thepost / Magyarország / Budapest / 2020.06.07
THE POST
           
07
Több tucat fecskefészket vertek le egy önkormányzati beruházás helyszínén!
Közpénzbõl újítottak fel közingatlant Szolnokon, a munkák legkevesebb 80, más számítások szerint 300 molnárfecske-család pusztulásával, de legalábbis elüldözésével jártak. A rendõrség egy ideig tologatta az aktákat, mára megszüntette a nyomozást. Szerzõnk civil aktivistaként végigküzdötte, és dokumentálta is a történteket.

Tábla hirdeti Szolnokon a Széchenyi körúton, hogy a lakótelepi orvosi rendelõ fejlesztésére 243 millió forint vissza nem térítendõ támogatást kapott a város. A tábla körül, az épületen több helyen, levert fecskefészkek nyoma látszik. Nem néhány, hanem rengeteg fecskefészeké. Civilek 200-300 fecskefészket számoltak össze az orvosi rendelõ falán és beszögeléseiben.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztályának munkatársa, dr. Nemes Gábor mindösszesen nyolcvan fészket vélelmezett. De a számháborúnál fontosabb, hogy a fecskefészkek leverése engedéllyel is kizárólag a fészkelési idõszak megkezdéséig lehetséges.

Ám a közbeszerzési pályázatot elnyerõ Niké 26 Kft. az építkezési munkálatokat csak május 20. után kezdte meg. Addigra a védett molnárfecskék már hazánkba értek, s az épületet úgy állványozták fel és vették körbe hálókkal, hogy ott már fecskék fészkeltek.

A fészkelõ fecskéket zavaró hálók és zavaró szalagok pedig naponta szaporodtak, annak ellenére, hogy egyértelmûen látszott, az épületen fészkelõ fecskék élnek. A rendelõhöz naponta kijártunk, fényképeztem megriadt madarakat, akik éles hangon hívták egymást, és az eltávolíttatott háló helyén fészkérõl kirepülõ madarat is. A helyszínen készült képgalériánk itt nézegethetõ.

A rendelõ két alkalmazottját egyik ilyen fészek-ellenõrzõ napon kértem, engedjenek fel az emeletre, hogy megnézhessem, az ablak beszögellésekben, ahova idõközben hálót is felhelyeztek a zavaró szalagok mellé, fészkelnek-e fecskék. Ocsmány szavak kíséretében, kifejezetten fenyegetõ harcmodorban küldtek el melegebb égtájakra és az orrom elõtt becsapták az ajtót.

A férfit korábban láttam már, a nõ ismeretlen volt. A férfi random azon a területi bejáráson jelent meg, amit a természetvédelmi hivatal részérõl dr. Nemes Gáborék szervezetek. Ezen részt vett még dr. Tallósi Béla, a természetvédelmi hivataltól, továbbá a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársa, Wilhelm Ákos is.

Az építési terület bejárásra érkezett ismeretlen, ám a konfliktust jól ismerõ férfi kérés nélkül, agresszív vitamodorban magyarázta: itt minden szabályos volt és nincsenek fecskék az épületen. Az emeletre viszont egy következõ nap éppen õ nem engedett fel, s a bejáráson sem szorgalmazta, nézzünk már be az emeleti ablak fészkeibe, amelyek körül folyamatosan mozgó állatokat észleltünk. Az épületnek erre az oldalára egyébként a nyilvános felzúdulás után dr. Nemes Gábor beállványozási tilalmat rendelt el, viszont a zavaró szalagok után még hálókat is szereltettek fel, ami nyilvánvalóan zavarja a fészkelõ, költõ madarakat a szaporodásban.

Váratlan találkozás egy következõ alkalommal is volt az épületnél. Éppen fényképeket készítettem, amikor egy ismeretlen férfi a nevemen szólított: Horváth István volt, a felújítási munkákat a közbeszerzésen elnyert Niké 26 Kft. ügyvezetõje.

Még ki sem írták a közbeszerzést, amikor a fészkek leverésérõl már döntöttek?
Akkor megígérte, mindenre válaszol, interjút ad, leülünk egy kávé mellé és megbeszéljük ezt a „fecskeügyet”. Késõbb azonban kezdeményezésemet a találkozóra elvetette, és írásban sem válaszolt a kérdéseimre, annak ellenére, hogy megígérte. Ezen talán kár is csodálkozni, hiszen találkozásunkkor annyit elmondott, hogy a fecskék eltávolítására a kérelmet már tavaly decemberben “beadták”, miközben a közbeszerzési pályázatot csak 2019. február 25-i ülésén tárgyalta a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyûlése Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága és a közbeszerzésre az ajánlattételi határidõ is csak 2019. január 9-én zárult le

A mai napig nem tudjuk tehát, kik “adták be” az eredményes közbeszerzési pályázat elbírálása elõtt az engedélyekre a kérelmet. Ahogy azt sem, hogy az építési területet mikor, hogyan adták át, a jegyzõkönyvekben mi szerepel. A Hivatal összezár. Hozzávetõlegesen ugyanezeket a kérdéseket egyébként Radócz Zoltán (MSZP) önkormányzati képviselõ írásban is feltette a polgármesternek, de egyelõre õ sem kapott választ.

Május 29-én 12 óra 22 perckor kaptam azokat a sokkoló felvételeket, amelyeken kétségbeesett fecskék keresik fészkeiket az ablakok beszögelléseiben. Még aznap este a helyszínre mentem. A szakadó esõben senkit sem láttam a hálókkal körbevett építkezés körül, és egy bozóton keresztül beléptem az építési területre (önkormányzati ingatlan utcafrontja, nem lehet magánterület, ráadásul az életvédelmet fontosabbnak éreztem).

Megtaláltam a fotókon látott állványokat, egyikre felmásztam és a rengeteg levert fecskefészek között egy tetõperem alatti sarokban élõ fecskéket láttam csonka, megrongált fészkekben. Lefotóztam, feltettem a Facebookra. A fotókat és a bejegyzéseimet több mint ötezren osztották meg, ami beindította a szolnoki fecskék mentésére a civilmozgalmat.


Elõször csak a fecskéket láttuk, most viszont már tudható, egy embertelen, haszonszerzõ gépezet zárt össze, amint a nyilvánosság mértéke elérte a városvezetés ingerküszöbét.

A Természetvédelmi Fõosztály például a mai napig nem adott írásbeli kérdésekre választ. Miközben a szolnoki rádió és televízió, illetve a szoljon.hu portál napi szinten sulykolta a hallgatókba, nézõkbe, olvasókba, hogy a civilek „rémhíreket” terjesztenek a facebookon a fecskékrõl.

A közösségi média hatására madármentõk, állatvédõk hívtak, információkkal akartak segíteni, ha bizonyítani akarjuk a természetkárosítást, fecskefészek maradványokat és csipaszokat, tojásokat keressünk a földön. Ha ilyeneket nem találunk, akkor a kukászsákokat és a szemetes konténereket kell átnézni.

Nem keresgéltünk. A másnapi fészek ellenõrzéskor páran a baráti társaságból úgy döntöttünk, rendõrt hívunk, mert a fecskék mozgásából a természetkárosítás megalapozott gyanúját vélelmeztük. Szekeres Éva szolnoki lakos, állatbarát (és momentumos önkormányzati képviselõjelölt) telefonált és szakadó esõben, másfél órát vártunk, közben Éva kétszer megsürgette a hívását. A kiérkezõ rendõrök tanácstalannak tûntek, majd elhangzott pár bizarr dolog a helyszínelés során. Például az, hogy az építési terület „magánterület” és aki oda belép, magánlaksértést követ el, tehát õk, a helyszínre érkezõ rendõrök, nem mennek be a feltételezett bûncselekmény elkövetésének helyszínére.

Aztán telefonálgatás következett, és mégiscsak beléptek, bûnügyi helyszínelõ is érkezett, mert a rendõröknek valaki a telefonba elmondhatta, a városi közintézmény utcafrontja nem magánterület akkor sem, ha az építtetõ cég behálózta az állványok környékét. A helyszínelés órákon keresztül folyt, tanúkat hallgattak meg, fotókat készítettek, úgy tûnt, az ügyet komolyan veszik.

A rendõrségi feljelentést követõen a hivatal vezetõje, dr. Nemes Gábor terület bejárást szervezett, amire ugyan nem hívtak, de fülest kaptam és elmentem. A terület bejárása egy abszurd gyõzködés volt arról, hogy „higgyük el, nincsenek ott már fecskék” és a „fészkek leverése szabályosan történt”.

A fotók viszont mutatták, a rendõrségi feljelentést követõen felhelyezett madárriasztó hálók alatt élõ állatok vannak. Dr. Nemes Gábor az érvelést valahogy magáévá tette, és a hálókat levetette a rendelõnek a bejárati részénél található lépcsõ feletti tetõ alól, de a hivatalosan feltett kérdéseimre azóta sem válaszolt. A kérdések:

A Nik
é 26 Kft. (a kivitelezõ cég) mikor adott be elõször kérelmet a hatósághoz a fecskefészkek eltávolítása tárgyában?
Az engedélyt mikori dátummal keltezték és mikor emelkedett jogerõre?
Az engedélyben mi szerepel pontosan, annak tartalmát esetleg meg lehet-e ismerni?
Az engedély milyen jogszabályokon alapszik?
Az engedély kiadása után a fészekeltávolítási mûveleteket mikor ellenõrizték?
A fecskék Magyarországra érkezésének idei pontos dátumáról van-e a természetvédelmi hatóságnak információja, azt honnan szerezték be?
A fecskék Magyarországra érkezése után a madarak visszafészkelését ellenõrizték-e és hogyan, milyen módszerekkel akadályozták?
Pontosan mikor kezdõdtek az önök információi szerint a kivitelezési munkák?
A kivitelezés megkezdése után volt-e információjuk arról, hogy fészkelõ madarak vannak az épületen és azok védelmére milyen óvintézkedéseket tettek?
Természetkárosítást vélelmeztünk, sõt, vélelmezünk most is. A Szolnoki Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya azonban a 16010/1118/2019.bü számú határozatával megszüntette az eljárást bûncselekmény hiányában, így a Büntetõ Törvénykönyvbe ütközõ tényállást nem tártak fel.

Szekeres Éva értetlenül olvassa a megszüntetõ határozatot, amelynek indoklási része ugyanazt a fikciót ismétli, amit hallottunk a természetvédelmi fõosztály részérõl, hogy a fészkeket engedéllyel verték le.

A nyomozást megszüntetõ határozat 2019. június 5-én kelt. Hamarabb tudott a megszüntetésrõl a Niké 26 Kft. ügyvezetõje, Horváth István, mint maga a természetkárosítást vélelmezõ hölgy, Szekeres Éva. Õ július 4-én tõlem tudta meg, hogy az eljárást megszüntették, hiszen engem szóban tájékoztatott Horváth István, amikor interjút akartam tõle kérni.

A nyomozást megszüntetõ határozat indoklási részében egyáltalán nem esik arról szó, hogy a fészkek leverése után az épület felállványozásáig mi történt. Ezt kifogásolta Szekeres Éva a feljelentésében, és erõsítettük meg mi is, többen tanúként, fotókkal, tanúvallomásokkal, hogy a madarak visszafészkelése után folyamatosan zavarták a költsében a madarakat.

A Btk. 242. szakasz 1) bekezdése azt mondja: „aki fokozottan védett élõ szervezet egyedét vagy a védett élõ szervezet vagy az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentõs növény- vagy állatfaj egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élõ szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket, (…) jogellenesen (…) károsítja vagy elpusztítja, bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. Aki gondatlanságból követi el ugyanezt, két évig terjedõ szabadságvesztésre büntethetõ. Élõ szervezet egyede a törvény alkalmazásában az élõ szervezet egyedének valamennyi fejlõdési szakasza, alakja, állapota.”

Az 1996. évi LIII. A természet védelmérõl szóló törvény is pontosan fogalmaz: 43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élõ-, táplálkozó-, költõ-, pihenõ- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. (2) A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.

Összevetve a két jogszabályt: szó sincs arról, hogy védett állatfajok globális szaporodóhelyének megsemmisítésére engedélyeket lehetne kiadni. Van ugyan két alacsonyabb, nem törvényi szintû jogszabály, amely az építésügyi eljárásokat hivatott szabályozni, ebben tér ki a jogalkotó a “külön engedélyre”, de itt is szempont a körültekintés és alapos indok.

Mivel a természetvédelmi fõosztály határozatát nem láttuk, kérdéseinkre nem válaszoltak, így nem tudható: milyen fokozatosságot és alapos indokot találtak a globális, épületeen teljes körûen végrehajtott molnárfecske fészkelõhelyek megsemmisítésére.

Szolnok a fecskék kedvenc városa volt
Szolnokon a molnárfecskék jelenléte olyannyira jellemzõ volt, hogy 2010-ben, a „fecskék évében” Magyarországon és Közép-Európában itt tartották nyilván a legtöbb egyedet. A madarak második legkedveltebb városa Makó volt, ahol a „fecskeháborút” a Bérpalota párkánya alatt költõ 400-500 fecskepár érdekében lefolytatták a természetvédõk, úgynevezett „fecskepelenkákat” helyeztek el a fészkek alatt. Ez többnyire egy rögzített deszka, amit a madarak elvonulásával le lehet tisztítani.

Szolnok sem volt mindig ennyire barbár a madarakkal, a nyolcvanas évek elején az akkori Ságvári, ma Boldog Sándor István körutat városi védelem alá helyezte a tanács. A fecskék ugyanis elõszeretettel fészkeltek az utca házaira, elsõsorban a piac közelsége miatt – vélekedett a Hortobágyi Nemzeti Park biológus munkatársa egyik beszélgetésünk alkalmával -, mert itt talált magának nagy mennyiségû repülõ rovart, elsõsorban legyet, ami a fecskék fõ tápláléka.

A Ságvári (Boldog Sándor István) házait elhagyták a madarak, itt is volt vita annakidején a fészkek illegális leverése miatt is, a városhoz viszont hûek maradtak a molnárfecskék, amelyeknek eszmei értéke egyedenként 50 ezer forint, pusztításuk, fészkeik leverése tehát jócskán beleillik a büntetõ törvénykönyv tényállásába.

Fertõznek a fecskék – ez a fészekleverõk egyik érve
A természetvédelmi oltalom alatt álló madarakra leginkább a költési idõszakban irányul figyelem. A fecskék fészkei és a fészkelõhelyek engedély nélküli bolygatása, elpusztítása törvénytelen. A tapasztalat azt mutatja, az emberek egyre türelmetlenebbek a fecskékkel, írja Jámborné Balog Tünde A makói fecskepalota címû cikkében (Honismeret 2010/2 szám) „zajosak és piszkosak”. A Széchenyi körúti rendelõ fészek leveretése mögött olyan érvelés is húzódik, hogy „fertõzõek” egy egészségügyi intézmény bejáratánál, ablakaiban és beszögelléseiben.

Dr. Nemes Gábor szerint évek óta arra hivatkozott a gyógyszertár és a rendelõ, hogy a madaraknak ott, az egészségügyi intézmény bejáratánál semmi keresnivalójuk nincs. Így a nyílászáró cserékkel, mintegy ürügyként, globális fészek megsemmisítést lehetett végrehajtani valamiféle ködös és tudományosan nem alátámasztott lappangó igény alapján. A gyógyszertár bejáratánál már korábban leverték a fészkeket és alaposan behálózták, hogy még véletlenül se költözzenek vissza a madarak a védett perem alá.

A Hortobágyi Nemzeti Park mint a Jász-Nagykun-Szolnok és még két teljes megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és további négy, Csongrád, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye részterületeinek természetvédelmi kezelõje és természetvédelmi õrszolgálatának biztosítója. A három teljes és a négy rész-megyei területre összesen negyven természetvédelmi õrük van. Ennyi emberrel kell megoldaniuk a területi jelenlétet, és följelentéseteket tenni nem csak a természetvédelmi, hanem a mûvelés alatt álló mezõgazdasági területeken is, a réteken, legelõkön, erdõkben elkövetett bûncselekmények és szabálysértések ügyében.

Az illegális motocrossozástól a fakivágásig, a mérgezésektõl a védett fajok veszélyeztetéséig, orvvadászattól a csapdázásig ügyek elképzelhetetlen sokaságával küzdenek naponta. A természetvédelmi õrök számából következtethetõ: gyakorlatilag reménytelenül.

A természetvédelmi õrök ugyan fegyveres õrök, igazoltatási joguk van és egy-egy tettenérés esetén a természetkárosítás súlyától függõen tehetnek feljelentést a kormányhivatalok természetvédelmi osztályához vagy a rendõrséghez, de jóval több természetkárosítás marad látens, mint amennyit feltárnak és esetleg büntetnek.

Kármán Irén

Induló képünk és fotógaléria: a szerzõ felvételei
Több tucat fecskefészket vertek le egy önkormányzati beruházás helyszínén!
Közpénzbõl újítottak fel közingatlant Szolnokon, a munkák legkevesebb 80, más számítások szerint 300 molnárfecske-család pusztulásával, de legalábbis elüldözésével jártak. A rendõrség egy ideig tologatta az aktákat, mára megszüntette a nyomozást. Szerzõnk civil aktivistaként végigküzdötte, és dokumentálta is a történteket.

Tábla hirdeti Szolnokon a Széchenyi körúton, hogy a lakótelepi orvosi rendelõ fejlesztésére 243 millió forint vissza nem térítendõ támogatást kapott a város. A tábla körül, az épületen több helyen, levert fecskefészkek nyoma látszik. Nem néhány, hanem rengeteg fecskefészeké. Civilek 200-300 fecskefészket számoltak össze az orvosi rendelõ falán és beszögeléseiben.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztályának munkatársa, dr. Nemes Gábor mindösszesen nyolcvan fészket vélelmezett. De a számháborúnál fontosabb, hogy a fecskefészkek leverése engedéllyel is kizárólag a fészkelési idõszak megkezdéséig lehetséges.

Ám a közbeszerzési pályázatot elnyerõ Niké 26 Kft. az építkezési munkálatokat csak május 20. után kezdte meg. Addigra a védett molnárfecskék már hazánkba értek, s az épületet úgy állványozták fel és vették körbe hálókkal, hogy ott már fecskék fészkeltek.

A fészkelõ fecskéket zavaró hálók és zavaró szalagok pedig naponta szaporodtak, annak ellenére, hogy egyértelmûen látszott, az épületen fészkelõ fecskék élnek. A rendelõhöz naponta kijártunk, fényképeztem megriadt madarakat, akik éles hangon hívták egymást, és az eltávolíttatott háló helyén fészkérõl kirepülõ madarat is. A helyszínen készült képgalériánk itt nézegethetõ.

A rendelõ két alkalmazottját egyik ilyen fészek-ellenõrzõ napon kértem, engedjenek fel az emeletre, hogy megnézhessem, az ablak beszögellésekben, ahova idõközben hálót is felhelyeztek a zavaró szalagok mellé, fészkelnek-e fecskék. Ocsmány szavak kíséretében, kifejezetten fenyegetõ harcmodorban küldtek el melegebb égtájakra és az orrom elõtt becsapták az ajtót.

A férfit korábban láttam már, a nõ ismeretlen volt. A férfi random azon a területi bejáráson jelent meg, amit a természetvédelmi hivatal részérõl dr. Nemes Gáborék szervezetek. Ezen részt vett még dr. Tallósi Béla, a természetvédelmi hivataltól, továbbá a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársa, Wilhelm Ákos is.

Az építési terület bejárásra érkezett ismeretlen, ám a konfliktust jól ismerõ férfi kérés nélkül, agresszív vitamodorban magyarázta: itt minden szabályos volt és nincsenek fecskék az épületen. Az emeletre viszont egy következõ nap éppen õ nem engedett fel, s a bejáráson sem szorgalmazta, nézzünk már be az emeleti ablak fészkeibe, amelyek körül folyamatosan mozgó állatokat észleltünk. Az épületnek erre az oldalára egyébként a nyilvános felzúdulás után dr. Nemes Gábor beállványozási tilalmat rendelt el, viszont a zavaró szalagok után még hálókat is szereltettek fel, ami nyilvánvalóan zavarja a fészkelõ, költõ madarakat a szaporodásban.

Váratlan találkozás egy következõ alkalommal is volt az épületnél. Éppen fényképeket készítettem, amikor egy ismeretlen férfi a nevemen szólított: Horváth István volt, a felújítási munkákat a közbeszerzésen elnyert Niké 26 Kft. ügyvezetõje.

Még ki sem írták a közbeszerzést, amikor a fészkek leverésérõl már döntöttek?
Akkor megígérte, mindenre válaszol, interjút ad, leülünk egy kávé mellé és megbeszéljük ezt a „fecskeügyet”. Késõbb azonban kezdeményezésemet a találkozóra elvetette, és írásban sem válaszolt a kérdéseimre, annak ellenére, hogy megígérte. Ezen talán kár is csodálkozni, hiszen találkozásunkkor annyit elmondott, hogy a fecskék eltávolítására a kérelmet már tavaly decemberben “beadták”, miközben a közbeszerzési pályázatot csak 2019. február 25-i ülésén tárgyalta a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyûlése Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága és a közbeszerzésre az ajánlattételi határidõ is csak 2019. január 9-én zárult le

A mai napig nem tudjuk tehát, kik “adták be” az eredményes közbeszerzési pályázat elbírálása elõtt az engedélyekre a kérelmet. Ahogy azt sem, hogy az építési területet mikor, hogyan adták át, a jegyzõkönyvekben mi szerepel. A Hivatal összezár. Hozzávetõlegesen ugyanezeket a kérdéseket egyébként Radócz Zoltán (MSZP) önkormányzati képviselõ írásban is feltette a polgármesternek, de egyelõre õ sem kapott választ.

Május 29-én 12 óra 22 perckor kaptam azokat a sokkoló felvételeket, amelyeken kétségbeesett fecskék keresik fészkeiket az ablakok beszögelléseiben. Még aznap este a helyszínre mentem. A szakadó esõben senkit sem láttam a hálókkal körbevett építkezés körül, és egy bozóton keresztül beléptem az építési területre (önkormányzati ingatlan utcafrontja, nem lehet magánterület, ráadásul az életvédelmet fontosabbnak éreztem).

Megtaláltam a fotókon látott állványokat, egyikre felmásztam és a rengeteg levert fecskefészek között egy tetõperem alatti sarokban élõ fecskéket láttam csonka, megrongált fészkekben. Lefotóztam, feltettem a Facebookra. A fotókat és a bejegyzéseimet több mint ötezren osztották meg, ami beindította a szolnoki fecskék mentésére a civilmozgalmat.


Elõször csak a fecskéket láttuk, most viszont már tudható, egy embertelen, haszonszerzõ gépezet zárt össze, amint a nyilvánosság mértéke elérte a városvezetés ingerküszöbét.

A Természetvédelmi Fõosztály például a mai napig nem adott írásbeli kérdésekre választ. Miközben a szolnoki rádió és televízió, illetve a szoljon.hu portál napi szinten sulykolta a hallgatókba, nézõkbe, olvasókba, hogy a civilek „rémhíreket” terjesztenek a facebookon a fecskékrõl.

A közösségi média hatására madármentõk, állatvédõk hívtak, információkkal akartak segíteni, ha bizonyítani akarjuk a természetkárosítást, fecskefészek maradványokat és csipaszokat, tojásokat keressünk a földön. Ha ilyeneket nem találunk, akkor a kukászsákokat és a szemetes konténereket kell átnézni.

Nem keresgéltünk. A másnapi fészek ellenõrzéskor páran a baráti társaságból úgy döntöttünk, rendõrt hívunk, mert a fecskék mozgásából a természetkárosítás megalapozott gyanúját vélelmeztük. Szekeres Éva szolnoki lakos, állatbarát (és momentumos önkormányzati képviselõjelölt) telefonált és szakadó esõben, másfél órát vártunk, közben Éva kétszer megsürgette a hívását. A kiérkezõ rendõrök tanácstalannak tûntek, majd elhangzott pár bizarr dolog a helyszínelés során. Például az, hogy az építési terület „magánterület” és aki oda belép, magánlaksértést követ el, tehát õk, a helyszínre érkezõ rendõrök, nem mennek be a feltételezett bûncselekmény elkövetésének helyszínére.

Aztán telefonálgatás következett, és mégiscsak beléptek, bûnügyi helyszínelõ is érkezett, mert a rendõröknek valaki a telefonba elmondhatta, a városi közintézmény utcafrontja nem magánterület akkor sem, ha az építtetõ cég behálózta az állványok környékét. A helyszínelés órákon keresztül folyt, tanúkat hallgattak meg, fotókat készítettek, úgy tûnt, az ügyet komolyan veszik.

A rendõrségi feljelentést követõen a hivatal vezetõje, dr. Nemes Gábor terület bejárást szervezett, amire ugyan nem hívtak, de fülest kaptam és elmentem. A terület bejárása egy abszurd gyõzködés volt arról, hogy „higgyük el, nincsenek ott már fecskék” és a „fészkek leverése szabályosan történt”.

A fotók viszont mutatták, a rendõrségi feljelentést követõen felhelyezett madárriasztó hálók alatt élõ állatok vannak. Dr. Nemes Gábor az érvelést valahogy magáévá tette, és a hálókat levetette a rendelõnek a bejárati részénél található lépcsõ feletti tetõ alól, de a hivatalosan feltett kérdéseimre azóta sem válaszolt. A kérdések:

A Nik
é 26 Kft. (a kivitelezõ cég) mikor adott be elõször kérelmet a hatósághoz a fecskefészkek eltávolítása tárgyában?
Az engedélyt mikori dátummal keltezték és mikor emelkedett jogerõre?
Az engedélyben mi szerepel pontosan, annak tartalmát esetleg meg lehet-e ismerni?
Az engedély milyen jogszabályokon alapszik?
Az engedély kiadása után a fészekeltávolítási mûveleteket mikor ellenõrizték?
A fecskék Magyarországra érkezésének idei pontos dátumáról van-e a természetvédelmi hatóságnak információja, azt honnan szerezték be?
A fecskék Magyarországra érkezése után a madarak visszafészkelését ellenõrizték-e és hogyan, milyen módszerekkel akadályozták?
Pontosan mikor kezdõdtek az önök információi szerint a kivitelezési munkák?
A kivitelezés megkezdése után volt-e információjuk arról, hogy fészkelõ madarak vannak az épületen és azok védelmére milyen óvintézkedéseket tettek?
Természetkárosítást vélelmeztünk, sõt, vélelmezünk most is. A Szolnoki Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya azonban a 16010/1118/2019.bü számú határozatával megszüntette az eljárást bûncselekmény hiányában, így a Büntetõ Törvénykönyvbe ütközõ tényállást nem tártak fel.

Szekeres Éva értetlenül olvassa a megszüntetõ határozatot, amelynek indoklási része ugyanazt a fikciót ismétli, amit hallottunk a természetvédelmi fõosztály részérõl, hogy a fészkeket engedéllyel verték le.

A nyomozást megszüntetõ határozat 2019. június 5-én kelt. Hamarabb tudott a megszüntetésrõl a Niké 26 Kft. ügyvezetõje, Horváth István, mint maga a természetkárosítást vélelmezõ hölgy, Szekeres Éva. Õ július 4-én tõlem tudta meg, hogy az eljárást megszüntették, hiszen engem szóban tájékoztatott Horváth István, amikor interjút akartam tõle kérni.

A nyomozást megszüntetõ határozat indoklási részében egyáltalán nem esik arról szó, hogy a fészkek leverése után az épület felállványozásáig mi történt. Ezt kifogásolta Szekeres Éva a feljelentésében, és erõsítettük meg mi is, többen tanúként, fotókkal, tanúvallomásokkal, hogy a madarak visszafészkelése után folyamatosan zavarták a költsében a madarakat.

A Btk. 242. szakasz 1) bekezdése azt mondja: „aki fokozottan védett élõ szervezet egyedét vagy a védett élõ szervezet vagy az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentõs növény- vagy állatfaj egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élõ szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket, (…) jogellenesen (…) károsítja vagy elpusztítja, bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. Aki gondatlanságból követi el ugyanezt, két évig terjedõ szabadságvesztésre büntethetõ. Élõ szervezet egyede a törvény alkalmazásában az élõ szervezet egyedének valamennyi fejlõdési szakasza, alakja, állapota.”

Az 1996. évi LIII. A természet védelmérõl szóló törvény is pontosan fogalmaz: 43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élõ-, táplálkozó-, költõ-, pihenõ- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. (2) A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.

Összevetve a két jogszabályt: szó sincs arról, hogy védett állatfajok globális szaporodóhelyének megsemmisítésére engedélyeket lehetne kiadni. Van ugyan két alacsonyabb, nem törvényi szintû jogszabály, amely az építésügyi eljárásokat hivatott szabályozni, ebben tér ki a jogalkotó a “külön engedélyre”, de itt is szempont a körültekintés és alapos indok.

Mivel a természetvédelmi fõosztály határozatát nem láttuk, kérdéseinkre nem válaszoltak, így nem tudható: milyen fokozatosságot és alapos indokot találtak a globális, épületeen teljes körûen végrehajtott molnárfecske fészkelõhelyek megsemmisítésére.

Szolnok a fecskék kedvenc városa volt
Szolnokon a molnárfecskék jelenléte olyannyira jellemzõ volt, hogy 2010-ben, a „fecskék évében” Magyarországon és Közép-Európában itt tartották nyilván a legtöbb egyedet. A madarak második legkedveltebb városa Makó volt, ahol a „fecskeháborút” a Bérpalota párkánya alatt költõ 400-500 fecskepár érdekében lefolytatták a természetvédõk, úgynevezett „fecskepelenkákat” helyeztek el a fészkek alatt. Ez többnyire egy rögzített deszka, amit a madarak elvonulásával le lehet tisztítani.

Szolnok sem volt mindig ennyire barbár a madarakkal, a nyolcvanas évek elején az akkori Ságvári, ma Boldog Sándor István körutat városi védelem alá helyezte a tanács. A fecskék ugyanis elõszeretettel fészkeltek az utca házaira, elsõsorban a piac közelsége miatt – vélekedett a Hortobágyi Nemzeti Park biológus munkatársa egyik beszélgetésünk alkalmával -, mert itt talált magának nagy mennyiségû repülõ rovart, elsõsorban legyet, ami a fecskék fõ tápláléka.

A Ságvári (Boldog Sándor István) házait elhagyták a madarak, itt is volt vita annakidején a fészkek illegális leverése miatt is, a városhoz viszont hûek maradtak a molnárfecskék, amelyeknek eszmei értéke egyedenként 50 ezer forint, pusztításuk, fészkeik leverése tehát jócskán beleillik a büntetõ törvénykönyv tényállásába.

Fertõznek a fecskék – ez a fészekleverõk egyik érve
A természetvédelmi oltalom alatt álló madarakra leginkább a költési idõszakban irányul figyelem. A fecskék fészkei és a fészkelõhelyek engedély nélküli bolygatása, elpusztítása törvénytelen. A tapasztalat azt mutatja, az emberek egyre türelmetlenebbek a fecskékkel, írja Jámborné Balog Tünde A makói fecskepalota címû cikkében (Honismeret 2010/2 szám) „zajosak és piszkosak”. A Széchenyi körúti rendelõ fészek leveretése mögött olyan érvelés is húzódik, hogy „fertõzõek” egy egészségügyi intézmény bejáratánál, ablakaiban és beszögelléseiben.

Dr. Nemes Gábor szerint évek óta arra hivatkozott a gyógyszertár és a rendelõ, hogy a madaraknak ott, az egészségügyi intézmény bejáratánál semmi keresnivalójuk nincs. Így a nyílászáró cserékkel, mintegy ürügyként, globális fészek megsemmisítést lehetett végrehajtani valamiféle ködös és tudományosan nem alátámasztott lappangó igény alapján. A gyógyszertár bejáratánál már korábban leverték a fészkeket és alaposan behálózták, hogy még véletlenül se költözzenek vissza a madarak a védett perem alá.

A Hortobágyi Nemzeti Park mint a Jász-Nagykun-Szolnok és még két teljes megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és további négy, Csongrád, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye részterületeinek természetvédelmi kezelõje és természetvédelmi õrszolgálatának biztosítója. A három teljes és a négy rész-megyei területre összesen negyven természetvédelmi õrük van. Ennyi emberrel kell megoldaniuk a területi jelenlétet, és följelentéseteket tenni nem csak a természetvédelmi, hanem a mûvelés alatt álló mezõgazdasági területeken is, a réteken, legelõkön, erdõkben elkövetett bûncselekmények és szabálysértések ügyében.

Az illegális motocrossozástól a fakivágásig, a mérgezésektõl a védett fajok veszélyeztetéséig, orvvadászattól a csapdázásig ügyek elképzelhetetlen sokaságával küzdenek naponta. A természetvédelmi õrök számából következtethetõ: gyakorlatilag reménytelenül.

A természetvédelmi õrök ugyan fegyveres õrök, igazoltatási joguk van és egy-egy tettenérés esetén a természetkárosítás súlyától függõen tehetnek feljelentést a kormányhivatalok természetvédelmi osztályához vagy a rendõrséghez, de jóval több természetkárosítás marad látens, mint amennyit feltárnak és esetleg büntetnek.

Kármán Irén

Induló képünk és fotógaléria: a szerzõ felvételei
Ezt olvassák mások:
Ismét Alfások lepik el a Balaton partját!
Jövõ héten ismét kezdetét veszi a legnagyobb Alfa Romeo õrület a Balaton partján, Zánkán! ...
Kirándulóbusz volt a reggel szénné égett busz!
Kivágták a 180 éves magyar erdõt!
Óriási fogásról számolt be a rendőrség - Embercsempészek és illegális bevándorlók
  
Orbán Viktor most támogatást kért Brüsszeltől a járvány többletköltségeire
  
Íme Mészáros cége amely négy éven belül harmadszor lett veszteséges
  
Dzsudzsák már nem kell csapatának, már átigazolási díjat sem kellene érte fizetni
  
Magyar álláspont: az Európai Unió végre szüntesse meg a Fehéroroszországgal szembeni szankciókat
  
Gulyás: Magyarország ellenőrzés alatt tartotta a járványt
  
Újabb alagutat találtak a határkerítés alatt
  
Magyarország soha nem látott hatalmas összeggel igyekszik segíteni a külhoni magyarok gazdasági tevékenységét
  
165 milliós templomfelújítással lepte meg a belarusz elnököt Orbán Viktor
  
380 millióra csökkenthetik Dzsudzsák Balázs fizetését
  
Németh Szilárd egy könyvet adott át a közjogi méltóságoknak - a reakciók sem maradtak el
  
25 migránst szállított egy embercsempész az M1-esen
  
Magyar Kupa-döntőről cikkez a világsajtó, de nem éppen elismerően
  
287 millió forintot kapott Kóka János a koronavírus elleni küzdelemre
  
Jön a jólét: nyugdíjprémium és 53. heti nyugdíj egyszerre
  
A honvédségnek fogalma sincs, miért parkoltak harci járművek Mészárosnál
  
Kövér László: a nemzetünket fenyegető veszély egyre erősödik
  
Varga Judit: Magyarország ma erősebb, mint az elmúlt 100 évben bármikor
  
Novák Katalin: Amikor kormányzati szerepbe kerültünk, az országot mély politikai, gazdasági és erkölcsi válság sújtotta
  
Hivatalos: Mészáros Lőrinc cége jogsértést követett el, de bírságot nem szabtak ki
  
Lövöldözés Budapesten, rendőrök vonultak a helyszínre
  
USA: megtiltják a kínai utasszállító repülőgépek berepülését
  
Bruttó 1 millió 507 ezer forintra változott Orbán Viktor fizetése
  
Törvényjavaslat: nemzetgazdasági érdek lesz, hogy ki üzemeltethet Magyarországon kaszinókat
  
Müller Cecília: a vírus itt van velünk, továbbra is világjárványról beszélünk
  
New York-i lap: Orbán Viktor provokál
  
Matolcsy György fiához kötődő kft 287 millió forintot meghaladó állami támogatásban részesül
  
A gépkarabéllyal ismerkedtek a szentesi újoncok
  
Lehet menni nyaralni Horvátországba, de hazatérve két hét karantén vár
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
  
Szijjártó: az embercsempész hálózatokat fel kell számolni
  
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján
  
10 katonaiskola indulhat az országban a következő években
  
Közel 2 milliárd forintot ad a kormány a Nemzeti Atlétikai Központ építésére
  
Nem szólalhat fel a trianoni szerződés évfordulóján tartott parlamenti emlékülésen az ellenzék
  
Kövér László: a megveszekedett nemzetgyűlölők, Gyurcsány Ferencék és a momentumos élcsapat
  
Ákos koncert a kormányzati megemlékezésen
  
Vajna Tímea a szerelme nélkül maradt magára a kaliforniai pokolban
  
Bécsben dolgozik az a magyar orvos aki az első tüdőátültetést végezte koronavírusos betegen
  
Csúnya adok-kapok a parlamentben - Szijjártó meccslátogatása és a Mészáros 17 milliárdos támogatása
  
Matolcsy: Magyarország és a V4-ek már Európa jövője
  
Farkas Flrián és 1,6 milliárd forint: az OLAF azt javasolta, büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet
  
Kásler nagyon elégedett a járvány magyarországi alakulásával
  
Deutsch Tamás: még most sem nyugszik a Soros-hálózat
  
Orbán Viktor: fantasztikus évünk lehet 2021-ben
  
Fidesz: 237 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig
  
15 milliárd eurót kaphat Magyarország a nagy EU-s helyreállítási alapból
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
  
Kocsis Máté: az ellenzék részéről azonban érezhető egy kommunikációs zavar
  
Elindultak a katonai középiskolák megépítésének az előkészületei
  
Kipingáltak egy szellőzőaknát Budapesten, tucatnyi rendőr érkezett a helyszínre
  
Átlátszó: Közpénzen kitömött jóbarátja almáit osztogatta Németh Szilárd
  
Feljelentették Győzikét: milliókat követelnek tőle
  
Szijjártó nagyon durván nekiment Donald Tusknak
  
40 millió forintos pályázatot írt ki Áder János, már meg is van a győztes
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
  
Érkezik a postás hozzád is: Soros György tervét is tartalmazza a nemzeti konzultációs kérdőív
  
Nagy Feró: A halálom után nem én leszek szomorú, hanem a világ!
  
Szikora Róbert lesz a vallási nagykövet
  
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendeltek el!
  
Káosz - Bunkerbe menekíthették Trumpot
  
Kósa közölte: Németországban több újságírót tartóztatnak le, mint itt
  
Kína már készen állna ismét ellátni a világot áruval, de a világ nem kér belőle
  
Videón ahogy elvezetik a gyulai késelés gyanúsítottját a rendőrök
  
Hivatalos: 1,2 millió forintra büntette a rendőrség a 71 éves dudálós tüntetőt
  
Szijjártó: nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen
  
2,4 milliárd forintot csoportosítottak át az űrtevékenység támogatására
  
18 milliárd forintot kap a Magyar Honvédség
  
Fideszes politikus: Maszk nélkül adott át csomagot időseknek
  
Magyarország történetének legdrágább Duna-hídját építi meg Mészáros Lőrinc üzlettársa 92 milliárdért
  
Gulyás: a baloldali pártokra nem számíthattak, nem támogatták az eredményes védekezés feltételeit megteremtő törvényt
  
Orbán hétvégi beszéd: A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára
  
Az Operatív Törzs pénteken megerősítette a maszkok rossz minőségéről szóló hírt
  
Friss felmérés: 404 ezer forint félretett pénze van átlagosan a magyar fiataloknak
  
Összeült Németh Szilárd és Orbán Viktor: gazdaságvédelmi akcióterv, 900 millió forint és nemzetgazdasági szempontok
  
Áder aláírta: titkosak a Budapest–Belgrád-vasútvonal szerződései
  
Orbán: minden döntés időben történt meg, gyorsabban, mint a nyugati országoknál
  
A kormány megduplázza a vidéki papok támogatását
  
Kovács Zoltán személyes levélben szólít fel bocsánatkérésre külföldi kutatókat, amiért kétségbe vonták a magyar demokráciát
  
A Quaestor-botrány főszereplőjének titkára mindenkit beperelt, aki írt róla
  
Kapaszkodj meg: 20 milliárdos osztalékot vett ki cégeiből Mészáros Lőrinc
  
Müller Cecília a dohányzás káros hatásairól is beszélt
  
A kormány 300 millió forinttal segítette ki az egri vízilabdát - videóban köszönték meg neki
  
Szél Bernadett szerint az elmaradt rendőri fellépés mutatja, hogy a kormány egyre leplezetlenebbül politizál a rendőrségen keresztül
  
Orbán Viktor: Bevetési egységet hozunk létre
  
Orbán videóban ünnepelteti az elmúlt tíz évét
  
Dzsudzsák Balázs is részt vett a Mi Hazánk tüntetésén
  
Decemberben alapított cégével nyert 8 milliárdos állami támogatást a volt magyar focista
  
Levél érkezik mindenkinek Orbán Viktortól: Soros-terves Nemzeti Konzultációt indít
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
  
Kósa Lajos: A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorítási és leépítései teljes csődöt okoztak
  
Orbán Viktor levelet csempészett a házhoz küldött diplomák mellé
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
  
Több mint 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol eddig
  
800 alkalmazottat küldött el Mészáros Lőrinc szállodalánca, közben 17 milliárdos támogatást kapott
  
KSH jelentés: 400 ezer forint volt a havi bruttó átlagkereset márciusban
  
A rendőrség eltávolította a körözést! - köszönjük a megosztásokat! 13 éves kisfiút keres a rendőrség - Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy
  
Orbán beszédet mondott: "ismét győzelemre állunk"
"Nincs a világnak még egy nemzete sem, amely kibírt volna ilyen száz évet, de mi nemcsak kibírtuk, hanem ismét győzelemre állunk" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Sáto...
  
Óriási fogásról számolt be a rendőrség - Embercsempészek és illegális bevándorlók
A Veszprém megyei rendőrök hét személyt fogtak el. Június 5-én (pénteken) reggel 4 óra körül Ajka és Devecser között a 8-as úton a két város rendőrei - a készenlétis kollégák se...
  
Orbán Viktor most támogatást kért Brüsszeltől a járvány többletköltségeire
Támogatási kérelmet nyújt be az Orbán-kormány Brüsszelnek, hogy a koronavírus-járvány okozta költségeket finanszírozzák. Orbán Viktor kormányfő felhatalmazta Pintér Sándor belügym...
  
Íme Mészáros cége amely négy éven belül harmadszor lett veszteséges
A Mátrai Erőmű égette Mészáros Lőrinc pénzét tavaly, az MKB-nak, a szállodáknak, és a vasútépítésnek köszönhetően azonban így is nagy éve volt a felcsúti expolgármesternek. A M...
  
Dzsudzsák már nem kell csapatának, már átigazolási díjat sem kellene érte fizetni
A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya nemrég még azt mondta, van esély arra, hogy hosszabbítson a klubbal. Egybehangzó arab sajtóértesülések szerint eldőlt, hogy Dzsudzsák Bal...
  
Magyar álláspont: az Európai Unió végre szüntesse meg a Fehéroroszországgal szembeni szankciókat
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Minszkben, miután tárgyalt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel, azt mondta: Magyarország azt az álláspontot képviseli, hogy az Európai Unió vé...
  
Gulyás: Magyarország ellenőrzés alatt tartotta a járványt
Magyarország más országoknál rövidebb szükségállapottal és eredményes intézkedésekkel ellenőrzés alatt tudta tartani a koronavírus-járványt, elkerülte a tömeges megbetegedéseket - ...
  
Újabb alagutat találtak a határkerítés alatt
A Magyar Honvédség szolgálatot teljesítő járőre és a Szeged Határrendészeti Kirendeltség szolgálatirányítója pénteken 0 óra 10 perckor egy körülbelül 40 centiméter átmérőjű é...
  
Magyarország soha nem látott hatalmas összeggel igyekszik segíteni a külhoni magyarok gazdasági tevékenységét
Magyarország soha nem látott hatalmas összeggel igyekszik segíteni a külhoni magyarok gazdasági tevékenységét. A legnagyobb program a Vajdaságban működik, elsősorban mezőgazdaságot, azo...
  
165 milliós templomfelújítással lepte meg a belarusz elnököt Orbán Viktor
Orbán Viktor pénteken utazik Minszkbe, hogy Alekszandr Lukasenko belarusz elnökkel tárgyaljon. De a hangulat megalapozására már csütörtök este megjelent egy kormányrendelet a Magyar Közlö...
  
380 millióra csökkenthetik Dzsudzsák Balázs fizetését
Vigasztalanok vagyunk. Anyagi szempontból komoly veszteség érheti Dzsudzsák Balázst (33), a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát a koronavírus-járvány miatt. Az Egyesült Arab E...
  
Németh Szilárd egy könyvet adott át a közjogi méltóságoknak - a reakciók sem maradtak el
Németh Szilárd A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Trianon és honvédelem című dobozkönyvet adta át a közjogi méltóságoknak (felsorolása: Áder János köztársasági e...
  
25 migránst szállított egy embercsempész az M1-esen
Egy magyar rendszámú autóval szállították a pakisztáni és bangladesi férfiakat. Huszonöt pakisztáni és bangladesi illegális bevándorlót szállító embercsempészt állítottak elő a ...
  
Magyar Kupa-döntőről cikkez a világsajtó, de nem éppen elismerően
A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában. Szerdán játszották a Magyar Kupa döntőjét a Puskás Arénában, melyen a Budape...
  
287 millió forintot kapott Kóka János a koronavírus elleni küzdelemre
Az SZDSZ volt elnökének egy több mint félmilliárd forintos beruházáshoz nyújtottak segítséget. Közös képet posztolt Szijjártó Péter külügyminiszter Kóka Jánossal, az SZDSZ volt el...
  
Jön a jólét: nyugdíjprémium és 53. heti nyugdíj egyszerre
Nem akartam hinni a szememnek, amikor Varga Mihály pénzügyminiszter május 26-i költségvetési tájékoztatóján kiemelten egyszerre szerepelt a nyugdíjprémium és az 53. heti nyugdíj terve. ...
  
A honvédségnek fogalma sincs, miért parkoltak harci járművek Mészárosnál
Nem adtak el olyan gépeket, amik Mészárosnál álltak az udvaron. Két harci jármű is parkolt a bicskei tónál május elején – írtuk korábban a Magyar Hang alapján. A nyilvántartásban ...
  
Kövér László: a nemzetünket fenyegető veszély egyre erősödik
A trianoni évforduló alkalmából csütörtökön emlékülést tartott az Országgyűlés. Ezen végül elhalasztották A nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozat vitáját...
  
Varga Judit: Magyarország ma erősebb, mint az elmúlt 100 évben bármikor
A gyász és fájdalom nem lehet örök, reménynek is lennie kell – közölte bejegyzésében az igazságügyi miniszter Trianonra emlékezve. „Száz éve tudjuk, hogy magyarságunk túlmutat a...
  
Novák Katalin: Amikor kormányzati szerepbe kerültünk, az országot mély politikai, gazdasági és erkölcsi válság sújtotta
Amikor 2010-ben a Fidesz másodszor is kormányzati szerepbe került, a mély politikai, gazdasági és erkölcsi válságban lévő Magyarország lakossága megint megtanult bízni a kormány munkáj...
  
Hivatalos: Mészáros Lőrinc cége jogsértést követett el, de bírságot nem szabtak ki
A Gazdasági Versenyhivatal egy tavaly tavasszal végbement tuljadonszerzést vizsgált az elmúlt hónapokban. A felcsúti milliárdos számára nem túl hízelgő végeredménnyel zárult a vizsgál...
  
Lövöldözés Budapesten, rendőrök vonultak a helyszínre
Az ATV információi szerint a XIII. kerület, Hegedűs Gyula utcába, szerda délután négy golyóállómellényes rendőr vonult ki. Csécsi Soma, a BRFK szóvivője elmondta, hogy a XIII. kerüle...
  
USA: megtiltják a kínai utasszállító repülőgépek berepülését
Szerdán az amerikai közlekedési minisztérium bejelentette, hogy június 16-tól megtiltják a kínai utasszállító repülőgépek berepülését az ország légterébe. A rendelet szövege szer...
  
Bruttó 1 millió 507 ezer forintra változott Orbán Viktor fizetése
Bruttó 1 millió 507 ezer 350 forintra vágták meg a bérét. Több mint tíz év után változott a miniszterelnök, Orbán Viktor fizetése - írta a Blikk a kormany.hu-ra feltöltött dokumentu...
  
Törvényjavaslat: nemzetgazdasági érdek lesz, hogy ki üzemeltethet Magyarországon kaszinókat
Ha elfogadják a javaslatot, jövőre az eddigi 5 helyett már 7 kaszinója lehet egy embernek, és Nyugat-Magyarországon is nyílhat még egy. A jövőben kiemelt nemzetgazdasági érdek lesz, hog...
  
Müller Cecília: a vírus itt van velünk, továbbra is világjárványról beszélünk
Kedvező tendencia látható az idősek otthonaiban, nem nőtt a fertőzéssel érintett intézmények száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felel...
  
New York-i lap: Orbán Viktor provokál
A magyar miniszterelnök provokál és a környező országok kulturális értelemben vett bekebelezésére tör, olvasható a New York-i lap publicisztikájában. A modern magyarságtudat alapvető...
  
Matolcsy György fiához kötődő kft 287 millió forintot meghaladó állami támogatásban részesül
A múlt héten zárult versenyképesség-növelő pályázat jelentkezői 376 milliárd forint értékű beruházást és 143 600 munkahely megtartását vállalták, de Szijjártó Péter már jelezt...
  
A gépkarabéllyal ismerkedtek a szentesi újoncok
A fegyverismeretről, a fegyverhasználatról és a lövészetre történő felkészítésről szólt az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél május közepén kezdődött alapfelkészítés ...
  
Lehet menni nyaralni Horvátországba, de hazatérve két hét karantén vár
Ez hangzott el az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján. Horvátországba a jelenleg hatályos szabályok szerint szabadon beutazhatnak a magyarok, lehet menni nyaralni, ugyanakkor Horvátors...
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Június 14-étől a katolikus híveknek ismét kötelező lesz részt venniük a vasárnapi szentmisén, az idősek, betegek azon...
  
Közlemény: kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek
Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Június 14-étől a katolikus híveknek ismét kötelező lesz részt venniük a vasárnapi szentmisén, az idősek, betegek azon...
  
Szijjártó: az embercsempész hálózatokat fel kell számolni
Még egyszer nem fordulhat elő, hogy Európa stratégiai kérdésekben ilyen védtelen legyen - értékelte a koronavírus-járvány miatti helyzetet keddi megbeszélésén a dán és a magyar külü...
  
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján
Magyarország továbbra is az élbolyban van az Európai Tanács korrupcióellenes jelentésének negatív ranglistáján, bár az előrelépés, hogy a magyar kormány most hozzájárult a dokumentum...
  
10 katonaiskola indulhat az országban a következő években
Ez nem jelenti azt, hogy a sorkatonaság is visszatér. A tervek szerint 2030-ig 8-10 honvédközépiskola és kollégium, illetve honvédkollégium kezdi meg működését Magyarországon - közölt...
  
Közel 2 milliárd forintot ad a kormány a Nemzeti Atlétikai Központ építésére
161 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésen belül egy határozattal a kormány. A pénz legnagyobb részét, 154 milliárd forintot a Gazdaságvédelmi Alapból veszik el. Az át...
  
Nem szólalhat fel a trianoni szerződés évfordulóján tartott parlamenti emlékülésen az ellenzék
Kövér László és Áder János mondanak majd beszédet a csütörtöki megemlékezésen. Lett volna esély arra, hogy az Országgyűlés politikai törésvonalaktól mentesen tartsa meg emlékül...
  
Kövér László: a megveszekedett nemzetgyűlölők, Gyurcsány Ferencék és a momentumos élcsapat
"A baloldal politikusainak egy kisebb része szégyelli és nem szívesen hirdeti a nemzettel kapcsolatos álláspontját. Más részük politikai számításból próbálja bizonyos kérdésekben nem...
  
Ákos koncert a kormányzati megemlékezésen
Online programmal emlékezik a magyarság a nemzeti összetartozás napjára, június 4-re, közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán...
  
Vajna Tímea a szerelme nélkül maradt magára a kaliforniai pokolban
Los Angeles — Pokoli napokat él át Vajna Tímea (37) az Egyesült Államokban, ráadásul mindezt egyedül, a szerelme nélkül. A filmmogul Andy Vajna (†74) özvegye okkal retteg és zárkóz...
  
Bécsben dolgozik az a magyar orvos aki az első tüdőátültetést végezte koronavírusos betegen
A magyar Lang György végezte Bécsben a világ első tüdőátültetését aktív vírusfertőzött betegen - írja a Válasz Online, amely interjút is készített az orvossal. A Bécsi Orvostudom...
  
Csúnya adok-kapok a parlamentben - Szijjártó meccslátogatása és a Mészáros 17 milliárdos támogatása
Szóba került Szijjártó Péter meccslátogatása, az önkormányzatok bevételeinek megcsapolása és a vasúti szárnyvonalak elsorvasztása is az Országgyűlésben. Azonnali kérdések A mini...
  
Matolcsy: Magyarország és a V4-ek már Európa jövője
A Magyar Nemzeti Bank elnöke levonta a válságkezelés tanulságait. Matolcsy György szerint a mai nehézségek nem állnak össze rendszerszerű válsággá, nem a rendszer válságával vagy a ...
  
Farkas Flrián és 1,6 milliárd forint: az OLAF azt javasolta, büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet
Bár a Farkas Flórián vezette Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) Híd a munka világába nevű programja a hátrányos helyzetű romák megsegítésére volt hivatott, az erre szánt milliárdok r...
  
Kásler nagyon elégedett a járvány magyarországi alakulásával
Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával. A magyar kormány vállát veregette a Facebookon a Miniszteri Percek című sorozatának ...
  
Deutsch Tamás: még most sem nyugszik a Soros-hálózat
A Fidesz európai parlamenti delegációvezetője szerint csak ürügyként használja Magyarország megtámadására a koronavírus-törvényt az európai baloldal. Deutsch Tamás, a Fidesz EP-deleg...
  
Orbán Viktor: fantasztikus évünk lehet 2021-ben
Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről. A kérdőív nagy része elkészült, és várhatóan már péntek délután meg is indítjá...
  
Fidesz: 237 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig
A Fidesz facebook oldalának közlése szerint a párt küldetése, hogy megvédje Magyarország függetlenségét, megvédje a magyar családokat! Ennek megfelelően posztolták a következő inform...
  
15 milliárd eurót kaphat Magyarország a nagy EU-s helyreállítási alapból
Rácáfolt azokra az előzetes félelmekre ma az Európai Bizottság, miszerint nem a mi régiónk és benne Magyarország van a fókuszban a koronavírus-válság miatti uniós helyreállítási alap...
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
A Le Figarónak azt mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, hogy "tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyar...
  
Novák Katalin: tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyarok visszanyerték a kormány munkájába vetett bizalmat
A Le Figarónak azt mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, hogy "tíz év után eljutottunk oda, hogy a magyar...
  
Kocsis Máté: az ellenzék részéről azonban érezhető egy kommunikációs zavar
A törvény múlt keddi benyújtása után a DK előállt azzal, hogy a kormány ahhoz is gyenge, hogy diktatúrát tartson fönt, másnap pedig megjelentek a liberális jogértelmezők, akik szerint...
  
Elindultak a katonai középiskolák megépítésének az előkészületei
A Népszava információi szerint 2030-ig 8-10 honvéd középiskola és kollégium, illetve honvéd kollégium kezdi meg működését. A katonai középiskolák nagy része a kötelező sorkatonai...
  
Kipingáltak egy szellőzőaknát Budapesten, tucatnyi rendőr érkezett a helyszínre
Három járőrautóval érkeztek az egyenruhások, eljárás is indult a festegetés miatt. Egy készenlétis különítmény, több rendőr és legalább három rendőrautó jelent meg szerda délut...
  
Átlátszó: Közpénzen kitömött jóbarátja almáit osztogatta Németh Szilárd
Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke május 12-én, a mentők napján személyesen fejezte ki köszönetét, tiszteletét és elismerését a csepeli mentősöknek. Hálája jeléül átadott két rak...
  
Feljelentették Győzikét: milliókat követelnek tőle
Érthetetlenül állnak Győzikéék a történtek előtt. Folytatódik a Gáspár-család kálváriája, 5 millió forintot követelnek Győzikééktől. A napokban értesítést kaptak a Gyöngyös...
  
Szijjártó nagyon durván nekiment Donald Tusknak
Hosszú posztban fejtette ki a véleményét az Európai Néppárt elnökéről, Donald Tuskról Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon Nem hagyta szó nélkül Donald Tusk újbóli megsz...
  
40 millió forintos pályázatot írt ki Áder János, már meg is van a győztes
Áder János köztársasági elnök környezetvédelemre fókuszáló Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványa márciusban tett közzé egy nyílt eljárásos pályázatot 40 millió forintos kerette...
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
A Debreceni Járásbíróság vasárnap egy hónapra elrendelte annak a 42 éves férfinak a letartóztatását, aki eltörte egy intézkedő rendőr kezét. A férfit hivatalos személy elleni erősz...
  
Letartóztatás: Intézkedő rendőr kezét törte el egy szigethalmi férfi
A Debreceni Járásbíróság vasárnap egy hónapra elrendelte annak a 42 éves férfinak a letartóztatását, aki eltörte egy intézkedő rendőr kezét. A férfit hivatalos személy elleni erősz...
  
Érkezik a postás hozzád is: Soros György tervét is tartalmazza a nemzeti konzultációs kérdőív
A kormány véglegesítette a nemzeti konzultációs kérdőívet, és a következő napokban témakörönként mutatja be a kérdéseket. A kérdőívek gyártása és postázása június elején ind...
  
Nagy Feró: A halálom után nem én leszek szomorú, hanem a világ!
A Beatrice frontembere Nagy Feró már megbékélt a halállal. Elmondása szerint kicsit sem fél tőle. Január 14-én lett 74 éves Nagy Feró, a Beatrice énekese. A zenész, énekes most a HOT! ...
  
Szikora Róbert lesz a vallási nagykövet
A zenész nagyon várja a pápát. Szikora Róbert lesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus arca, erre a rendezvény sajtófőnöke kérte fel – írja a Bors. „Váratlanul hívott fel,...
  
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendeltek el!
Több hónapig tartó, fokozott ellenőrzést rendelt el a nyárra Budapesten és az ország több megyéjében is az Országos Rendőr-főkapitányság, jelentette be a hírt vasárnap a Police.hu. ...
  
Káosz - Bunkerbe menekíthették Trumpot
Gyújtogattak a Fehér Ház környékén, könnygázzal oszlatták a tömeget az amerikai fővárosban hétfőre virradóra. Washingtonban éjjel tüzet gyújtottak a Fehér Ház melletti, ikonikus S...
  
Kósa közölte: Németországban több újságírót tartóztatnak le, mint itt
Forrást nem jelölt meg. Debrecen volt polgármestere a helyi tévének nyilatkozott több ügyben, többek közt a testvérek közötti illetékmentes öröklésről. A Debreciner oldal szúrta ki ...
  
Kína már készen állna ismét ellátni a világot áruval, de a világ nem kér belőle
Javult a kínai feldolgozóipar teljesítménye májusban - derült ki a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató köz...
  
Videón ahogy elvezetik a gyulai késelés gyanúsítottját a rendőrök
A gyanú szerint egy 18 éves fiatalember szúrta meg a barátját és egy 27 éves férfit Gyulán. A 27 éves férfi életét vesztette, támadóját a rendőrség őrizetbe vette. Ahogyan ...
  
Hivatalos: 1,2 millió forintra büntette a rendőrség a 71 éves dudálós tüntetőt
A 71 éves férfi azt mondta, inkább leüli a büntetést, minthogy kifizesse. Két alkalommal is megbüntette a rendőrség a Clarck Ádám téri dudálós tüntetésen Szabó Gábort (akinek 750 ...
  
Szijjártó: nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen
Magyarországon nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen - írta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a közösségi oldalán. Szi...
  
2,4 milliárd forintot csoportosítottak át az űrtevékenység támogatására
Egyetlen esti kormányhatározattal összesen 196 milliárd forintot mozgatott meg a kormány. Ebből a legnagyobb összeget a koronavírus-járvány miatt létrehozott Gazdaságvédelmi Alapból vont...
  
18 milliárd forintot kap a Magyar Honvédség
Egyetlen esti kormányhatározattal összesen 196 milliárd forintot mozgatott meg a kormány. Ebből a legnagyobb összeget a koronavírus-járvány miatt létrehozott Gazdaságvédelmi Alapból vont...
  
Fideszes politikus: Maszk nélkül adott át csomagot időseknek
A pünkösdi hétvége előtt jótékonykodott. Maszk, gumikesztyű és a megfelelő védőtávolság tartása nélkül adott át csomagokat Tiba István fideszes országgyűlési képviselő Hajdúb...
  
Magyarország történetének legdrágább Duna-hídját építi meg Mészáros Lőrinc üzlettársa 92 milliárdért
A Duna Aszfalt építheti meg a Paks és Kalocsa közé tervezett új Duna-hidat és a hozzá kapcsolódó utakat majdnem 92 milliárd forintért, amivel ez lesz Magyarország történetének leg...
  
Gulyás: a baloldali pártokra nem számíthattak, nem támogatták az eredményes védekezés feltételeit megteremtő törvényt
A koronavírus-járvány elleni védekezés eredményes, sikeres volt, ezért lehet megszüntetni a különleges jogrendet, az egészségügyben azonban fenn kell tartani a járványügyi készültsé...
  
THE POST
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum