thepost / Magyarország / Budapest / 2019.07.23
THE POST
           
23
A vérünkben van az önpusztítás?
Ez is érdekelhet:
Orbán rémálma: gyors és automatikus megoldást kínál a migrációra Európa!
Több mint 4000 fekvőtámasszal döntött világrekordot a 6 éves Schwarzenegger!
Kikerül az RTL Klub a DiGi online kínálatából!
2030-ig van időnk, hogy érdemben csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását, különben elkerülhetetlenül bekövetkezik a klímakatasztrófa – írja legfrissebb jelentésében az ENSZ klímaváltozással foglalkozó kormányközi testülete, az IPCC.

Az alábbi cikk azt mutatja be, hogy vannak olyan, az emberiség lényegéből fakadó „sötét erők”, amelyek megakadályozzák, hogy radikális fordulatot hajtsunk végre a klímaváltozás megállítása érdekében. Bár tudunk ezekről a láthatatlan erőkről, mégis észrevétlenül épültek be mindennapi döntéseinkbe, és afelé terelnek minket, hogy a klímavédelem céljaival tökéletesen ellentétesen viselkedjünk. De melyik is ez a három láthatatlan sötét erő?

1. A rövid távú túlélés parancsa
A természetben, az állat- és növényvilágban mindennapi küzdelem folyik a túlélésért. Minden szereplő azért küzd, hogy táplálékhoz jusson, és hogy ne ő legyen a következő áldozat más élőlény étlapján. Az ember életének döntő részét szintén a természeti elemekkel való küzdelem tette ki már a kezdetektől fogva, hogy ne fagyjon meg, ne éhezzen, ne legyen beteg, és meg tudja védeni a területét, illetve saját magát más ragadozóktól vagy embertársaitól. A célja az volt, hogy túlélje az adott napot, a másnapot és esetleg a következő évet, és ez az ösztön épült be az emberi génekbe.

Ha a túlélés a cél, akkor a cselekedeteink pozitív hatásának már rövid távon is látszódnia kell. Ez a rövid távú szemlélet behálózza az ember tetteit – és ez az első sötét erő. Mindannyian tudjuk, hogy hosszú távon káros, ha túl sok egészségtelen ételt fogyasztunk, ahogyan a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a túl sok stressz, a szűrővizsgálatok kihagyása, és a „most élvezd az életet, ne törődj a holnappal” mentalitás is. Ezek mégis velünk vannak a mindennapi életünkben, mert azt diktálja az ösztönünk, hogy addig élvezzük az életet, amíg lehet, hiszen maholnap még létezünk, de 20 vagy 30 év múlva már egyáltalán nem biztos. Akkor tudunk érdemben hosszú távra koncentrálni, ha a rövid távú igényeinket már kielégítettük, azaz a létbiztonságunkat nem fenyegeti veszély. Azonban ilyen magas szintű létbiztonság még manapság is csak a fejlett országokban létezik.

A rövid távú szemlélet áthatja az egész társadalmi rendszerünket is. A tőzsdei vállalatok negyedévente teszik közzé pénzügyi gyorsjelentésüket, és sokszor ilyen időtávra optimalizálnak, választásokat általában négyévente tartanak, de ha utánanézünk a politikusok nyilatkozatainak és döntéseinek, az ezek mögötti mozgatórugók még rövidebb időtávot céloznak. A gazdaság növekedését szintén negyedéves és éves időtartammal hasonlítják legtöbbször össze a statisztikusok, a gazdasági elemzők és a politikusok is.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy sosem gondolkodunk hosszú távon. Sokan vannak olyanok, akik nem költik el a teljes megkeresett havi jövedelmüket, hanem takarékoskodnak hosszú távra. Vannak befektetők, akik 10 évnél is hosszabb időtávra fektetnek be, és vannak olyan politikusok, akik négy évnél hosszabb távú döntéseket is hoznak közvetlen rövid távú haszon nélkül. Azonban ezen döntések aránya fájdalmasan kicsi az összes meghozott döntésünkhöz képest, hiszen miért is az ilyen típusú döntésekre koncentráljunk erőforrásokat, amikor nem biztos, hogy megéljük ezek jótékony hatását?

Mi köze ennek az egésznek a klímakatasztrófához? A klímaváltozás elleni küzdelem nem tipikus hosszú távú döntések sorozata, hanem extrém hosszú távú intézkedéseké, ahol minimum 30, de inkább 50-100 évben mérik a mai döntések hatásait. Ez már túlságosan beláthatatlan ahhoz, hogy könnyen fókuszáljunk rá.

2. Kényelem és mohóság
Soha nem volt még ilyen magas az életszínvonal az emberiség történetében. Napjainkban több milliárd embernek már nem a közvetlen túlélésért való küzdelem teszi ki a napjai nagy részét, ennél jóval magasabb rendű célokat is kitűzhet maga elé. Ez a sok milliárd ember azt mondhatja magáról, hogy „mostanában sokat dolgoztam, megérdemlem a pihenést és egy kis nyaralást, esetleg egy-egy luxuscikk megvásárlását is”. A társadalom jólétben élő rétege ezeket az igényeket többé-kevésbé ki is tudja elégíteni a saját életében, ha megvan hozzá a biztos anyagi háttere. Azonban ez nem volt általános az emberiség múltjában, hatalmas kiváltság, hogy meleg vízben fürödhetünk, hogy itt, a kontinentális Európa közepén mindennap déligyümölcsöket fogyaszthatunk – még soha nem tapasztalt ilyet egyetlen előttünk lévő generáció sem. Több milliárd embernek jobb az életminősége, mint az emberiség történetében akár az uralkodó osztályok bármelyikének (természetesen nem a hatalmuk nagyobb, hanem az elérhető fogyasztási cikkek és szolgáltatások – pl. egészségügyi, távközlési, utazási – tárháza).

De az ember a rövid távú túlélési ösztönök miatt úgy működik, hogy ha sok van valamiből, akkor még több kell, hiszen ha több van valamiből, akkor az növeli (de biztosan nem rontja) az egyed és utódainak túlélési esélyeit. Ez a vágy hajt minket, hogy többet és többet keressünk, így jobb lehetőségeink legyenek válságos helyzetek túlélésére. A többletkeresetünk jelentős részét pedig gyakorta el is fogyasztjuk, amivel a pillanatnyi jólétünket tudjuk maximalizálni.

Ez tehát a második sötét erő: a kényelem és a mohóság. Ameddig nincsen erős külső kényszerítő erő, addig csak lassan vagyunk hajlandók megváltoztatni fogyasztási szokásainkat. Emellett környezetünk is arra ösztönöz, hogy próbáljuk meg lehagyni ismerőseinket, akikhez mérjük magunkat. Nagyon tanulságos az a Warwick Egyetem és Cardiff Egyetem által elvégzett kísérlet, amelyből kiderült, hogy a magasabb jövedelem csak akkor idéz elő magasabb boldogságszintet az egyén számára, ha az egyben a társadalmi státusz növekedésével is jár, és ezáltal többet keres, mint azon barátai és kollégái, akikhez méri magát. Ez a pszichológiai motiváció okozza, hogy ha látjuk, hogy környezetünk többet fogyaszt, akkor az minket is többletfogyasztásra sarkall.

Márpedig az emberiség történetében kimagasló szintű fogyasztás által okozott környezeti terhelés nem tartható fenn hosszabb távon. Egyszerűen túl sokan vagyunk, túl sokat fogyasztunk, nem törődünk a hosszú távú következményekkel, túl sok szénhidrogént égetünk el, miközben a Föld erőforrásai korlátosak. Sajnos arra már nincsen idő, hogy fokozatosan álljunk át egy alacsonyabb környezeti terhelésű gazdasági modellre. Csak a drasztikus lépések segítenének, de már pár százalékos életszínvonal-visszaesés miatt is megbuknak vagy meghátrálnak kormányok (lásd a francia sárgamellényes tüntetést), mi lenne, ha esetleg pár tíz százalékkal kellene visszafogni a fogyasztást? Ki tenné ezt meg, melyik döntéshozó élné túl politikai értelemben?

3. A közlegelők tragédiája és a potyautasok
Emellett van még egy láthatatlan sötét erő, amely a kl

ímaváltozás sikeressége ellen dolgozik, ez pedig népszerű nevén a közlegelők tragédiája, amely áthatja a globális szén-dioxid-szennyezés elleni küzdelmet.

Garrett Hardin amerikai ökológus eredeti cikkében egy angol közlegelő szerepel példaként, amely tíz tehenet tud eltartani, és így mindegyik tehén tíz liter tejet ad. Az egyik gazda egyszer csak gondol egyet, és kienged még egy tehenet a legelőre. Ekkor egy-egy tehénnek már kevesebb fű jut, ezért az állatok 10 helyett csupán 9 liter tejet adnak naponta – de az a gazda, amelyik két tehenet legeltet, 10 helyett 18 liter tejhez jut. Ezt idővel észreveszi egy másik gazda, és az is kienged még egy tehenet a közlegelőre. Ekkor már minden tehén csak 8 liter tejet ad, de a két dezertőrnek fejenként 16 liter teje lesz. És így tovább, minden egyes gazda akkor jár jobban, ha még egy tehenet hajt a legelőre. Azonban amikor már legalább hatan cselekednek így, akkor már azok is az eredeti 10 liternél kevesebb tejet kapnak, akiknek két tehenük van. Végül, amikor már nyolc gazda tart két tehenet, a kéttehenes gazdák csak négy liter tejet kapnak az eredeti tízhez képest. (A kilencedik gazda már nem nyerne semmit egy második tehénnel.) Ennek ellenére ha egy gazda úgy döntene, hogy visszavonja az egyik tehenét, rosszul járna.

Azaz ha egyéni érdekek mentén használunk közösségi tulajdonban lévő erőforrásokat, akkor szabályozás nélkül az egyéni érdekeket követve a lehetségesnél jóval rosszabb kimenetelhez jutunk.

A közlegelő mint erőforrás addig működik optimálisan, amíg minden felhasználó betartja a közös megegyezéssel megállapított szabályokat. Azonban egy szabályokat betartó szereplő számára bármely időpontban nyereségesebb a „dezertálás", mint a szabályok betartása – miközben a szabályokat betartó többi szereplő számára egyénenként csak mérsékelten (esetenként alig érzékelhetően) romlik a helyzet. Végső soron a szereplők azáltal, hogy a közvetlen érdekeiknek megfelelően cselekednek, saját maguknak ártanak.

Mikroszinten is rengeteg példát találni a közlegelők tragédiájára, ilyen lehet például a társasházak közös területeinek, tárolóinak egyének általi túlhasználata vagy elhanyagolása, illetve az erdőkben lerakott illegális szemét helyzete is.

A fenti jelenségnek a szén-dioxid-szennyezésre vonatkozó tanulsága, hogy megéri potyautasként viselkedni, azaz az egyének és államok akkor járnak a legjobban, ha a többiek betartják a szabályokat és a szennyezésre vonatkozó korlátozásokat, míg ők nem, hiszen ekkor tudják maximalizálni a saját hasznosságukat a legkisebb ráfordítás mellett. Viszont egyénileg ez minden államnak érdekében áll, így mindenki arra motivált, hogy potyautasként viselkedjen, miközben a többiek betartják a szabályokat.

A légkör mint közjószág és a lehetséges megoldások
A közlegelők problémájára általában háromfajta megoldást szoktak említeni. Az egyik, hogy felülről, központilag szabályozzák az adott közjószág használatát, ekkor az egyének egy szabályrendszer alapján férnek hozzá az erőforráshoz.

A másik, alulról szerveződő megoldás, hogy az érintett kis létszámú közösség megállapodik a közösen használt eszköz használatáról önkéntes alapon, és tartják magukat a megállapodáshoz, mert felismerik, hogy ezáltal növelhetik az egész közösség jólétét.

Egy harmadik megoldás az értékrend és a világnézet megváltoztatása és az ismeretterjesztés (attitűdök megváltoztatása). Ez a megoldási módszer inkább kiegészíti, támogatja és hatékonyabbá teszi az előző két megoldást, önmagában általában kevésbé alkalmazható.

A szén-dioxid és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátása klasszikus példája a közlegelők tragédiájának. Az emberek által kibocsátott szennyezések együtt járnak az adott egyén kényelmének és jólétének növekedésével, azonban ennek költségét, a később megváltozó és melegedő éghajlatot már mindenki viseli. Rendszerszinten, ha mindenki így cselekszik, olyan szintű túlhasználat áll elő, amely hosszabb távon globális felmelegedést okoz.

De mennyire használhatók a fenti megoldások ebben az esetben?

A felülről jövő, központilag rákényszerített szabályrendszer ebben az esetben nem működik, mivel a probléma globális, és nincs olyan bírói testület, intézmény, amely az összes ország felett tényleges hatalommal bír ilyen ügyekben. Annak az esélye, hogy egy olyan szervezet létrejön a közeljövőben, amely eredményesen szankcionálni tudja az esetleges szabályszegőket, gyakorlatilag nulla.

A másik megoldás az alulról jövő kezdeményezés és önkéntes normakövetés. Egy ilyen típusú megoldás jellemzően csak kis létszámú közösségek esetében vezet eredményre, ahol a szereplők személyesen ismerik egymást. A Föld lassan közel 8 milliárd lakosa és 200 versengő országa közel sem tekinthető kis létszámnak, így ennek a megvalósulási esélye is viszonylag alacsony.

A harmadik megoldástípus az értékrend és a világnézet megváltoztatása és az ismeretterjesztés. Ennél jóval kisebb és egyszerűbb ügyekben is homlokegyenest más nézeteket vallanak az emberek, egy ilyen folyamatot végigvinni globálisan kivitelezhetetlennek tűnik.

Nem mindegy, hogy mennyivel nő a hőmérséklet
Összefoglalva látható, hogy a három sötét erő láthatatlanul körbefonja az életünket, döntéseinket, és rettenetesen nehéz ellenük tenni. Az egyik ilyen erő, hogy génjeinkből fakadóan a szervezetünk nem ilyen típusú, nem ennyire hosszú távú problémák megoldására lett optimalizálva, és túlságosan nagy erőfeszítést jelent folyamatosan ellenük hadakozni. A másik a mohóság és a kényelmes életmód miatti túlfogyasztás, amellyel a génjeink szintén javítani akarják saját rövid távú túlélési esélyeiket. A harmadik tényező pedig az, hogy túl sok szereplőnek kellene túl sok ideig, túl sok költséggel együttműködnie úgy, hogy közben szüntelenül él a csábítás, hogy ő legyen a potyautas, aki nem tartja be a szabályokat. És nincsen olyan szervezet, amely ezért büntetéssel tudná sújtani a szabályszegő államot.

Természetesen a fentiekben kifejtett gondolatmenetből semmiképpen nem az a levonandó következtetés, hogy adjuk fel, és törődjünk bele a megváltoztathatatlanba anélkül, hogy bármit is tennénk. Épp ellenkezőleg: a mai tetteink hatványozottan hatnak majd a jövő nemzedékek életére – így vagy úgy. Bár a klímaváltozás be fog következni, és a bűvös 2 Celsius-fokos melegedést minden bizonnyal meg fogjuk haladni, ugyanakkor nem mindegy, mennyivel.

Jelentős különbség van a 2, a 4 és a 6 Celsius-fokos melegedés között, és ezáltal annak gazdasági, környezeti és társadalmi hatásai is radikálisan különböznek egymástól. Minden apró lépés, döntés számít, és bár még rengeteg lépést kell megtenni, ez egy olyan út, amelyen nem szabad megállni annak ellenére sem, hogy ösztöneink alapvetően mást diktálnának.

A szerző közgazdász.
Oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson! - köszönjük >>
Ez is érdekelhet:
Újabb kilakoltatás: 18 millióból 76 millió lett !
Minden megosztás számít!- keresi a rendőrség az eltűnt Petrát!
Zsákba rakták és kidobták! - szüksége van a megosztásodra a kis tacsinak!
Hírhez tartozó kép:
Újabb kilakoltatás: 18 millióból 76 millió lett !
Minden megosztás számít!- keresi a rendőrség az eltűnt Petrát!
Minden megosztás számít!- keresi a rendőrség az eltűnt Petrát!
Zsákba rakták és kidobták! - szüksége van a megosztásodra a kis tacsinak!
Orbán rémálma: gyors és automatikus megoldást kínál a migrációra Európa!
Több mint 4000 fekvőtámasszal döntött világrekordot a 6 éves Schwarzenegger!
Kikerül az RTL Klub a DiGi online kínálatából!
Genetikai okai vannak az autizmusnak!
Veszprém: Bevásárlókocsit dobált a parkoló autók közé egy férfi!
Újabb késeket jelentett be a MÁV!
Még el sem számoltak az előzővel, máris beleugrottunk egy újabb vizes világbajnokságba!
Az egyik legnagyobb autó visszahívási botrányt jelentették be!
Még most sem fizették ki az Orbán videót amit a fesztiválokon mutogattak!
Zöldfordulatot vesz a KDNP!
Annyira kevesen pályáznak iskolaigazgatónak, hogy durván csökkentik követelményeket!
Szégyenlista: már a pozsonyiak is többet keresnek a budapestieknél!
Hihetetlen: 33 embert ütött agyon a villám!
Érdekes eredmény: a nagy fenekű nők egészségesebbek!
Tarlós hirtelen elhalasztotta a Szentendrei út felújítását!
Röhögve üldözték a rendőrök a dínó jelmezes férfit!
Európa már várja az Orbán - von der Leyen háborút!
Féktelenül irtják az Amazonast! - katasztrofális környezetvédelmi állapotok!
Majdnem 70 km/h-val száguldott egy biciklis mikor a rendőrség lecsapott rá!
Óriási változást jelentett be a Tesco!
Darabokra szedi Orbán az OKJ rendszert!
Nem vicc! - Takard le a webkamerádat, ha még nem tetted volna!
Óriási botrány: Önkormányzati irodákban alakítottak ki munkásszállót!
Cicás filterrel közvetített egy gyilkosságról a rendőrség!
Kemény pénzeket fizet a hétórás késésért a Wizzair!
Dupla annyiba kerül a hagyma mint tavaly ilyenkor!
Horrortréler: rendőrök fotózták le a román konvojt!
Üvöltözött a taxis az anyával, akinek a kocsiban indult be a szülése!
Hatalmas pofon Orbánnak: újabb fideszes alelnök megválasztását halasztották el!
Milliós gyerektartásra kötelezték Pécsi Ildikó fiát
Újra nő az üzemanyagok ára
Ingyen tűzifát oszt a kormány a lakosságnak
Halálra éheztették 9 hónapos kislányukat
Rossz hír Magyarországnak: Menekültek százezreit küldhetik vissza a németek
Román horror karaván okozott balesetet!
Részeg férfi vert meg egy buszsofőrt Pesten!
Menekülnek a tanárok! - a nyugdíjba vonulókat a pénz sem motiválja!
Sorozatban negyedszer lett világbajnok Hosszú Katinka!
Deutsch Tamás: Nem tudják elvenni a Fidesz alelnöki helyeit!
Párizsban akár 42 fok is lehet! - pusztító kánikula tart Európa felé!
Apró műszaki hiba: önvezető busz gázolt gyalogost!
A mobilját nyomkodta a Győrben buszba csapódott Daewoo sofőrje!
Közép-Európa: végleg elbúcsúzhatunk a fenyőerdőktől!
Budaörsön forranak az indulatok: két iskolaigazgató pályázatát is visszadobták!
Trump felhívta a svéd miniszterelnököt, aki szépen kiröhögte!
Itt tartunk: iskolaigazgatók csicskáztatása és a köznevelési törvény módosítása!
A 2000 előtti nyelvvizsgákról nem létezik adatbázis!
Képeken mutatják meg a tanárok, hogy nem emelkedett a bérük!
Hosszú Katinka 200 méter vegyesen világbajnok!
Többet dolgozunk mint mások, de fele annyiért!
Sokkoló: bőröndben találták meg az eltűnt kisfiú holttestét!
S.O.S.! - elköltöztek és magára hagyták! - Minden megosztásra szüksége van!
Minden megosztás számít! - gazdi kell ezeknek a pici kutyusoknak!
Kétgyerekes családot tettek az utcára: a családot két nappal korábban értesítették csak!
Újabb hitelválság: 120 ezer család törlesztőrészlete brutálisan megemelkedhet!
A kormány fizette vissza a milliárdos büntetést Farkas Flórián pártja helyett!
A minisztérium elismerte: visszaélés történt Farkas Flórián vezetése alatt, de kihallgatásra nincs szükség!
Pénzért megvásárolhatsz egy jó kutyát, de a farkcsóválását nem veheted meg!
Pénzért megvásárolhatsz egy jó kutyát, de a farkcsóválását nem veheted meg!
Tarlós István átadta Budapesten a Jeruzsálem parkot!
Fidesz: januártól a külhoni magyaroknak is jár a babaváró támogatás!
Sírva búcsúztak a kilencgyerekes hodászi anyától!
Vizet kért a leukémiás kislány mert rosszul lett, az étterem kiszámlázta neki!
Óriási összegű építkezések kezdődtek az Orbán család birtokán!
Orbán: 3 milliárdról 39 milliárdra drágult a veszprémi sportcsarnok építése!
Letartóztattak egy férfit aki a kiéhezett barátnője elől menekült!
Enyhe büntetést szán Ferenc pápa egy szexuális zaklatással vádolt püspök esetében!
Történelmi sikert ért el az U19-es női kézilabda válogatott!
MÁV figyelmeztetés: sorompóhiba miatt késnek a vonatok !
A gyenge terméssel magyarázzák a termelők hogy méregdrága lesz az alma!
Mészáros neve is megjelent a TV2 körüli kavarás közben!
Hivatalos: Orbánék teljesen megszüntetik az OKJ-s képzési rendszert!
Világvége hangulat: Kínában árvíz, az USA-ban hőhullám szedi az áldozatait!
Több mint 200 millióba került az államnak hogy Orbánt vetítették a Volton!
Megállíthatatlan: Rasovszky Kristóf a vb címe után a világkupán is nyert!
Amputálták a melleit majd kemoterápiát kapott, aztán kiderült nem is volt rákos!
Ha 2000 előtt nyelvvizsgáztál komoly baj lehet!
Kibelezéssel fenyegette és négy napig ütötte élettársát a gyerekük előtt!
Hiába várják haza a kamionnak csapódott fiatal magyar motorost!
Lövöldözés egy gárdonyi vendéglátóhelyen!
Beteg kisfiát nevelő anyukát tesznek utcára devizahitele miatt!
Altatás várt rá, de élni akar! - minden megosztás számít Dáriusznak!
Merkel: együttes erővel kell fellépni a nacionalizmus ellen!
A külföldi sajtó szerint színjáték hogy Orbán fapados járattal repült!
Orbán nem ad tájékoztatást oroszországi útjáról! - magánútnak minősítik!
Sajnos olyan nők is szülnek, akiknek semmi közük a gyerekek neveléshez!
Figyelmeztetést adtak ki: egyszerre jön a kánikula és a zivatarok!
Szép csendben kihalnak az oroszlánok!
Tarthatatlan a rendőrség helyzete: óriási létszámhiány és leterheltség!
A kormány elköltött 10 milliárdot a nyugdíjalapból de szerintük nincs miért aggódni!
Gyönyörű: zöldbe öltözött hajmáskéri vasútállomás!
Tátva maradt mindenki szája, olyat úszott Hosszú Katinka a vizes VB-n!
Iszonyat jófej volt a rajongójával Keanu Reeves!
Hihetetlen mértékben nőtt a sörfogyasztás itthon!
Mindenki kiakadt: elhajította a macskát videózás közben!
Nem sikerült kiirtani a szuperbaktériumot a fehérvári csapat 14 milliárdos stadionjában!
Kevés a termés: méregdrága lehet az alma!
Finnország: levegőből csináltak élelmiszert!
Veszélyben az Akropolisz a görögországi földrengés miatt!
Óriási illegális gyorsulási versenyre csaptak le a magyar rendőrök!
Orbán: a legnagyobb titokban utazott el nyaralni!
Kárpátalja hálálkodik Orbánnak: magyar közpénzből felújított orvosi rendelőket kaptak!
Vona: együtt kell leváltani Orbánt és Gyurcsányt!
Nyomoz a rendőrség a siófoki kutyabarát szálláson agyonvert kiskutya miatt!
Durván elszálltak az árak a budapesti ingatlanpiacon!
Akkora forróság van az USA-ban, hogy a parkoló autóban sütöttek süteményt!
Huszonegyedik alkalomra sikerült jogsit szereznie! - viccesen szomorú!
Ilyet még nem láttál: egy medve ült az autóban!
Szobon 15 éve facsemetével köszöntik az újszülötteket!
Thort ábrázoló hamis személyivel akartak füvet rendelni!
NB II-es magyar csapat verte el Dzsudzsákékat!
Szörnyűség: mindössze 12 napot élt az egykori válogatott kézilabdázó kisfia!
Nézd meg az ötös lottó nyerőszámait! - lehet hogy Te nyertél!
Teljesen megsemmisült a Suzukinak csapódott motor!
Minden megosztás számít! - gazdája a kórházban hagyta!
Felvették a 4 milliós hitelt, törlesztés után 21 millióval tartoznak!
Újra kánikula, éjszaka 25 fok is lehet!
Fehér dámszarvas sétálgat a Cserhát szívében!
Egymásra pakolt konténerekkel vezetett a Soroksári úton!
Ezrével hagyják el a rendőrök a hivatásos állományt!
Papíron rendben van az egészségügy munkaerőhelyzete!
Kövér szerint törvényt sértett Orbán, ezért megkérte, hogy módosítsa a jogszabályt!
Mentőtiszt ügyel orvos helyett!
Orbánék miatt hagyja el az országot az MTA gazdaságkutatója!
Óriási csata végén lett világbajnok Siklósi Gergely!
Hatmilliárd forinttal támogatta a magyar kormány az erdélyi sportegyesületet!
Heller Ágnes: úszni indult, de ismerősei hiába várták a parton!
Felavatták a magyar csodafaültetvényt!
Lángoló autójából húzták ki Pardi Katát!
Horror a Balatonon: 21 éves lány combját szúrta át egy vasrúd!
Családok éve: Végrehajtó zárolta az anya fizetésének egy részét!
A külügy megerősítette: Orbán bepróbálkozott a Norvég Alap pénzeivel Trumpnál!
Görögország: pénzt adnak annak aki szemetet fog ki a tengerből!
Nem sikerült megmenteni a tetőről lezuhant magyar munkás életét!
Fidesz: Szankciókat adunk át Von der Leyennek, elvárásaink vannak vele szemben!
Kivégezte a végrehajtót, mert az el akarta venni a házát!
Hazudott a francia tanár a terroristákról, saját magát vágta meg
Terrorellenes Iszlám-szövetség alakult az ISIS ellen
Tengerbe fulladt az egész családja, mindenkit maradásra buzdít Szíriában
Ismét tömegverekedések és gyújtogatások voltak Németországban
Eltiltja-e gyermekét Liptai Claudia Gesztesitől?
THE POST
Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér, amit érzel, az a vélemény!
COPYRIGHT © 2019. minden jog fenntartva