Kezdőlap   Iratkozz fel Csatlakozz hozzánk facebookon
Mindkét szülõ külföldi, a gyereknek viszont magyarul is el kell boldogulnia!Egyre több olyan családdal találkozhatunk, ahol az egyik vagy akár mindkét szülõ külföldi, a gyereknek viszont magyarul is el kell boldogulnia. A régi álláspont az volt, hogy a kétnyelvûség lassítja a nyelvi fejlõdést, és ezek a gyerekek esetleg soha nem tanulnak meg rendesen egyik nyelven sem. Mára kiderült, hogy a kétnyelvûségnek számos pozitív hatása van a gyerekek kognitív képességeire és a személyiségükre is. De hogyan élik meg a kétnyelvûséget a családok? Mi az a socksni, és miért könnyebb egy hatévesnek angolul elmesélnie a nyári élményeit, mint magyarul?

Mira: – Képzeld, Anya, Daddy tegnap este azt mesélte, hogy mi is fogunk fly to the Moon in a rocket ship! Csak kell majd vennünk egy rocket shipet a rocket ship store-ban, ami fel tud fly to the Moon. Ja, meg kell találnunk egy bácsit…
Feri: – …vagy egy nénit…
Mira: – …vagy egy nénit, aki can drive the rocket ship to the Moon.
Julcsi: – Star Warst néztetek?
Feri: – Nem akart aludni.

A fenti párbeszédet Julcsi küldi el a beszélgetésünk után: még egy éve írta le, mit magyarázott neki kétnyelvû kislánya, Mira.

Julcsi magyar, férje viszont Kanadába kivándorolt magyar szülõk gyereke, aki Kanadában született és nõtt fel, majd a kilencvenes években, az egyetem után érkezett Magyarországra. Feri magyarul és angolul is anyanyelvi szinten beszél, de mégis, érzékelhetõen otthonosabban mozog az angolban, mint a magyarban. Lányuk, a hatéves Mira most szeptemberben kezdte az iskolát, öccse novemberben lesz hároméves.

A szülõk tudatosan kétnyelvûnek nevelik a gyerekeiket, Julcsi következetesen magyarul, a férje angolul beszél hozzájuk, a pár egymás közt fõleg magyarul társalog. "Nem is volt kérdés, hogy kétnyelvûnek neveljük a gyerekeket, hiszen úgyis meg kell tanulniuk angolul, és kár lett volna kihagyni, ha angol anyanyelvû az apjuk" – magyarázza Julcsi.

Nincsenek egyedül, Magyarországon is egyre több az olyan vegyes nemzetiségû család, ahol kétnyelvû gyerekeket nevelnek. Az ilyen családokban az egyik szülõ általában magyar, de a határok megnyitása óta itthon is egyre sûrûbben lehet találkozni olyanokkal is, ahol a szülõknek is eltér az anyanyelve, a gyerekeiket pedig egy harmadik nyelvi közegben nevelik fel.

A kétnyelvû gyerekek nyelvi fejlõdése természetesen eltér egyetlen nyelven beszélni kezdõ társaikétól, a kétnyelvûségnek pedig kognitív és a személyiséget érintõ hatásai is lesznek.

Persze mindenekelõtt érdemes tisztázni, mit jelent, amikor egy gyerek kétnyelvû.

A kétnyelvûség sokféleképpen megjelenhet, de soha nem jelenti azt, hogy a gyerek egyforma szinten beszéli vagy érti a két nyelvet, az csak sokára történik meg

– ezt már Papp Zsuzsanna pszichológus mondja a hvg.hu-nak. Õ is érintett, férje – és három gyereke apja – ugyanis venezuelai. A dél-amerikai országban ismerkedtek meg, majd némi mérlegelés után Magyarországon telepedtek le, errõl a döntésükrõl korábban már meséltek lapunknak.

A spanyol és a magyar mellett Papp Zsuzsanna családjában az angol nyelv is jelen van, hiszen mikor összeismerkedtek, a pszichológus még nem tudott spanyolul. A fontos dolgokat most már magyarul és spanyolul is elmondja, hogy a férje számára is egyértelmû legyen, például hogy a három-, hat- és hétéves gyerekeknek ideje lefeküdni aludni, ne kezdjenek új játékba.

Na, de hogy nem lesz ebbõl zûrzavar? És mit kell tenni azért, hogy a gyerekek mindkét szülõ nyelvét magabiztosan használják?

A nyelvvel jön a kultúra is, csak oda kell figyelni

"Kétnyelvû gyerekeket nevelni tudatosságot és következetességet követel a szülõk részérõl" – hangsúlyozza Papp Zsuzsanna, aki szerint a fáradtság az egyik nagy kihívás. Például, hogy a gyerekek jelenlétében akkor is spanyolul – és ne angolul vagy "spanglishül" – mondjon valamit a férjének, ha az bonyolult, vagy egy nehéz nap áll mögötte. Fontos ugyanis, hogy a gyerekek tisztán és minél többet hallják mindkét szülõ anyanyelvét.

Ezt azért is érdemes hangsúlyozni, mert a gyerekek számára 5-6 éves korukig a szülõkkel való kommunikáció az elsõdleges tanulási közeg. A könyvek, hangoskönyvek, rajzfilmek stb. csak késõbb következnek, amikor a gyerekek számára kinyílik a világ. Igaz, még ekkor is érdemes és szükséges a szülõkkel együtt nézni, olvasni a mesét – és nemcsak anyával magyarul, hanem apával is spanyolul, hogy megbeszélhessenek egy-egy ismeretlen szót, bonyolultabb jelenetet, mondja Papp Zsuzsanna.

Mivel a cikkünkben szereplõ mindkét család Magyarországon él, és az egyik szülõ magyar, óhatatlanul úgy alakult, hogy mindkét helyen a magyar vált a gyerekek domináns nyelvévé: ezt használják többet körülöttük, így aztán õk is.

Éppen ezért a szülõknek figyelniük kell arra, hogy az angol, illetve a spanyol is sokat hasson a gyerekekre. A gyerekek sok mindent automatikusan magukba szívnak, de ezzel együtt is szükség van rá, hogy a szülõk például megszervezzék azokat a helyzeteket, amikor a gyerekek angol és spanyol ajkú emberekkel találkozhatnak: nagyszülõkkel, unokatestvérekkel, családi barátokkal.

A kapcsolatok ápolása persze nem csak a nyelv elsajátításában játszik kulcsfontosságú szerepet, hanem a kulturális örökség átörökítésében is. Egy venezuelai nagyszülõ például biztosan más mondókákat tanít meg, és más emlékeket mesél el, mint a magyar, és ezzel beköti a gyereket a saját kulturális, történelmi hátterébe is.

Persze nem kell mindig erõlködni, sokféle hatás egyszerûen a rutinokkal beszivárog a gyerekek életébe. Julcsi meséli, hogy mivel a férje Kanadában szocializálódott, számára például a hokimeccs a hétköznapok része. És mivel egy gyereknek fontosak a szülei szokásai, ha apa minden másnap hokimeccset néz, egy idõ után Mira is számon tartja az eredményeket.

Lesz egy domináns nyelv – és lehet egy titkos is

"Az egyébként az életkortól és a közegtõl is függ, hogy melyik lesz a gyerekek domináns nyelve" – magyarázza Papp Zsuzsanna. Kisgyerekkorban általában az anya nyelve az erõsebb, mert többnyire vele tölt több idõt a gyerek. Ez viszont késõbb megváltozhat, ahogy a gyerek óvodába, majd iskolába kerül: innentõl egyre inkább a tágabb környezetének a nyelve válik a dominánssá. Bevándorlók gyerekeinél gyakran ez szokott történni, ahogyan például Julcsi férje esetében is Kanadában.

Testvérek között pedig még az is elõfordulhat, hogy abból a nyelvbõl, amit kevésbé ért a környezetük – például az iskolában – idõvel valamiféle titkos nyelv válik.

Szintén gyakran találkozni a kétnyelvû gyerekeknél azzal a szerepelvárással, amikor a szülõtõl csak a tõle megszokott nyelvet fogadják el. Papp Zsuzsanna például arról mesél, hogy õt a gyerekei csak magyarul hajlandóak "megérteni", akkor is, ha tapasztalják, hogy az anyjuk és az apjuk spanyolul beszél egymás közt.

Hasonlóról számolt be Julcsi is. Mirának ugyanis egy idõben furcsa volt, hogy az apja más gyerekekkel magyarul beszél. Mira tudta, hogy az apja tud magyarul, de õk ketten csak angolul beszéltek egymással. Így egy ponton el kellett magyarázni a kislánynak, hogy a többi gyerek nem tud angolul, ezért beszél hozzájuk Daddy magyarul. A példához tartozik, hogy az apa egy idõben megpróbálta, hogy más gyerekek jelenlétében magyarul beszélt Mirához is, de ez mindkettejüknek olyan furcsa volt, hogy végül elengedték. Egymás közt azóta is az a rendszer, hogy az apa angolul beszél, Mira pedig, ha magabiztosan ki tudja fejezni magát, akkor angolul válaszol.

Ha a gyerek rocketshippel akar a Moonra flyni, akkor nem is tud egyik nyelven sem?

A felületes szemlélõnek úgy tûnhet, hogy azok a kétnyelvû gyerekek, akik több nyelvbõl összefércelt mondatokban beszélnek, valójában egyik nyelven sem tudnak jól. A nyelvtanulás viszont, ahogy az anyanyelv esetében, a kétnyelvû gyerekeknél is egy folyamat.

A kétnyelvû gyerekek számára például teljesen normális, hogy egy tárgyra több szavuk van. Ez egy nyelven belül is így van, de a kétnyelvû gyerekeknél még hangsúlyosabb: a labdának lehet például háromféle neve is.

Amikor így összekeverednek a nyelvek, annyi történik, hogy a gyerekekben még nincs meg az a nyelvi tudatosság, hogy elválasszák, melyik nyelven melyik elnevezést használják.

Így ösztönösen ahhoz nyúlnak, amelyik éppen hozzáférhetõbb – mondja Papp Zsuzsanna.

Ez ráadásul kontextusfüggõ is, mert számít, hogy az adott szót melyik szülõtõl tanulta, vagy melyik kultúrkörhöz tartozik. Mira például az összes vízi sport nevét angolul tudja, de vannak olyan szavak, amelyeket csak magyarul, mert az óvodában tanulta, vagy kizárólag a magyar közegben találkozott vele. És persze volt olyan korszak is, amikor a zokni neve következetesen socksni volt.

Ennél érdekesebb, hogy elõfordul, hogy például a kanadai családlátogatáson történtekrõl kényelmesebben tud angolul mesélni. Fõleg, ha az unokatestvéreivel közös játékról van szó, õk ugyanis csak angolul beszélnek, tehát Mirával is angolul történt meg az élmény.

Hogy a kétnyelvûség zavarja vagy lassítja-e az anya- és az apanyelv megtanulását, nem egyértelmû. "A gyerekek sokfélék, és nagyon sok az egyéni eltérés" – mondja Papp Zsuzsanna. Régebben a szakértõk úgy vélekedtek, hogy a dupla feladat miatt késõbb indul meg a beszédfejlõdés. Azóta viszont kiderült, hogy ennél az álláspontnál nem vettek figyelembe bizonyos szocializációs feltételeket: az elmaradásokat jellemzõen az Egyesült Államok szegényebb bevándorló közösségeiben mérték, ahol a szülõk többet dolgoztak, kevesebb minõségi idõt tudtak a gyerekeikkel tölteni, és ez meglátszott a gyerekek nyelvi készségein, mikor bekerültek a pedagógiai intézményekbe.

Amit viszont mostanra az újabb és újabb vizsgálatok sorra megerõsítettek, hogy a kétnyelvûségnek hosszú távon egyértelmû elõnyei vannak.

Mit nyernek a kétnyelvû gyerekek?

A leglogikusabb válasz persze az, hogy sokkal könnyebben tanulnak a jövõben új nyelveket. Képzeljük csak el, ahogy a nyelv egy hálózatot képez az agyban. Aki kapásból két nyelvvel találkozik, az a két nyelvre egyetlen hálózatot hoz létre, amelyben bejáratottabbak, erõsebbek a kapcsolatok, és emiatt gyorsabban megy a tanulás, és könnyebb hozzáilleszteni az új információt egy már meglévõ sémához.

Ezzel szemben, amikor valaki egy nyelvvel nõ fel, akkor csak ahhoz az egyhez készül el a hálózat, majd késõbb, az idegen nyelv tanulásakor egy újabb, külön hálózat alakul ki. Ez egyszerûen több munka az agynak.

A kétnyelvû gyerekeknek a kiejtése is sokkal jobb lesz, mert nagyobb hangzókészletet sajátítanak el abban a korai szakaszban, amikor erre még lehetõségünk van. Késõbb már nem is halljuk feltétlenül a hangok árnyalatnyi különbségeit – emiatt alakul ki az akcentus.

Persze a többnyelvûség elõnyei nem érnek véget a nyelvtanulással. Ha egy közös elemet ki lehet emelni azokból, amit Papp Zsuzsanna felsorol, akkor az a

rugalmasság.

A kétnyelvûségnek ugyanis olyan hatása van a lelki és a szellemi fejlõdésre, amellyel a gyerekek megoldófunkciói, szociális készségei is rugalmasabbak lesznek. Például mivel egy kétnyelvû gyerek megszokta, hogy nem feltétlenül ért meg (azonnal) mindent, jellemzõen nem szorong vagy esik kétségbe egy ilyen helyzetben, hanem megpróbálja megoldani.

Hosszú távon a kétnyelvûség ráadásul az öregedés ellen is bevethetõ, mert jól ellensúlyozza a kognitív leépülést. Igaz, ezt a késõbb megtanult nyelvek aktív használatával is el lehet érni.

A kétnyelvûség persze nehéz feladatok elé is állíthatja az egész családot. Két kultúra találkozik, kétféle család, rendszer, életmód. Papp Zsuzsanna tapasztalata például az, hogy bár "a kétnyelvû gyereknek mindenhol örülnek, a külföldi pár vagy házastárs már nem egyértelmûen pozitív".

Az biztos, hogy egy ilyen állapot az egész család dinamikájára kihat: egyszerûen muszáj, hogy a családtagok rugalmasabbá váljanak, mert a család így tud egyben maradni.

Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvaósinkat leginkább
Tihany bajban: ha kell, elhordják a fél hegyet
Kigyulladt és felrobbant egy autó az M7-esen + videó
Negyven métert repült az elütött kerékpáros
Magyar Posta: bezárások jönnek július közepén
Zajlik az élet a Magyar Postánál: július közepén végleg bezár egy nagyobb forgalmú budapesti postahely az egyik plázában, és szintén július közepére derülhet ki, hogy mekkora béremel...
  
Megvan mi miatt mondhatott le a fideszes polgármester
A cégvezető a kirúgása után akcióba lendülhetett, és júniusban sorra jelentette a különböző hatóságoknak azokat az eseteket, amiknél szerinte jogsértések történtek. Ez vezethetett...
  
23 milliót lopott fél év alatt a bábolnai takarítónő
Fél éven keresztül, heti rendszerességgel lopta meg munkahelyét egy 65 éves bábolnai takarítónő, írja a Police.hu. A tájékoztatás szerint abba az irodába is volt bejárása, ahol a cég...
  
Merkely: akár már nyáron is lehet újabb járványt okozni
Bár a járvány második hullámának legvalószínűbb időpontja a november, külföldről behurcolt koronavírussal bármikor, akár már nyáron is lehet újabb járványt okozni Magyarországon,...
  
Osztogatott a kormány: 6 milliárd a Bozsik Stadionra, 3 milliárd a szombathelyi utánpótlásnak
Lényegileg elköltötte a Gazdaságvédelmi Alapban lévő összeget a kormány miután a Magyar Közlöny keddi számában megjelent a kormányrendelet, ami 194 milliárd forint sorsáról rendelkez...
  
5 dolog amit nem tudtál Kósa Lajosról - pl. az év polgármestere lett 2001-ben
Kósa Lajos magyar politikus, országgyűlési képviselő, 2010-től 2015-ig és 2019-től a Fidesz ügyvezető alelnöke, 2015 és 2017 között a Fidesz frakcióvezetője, 1998–2014 között Debr...
  
Jön az iskolaőrség: vegyes a fogadtatás
Sem a Belügyminisztérium, sem az Országos Rendőr-főkapitányság nem kereste meg a Független Rendőr Szakszervezetet az iskolaőri munkakör bevezetése miatt, árulta el a szervezet vezetője a...
  
Szigorítás a gyógyhatású készítmények piacán
Szerdától csak terápiás javallat nélkül forgalmazhatók homeopátiás szerek Magyarországon, mivel a forgalomban lévő készítmények esetében klinikai vizsgálattal nem igazolták az indik...
  
Több mint 150 vírusos beteget ápolnak a magyar kórházakban
A koronavirus.gov.hu oldalon közzétett legfrissebb beszámoló szerint az elmúlt 24 órában elhunyt egy idős, krónikus beteg, és kilenccel, 4166-ra emelkedett az azonosított koronavírus...
  
Pekingi fenyegetés: ne adjanak állampolgárságot a menekülő hongkongiaknak
Londonnak viselnie kell majd annak következményeit, hogy zöld utat ad a brit állampolgárság megszerzésére az erre jogosult hongkongiak számára - figyelmeztetett Csao Li-csien kínai külügy...
  
Tihany bajban: ha kell, elhordják a fél hegyet
Tehetetlenül nézzük évek óta, ahogy hazánk egyik legszebb vidékét, a Balaton környékét gyorsan és visszavonhatatlanul bekebelezi a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Ha kell, átírják ...
  
Negatív rekord: ötvenezer új fertőzött az Egyesült Államokban
A Johns Hopkins egyetem és kórház szerda esti tájékoztatása szerint megdőlt a napi rekord, az elmúlt 24 órában 52 898 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az Egyesült Államokban. ...
  
Undorító politikai húzás: Baranyi Krisztinát ábrázoló, primitív gúnyrajz lóg a leváltott polgármester asztalán
Baranyi Krisztinát ábrázoló, primitív, szexista rajz volt Bácskai János fideszes politikus asztalára ragasztva a ferencvárosi testületi ülésen. Mindenki ezt nézi most! Olyan pasiva...
  
Orbán: Szerbia kivételével nem nyitjuk meg a nem EU-s országok előtt a határainkat
„Az uniónak azt a kérését, hogy az unión kívüli országokból is engedjünk be polgárokat, Szerbia kivételével nem tudjuk egyelőre teljesíteni, mert az ellentétes lenne a magyar emberek...
  
Orbán közlemény: Hiába kéri az EU, nem nyitjuk meg a határainkat
Nem teljesíti az Európai Unió kérését Magyarország, Szerbia kivételével nem nyitjuk meg a határokat 14 EU-n kívüli ország állampolgárai számára – jelentette be Orbán Viktor. Csüt...
  
Elkezdődött: Havi egy szabadnap, sok cég kihasználja a rabszolgatörvényt
Számos helyen úgy növelték a munkaidőkeretet a cégek, hogy nem egyeztettek a szakszervezetekkel. Mintegy félszáz feldolgozóipari cégnél hosszabbították meg a veszélyhelyzet idején a mu...
  
Garantáltan veszteséges lesz a hajdúnánási MotoGP-pálya de legalább jó drága lesz
Váraltan megállapításra jutott a G7 miután összehasonlította más pályaépítésekkel a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pályaálmot: a kormány által bejelentett 65 milliárd forintos ...
  
Negyven métert repült az elütött kerékpáros
Gyorsan hajtott az autós, ráadásul záróvonalnál előzött, amikor elgázolt egy ittas bringást, aki a táblák szerint nem is közlekedhetett volna azon az úton. Milyen ítéletet hozott a bí...
  
Ilyen amikor Angela Merkel hivatalosan is az EU ura
Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit máskor több év alatt kell(ene) megoldani az EU-nak. Hét százalék...
  
Valami történik: újra összeült az Operatív Törzs
Reggel 5:58-as időpontot jelezve tettek ki egy képet röviddel ezelőtt Orbán Viktor kormányfő Facebook-oldalára. A képen az szerepel, amint éppen megérkezik a miniszterelnök az Operatív T...
  
Óriási tervek: új autópályát kap a Balaton az új félgyűrűvel
Egy tavaly májusi kormánydöntés és novemberi közbeszerzés után elindult az a folyamat, amelynek célja, hogy Budapest elkerülésével, azaz az M0 déli szektorának kihagyásával kössék ö...
  
Megtalálták a gyermekét hátrahagyó szentesi anyát - sajnos már nem élt
Megtalálták és azonosították annak a szentesi anyának a holttestét, aki 2006-ban tűnt el az albérletéből, kétéves gyermekét hátrahagyva, közölte a police.hu. Az eltűnésekor 26 éve...
  
Kollégájukhoz riasztották a mentősöket - nem tudták már megmenteni
Szörnyű hír rázta meg a központi mentőállomás közösségét – írja az Országos Mentőszolgálat gyászközleménye, amely egy mentősofőr tegnapi tragikus haláláról számol be. Szerd...
  
Életbe léptek az adóváltozások: íme amiket tudni kell
A cégeket és a magánszemélyeket is érintő változások lépnek életbe a második félév kezdetén. A vállalatoknak és a vállalkozóknak például kötelező lesz áttérni az online száml...
  
Szó nélkül tűrik a multik Kósa Lajos tervét
Nyilvánosan egyik nagy multi sem véleményezte a Fidesz-frakció tervét, amely a sör- és üditőital-piacon betiltaná a kizárólagos szerződéseket. Pedig nagy pénzről van szó, és a végé...
  
Hivatalos bejelentés: Orbán visszaállította a kötelező korridor-használatot az országon átutazóknak
És nemet mondott az EU javaslatára, hogy engedjük be 14 nem-EU-s állam polgárait. Kivéve a szerbeket, ők jöhetnek. Csütörtök reggel új videót osztott meg Orbán Viktor a hivatalos Facebo...
  
Mától szingli Vitray Tamás - megtörtént a válás
Már az év eleje óta hivatalosan is elváltnak mondható Vitray Tamás és Kállay Bori: a riporterlegenda és színésznő felesége szép csendben és békésen vettek búcsút egymástól. Miv...
  
Gáspár Bea: Életmentő műtét és végkimerülés
Drámai döntésre szánta el magát Gáspár Bea, akinek napról napra romlott az állapota, ezért orvosa tanácsára kés alá feküdt, hogy egy gyomorszűkítő műtéten essen át. Bea asszo...
  
Kásler szerint: százezrek az egészségügyben dolgozóknak, emelés a pedagógusoknak, minden oké
170 ezer egészségügyi dolgozó kapja meg bruttó 500 ezer forintos juttatását a koronavírus-járvány idején tanúsított helytállásáért – jelentette be az emberi erőforrások minisztere...
  
Magyar foci!!! - újabb külföldi érkezett a Puskás Akadémiához
Bemutatta első igazolását a magyar labdarúgó-bajnokság harmadik helyen helyén végző Puskás Akadémia. A portugál Joao Nunes a Benficában nevelkedett, a Lechia Gdansk érintésével került...
  
Iratkozz fel, és írd meg nekünk a véleményed a nagyvilágról!
Számunkra fontos, hogy tudasd velünk, Te hogyan látod
az éppen aktuális eseményeket
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum
Mindkét szülõ külföldi, a gyereknek viszont magyarul is el kell boldogulnia!


Egyre több olyan családdal találkozhatunk, ahol az egyik vagy akár mindkét szülõ külföldi, a gyereknek viszont magyarul is el kell boldogulnia. A régi álláspont az volt, hogy a kétnyelvûség lassítja a nyelvi fejlõdést, és ezek a gyerekek esetleg soha nem tanulnak meg rendesen egyik nyelven sem. Mára kiderült, hogy a kétnyelvûségnek számos pozitív hatása van a gyerekek kognitív képességeire és a személyiségükre is. De hogyan élik meg a kétnyelvûséget a családok? Mi az a socksni, és miért könnyebb egy hatévesnek angolul elmesélnie a nyári élményeit, mint magyarul?

Mira: – Képzeld, Anya, Daddy tegnap este azt mesélte, hogy mi is fogunk fly to the Moon in a rocket ship! Csak kell majd vennünk egy rocket shipet a rocket ship store-ban, ami fel tud fly to the Moon. Ja, meg kell találnunk egy bácsit…
Feri: – …vagy egy nénit…
Mira: – …vagy egy nénit, aki can drive the rocket ship to the Moon.
Julcsi: – Star Warst néztetek?
Feri: – Nem akart aludni.

A fenti párbeszédet Julcsi küldi el a beszélgetésünk után: még egy éve írta le, mit magyarázott neki kétnyelvû kislánya, Mira.

Julcsi magyar, férje viszont Kanadába kivándorolt magyar szülõk gyereke, aki Kanadában született és nõtt fel, majd a kilencvenes években, az egyetem után érkezett Magyarországra. Feri magyarul és angolul is anyanyelvi szinten beszél, de mégis, érzékelhetõen otthonosabban mozog az angolban, mint a magyarban. Lányuk, a hatéves Mira most szeptemberben kezdte az iskolát, öccse novemberben lesz hároméves.

A szülõk tudatosan kétnyelvûnek nevelik a gyerekeiket, Julcsi következetesen magyarul, a férje angolul beszél hozzájuk, a pár egymás közt fõleg magyarul társalog. "Nem is volt kérdés, hogy kétnyelvûnek neveljük a gyerekeket, hiszen úgyis meg kell tanulniuk angolul, és kár lett volna kihagyni, ha angol anyanyelvû az apjuk" – magyarázza Julcsi.

Nincsenek egyedül, Magyarországon is egyre több az olyan vegyes nemzetiségû család, ahol kétnyelvû gyerekeket nevelnek. Az ilyen családokban az egyik szülõ általában magyar, de a határok megnyitása óta itthon is egyre sûrûbben lehet találkozni olyanokkal is, ahol a szülõknek is eltér az anyanyelve, a gyerekeiket pedig egy harmadik nyelvi közegben nevelik fel.

A kétnyelvû gyerekek nyelvi fejlõdése természetesen eltér egyetlen nyelven beszélni kezdõ társaikétól, a kétnyelvûségnek pedig kognitív és a személyiséget érintõ hatásai is lesznek.

Persze mindenekelõtt érdemes tisztázni, mit jelent, amikor egy gyerek kétnyelvû.

A kétnyelvûség sokféleképpen megjelenhet, de soha nem jelenti azt, hogy a gyerek egyforma szinten beszéli vagy érti a két nyelvet, az csak sokára történik meg

– ezt már Papp Zsuzsanna pszichológus mondja a hvg.hu-nak. Õ is érintett, férje – és három gyereke apja – ugyanis venezuelai. A dél-amerikai országban ismerkedtek meg, majd némi mérlegelés után Magyarországon telepedtek le, errõl a döntésükrõl korábban már meséltek lapunknak.

A spanyol és a magyar mellett Papp Zsuzsanna családjában az angol nyelv is jelen van, hiszen mikor összeismerkedtek, a pszichológus még nem tudott spanyolul. A fontos dolgokat most már magyarul és spanyolul is elmondja, hogy a férje számára is egyértelmû legyen, például hogy a három-, hat- és hétéves gyerekeknek ideje lefeküdni aludni, ne kezdjenek új játékba.

Na, de hogy nem lesz ebbõl zûrzavar? És mit kell tenni azért, hogy a gyerekek mindkét szülõ nyelvét magabiztosan használják?

A nyelvvel jön a kultúra is, csak oda kell figyelni

"Kétnyelvû gyerekeket nevelni tudatosságot és következetességet követel a szülõk részérõl" – hangsúlyozza Papp Zsuzsanna, aki szerint a fáradtság az egyik nagy kihívás. Például, hogy a gyerekek jelenlétében akkor is spanyolul – és ne angolul vagy "spanglishül" – mondjon valamit a férjének, ha az bonyolult, vagy egy nehéz nap áll mögötte. Fontos ugyanis, hogy a gyerekek tisztán és minél többet hallják mindkét szülõ anyanyelvét.

Ezt azért is érdemes hangsúlyozni, mert a gyerekek számára 5-6 éves korukig a szülõkkel való kommunikáció az elsõdleges tanulási közeg. A könyvek, hangoskönyvek, rajzfilmek stb. csak késõbb következnek, amikor a gyerekek számára kinyílik a világ. Igaz, még ekkor is érdemes és szükséges a szülõkkel együtt nézni, olvasni a mesét – és nemcsak anyával magyarul, hanem apával is spanyolul, hogy megbeszélhessenek egy-egy ismeretlen szót, bonyolultabb jelenetet, mondja Papp Zsuzsanna.

Mivel a cikkünkben szereplõ mindkét család Magyarországon él, és az egyik szülõ magyar, óhatatlanul úgy alakult, hogy mindkét helyen a magyar vált a gyerekek domináns nyelvévé: ezt használják többet körülöttük, így aztán õk is.

Éppen ezért a szülõknek figyelniük kell arra, hogy az angol, illetve a spanyol is sokat hasson a gyerekekre. A gyerekek sok mindent automatikusan magukba szívnak, de ezzel együtt is szükség van rá, hogy a szülõk például megszervezzék azokat a helyzeteket, amikor a gyerekek angol és spanyol ajkú emberekkel találkozhatnak: nagyszülõkkel, unokatestvérekkel, családi barátokkal.

A kapcsolatok ápolása persze nem csak a nyelv elsajátításában játszik kulcsfontosságú szerepet, hanem a kulturális örökség átörökítésében is. Egy venezuelai nagyszülõ például biztosan más mondókákat tanít meg, és más emlékeket mesél el, mint a magyar, és ezzel beköti a gyereket a saját kulturális, történelmi hátterébe is.

Persze nem kell mindig erõlködni, sokféle hatás egyszerûen a rutinokkal beszivárog a gyerekek életébe. Julcsi meséli, hogy mivel a férje Kanadában szocializálódott, számára például a hokimeccs a hétköznapok része. És mivel egy gyereknek fontosak a szülei szokásai, ha apa minden másnap hokimeccset néz, egy idõ után Mira is számon tartja az eredményeket.

Lesz egy domináns nyelv – és lehet egy titkos is

"Az egyébként az életkortól és a közegtõl is függ, hogy melyik lesz a gyerekek domináns nyelve" – magyarázza Papp Zsuzsanna. Kisgyerekkorban általában az anya nyelve az erõsebb, mert többnyire vele tölt több idõt a gyerek. Ez viszont késõbb megváltozhat, ahogy a gyerek óvodába, majd iskolába kerül: innentõl egyre inkább a tágabb környezetének a nyelve válik a dominánssá. Bevándorlók gyerekeinél gyakran ez szokott történni, ahogyan például Julcsi férje esetében is Kanadában.

Testvérek között pedig még az is elõfordulhat, hogy abból a nyelvbõl, amit kevésbé ért a környezetük – például az iskolában – idõvel valamiféle titkos nyelv válik.

Szintén gyakran találkozni a kétnyelvû gyerekeknél azzal a szerepelvárással, amikor a szülõtõl csak a tõle megszokott nyelvet fogadják el. Papp Zsuzsanna például arról mesél, hogy õt a gyerekei csak magyarul hajlandóak "megérteni", akkor is, ha tapasztalják, hogy az anyjuk és az apjuk spanyolul beszél egymás közt.

Hasonlóról számolt be Julcsi is. Mirának ugyanis egy idõben furcsa volt, hogy az apja más gyerekekkel magyarul beszél. Mira tudta, hogy az apja tud magyarul, de õk ketten csak angolul beszéltek egymással. Így egy ponton el kellett magyarázni a kislánynak, hogy a többi gyerek nem tud angolul, ezért beszél hozzájuk Daddy magyarul. A példához tartozik, hogy az apa egy idõben megpróbálta, hogy más gyerekek jelenlétében magyarul beszélt Mirához is, de ez mindkettejüknek olyan furcsa volt, hogy végül elengedték. Egymás közt azóta is az a rendszer, hogy az apa angolul beszél, Mira pedig, ha magabiztosan ki tudja fejezni magát, akkor angolul válaszol.

Ha a gyerek rocketshippel akar a Moonra flyni, akkor nem is tud egyik nyelven sem?

A felületes szemlélõnek úgy tûnhet, hogy azok a kétnyelvû gyerekek, akik több nyelvbõl összefércelt mondatokban beszélnek, valójában egyik nyelven sem tudnak jól. A nyelvtanulás viszont, ahogy az anyanyelv esetében, a kétnyelvû gyerekeknél is egy folyamat.

A kétnyelvû gyerekek számára például teljesen normális, hogy egy tárgyra több szavuk van. Ez egy nyelven belül is így van, de a kétnyelvû gyerekeknél még hangsúlyosabb: a labdának lehet például háromféle neve is.

Amikor így összekeverednek a nyelvek, annyi történik, hogy a gyerekekben még nincs meg az a nyelvi tudatosság, hogy elválasszák, melyik nyelven melyik elnevezést használják.

Így ösztönösen ahhoz nyúlnak, amelyik éppen hozzáférhetõbb – mondja Papp Zsuzsanna.

Ez ráadásul kontextusfüggõ is, mert számít, hogy az adott szót melyik szülõtõl tanulta, vagy melyik kultúrkörhöz tartozik. Mira például az összes vízi sport nevét angolul tudja, de vannak olyan szavak, amelyeket csak magyarul, mert az óvodában tanulta, vagy kizárólag a magyar közegben találkozott vele. És persze volt olyan korszak is, amikor a zokni neve következetesen socksni volt.

Ennél érdekesebb, hogy elõfordul, hogy például a kanadai családlátogatáson történtekrõl kényelmesebben tud angolul mesélni. Fõleg, ha az unokatestvéreivel közös játékról van szó, õk ugyanis csak angolul beszélnek, tehát Mirával is angolul történt meg az élmény.

Hogy a kétnyelvûség zavarja vagy lassítja-e az anya- és az apanyelv megtanulását, nem egyértelmû. "A gyerekek sokfélék, és nagyon sok az egyéni eltérés" – mondja Papp Zsuzsanna. Régebben a szakértõk úgy vélekedtek, hogy a dupla feladat miatt késõbb indul meg a beszédfejlõdés. Azóta viszont kiderült, hogy ennél az álláspontnál nem vettek figyelembe bizonyos szocializációs feltételeket: az elmaradásokat jellemzõen az Egyesült Államok szegényebb bevándorló közösségeiben mérték, ahol a szülõk többet dolgoztak, kevesebb minõségi idõt tudtak a gyerekeikkel tölteni, és ez meglátszott a gyerekek nyelvi készségein, mikor bekerültek a pedagógiai intézményekbe.

Amit viszont mostanra az újabb és újabb vizsgálatok sorra megerõsítettek, hogy a kétnyelvûségnek hosszú távon egyértelmû elõnyei vannak.

Mit nyernek a kétnyelvû gyerekek?

A leglogikusabb válasz persze az, hogy sokkal könnyebben tanulnak a jövõben új nyelveket. Képzeljük csak el, ahogy a nyelv egy hálózatot képez az agyban. Aki kapásból két nyelvvel találkozik, az a két nyelvre egyetlen hálózatot hoz létre, amelyben bejáratottabbak, erõsebbek a kapcsolatok, és emiatt gyorsabban megy a tanulás, és könnyebb hozzáilleszteni az új információt egy már meglévõ sémához.

Ezzel szemben, amikor valaki egy nyelvvel nõ fel, akkor csak ahhoz az egyhez készül el a hálózat, majd késõbb, az idegen nyelv tanulásakor egy újabb, külön hálózat alakul ki. Ez egyszerûen több munka az agynak.

A kétnyelvû gyerekeknek a kiejtése is sokkal jobb lesz, mert nagyobb hangzókészletet sajátítanak el abban a korai szakaszban, amikor erre még lehetõségünk van. Késõbb már nem is halljuk feltétlenül a hangok árnyalatnyi különbségeit – emiatt alakul ki az akcentus.

Persze a többnyelvûség elõnyei nem érnek véget a nyelvtanulással. Ha egy közös elemet ki lehet emelni azokból, amit Papp Zsuzsanna felsorol, akkor az a

rugalmasság.

A kétnyelvûségnek ugyanis olyan hatása van a lelki és a szellemi fejlõdésre, amellyel a gyerekek megoldófunkciói, szociális készségei is rugalmasabbak lesznek. Például mivel egy kétnyelvû gyerek megszokta, hogy nem feltétlenül ért meg (azonnal) mindent, jellemzõen nem szorong vagy esik kétségbe egy ilyen helyzetben, hanem megpróbálja megoldani.

Hosszú távon a kétnyelvûség ráadásul az öregedés ellen is bevethetõ, mert jól ellensúlyozza a kognitív leépülést. Igaz, ezt a késõbb megtanult nyelvek aktív használatával is el lehet érni.

A kétnyelvûség persze nehéz feladatok elé is állíthatja az egész családot. Két kultúra találkozik, kétféle család, rendszer, életmód. Papp Zsuzsanna tapasztalata például az, hogy bár "a kétnyelvû gyereknek mindenhol örülnek, a külföldi pár vagy házastárs már nem egyértelmûen pozitív".

Az biztos, hogy egy ilyen állapot az egész család dinamikájára kihat: egyszerûen muszáj, hogy a családtagok rugalmasabbá váljanak, mert a család így tud egyben maradni.
Magyar Posta: bezárások jönnek július közepén
Megvan mi miatt mondhatott le a fideszes polgármester
23 milliót lopott fél év alatt a bábolnai takarítónő
Merkely: akár már nyáron is lehet újabb járványt okozni
Osztogatott a kormány: 6 milliárd a Bozsik Stadionra, 3 milliárd a szombathelyi utánpótlásnak
5 dolog amit nem tudtál Kósa Lajosról - pl. az év polgármestere lett 2001-ben
Jön az iskolaőrség: vegyes a fogadtatás
Szigorítás a gyógyhatású készítmények piacán
Több mint 150 vírusos beteget ápolnak a magyar kórházakban
Pekingi fenyegetés: ne adjanak állampolgárságot a menekülő hongkongiaknak
Tihany bajban: ha kell, elhordják a fél hegyet
Negatív rekord: ötvenezer új fertőzött az Egyesült Államokban
Undorító politikai húzás: Baranyi Krisztinát ábrázoló, primitív gúnyrajz lóg a leváltott polgármester asztalán
Orbán: Szerbia kivételével nem nyitjuk meg a nem EU-s országok előtt a határainkat
Orbán közlemény: Hiába kéri az EU, nem nyitjuk meg a határainkat
Elkezdődött: Havi egy szabadnap, sok cég kihasználja a rabszolgatörvényt
Garantáltan veszteséges lesz a hajdúnánási MotoGP-pálya de legalább jó drága lesz
Negyven métert repült az elütött kerékpáros
Ilyen amikor Angela Merkel hivatalosan is az EU ura
Valami történik: újra összeült az Operatív Törzs
Óriási tervek: új autópályát kap a Balaton az új félgyűrűvel
Megtalálták a gyermekét hátrahagyó szentesi anyát - sajnos már nem élt
Kollégájukhoz riasztották a mentősöket - nem tudták már megmenteni
Életbe léptek az adóváltozások: íme amiket tudni kell
Szó nélkül tűrik a multik Kósa Lajos tervét
Hivatalos bejelentés: Orbán visszaállította a kötelező korridor-használatot az országon átutazóknak
Mától szingli Vitray Tamás - megtörtént a válás
Gáspár Bea: Életmentő műtét és végkimerülés
Kásler szerint: százezrek az egészségügyben dolgozóknak, emelés a pedagógusoknak, minden oké
Magyar foci!!! - újabb külföldi érkezett a Puskás Akadémiához
Vége a járulékmentességnek - most lesz baj
Hivatalos: ezt kell tudnod az augusztus 20-án megtartott tűzijátékról
Nincs megállás, a Veszprémi sportot is bekebelezte Mészáros Lőrinc
615 milliót adott a kormány a ciszterci rend apartmanházára
Így lesz egy munkanélküliből önkéntes tartalékos katona
Bezárják az iskolákat, óvodákat Ausztria néhány járásában
Bemutató: tényleg védenek-e a maszkok
Percenként 60 arcmaszkot gyártunk Budapesten - őrületes mennyiség
Ügyes Putyin: akár 2036-ig hatalmon maradhat
A világ bezárkózott de Kína a Marsra küld robotot
Novák Katalin beszéde kiverte a biztosítékot a Néppártnál - átlépett egy határt
A megmaradt utasokat is bukja a MÁV: érthetetlen vidéki járatritkítás
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum