thepost / Magyarország / Budapest / 2020.01.29
THE POST
           
29
Hetedikben megbukott, ma iskolát vezet Miskolcon!
Ezt olvassák mások:
És Buddhákkal ellensúlyozza a Jézusokat. Portré Orsós Jánosról.

Ötévesen találkoztam először fehér emberrel, addig nem jártam a faluban, onnan pláne nem jött ki közénk senki. Pedig a cigánytelep a község egyik utcája, mégis kétszáz év választja el tőle.

Azon a napon óvodába vitt édesanyám, Terike néni fogadott, rácsodálkoztam a szemüvegére, olyat én addig sose láttam. Amikor anyám távozott, próbáltam beszélgetni a többiekkel, de senki nem értette a nyelvet, amit használtam, én pedig a magyart nem értettem. Meglógtam, senki nem keresett, se aznap, se később, ennyi volt az én ovis karrierem.

A telepen születtem, negyvennégy éve, Baranya megyében, Hidason. Tizennégy vályogviskó sorakozott egymás mellett, a mi kis szoba-konyhánkban kilencen éltünk huszonöt négyzetméteren, mindig a három legkisebb gyerek aludt az ágyban anyánkkal, a többiek a földpadlón, szalmazsákon háltak. Anyukám számára ez is nagy ugrás, a szülei teknővájásból éltek, faluról falura vándorolva kereskedtek; tízen testvérek, mindegyikük más településen jött világra, valahol félúton, zötyögő szekéren. Apukám is jól bánt a fával, komoly tekintélynek örvendett a telepen, hiszen volt négy osztálya és tudott írni, olvasni. Bennünket is ő tanított a betűvetésre, neki is köszönhetjük, hogy egytől egyig kijutottunk a telepről. Igaz, soha, sehol nem éreztem olyan biztonságban magam, mint ott, esténként közös tűz mellett gyűltek össze a családok, mindenki beszámolt a napjáról, a gyerekek, ha elfáradtak, befeküdtek, bealudtak valamelyik felnőtt ölébe. Sose éheztünk, s mindig tiszták voltunk.

Általánosba súlykedvezménnyel vettek fel: húsz kiló volt a minimum, én csak tizenhét kilót nyomtam,ám édesapám meggyőzte a bizottságot, hogy a három nagyobb testvérem majd segít cipelni helyettem a táskát.

Az iskolában tanultam meg rendesen magyarul. Igaz, olyan feladatokkal, mint például „keretezd be a déligyümölcsöket”, nem tudtam mit kezdeni. Fölfogtam a feladatot, de azt a fogalmat, hogy déligyümölcs, nem értettem. Aztán leesett, hogy biztos olyan gyümölcs, amit az emberek délben esznek. Mi viszont almát, szilvát, körtét ettünk, de azt a nap bármely szakában.

Hidason minden sváb famíliának megvolt a maga cigány családja, akit dolgoztatott, de nem pénz, hanem élelem járt a kertművelésért, a mosásért, a takarításért. Mély bizalmi viszony, melyre mindenki vigyázott, s nem emlékszem, hogy a falunkban valaha is lett volna cigány-nemcigány konfliktus. A kölcsönös tisztelet ellenére a kasztok még az iskolában is átjárhatatlannak bizonyultak, a státusz meghatározta az osztályzatokat, sose kaptam ötöst, még testnevelésből sem, pedig mindig én nyertem a tizenkét perces futást. Volt egy tanulópárom, sváb fiú, a szülei többször is szóltak a tanárnak az érdekemben, hogy „tudja ám jelesre a Jancsi”, mire az volt a válasz, hogy „a hármas elég lesz neki, nem?”.

Hetedikben megbuktam. Akkoriban bővítették a hidasi általánost, engem meg az egyik unokatestvéremet felmentett az órák látogatása alól és segédmunkásnak vezényelt a kőművesek mellé az igazgató úr.

Alig bírtam el a talicskát, nehezebb volt nálam, és szóvá tettem, inkább ülnék órán. Mondta az igazgató bá’, hogy „magadnak építed, öcsi”, azt feleltem, mert a szám nagy volt már akkor is, hogy „magamnak biztos nem”. Hatalmas pofont kaptam, aztán megbuktam, így vált bizonyítottá az állítás, hogy bizony élvezem én még jó ideig az intézmény vendégszeretetét. Nyolcadikból is csak úgy szabadultam, hogy megállapodtunk. „Igazgató bácsi, szeretnék dolgozni, várnak Bonyhádon, a zománcárugyárban, tessék engem elereszteni!” Megdicsért, hogy milyen őszinte vagyok, s négy nappal később már udvari segédmunkásként tevékenykedtem. Hamar kiemeltek, a dobozolóba kerültem, exportra csomagoltam, tizenhat évesen tizenkétóráztam, éjszakai műszakot vittem. Gyors voltam és pontos, a főnök nálam vette fel a normát, de előtte szóltak a nénik, a munkatársaim, hogy lassítsak, különben pórul járok.

Vittem haza a pénzt, öcsém taníttatása volt a cél, legyen ő az első a telepről, aki továbbtanul. Gyönyörűen alakult minden, de 1993-ban privatizálták a gyárat, s aki csupán nyolc általánossal bírt, mind utcára került, én is. Munkanélkülire kerültem, hat hónap pokol, aztán behívtak katonának Pécsre. Amikor elhangzott a nevem a legelső állománygyűlésen a hatszáz bevonuló között, hogy Orsós János, tizenketten vágtuk magunkat vigyázzba, csupa roma. „Anyja neve Orsós Mária.” Még mindig állva maradtunk heten. A többi ötszázkilencvenhárom katona persze röhögött, hogy ilyen sok egyforma cigány van, de a parancsnok rögtön kapcsolt, és kijelentette, hogy aki cigányozik, annak vele gyűlik meg a baja. Ezen túl annyi pozitívuma volt annak az egy évnek, hogy híztam kicsit, ötvenhét kilóról hatvanra.


A leszerelés után bekerültem a hidasi katolikus ifjúsági körbe, az istenhitet hoztam otthonról. Buzgólkodtam a plébánián, nyírtam a füvet, hasogattam a tűzifát, de a gyülekezetben néhány fehér néni rossz szemmel nézte, hogy cigány keveredik közéjük, azt pletykálták, nem lesz ennek jó vége, mert minden cigány lop.

Egy év kellett eljutni oda, hogy „jó, Jani, te kivétel vagy, te tán nem lopsz, rendes vagy, tisztán jársz, de az biztos, hogy nem tudsz úgy hinni Istenben, mint mi”. Kértem a plébánost, beszéljen a fejükkel, azt felelte, „ha összeveszek velük, többet nem hívnak vasárnapi ebédre”. Hát csoda, hogy szépen kezdtem kiábrándulni a „keresztényi szeretetből”?

1996-ban bekerültem Pécsre, az Amrita Egyesület és a Katolikus Karitasz által szervezett szociális gondozói képzésre. Hajtottam, megmondták, a három legjobbat felveszik az Amritába dolgozni. A főnökeim biztattak, hogy érettségizzem le. Megismerkedtem érettségizni vágyókkal, és rájöttem, nem sokkal vagyok lemaradva. Sok idő telt el az általános óta, huszonkét évesen kerültem gimnáziumba. Ahol hamar kiderült, hogy jogosak voltak azok az érzéseim, hogy tudom én az anyagot kettesnél jobban. Elsőben a magyartanárom benevezett az iskola helyesíróversenyére, ahol nyolcadik lettem. Gimnazistaként ültem be először étterembe, rántott sajtot kértem rizzsel, tartárral, amíg faltam, az járt a fejemben, hogy odahaza ebből négyen jóllaknának.

Az Amritában az lett az egyik feladatom, hogy keressem meg a továbbtanulni vágyó hátrányos helyzetű gyerekeket a Dél-Dunántúl falvaiban. Pécs érettségit adó iskoláiba kerültek ők aztán, az egyesület pedig olyan hátteret biztosított, amilyet középosztálybeli szülők adnak a gyerekeiknek: különórák, mozi, színház, nyári táborok. Egyre több gyerek jött Pécsre, mégsem voltam elégedett magammal, arra gondoltam, mi haszna a munkámnak, ha a saját településemről nem vonzok be senkit, ha a telepről senki sem tanul tovább.

Aztán 1998-ban Hidason létrehoztuk a roma kisebbségi önkormányzatot, én lettem a vezetője. Összehívtam a cigányokat, hogy évi ötszázötvenezer forintot kapunk az államtól, de, ha egyetértenek, ebből nem lesz se cigánybál, se csomagosztás, hanem ösztöndíj, ami azt jelenti, hogy eresszétek a városba tanulni a gyerekeket, én a roma önkormányzat költségvetéséből fizetem az útiköltségüket meg a kajájukat, s ami marad, egyenlően szétosztom közöttük ösztöndíjként. Egyetértettek, pedig egészen addig még szakmunkásképzőbe se ment senki a telepről. Az ösztöndíjra fújt a polgármester, aki már a kisebbségi önkormányzat megszervezését is ellenezte, hogy „ha a magyaroknak nem tudunk adni, akkor a cigányoknak miért jár?”. A programot ennek ellenére sikeresen végigcsináltuk. Úgy nyolcvanan éltünk akkor a telepen, mára tizenheten középiskolát végeztek, nyolcan érettségit szereztek, négyen jutottunk egyetemre, hárman végeztünk is.

Érdekes, hogy a falubeli tanároknak fájt a legjobban, hogy továbbtanulunk. Megfejtettem az okát: míg mi fölfelé lettünk mobilok, a hidasi pedagógusok családja lefelé, az igazgató fia az unokatestvéremmel együtt buszsofőr a Gemenc Volánnál, a magyartanár lánya manikűrös.

Egyre gyakrabban találkoztam a buddhizmussal. Úgy éreztem, hogy ez a vallás a demokráciához illeszkedik, míg a katolikusok a falu feudális világához tartoznak. 2001-ben beiratkoztam a Buddhista Főiskolára. Szerettem, klasszikus kínai nyelvet tanultam, Konfuciusz szövegeit fordítottuk szótárral, még ma is menne. Mégis azt vettem észre, hogy Buddha vallása egész mást jelent nekem, mint a pesti alterna

tív fiataloknak. Az osztálytársaim azon versengtek, ki tudja jobban megtekerni a lábát a lótuszülésben, ami engem nem vonzott.

Már azt hittem, elmarad a vallási élmény, amikor egyszer csak találkoztam a buddhizmus indiai valóságával. Ma Indiában azok követik Buddhát, akik elutasítják a kasztrendszert, az elnyomást. Ez már tetszett, mert a kasztrendszert én is utálom, hiszen amiben Hidason felnőttem, az bizony kasztrendszer. Harmincéves koromban beteljesült a gyermekkori álmom: eljutottam Indiába. És amit ott láttam, túltett minden elképzelésemen. A mesebeli díszletek megvoltak, a pálmafák, az elefántok, az ókori faragványok, de rám azok az óvodák, iskolák, kollégiumok, orvosi rendelők és takarékszövetkezetek tettek hatalmas benyomást, amiket mind az elnyomottak, a dalitok hoztak létre és működtetnek. Ők a vezetők, ők döntenek. Láttam a nagyszülők nemzedékét, akik írástudatlan faluszéli szegény emberek, és beszéltem az unokáikkal, a saját korosztályommal, akik mikrobiológusok, vasútmérnökök és rendőrparancsnokok. Ezt adta nekik a buddhizmus.

A modern indiai buddhista mozgalmat doktor Ámbédkar alapította, egy kaszton kívüli, vagyis az érinthetetlenek közé tartozó dalit férfi. Ámbédkar kiskorában a származása miatt nem részesülhetett rendes iskoláztatásban, csak az utcáról, az iskola ablaka elé kuporodva hallgathatta az órákat. És mint a mesében a legkisebb fiú: tanulni akart, tehetséges volt, egy maharadzsa fölfigyelt rá, támogatni kezdte a tanulmányait. Ámbédkar végül Londonban és New Yorkban szerzett diplomát, aztán hazatért Bombaybe. Ügyvédi irodát kívánt nyitni, keresett hozzá bérleményt, de amikor kiderült a származása, mindenhol visszautasították. Tisztára, mint engem, amikor megjelentem egy-egy addig kiadó albérletnél.

Amikor India elnyerte a függetlenséget, Ámbédkar lett az első kormány igazságügyi minisztere, ő szövegezte az alkotmányt. Elutasította a kasztrendszert, és öregkorában, 1956 októberében félmillió követőjétől kísérten a hindu vallásról áttért a buddhizmusra. Hat héttel később meghalt, az íróasztalára borultan találtak rá, de a mozgalma él, ma tízmillió lelket számlál. Jelszavaik: tanulj, szervezkedj, lelkesíts! Hirdette, hogy a sorsodért te vagy felelős, s tanulással tehetsz a legtöbbet önmagadért. A buddhizmusban nincs felelősséghárítás, nincs önfelmentés, hogy „isten akarta így”, s olyan sincs, hogy ha időben sikerül abszolválni az utolsó gyónást, akkor beslisszolhatok a mennyországba.

Arra gondoltam, miért is ne válthatnék vallást én is. Hiszen valami olyasmiben hiszek, hogy az ember teremtette meg az Istent a maga képmására. Abban viszont a legkevésbé sem hiszek, hogy a halálom után a túlvilágon együtt simogatom majd a cuki kis őzgidákat a nyilasokkal, mert az egész egyszerűen nem lenne fair dolog a Teremtőtől.

Az édesanyám az utolsó porcikájáig katolikus. Amióta megtudta, hogy buddhista lettem, igyekszik megmenteni a lelkemet, és teleaggatta a házamat monoteista szimbólumokkal, itt egy Jézus, ott egy Mária, még egy Jézus, Szent család, kisded, pásztorok. Mindezt néhány Buddhával próbálom ellensúlyozni. Egyelőre döntetlenre állunk. Az étkezésben viszont nincs vita köztünk, anyám csak cigányul beszél, és úgy is főz: most épp almás rétes tejföllel a menü, a világon nincs jobb ennél. Nem mellesleg anyukám segít a fiamat nevelni is.

Na de vissza a tanításhoz: 2007-re a Pécs-közeli Alsószentmártonban már három éve működött az iskolánk. Azt mondtuk, ez egy második esély iskola. Ami eufemizmus, hiszen olyan halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgoztunk, akiknek nem adatott meg az első esély, rögtön a másodikkal voltak kénytelenek kezdeni. A Waldorf módszer elemeivel tanítjuk őket, amit úgy fordíthatunk magyarra, hogy emberszámba vesszük a diákot. Az ország túlfelén, Sajókazán 2007 szeptemberében elindítottuk a Dr. Ámbédkar Iskolát. Később béreltünk tantermeket Hegymegen, Ózdon és Alsózsolcán, míg végül 2016-ban a londoni Badur Alapítvány adományából sikerült saját ingatlant vásárolnunk itt, Miskolcon. Ebben is Ámbédkar útmutatását követtük, aki úgy tartotta, „minél nagyobb városba mégy, annál inkább a tudásod számít, s nem a származásod”.

Egy időben esélyegyenlőségi szakértőként foglalkoztatott az aktuális kormány, minősítettem, értékeltem az uniós pénzre jelentkező hátrányos helyzetű települések pályázatait. Nem egyszer megesett, hogy megyek időpontra a polgármesterhez, belépek a községházára, és odaszól a portás, hogy nincs félfogadás, a segélyt nem ma osztják. Olyankor csöndesen azt feleltem, hogy „nem segélyért jöttem, hanem én vagyok az önök esélyegyenlőségi szakértője”. Nem mindenütt hitték el elsőre; Kazincbarcikán fölszóltak a titkárnőnek, aki lesietett, forgott, mintha tök üres lenne az aula, hogy hát hol az a szakértő. Egész egyszerűen levegőnek nézett.

Az Ámbédkar Iskolában az indiai modellt követjük: a döntéshozók az érintettek köréből kerülnek ki. Ezt az intézményt olyan szakemberek vezetik, akik cigánytelepen nőttek föl, és a saját bőrükön tapasztalták meg, hogy ki lehet törni. Egyre nehezebb a dolgunk: mára egyértelmű, hogy az iskolarendszer minden ponton kivezeti a szegényeket a minőségi oktatásból. A középosztály tudja, hogy az ő gyerekeit ez a kegyetlen szelekció nem érinti, az iskola is örül, hogy megszabadul a kolonctól, a szegények pedig képtelenek az érdekérvényesítésre. A halmozottan hátrányos helyzetű diákok kétharmada tizenhét évesen elhagyja a közoktatást, a szakiskolát sem végzi el, jobban megéri úgymond felnőtté válni. A közmunka tőlünk is elszívta, elszívja a legkiszolgáltatottabbakat. A tanfolyamokkal sem tudunk versenyezni, hiszen nincs pénzünk ösztöndíjakra. Amikor a munkaügyi központ elindít egy negyedéves, teszem azt, tésztakészítői tanfolyamot, s kínál havi hetvenezret, a diákjaink lelépnek, negyedévig megélnek, aztán persze nem kapnak tésztakészítői állást, de ide se jönnek vissza, inkább családot alapítanak, közmunkáznak, szóval elkallódnak. Esti tagozaton olyan fiatalokat is felveszünk, akiknek nincs meg a nyolc általánosuk, itt azt is megszerezhetik. És mindenkit arra biztatunk, hogy tanuljon meg angolul, jusson el addig, hogy megértse a körülötte zajló folyamatokat, szerezzen érettségit. A legutóbbi tanévben nyolcvan nappalisunk volt plusz harminc estis, miközben kétszáz diák is elférne.

Nem csupán tantárgyakat tanítunk, hanem a hétköznapi életben szükséges ismereteket, valamint emberséget és demokráciát is. Itt a falon az ebédmenü: a vakarótól a lasagnéig széles a skála… Az eklektikát nézed? A tibeti motívumoktól és a Mengyelejev-táblázattól a falusi falvédőkig és az angol igeidőkig mindennel találkozhatsz nálunk, a diákok maguk dekorálják a termeiket.

Kezdettől támogatók segítenek fenntartani az iskolát, a legbőkezűbb szponzorok nevét termek őrzik: van Innsbruck termünk és London termünk is. Innsbruckban testvériskolánk működik, Anton Mölk, egy ottani bolthálózat vezetője nyolcvanezer eurót gyűjtött nekünk szatyrok eladásából, de az állam pénze nélkül ez is kevés az életben maradáshoz.

Egyszerű a képlet: ha szakiskolába mész, akkor kapsz ösztöndíjat, ha gimnáziumba, akkor nem. A szegény családokból már senki nem jön érettségizni, mindenki tésztakészítő akar lenni. Most tavasszal úgy volt, államosítják iskolánkat. Azt a pár hónapot senkinek nem kívánom. Az járt a fejemben, vagy ezeket a gyerekeket tanítom, vagy senkit. Nem arra születtem, hogy a felső közép csemetéi elé álljak ki a katedrára, inkább lehúzom a rolót, s indulok sajtot csomagolni Franciaországba, Rokfortba, (egy rokonom rég kint van, segít, beállok a szalag mögé, legalább nyugtom lenne, s beosztással spórolnék annyit, amennyit ma idehaza keresek). Gyerekkorom hidasi cigánytelepéről az én generációmban vagyunk úgy százan, abból legalább harmincan nyugaton melóznak, gyárban. Jó ott nekik. Ott ők nem cigányok, hanem megbecsült munkások, s a gyerekeik nem cigány osztályba járnak, mert arrafelé nincs olyan.

Hatalmas szerencse, hogy rendeződött az iskolánk sorsa, talált megoldást az innovációs minisztérium, maradhatunk. Tán ösztöndíjat is ki tudunk szorítani a diákjainknak, Isten éltesse a döntéshozókat. Kérték, legyen belőlünk technikum, hát, technikum lesz belőlünk, érettségi plusz egy pályaorientációs év.

Nagy dolog ám, hogy az itt végzők úgy hozzák meg a pályaválasztási döntésüket, hogy képesek megszólalni angolul. Ők már nem tésztakészítők lesznek.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs /24.hu
Ezt olvassák mások:
Oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson! - köszönjük >>
Tóth Gabi újra üzent Schobert Norbinak -
Denevérleves - Újabb kínai "gasztro" videón akadt ki mindenki
132-re emelkedett a koronavírus miatt elhunytak száma
Koronavírus - hamisak voltak a korábbi adatok: legkevesebb 132 halott és közel hatezer fertőzött
Nagy baj lehet Budapesten: azonnal elkülönítették a Budapesten lázasan leszálló pilótát
Tóth Gabi újra üzent Schobert Norbinak -
Denevérleves - Újabb kínai "gasztro" videón akadt ki mindenki
132-re emelkedett a koronavírus miatt elhunytak száma
Koronavírus - hamisak voltak a korábbi adatok: legkevesebb 132 halott és közel hatezer fertőzött
Darabokra szedik Schobert Norbit a kommentelők a magassága miatt
Karanténba zárják Bódi Gusztiékat a koronavírus miatt
Két hónap börtönt kapott a tiszteletes, aki buborékos csomagolásba tekerte az egyik diákját
Undorítóan néz ki egy piac ott, ahonnan a koronavírus származik
Több magyar városban is megjelent a rettegett koronavírus réme
A koronavírus miatt kirúgták a horvát minisztert
Öt éve nem hajtott be annyi bírságot a MÁV, mint tavaly
Koronavírus: Budapest megszenvedi a kínaiak hiányát
Otthonszüléssel, papírok nélkül mert Magyarország egy izraeli cég
Videón, ahogy az apa testével védi lányát a tehervonattól a síneken
Orbánék Brüsszellel fizettetnék ki a családtámogatást
Durva videó: Tenger alatt száguldozó UFO-król beszélt az amerikai hadsereg volt hírszerzője
Elköltöztek a lemigránsozott pékek Gyergyóditróról
Hazahozzák a Vuhanban ragadt uniós állampolgárokat
Erős földrengés volt Jamaica partjainál, szökőárriadót rendeltek el
Pánik Budapesten: Magas lázzal vitték kórházba a Kínából érkező repülő elsőtisztjét
Franciaországban kimutattak egy újabb megbetegedést
Koronavírus: Egy nap alatt további 25 beteg halt meg
Orbán csakis a Várkert Bazárban tartja meg évértékelő beszédét
Nagy bejelentésekre számíthatunk: Február 16-án tartja évértékelőjét Orbán
Közel ötszáz háziorvosi praxis betöltetlen
Többen kamunak tartják a videót: Büntetőeljárás indult a magyar határt ostromló menekültek ellen
Reménysugár: A világon elsőként ausztrál tudósoknak sikerült újraalkotniuk a kínai koronavírust
Az egész világon körözik a vizes vb volt gazdasági igazgatóját
Rendőrök gumibotozták a tüntető tűzoltókat Párizsban
Videó: Felbolydult a község a Sri Lankáról érkezett vendégmunkások miatt
Milliós gyerektartásra kötelezték Pécsi Ildikó fiát
Újra nő az üzemanyagok ára
Ingyen tűzifát oszt a kormány a lakosságnak
Halálra éheztették 9 hónapos kislányukat
Rossz hír Magyarországnak: Menekültek százezreit küldhetik vissza a németek
Tovább nőtt az üresen álló orvosi praxisok száma
Az elavult finanszírozás okozza a kórházak eladósodottságát
Magas lázzal szállították el Ferihegyről a Sanghajból érkező gép elsőtisztjét
A Semmelweis Egyetemre is kiterjesztené a modelljét a kormány
Maszkban nyaralnak Thaiföldön a koronavírus miatt Bódi Gusztiék
A fedélzeti kamera vette fel, ahogy belecsapódik a budapesti aluljáró falába egy autó
Schobert Norbi: tömegével kapja a leveleket olyanoktól, akik igazat adnak neki
Vajna Tímea végleg elbúcsúzott a luxusvillától
A hatóságok adtak nevet a Dusnokon titokban született babának
Sokkoló: ezért ronthatott rá a feleségére egy kalapáccsal a frissen szabadult férj
Koronavírus Magyarországon: Mentő vitte el a Kínából érkező gép lázas pilótáját
Kitört a pánik Magyarországon: Mentő vitte el a Liszt Ferenc repülőtérről a Kínából érkező gép lázas pilótáját
Várkonyi Andrea és Zsidró Tamás: Csak a legszűkebb környezetünk tudta, hogy mi is van köztünk
Őszinte vallomás: Ez vezethetett Gesztesi Károly halálához
Droggal dobta fel ételeit egy kínai étterem, hogy a függővé vált vendégek visszatérjenek
Üzleti bénultság lett úrrá Kínán a koronavírus miatt
Ez elképesztő: az ablakokból kiabálva tartják egymásban a lelket a karanténba zárt város lakói
Németh Szilárd előre szólt, hogy Megerősödött a migrációs nyomás a déli határon
Olvasói levél: átvert egy gázszerelő 140 ezer forinttal
1 falu, 11 kilátó 264 millióból
Halálos biciklis gázolás: rommá törte Alfa Romeoját az ismert fitneszlány
DM termék visszahívás: Gyulladást okozhat egy termék
Változik a miatyánk szövege a katolikusoknál
Hózivatar tört be az országba, Budapest felé tart a hidegfront
Szabálytalanul parkoló Audi miatt állt az 51-es villamos
szabálytalanul parkoló Audi miatt állt az 51-es villamos
Kína duzzog, mert a koronavírusból rakták ki a kínai zászlót
Pánik Magyarországon: két típusú egészségügyi maszk készlete teljesen kifogyott
Megrohamozták az emberek a magyar patikákat
Kormány döntés: Kimenekítik a magyarokat Kínából
Ukrán csalók koronavírus elleni vakcinát árultak
Újabb cég rúgta fel a szerződését Norbiékkal: Ezentúl nem tudjuk partnernek tekinteni
A 11 milliós karantén város lakosságának majdnem fele elhagyta a várost
Friss: hét magyar kéri, hogy menekítsék ki őket Kínából
Segíts egy megosztással! - egy 6 éves kislányt keres a rendőrség!
Fölösleges kiadás: mégsem véd a maszk a koronavírus ellen
A hamis vagyonnyilatkozata miatt rúgtak ki egy minisztert - de nem nálunk
Egy tuning Opel Vectrat halásztak ki a Dunából
Bármikor kitörhet a járvány: azonnali intézkedést javasol a korábbi tisztifőorvos
Pár napon belül Magyarországra érkezik a kínai turistacsoport
Itt van Tibi atya válasza Kulcsár Edináéknak
Kiadták a sokkoló fotót Kobe Bryant lángoló helikopteréről
Tétlenül nézte végig a kamionos Nagykanizsán, ahogy meghal a társa
Börtönt kaphat egy Vuhanból hazautazó férfi, mert eltitkolta, hogy beteg
Kocsijával terelte nyáját egy pásztor a romániai autópályán
Egyre több a kínai turista Magyarországon
Orbán Viktor belbiztonsági főtanácsadója szerint a migránsok alagutat ásnak és megkeresik a gyenge pontokat
Cukiságbomba: ilyen egy kisgyerek mikor először kóstolja meg a fagyit
Schobert Norbi: a feleségem a szülészetről kilépve, frissen mosott hajjal, szépen kisminkelve, magassarkúban ott vár engem
Schobert Norbi újabb videója: Ha egy 160 centis nőről beszélünk, orvosilag körülbelül az 50 kiló az egészséges testsúly
Már a hívásnál szidalmazták a mentőket, ezért kellett rendőr is Csenyétére
Kiakadtak a kínai lányon, aki megevett egy denevért hogy megmutassa nincs baj
Szakad a hó Kékestetőn
Magyarország készen áll a fertőzött országokból érkező hallgatók fogadására
Videón, ahogy a migránsok megpróbáltak áttörni a határkerítésen Röszkénél
Kásler: Magyarországon két esetben merült fel a fertőzés gyanúja
Hazugság hogy gyerekekre veszélytelen a koronavírus: egy 9 hónapos csecsemő is a fertőzöttek között
Kásler Miklós : Minden magyar kórház felkészült az új koronavírusos betegek fogadására
Budapestre tartó kínai turisták miatt tört ki pánik
Ittas sofőrt fogtak a rendőrök: azt hitte egy keveset szabad inni
Már két koronavírusos fertőzést észleltek Németországban
Rendőrökkel vittek el egy csecsemőt: a szülők a gyermekre vonatkozó minden egészségügyi ellátást elutasítanak
Mégsem baleset volt? - Videó a Balogunyomnál történt halálos eset helyszínéről
Kódolt nyelven írnak a kínaiak a tomboló vírusról
Matolcsyék most hallgatnak: 338,52 forint egy euró
Túl lassan érkezett a segítség, ezért egyre többen és egyre ingerültebben hívták újra a 112-t
Akár 40 ezer is lehet a lappangó koronavírusos fertőzöttek száma
Egyre kevesebb a háziorvosi praxis
A szülők nem tudják mit csináljanak a döcögve induló kormány oktatási reformjával
Bődületes baromságok terjednek: aki hisz Jézusban arra nem terjed a koronavírus
Nyomoznak a szülők ellen, akik nem anyakönyvezték újszülött gyermeküket
Egy tízéves fiú késsel rabolt ki egy 13 éves lányt Budapesten
Hiába beszélnek felmelegedésről, még tartogat egy csavart az időjárás
Nem volt anyakönyve a négy hónapos dusnoki babának
Újabb tragikus repülőgép-szerencsétlenség történt
Rekord pénzt szedett be a MÁV bírságokból
Nem jár a szentendrei HÉV - Utasaink türelmét kérjük!
Horror Nyíregyházán: Kalapáccsal verte feleségét a frissen szabadult férj
Fordulat a veronai busztragédia ügyében - meghallgatták a koronatanút
Beperlik Tibi atyát Kulcsár Edináék
Ebbe bele is bukhat: már külföldön is Schobert Norbiról cikkeznek
Pánik Magyarországon is: már biztos, hogy Németországban is van koronavírusos fertőzött!
Mészáros Lőrincnek több pénze van, mint Venezuelának
Rendőrök szálltak meg egy házat Nyíregyházán
Évente 10 millió kutyát esznek meg a kínaiak
Kitépték a gazdája öléből, s megölték az apró kutyát
Újabb bolt szünteti meg az update termékek forgalmazását a Schobert Norbert féle botrány miatt
Ezért ölte meg az apját a 15 éves orgoványi fiú
Kína: eleinte nem vették elég komolyan a vírust
Eltüntették a fotóriportert, aki megrázó képeket közölt a kínai valóságról
Nagyobbra nőtt a hiány a tb-kasszában, mint amekkora 2009-ben volt
Soha nem volt még ilyen gyenge a forint
Ijesztő képet közöltek a koronavírus terjedéséről
Öt gyanúsítottja van a Borkai ügynek
Orbán kedvenc török oligarchájának is csurran havi pár millió a Türk Tanács miatt
Czeglédy-per: Az összes büntetőügyes bíró elfogultságot jelentett be a Szegedi Törvényszéken
Karanténba zárják a gödi Samsung-gyárban dolgozó kínai munkásokat
A koronavírus miatt lefújták a budapesti Fesztivált
Várhegyi Attila vette meg a Hollóházit
2,6 milliós jutalmat kaptak Rogán államtitkárai, a mentősök pedig 37 ezret
Migránspánik tört ki két Srí Lanka-i pékmester miatt
Nincs normális fűtés, kabátban tornáznak a gyerekek egy budapesti középiskolában
Hazudott a francia tanár a terroristákról, saját magát vágta meg
Terrorellenes Iszlám-szövetség alakult az ISIS ellen
Tengerbe fulladt az egész családja, mindenkit maradásra buzdít Szíriában
Ismét tömegverekedések és gyújtogatások voltak Németországban
Eltiltja-e gyermekét Liptai Claudia Gesztesitől?
THE POST
Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér, amit érzel, az a vélemény!
COPYRIGHT © 2019. minden jog fenntartva