza, vasból van a váza, látjátok. De egy különlegessége van, nézzétek csak! A lába végén cipõ van, gumiból készült papucs. Ez a jellemzõje, ismertetõje a szikrázó széknek.

Így vezette fel Öveges József az 1968-as A legkedvesebb kísérleteim címû tévésorozatának A szikrázó szék címû epizódját. Majd többek között mûanyag tányérból, drótból elektroszkópot készített, le is mérte, mekkora feszültségre képes feltöltõdni egy ilyen szék (ötezer Voltra), elmagyarázta, hogyan lehet alufólia segítségével faszékkel is megcsinálni a kísérletet. A feltöltött székhez közelítve az ujját, színpadiasan jajongott, amikor megcsípte a szikra. Mesélt, ordított, bohóckodott.

Órái és tévés elõadásai is olyanok voltak, mint egy vidám színdarab, közben úgy magyarázta el a fizika jelenségeit, hogy azokat a diákok és a fizikáért esetleg nem annyira rajongó felnõttek is nemcsak megértették, hanem megszerették.Árván maradt negatív elektromosság, sírna, ha tudna, de nem sír, mert sokkal okosabb

– mondja lelkesen például a leföldelt testben fellépõ elektromos folyamatokról. Hát nem mesés a fizika?

Egyedi karaktere – ami valahol a showman és a nagy mesélõ között helyezhetõ el – olyan népszerûvé tette a 60-as, 70-es években, mint az akkori sztárokat. Tudós volt, a tömegkommunikációs tudományos ismeretterjesztés egyik úttörõje, „a fizika varázslója”, felszentelt piarista pap, feltaláló, de mindenekelõtt pedagógus (igazi nagybetûs).

Azt mondta, hogy

aki nem tudja elmondani azt, amit tud, úgy, hogy egy utcaseprõ is megértse, az maga sem érti igazán.

A piarista fizikus

Egy kis zalai faluban, Pákán született 1895-ben. A pedagógusi „vért” von haus aus kapta: felmenõi között generációkra visszamenõleg rengeteg tanár volt, édesapja is néptanítóként kereste kenyerét. (Igaz, nagyon korán meghalt, így anyja nevelte fel három testvérével együtt.)

Bekerült a gyõri bencésekhez, majd a kecskeméti piaristákhoz járt gimnáziumba, tizenöt éves korában belépett a Piarista Tanítórendbe. A budapesti egyetemen matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett, ezt követõen pappá szentelték. Húsz évig a piarista rend szegedi, tatai, váci gimnáziumaiban tanított matematikát és fizikát, végül Budapesten vezetõtanár lett, majd a tanárképzõn oktatta a leendõ tanárokat.

A pedagógusi hivatás egyébként utána is tovább öröklõdött a családban, testvérének unokája, Öveges Enikõ például ma az ELTE bölcsészkar egyetemi adjunktusa. Ezért nem csak családtagként, hanem szakemberként mondta azt a hvg.hu-nak, hogy híres felmenõjében megvolt mindaz, amire szüksége van egy kiemelkedõ pedagógusnak: erõs, magabiztos szaktudás a saját tárgyaiban, az a képesség, hogy ezt át is tudja adni másoknak, illetve az a zseniális karakter, ami igazi elõadóvá tette.

Jerikó rózsája

Mint mondja, a professzor életmûve azt bizonyítja, hogy a tudás elsajátításának eredményessége a tanár és a diák közös munkája. Öveges professzor a tankönyvekben leírt anyagot a jerikói rózsához hasonlította.

Hiszek az élõszó hatásában, a tanári magyarázat erejében. A jerikói rózsa egy összeszáradt, csúnya, kimúlt óri
spókhoz hasonló növény, de ha vízbe tesszük, megduzzad, kivirul, kiszínesedik, él. Ilyen száraz, csupán vázat tartalmazó valami a tankönyv is. És ezt varázsolja élõ rózsává a tanár magyarázatának, ügyes módszerének csodavize. Ha a tanári magyarázat is száraz – a csoda elmarad.

Öveges azt vallotta tehát, hogy az igazi tanár a saját tudását alkotja újjá tanítványai lelkében. És azt, hogy

az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra.

A tárgy iránti szeretete miatt ugyanakkor végtelenül felháborította, ha egy diákja készületlen. Állítólag egyszer meghívták egy fõvárosi gimnáziumba érettségi elnöknek, õ azonban a vizsgázók felét megbuktatta fizikából és matematikából. Többet nem is kérték fel.

Megelõzte a korát

Amit a professzor csinált már a 60-as években, az elképesztõen elõremutató volt pedagógiai szempontból – mutat rá Öveges Enikõ. „Ma már azt hajtogatjuk állandóan, hogy interaktív tanulás, motiválás stb. Akkor ezeknek még nem tulajdonítottak nagy jelentõséget. Õ viszont már akkor sem monologizált a magyarázataiban, hanem egyfajta álinteraktív formában idõnként kérdezett, és úgy folytatta, mintha válaszokat is kapott volna valakitõl. Ez már elég volt, hogy minden tévénézõ úgy érezze, bevonták a diskurzusba, hogy nekik beszél a professzor.”

Mert õ volt az elsõ, aki már a tévé hõskorában felismerte annak jelentõségét a tudományos ismertterjesztésben. „Mindenki értette, hogy a tévé óriási dolog lesz, mert jól fogunk szórakozni, de hogy az a tudásmegosztásnak ilyen elképesztõen hatékony eszköze lehet, azt talán õ értette meg elõször. Sok mindenben látta a jövõt.”

Már a Magyar Televízió 1957-es megnyitó mûsorában is kapott lehetõséget egy félórás élõ bemutatóra. Ennek olyan sikere volt, hogy ezután még tizenkét évig tanította az országot sajátos mûsoraival a hangtanra (emlékezetes, Heki kutyás mûsorából egy klipet is készített valaki), hõtanra, fénytanra vagy az elektromosságtanra.

Õ álmodta meg tulajdonképpen a Csodák Palotája koncepcióját is. Ha csak tehette, mindenütt hangoztatta, hogy szükség lenne egy vagy inkább több olyan helyre, amely mindenki számára érthetõen és játékosan mutatná be a természet – a fizika, kémia, biológia – jelenségeit.

„Népmûvelési politikánk sürgõs feladata az, hogy ezt a beláthatatlan fontosságú intézményt létrehozza, amely megértetné a jelent, és tapasztalatokon alapuló tudást adna a jövõ építésére” – írja például a Kísérletezzünk és gondolkozzunk! címû kötete utószavában.

Egy piarista sztár a kommunizmusban

Öveges hitt abban, hogy a vallás és a tudomány nem egymást kizáró, hanem kiegészítõ részei a megismerésnek. Nagyon fontosnak tartotta a vallási és a hitközösségi életet. Népszerûsége azonban kikényszerítette, hogy a kor – radikálisan vallásellenes – kultúrpolitikája ennek ellenére is hagyja mûködni. Sõt 1948-ban Kossuth-díjjal jutalmazta a fizikai kísérleti eszközök olcsó elõállításáért.

Még a politikába is belekeveredett a maga sajátos módján. 1968-ban megválasztották a Hazafias Népfront küldöttének. Igaz, ekkor is azt hangsúlyozta, hogy „ha majd a természet megismerésének és az ismeretek alkalmazásának a kérdései állnak annyira az érdeklõdés terében, mint a politikaiak, megérkezett a várt boldog kor”.

Öveges professzor szó szerint élete végéig tanított. 1979-ben épp egy tanítványának magyarázott valamilyen fizikai jelenséget, amikor agyvérzést kapott. Kórházba szállítása után, 1979. szeptember 4-én, 84 évesen halt meg.

15 év múlva, 1994-ben nyílt meg az általa olyan nagyon szorgalmazott intézmény Csodák Palotája néven. Az azóta több helyszínt megjárt intézmény kísérleteket bemutató terme ma az õ nevét viseli.
40 éve halt meg Öveges professzor


Aki nem tudja elmondani azt, amit tud, úgy, hogy egy utcaseprõ is megértse, az maga sem érti igazán – vallotta Öveges József, aki egész életét arra tette fel, hogy a fizika jelenségeit minél több emberrel megértesse és megszerettesse. Piarista papként is volt Hazafias Népfront-küldött, de mindenekelõtt egy, a korát jóval meghaladó pedagógust tisztelhetünk benne.

Kedves gyerekek! Találkoztatok már elektromos szikrát adó székkel? Pedig gyakori! Irodákban látható, talán még az iskola irodájában is. Íme, bemutatok egyet: közönséges megszokott külsejû szék, nem szikrázó széknek csinálta a gyár, fából van neki az ülõkéje, támasza, vasból van a váza, látjátok. De egy különlegessége van, nézzétek csak! A lába végén cipõ van, gumiból készült papucs. Ez a jellemzõje, ismertetõje a szikrázó széknek.

Így vezette fel Öveges József az 1968-as A legkedvesebb kísérleteim címû tévésorozatának A szikrázó szék címû epizódját. Majd többek között mûanyag tányérból, drótból elektroszkópot készített, le is mérte, mekkora feszültségre képes feltöltõdni egy ilyen szék (ötezer Voltra), elmagyarázta, hogyan lehet alufólia segítségével faszékkel is megcsinálni a kísérletet. A feltöltött székhez közelítve az ujját, színpadiasan jajongott, amikor megcsípte a szikra. Mesélt, ordított, bohóckodott.

Órái és tévés elõadásai is olyanok voltak, mint egy vidám színdarab, közben úgy magyarázta el a fizika jelenségeit, hogy azokat a diákok és a fizikáért esetleg nem annyira rajongó felnõttek is nemcsak megértették, hanem megszerették.Árván maradt negatív elektromosság, sírna, ha tudna, de nem sír, mert sokkal okosabb

– mondja lelkesen például a leföldelt testben fellépõ elektromos folyamatokról. Hát nem mesés a fizika?

Egyedi karaktere – ami valahol a showman és a nagy mesélõ között helyezhetõ el – olyan népszerûvé tette a 60-as, 70-es években, mint az akkori sztárokat. Tudós volt, a tömegkommunikációs tudományos ismeretterjesztés egyik úttörõje, „a fizika varázslója”, felszentelt piarista pap, feltaláló, de mindenekelõtt pedagógus (igazi nagybetûs).

Azt mondta, hogy

aki nem tudja elmondani azt, amit tud, úgy, hogy egy utcaseprõ is megértse, az maga sem érti igazán.

A piarista fizikus

Egy kis zalai faluban, Pákán született 1895-ben. A pedagógusi „vért” von haus aus kapta: felmenõi között generációkra visszamenõleg rengeteg tanár volt, édesapja is néptanítóként kereste kenyerét. (Igaz, nagyon korán meghalt, így anyja nevelte fel három testvérével együtt.)

Bekerült a gyõri bencésekhez, majd a kecskeméti piaristákhoz járt gimnáziumba, tizenöt éves korában belépett a Piarista Tanítórendbe. A budapesti egyetemen matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett, ezt követõen pappá szentelték. Húsz évig a piarista rend szegedi, tatai, váci gimnáziumaiban tanított matematikát és fizikát, végül Budapesten vezetõtanár lett, majd a tanárképzõn oktatta a leendõ tanárokat.

A pedagógusi hivatás egyébként utána is tovább öröklõdött a családban, testvérének unokája, Öveges Enikõ például ma az ELTE bölcsészkar egyetemi adjunktusa. Ezért nem csak családtagként, hanem szakemberként mondta azt a hvg.hu-nak, hogy híres felmenõjében megvolt mindaz, amire szüksége van egy kiemelkedõ pedagógusnak: erõs, magabiztos szaktudás a saját tárgyaiban, az a képesség, hogy ezt át is tudja adni másoknak, illetve az a zseniális karakter, ami igazi elõadóvá tette.

Jerikó rózsája

Mint mondja, a professzor életmûve azt bizonyítja, hogy a tudás elsajátításának eredményessége a tanár és a diák közös munkája. Öveges professzor a tankönyvekben leírt anyagot a jerikói rózsához hasonlította.

Hiszek az élõszó hatásában, a tanári magyarázat erejében. A jerikói rózsa egy összeszáradt, csúnya, kimúlt óri
spókhoz hasonló növény, de ha vízbe tesszük, megduzzad, kivirul, kiszínesedik, él. Ilyen száraz, csupán vázat tartalmazó valami a tankönyv is. És ezt varázsolja élõ rózsává a tanár magyarázatának, ügyes módszerének csodavize. Ha a tanári magyarázat is száraz – a csoda elmarad.

Öveges azt vallotta tehát, hogy az igazi tanár a saját tudását alkotja újjá tanítványai lelkében. És azt, hogy

az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra.

A tárgy iránti szeretete miatt ugyanakkor végtelenül felháborította, ha egy diákja készületlen. Állítólag egyszer meghívták egy fõvárosi gimnáziumba érettségi elnöknek, õ azonban a vizsgázók felét megbuktatta fizikából és matematikából. Többet nem is kérték fel.

Megelõzte a korát

Amit a professzor csinált már a 60-as években, az elképesztõen elõremutató volt pedagógiai szempontból – mutat rá Öveges Enikõ. „Ma már azt hajtogatjuk állandóan, hogy interaktív tanulás, motiválás stb. Akkor ezeknek még nem tulajdonítottak nagy jelentõséget. Õ viszont már akkor sem monologizált a magyarázataiban, hanem egyfajta álinteraktív formában idõnként kérdezett, és úgy folytatta, mintha válaszokat is kapott volna valakitõl. Ez már elég volt, hogy minden tévénézõ úgy érezze, bevonták a diskurzusba, hogy nekik beszél a professzor.”

Mert õ volt az elsõ, aki már a tévé hõskorában felismerte annak jelentõségét a tudományos ismertterjesztésben. „Mindenki értette, hogy a tévé óriási dolog lesz, mert jól fogunk szórakozni, de hogy az a tudásmegosztásnak ilyen elképesztõen hatékony eszköze lehet, azt talán õ értette meg elõször. Sok mindenben látta a jövõt.”

Már a Magyar Televízió 1957-es megnyitó mûsorában is kapott lehetõséget egy félórás élõ bemutatóra. Ennek olyan sikere volt, hogy ezután még tizenkét évig tanította az országot sajátos mûsoraival a hangtanra (emlékezetes, Heki kutyás mûsorából egy klipet is készített valaki), hõtanra, fénytanra vagy az elektromosságtanra.

Õ álmodta meg tulajdonképpen a Csodák Palotája koncepcióját is. Ha csak tehette, mindenütt hangoztatta, hogy szükség lenne egy vagy inkább több olyan helyre, amely mindenki számára érthetõen és játékosan mutatná be a természet – a fizika, kémia, biológia – jelenségeit.

„Népmûvelési politikánk sürgõs feladata az, hogy ezt a beláthatatlan fontosságú intézményt létrehozza, amely megértetné a jelent, és tapasztalatokon alapuló tudást adna a jövõ építésére” – írja például a Kísérletezzünk és gondolkozzunk! címû kötete utószavában.

Egy piarista sztár a kommunizmusban

Öveges hitt abban, hogy a vallás és a tudomány nem egymást kizáró, hanem kiegészítõ részei a megismerésnek. Nagyon fontosnak tartotta a vallási és a hitközösségi életet. Népszerûsége azonban kikényszerítette, hogy a kor – radikálisan vallásellenes – kultúrpolitikája ennek ellenére is hagyja mûködni. Sõt 1948-ban Kossuth-díjjal jutalmazta a fizikai kísérleti eszközök olcsó elõállításáért.

Még a politikába is belekeveredett a maga sajátos módján. 1968-ban megválasztották a Hazafias Népfront küldöttének. Igaz, ekkor is azt hangsúlyozta, hogy „ha majd a természet megismerésének és az ismeretek alkalmazásának a kérdései állnak annyira az érdeklõdés terében, mint a politikaiak, megérkezett a várt boldog kor”.

Öveges professzor szó szerint élete végéig tanított. 1979-ben épp egy tanítványának magyarázott valamilyen fizikai jelenséget, amikor agyvérzést kapott. Kórházba szállítása után, 1979. szeptember 4-én, 84 évesen halt meg.

15 év múlva, 1994-ben nyílt meg az általa olyan nagyon szorgalmazott intézmény Csodák Palotája néven. Az azóta több helyszínt megjárt intézmény kísérleteket bemutató terme ma az õ nevét viseli.
Ezt olvassák mások:
Semmelweis Egyetem: Mûtét közben rosszul lett egy orvos, miután leszerelték a mobilklímát


A szellõztetõrendszer is mûködésképtelen.

Beavatkozás közben lett...
A Vodafone elindította Magyarország elsõ 5G-hálózatát
Szabadegyetemet indít a CEU
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
  
Orbán Viktor levelet csempészett a házhoz küldött diplomák mellé
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
  
800 alkalmazottat küldött el Mészáros Lőrinc szállodalánca, közben 17 milliárdos támogatást kapott
  
KSH jelentés: 400 ezer forint volt a havi bruttó átlagkereset márciusban
  
13 éves kisfiút keres a rendőrség - Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy, segíts egy megosztással!
  
Varga Judit: Nem ez az első alkalom, hogy a magyar kormányt alaptalanul vádolják
  
Müller Cecília megnyugtatott mindenkit, hogy szennyvíz útján nem tud terjedni vírus
  
5 milliárdot kap Áder János alapítványa a kormánytól
  
160 milliárddal több jutna honvédelmi kiadásokra jövőre
  
Jogvédők: csak szemfényvesztés a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény
  
Pezsgővel köszöntötték fel Szikora Róberték Orbán Viktort
  
Kiderült miért vonult ki a TEK egy budapesti ügyvédhez
  
Törvényjavaslat: a kormány az országos tisztifőorvos javaslatára egészségügyi válsághelyzetet rendelhetne el
  
140 milliárddal több külföldi adósságot kell törlesztenie az Orbán-kormánynak jövőre
  
Deutsch Tamás: Soros György ezáltal akarja megvenni az Európai Uniót
  
Óriási a titkolózás: luxusszállót építenek a tatai Öreg-tó partjára
  
Megszorultál? - Németh Szilárd megmutatta hogyan lehet ételt főzni pusztán maradékból
  
Megszorultál? - Németh Szilárd megmutatta hogyan lehet ételt főzni pusztán maradékból
  
Szijjártó és Dzsudzsák zárt kapus meccsen szelfizett - maszk és távolságtartás sem volt
  
129 ezren vesztették el az állásukat, de csak 21 ezer hivatalosan munkanélküli
  
Hiába marasztalta el Kövér Lászlót az strasbourgi bíróság, minden marad a régiben
  
Három pert is megnyertek Magyarországgal szemben
  
Jövőre sem adja vissza az önkormányzatoknak a gépjárműadót a kormány
  
Orbán azonnali hatállyal felmentett egy helyettes államtitkárt
  
Müller Cecília: 100 ezer lakosra öt elhunyt és 38 beteg jut
  
Palkovics: a magyar emberek munkából akarnak és tudnak megélni
  
Hazavinné a Mercedes a teljes nyereségét - Ez közel 95,6 millió eurós osztalékot jelent
  
Honvédelem: Megerősített határvédelem a déli határszakaszon
  
Magyar Orvosi Kamara: a teljes orvostársadalom nevében visszautasítják a miniszter nyilatkozatát
  
Gyanúsított lett Berki Krisztián - Két évvel korábbi autóbalesete után rabosították
  
Egymilliárd euró támogatást adnak az önkormányzatoknak Ausztriában
  
Kásler: vannak akik megfeledkeznek elemi feladataikról, és veszni hagyják polgártársaikat, honfitársaikat, a magyar embereket
  
Na ki nyert a legújabb 3,7 milliárdos pályázaton?
  
Na ki nyert a legújabb 3,7 milliárdos pályázaton?
  
Orbán: köszönettel tartozhatnak Kásler Miklós professzor úrnak
  
Kásler állítja, végső soron az orvosok felelőssége volt a döntés, hogy kit küldjenek haza
  
Kásler állítja, végső soron az orvosok felelőssége volt a döntés, hogy kit küldjenek haza
  
Szijjártó: folytatják a vajdasági gazdasági programot, melyre 6 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány
  
Jogellenesen próbált meg bejutni az országba 7 migráns Eperjes pusztánál - Rendőrségi hírek
  
Rekordnyereséget könyvelhetett el Mészáros Lőrincék hotelje
  
Könnyes szemmel könyörgött a pénzért a fegyveres rabló egy szegedi virágboltban
  
A rendőrség 750 ezerre büntetett egy dudáló tüntetőt, és bizonyítékként a Vadhajtások videóját használták fel
  
Budapest: Egy egyéves kisfiú az életét vesztette a balesetben - piroson hajtott át az autós, éppen a család elé
  
Palkovics: a közfoglalkoztatásban kínálnak munkalehetőséget, a jelenlegi 82 ezres létszámot akár 200 ezerre is lehet növelni
  
Deutsch Tamás: Kiábrándító és szánalmas, ami az Európai Parlamentben történik
  
Deutsch Tamás: Kiábrándító és szánalmas, ami az Európai Parlamentben történik
  
Szerződéskötési korlátozást rendelt el Kásler a kórházaknál
  
Dömötör Csaba: Magyarország a legjobban védekező országok között van
  
Németh Szilárd: A Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója
  
Magyarország uniós hitelt vesz fel
  
Magyarország uniós hitelt vesz fel
  
Katonai középiskolát építenek Hódmezővásárhelyen és Székesfehérváron
  
Orbán döntött: Magyarország részéről jöhet az uniós óriáshitel
  
Palkovics: Egymillió embernek már segített a kormány
  
Hivatalosan is elismerték, hogy Mészáros Lőrinc cége felelős a hatalmas bűzzel kísért vízszennyezésért
  
Németh Szilárd toborzás: 6 hónapos kiképzés bruttó 161 ezer forintos illetmény
  
Bakondi: továbbra is mintegy 130 ezer migráns tartózkodik a balkáni útvonalon
  
Fidesz: Karácsony Gergely ismét nem mond igazat
  
36,5 milliárd forintot ad a kormány határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatására
  
Államtitkár: időben meghozta a kormány a gazdaságvédelmi intézkedéseket
  
Müller Cecília: adattisztítás történt
  
Új iskolát építenek Felcsúton
  
Közmunkára ítéltek rémhírterjesztésért két magyar férfit
  
Az izraeli külügyminiszter cáfolja Szijjártót: nem beszélt sem bevándorlásról, sem szuverenitásról, sem nemzeti identitásról
  
Napsütésre és esőre is készülni kell a hétvégén
  
Már Deutsch Tamás is beszólt Karácsony Gergelynek
  
Orbán: Kásler miniszter úr érdemei történelmiek
  
Kásler szerint sosem hangzott el olyan utasítás, hogy ki kellene üríteni a kórházi ágyakat
  
Matolcsy György fiának cége közel háromszázmilliós támogatást kapott a kormánytól
  
Palkovics: a gazdaságvédelmi intézkedések eddig közel egymillió emberről gondoskodtak
  
Szijjártó Péter: Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását
  
Operatív törzs: Ha szép idő van, ajánlott éjjel is nyitva tartani az ablakot, de előtte tegyenek fel rovarhálót
  
Szerda éjjel megjelent közlöny: 25 milliárd forintot ad a kormány két kézilabdacsarnokra
  
Több mint 2 milliárd forint osztalékot fizettek ki Tiborcz István cégénél
  
Mindeközben orosz kézbe került a Dunakeszi Járműjavító vállalat
  
Június másodikától nyitnak az iskolák - az óvodák, bölcsődék működési rendjéről is döntöttek
  
Idősotthonok vezetői és kormányhivatali dolgozók fosztottak ki gondozottakat
  
Vissza nem térítendő állami támogatás - Mészáros Lőrinc közpénzből újíthatja fel a lerobbant szállodáit
  
336 millió forintot kommunikált el a kormány két hét alatt
  
Németh Szilárd: a migránsok jelentős része a koronavírus-járvány gócpontjaiból jön
  
Kásler szerint már a műtétre váró betegeken sem kell koronavírustesztet végezni
  
Müller Cecília: Vigyünk magunkkal uzsonnát és tízórait. Ne felejtsük el az innivalót sem
  
Nem tartotta be a 14 napos karantént Dzsudzsák? - Orbán fotója buktatta le
  
Új stadiont ígért Orbán Viktor Pécsnek
  
Továbbra sincs gyanúsítottja a Borkai ellen indított eljárásnak
  
Arról írnak a brit iskolaújságban hogy Magyarország már nem demokrácia
  
108 millió ember ismét karantén alá kerül Kínában a koronavírus miatt
  
Bakondi György: jelentős aktivizálódás tapasztalható a fő migrációs útvonalakon
  
22 milliárdért újítja fel Mészáros Lőrinc és partnere az Erzsébet-táborokat
  
Megszavazták: 10 évre titkosak a Budapest-Belgrád vasútfejlesztési projekt egyes adatai
  
Hivatalos: nem bűncselekmény, hogy az állam túlárazva vette meg a Mátrai Erőművet Mészáros Lőrinctől
  
Bár nem terjesztik a koronavírust, Müller hosszú előadást tartott a kullancsokról és a szúnyogokról
  
Kásler: fokozatosan újraindítottuk az egészségügyet
  
Németh Szilárd: a honvédség szakácsokat, felszolgálókat is keres, a jelentkezőknek könnyített alkalmassági vizsgán kell megfelelniük
  
Müller Cecília: a magyar hatóságok tökéletesre vizsgáztak
  
Varga Judit: "soha nem látott intenzitású, koordinált politikai támadást intézzenek hazánk ellen"
  
A kormány támogatja hogy új sportcsarnok épüljön Székesfehérváron
  
Varga Judit: 2020 legyen az áldozatsegítés éve
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
A válság bizonytalanná tette a világpiaci kilátásokat, ezért belföldön a lehető legjobb feltételeket kell biztosítani az újrakezdésre készülő cégek számára - jelentette ki a külga...
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
A válság bizonytalanná tette a világpiaci kilátásokat, ezért belföldön a lehető legjobb feltételeket kell biztosítani az újrakezdésre készülő cégek számára - jelentette ki a külga...
  
Orbán Viktor levelet csempészett a házhoz küldött diplomák mellé
Egyetlen magyar sincs egyedül, üzeni diplomás honfitársainak a miniszterelnök. Az oklevél, annak mellékletei és az egyetem által küldött egyéb papírok mellett egy levél is a kezébe csú...
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőszert szállított ki a Mol a kéz- és felületfertőtlenítő termékekből kórházakba, állami és önkormányzati intézményeknek, közszolgáltató c...
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőszert szállított ki a Mol a kéz- és felületfertőtlenítő termékekből kórházakba, állami és önkormányzati intézményeknek, közszolgáltató c...
  
800 alkalmazottat küldött el Mészáros Lőrinc szállodalánca, közben 17 milliárdos támogatást kapott
Mészáros Lőrinc szállodalánca kirúgott 800 alkalmazottat, miközben 17,7 milliárdot kaptak az államtól felújításokra a Kisfaludy-program keretében, írja a Népszava. A 24.hu írta meg, ...
  
KSH jelentés: 400 ezer forint volt a havi bruttó átlagkereset márciusban
Márciusban a bruttó átlagkereset 400 400 forint volt, 9 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Az első negyedévben a bruttó és a nettó átlagkereset is 9,1 százalékkal nőtt év...
  
13 éves kisfiút keres a rendőrség - Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy, segíts egy megosztással!
A rendőrség 2020-05-25 eltűnési dátummal tette közzé a kisfiú keresését. A keresés mindaddig aktív, amíg a cikk alján elhelyezett linken aktív keresési oldal jelenik meg.
  
Varga Judit: Nem ez az első alkalom, hogy a magyar kormányt alaptalanul vádolják
Megint bebizonyosodott, hogy a hazai és a brüsszeli baloldal alaptalanul, politikai alapon vádolta a magyar kormányt az elmúlt hónapokban, hiszen ma benyújtásra kerül az a törvényjavaslat, ...
  
Müller Cecília megnyugtatott mindenkit, hogy szennyvíz útján nem tud terjedni vírus
Változatlanul alacsony az új igazolt koronavírusos megbetegedések száma az egész ország területén - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős...
  
5 milliárdot kap Áder János alapítványa a kormánytól
A kormány 5 milliárdot ad Áder János Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványának, derül ki egy kormányhatározatból, ami a szerdai Magyar Közlönyben jelent meg. A köztársasági elnök kl...
  
160 milliárddal több jutna honvédelmi kiadásokra jövőre
A kormány által május 26-án, kedden benyújtott költségvetési javaslat szerint mintegy 162 milliárd forinttal emelik a honvédelmi kiadások keretét: jövőre mintegy 778 milliárd forint jut...
  
Jogvédők: csak szemfényvesztés a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény
Miután a kormány kedd éjjel benyújtotta a parlamentnek a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szól...
  
Pezsgővel köszöntötték fel Szikora Róberték Orbán Viktort
Pezsgővel köszöntötték fel Szikora Róberték a miniszterelnököt - szúrta ki a Hvg. Tették ezt egy videóban, ahol Szikora Róbert előadóművész mellett látható Nógrádi László egyk...
  
Kiderült miért vonult ki a TEK egy budapesti ügyvédhez
Bűnszövetségben, súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás miatt indított nyomozást a Fővárosi Nyomozó Főügyészség egy budapesti ügyvéd és társai ellen, akik a gyanú szerint saját...
  
Törvényjavaslat: a kormány az országos tisztifőorvos javaslatára egészségügyi válsághelyzetet rendelhetne el
Újdonságot is rejtettek az úgynevezett felhatalmazási törvény visszavonásáról szóló javaslatba - írja a HVG. Eszerint a kormány az országos tisztifőorvos javaslatára, miniszteri előt...
  
140 milliárddal több külföldi adósságot kell törlesztenie az Orbán-kormánynak jövőre
Forintban, a mostani árfolyamok alapján, amelyek azonban - mint azt az idén nagyon is megtapasztalhattuk - változhatnak, s nem feltétlenül a hazai fizetőeszköz erősödésének irányába. Az ...
  
Deutsch Tamás: Soros György ezáltal akarja megvenni az Európai Uniót
A Földi-Kovács Andrea vendégei Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője, ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője és Bohár Dániel, a Hír TV szerkesztő-riportere ...
  
Óriási a titkolózás: luxusszállót építenek a tatai Öreg-tó partjára
Még a beépíthetőségi szabályozást is módosítani kell, de a Hell Energy kitart. A tatai Öreg-tó partját választotta a 120 szobás luxusszálloda-beruházásának helyszínéül a Hell c...
  
Megszorultál? - Németh Szilárd megmutatta hogyan lehet ételt főzni pusztán maradékból
Lássuk a receptet: Babletykó húsvéti maradékokból Hozzávalók: A hűtőből: a nagyszombati főtt-füstölt sonka apróra vágott maradéka, annak szemes borsos, babérleveles, veres- és fokh...
  
Megszorultál? - Németh Szilárd megmutatta hogyan lehet ételt főzni pusztán maradékból
Lássuk a receptet: Babletykó húsvéti maradékokból Hozzávalók: A hűtőből: a nagyszombati főtt-füstölt sonka apróra vágott maradéka, annak szemes borsos, babérleveles, veres- és fokh...
  
Szijjártó és Dzsudzsák zárt kapus meccsen szelfizett - maszk és távolságtartás sem volt
A Puskás Arénában rendezték meg a Magyar Kupa-elődöntő visszavágóját a Honvéd és az MTK között. A Honvéd volt a házigazda, de a stadionja még épül, ezért aztán valahogy úgy esett...
  
129 ezren vesztették el az állásukat, de csak 21 ezer hivatalosan munkanélküli
Kiszámolta a KSH: egy hónap alatt egy ezrelékponttal nőtt a munkanélküliség. Az egy évvel korábbihoz képest 0,3, január-március óta pedig csak 0,1 százalékkal nőtt a munkanélkülis...
  
Hiába marasztalta el Kövér Lászlót az strasbourgi bíróság, minden marad a régiben
Az Országgyűlés szerint az EJEB keddi döntése számos ponton alátámasztja a magyar kormány álláspontját. Több magyar újságíró szólásszabadsághoz fűződő jogát is megsértette K...
  
Három pert is megnyertek Magyarországgal szemben
Az Emberi Jogok Európai Bírósága ma három olyan ítéletet is kihirdetett, amit a Magyar Helsinki Bizottság civil jogvédő szervezet megnyert a magyar állammal szemben. 1. Tüntetés betiltás...
  
Jövőre sem adja vissza az önkormányzatoknak a gépjárműadót a kormány
A főpolgármester délután a költségvetés kedden benyújtott tervezetéről azt mondta a sajtótájékoztatóján, hogy abban két olyan változtatás is van, amely „drámai mértékben lehetet...
  
Orbán azonnali hatállyal felmentett egy helyettes államtitkárt
A miniszterelnök gyakorlatilag azonnali hatállyal mentette fel dr. Nemessányi Zoltánt – írja a Privátbankár. A nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős helyettes államtitká...
  
Müller Cecília: 100 ezer lakosra öt elhunyt és 38 beteg jut
Több a gyógyult, mint az aktív fertőzött, ez is azt igazolja, hogy a járvány lecsengő szakaszában van - emelte ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért f...
  
Palkovics: a magyar emberek munkából akarnak és tudnak megélni
A munkahelyvédelmi bértámogatást 9500 vállalat vette igénybe, ami 125 ezer munkavállalónak jelent többletbért - közölte az innovációs és technológiai miniszter kedden Kecskeméten. Pa...
  
Hazavinné a Mercedes a teljes nyereségét - Ez közel 95,6 millió eurós osztalékot jelent
Ez közel 95,6 millió eurós osztalékot jelent, köszönhetően annak, hogy a stuttgarti autógyár itteni érdekeltsége csaknem 7 százalékkal több profitot termelt 2019-ben, mint egy évvel kor...
  
Honvédelem: Megerősített határvédelem a déli határszakaszon
A Magyar Honvédség a határvédelmi feladatokban évek óta, folyamatosan részt vesz. Az elmúlt időszakban – a szomszédos országokban a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ...
  
Magyar Orvosi Kamara: a teljes orvostársadalom nevében visszautasítják a miniszter nyilatkozatát
Visszautasítja a Magyar Orvosi Kamara elnöksége Kásler Miklós nyilatkozatát. Reagált a Magyar Orvosi Kamara elnöksége Kásler Miklós vádjaira. Az emberierőforrás-miniszter azt nyilatkozt...
  
Gyanúsított lett Berki Krisztián - Két évvel korábbi autóbalesete után rabosították
Két évvel korábbi autóbalesete után rabosították a korábbi főpolgármester-jelöltet. “Korábban tanú voltam, most pedig hirtelen gyanúsított lett belőlem” – mondta a Blikknek Be...
  
Egymilliárd euró támogatást adnak az önkormányzatoknak Ausztriában
Nehéz helyzetben vannak a válság miatt az önkormányzatok, a kormánynak segítenie kell őket – mondta az osztrák kancellár. A települési önkormányzatoknak hirdetett támogatási csoma...
  
Kásler: vannak akik megfeledkeznek elemi feladataikról, és veszni hagyják polgártársaikat, honfitársaikat, a magyar embereket
Az emberierőforrás-miniszter olyan adatokat idézett, amelyek szerint az összes, idősotthonban élő, igazoltan fertőzött ember több mint fele fővárosi fenntartású intézmény lakója. M...
  
Na ki nyert a legújabb 3,7 milliárdos pályázaton?
Folytatódik a 4iG sikerszériája. Sokadik pályázatával is nyert a 4iG: a cég ezúttal a Nébih szakrendszereinek szoftverfejlesztési és alkalmazási támogatási feladataira kiírt közbesze...
  
Na ki nyert a legújabb 3,7 milliárdos pályázaton?
Folytatódik a 4iG sikerszériája. Sokadik pályázatával is nyert a 4iG: a cég ezúttal a Nébih szakrendszereinek szoftverfejlesztési és alkalmazási támogatási feladataira kiírt közbesze...
  
Orbán: köszönettel tartozhatnak Kásler Miklós professzor úrnak
Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője arról kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt hétfőn a parlamenti azonnali kérdések órájában, hogy ha szerinte Kásler Miklós emberierőforr...
  
Kásler állítja, végső soron az orvosok felelőssége volt a döntés, hogy kit küldjenek haza
Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának PR-akciójában indult álinterjúsorozata, a Miniszteri percek második epizódjában a lelkesen alákérdező munkatársa kérdésére újf...
  
Kásler állítja, végső soron az orvosok felelőssége volt a döntés, hogy kit küldjenek haza
Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának PR-akciójában indult álinterjúsorozata, a Miniszteri percek második epizódjában a lelkesen alákérdező munkatársa kérdésére újf...
  
Szijjártó: folytatják a vajdasági gazdasági programot, melyre 6 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány
Röszkéről, Magyarország Szerbia határáról a két ország közti egyik legnagyobb határátkelőhelyről jelentkezett be hétfőn reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.....
  
Jogellenesen próbált meg bejutni az országba 7 migráns Eperjes pusztánál - Rendőrségi hírek
A rendőrök 2020. május 25-én 0 óra 30 perckor hét illegális migránst tartóztattak fel Eperjespuszta térségében. A férfiakból álló csoport tagjai szír állampolgároknak vallották mag...
  
Rekordnyereséget könyvelhetett el Mészáros Lőrincék hotelje
Beindult tavaly a Puskás Ferenc Sport Hotel szekere, az emelkedő bevételeknek köszönhetően két egymást követő veszteséges év után hirtelen rekordnyereséget könyvelhetett el az üzemelte...
  
Könnyes szemmel könyörgött a pénzért a fegyveres rabló egy szegedi virágboltban
Fehér baseball sapkában, szájmaszkban ment rabolni egy férfi egy szegedi virágboltba. Az eladó az RTL Híradónak elmondta, hogy amikor nem adta át a bevételt a rablónak, az könyörögni kez...
  
A rendőrség 750 ezerre büntetett egy dudáló tüntetőt, és bizonyítékként a Vadhajtások videóját használták fel
Miután Hadházy Ákos független parlamenti képviselő bejelentette, hogy a nagyon magas bírságok miatt inkább nem szerveznek a kórházi ágyak kiürítése ellen dudálva tiltakozó demonstrác...
  
Budapest: Egy egyéves kisfiú az életét vesztette a balesetben - piroson hajtott át az autós, éppen a család elé
Szörnyű baleset történt Budapesten: 1 éves kisfiú halt meg. Eddig tisztázatlan körülmények között vasárnap délután összeütközött két autó a XXII. kerületi Kolozsvári utcában. ...
  
Palkovics: a közfoglalkoztatásban kínálnak munkalehetőséget, a jelenlegi 82 ezres létszámot akár 200 ezerre is lehet növelni
Áprilisban már 10 milliárd forintot kellett kifizetnie az Orbán-kormánynak a különböző munkanélküli ellátásokra. Már hiány van a Nemzeti Foglalkoztatási Alapban, pedig összességében...
  
Deutsch Tamás: Kiábrándító és szánalmas, ami az Európai Parlamentben történik
Ugyanazok támadják ma Magyarországot, akik a bevándorlás elutasítása és a határkerítés miatt is támadták - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP) delegációvezetője a holnapra te...
  
Deutsch Tamás: Kiábrándító és szánalmas, ami az Európai Parlamentben történik
Ugyanazok támadják ma Magyarországot, akik a bevándorlás elutasítása és a határkerítés miatt is támadták - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP) delegációvezetője a holnapra te...
  
Szerződéskötési korlátozást rendelt el Kásler a kórházaknál
Részleges szerződéskötési korlátozást rendelt el Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában álló egészségügyi intézménye...
  
Dömötör Csaba: Magyarország a legjobban védekező országok között van
A rendkívüli jogrend visszavonása azért történhet meg, mert a koronavírus-járvány elleni védekezés első szakaszát eredményesen zárta Magyarország - mondta Dömötör Csaba, a Miniszte...
  
Németh Szilárd: A Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója
A Magyar Honvédség mint az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója a speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat bevezetésével vesz részt a kormány gazdaságvédelmi pr...
  
Magyarország uniós hitelt vesz fel
A kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a kormány és az Európai Bizottság között kötendő, a COVID-19-járvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi koc...
  
Magyarország uniós hitelt vesz fel
A kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a kormány és az Európai Bizottság között kötendő, a COVID-19-járvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi ...
  
Katonai középiskolát építenek Hódmezővásárhelyen és Székesfehérváron
Két új katonai középiskola építéséről ír a Magyar Nemzet. A kormánylap szerint Hódmezővásárhelyen már befejeződtek az ehhez szükséges statikai vizsgálatok, és elkészültek a hon...
  
Orbán döntött: Magyarország részéről jöhet az uniós óriáshitel
Orbán Viktor felhatalmazta Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy aláírja a Magyarország számára is ideiglenes támogatást nyújtó közös uniós eszköz létrehozásáról szóló önkéntes...
  
Palkovics: Egymillió embernek már segített a kormány
Palkovics László innovációs miniszter szerint már legalább egymillió emberen segítettek valamilyen formában, de a közmunkás is több lehet. Mostanáig már több mint 110 ezer ember bért...
  
Hivatalosan is elismerték, hogy Mészáros Lőrinc cége felelős a hatalmas bűzzel kísért vízszennyezésért
Elismerték, hogy a Mészáros tulajdonában lévő visontai keményítőgyár, a Viresol felelős a tavaly novemberi, hatalmas bűzzel kísért vízszennyezésért a Mátrai Erőmű telephelyén lév...
  
Németh Szilárd toborzás: 6 hónapos kiképzés bruttó 161 ezer forintos illetmény
Fél éves kiképzés és bruttó 161 ezer forint illetmény vár azokra, akik jelentkeznek most speciális önkéntes tartalékos szolgálatra. Szombatra újabb 35 fertőzöttet regisztráltak, íg...
  
Bakondi: továbbra is mintegy 130 ezer migráns tartózkodik a balkáni útvonalon
A migrációsnyomás-fokozás undisputed világbajnoka, élő legendája, zsinórmértéke és mértékegysége, miniszterelnök személyes migrációs barométere péntek este, ahogy az utóbbi öt ...
  
Fidesz: Karácsony Gergely ismét nem mond igazat
Karácsony Gergely a legutóbbi interjújában azt állította, hogy minden, most meghozott döntést előzetesen egyeztetett a frakcióvezetőkkel, és jelentős részüket a Fidesz is támogatta. E...
  
36,5 milliárd forintot ad a kormány határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatására
A hétfői Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján jelentős pénzeket, összesen 83 milliárd forintot mozgatott át a kabinet a gazdaságvédelmi alapból különféle célokra. A...
  
Államtitkár: időben meghozta a kormány a gazdaságvédelmi intézkedéseket
Időben meghozta a kormány a gazdaságvédelmi intézkedéseket - mondta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operat...
  
Müller Cecília: adattisztítás történt
Megosztott néhány olyan adatot Müller Cecília tisztifőorvos az operatív törzs „tájékoztatóján”, ami a napi jelentésekben nem szokott szerepelni. Ezek szerint a járvány kezdete óta...
  
Új iskolát építenek Felcsúton
Az elképzelés szerint a 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is társul majd. Egy új, 16 tantermes, Felcsúton megépülő iskola kivitelezésére írt ki közbeszerzé...
  
Közmunkára ítéltek rémhírterjesztésért két magyar férfit
Közérdekű munkára ítéltek két férfit Békéscsabán, akik valótlan tartalmú írást tettek közzé az egyik közösségi oldalon februárban a koronavírusról - tájékoztatta pénteken kö...
  
Az izraeli külügyminiszter cáfolja Szijjártót: nem beszélt sem bevándorlásról, sem szuverenitásról, sem nemzeti identitásról
Szijjártó Péter külügyminiszter délelőtt videót tett közzé Facebook-oldalán, majd később a minisztérium közleményt is kiadott arról, hogy telefonon felhívta Gabi Askenázi izraeli k...
  
Napsütésre és esőre is készülni kell a hétvégén
Napsütésre és esőre is készülni kell a hétvégén. Emellett a hajnali órákban helyenként fagy is várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrej...
  
Már Deutsch Tamás is beszólt Karácsony Gergelynek
Deutsch Tamás a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben Karácsony Gergelybe szállt bele. Rövid, de kemény üzenetet fogalmazott meg egy facebookos bejegyzésében a Fidesz EP-k...
  
Orbán: Kásler miniszter úr érdemei történelmiek
A kormány bejelentette, hogy visszavonják a különleges jogrendet. Ennyire jól állunk? - kezdődött Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjúja, mire a miniszterelnök tömören í...
  
Kásler szerint sosem hangzott el olyan utasítás, hogy ki kellene üríteni a kórházi ágyakat
Interjút közölt Kásler Miklós emberierőforrás-miniszterrel a kormánypárti Demokrata hetilap. Az interjúban Kásler többek közt arról beszél, hogy csúsztatás azt mondani, hogy ki kellet...
  
Matolcsy György fiának cége közel háromszázmilliós támogatást kapott a kormánytól
Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását, így mostantól a munkahelyvédelem a válságkezelés új feladata, mondta a külügyminiszter Budapesten, a versenyképességi program ...
  
Palkovics: a gazdaságvédelmi intézkedések eddig közel egymillió emberről gondoskodtak
A Gazdaságvédelmi akcióterv, a gazdaságvédelmi intézkedések eddig közel egymillió emberről gondoskodtak, vagy védték meg a munkahelyét - fejtette ki csütörtökön Vácon az innovációs...
  
Szijjártó Péter: Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását
Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását, így mostantól a munkahelyvédelem a válságkezelés új feladata - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, a ...
  
Operatív törzs: Ha szép idő van, ajánlott éjjel is nyitva tartani az ablakot, de előtte tegyenek fel rovarhálót
Az erről szóló kormányrendelet hamarosan megjelenik. Cikkünk frissül Az Operatív törzs ülése után tartott sajtótájékoztatón Kiss Róbert alezredes elmondta, reggel 6-tól a magyar-r...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum