thepost / Magyarország / Budapest / 2019.08.21
THE POST
           
21
Katasztrófával járna a magyar EU-kilépés, mégsem kizárt hogy ez következik!
Ez is érdekelhet:
Rengetegen választják Mészáros biztosítóját! - pár hónap alatt 1,5 milliárdos nyereség!
Már a Nemzeti Közmű is Mészáros egészségbiztosítását árulja!
Orbán: örülök, hogy részem lehet Magyarország sikereiben!
Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról készültek, hogy Magyarország kilép, illetve kilépett az unióból. Ebben a sem politikailag, sem gazdaságilag nem létező forgatókönyvben csak a Századvég elemzői találtak pozitív részeket, az elemzésre felkért egyik tanszékvezető egyetemi tanár viszont egyenesen azt állítja: ha tényleg kilépnénk az EU-ból, Magyarország kompországként végleg kikötne a keleti parton.

Mit veszítene Magyarország azzal, ha megszűnne a tagsága az Európai Unióban?

Ezt a kérdést teszi fel öt szerzőnek a Külgazdaság című kiadvány, a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirata legfrissebb számában. A kérdésre Csaba László, Csáki György, Deák Dániel, Gálik Zoltán és a Századvég (Horváth Diána – Molnár Dániel – Regős Gábor) válaszolnak.

Néhány hónapja Farkas Zoltán, a HVG gazdasági újságírója kétrészes elemzésben foglalkozott a Huxit kérdésével, ugyanis a „Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni az Orbán-kormány Magyarországot az Európai Unióból”.

A Külgazdaság nem kérte a szerzőktől annak taglalását, hogy milyen okból kifolyólag következik be a kiválás, nem is szűkítették csak a gazdaságra a témát, szabadon felkínálták az értelmezés lehetőségét. Az írás műfaja tudományos sci-fi, amit Csaba László, az MTA rendes tagja, a CEU és a Corvinus egyetemi tanára azzal vezet fel, hogy ma még egyértelműen hipotetikus a feltett kérdés, de a tételmondata az, hogy „ami néhány éve még elképzelhetetlen volt, a politikai folyamat összetevőinek megváltoztatása okán a lehetséges birodalmába került”.

Csaba László leírja, számos országban teret nyertek az EU-val nyíltan szembenálló, azt nem átformálni, hanem elhagyni kívánó erők, a hagyományos euroszkepticizmus helyét azok az erők vették át, amelyek az EU mint politikai értékközösség felszámolását, hat évtizedes történetének eltörlését tűzték zászlajukra. Csaba itt a német AfD-t, a görög Arany Hajnalt, a spanyol Podemost említi, de szól az olasz Öt Csillagról és az angol Munkáspártról is.


A Térkép és iránytű nélkül címet viselő írásában az egyetemi tanár azt írja, nem kétséges, hogy Magyarország – egy főre vetítve – Észtország után a legnagyobb nettó haszonélvezője a közösségnek, így mérhető módon veszítene az ország a kilépéssel. De a gazdasági mérlegelést egy sor tényező felülírhatja, így az érzelmek, a politikai számítás, a post-truth érvelésmód és a közösségi média uralma.

A hazai közéletben különösen – bár nem kizárólag – a radikális jobboldalon évtizedek óta jelen van az Európai Uniót a tőkés vállalatok világbirodalmi eszközének láttató, s ekképp a magyar függetlenséget súlyosan veszélyeztető imperialista szervezetként történő felfogás – írja.

Ráadásul mára egyre gyakoribb a „van élet az EU-n kívül is” érvelés, ami a harmadik Orbán-kormány idején abban csúcsosodott ki, hogy óriásplakátokra tette a kormány a Brüsszel-ellenességet. Ugyanakkor Csaba leírja, nem gondolja, hogy a magyar kormányzat „rejtett vagy valós célja az EU-ból történő kilépés lenne”, ugyanis a tartósan nettó haszonélvezői pozíció önmagában is ellene szól.

Orbánnak kell az EU?
A magyar miniszterelnöknek azonban nem csak gazdasági, hanem politikai okai is vannak a maradásra. Csaba szerint ugyanis csak akkor tud hatékony tényező maradni Európában és a világpolitikai porondon, ha „egy nagy, a döntéshozatalban meghatározó” szövetség markáns alakja, nem pedig a többség által vonalon kívülinek tekintett radikális csoport szószólója. Csaba szerint nem lehet kizárni – az elmúlt évek politikai és érzelmi logikáját követve –, hogy nálunk is elindulhat egy folyamat, amely az eddigieken túlmutat, de most azt írja:

a kilépés nem hozna semmiféle javulást.

Szerinte ugyanis van ugyan az EU-n kívül élet, de az nem jobb, hanem rosszabb, mint az unión belüli lét.

Keleten köt ki a kompország
De kanyarodjunk vissza egy kicsit a kérdés pénzügyi részéhez. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, Csáki György azt a címet adta a kérdést vizsgáló írásának, hogy: Huxit? Komolyan?, a bevezetőben pedig leírja, a világgazdaság egészének fejlődésére az integráció kibővülése és mélyülése a jellemző, de vannak, lehetnek dezintegrációs folyamatok és korszakok is. Csáki korábban csak elméletileg tartotta elképzelhetőnek, ám a Brexit óta már a gyakorlatban sem elképzelhetetlen.

Legfeljebb azt az óvatos előrejelzést fogalmazhatom meg, hogy a poszt-brexit élet Nagy-Britannia számára felettébb előnytelen lesz.

Csáki idézi Schmidt Mária korábbi szavait, aki azt mondta, addig kell az EU-ban maradni, amíg annak több az előnye, mint a hátránya. A tanszékvezető szerint ha valóban elkezdünk gondolkodni a Huxit lehetséges következményeiről, akkor „azonnal beleütközünk minden hosszú távú előrejelzés alapvető nehézségébe: azt tudjuk, hogy mi lesz egy bizonyos – viszonylag hosszabb – idő után, de azt nem tudjuk, mi lesz addig, hogyan jutunk el oda?” Majd leírja:

az EU-ból érkező vissza nem térintendő támogatások nélkül összességében legalább két százalékpontos növekedéslassulással számolhatnánk.

Csáki szerint egy Huxit teljesen felforgatná a magyar külgazdaságot, ugyanis a magyar export több mint 80 százaléka EU-tagállamokba irányul, az importban pedig az EU részaránya valamivel alacsonyabb. „Kikerülve az EU-ból a piac többé-kevésbé jelentős részét elveszítené a magyar gazdaság – ráadásul hosszabb idő alatt, folyamatosan, így a negatív hatások és következmények is elhúzódnának.” Felborulna a külkereskedelmi mérleg, a folyó fizetési mérleg és növekedne a külső adóssága is Magyarországnak.

Egy esetleges Huxit kitaszítaná az országot a nemzetközi fejlőd

és főirányából.

A tanszékvezető írását azzal zárja, hogy a „rendszerváltás után sokan hitték, hogy a polgári szabadság és a demokrácia már megvalósult, a prosperitásra még várni kell egy kicsit. Harminc év nem volt ehhez elég (és most a polgári szabadság és a demokrácia állapotáról nem is beszélek). Még most is kompországnak érezhetjük magunkat. Egy esetleges Huxit ezt a gondot megoldaná: egyszer és mindenkorra kikötnénk a keleti parton.”

Hitler, Harmadik Birodalom, EU

A Corvinus egyetemi tanára, Deák Dániel Egy Huxit lehetséges jogi következményei című írásában azt írja, ha bekövetkezik a magyar kilépés, „akkor az minden bizonnyal egy olyan kormányzat alatt történhet meg, amelynek működése alapvetően eltér a nemzetközileg elfogadott demokratikus és jogállami normáktól”. Másként ugyanis Deák szerint józan ésszel aligha képzelhető el, hogy egy olyan külső kapcsolatoknak kitett és sérülékeny ország számára, mint Magyarország, vonzó perspektíva lenne az élet az unión kívül.

Írásában Deák sorra veszi a tagság előnyeit és hátrányait, előbbinél a nettó haszonélvezői státuszt említi elsősorban, de az ország megnyitotta piacait a tagállamok előtt – jönnek a dömpingáron értékesített termékek és szolgáltatások. Úgy fogalmaz, a Huxit a Brexit után az EU számára nem jelenthet megrázkódtatást, sőt az unió megszabadulhat az integrációs politika kerékkötőitől. Majd Deák leírja, mi lesz a kiválás következménye:

a kilépés felszámolja ugyan az illiberális magyar állam túlhatalmának máig legjelentősebb korlátját, nemzetközi kötelékek azonban még maradnak;
a hazánkban letelepedett vállalkozások a kilépés után nem nyithatnak majd szabadon fióktelepet az EU-s tagállamokban;
Erasmus-hallgatók már nem lesznek nálunk;
visszajön a határellenőrzés is.
Deák az utószójában leírja, a Huxit a Facebookon már realitás. „A funkcionális racionalitás anyagi alapjait megteremtő kapitalista gazdaság és a politikai önkény házasságából született meg a náci rendszer, és a körülmények ilyen együttállására van szükség ahhoz is, hogy Magyarország ne a Népszövetséget hagyja el, mint

tette azt Hitler Harmadik Birodalma, hanem az Európai Uniót.”

Alku nélkül

A Brexit tanulságai a Huxit számára címmel írta meg gondolatait a témában Gálik Zoltán, a Corvinus egyetemi docense. Ahogy a brit, úgy az esetleges magyar kiválás is megoldandó bonyodalmak sokasságát jelentené, ráadásul Magyarország – ellentétben az Egyesült Királysággal – nem a világ ötödik legnagyobb gazdasága. Gálik hosszan elemzi, hogyan érintené Magyarországot a puha és a kemény Huxit, utóbbinak a lényege, hogy ezzel a kilépési formával az uniós jogok és kötelezettségek megszűnnek, „nem történne meg a közös piachoz való hozzáférés kialakítása, sem a vámunió fenntartása”.

Gálik az írását azzal zárja, hogy az EU összetett és hatékonyan működő külkapcsolati rendszerének felváltása egy saját rendszerrel évtizedekre elnyúló feladat, amely „a rosszabb alkupozíció miatt szinte biztos, hogy kevesebb előnyt hozhat”.

Sci-fi közgazdász módra

Írást közöl a témában a Századvég is, Horváth Diána, Molnár Dávid és Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató munkatársai, Mit veszítene Magyarország a Huxittal? – avagy a sci-fi közgazdász módra címmel. A szerzők megjegyzik, a levél, amiben felkérték őket a tanulmány megírására, a veszteségekre kérdez rá, ők azonban kitérnek a vélt vagy valós nyereségekre is. A hármas is kemény és puha forgatókönyv-elképzeléseket vázolnak fel, a kemény Huxit azt jelenté, hogy „elveszne az unió által biztosított védőháló", amely gazdasági sokkok és nehézségek esetén segítséget jelent. Egy esetleges kilépéssel Magyarország számára megszűnne a schengeni övezet jelentette előny is, igaz, itt a szerzők megjegyzik,

az övezet sikeressége az utóbbi időszakban megkérdőjeleződött.

Szerintük hazánk egyik fontos vonzereje, az uniós piacok könnyű elérhetősége, valamint „a kormányzati támogatási programok lehetnek a jövőben is. A Huxit révén az előbbi versenyelőnyről mondanánk le”, ha az esetleges kilépés úgy történne meg, hogy nem születnének külön alkuk a kérdésben az Európai Bizottsággal – ugyanis a Századvég elemzői szerint erre megvan a lehetőség.

A szerzőhármas leírja, a kilépés egyik legnagyobb előnyét: kiszélesedne a gazdaságpolitikai mozgástér. Ugyanis úgy látják, hogy ez a mozgástér most a „brüsszeli bürokrácia” által korlátozott az uniós gazdaság egészének sikeressége érdekében.

További előnyként a vámunióból való kilépést és a szabad kereskedelempolitika visszaszerzését lehet még megemlíteni, ahogy a Brexit-kampány idején is ez volt az egyik sarokpont.

A kilépés érintené a munkavállalókat is, akik nyugatra mentek dolgozni, számukra megszűnne a szabad munkavállalás joga, de „a hazatérő munkavállalók révén enyhülhetnek a munkaerőhiány, és a tapasztalt, idegen nyelvet beszélő munkavállalók bevonásával akár még a termelékenység is javulna”.

Gazdasági szempontból tehát az EU-ból való kilépés lehetne akár siker is, írják az elemzők, amennyiben annak során „számunkra előnyös megállapodásra tudunk jutni az Európai Bizottsággal”. (Ez tehát különalkukkal megkötött, puha kilépést vázol fel elméleti síkon.) Azonban az ilyen kilépés nem érdeke az EU-nak, ahogy azt a Brexit esetén látjuk.

De a Századvég-írás leszögezi, a magyar lakosság 79 százaléka szerint az ország inkább profitál az EU-tagságból, egy esetleges kilépési népszavazáson csupán 17 százalék szavazna igennel. Az Eurobarometer-kutatásból azt a következtetést vonják le a szerzők, hogy a Huxit valószínűsége körülbelül 0 százalék. Közgazdászként nem értik, miért merül fel mégis időről időre a kilépés gondolata. Ez szerintük a fantasztikum világa, aminek – ahogy fentebb bemutattuk – a

Századvég szerint mégis lehet előnye.
Oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson! - köszönjük >>
Ez is érdekelhet:
Egy külföldi újság lerajzolta a Fidesz-maffia teljes céghálóját!
A külföldi sajtó Fidesz maffia néven említi az Orbán kormányt!
Orbán Ráhel és Tiborcz István szerepel az osztrák sajtó címlapjain!
Hírhez tartozó kép:
Egy külföldi újság lerajzolta a Fidesz-maffia teljes céghálóját!
A külföldi sajtó Fidesz maffia néven említi az Orbán kormányt!
A külföldi sajtó Fidesz maffia néven említi az Orbán kormányt!
Orbán Ráhel és Tiborcz István szerepel az osztrák sajtó címlapjain!
Rengetegen választják Mészáros biztosítóját! - pár hónap alatt 1,5 milliárdos nyereség!
Már a Nemzeti Közmű is Mészáros egészségbiztosítását árulja!
Orbán: örülök, hogy részem lehet Magyarország sikereiben!
Orbán javaslatára Áder kitüntette a Fidesznek kampányoló polgármestert!
Washington botrány: Orbán gerinctelen politikát folytat Amerikával szemben!
Virágözönben pompázik a tiszai falu minden háza!
Rátámadt a kutya egy cápára, miután a hal megharapta a gazdáját!
Nem érkezett haza a képen látható két kislány! - Segíts egy megosztással!
Változik a 4-6-os villamospótlás rendje
Rubint Rella legújabb képei kiverték a biztosítékot!
A kutyák ijedtséggel és félelemmel élik meg a tűzijátékot
Nem olyan régen még cigarettával próbálták meg gyógyítani az asztmát!
Két nap alatt 15 meggyógyított gólyát engedtek szabadon
Meghalt a Jysk áruházlánc alapítója
Kiszámolták, ennyit kell melózni egy új autóért
Salvini botrány: lemondott az olasz miniszterelnök!
Szent István napján indultak útnak a gólyák!
Ikreket szült a magyar olimpiai bajnok!
De Niróék 1,7 milliárdos perrel fenyegetnek egy alkalmazottat!
Egyre több a haszonélvező, és nem csupán a maffiacsalád!
Kinek jön jó a vádalku?
Nagyon jól bánik az íjjal a 73 éves Stallone!
Klímaváltozás: Szibériába is beütött a káosz!
Hihetetlen fejlődés: 15 év alatt Afrika legnagyobbjává vált!
Tűz ütött ki az egyik tűzijátékos uszályon!
Aki élt már falun az tudja mi az igazi boldogság!
Figyelem! - megváltozik a Barátok közt vetítési rendje!
Vond be a gyerekeket is a kerti munkákba!
Munkaerőhiány: Óriási csúszásokban vannak az épülő lakások!
Milliós gyerektartásra kötelezték Pécsi Ildikó fiát
Újra nő az üzemanyagok ára
Ingyen tűzifát oszt a kormány a lakosságnak
Halálra éheztették 9 hónapos kislányukat
Rossz hír Magyarországnak: Menekültek százezreit küldhetik vissza a németek
Keleten forróság lesz, nyugaton tíz fokkal hidegebb!
Nem elég a magyar fizetés, ha új autót szeretne!
Először szólal meg Caramel a műtét után!
Keanu Reeves visszatér: jön a Mátrix 4!
Durva összeget kérnek az ország legdrágább üdülőjéért!
Orbán kormány: nem ér semmibe venni a jogerős bírósági ítéleteket!
A világ legkorruptabb országában építhet utat a Duna Aszfalt!
Megállíthatatlanul pusztítják az erdőtüzek a brazil őserdőt!
Tűzijáték helyett játszóteret építettek Tárnokon!
Leállt a konyha a Vakok Állami Intézetében - mindenki felmondott!
Összeverekedett két rendőr, hogy ki ülhessen előre a rendőrautóban!
Durván keresztbe tett a kormány a közszolgáknak!
Szinte minden kontinensen megdőltek a melegrekordok!
Rengeteg műtét vár még a szétválasztott sziámi ikrekre!
Hihetetlen: így néz ki az ötven éves Jennifer Lopez!
Hihetetlen: így néz ki az ötven éves Jennifer Lopez!
Hajnali együttlétre hívták a nőt, de elaludt a férfi, ezért ő rágyújtotta a házat!
Megszületett Nyári Edit gyereke!
Huszonöt évvel ezelőtt ezen a napon halt meg Bobby Ewing!
Az itt élő külföldiek is szavazhatnak az önkormányzati választáson!
Sz*x közben kizuhantak egy erkélyről, de túlélték!
Szurkolók vonultak a kutyakínzó nő balotaszállási tanyájához!
Gyógyszerhiány, üzemanyaghiány, élelmiszerhiány! - ez nem a jövő, ez most van!
Merkel óriási köszönetet mondott Magyarországnak!
Az új arcfilmesmerő azt is felismeri ha félünk!
Merkel szerint Orbán jól használja fel az EU-s pénzeket!
A herceget nagyon felzaklatta a barátjával szembeni gyerekprostitúciós vád!
Negyven kiló lopott homokkal csíptek el egy francia párt!
Ólommérgezés veszélye miatt hagyták félbe a munkát a Notre Dame-nál!
Nem mehetnek haza a Soroksári úton leégett ház lakói!
Közel 50 éves palackpostát halásztak ki a tengerből Alaszkában!
Több mint 40 csapdával vadászott ürgére egy ságújfalui férfi!
Halálos gombás fertőzések kísérik a globális felmelegedést!
Tovább nőtt a romániai kórházi vérengzés halálos áldozatainak száma!
Nem is lenne akkora butaság megvenni Grönlandot!
Semjén: Legyen mindenki egy kis Szent István!
Óriási készültség: 75 tűzoltó oltja a kigyulladt ferencvárosi épületet!
Orbán: A magyar demokráciát ért bírálatoknak, nincs ténybeli alapjuk!
Óriási gazdasági visszaesést várnak az amerikaiak 2021-re!
Nagyon sokan rettegnek az augusztus 20-i tűzijátéktól!
Rendőrök védték meg a balotaszállási kutyakínzót a bosszúállóktól!
Nem sikerült kihozni a Tátra egyik barlangjában rekedt két férfit!
Hawaiin tartotta a szertartást The Rock és menyasszonyaű!
Wass Alber nem lesz tananyag az adófizetők pénzén épült fizetős iskolában!
Magyar Érdemrend: az elismerések többségét egyházi személyek kapták!
Kínai kézbe kerülhet az önkormányzati park!
Gyömrő: Illatgyertyával nyomják el a penészszagot az iskolában!
Külföldön sokkal kevesebb huszonéves lakik a szüleinél, mint Magyarországon!
A Fidesz kiáll a botrányba keveredett kórházigazgató mellett!
Cenzúrázta a Fideszt kritizáló kommenteket az önkormányzat!
Hirtelen leállítottak egy orosz atomreaktort, de tagadják, hogy baj lenne!
Orbán-Merkel találkozó és egy gyanús táska a TEK-nél!
Ausztria nem kér az Orbán Ráhel Fertő tavi bizniszéből!
Már Ausztriában is Orbán Ráhel Fertő tavi bizniszéről cikkeznek!
Már Ausztriában is Orbán Ráhel Fertő tavi bizniszéről cikkeznek!
Szijjártó minisztériumától is kapott pénzt az a cég, ahol a testvére dolgozik!
Régen minden jobb volt! - vagy csak megszépültek az emlékek?
A jéghegyekről forgattak, majdnem rájuk zuhant egy tömb! + videó
Holtan találták a kilenc napja eltűnt francia túrázót!
A helyiek nem örülnek Orbán Ráhel jelenlétének a Fertő tónál!
Vicces Orbán: Wellhello-videót posztolt a Merkel-találkozó előtt!
Röszke: 20 milliós lopott Audit kapcsoltak le a rendőrök!
Több mint 100 ezer külföldi szavazhat az önkormányzati választáson!
Gyarmathy: Mit akar, az egész ország így működik!
Kegyelmet kérnek Ádertől a tévéostrom miatt elítélt 2006-os tüntetőnek Novák Elődék!
Két barlangász rekedt a Tátra legmélyebb barlangjában! - reménytelen a helyzet!
Megkéselt és meglőtt szurkolók: vérengzésbe torkollott a focimeccs!
Közönség közé hajtottak a lovak a magyar fogathajtó versenyen!
Dráma méretű az erdőtűz: már 4000 embert kellett evakuálni!
Kisfiú zuhant a mélybe egy múzeum 10. emeletéről!
Több mint egymillió ember tüntet Hongkongban!
Madárdalokkal emlékeznek az elhunyt gyerekekre!
Budapest: az év legkínosabb balesetéért, mi kérünk elnézést!
Forróság lesz a négynapos hétvége második felében!
Hiánycikk a magyar fűszerpaprika!
Azt hitte, veseköve van: hármas ikreket szült!
Hetedikben megbukott, ma iskolát vezet Miskolcon!
Íme a 2019-es Miss Balaton győztese!
Szomorú vasárnap: két halálos baleset is volt egy nap alatt!
Mi közük az emojiknak a sze*hez?
Hetvenöt éves lenne Knézy Jenő! - Jó estét, jó szurkolást!
Lassan vége Balotelli karrierjének!
Megkapja az igényelt 1 milliárd forintot Orbán Ráhel divat cége!
Orbán megszólalt a lánya által eldobott szaros pelenka botránnyal kapcsolatban!
Hátborzongató: terhes feleségével és gyermekével gázolt el egy autó egy motoros férfit!
Tűzoltók fékezték meg a tüzet a budapesti étteremben!
Sokkoló videó: késsel rabolt ki egy taxist két kiskorú!
Egy külföldi biciklist gázolt halálra a budapesti villamos!
Sokkoló videó: egy magyar iskola diáklányai alázták meg társukat!
Akik elégedettek a szexszel, megteszik ezt a 10 dolgot!
Mindenki megcsodálja a 4 méteresre nőtt magyar napraforgót!
Gulyás: Az MSZP mint ellenfél már nincs a pályán!
Közel 50 éve lángol a pokol kapuja a sivatag közepén!
Óriási razzia: Illegális gyorsulási versenyre csaptak le a budapesti rendőrök!
Korábban is kínozták a 10 hónapos kislányt, akit halálra vert az anyja!
Korábban is kínozták a 10 hónapos kislányt, akit halálra vert az anyja!
Ezrével pusztulnak a lazacok Alaszkában a meleg miatt!
Tiborcz 34 millió forinttal segítette a SOTE gyermekklinikáját!
Óriási TEK-es készültség várja Sopronban Angela Merkelt és Orbánt!
Négy embert ölt meg egy páciens egy román pszichiátrián!
Súlyos következménye lesz, ha megegyezés nélkül lépnek ki a britek az EU-ból!
Az Iszlám Állam öngyilkos merénylője robbantott egy esküvőn!
Hazudott a francia tanár a terroristákról, saját magát vágta meg
Terrorellenes Iszlám-szövetség alakult az ISIS ellen
Tengerbe fulladt az egész családja, mindenkit maradásra buzdít Szíriában
Ismét tömegverekedések és gyújtogatások voltak Németországban
Eltiltja-e gyermekét Liptai Claudia Gesztesitől?
THE POST
Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér, amit érzel, az a vélemény!
COPYRIGHT © 2019. minden jog fenntartva