thepost / Magyarország / Budapest / 2019.12.16
THE POST
           
16
Katasztrófával járna a magyar EU-kilépés, mégsem kizárt hogy ez következik!
Ez is érdekelhet:
Halálos tragédia: kigyulladt egy családi ház Somoskőújfalun
Az X-Faktor döntője előtt tudta meg Ruszó Tibi, hogy mást szeret a barátnője
Tévedésből utaltak a magyar nőnek 81 milliót, gyorsan vett két BMW terepjárót!
Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról készültek, hogy Magyarország kilép, illetve kilépett az unióból. Ebben a sem politikailag, sem gazdaságilag nem létező forgatókönyvben csak a Századvég elemzői találtak pozitív részeket, az elemzésre felkért egyik tanszékvezető egyetemi tanár viszont egyenesen azt állítja: ha tényleg kilépnénk az EU-ból, Magyarország kompországként végleg kikötne a keleti parton.

Mit veszítene Magyarország azzal, ha megszűnne a tagsága az Európai Unióban?

Ezt a kérdést teszi fel öt szerzőnek a Külgazdaság című kiadvány, a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirata legfrissebb számában. A kérdésre Csaba László, Csáki György, Deák Dániel, Gálik Zoltán és a Századvég (Horváth Diána – Molnár Dániel – Regős Gábor) válaszolnak.

Néhány hónapja Farkas Zoltán, a HVG gazdasági újságírója kétrészes elemzésben foglalkozott a Huxit kérdésével, ugyanis a „Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni az Orbán-kormány Magyarországot az Európai Unióból”.

A Külgazdaság nem kérte a szerzőktől annak taglalását, hogy milyen okból kifolyólag következik be a kiválás, nem is szűkítették csak a gazdaságra a témát, szabadon felkínálták az értelmezés lehetőségét. Az írás műfaja tudományos sci-fi, amit Csaba László, az MTA rendes tagja, a CEU és a Corvinus egyetemi tanára azzal vezet fel, hogy ma még egyértelműen hipotetikus a feltett kérdés, de a tételmondata az, hogy „ami néhány éve még elképzelhetetlen volt, a politikai folyamat összetevőinek megváltoztatása okán a lehetséges birodalmába került”.

Csaba László leírja, számos országban teret nyertek az EU-val nyíltan szembenálló, azt nem átformálni, hanem elhagyni kívánó erők, a hagyományos euroszkepticizmus helyét azok az erők vették át, amelyek az EU mint politikai értékközösség felszámolását, hat évtizedes történetének eltörlését tűzték zászlajukra. Csaba itt a német AfD-t, a görög Arany Hajnalt, a spanyol Podemost említi, de szól az olasz Öt Csillagról és az angol Munkáspártról is.


A Térkép és iránytű nélkül címet viselő írásában az egyetemi tanár azt írja, nem kétséges, hogy Magyarország – egy főre vetítve – Észtország után a legnagyobb nettó haszonélvezője a közösségnek, így mérhető módon veszítene az ország a kilépéssel. De a gazdasági mérlegelést egy sor tényező felülírhatja, így az érzelmek, a politikai számítás, a post-truth érvelésmód és a közösségi média uralma.

A hazai közéletben különösen – bár nem kizárólag – a radikális jobboldalon évtizedek óta jelen van az Európai Uniót a tőkés vállalatok világbirodalmi eszközének láttató, s ekképp a magyar függetlenséget súlyosan veszélyeztető imperialista szervezetként történő felfogás – írja.

Ráadásul mára egyre gyakoribb a „van élet az EU-n kívül is” érvelés, ami a harmadik Orbán-kormány idején abban csúcsosodott ki, hogy óriásplakátokra tette a kormány a Brüsszel-ellenességet. Ugyanakkor Csaba leírja, nem gondolja, hogy a magyar kormányzat „rejtett vagy valós célja az EU-ból történő kilépés lenne”, ugyanis a tartósan nettó haszonélvezői pozíció önmagában is ellene szól.

Orbánnak kell az EU?
A magyar miniszterelnöknek azonban nem csak gazdasági, hanem politikai okai is vannak a maradásra. Csaba szerint ugyanis csak akkor tud hatékony tényező maradni Európában és a világpolitikai porondon, ha „egy nagy, a döntéshozatalban meghatározó” szövetség markáns alakja, nem pedig a többség által vonalon kívülinek tekintett radikális csoport szószólója. Csaba szerint nem lehet kizárni – az elmúlt évek politikai és érzelmi logikáját követve –, hogy nálunk is elindulhat egy folyamat, amely az eddigieken túlmutat, de most azt írja:

a kilépés nem hozna semmiféle javulást.

Szerinte ugyanis van ugyan az EU-n kívül élet, de az nem jobb, hanem rosszabb, mint az unión belüli lét.

Keleten köt ki a kompország
De kanyarodjunk vissza egy kicsit a kérdés pénzügyi részéhez. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, Csáki György azt a címet adta a kérdést vizsgáló írásának, hogy: Huxit? Komolyan?, a bevezetőben pedig leírja, a világgazdaság egészének fejlődésére az integráció kibővülése és mélyülése a jellemző, de vannak, lehetnek dezintegrációs folyamatok és korszakok is. Csáki korábban csak elméletileg tartotta elképzelhetőnek, ám a Brexit óta már a gyakorlatban sem elképzelhetetlen.

Legfeljebb azt az óvatos előrejelzést fogalmazhatom meg, hogy a poszt-brexit élet Nagy-Britannia számára felettébb előnytelen lesz.

Csáki idézi Schmidt Mária korábbi szavait, aki azt mondta, addig kell az EU-ban maradni, amíg annak több az előnye, mint a hátránya. A tanszékvezető szerint ha valóban elkezdünk gondolkodni a Huxit lehetséges következményeiről, akkor „azonnal beleütközünk minden hosszú távú előrejelzés alapvető nehézségébe: azt tudjuk, hogy mi lesz egy bizonyos – viszonylag hosszabb – idő után, de azt nem tudjuk, mi lesz addig, hogyan jutunk el oda?” Majd leírja:

az EU-ból érkező vissza nem térintendő támogatások nélkül összességében legalább két százalékpontos növekedéslassulással számolhatnánk.

Csáki szerint egy Huxit teljesen felforgatná a magyar külgazdaságot, ugyanis a magyar export több mint 80 százaléka EU-tagállamokba irányul, az importban pedig az EU részaránya valamivel alacsonyabb. „Kikerülve az EU-ból a piac többé-kevésbé jelentős részét elveszítené a magyar gazdaság – ráadásul hosszabb idő alatt, folyamatosan, így a negatív hatások és következmények is elhúzódnának.” Felborulna a külkereskedelmi mérleg, a folyó fizetési mérleg és növekedne a külső adóssága is Magyarországnak.

Egy esetleges Huxit kitaszítaná az országot a nemzetközi fejlőd

és főirányából.

A tanszékvezető írását azzal zárja, hogy a „rendszerváltás után sokan hitték, hogy a polgári szabadság és a demokrácia már megvalósult, a prosperitásra még várni kell egy kicsit. Harminc év nem volt ehhez elég (és most a polgári szabadság és a demokrácia állapotáról nem is beszélek). Még most is kompországnak érezhetjük magunkat. Egy esetleges Huxit ezt a gondot megoldaná: egyszer és mindenkorra kikötnénk a keleti parton.”

Hitler, Harmadik Birodalom, EU

A Corvinus egyetemi tanára, Deák Dániel Egy Huxit lehetséges jogi következményei című írásában azt írja, ha bekövetkezik a magyar kilépés, „akkor az minden bizonnyal egy olyan kormányzat alatt történhet meg, amelynek működése alapvetően eltér a nemzetközileg elfogadott demokratikus és jogállami normáktól”. Másként ugyanis Deák szerint józan ésszel aligha képzelhető el, hogy egy olyan külső kapcsolatoknak kitett és sérülékeny ország számára, mint Magyarország, vonzó perspektíva lenne az élet az unión kívül.

Írásában Deák sorra veszi a tagság előnyeit és hátrányait, előbbinél a nettó haszonélvezői státuszt említi elsősorban, de az ország megnyitotta piacait a tagállamok előtt – jönnek a dömpingáron értékesített termékek és szolgáltatások. Úgy fogalmaz, a Huxit a Brexit után az EU számára nem jelenthet megrázkódtatást, sőt az unió megszabadulhat az integrációs politika kerékkötőitől. Majd Deák leírja, mi lesz a kiválás következménye:

a kilépés felszámolja ugyan az illiberális magyar állam túlhatalmának máig legjelentősebb korlátját, nemzetközi kötelékek azonban még maradnak;
a hazánkban letelepedett vállalkozások a kilépés után nem nyithatnak majd szabadon fióktelepet az EU-s tagállamokban;
Erasmus-hallgatók már nem lesznek nálunk;
visszajön a határellenőrzés is.
Deák az utószójában leírja, a Huxit a Facebookon már realitás. „A funkcionális racionalitás anyagi alapjait megteremtő kapitalista gazdaság és a politikai önkény házasságából született meg a náci rendszer, és a körülmények ilyen együttállására van szükség ahhoz is, hogy Magyarország ne a Népszövetséget hagyja el, mint

tette azt Hitler Harmadik Birodalma, hanem az Európai Uniót.”

Alku nélkül

A Brexit tanulságai a Huxit számára címmel írta meg gondolatait a témában Gálik Zoltán, a Corvinus egyetemi docense. Ahogy a brit, úgy az esetleges magyar kiválás is megoldandó bonyodalmak sokasságát jelentené, ráadásul Magyarország – ellentétben az Egyesült Királysággal – nem a világ ötödik legnagyobb gazdasága. Gálik hosszan elemzi, hogyan érintené Magyarországot a puha és a kemény Huxit, utóbbinak a lényege, hogy ezzel a kilépési formával az uniós jogok és kötelezettségek megszűnnek, „nem történne meg a közös piachoz való hozzáférés kialakítása, sem a vámunió fenntartása”.

Gálik az írását azzal zárja, hogy az EU összetett és hatékonyan működő külkapcsolati rendszerének felváltása egy saját rendszerrel évtizedekre elnyúló feladat, amely „a rosszabb alkupozíció miatt szinte biztos, hogy kevesebb előnyt hozhat”.

Sci-fi közgazdász módra

Írást közöl a témában a Századvég is, Horváth Diána, Molnár Dávid és Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató munkatársai, Mit veszítene Magyarország a Huxittal? – avagy a sci-fi közgazdász módra címmel. A szerzők megjegyzik, a levél, amiben felkérték őket a tanulmány megírására, a veszteségekre kérdez rá, ők azonban kitérnek a vélt vagy valós nyereségekre is. A hármas is kemény és puha forgatókönyv-elképzeléseket vázolnak fel, a kemény Huxit azt jelenté, hogy „elveszne az unió által biztosított védőháló", amely gazdasági sokkok és nehézségek esetén segítséget jelent. Egy esetleges kilépéssel Magyarország számára megszűnne a schengeni övezet jelentette előny is, igaz, itt a szerzők megjegyzik,

az övezet sikeressége az utóbbi időszakban megkérdőjeleződött.

Szerintük hazánk egyik fontos vonzereje, az uniós piacok könnyű elérhetősége, valamint „a kormányzati támogatási programok lehetnek a jövőben is. A Huxit révén az előbbi versenyelőnyről mondanánk le”, ha az esetleges kilépés úgy történne meg, hogy nem születnének külön alkuk a kérdésben az Európai Bizottsággal – ugyanis a Századvég elemzői szerint erre megvan a lehetőség.

A szerzőhármas leírja, a kilépés egyik legnagyobb előnyét: kiszélesedne a gazdaságpolitikai mozgástér. Ugyanis úgy látják, hogy ez a mozgástér most a „brüsszeli bürokrácia” által korlátozott az uniós gazdaság egészének sikeressége érdekében.

További előnyként a vámunióból való kilépést és a szabad kereskedelempolitika visszaszerzését lehet még megemlíteni, ahogy a Brexit-kampány idején is ez volt az egyik sarokpont.

A kilépés érintené a munkavállalókat is, akik nyugatra mentek dolgozni, számukra megszűnne a szabad munkavállalás joga, de „a hazatérő munkavállalók révén enyhülhetnek a munkaerőhiány, és a tapasztalt, idegen nyelvet beszélő munkavállalók bevonásával akár még a termelékenység is javulna”.

Gazdasági szempontból tehát az EU-ból való kilépés lehetne akár siker is, írják az elemzők, amennyiben annak során „számunkra előnyös megállapodásra tudunk jutni az Európai Bizottsággal”. (Ez tehát különalkukkal megkötött, puha kilépést vázol fel elméleti síkon.) Azonban az ilyen kilépés nem érdeke az EU-nak, ahogy azt a Brexit esetén látjuk.

De a Századvég-írás leszögezi, a magyar lakosság 79 százaléka szerint az ország inkább profitál az EU-tagságból, egy esetleges kilépési népszavazáson csupán 17 százalék szavazna igennel. Az Eurobarometer-kutatásból azt a következtetést vonják le a szerzők, hogy a Huxit valószínűsége körülbelül 0 százalék. Közgazdászként nem értik, miért merül fel mégis időről időre a kilépés gondolata. Ez szerintük a fantasztikum világa, aminek – ahogy fentebb bemutattuk – a

Századvég szerint mégis lehet előnye.
Oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson! - köszönjük >>
Ez is érdekelhet:
Közel két milliárd állami támogatást kap a Köves Slomó vezette Fidesz-közeli zsidó kisegyház
Hivatalos: kínai egyetem nyithat kampuszt Budapesten
Állami támogatásból építhet saját színházat Köves Slomó Fidesz-közeli zsidó kisegyháza
Hírhez tartozó kép:
Közel két milliárd állami támogatást kap a Köves Slomó vezette Fidesz-közeli zsidó kisegyház
Hivatalos: kínai egyetem nyithat kampuszt Budapesten
Hivatalos: kínai egyetem nyithat kampuszt Budapesten
Állami támogatásból építhet saját színházat Köves Slomó Fidesz-közeli zsidó kisegyháza
Halálos tragédia: kigyulladt egy családi ház Somoskőújfalun
Az X-Faktor döntője előtt tudta meg Ruszó Tibi, hogy mást szeret a barátnője
Tévedésből utaltak a magyar nőnek 81 milliót, gyorsan vett két BMW terepjárót!
A bíróság előtt Terike, aki elverte a véletlenül neki utalt 81 milliót
Akár 18 fok is lehet a héten
Két vetélytársunk maradt az EU legszegényebb országa címért
Azok a szakkollégiumok amelyek kiálltak a CEU mellett, most kevesebb pénzt kaptak
Bombariadó és tömegverekedés miatt lett vége a koncertnek Szombathelyen
Orbán büszke a Puskás Arénára: éjjel-nappal világítania kell
Óriási a botrány: Egy híján az összes sebész felmondott a pesti kórházban
72 éves korában elhunyt Benkő Dániel
Az Aldinál 363 ezer forintra emelik a béreket
A szombathelyi kalapácsos ámokfutó követte el a győri gyerekgyilkosságokat
A Rendőrség sem teheti be a lábát a közpénzből működtetett Türk Tanács irodájába
Erdogan: A világ muszlimjainak egyesülniük kell a Nyugat ellen
Schmidt Mária: Ki kell lépni az unióból!
Odalépett az Audinak a próbaúton - nem semmi pusztítást okozott
Ellepték a külföldiek Magyarországot - főleg Romániából, Szlovákiából és Ausztriából jöttek
Őket keresi a rendőrség - az egészségügyi központ területén loptak
A sokadik vereség zsinórban: ismét kikapott a Haladás
Segíts egy megosztással - eltűnt kislányt keres a rendőrség
Segíts egy megosztással! - Angol bulldog kiskutya gazdisodna
Ha a korrupció hasmenést okozna, akkor a parlamentben rengeteg pad helyett pottyantós WC kellene
Külföldi sajtó: Magyarországon a korrupciónak egyedinek mondható formája épült ki
Egymás ellen fordítja az orvost és betegét az új tb-törvény
Háború: Boris Johnsonék nekimennek a BBC-nek
Kulka János Koncz Zsuzsával énekel - videó
Michelisz világkupa-győztes a WTCR-ben
Többen is eltalálták a hatos lottó nyerőszámait
Milliós gyerektartásra kötelezték Pécsi Ildikó fiát
Újra nő az üzemanyagok ára
Ingyen tűzifát oszt a kormány a lakosságnak
Halálra éheztették 9 hónapos kislányukat
Rossz hír Magyarországnak: Menekültek százezreit küldhetik vissza a németek
A magyar kormánynak fontos a klímavédelem, de azért továbbra is ellehetetleníti a szélerőművek-építését
Orbán: esélyt látok arra, hogy a jövőben románoknak és a magyaroknak közös céljaik lehessenek
Orbán a budai Ybl-villát adja ingyen a Türk Tanács irodájának
A kormány a Puskás Aréna éjszakai kivilágításáról: Budapest méltán híres éjszakai látképének elmaradhatatlan része
Nyolcszáz hátrányos helyzetű iskolással fotózkodott Kövér László
A magyar kormány szerint a határ térségében is egyre nehezebb a biztonsági helyzet
Pénzfelvétel közben fosztottak ki embereket Budapesten
Milliárdos büntetést kapott a Vodafone a GVH-tól
Egyre több a pályázat nélkül odaadott trafik
Mészáros Lőrinc egykori cége is nagyot nyert, amikor az állam 55 milliárd forintot szétosztott innovációra
Veszprém: Befőttesüvegekkel dobálta az autókat egy 81 éves férfi
Elutasítja Manfred Weber a Fidesz visszafogadását az Európai Néppártba
A kihalás széléről sikerült visszahozni tíz állatfajt
Dobogókőn és Kékestetőn már fehér minden
Százmillióért vettek ajándékokat a nyugdíjasoknak a választások előtt Újpesten
Kávéra és teára 15 millió forintot költött a korábbi újpesti önkormányzat.
Milliókat szerzett egy unokázós csaló Kaposváron
Megvan az X-Faktor győztese
Engedélye nem volt, csak fideszes tulajdonosa - Pénzbüntetést kapott az illegális fideszes zughotel
A TEK újra kivonult - jászol és fegyverek egy helyen
A francia motorokat ontja magából a szentgotthárdi Opel gyár
Fullasztó meleg van Ausztráliában - terjednek a bozóttüzek
Ráírnák a rendszámot a gyorséttermi zacskóra, hogy tudni lehessen, ki dobta el
Kivándorlási hullám: több ezer magyar gyermeket veszítünk el évente
Még Romániában is többet tud költeni a lakosság, mint Magyarországon
A felcsúti akadémia 106 milliós ajándékot kap
Az új TB törvény: idén 75 ezer beteget kellett volna hazaküldeni ellátás nélkül
Kidobták Orbán barátját a Szabadságpártból
Orbán Viktor gratulált Boris Johnsonnak, hogy érvényesítette népe akaratát
A skótok többsége az EU-ban akar maradni, jöjjön a függetlenségi népszavazás
Csak tűz esetén mehetnek be a hatóságok a Türk Tanács budapesti irodájába, aminek a működését a magyar állam fizeti
Százezrével veszik a magyarok a kínai műfenyőt
Brutális módon akarta kivégezni áldozatát egy betörő kiskunhalason
41 tevét és egy oázist kínáltak Schmuck Andor feleségéért
Időjárás: igazi pofon jön karácsonykor
Világhírű énekesnő támadt neki Soros Györgynek
Kiszállt a zughoteles cégből, állítja a fideszes képviselő
Megindult a trükközés a nagycsaládi autós támogatásért
Nemzetközi botrány: Haza akarnak toloncolni egy 16 éves magyar lányt
Józsefváros: A Macskafogó hősei elfoglalták egy panelház oldalát
Halálos tragédia az M5-ösön
Ha a vizitdíj kiverte a biztosítékot, akkor ebből még nagyobb balhé lesz
260 millióval drágultak a Fradi-edzőpályák
Megindították az eljárást a kgfb-díjak képzése miatt
Itt a gyalogosnak járt volna egy durva helyszíni bírság
Gazdag karácsony: több mint 1 milliárd forintot kapott Felcsút sportfejlesztésre
A magyar kormány felpörgeti paksi bővítést
Orbán az EU-ról: Nem győztünk, de esélyt teremtettünk a győzelemre
Deutsch: disznóság, hogy a 22 éves kora és az egyetemi végzettség hiánya miatt támadnak valakit
Az uniós nagykövetek elé kerül Kovács Zoltán ámokfutása
Túladott volna egyik legfontosabb örökségén Vajna Tímea, de közbeléptek
Iskolás fegyveres rablókat fogtak Budapesten
Átszelte Amerikát egy önvezető kamion
Hivatalosan tolvajozták le Matolcsyt
Blokád alá vette az ellenzék a szerb köztévét
Vizsgálóbizottság alakul Kispesten a korrupciógyanús ügyek vizsgálatára
Szijjártó: Mi egy erős Európai Unióban vagyunk érdekeltek
Négy új helikoptert vásárolt a magyar kormány - végre
Tizenegy autó karambolozott az M1-M7-es kivezetőn
Három óra alatt három sofőr húzott el a rendőrök előtt 150-nél többel
Határ stop a fertőzések miatt: egy kiló almát sem lehet behozni
Megérkezett a kötelező E10-es benzin - nem minden autó fogja szeretni
Letöltendő börtönt kapott egy kamionos egy előzés miatt
Meghalt Danny Aiello, a Keresztapa II színésze
Rengeteg ember megijedt a törökbálinti földrengés miatt
DK: Orbán állítsa vissza a svájci indexálást a nyugdíjak számításánál!
A magyarok gyűjtötték, Lévai Anikó meg tonnaszámra viszi külföldre
A kormány szerint szégyen, hogy 10 millió magyar nem tudja kifizetni a szegények tb-jét
Németh Szilárd már publikál is
Én végeztem az újraélesztést nem a trolivezető
Tetveket jelentett egy utas a vonaton, a MÁV azonnal lépett
ByeAlex teljesen kiakadt a bundavád miatt: Előre eldöntött, hogy ki nyeri az X-Faktort?
Vörösiszapper súlyosbítás: évekre rács mögé kerülnek a vádlottak
Óriási baki: műtét közben végig ébren volt a beteg
Csalók élnek vissza Cseke Katinka nevével
Késett, drágább lett, de elkészült az országgyűlési irodaház
Az évtized utolsó teliholdja lesz ma
Novák Katalin: Zsófi több nyelvet beszélő, világot látott fiatal nő
Novák Katalin: Rácz Zsófia látja a mindennapi problémákat
Eltörölt rendelet: Nem lehet többé 1 forintért parkolni
Több millió ember számára luxus a vezetékes víz
Két gyermek megsérült egy teherautóról leeső pótkerék miatt
A klímavédelmet nem lehet az emberekkel megfizettetni
5 milliárdos költözés: Budai palotába költözött a Nemzeti Nyomozó Iroda
Nem vicc, tényleg visszajön a 17 fok
Kiderült: szállodája van egy fideszes képviselőnek
A magyar kéziválogatott kijutott az olimpiai selejtezőre
Ferencváros sem fizet a leváltott fideszeseknek a szabadságokért
Hivatalos: Folytatódhat a Szomszédok
Nem is a trolivezető élesztette újra a 19 éves lányt
Fontos változás jön a nyugdíjakkal kapcsolatban az új törvény elfogadása miatt
Iskolai rendőrségen gondolkodik a kormány
Orbán: Nem engedhetjük meg a brüsszeli bürokratáknak...
Villanyoszlop vágott ketté egy teherautót Budapesten
Havi 800 ezerért keres a Fidelitas munkaerőt
A világ végleg elbúcsúzik a fehér decemberektől
A Vatikán a szegényeknek szánt pénzt másra költi
A legfontosabb minisztériumok élére kerültek nők Finnországban
Újbuda szerződést bont Mága Zoltánnal
Egy kis területet zárnak le 27 állam- és kormányfő kedvéért Brüsszelben
Megzsarolta Orbán az Európai Uniót
Akár 16 fok is lehet a jövő héten
Hazudott a francia tanár a terroristákról, saját magát vágta meg
Terrorellenes Iszlám-szövetség alakult az ISIS ellen
Tengerbe fulladt az egész családja, mindenkit maradásra buzdít Szíriában
Ismét tömegverekedések és gyújtogatások voltak Németországban
Eltiltja-e gyermekét Liptai Claudia Gesztesitől?
THE POST
Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér, amit érzel, az a vélemény!
COPYRIGHT © 2019. minden jog fenntartva